D. Stancikas. Kalba ir cenzūra (22)

Dalius Stancikas | bernardinai.lt, E.Levin nuotr.

Dalius Stancikas | bernardinai.lt, E.Levin nuotr.

Tikriausiai šitame „biblinio masto“ pabėgėlių kontekste menkaverčiu palaikysite tokį klausimą: O kokia kalba ir kokiais rašmenimis rašysime tų šimtų, o vėliau jau tūkstančių Lietuvoje apgyvendintų pabėgėlių pavardes jų tapatybės dokumentuose (asmens pažymoje ar pase, ligonio istorijoje, banko kortelėje ir t.t.)?

Aišku, kad ne tigrėjų (tai Lietuvos pageidaujamų pabėgėlių iš Eritrėjos kalba) ir ne arabų (sirų kalba). Juk nė vienas Lietuvos pareigūnas nemokėtų nei perskaityti jų pavardžių tokiais rašmenimis, nei užrašyti – ką jau ten atspausdinti kompiuteriu, pavyzdžiui: الجمهورية العربية السورية‎

Kodėl keliu šį klausimą, jei atsakymas, regis, visai aiškus? Socialdemokratų G. Kirkilo ir I. Šiaulienės iniciatyva Seime svarstomas įstatymo projektas, kuriuo siūloma įteisinti asmenvardžių rašymą tapatybės dokumentuose lotynų kalba, o tai reiškia, kad nelietuviškais rašmenimis. Maža to: net nelaukdamas įstatymo priėmimo Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis įpareigojo civilinės metrikacijos skyrių išduoti Lietuvos pilietei naują santuokos liudijimą, kuriame pavardė būtų rašoma su raide „w“. Neva kitaip Europos Žmogaus Teisių Teismas tai pripažins diskriminacija.

Ar Lietuva nepažeis žmogaus teisių, jei vienų tautybių žmonėms suteiks galimybę savo pavardę rašyti gimtąja kalba (lotyniškais rašmenimis), o kitiems (sirams, eritrėjiečiams, rusams) – ne?  Štai šeštadienį Austrijos kancleris į Vengrijos premjero pageidavimą Vengrijoje apgyvendinti tik Sirijos krikščionis reagavo taip: „Skirstyti žmonių teises pagal jų religiją – siaubinga, tai primena tamsiausius nacionalsocializmo laikus.

Ar Jūs ką nors girdėjote apie 150 žinomų Lietuvos žmonių viešą kreipimąsi dėl valstybinės kalbos išsaugojimo? Aš negirdėjau, kol negavau profesoriaus Vytauto Radžvilo laiško dėl žiniasklaidos cenzūros to kreipimosi atžvilgiu. Kadangi Vytautą Radžvilą pažįstu nuo Sąjūdžio laikų (jis buvo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės, vėliau Sąjūdžio Tarybos narys), suvokiu jo ir pirmųjų sąjūdininkų nuopelnus laisvinant Lietuvą ir jos žiniasklaidą (pirmoji nepogrindinė laisva lietuviška žiniasklaida buvo „Sąjūdžio žinios“), todėl negaliu nepacituoti jo laiško:

„Inteligentijos kreipimasis į visuomenę atvirai blokuojamas vadinamojoje ,,didžiojoje” žiniasklaidoje. Tiesą sakant, kad ir kaip paradoksaliai tai skamba, tai gera žinia. Juk  inteligentijos laišką ,,laisvoji” žiniasklaida blokuoja ne todėl, kad jis nereikšmingas. Priešingai, tai aiškus požymis, kad sumanymas pavyko: pirmą kartą nuo Sąjūdžio laikų šviesuomenei pavyko susitelkti ir svariai pasisakyti itin svarbiu valstybės gyvenimo klausimu. Blokuoti laišką su tokio svorio parašais — tai jau pavojingas ir desperatiškas išsigandusios ir nematančios kitos išeities antitautinės ir antivalstybinės eurokratinės nomenklatūrinės valdžios žingsnis. Matyt, pajuto potencialią grėsmę, pabūgo Sąjūdžio šešėlio — o gal ims ir prisikels? Šiaip ar taip, įspūdingas pasirašiusiųjų sąrašas suteikia valdžiai ir ją aptarnaujančiai antilietuviškai žiniasklaidai pagrindo būgštauti, kad Lietuvoje vis dar egzistuoja ir yra įžvelgiamas branduolys žmonių, kuris neleis netrukdomai įgyvendinti M. Suslovo plano (Michailas Suslovas – aukštas Sovietų Sąjungos veikėjas, pagarsėjęs fraze: „Lietuva išliks, bet lietuvių neliks.“)  Juk net komunistai ramino, kad Tauta turės išnykti, bet tai įvyks pamažu ir negreitai. Viena iš svarbiausių priežasčių, dė kurios radosi Sąjūdis, buvo aiškus suvokimas, kad Sovietų Sąjungoje tikslingai ir kryptingai vykdytos internacionalinės ,,tautų draugystės”  politikos pagrindinis tikslas buvo, planingai ir masiškai perkėlinėjant  imperijos gyventojus iš vienų respublikų į kitas, pasiekti, kad jose nuo amžių gyvenusios tautos taptų mažumomis savo pačių žemėje ir galiausiai asimiliuotųsi pavirsdamos beveidžių ,,tarybinių žmonių”  mase. Būtent ši masė buvo pagrindiniai Lietuvos nepriklausomybės priešai ir pasirodė visu gražumu antivalstybiniuose jedinstveninkų mitinguose lemiamu ir sunkiausiu kovos už Nepriklausomybę tarpsniu. Deja, ES vykdoma panaši tautų ir nacionalinių valstybių griovimo politika. Todėl šiandieniniai ,,europietiški”  Suslovo plano tęsėjai ir vykdytojai net nebemato reikalo slėpti, kad jie pasiruošę užtvindyti Lietuvą pabėgėliais ir ištirpdyti lietuvius jų masėje  akimirksniu — kai tik pareikalaus tautas sumaišyti ir sulieti siekiantys, kaip ir kažkada tai mėginę padaryti mums įsakinėję Kremliaus bonzos, Briuselio šeimininkai.

Po šito įžūlaus akibrokšto dėl tautos ir valstybės ateities nerimaujančiai patriotiškai  šalies šviesuomenei klausimas, kuo demokratiškos Lietuvos žiniasklaidos būklė ir cenzūros mastai skiriasi nuo padėties autoritarinėje Rusijoje, yra tik retorinis. Sąjūdžio priešaušriu panašią blokadą įveikėme šviesdami ir perrašinėdami Sąjūdžio žinias — menkutį laikraštuką. Dabar turime kompiuterius. Žinia apie paramos laišką turi pasiekti visą Lietuvą. Tada jie mūsų nepajėgė sustabdyti. Nesustabdys ir dabar — jei tik nesutriksime ir nepasimesime, turėsime drąsos, ryžto ir atkakliai dirbsime. Šitaip sutelktai ir aiškiai inteligentijos ištartas žodis įkvepia pagrįstą viltį, kad dar vienas Tautos pabudimas yra gyvybiškai būtinas ir neišvengiamas, o kada jis pakils kaip galinga banga yra tik mūsų pačių sąmoningų pastangų ir laiko klausimas“, – rašo vienas pirmųjų sąjūdiečių, prof. Vytautas Radžvilas.

Dėl naujosios cenzūros guodėsi ir neseniai Anapilin išėję kiti du buvę Sąjūdžio didžiavyriai, Nepriklausomybės akto signatarai Algirdas Patackas ir Romualdas Ozolas. Štai ką likus keliems mėnesiams iki mirties šiuo klausimu bendražygiams rašė buvęs politinis kalinys Algirdas Patackas:

„Pastaruoju metu negrįžtamai išaiškėjo, kas jau seniai buvo aišku, bet bent turėta vilties, kad gal dar kas  pasikeis. Tai – kad yra, kad lygiagrečiai esti dvi Lietuvos. Pirmoji Lietuva – ta, kuri viršuje, blogai valdančiųjų ir jiems pritariančiųjų. Kita Lietuva, pavadinkime ją daukantine – tai pogrindžio ar pastogės Lietuva, naujojo pogrindžio. Šis pogrindis skiriasi nuo antisovietinio pogrindžio, nes laikai yra labai pasikeitę, bet savo esme yra būtent pogrindis, alternatyva valdančiųjų „of-Lietuvai“. Kuo jis skiriasi nuo anų laikų pogrindžio? Tada buvo prievartaujama siela ir naikinamas fizinis kūnas, dabar prievartavimas rafinuotesnis, sunkiau atpažįstamas, o naikinama pasitelkiant šalinimą iš viešo gyvenimo, kultūrinę ir socialinę atskirtį, segregaciją. Tad turime visai naują, dar nevisai suvoktą situaciją,  kurią tačiau būtina ne tik suvokti, bet ir perprasti bei neatidėliotinai pradėti veikti, užuot eikvojus energiją pasipiktinimams.“

Na, ir galiausiai pats 150 intelektualų kreipimasis, kurį taip ignoruoja ne tik privačios „nepriklausomos“ žiniasklaidos priemonės (Bernardinai.lt jį skelbė rugsėjo 14 d., Alkas.lt paskelbė rugsėjo 9 d.), bet ir mūsų visuomeninis transliuotojas, kuris pagal savo įstatus „privalo stiprinti Lietuvos Respublikos nepriklausomybę ir demokratiją, kurti, puoselėti ir saugoti nacionalinės kultūros vertybes, stiprinti pilietiškumą, vadovautis objektyvumo, demokratijos, nešališkumo principais, užtikrinti žodžio laisvę, laidose turi atsispindėti įvairios pažiūros ir įsitikinimai, dalyvauti jose ir reikšti savo pažiūras turi teisę įvairių įsitikinimų žmonės“.

Viešas laiškas Lietuvos piliečiams dėl valstybinės kalbos išsaugojimo

Ne pirmus metus tenka stebėti nesibaigiančias diskusijas dėl reikalavimo Lietuvos piliečių pasuose jų vardus ir pavardes rašyti ne valstybine lietuvių, o bet kuria kita gyventojo pasirinkta kalba. Seime pateiktas siūlymas asmens dokumentuose įteisinti rašybą visais lotyniško pagrindo rašmenimis vėliau pačių autorių buvo susiaurintas iki „w, q ir x“ įtraukimo, nors šių ženklų vis tiek neužtektų pavardžių rašymui kitomis kalbomis.

Tokia nuolaida akivaizdžiai nebūtų teisinga ir naudinga Lietuvai. Dauguma žmonių tai supranta ir jos nepalaiko. Šalininkai ilgokai skelbė, kad paso įrašai nevalstybine kalba yra žmogaus teisė, tačiau ir tai nepasitvirtino – Vakarų šalys pasuose rašo tik valstybine kalba, o Europos Žmogaus Teisių Teismas ne kartą patvirtino, kad tarptautinė teisė to nereikalauja, kaip nereikalaujama to daryti ir Lietuvos-Lenkijos 1994 metų sutartyje. Tačiau net ir ignoruojant piliečių valią, Konstituciją bei aptartus argumentus, projektą vis tiek siekiama priimti.

Siekiant politinio sutarimo, santarvės ir tarpusavio pasitikėjimo Seimui buvo pateiktas alternatyvus projektas, leidžiantis įrašus nevalstybine kalba paso papildomų įrašų puslapyje. Toks sprendimas priimtas Latvijoje, tačiau Lietuvoje jo priėmimas yra stabdomas. Kaip žinoma, Lenkija priekaištų dėl tautinių bendrijų padėties Latvijoje neturi.

Esame tikri, kad valstybinę kalbą turime branginti ir puoselėti, išsaugodami nesusiaurintą jos viešąjį vartojimą ir išskirtinį statusą tarp kitų šalyje gyvuojančių kalbų. Amžiais slopinta ir niekinta lietuvių kalba paskutinį kartą deramą statusą Lietuvoje iškovojo 1988 metais ir įtvirtino jį 1992 m. Konstitucijoje. Kaip piliečiai ir patriotai, negalime abejingai stebėti, kaip priešiškumas valstybinei kalbai ir bandymai siaurinti jos vartojimą kyla iš naujo.

Tokiomis aplinkybėmis piliečiai priversti pasinaudoti Konstitucijoje įtvirtinta piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos teise. Todėl „TALKA už Lietuvos valstybinę kalbą“ siekia paskatinti Seimą Latvijoje pasiteisinusiu keliu išspręsti šiuos nesibaigiančius nesutarimus. Pritariame siūlymui pagrindiniame asmens dokumentų puslapyje vardus ir pavardes rašyti valstybinės lietuvių kalbos abėcėlės rašmenimis pagal tarimą, o kitomis piliečių norimomis kalbomis lotyniško pagrindo rašmenimis leisti rašyti paso papildomų įrašų puslapyje ar kitoje tapatybės kortelės pusėje.

Kadangi tam reikia surinkti 50 000 palaikančių parašų, viešai kviečiame šį siūlymą savo parašais paremti visus sąmoningus ir geros valios Lietuvos piliečius. Išsaugoti stabilią iškiliausių šalies kalbininkų didžiuliu darbu ir pasiaukojimu sukurtą lietuvių kalbos abėcėlę, taip pat ir valstybinės kalbos konstitucinį statusą, yra visų mūsų tautinė, pilietinė ir moralinė pareiga. Pasirašydami už Lietuvos valstybinę kalbą pasisakome už mūsų tapatumo ir valstybingumo pamatų išsaugojimą!

Pasirašo:

rezistentai Petras Plumpa, Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, apaštalinis protonotaras Bronius Antanaitis, Antanas Terleckas, Nijolė Sadūnaitė, kun. Robertas Grigas, Algirdas Endriukaitis, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariai Vytautas Bubnys, prof. Bronislovas Genzelis, Romas Gudaitis, dr. Arvydas Juozaitis, prof. Bronislovas Kuzmickas, Bronius Leonavičius, Alvydas Medalinskas, Romas Pakalnis, prof. Vytautas Radžvilas, Gintaras Songaila, Nepriklausomybės Akto signatarai Irena Andrukaitienė, Vidmantė Jasukaitytė, Leonas Milčius, Birutė Valionytė, Konstitucijos bendraautorius Liudvikas Narcizas Rasimas, Kazys Saja, Vladas Terleckas, Kazimieras Uoka, Pirmosios Vyriausybės nariai dr. Vaidotas Antanaitis, dr. Leonas Vaidotas Ašmantas, prof. Algimantas Nasvytis, Albertas Sinevičius, generolai buvęs Lietuvos kariuomenės vyriausiasis vadas Jonas Kronkaitis ir vienas pirmųjų atkurtos Lietuvos kariuomenės organizatorių Česlovas Jezerskas, pulk. Romas Kilikauskas, akademikaiAntanas Andrijauskas, Grasilda Blažienė, Viktorija Daujotytė, Lietuvos edukologijos universiteto rektorius akad. Algirdas Gaižutis, Arvydas Janulaitis, Eugenijus Jovaiša, Vytautas Martinkus, Bonifacas Stundžia, Antanas Tyla, Zigmas Zinkevičius,profesoriai Ona Aleknavičienė, Steponas Ašmontas, Rita Bieliauskienė, Alvydas Butkus, Adomas Butrimas, Vytautas Daujotis, Vitas Labutis, Elvyra Martišauskienė, Gediminas Merkys, Danguolė Mikulėnienė, Gediminas Navaitis, Aldona Paulauskienė, Alvydas Pauliukevičius, Vilija Salienė, Marijonas Sinica, rašytojai Vydas Astas, Liudvikas Jakimavičius, Vanda Juknaitė, Birutė Luškevičienė, Linas V. Medelis, dr. Vytautas Rubavičius, Kristina Mažeikaitė Sajienė, Edita Milaševičiūtė, literatas Algimantas Bučys, poetai Ramutė Skučaitė, Rimvydas Stankevičius, tapytojai prof. Giedrius Kazimierėnas, Vladas Kančiauskas, doc. Irma Leščinskaitė, Gitenis Umbrasas, aktoriai Rolandas Kazlas, Giedrius Arbačiauskas, Redita Dominaitytė, Nerijus Gadliauskas, Aleksas Kazanavičius, Dalia Michelevičiūtė, Vidas Petkevičius, Ainis Storpirštis, Gediminas Storpirštis, Elvyra Žebertavičiūtė, režisieriai Algirdas Latėnas, Gytis Lukšas, Miglė Remeikaitė, Jonas Vaitkus, kompozitorė dr. Audronė Žigaitytė Nekrošienė, teisininkai prof. Saulius Arlauskas, Vytautas Budnikas, prof. Alfonsas Vaišvila, Povilas Žumbakis, ekonomistai Gitanas Nausėda ir dr. Aušra Maldeikienė, filosofai doc. Kęstutis Dubnikas, Marius Markuckas, prof. Krescencijus Stoškus, dr. Laisvūnas Šopauskas, istorikai prof. Rasa Čepaitienė, prof. Benediktas Šetkus, prof. Arūnas Gumuliauskas, Saulius Jurkevičius, Eugenijus Manelis, Mindaugas Nefas, Algis Sindaravičius, Gintautas Terleckas, politologai dr. Algimantas Jankauskas, dr. Andrius Švarplys, Simona Merkinaitė, Paulius Stonis, ISM Politologijos fakulteto dekanas dr. Vincentas Vobolevičius, buvęs „Lietuvos žinių“ portalo redaktorius Audrius Makauskas, diplomatas Alfonsas Augulis, alpinistas Vladas Vitkauskas, keliautojas Algimantas Jucevičius, Vilniaus m. tarybos nariaiGediminas Rudžionis, Liutauras Stoškus, prieškario vilniečiai Gedimino ordino Karininko kryžiaus kavalierė Birutė Fedaravičienė, rašytoja Birutė Mackonytė, branduolio fizikos pradininkas Lietuvoje, buvęs Lietuvos mokslų tarybos pirmininkas Kęstutis Makariūnas, teatrologė Gražina Mareckaitė, paveldosaugininkės dr. Gražina Drėmaitė ir Birutė Biekšienė, Punsko vikaras Marius Talutis, UNESCO generalinės direktorės patarėjas Henrikas Juškevičius, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos garbės pirmininkas Jonas Burokas, Fondo „Algojimas“ vadovė Aušra Stančikienė, Sveikuolių sąjungos prezidentas Dainius Kepenis, LEU Lituanistikos fakulteto dekanė dr. Žydronė Kolevinskienė, agronomai Ramūnas Karbauskis ir dr. Viktoras Pranckietis, verslininkas dr. Audrius Astrauskas, Saulius Meilutis, TV laidų vedėjos Asta Stašaitytė-Masalskienė ir Rūta Mikelkevičiūtė, architektas prof. Algis Vyšniūnas, Albina Saladūnaitė, archeologas dr. Valdemaras Šimėnas, muzikologas dr. Jonas Vilimas, kalbininkė prof. Jūratė Laučiūtė, prof. Jolanta Zabarskaitė, kultūrologė dr. Daiva Tamošaitytė, Gytis Vaitkūnas, etnologai Nijolė Balčiūnienė, dr. Dainius Razauskas, Inija Trinkūnienė, publicistai dr. Edvardas Čiuldė, Živilė Makauskienė, Irena Vasinauskaitė, vertėjai Vilija Gerulaitienė, Elena Juškevičienė ir Leonas Merkevičius.

Kategorijos: Kalba, Kultūra, Lietuvoje, Lietuvos repolonizacijai – ne!, Naujienos, Nuomonių ratas, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

22 komentarai

 1. Tokius rašinius matau taip: rinkimai artėja – kuo daugiau viešo jovalo, kad per jį Seimo partijos vėl liktų Seime…, o Lietuva nieko lietuviško nekurdama vis vilktųsi ES uodegoje…

 2. dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  Vienareiksmiai aisku, kad pagal LR Konstitucija Lietuvoje valstybine kalba yra lietuviu ir visi dokumentai turi buti rasomi valstybine kalba visuose puslapiuose ir lapuose. Niekas neturi teises priversti Lietuvos valdininka rasyti jokia kita kalba apart lietuviu. Taigi pasirasiusieji inteligentai kviecia SULAUZYTI LR Konstitucija, kuri priimta visaliaudiniu balsavimu! Istatymas, jeigu toks butu priimtas taip pat butu antikonstituciskas! Suprasciau, kad inteligentai siekia LR Konstitucijos pakeitimo, nes tai butu istatymiskas kelias pasiekti ju siulomo rezultato. Taciau, kai kvieciama lauzyti LR Konstitucija… kazkaip inteligentiskai tokio dalyko nepavadinciau. Bepiga kritikuoti, o ka siulau?
  Siulau labai paprasta dalyka…. Kai zmogus pasiraso pasa, tai gali savo parasa parasyti spausdintomis raidemis ir taip kaip nori, tai yra originalia savo kalba, o tai ir bus jo pavardes, kuria jis laiko originalia, islaikymas. Jokios Konstitucijos pazeidimo nera, nes paraso net su kringeliais niekas nereglamentuoja. Arba, tegu pasidaro lentele su jo originalia pavarde ir ta lentele gali buti nufotografuota kartu su zmogaus veidu ir tuo budu jo originali pavarde isliks! Egzistuoja cia toji mazoji probleme. Ir kitose valstybese, kai yra isduodami dokumentai valstybine kalba…. lietuviu ir kitu zmoniu pavardes gali buti iskraipomos, naturaliai, ne is piktos valios.
  Nezinau kaip ten toje Latvijoje, gal ju konstitucija ir leidzia daryti tokius sposus…. taciau to daryti tikrai NEREIKIA!
  Lietuvos atveju, kai lenkai nepadoriai kisasi i Lietuvos reikalus, tai toksai Lietuvos inteligentu laiskas, parasu rinkimas, reikalavimas antrame lape rasyti originaliai…. vis tiek isskiria viena lenku tauta, kaip privilegijuota Lietuvoje! Ar ji arciau Dievo? Is esmes sita inteligentu iniciatyva yra Trojos arklys, kuris soka pagal lenku grojama marsa! Sulenkejo? Koloboravosi? Nesupranta? Ar visi pasirase nesupranta vienodai? Ar visi istroske sulauzyti LR Konstitucija? O pona V.Radzvila jau antra karta kaltinu samoningu siekimu sulauzyti LR Konstitucija! Per daug isifilosofavo! Kaip atrodo inteligentai, kai jie savo NUOMONE pastato auksciau Konstitucijos ir siekia…. Trojos arlio tikslu lietuviu kalbos ir valstybes kulturoje!
  Kas atsitiko Lietuvos inteligentams?
  Sios mano kritikos nereiketu suprasti, kaip vosokiu saulieniu ir visokiu kirkilu puses palaikyma. Tai gedos ir sazines neturintys! Tai parazitai!

  • Vytautas:

   Gerbiamas Jonai,

   nereikia asmeninių interpretacijų. Konstitucinis Teismas aiškindamas Konstituciją, yra aiškiai pasakęs, kad pagrindiniame paso puslapyje įrašų nevalstybine kalba būti negali, o papildomų įrašų puslapyje – gali. Tuo ir vadovaujasi ši TALKA, Radžvilas ir dar kas tik norite – bent 150 cenzūruotų inteligentų. Jei jums asmeniškai tai nepatinka – jūsų teisė. Bet tai nereiškia, kad pasiūlymas neatitinka Konstitucijos. Neatitinka jūsų nuomonės.

    • dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

     to Kazin. Cia Jus labai graziai ir taikliai pastebejote. Turedamas dvi pavardes…. tai o kuri tikroji? Antroji? Jei antroji, tai kodel ne pirmoji? Jei pirmoji, tai kam tada antroji?
     Kazin ar JAV pilieciai lenkai, ar ju pavardes irgi rasomos lenkiskomis raidemis?
     Kazin ar visos tautos Lietuvoje bus lygios…. kai bus sokama tik pagal lenku dudele?

   • dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

    Jei Konstitucinis teismas nustate, kad antras paso puslapis yra jau ne Lietuvos dokumentas, tada KT yra teisus! Lietuvos Konstitucinis teismas, jau senokai pastebejau, labai daznai net nebando suprasti kas yra Konstitucijoje parasyta, o priima sprendimus pagal politine konjunktura! ir gana daznai iskraipydami Konstitucija ir taip tapdami konsituciniais nusikalteliais. Ir taip jau yra atsitike tiek su Konstitucijos 12 str, 74 str. ir net rinkimu istatymas yra antikonstitucinis…. Taip, kad KT jau senai nera ir negali buti autoritetu. Noriu kartu tamstai pasakyti, o ir patys galite pasiskaityti…. Konstitucinis teismas NEGALI teikti jokiu aiskinimu pagal konstitucija, gali tik: “102 straipsnis
    Konstitucinis Teismas sprendžia, ar įstatymai ir kiti Seimo aktai neprieštarauja Konstitucijai, o Respublikos Prezidento ir Vyriausybės aktai – neprieštarauja Konstitucijai arba įstatymams.” Taigi kaip matote…. kur tie aiskinimai, turi buti sprendimai, konstatacija.
    Ir matau, kad zemiau komentatorius KAZIN labai aiskiai sako: Pavarde nera papildomas irasas, manyciau tokiame dokumente kaip pasas….. yra PAGRINDINIS IRASAS taip kaip gimino data, gimino vieta…. ir visai nesvarbu… pirmame puslapyje tai parasyta ar paskutiniame, cia tik detales.
    Taigi KT nera joks autoritetas, nes ta autoriteta yra pats senai SUSINAIKINES! Tai tik instrumentas pasiekti kazkam poliniu tikslu.
    Vienareisksmiai aisku ir tai, kad Lietuvos inteligentai soka pagal lenku uzsakyta muzika, nes tai nera ju savarankiskas sprendimas ir tik lenku spaudimo pasekme. Vadinasi Lietuvos inteligentai, ala Radvilas, nesugeba samprotauti savarankiskai ir teisiskai. Jei tai butu pirmas kartas, nebuciau taip grieztas, taciau tas jau tesiasi… tikrai atsibodo.
    O kad daug zymiu zmoniu pasirase….. tai pakiso ir pasirase…. tam kas pakiso reikia gerai duoti per nagus, kad nekaisiotu ko nereikia!
    Ar man patinka? O man visai nesvarbu patinka, nepatinka… man svarbu kaip atrodo valstybiska ir ar istatymiska – konstituciska. O paskiau jau mano nuomone…. pasaulyje tokios NESAMONES, o taip akademiko Z.Zinkeviciaus zodis, NERA, nors jo parasas yra. Ar tikrai tai jo parasas, tektu suabejoti, nes jo nuomone buvo isreiskta alkas lt straipsnyje ir as su ta nuomone sutinku. Pasilieku prie savo nuomones…. tai trojos arklio metodas, sokimas pagal lenku uzsakyta muzika. Gyvenimas parodys…. kaip cia bus. O bus taip, kad lenkui bus niekada negana.

   • Pikc:

    O dar reikėtų pastebėti, kad ši iniciatyva yra bandymas užkirsti kelią IŠTIES antikonstitucinių įstatymų prastūmimui, tad jos priešininkai automatiškai atvėrinėja vartus kirkiliniam projektui.

    • dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

     Labai teisingai suprantate! Negaliu patiketi savo akimis, kaip tai… save ivardinantys Lietuvos inteligentais prastumineja tokia nesamone SAVO valia! Pakartosiu, siai situacijai zodis NESAMONE yra ne mano , o mano labai gerbiamo akademiko Zigmo Zinkeviciaus! Kaip jis galejo padeti parasa … man sunku isivaizduoti, taciau galiu. Jam, kaip senam zmogui pasake, kad cia yra TALKA- uz valstybine kalba, kai tos talkos turinys yra pries valstybine kalba! Cia grynai sukciu darbas! Taigi ir man norisi patalkininkauti uz valstybine kalba!, taciau jokiu budu nepadedant paraso po aferistisku tekstu! Kas cia per inteligentai ant sukciu kalbliuko uzkibo! Prasau alka lt neiscenzuruoti sito komentaro! Reikalauju neiscenzuruoti! Jeigu jie inteligentai dar vis…. supras ka kalbu. Jei ne…. vargas Lietuvai…..

     • Ponas, Jonai, neklaidinkite visuomenės. Jūs puikiai žinote, kad jei šio kompromisinio pasiūlymo nebūtų, tai jau vakar būtų priimtas sprendimas – kai kuriems Lietuvos piliečiams leisti turėti LR piliečių pasus be užrašo VALSTYBINE KALBA. Jūs to siekiate? Jei – ne. Papasakokite mums – ką padarėte, kad TAI neįvyktų.

      • dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

       Ponas Jonai, as ta “palitika” suprantu….nes cia taip vadinamas politikavimas. Vieni siulo pirmam puslapyje, o kiti antram ta pati! Tik kai kalbama apie pirma puslapi, tai ja ISDAVIKAi, o kai apie atnra, tai jau PATRIOTAI! O visgi kalba eina apie ta pati. FAKTAS yra tas, kad iniciatyvos pavadinimas, TALKA uz lietuviu valstybine kalba yra PRIESINGAS turiniui, kuris yra is esmes pries valstybine kalba! Tai cia yra AFERA! AFERA! Inteligentu AFERA! Ar cia jie patys sugalvojo, ar kas pakiso po nosia pasirasyti, o tas is nepatogumo…. oi kaip as noriu patalkininkauti uz lietuviu valstybine kalba, ima ir pasiraso, nejau gincysiesi. O kas atkreips demesi i tokia smulkmena…. kad cia AFERA! Labai susisaukianti su kirkirline, siauline, gapsine…. afera. Ar kartais nebus taip, kad abu FRONTAI yra pries valstybine kalba! Cia abiem atvejais akivaizdziai kyso slektos lenko ausys. Kaltinti mane? Tai sakau, jusu ten daug inteligentu apgautu, tai mano indelis cia, ponai, atverti jums akis ir parodyti….. sokate pagal lenkiska dudele, trojos arkliais virstate. Susidedate su lenkais, kas reiskia zudote valstybe. Tai cia jus mane gali ir visi urma pasmerkti, faktas tas…. privalau pasakyti savo nuomone, nors JUSU taip daug pries mane. Manau taip kaip manau ir tai mano darbas pasisakyti taip kaip manau, o ne taip kaip koks slekta uzsigeidzia. Gi akivaizdu…. kirkilo zmona ruse, sauliene pati ruse… tai cia ta bardaka jie ir ivedineja, inteligentai uz pavadelio. Dar vienas dalykas…. visiskai akivaizdu, kad sita afera pries Lietuvos valstybe kurpia komunistiniai aferistai susiblokave su lenkais. Jiems Lietuvos valstybe yra sunaikinimo tikslas nuo 1918 metu! Skaitykite XIX LKP suvaziavimo dokumentus. 🙂 Jie uz tai atsiprase, net atsiprase, taciau juoda darba dirba ir toliau. Kas patikes aferisto atsiprasymu, tas paprasciausiai kvailys.
       Beje dekui, neiscenzuravote mano nuomones…. ir turetumete suprasti…. pries tokia gausia Lietuvos inteligentu iniciatyva… ne taip paprasta pasisakyti….. gi pasmerks. Tegu, teisingas reikalas reikalauja auku. Ieskokite kitu budu….

       • Aš, šitoje Jūsų vadinamoje, AFEROJE dalyvauju nuo 1986 metų. Mano senelis ir jo brolis (VAIŠKŪNAS MYKOLAS (1862-1937), VAIŠKŪNAS STANISLOVAS (1856-1910) – knygnešiai) dalyvavo nuo XIX a. pabaigos. Taip, kad galiu visiškai atvirai Jums pasakyti, kad esate MELAGIS ir, manau, sąmoningai klaidinate žmonės. nes vargu ar nesuvokiate, ką reiškia – jei oficialiame valstybės dokumente – neliks įrašo tos valstybės kalba, o vietoje jo atsiras įrašas užsienio valstybės kalba.

        Taigi, papasakokite mums ką Jūs padarėte, kad užkirstumėte kelią šiems ketinimams. Ką daugiau nuveikėte be savo melagingų komentarų rašymo?

        • dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

         Tai sakote esu MELAGIS! O ka gi pamelavau? Ka pamelavau? Pasakiau labiausiai paprasta dalyka… abi aferos griezia pagal ta pacia muzika. Viena sparciau, o kita leciau…. taciau ta sparciau reikalinga tam, kad prastumi letesne afera. Tai ka pasakiau yra tu abieju pasiulymu akivazdzios savybes. Jas galima matyti, ar ne. Tai jeigu apsimetama aklais… na atleiskite, kazkokiais kitais nuopelnais pridengti afera… nepadoru. Juk kalbame ne apie knygnesius, ne apie tremtinius… kalbame apie abieju pasiulymu SAVYBES! O meluoti apie savybes neiseina…. jas matai ar ne. Tai Jus cia isivaizduojate gera darba darantys… o ar is tikro? Kaip taip, emete patys savo nuoziura ir sugalvojote be lenku itakos?
         Taciau ponas Jonai, sita darbeli pagristi savo senelio veikla…. ar visai nupusote? Nera logikos, pasiklydote. Tai cia mano nuomone, ir apie savo nuomone NEMELUOJU! Sakau kaip matau. Kiekvienas mato skirtingai. Jei tamsta kam nors IRODYSITE, kad tai ka darote, darote savo laisva valia, o ne lenku spaudimo pasekoje, tada…. tikrai taurus zmones esate. Taciau nematyti sioje veikloje slektu spaudimo… na tik aklas ir be proto negali.
         O kuris variantas geresnis…. tai didelis klaustukas, nes idaviku variantas yra akivaizdziausiai priestarauja Konstitucijai ir turetu buti ATMESTAS, gi tamstu variantas… toksai svelnutis, toksai gudrutis gali ir praeiti ir tai bus slektu pergale!
         Ar tamsta zinai, kad norint, kad Lietuva isliktu kaip valstybe reikia pirmuciausia: nesusideti su lenkais. Taskas.

         • Tai vis tik, dabar parašykite dar – ką darote (o gal padarėte), kad nepraeitų pirmas variantas – ir nebūtų išstumtas iš oficialių dokumentų įrašas valstybine kalba?

          • dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

           Tam, kad tas pasiulymas butu teisetas, valdzia turi pakeisti KONSTITUCIJA! O jos niekas nesiruosia keisti, kaip suprantu. Istatymas priestaraujantis Konstitucijai NEGALIOJA! Tai ta ir darau, paaiskinu! Suprantama, kad tuo atveju gali griebtis kompromiso ir priimti jusu antikonstitucini pasiulyma, nes turi antikonstitucini KT isaiskinima!!! Suprantama, kad KT nera pajegus protiskai suvoke Konstitucijos esmes, ta daug kartu irode, tai tas isaiskinimas ta dar karta irodo. Taciau tuo isaiskinimu ir bus pasinaudota ir tamstu inteligentu pasiulymas is to klaidingo isaiskinimo ir isplaukia. Taigi ponus inteligentus KT APMOVE!
           Tai koksai mano indelis…. isaiskinti inteligentams, kokia ju vieta ir ka jie daro! O jie daro tai, ko tikrai nereiketu daryti! Tegu praeina antikonstitucinis istatymas, o tada pagal Konstitucija jis bus pripazintas antikonstituciniu ir vel viskas is pradziu! Stovime iseities pozicijoje lyg nieko nebuvo. Ir cia kaip pylypai is kanapiu islenda inteligentai ir sutrypia LR Konstitucija kartu su KT ir naikina lietuviu kalba! Oi tai inteligentai… greiciau slektu tarnai. Samoningai ar ne… cia gal ir ne taip svarbu. Tai mano indelis isaiskinti! Keisciausia tai, kad ponai inteligentai patys nesugeba suprasti kas LR Konstitucijoje parasyta, kuri galioja tiesiogiai! O varge, kam tuos mokslus krimto? Kam ta galvele treniravo? Cia aisku pasismaginau, taciau klausimas yra RIMTAS, darote rimta klaida. Neatmesciau cia ir kgb rankeles, jie gudrus…. jei vienas blogas, tai kitas geras…o cia abu variantai blogi!!! Tai as dar melagis ar jau ne?
           Beje tas isdaviku kirkilinis variantas gal but ir stumiamas su tikslu apgauti slektas, nes akivaizdziai antikonstitucinis! O inteligentu…. gerokai maziau akivaizdu, kad antikonstitucinis, antilietuviskas. Siulyciau zmoniskai pasikalbeti su Zigmu Zinkeviciumi, pabandyti issiaikinti, kodel jo pavarde ten yra. Jo straipsnis alkas lt visiskai kitaip ir labai protingai ta dalyka isaiskino : NESAMONE!

 3. Klausimėlis:

  Prieš rinkimus, jų metu ir po jų VRK ne sykį informuoja, kada ir kokia tvarka jie vyks, kaip vyksta, kokie balsavimo rezultatai.
  Šis parašų rinkimas irgi VRK kuruojamas, reguliuojamas, kontroliuojamas. Renkant parašus tenka susidurti su tuo, kad daug žmonių apskritai nieko nežino nei apie G. K. projektą, nei kodėl renkami parašai, Tai kodėl nėra VRK vado pranešimo, kodėl VRK ir NACIONALINĖ RTV TYLI?
  Ar tai nėra aplaidumas, pareigų ignoravimas? Ar tai ne jų PAREIGA bet kokios balsavimo akcijos metu, kurios rezultatus VRK skaičiuoja ir tvirtina, aiškiai ir nedviprasmiškai informuoti visuomenę?
  Gal reikia kreiptis į VRK vieša paklausa?

 4. Politiniame gyvenime vyksta protu nepaaiškinami dalykai. Dabar esanti pavardžių rašymo asmens tapatybės patvirtinimo dokumentuose tvarka neprieštarauja nei nacionalinei, nei tarptautinei teisei, nėra ir kitos tokios praktinės būtinybės ją keisti, tačiau šią tvarką užsispyrusiai vieni vienaip, kiti kitaip siekia keisti tiek Seimo partijos, tiek visuomeniniai talkininkai. Ir tai siekiama daryti, kai tiek vienų, tiek kitų siūlomi atitinkamų įstatymų pakeitimo projektai prieštarauja Konstitucijai. Kažkoks išprotėjimas – ne kitaip… Nėra iš ko politiką daryti, tai imama patiems save graužti…

  • Pikc:

   Išties, praktinės būtinybės esamą tvarką keisti nėra – tiksliau, nebūtų normaliomis sąlygomis. Bet sąlygos NĖRA normalios: separatistai ir jų klapčiukai siekia iš lietuvių kalbos atimti valstybinės kalbos statusą (nors viešai deklaruoja tik kovoją dėl teisės užsirašyti savo pavardę “originaliai”), o Seimas atkakliai demonstruoja savo impotenciją. Iki šiol buvę bandymai “nukenksminti” šitą antikonstitucinio įstatymo “prastūminėjimą” buvo nesėkmingi – alternatyvūs pasiūlymai vis buvo “nugesinami” Seime, ir visokie kirkilai vėl imdavosi to paties. Jei pavyks Talkos iniciatyva, Seimas NEGALĖS “nugesinti” alternatyvaus varianto, o jį priėmus visi, rovęsi plaukus nuo įvairių kūno vietų dėl “vargšų kitataučių skriaudimo”, turės užsičiaupti – o jei neužsičiaups (o jie tikrai neužsičiaups), bus labai aišku, kad jiems NE PAVARDŽIŲ reikia. Kitaip tariant, jeigu ne separatistų užmačios (arba jeigu Seimas turėtų pakankamai proto ir valios joms atsispirti), jokios Talkos nereiktų – bet dabartinėje situacijoje reikia. Čia kaip su priešnuodžiu – jis sveikam organizmui visiškai nereikalingas, bet jei tas organizmas nuodijamas, tada jau priešnuodis būtinas.

   • Taigi, kad nėra taip, kaip pats, rašote. Nesiorientuojate teisėje visiškai. Nėra taip, kad Seimas privalėtų priimti būtent Talkos siūlomą variantą. Seimas lygiai gali priimti bet kurį iš variantų arba nepriimti nė vieno. Taigi Talkos iniciatyva savaime jokios “nugesinamosios” galios kitų siūlymų atžvilgiu neturi. Be to, ir pagal savo turinį ji nėra joks “priešnuodis”, o toks pat “nuodas”, kaip ir kiti siūlomi variantai. Tad lygiai dėl tos pačios priežasties yra Seimo atmestinas, kaip ir kiti, o Talka, akivaizdu, to tikslo, kuriuo manoma, kad yra talkinama, pasiekti negali.

 5. Algimantas:

  Nepiklausomos Lietuvos 25 metų laikotarpis įrodė , jog valdžia-tai nežabotas žirgas ir kai raitelis (Lietuvių tauta) valdžios ( žirgo) apynasriu nežaboja,tai vargas raiteliui ,kadangi jo laukia mirtis-nevaldomas žirgas nuneš jį į prarają.Nesvarbu,kad tas žirgas yra raitelio nuosavybė.

 6. Kemblys:

  Iš Vytauto Radžvilo laiško:
  „Inteligentijos kreipimasis į visuomenę…”.

  Manau, geriau tiktų kitas svetimžodis:
  „Impotentijos kreipimasis į visuomenę…”.

  (Gal kas nors paaiškins kuo skiriasi tie svetimžodžiai – ‘alke’ juk daug nusimanančių APIE svetimžodžius.)

  Priešai vykdo savo gerai apgalvotus sumanymus, o čia, matai, KREIPSIS į visuomenę, RINKS parašus… apgailėtina!
  Jei yra toks šviesuolių sluoksnis, tai kodėl nevaldo visuomenės, o kreipiasi paramos?
  Jiems reikia išmąstyti tokius visuomenės santykius, kuriuose protingiausi savaime iškiltų į valdžią.
  Bepigu priešams krėsti niekšybes, nes žino, kad paskui jas bėgios su parašėliais. Rinkau parašus dėl Žemės, dabar parašai dėl Kalbos. Dėl ko rytoj reikės rinkti parašus – dėl ateivių antplūdžio? O poryt..?

  • dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

   Uz ka dar parasus reiketu rinkti? Reiktu rinkti uz tai, kad Lietuvoje nusalinti nuo valdzios NELIGYTIMINE, t.y. neteiseta valdzia, kuri is esmes yra uzgrobta jau 25 metus, Nuo LR Konstitucijos priemimo. Lietuvoje valdzia yra nelegytimine, nes uz ja prabalsuota pagal istatyma, kuris priestarauja LR Konstitucijai…. mirsri sistema niekaip negali reiksti lygybes tarp isrinktuju ir musu atveju sarasiniai uzgozia venmandacius. Taigi taip vadinamieji isrinktieji yra valdzioje ne pagal LR Konstitucija! Taigi kada dagyvensime iki to laiko, kai Lietuvoje turesime legitymine valdzia? Bolsevikai Rusijoje uzgrobe valdzia isitvirtino ir nuo to laiko Rusija taip pat neturi legytimios valdzios. Taigi ta mada atkeliavo ir i Lietuva, tik pusiau sarasiniu prabalsavimu pavidalu. Beje legytimi valdzia butu mirtinas duris valdzia uzgrobusiems. Ir jie tai zino…. taigi visos partijos ta ir tedaro… siekia islikti valdzioje, nes ja yra uzgrobe. Beje kaip suprantame, pusiau sarasiniu rinkimu sistema, tai papudruota rusiskos rinkimu sistemos kopija…. afera ant aferos, demokratijos parodija.

 7. Getia:

  Palaikau Jono R. ir Kažin nuomonę, nes inteligentų (gali jau impotentų) iniciatyva su lyg tai mažesnio blogio kalbai siūlymu yra prieš Konstutuciją ir valstybinės kalbos įstatymą. Kur mūsų tautos inteligentų orumas? Nereikia “myžčioti į kelnes”, kaip sakydavo mūsų proseneliai, o turėti savigargos. Juk jokia valstybė Es nekeičia savo raidyno ar negaliojančių antrų lapų įvedimo piliečio pase (Latvija paskubėjo ir regis dabar turi problemų). Rašykime visi Seimo pirmininkei, kad numestų tą klausimą į šiukšlių dėžes, esančias Seime. Manau, kad Graužinienė sureguotų, nes stengiasi prieš rinkimus patikti tautai. Jei vistik išdrįs Seimas svarstyti antikonstitucinius įstatymus, tada belieka tikėtis tik Prezidentės veto. Manau, kad ir Prezidentei reikia rašyti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: