Č. Iškauskas. Judas dirba savo darbą… (pirmadienio mintys) (16)

Česlovas Iškauskas | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Česlovas Iškauskas | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Vargšė Ukraina: Judas atliko savo darbą ir dabar gali pasitraukti, o Kijevas ir toliau liks be ramybės, be pinigų ir be ateities. Taip galima apibendrinti vadinamojo Normandijos ketverto (Prancūzijos, Vokietijos, Rusijos ir Ukrainos lyderių) skubotai surengtas derybas Paryžiuje, kurios neva sureguliavo taikos procesą Ukrainoje, ir dabar Vakarai su Maskva ramiai gali siurbčioti arbatėlę, žvelgdami, kaip rusų bombonešiai mėto mirtinus krovinius ant Sirijos sukilėlių, teroristų ir taikų gyventojų galvų.

Kodėl Ukraina vargšė? Kad nuo jos ir toliau liks atplėštos didžiulės pietryčių teritorijos, kuriose Rusija palieka savo statytinius, visai neseniai taip pat negailestingai, kaip dabar Sirijoje, siuntusius serijas „gradų“ ant ukrainiečių pozicijų ir namų. Kad iškankintas ir geresnės ateities nematantis Kijevas turėjo sutikti su šiuo sandėriu, nors visai neseniai Vakarai tvirtino, kad agresorius V. Putinas net nebus įleistas į panašias derybas.

Kad iki metų pabaigos užgrobtose teritorijose įvyks rinkimai (mat, derybininkams pavyko juos nukelti), kurie įtvirtins prorusišką separatinę valdžią, bet neva pagal Ukrainos įstatymus.

Kitaip sakant, Ukraina lieka prie suskilusios geldos, ir tokia padėtis tenkina tiek Rusiją, tiek Vakarus, tiek galbūt ir Petro Porošenką, kuris, ko gero, pavargo kovoti, matydamas, kaip JAV, ES ir Rusija, dėkodamos Viešpačiui už jiems atsiųstą Sirijos problemą, meilingai glėbesčiuojasi…

Atrodo, vienintelė Lietuva nepavargsta tvirtinti: Rusija turi pasitraukti iš Ukrainos, separatistai – sudėti ginklus, Ukraina turi būti nedaloma. Bet ar ilgam toks Dalios Grybauskaitės užsispyrimas?

***

Nepatikėsite, bet visada, kai ekrane stebiu du besiglostančius ir besilaižančius vyriškius (santykinis jų lyties įvardijimas), mane supykina. Gal aš neišsiugdęs tolerancijos jausmo, gal esu homofobiškas ar pernelyg jautrus netradicinei orientacijai, tačiau nepakenčiu viešo jausmų demonstravimo, ypač tokių ypatų.

Taip pasijutau, regėdamas ekrane, kaip Vatikano administracijoje dirbantis Lenkijos dvasininkas Kšyštofas Charamsa (Krzysztof Charamsa) prisipažino esantis homoseksualus, o čia pat apglėbė savo draugužį. Na, pagalvojau, jūs ten dviese darykite, ką norite, bet kam tokiems rodytis visam pasauliui… O kunigas net negalvoja slėpti savo poelgio ir sako „norintis mesti iššūkį Katalikų bažnyčios paranojai seksualinių mažumų klausimu“. K. Charamsa – ne šiaip sau provincijos kunigėlis, o Apaštališkojo sosto Tikėjimo doktrinos kongregacijos tarnautojas, Tarptautinės teologijos komisijos II sekretorius ir dviejų Romos universitetų dėstytojas. Jis net paskelbė deklaraciją, kurioje ragina „bažnyčią pabusti iš košmariško sapno, atsikvošėti iš užsisklendimo nuo žmogiškosios tiesos“.

Vatikanas neturi kito pasirinkimo, kaip šalinti kunigus homoseksualus iš šio luomo. Tai perspėjimas visiems Bažnyčios tarnams, kurie kompromituoja pagrindinius tikėjimo kanonus.

Ir čia prisimenu, kad mano dažnai kritikuojama Maskva prieš dvejus metus pasielgė pagirtinai ryžtingai: 2013-ųjų gegužę Maskvos valdžia uždraudė gėjų eitynes. Praėjo pora mėnesių, ir tų metų liepą Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas įpa­rei­go­jo Vil­niaus sa­vi­val­dy­bę leis­ti sek­sua­li­nių ma­žu­mų ei­ty­nes Ge­di­mi­no pros­pek­tu. A. Zuokas nutarė nusileisti, o Lietuvos gejų lygos (LGL ) lyderis Vladimiras Simonko pasidžiaugė: tai tik pradžia. Beje, tų metų Kovo 11- ąją Vilniaus savivaldybė tautinio jaunimo eisenai miesto centre leidimo nedavė…

Taip, suprantu, tai tik pradžia. Politinės, lytinės, tautinės degradacijos pradžia.

***

Paprastai komentarų po įvairiais straipsniais (taip pat ir savo) skaityti nemėgstu. Dažniausiai jie būna šališki, pikti, net tulžingi, nemokšiški. Sako, daugiausiai juos rašo menko išsilavinimo, viskuo nepatenkinti, pykstantys ne ant savęs, o ant valdžios ir viso pasaulio, žmogeliai. Dažnai tarp jų atsiranda žmogystos, kurios atvirai reiškia įniršį ant Lietuvos, jos sistemos, keikia demokratiją, politikus, valstybės lyderius ir t.t.

Pastebėjau, kad atėjus rudeniui (sako, šis savaitgalis buvo paskutinis gražus spalvingos gamtos šokis) padaugėjo būtent tokių komentatorių, kuriems tarsi kažkas mokėtų už jų visko ir visų dergimą. Tad atlikau mažyti sociologinį tyrimą. Panagrinėjau po 20 iš kiekvieno šimto atsiliepimų – o jų iš viso buvo arti 600 – po straipsniu, paskelbtu viename dideliame portale. Ir ką jūs manote?  Maždaug 13 komentarų buvo nepalankaus Lietuvai ir straipsnio autoriui pobūdžio, o iš jų – 8 atvirai reiškiančio simpatijas didžiajai kaimynei už jos veiksmus Ukrainos, Sirijos ar Vakarų atžvilgiu. Tik du iš 20-ties atsiliepimų buvo konstruktyvesni ar straipsnyje pastebėjo netikslumus bei klaidas. Keleto iš viso negalėjau suprasti, nes, matyt, rašė ligoniai. Likusieji buvo daugmaž neutralūs.

Tai štai, šis tyrimėlis dar kartą parodė, kad pozityvizmas mūsų šalyje (kaip ir žiniasklaidoje, kuri atspindi tikrovę) yra pamirštamas reiškinys, o išvešėjo nuožmi kritika, nepalankumas kitai nuomonei, atviras valstybės niekinimas ir agresijos dievinimas. Gali būti, kad daug tokių komentarų yra užsakoma specialiai, net už juos sumokant, kad sukeltų sąmyšį, pademonstruotų negatyvų požiūrį į Lietuvą, jos nepriklausomybę ir visuomenę nuteiktų jai priešiškai.

Kitaip sakant, Penktoji kolona – plačiąja prasme – dirba savo darbą…

Kategorijos: Akiračiai, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

16 komentarų

 1. Vargšės Suomija,
  su vargšėm Švedija,
  ir su vargše Norvegija…

  Kas gali paneigti, kad TAI įvyks tiesiog, – šią savaitę,
  kai nepaisant Iškausko, jo mėgiamos, ir įkertamos apžvalgyt sovietmetiško būvio aplinkos,
  – Nobelio premijos (taikos) laureatas, sustabdytas Sausio 13-ąją prie TV bokšto Vilniuje,
  arba premijos (norvegų) dėka sustojęs ties A U K O M I S už Taiką… pasidavė,
  ir liko
  su ta/šia premija;
  …grubu. Tačiau dar grubiau bus, jei alinama emBARGO ekonomika Suomijoje,
  jau smengant, nykstant į prabūtį (be kaimyniško verslaus atviro “ruso”), sykiu su Švedija,
  kurios Valdovai tuoj tuoj į Vilnių atvyks, – neatlaikys galimos gėdos TŲ PAČIŲ (norvegų)
  – Taiką, kaip simbolį, kaip siekį, kaip GĖRĮ, po “Stalinskaya vodka”, ir jos šinkorka, vardu
  n a u j o s TAIKOS PREMIJOS paženklinime….
  Na, ne 1990-ieji, dabar
  regis jau.net 2015-ieji (pagal kažkieno pakeistą Metskaitlį),
  ir
  be RUSIJOS,
  bet su STALINU
  (vardu ir simboliu)
  ar gali nuožmi eurų ėmėja
  (vien) už “STALINskaya vodką” PVM-u Vokietijoje
  tapt įvertinta a u k š č i a u s i a i, – visų
  aukščiausio žymens Taikos premija, – į Vilnių atvykstant jo Karališkosios Didenybės Švedijos valdovų šeimai.

  Gal gerb. Iškauskai, ir Norvegijos karlystę, ir švedus, su visa Suomija,
  – apsaugoki
  nuo
  VARGO ir BARGO
  (šiuo atveju suomius, nuo emBargo, ir mus, visus ekonominius-kaimyninius pagrečiui)
  jei visai Žemės, pasaulio bendruomenių ir “stalinietiškojo-varšuvablokio” terpės agonijos įtakoje
  lemtų niekint visas šio šimtmečio aukas, po Lenin-Stalin-Gorbatshow nuožmia “vodka-ekonomika”
  pagrūdant… su “taikos premija” kam: nagi gerb. ES kaimynėlei… A. Merkel…

  Puiki vadovė, gera politikė, šauni vokietė, nuostabi moteris (ką alkas “čia” rodė-įrodė irgi), tikrai k a i my n ė
  ir ES bendrabūvio finansinė Lietuvos Globėja-Donorė…

  Bet… reklama “STALIN:, tikrai ne T A I K O S reklama, tuo labiau PASAULINIO ŽUDIKŲ-ŽUDIKO VARDO –
  visų milijonų aukų jo valdžia sunaikintų atminimo panieka. Žiauri.. net ne pažeminimas, o tiesiog PANIEKINIMAS
  – po 1 eurą PVM į Vokietijos iždą (за “Сталин”) ir po to …UŽ TAIKĄ… premija.
  ???

  Na niekaip
  …nesueina “tai”.
  Jei Nobelio Taikos komitetas
  (ką šiandien tekę Švedijos ambasadoje išgirst:)
  “diplomatiniu keliu” tinkamai ir laiku šios žinios
  iki Švedijos Valdovų vizito pabaigos Lietuvoje
  n e s u d o r o s …

  Tada tikiu, – sudorot mus gali, ir šiuo ir kt.
  klausimais, penktoji, šeštoji ir bet kuri “pusantrinė” kolona.

  “Puslitriais Stalinskaya… dorojami” nuo pat 1945 m. Berlyno-Potsdamo be paliovos esam, vis ir vis
  (Negi ir “Nobelį” sudoros?!).

  Vargšes Suomiją,
  su vargšėm Švedija,
  ir su vargše Norvegija…

 2. Apokalipsė?:

  Geras straipsnis. O kad išlepusių ir gėjiškų Vakarų laukia visiškas pralaimėjimas mažai turiu abejonių: tai pralaimėjimas, jeigu ne prieš Rusijos imperializmą, tai bent prieš (kol kas taikią) islamizaciją.

 3. Juozas:

  Genys margas, bet pasaulis dar margesnis. Jūs gi jį aprašot kaip indų filme – Putinas, Rusija juodi ir t.t. Rašant apie gėjus Maskvoj, derėtų parašyti ir apie tą baisų Putino įstatymą dėl lytinių santykių, kurį tokiom baisiom spalvom paišė Vakarai.
  O įstatymo to esmė tokia, tiesiai šviesiai ir grubiai:

  “Dulkinkitės kaip norit, bet nelįskit prie nepilnamečių, bu bus tiurma ir – iškart”.

 4. Judo:

  darba dirba sis tipo apzvalgininkas. Tarnaudamas amerikosu interesam.

 5. Pikc:

  “Vatikanas neturi kito pasirinkimo, kaip šalinti kunigus homoseksualus iš šio luomo. Tai perspėjimas visiems Bažnyčios tarnams, kurie kompromituoja pagrindinius tikėjimo kanonus.” – tai kad ne. Pirma, pats popiežius akivaizdžiai parodė, kad remia iškrypėlius: http://www.propatria.lt/2015/10/vatikanas-popiezius-neremia-kim-davis.html; antra, tam lenkų homikui priekaištauta NE dėl pederastijos, o dėl to, kad nusprendė reklamuotis netinkamu metu: „Dėl monsinjoro Krzystofo Charamsos pareiškimų ir interviu būtina pažymėti, kad, nepaisant įvykių ir asmeninių situacijų aplinkybių, taip pat ir apmąstymų šiuo klausimu, sprendimas padaryti tokį kritišką pareiškimą Sinodo atidarymo išvakarėse yra labai rimtas ir neatsakingas, nes juo siekiama patraukti Sinodo asamblėją perdėtam žiniasklaidos spaudimui“, – sakoma Vatikano pareiškime. (Originalas: http://www.news.va/en/news/fr-lombardi-reacts-to-revelations-by-gay-prelate)
  NIEKO apie nuodėmę, ištvirkavimą ir pan., ko galima būtų tikėtis rasti bažnyčios pareiškime. 😉
  Na, o Ukrainos klausimu (o ir kitais) iš Vakarų kažkokios vertybėmis grįstos pozicijos tikėtis būtų tiesiog naivu. 🙂

 6. Matei, tai matei tą šlykštų “seksinį gėjų besiglostymą”, ką jau padarysi…, bet koks tikslas apie tuos daugeliui žmonių pasišlykštėjimą keliamus dalykus dar rašyti, tuo keliant jį ir kitiems! Tai vaikogališka…, kur čia žurnalistinė atsakomybė… Užuot rimtai kėlus klausimą, kad gėjiškumas būtų pripažintas prigimtine jausmine seksine negalia ir dėl to ją turinčiam asmeniui būtų nustatyti atitinkami socialinių, visuomeninių karjerų suvaržymai, pvz., neturėjimas teisės būti kunigu, politiku ir pan., einama pigaus komercinio žurnalizmo keliu.

 7. Bartas:

  Nieko naujo , nieko gero . Vėl tie patys nelietuviški žodžiai apie lytinius ir kitokius neįgaliuosius. Reiškia lietuviškai pavadinti yra labai labai šlykštu baisu . O pavadini išsigimimą kita kalba lyg ir pasislėpei, lyg ir ne prie ko. O jei pasakysiu ; “vyras ” lytiškai santykiaujantis su “vyru” yra virpisys. Kaime bobulytei net aiškinti nereiks kas tai. Ji parodys kryžiaus ženklą, na gal pasikvies Mariją ar Jėzų. Nors jau ir babulyčių neliko, ir stebėtis nėra kam. Pūvam.

  • Pikc:

   Tai “vyrpisys” būtų tas “aktyvus” pedikas. O “pasyvus” kaip tada? O pedofilas tada – vaikpisys?

   • Bartas:

    Teisingai . Vaikų prievartautojas bus vaikpisys. Ar ne baisu , kai žinai ? Man taip. Nes visiems lietuviškai suprantantiems bus aišku . Koks tai baisus išsigimėlis , tai ne žmogus , net ne gyvulys. O pavadinimas “pedofilas” man nieko nepasako . Aš nesuprantu ką tas tipas daro. Gal jis gerus darbus dirba. Gal jis nuo Budos , o gal nuo kristaus. Taip ,kad mūsų kalba ir yra skirta , kad mes vienodai suprastume vienas kitas.
    Parašiau tokią nuobodybę , kad net neįdomu skaityti. O apie virpisius net nežinau ką atsakyti. Kuris pirmas , o kuris antras, man per sunku nustatyti. Jei gretimam kaime, vienas nesveikas po pažastimi nešiojosi vištą ir visi žinojo kam – pavadinimo jam niekas nesugalvojo. Pasirodo, kad lietuviškas žodynas yra skurdus įvardinti išsigimėlius.

 8. Getas:

  Siūlyčiau vadinti abu : rūrininkai (nuo rūros – šiknos). Rūrininkus (pederastus-graikiškai) laikas gražinti į ligų sąrašą ir gydyti, ypač dabar kai naudojama genetika įvairioms ligoms gydyti. Tai praėjusių amžių liga, kuri buvo Pasaulio sveikatos asociacijos išbraukta iš ligų sąrašo apie 1968 m. – tada ir buvo pradėta lytinė (seksualinė) revoliucija ir “pragaro karalystė” mūsų žemėje. Lietuvai siūlau tapti ES gelbėtoja ir baigti reklamuoti rūrininkus, politinį gėjizmą ir kraštutinį feminizmą bei musulmonų masinę okupaciją – atsisakyti atbėgėlių, nes tai šiuolaikinis beginklis Europos tautų naikinimas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: