J. Vaiškūnas. Laisvė suvereniteto griuvėsiuose? (55)

J.Vaiskunas-Alkas.lt-nuotr

Jonas Vaiškūnas | Alkas.lt nuotr.

Nuo Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990-ųjų kovo  11–ąją  praėjo ketvirtis amžiaus. Ką pasiekėme ir ką praradome? Svarbiausias pasiekimas – pati nepriklausomybė nuo Lietuvą alinusios sovietinės Rusijos okupacijos. Šaltojo karo sūkuryje trūkinėjant siūlėms tarp Rytų ir Vakarų geopolitinių kontinentų, sugebėjome išsiveršti iš Euroazijos gniaužtų ir grįžti vėl į Europą, o tuo pačiu persiorientuoti į vadinamos laisvosios rinkos ekonomikos erdves.

Lietuvos nepriklausomybei užtikrinti  atkūrėme šiuos svarbiausius Lietuvos savarankiškumo garantus:

– lietuvių kalbos valstybinį statusą,
– Lietuvos valstybinių sienų kontrolę ir valstybės teritorinį vientisumą,
– nacionalines karines pajėgas,
– Lietuvos Respublikos konstitucijos galiojimą ir suvereno teises lietuvių Tautai,
– Lietuvos valstybinį piniginį vienetą – litą ir ekonominį savarankiškumą.

Sąjūdžio dvasioje savarankišką, nepriklausomą, suverenią Lietuvos Respubliką, daugelis, gal būt, intuityviai tapatinome su smetoniškosios tautinės Lietuvos provaizdžiu. Tačiau sovietinio genocido išgenėtai ir svetimųjų ideologijai tarnauti palenktai tautos dvasiai pristigo valios ir laiko atsitiesti, kad iki galo kliaujantis savimi atkurtų suverenią tautinę valstybę.

Iškentę išbandymą Rusijos okupacija, laisvę  atradome ne tokią, kokios tikėjomės – nesaugią, pavojingą tarsi mūšio laukas, o pasaulį – svetimą ir pasikeitusį. Įpratusius priešintis priespaudai – laisvė prislėgė kaip nepakeliama našta.

Revoliuciją vykdę idealistai pamažu pasitraukė arba buvo nustumti. Laisvės vaisiais netruko pasinaudoti niekšai ir prisitaikėliai, ilgainiui įsivyravę nuo piliečių atsitvėrusioje Lietuvos politinėje klasėje. 2003 metų balandžio 29 d. po garsaus dvidienio referendumo apdovanoti alaus bambaliais, šokoladais ir skalbimo milteliais – įstojome į Europos Sąjungą ir pradėjome žygį į Lietuvos suvereniteto griovimą.

Prisitaikėliai, prisitaikę prie naujų aplinkybių ėmė tarnauti naujam šeimininkui  –  tarptautiniam globaliajam kapitalui. Imta sistemingai naikinti viską, kas varžo taip vadinamos laisvos rinkos laisvę ir yra neparanku laisvam kapitalo judėjimui. Siekdami pasaulio bankų ir valiutos fondų finansinės paramos galiausiai atsisakėme savarankiškos ekonominės politikos. Už tai juos atstovaujančios viršvalstybinės institucijos mus pripažino „vakarietiškos demokratijos ir gerovės standartų“ šalimi.

Paskubom ratifikavus vadinamąją „Europos konstituciją“ (kuri neįsigaliojo), o vėliau dar ir jos pagrindu parengtą „Lisabonos sutartį“ imta savanoriškai  išsižadėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metu deklaruoto Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų viršenybės principo (viršenybė buvo tyliai suteikta  „naujasąjunginiams“ įstatymams). Demontavus mūsų valstybės sienas Vakarų kryptimi, leista Lietuvos žemes išparduoti užsieniečiams,  antikonstituciniu būdu užgniaužus referendumo iniciatyvą, atsisakyta ir nacionalinės valiutos – lito… Dekonstruota net sava kariuomenė. Ir jei ne Rusijos išpuolis Ukrainoje, kažin ar būtų imtasi pastangų ją susigrąžinti?

Pastruoju metu vis įnirtingiau esame verčiami išardyti konstitucinius – šeimos, pilietybės ir valstybinės kalbos institutus. Prieš 25-metus nelengvai atkurtų pagrindinių Lietuvos nepriklausomybės pamatų  ardytojai  nerimą dėl šių grėsmingų praradimų  bando numalšinti kasdienės maldos žodžiais apie sėkmingą „integraciją“ į ES.

O kuo labiau „integruojamės“, tuo mažiau lieka galimybių ir ryžto būti savimi. Bet koks veiksmas savo šalies ir Tautos intresų labui tuoj pat susilaukia įnirtingų priekaištų, kad „esame ES išlaikytiniai“ ir turime būti dėkingi jai ir kitiems „investuotojams“, laiduojantiems mūsų gerovę. Esą turėtume neerzinti jų savo norais ir užgaidomis ir mėginti užsikonservuoti kažin kokiame pasenusiame savitume ar suverenume… Ar tai neprimena busvusios sąjungos laikų kai privalėjome jaustis saugūs, laimingi ir dėkingi, mumis „besirūpinančio“ ano didžio kaimyno glėbyje?

Daugiausia ką praradome per tuos 25-is nepriklausomybės nuo Rusijos metus – tai  Tautos išrinktą ir ją atstovaujančią valdžią. Valstybės valdymo svertus iš Tautos rankų pardavusi globalaus pasaulio „investuotojams“ mūsų valdžia ėmė atstovauti ne Tautai, ne savo rinkėjams, o globalaus kapitalo atstovams, turintiems išimtinę teisę vienu ypu atmesti ir paskelbti netinkamais ar nepagrįstais visus mūsų pareiškimus ir iniciatyvas. Jei stambus kapitalas nori pakeisti netinkamus vietinius įstatymus, tai kaip mat paspaudžia Vyriausybę, pasitelkdamas tarptautinius teisės aktus ir finansinius svertus. Politika prarado ryšį su bendruoju piliečių gėriu, ir šie masiškai palieka savo šalį.

Tai patvirtina viešos, sistemingos ir ciniškos valdžios pastangos perimti iš Tautos suvereno teises ir užslopinti bet kokias iš Tautos valios kylančias iniciatyvas: LR Seimo balsavimas už „ES konstituciją“ jos net neskaičius, Lisabonos sutarties ratifikavimas be išlygų,  žemės pardavimo užsieniečiams referendumo žlugdymas, referendumo dėl naujos Atominės Elektrinės statybos rezultatų nepaisymas, referendumo dėl lito išsaugojimo iniciatyvos užgniaužimas… Nutarus Konstituciniam Teismui, nuo 2014 m. pradžios mūsų Konstitucija tapo jos 138 straipsnyje įtvirtinto ES teisės viršenybės principo priedėliu. Tapome vienintele Europos bendrijos nare, kuri savo Konstituciją nustūmė žemiau ES institucijose priimamų sprendimų. Nejučia Lietuva tampa valstybės iškamša.

Visi, kuriems dar rūpi Lietuvos savarankiškumas daromi Lietuvos priešais, veidmainiškai apšaukiami Kremliaus agentais. O Lietuvos suvereniteto dekonstruktoriai tebesijaučia laisvi. Tokie jaučiasi laisvi prie visų valdžių.

„Kas čia okupuotas? Aš okupuotas?“ – klausė 1988-aisiais Lietuvos TSR Mokslų Akademijos akademikas Eduardas Vilkas Mokslų Akademijos salėje susirinkusių būsimo Sąjūdžio kūrėjų ir pats atsakė – „aš nesijaučiu okupuotas…“ Lietuvos valdžios postuose ir dabar sėdi daug tuomet nesijautusių okupuotais. Jie laisvi prie visų šeimininkų. Jie imlūs naujovėms – naujai kalbai, ideologijai, uniformai. Net neabejoju, kad dar laisviau jie jaustųsi tada, jei visos Lietuvos suvereniteto sudedamosios dalys būtų suvirškintos naujosios  sąjungos viduriuose. Jie nuoširdžiai kalbėtų, kad dabar Lietuva yra patikimai integruota – saugiausia ir nepriklausomiausia nuo Rusijos per visą savo istoriją. Net ir labai norėdami rusai jau nebegalėtų mūsų okupuoti. Ar jau ir bebus ką, jei toliau eisime šiuo išvalstybinimo ir susvetimėjimo keliu?

Mūsiškiams  prisitaikėliams įteigta patiems dekonstruoti („pertvarkyti“) Lietuvos pilietybę, valstybinę kalbą, nacionalinę valiutą ir, galiausiai, Lietuvos suverenitetą. Tankų tuomet ir nebeprireiks.

Iki šiol dar tikėjome, kad padėtį į gerąją pusę galime keisti rinkimuose – „teisingai“ balsuodami ir valdžios postuose keisdami žmones. Bet mūsų valdžia jau seniai valdoma nebe mūsų, sąmoningų Lietuvos piliečių. Ji užvaldyta laisvosios rinkos ir globalaus kapitalo „investuotojų“, o su piliečiais tvarkosi politinės rinkodaros technologijomis ir finansinėmis įtakomis. Tad nei vienos partijos pakeitimas kita, nei kėdžių perstumdymas ir net į valstybinius postus patekę pavieniai  patriotai, vargu ar ką galėtų pakeisti.

Kokia išeitis?

Pirma –  kasdien savyje nugalėti globalizacijos vis labiau auginamą mūsų vartotojiškąjį Ego, atsižadant dalies savo individualistinių ambicijų  vardan kitų, panašių, bet netapačių man asmenų, vardan bendrojo Tautos gėrio.

Antra – siekiant pasipriešinti globaliųjų galių suformuotai atskirčiai ir fragmentacijai, kuo plačiau vienytis visoms neformalioms visuomeninėms bendruomenėms ir judėjimams.

Trečia – sutelkus jėgas  neduoti įsitvirtinti vyraujančioms globalizmo srovėms, siekiant, kad jos prarastų lemiamą įtaką mūsų Tėvynėje.

Galiausiai – ketvirta – Algirdo Patacko žodžiais tariant – glūdėti, atkakliai išliekant savimi išduotoje Lietuvoje, nė žingsnio neatsitraukiant nuo tautinės suverenios valstybės idealų ir principų, išsaugant juos ir visas juos grindžiančias vertybes. Vėl pradėjus trūkinėti  geopolitinėms siūlėms, iš naujojo  lokio glėbio  nesulaužytu stuburu atsiimsime Tautai priklausantį suverenitetą ir išlaisvinsime valstybę gaivinančias jos galias.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , .

55 komentarai

 1. pensininkas:

  Reikia vienytis ir priešintis. Tik kad nesivienija. Vyksta atvirkštiniai procesai. Kodėl?

  • Kemblys:

   Kaip su tavim vienytis, jei tau nemieli lietuviški žodžiai. Ar bet pasidomėjai iš kurios kalbos pasiskolinai tą savo ,,procesai”? Kuo tau netiko lietuviškas žodis VIRSMAS?

   • linelis:

    gal geriau “tapsmas”? na, isjudinkim fantazija (t.y.svajones)…

   • Jei pagal tai vienytis, tai niekada lietuviai nesusivienytų. 🙂 Visi juk skirtingai yra įpratę šnekėti ir rašyti, t.t. įterpinėja arba neįterpinėja į savo kalbą svetimų kalbų žodžius. Manau, kad dabar yra ne koks XIII amžius, kai svetimtaučių įtaka lietuvių kalbai buvo kur kas mažesnė, o XXI amžius. 🙂 Kita kliūtis yra religija/pasaulėžiūra ir jas išpažįstančių žmonių požiūris į kitaminčius. Tiesiog paprastas pavyzdys: kas išpažįsta gamtmeldystę (pagonybę) tas tikresnis lietuvis, kas krikščionybę, tas apsimetėlis, Tautos išdavikas arba atvirkščiai. 😀 Trečia kliūtis yra žmonių politinės pažiūros: anarchistinės, komunistinės, socialdemokratinės, žaliosios, liberalios, kosmopolitinės, tautinės, konservatyvios, fašistinės, nacistinės ir t.t. Pažiūrų yra tiek daug, kad visiškai susivienyti ilgam laikui būtų neįmanoma. Pavyzdžiui, neįsivaizuoju, kad anarchistas ar kosmopolitas galėtų rasti bendrą kalbą su fašIstu ar nacionalistu. 😀 Štai kokie neįveikiami sunkumai, mano nuomone, yra tarp tos pačios tautybės žmonių.

    • Kemblys:

     Tomai T, nėra neįveikiamų sunkumų. Visko pradžia suvokimas. Pvz., net bandant labai paviršutiniškai suvokti Tautą, išryškės pamatiniai požymiai: bendra Kalba, ryšys su Žeme, protėvių kraujas ir per amžius susiklosčiusi Tautos pasaulėžiūra. Nėra, turbūt ir negali būti, visiems vienodai svarbūs tie keturi požymiai, vieni vieniems svarbesni, kiti kitiems. Bet yra ir gilesnis Tautos suvokimas, kurį, be išlygų turi suvokti tie, kas bando sutelkti Tautą. Kraštutinių pažiūrų Žmonės turi turėti nesulaužomą įsitikinimų pamatą.

    • Ei:

     Dėl pažiūrų, tai nebūčiau toks tikras. Aš, pavyzdžiui, esu anarchistas, nacionalistas ir žaliasis viename. Gana lengvai su savim suvieniju. 🙂

     • Na, taip gali būti ir tokių atvejų. 🙂 Pamiršau, kad žmogus gali pritarti keliems pažiūrų tipams. Pavyzdžiui, jis gali būti vienu metu konservatorius ir tautininkas, konservatorius ir socialdemokratas, liberalas ir socialdemokratas ir t.t. Bent kartais užmetus akį į anarchistų svetainę, nepanašu, kad jie spinduliuotų meile nacionalistams. 😀 Todėl ir galima pirmąkart susidaryti klaidingą įspūdį, kad visi anarchistai būtent tokie yra.

      • turbo:

       tas vieėnijimosi lozungas yra absoliučiai tuščias, nes vienyti gausesnes jėgas, jas organizuoti galima konkrečiam grandioziniam darbui. Pavyzdys – S.Peterburgo-Varšuvos gelžkelio nutiesimas. Politikoje tai reiškia vylimąsi, kad visi balsuos už deklaruojantį tautinėje giesmėje esantį “Vienybės sužydėjimą”. Betgi, tai taip paika ir tuščia, nes žmones senokai vienija ne tautinė romantika su demagogų pinamomis patriotizmo aureolėmis, o jų intereso gynimas. Deja, ir Vaiškūnas nėra tų interesų deklaruotojas ir jų tenkinimo bent jau strategas. Tad ar ne laikas vadinti daiktus tikrais vardais ir nesišvaistyti be didesnių prasmių šventais žodžiais?

       • Jūs turite mintyje, kad tautiškumas (nacionalizmas) be savo ekonominio modelio (socialdemokratinio/liberalaus) yra „tuščias“? Ta prasme, tik teorinis? 🙂

        Man pačiam nacionalizmas būtų toks priimtinas, kuris rūpintųsi visuomenės dauguma, t.y. mažintų turtinę nelygybę per progresinius mokesčius; kai kur galėtų būti ne privati, o valstybinė nuosavybė. Toks tautiškumas, manau, nebūtų atgrasus žmonėms.

 2. Vaitas:

  Prie laimėjimų atkūrus svarbiausius Lietuvos savarankiškumo garantus dera priskirti nepriklausomos nuo sojūzų ir unijų (suvereniteto) simbolį – Trispalvę vėliavą, karaliaus Mindaugo sostą įtvirtinti Lietuvos istoriniu simboliu – Valstybės diena bei Baltų vienybės dieną.

  • Išeities nėra: BE ES ir NATO jau čia seniai šeimininkautų maskoliai, o tokių atsitikimų nebuvimas kaip tik patvirtina autoriaus paminėtą kaip svarbiausią dalyką – pabėgimą iš okupantų gniaužtų ir tai, kad be galingų draugų nuo buvusių – galimų okupantų išsisukti vargu ar pavyktų.

 3. …”sykiu užaugusiems ir į klestėjimo kelią Tautą kreipiantiems.”
  Nuo įrašo pasitalpinusio į Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos olą (taip drūtai trumpai svetimybę “portal” įlietuvink)
  palaikantį įrašą pradėjau.
  Kiek bebūtume ir dvasiškai, ir kūniškai, bei medžiagiškai bolševikteroristiniame laikmetyje apžaloti, tiek nuo savos
  galios ir valios valstybingumo palaikymo eigai – Tautos k l e s t ė j i m u i asmeninę pastangą sutelkt gebame.
  Nors po minutę. Iš jos susikaups visos kapos talkininkų valanda; iš tos valandos ir nauja diena, savaitė, mėnuo,
  – žiūrėk, ir Metskaitliui savam atsistatyt, LAIKO EIGĄ priimt ir sekt, vykdyt prigimtai, – galių ir sukaupsim.

  Gal jau šį pavasarį, ar kitą?

  • Fridriko Bajoraičio – PAUKŠTELIO, “Gyvumo žodžių” lietuviškosios dvasios dieviškąjį paminklą prisiminti būtina, net Vydūnas 1909 m. laidojant poetą F.Bajoraitį skelbt negalėjęs, kad tai žymusis Paukštelis.
   Tik valstybės, Tautos, Laisvės atgimties iš Didžiojo karo pragarmių dėka ir po kurio laiko grįžęs Tautos Dainius į atmintį – “GYVUMO ŽODŽIŲ” eilėmis, Vydūno rūpesčiu išleistomis TAU.

   “Lietuviški žodžiai”

   Negriauti, nebriauti,
   nešaukti, nepliaukšti,
   krutėti, judėti
   ir arti, akėti ir sėti,
   ir laukti,
   budėti, stebėti,
   regėti, tikėti,
   kantrumo turėti,
   kentėti, tylėti,
   mylėti.

   (1907. VIII.8)

   “Visur lietuviškai”

   Visur vis lietuviškai
   norime kalbėti,
   ką mylėjo mūs tėvai,
   norim ir mylėti.
   Visur vis lietuviškai
   tautą užvaduosim,
   ką saugojo mūs tėvai,
   tą ir mes saugosim.
   Visur vis lietuviškai!
   Kraujo nemaišysim,
   kaip tėvai, taip ir vaikai
   gryną išlaikysim.
   Visur vis lietuviškai
   kaip tėvai manykim:
   taip giliai, skaidriai. Laisvai,
   to nepragaišykim.
   Visur vis lietuviškai!
   Mes – mes nepražūsim!
   Ginsimės kaip kart tėvai:
   Buvom! Esam! Būsim!
   (1905)

   http://www.silutesnaujienos.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=4205:fridricho-bajoraiio-lekiantis-knygynas-virto-vieja-biblioteka&catid=57:istorija&Itemid=102

 4. dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  Citata: “Iki šiol dar tikėjome, kad padėtį į gerąją pusę galime keisti rinkimuose – „teisingai“ balsuodami ir valdžios postuose keisdami žmones.”
  Nu ir naivus tas Jonas Vaiskunas! Negaliu patiketi! Gi Lietuvoje NERA rinkimu, tik balsavimas uz pasiulytus! Nera rinkimu! O ar prabalsuosi uz viena ar uz kita…. nera skirtumo… sarasiniai turi dauguma ir prioriteta! Tai yra tie, kurie jau buciavo.. tai ir buciuos visiems ir visada. Net pacio J.Vaiskuno portalas aktyviai prisidejo prie zodzio laisves suvarzymo, blokavo mano komentarus, nors mano komentaras pilnai atitiko tai, ka cia is esmes ir pasake ponas Jonas Vaiskunas. Senokai padariau ne emocine, o faktines analizes budu pagrista isvada: Lietuva valdo koloborantai, vagys, banditai ir dvasiniai iskrypeliai. Koksai ten Gylys, Patackas…. nu pagados padaryti is principo negalejo. Netgi pats Patackas giliai nusispjove ant LR Konstitucijos…. mat jo nuomone auksciau. Tas pats pasakytina ir apie pona Jonas Vaiskuna, V.Landsbergi, R.Ozola, V.Radzvila ir kitus…. visomis pastangomis taip issako savo “dieviskaja” nuomone, kad tik butu kuo maziau LR pilieciu, kad lietuviai butu UJAMI ne kur kitur, o Lietuvoje, cia kalbu apie klausima del LR pilietybes ir kitos salies pilietybes turejima. Taigi suskaldyta tauta negali susivienyti ir ypac tais pagrindais, kaip cia siulo gerbiamas Jonas Vaiskunas. Cia matau tikrai nuosirdu Jono Vaiskuno susirupinima….. as esu susirupines jau 25 metus….. vagiu is valdzios niekaip nepavyksta iskrapstyti.
  Lietuvoje buvo tik vieni rinkimai…. i Lietuvos Auksciausiaja taryba – Atkuriamaji Seima! Daugiau NIEKADA! Tai kai sitai suprasime….. gali buti ir per velu. Geriau praregeti veliau, negu niekada.

  • Citata: “Lietuvoje buvo tik vieni rinkimai…. i Lietuvos Aukščiausiąja tarybą! Daugiau NIEKADA!”
   Pritariu – taip ir buvo.
   Visuose kituose galiojo principas: balsuok už ką nori, bet laimės žulikai (kitaip piniguočiai) per savo finansuotus kandidatus į seimo narius, kurie po išrinkimo ir dirba tiems žulikams, o ne visuomenės daugumai.

 5. turbo:

  Šis straipsneliūkštis – dar vienas tautiškos politinės “alchemijos” pavyzdys. Kai valstybė neturi normalios strategijos, o tik A.Kubiliaus mitriai rinkiminei reklamai suriestą totalaus sumanumo-išmanumo viziją, kai tautininkai neturi realesnės Lietuvos ekonomikos programos, kai kasmet nunyksta po 10 tūkst. ūkių ir šie tempai žada, kad po 10 metų Lietuvos kaimo nebus vėl kartoti tą vienijimosi obalsį yra paprasčiausiai paika. Teiginys apie bendrąjį gėrį yra gražus – iš realiosios socialdemokratijos arsenalo. nesuvokiama, kokios yra pagrindinės Lietuvos problemos -susvetimėjimas valstybei, priešiška arba lškšta, be analitinių įžvalgų jos žiniasklaida neduodanti susižinoti žmonėms, baisi socialinė nelygybė išreiškiama bene aukščiausiu GINI koeficientu, penktos kolonos vykdomas psichologinis ir ekonominis karas prieš Lietuvą, bei masinė neatlaikančių ir nepakeliančių tokios informacinės terpės emigracija arba užsisklendimas savyje bei totali girtuoklystė. Norint vienytis, o tam naujoji komunikacija sukuria reikiamas prielaidas, reikia turėti aiškiai apibrėžtus artimiausius ir tolimiausius tikslus. Neoliberali ES jau nusunkė Lietuvą paimdama daugiau nei duodama. pasaulio turčiių vienas proventas jau apkėtė turto daugiau nei liko visiems likusiems, tad progresinių mokesčių įvedimas visur vienu metu spręstų daugybę problemų. belieka palinkėti p Vaiškūnui, neblogos svetainės ganytojui dar augti bei auginti kitus, pereinant nuo niekur nevedančių nuvalkiotų politinių burtažodžių prie žymiai konktretesnių veiksmų, tačiau, pirmiausia, reikia išmanyti, kaip turi būti sutvarkytas tautiečių darbo laikas ir atlygis už jį, o po to ir laisvalaikis, kuriame trūksta labiausia vaišinimosi kultūros. Juk tauta III pasaulyje pagal masinį girtavimą -taigi savižalą ir žalojimą.

 6. Juozas:

  “– Lietuvos valstybinį piniginį vienetą – litą ir ekonominį savarankiškumą.’

  Pone vyr. redaktoriau ?!

  ??????????????????

 7. Perkūno Paukštis:

  Dar penki tokie straipsniai, ir reikės eiti prisirakinti.

  • Ir taip tu prirakintas: nueini balsuoti, o pasirinkti iš tikrųjų – iš atskirų sąrašų negali, gali tik pasirinkti partiją, nors puikiai žinai, kad nei viena partija nedirbo visuomenės daugumai ir nedirbs.
   O jei padarys elektroninį balsavimą, tai rinkėjų iš viso nebereikės: gaujos (kurių oficialus pavadinimas – partijos 🙂 ) iš anksto susitars kam paskirti laimėjimą, apie tai pasakys tam, kuris kontroliuos sistemą ir “laimės” tas kam reikia.
   Man dingojas, kad pribrendo laikas lietuviškąjam Maidanui?

 8. Manau, kad Patacko išreikštas ir Vaiškūno čia pritariamas “tūnojimo” ar tik “švietimosi” (“Pro Patria”) principas yra Lietuvai svetimo istorinio lenkizmo “kuždamas”. Karingajai ir veikliajai Lietuvai “tūnojimai ir pertūnojimai” – ilgas unijavimasis su Lenkija, smetoniškas tupėjimas nevaduojant Vilniaus tarpukariu – istoriškai dėl gyvybingumo niekada nepasiteisino. O globalizacijai siaučiant negali pasiteisinti juo labiau, – tokiu atveju iš jo ko gero tik grybas beliktų… O Lenkija ar kita kaimynė po to siautėjimo – “pradėjus trūkinėti geopolitinėms siūlėms”- grybaudama jį į savo pintinę įsidėtų ir būtų baigta… Todėl pritarčiau ne tūnojimui, o G. Beresnevičiaus pamąstymams dėl mūsų kuo didesnio veiklumo kuriant šiuolaikinių globalių galių lietuvybės imperiją.

 9. Vaida:

  Džiaugiuosi, kad Alke yra malonių straipsnių, tikrų lietuvių mintys stiprina tikėjimą, kad atsilaikysime globalizmui, kosmopolitizmui, liberalizmui …

 10. Bartas:

  Trumpai apie rinkimus. Gal galima būtų kažkaip susitelkti ir aiškinti žmonėms, kad jie per artimiausius rimkimus gadintų part – šaikų” sarašinius lapus. Įdomu kas nutiktų, jei nė vienas sąrašinis lapas nepatektų į urną.

  • Norint atsikratyti sąrašiniu balsavimu, pirmiausiai būtina iš Vaigausko pareikalauti, kad sąrašinis ir vienmandatis biuleteniai rinkėjams būtų išduodami pasirašant ne vienu parašu už abu, o atskirai už kiekvieną biuletenį. Tokiu atveju rinkėjas galėtų už sąrašinį biuletenį nepasirašyti ir jo neimti. Tai būtų rinkėjo nedalyvavimas rinkimuose pagal sąrašus. Rinkimai pagal sąrašus laikomi neįvykusiais, jeigu rinkimuose dalyvauja mažiau negu 25% rinkėjų. Dabar dauguma nenori balsuoti pagal sąrašus, bet kaip tai padaryti nežino. Rinkėjams šitai išaiškinus galima pasiekti, kad pagal sąrašus dalyvautų mažiau negu 25 % rinkėjų, taigi tokiu atveju rinkimai dėl pusės Seimo mandatų būtų laikomi neįvykusiais. Tada Seimas būtų priverstas keisti Rinkimų įstatymą ir rinkimus rengti tik vienmandate tvarka. Tik taip darant yra reali galimybė atsikratyti sąrašinių balsavimų. Tai išaiškinti žmonėms iki Seimo rinkimų dar laiko yra, taigi burk aiškintojus ir į žmones…

   • LosAngeles:

    Mintis gal ir labai idomi, bet kas is to???? Tai tas pats partiju sarasiniu lapu gadinimas. Ar turejote kazka kita omeni?

    • Biuletenių gadinimas rinkimuose pagal sąrašus – visiškai ne tas pats, kas tokiu atveju būtų biuletenio neėmimas, nes sugadinti biuleteniai yra priskičiuojami prie dalyvaujančiųjų rinkimuose skaičiaus. Be to, utopija yra galvoti, kad galima pasiekti, jog visi atėjusieji balsuoti savo sąrašinius biuletenius sugadintų. Užteks, kad balsavęs vienos partijos pirmininkas savo biuletenio nesugadintų tarp tų 25 % balsavusiųjų sugadinant sąrašinius biuletenius ir sąrašiniai rinkimai bus įvykę. Tokiu atveju – visas 70 vietų Seime, renkamų pagal sąrašus, gautų ta viena jo partija. O pasiekti, kad apie pusė iš atėjusiųjų balsuoti už sąrašinius biuletenius nesirašytų – jų neimtų, t.y. rinkimuose pagal sąrašus nedalyvautų, pagal esamą rinkėjų nusiteikimą prieš sąrašinius balsavimus būtų visiškai galimas dalykas.

     • LosAngeles:

      Tai taip, suprantu apie ka kalbate. Bet kaip tai pasiekti? Vienintelis kelias- tik nebalsuoti? Ar galima kazkaip kitaip…

      • Neiti balsuoti – ne tas kelias norint atsikratyti balsavimo pagal partijų sąrašus būdo. Kaip tik yra priešingai, reikalingas kuo gausesnis dalyvavimas rinkimuose tų, kuriems toks balsavimo būdas nėra patikimas, priimtinas, nes šiuo atveju reikalinga rinkėjų sąrašuose fiksuoti faktą – kokia konkreti balsavusiųjų rinkėjų dalis balsavimo biuletenio pagal partijų sąrašus neėmė – už jį nėra pasirašiusi rinkėjų sąraše, nors už apygardoje renkamus Seimo norius tokių rinkėjų yra balsuota.

       Ši balsavimo tik už asmenis galimybė tarp žmonių, jų neformalių grupių galėtų būti paskleista perdavimo vienų per kitus būdu. Partijomis visuomenėje nepasitikima, be to, vargu ar jos tuo suinteresuotos, taigi jų dalyvavimas tai paskleidžiant nebūtų naudingas. Tai va tokie to pasiekimo keliai… Nieko tokio neįveikiamo nėra, viskas pačių rankose.

       • Referendumo būdu, būtų galima suforumuluoti klausimą apie atskirų parašų pasirašymą, norint gauti sąrašinį ir vienmandatinį biuletenius, bet „valdžia“ to neleis. Abejoju, kad leistų. Klastingi žalčiai. 😉

        • Tam jokių referendumų nereikia – tai tik rinkimų organizavimo dalykas, esantis Vaigausko komisijos galioje.

         • Gerai, o kaip tą poną įtikinti dėl tų pakeitimų. 🙂

          • Vaigauską kartu su Seimu, kuriam jis atskaitingas, šiuo atveju galima „įtikinti“ tik atitinkamu veiksmu, t.y. eiti kuo gausiau balsuoti, bet Seimo dalies (70 mandatų), renkamos pagal partijų sąrašus, rinkimuose nedalyvauti. Tai, kad šios Seimo dalies rinkimuose nedalyvauta, matytųsi iš to, kad rinkėjų sąraše už partijų sąrašo biuletenį tokiu atveju nebūtų pasirašyta, nors jis už vienmandatį biuletenį būtų pasirašęs. Taip iš rinkimų rezultatų viešai paaiškėtų, kad, tarkim, geroka dalis rinkėjų rinkimuose pagal partijų sąrašus nedalyvavo. O, jeigu šiuo atveju dar atsitiktų taip, kad pagal partijų sąrašus balsavusių būtų mažiau negu 25 % visų rinkėjų, tai rinkimai dėl 70 Seimo narių dalies būtų paskelbti neįvykusiais apskritai. Taigi, tokiu atveju Vaigauskas ir Seimas būtų priverstas keisti rinkimų organizavimo būdą.

  • Kemblys:

   Bartai, lošdamas mums primestą ‘žaidimą’, niekada nelaimėsi. Reikia išmąstyti kitokį visuomenės valdymo būdą, kuriame tokie, kaip Valinskas su Baukute ir Šustauskas, nepatektų į valdžią. Mokslai apie visuomenę liko viduramžių lygyje – gentinė visuomenė pamiršta, o valstybinė visuomenė dar nesukurta.

   • Perkūno Paukštis:

    Valstybninę visuomenę visai pagrįstai idėjiškai (mintiškai) kūrė Leninas. Jei būtų pavykę, dabar vaikščiotumėm po rojų ir vienas kitą draugu vadintumėm. Šią spragą dar bando užlopyti krikščionys, vienas kitą vadindami broliais…

 11. Vaitas:

  Gerbiamieji, kuriant šalies valdymą partijos neišvengiamos. Dera ne ignoruoti rinkimų, o eiti į partijas ir jų viduje siekti užsibrėžtų tikslų ir tvarkos. Dabar riksmai spaudos ir interneto puslapiuose primena katino riksmą po kopūsto lapu – gelbėkit dangus griūva. Destis neatskirsi nuo klastos iš šalies siekiančios skleisti priešpriešas valstybingumo griovimui.

 12. G.P.:

  Didžia dalimi puikus straipsnis.

  Ir didžia dalimi apgailėtini komentarai.

 13. Bartas:

  Labai šaunu. Šis tas aiškėja. Dabar reikia jieškoti būdų , kaip sutvarkyti “paną’ Vaigauską.

 14. Žaltys:

  Rusijoje dažnai vartojamas vulgarus keiksmažodis, kuris lietuviškai suprantamas kaip “smegenų apvaisinimas? Aš nesuprantu: kas ir kur “apvaisina” jaunų žmonių smegenis, kodėl jų galvose užsimezgia poreikis iš močiutės iškaulijus pinigų važiuoti į Žagarę arba Karklę klausytis nevaisingo senbernio užkimusios patrijotinės dainos iškėlus du pirštus į dangų? Juk tiek darbo yra Lietuvoje, kodėl Lietuvos jaunimėlis lekia per fesivalius kaip Krylovo “paprygunia strekoza”?

 15. Ei:

  Grįžom į kiek kitokią Tarybų Sąjungą… Sunaikintoje valstybėje belieka glūdėti. Bet mes nugalėsim.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: