P. Gylys. Raidė „w“: teisėjas G.Seikalis turi kartoti teisės studijas. Kartu su J.Sabatausku (23)

Povilas Gylys | Penki.lt nuotr.

Povilas Gylys | Penki.lt nuotr.

Konstitucijos niekinimas Lietuvoje tapo įpročiu. Žalingu įpročiu. Apskritai mūsų šalyje jau senokai tik dėl akių,  ir tai labai retai, prisimenamas teisės viršenybės principas. Pagal jį teisė aukščiau mūsų, piliečių. Ji aukščiau net už Dalią Grybauskaitę ir, nepatikėsite, už Vytautą Landsbergį. Konstitucijai ir įstatymams turi paklusti ir teisėjai. Ypač turint galvoje, jog jie nuo jaunystės, nuo studijų teisės fakultetuose buvo išmokyti: teisė yra aukščiau, prieš teisę visi lygūs.

Tačiau mūsų šalyje tai veikia tik iš dalies. Tik tada, kai tai patogu valdančiajai nomenklatūrai.  Tuomet, kai reikia pamokyti nenomenklatūrinius, valdžia nepatenkintus „marginalus“. Tada pastariesiems sakoma: „Jūs protestuojate? Šekit – jums įstatymas!“. Ir praktiškai visada nesaviems toks surandamas. Tinkamą įstatymą valdančioji klasė surado velioniui Romualdui Ozolui, profesoriui Broniui Genzeliui ir kitiems protestuojantiems „marginalams“. Ir nomenklatūrai nė motais, jog šiems Sąjūdžio pirmeiviams įstatymo nedrįso surasti, o tokie tikrai buvo, anoji – tarybinė valdžia. Ta valdžia nedrįso persekioti už tuo metu neteisėtus veiksmus – masinių protesto akcijų organizavimą. O naujoji, komjaunuoliška nomenklatūra viešai ir ciniškai pažemino VALSTYBĖS ATKŪRĖJUS. Surado ir pritaikė įstatymą. Lengvinančių aplinkybių nebuvo rasta…

Tuo pat metu tokios aplinkybės atsirado prezidentės patarėjos Daivos Ulbinaitės bei konservatorių partijos vicepirmininko ir jos iždininko Vito Matuzo bylose. Manau, visi nuovokūs žmonės, ne tik teisėjai, gerai supranta, kad pats buvimo šalies vadovės komandoje faktas ar priklausymas prezidentės proteguojamos partijos vadovybei yra rimta „lengvinanti“ aplinkybė. Todėl jie ir buvo išteisinti, nors pirminiai kaltinimai buvo rimti: valstybės paslapties atskleidimas ir „juodoji“ buhalterija. Visa tai patvirtina, kad dabar pas mus galioja seniai žinoma taisyklė: „Saviems viskas, svetimiems – įstatymas“. Savi – tai nomenklatūrai priklausantys. Jiems galima beveik viskas.

Mintys apie metodišką teisės stekenimą kyla nuolat. Paskutinis pavyzdys – Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjo Gintaro Seikalio sprendimas leisti už užsieniečio ištekėjusiai lietuvei santuokos liudijime jos pavardę rašyti su „w“. Belieka aiktelti – pabaiga svieto. Tiksliau, teisės pabaiga.

Tačiau Lietuvoje į šį įvykį beveik nereaguota – atostogų metas. Patogus laikas apeiti Konstituciją ir įstatymus.

Sudrumsdamas vasarišką tylą, teisėjui G. Seikaliui primenu porą dalykų. Pirma, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 14 straipsnyje įrašyta: „Valstybinė kalba – lietuvių kalba“. O mūsų rašytinėje kalboje naudojamos 32 raidės. „W“ tarp tų raidžių nėra. Antra, teisės normos gali būti keičiamos, tačiau tai turi teisę daryti ne apylinkės teismo teisėjas G.Seikalis, o Tauta referendumu arba jos atstovai – Seimo nariai. Teisėjui siūlau dar kartą perskaityti pirmąjį Konstitucijos skirsnį, nes akivaizdu, jog konstitucinės teisės pagrindus teisėjas yra primiršęs. Jei būtų suvokęs mūsų šalies konstitucinę sąrangą, jis nebūtų ėmęsis teismams nebūdingos teisėkūros funkcijos. Teismai įstatymų nekuria, jie įstatymais vadovaujasi.

Ponas G.Seikalis ne vienintelis teisės bėdžius Lietuvoje. Manau, prie jų galima priskirti ir Julių Sabatauską, kuris, kiek žinau, yra studijavęs teisę. J.Sabatauskas, primenu – šiandien jis parlamentaras, teisina teisėjo sprendimą sakydamas, jog teismas rėmėsi Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsniu. Tame straipsnyje yra nurodyta, kad kiekvienas žmogus turi teisę į privataus gyvenimo ir šeimos gerbimą.

Taip, teisė į privatų gyvenimą yra gerbtina. Tačiau santuokos liudijimas, pasas ir kiti asmens dokumentai yra ne privataus, o VIEŠOJO gyvenimo dalis. Žmogus savo bute gali rašyti savo pavardę įvairiai, tačiau kai kalbame apie VALSTYBINĘ tvarką, – ji tampa teisinio ir/ar administracinio sunorminimo objektu. Kitaip sakant, tai reglamentuojama įstatymais ir kitais teisės aktais. Tai daroma konstitucinės sąrangos rėmuose ir tai daro ne teismai, o šalies parlamentas. Tai primiršusiam Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkui tenka šį principą priminti. Arba pasiūlyti kartu su teisėju pakartoti teisės studijas.

Kiek utriruodamas  J. Sabatausko požiūrį, esu priverstas prašyti paaiškinti: kam tas mūsų Seimas, jeigu yra tarptautinės konvencijos? Ir teisėjas G. Seikalis. Jeigu ko nors konvencijoje nėra, o minėtame 8–ame straipsnyje tikrai nieko nekalbama apie viešo naudojimo asmens dokumentus, trūkstamas normas sukurs nuovokus teisėjas.

Ir pabaigai klausimas apie žmogaus teises. Mūsų diduomenės, ypač politikų, teisės profesūros ir apžvalgininkų noriu paklausti: ar Lietuvoje gyvenantis kinas, armėnas ar rusas žmogaus teisės požiūriu yra toks pats žmogus kaip olandas ar lenkas? Ar užtikrinama jo teisė lietuviškuose dokumentuose rašyti savo kalbos rašmenimis? Jeigu sakai, kad olandas turi daugiau teisių nei rusas, pažeidi Konstituciją ir konvencijas, draudžiančias diskriminuoti tautiniu pagrindu. Jeigu pripažįsti, kad visų tautybių žmonės turi vienodas teises, turi į mūsų rašybą įsileisti olandiškus, rusiškus ir kitokius rašmenis… Išeitų, kad kokį, teigiamą ar neigiamą, atsakymą į užduotus klausimus bepateiktum, iškyla problemos. Jų nelieka, jeigu laikaisi Lietuvos Respublikos Konstitucijos. Taip ir ne kitaip, ponai G. Seikali ir J. Sabatauskai.

P.S.: Baigęs tekstą suvokiau: neiškęsiu nepaklausęs pono J. Sabatausko: ko mes Seime tiek laiko „mūčijamės“ dėl vardų ir pavardžių rašymo įstatymo? Juk, kaip sakot, viskas parašyta konvencijoje ir turime nuovokių, tą konvenciją skaičiusių teisėjų. Siūlykit Seimui nutraukti to įstatymo svarstymą. Tuomet  ir partijos kolegos Irena Šiaulienė bei Gediminas Kirkilas lengviau atsikvėps – jie bus atleisti nuo sunkaus įsipareigojimo pakeisti lietuvišką abėcėlę.

2015 08 05

Kategorijos: Kalba, Kultūra, Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , .

23 komentarai

 1. Antanas:

  Straipsnis – nei pridėsi, nei atimsi!!! Kaip pirštu į akį. Ačiū, Profesoriau! Įdomu, ar Jos Ekscelencija šį straipsnį skaitė? O jeigu ne, tai gal jai referavo? Paklausiau todėl, kad teisėjus (ir ypač tokius kaip Seikalis!!!) skiria ir atleidžia iš pareigų LR Prezidentė… Jūsų Ekscelencija, kokie dabar būtų Tamstos veiksmai?

 2. Kas iš tų Gylio eilinių paaimanavimų. Dėl to niekas nesikeis, kaip buvo taip ir bus. Tikriausiai jis ir pats tai supranta. Reikalinga ne tik rašyti, bet, svarbiausia, ir atitinkamai veikti. Antai artėja Seimo rinkimai, tai gal būtų galima pradėti nuo to, kad Gylys parodo veikimo pavyzdį, pasiūlydamas asmenis, kurie tiktų būti valdžioje – išrinkti į Seimą. Jo pavyzdžiu turėtų pasekti ir kiti visuomenei žinomi asmenys, siūlydami jiems žinomus tinkamus į Seimą asmenis. Tokiu atveju būtų galima sudaryti kokį 100 tinkamų kandidatų į Seimą. Tada juos kiek galima daugiau viešinti ir kviesti gyventojus sąjūdiškai (apie 80 %) dalyvauti rinkimuose ir balsuoti už juos. Tik taip galima pasiekti, kad Seikaliai su Sabatauskais, Kirkilais, Šiaulienėm ir kitais panašiais “eitų kurso” kartoti arba šunims šėko pjauti… Šimtus kartų įsitikinome, kad apeliuoti į šių asmenų moralę yra bergdžia.

  • taigi jau bande:

   pries 2012 rinkimus “Uz teisinguma” bei “Uz Lietuva Lietuvoje” (ULL)… kas is to- susiplieke keli “napoleonai” tarpusavyje del lyderystes (ir iskele kazkokia beviltiska iskamsa), dar i savo rata isileido sorosista liberasta Markuli… rezultatu netruko laukt. O kur dar tas klounas Puteikis su savo populizmu….

   Gerai suveike Klanas… tad ir kitamet bet kokiems “nesistemininkams” greit ragus istatys 🙂

 3. “PIRMININKĖ. La­bai ačiū. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, yra gau­tas Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ro Z. Vaiš­vi­los pra­šy­mas Sei­mo ple­na­ri­nio po­sė­džio pir­mi­nin­kui. Jis no­ri kal­bė­ti. Mes jam bu­vo­me su­tei­kę ga­li­my­bę kal­bė­ti svars­ty­mo sta­di­jos me­tu, bet jo ne­bu­vo. Ka­dan­gi ke­tu­ri už ir ke­tu­ri prieš jau kal­bė­jo, gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu ne­pri­tar­ti, nes svars­ty­mo sta­di­jos me­tu bu­vo su­tei­k­ta to­kia ga­li­my­bė? (Šur­mu­lys sa­lė­je) Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, jūs ne­be­gir­di­te ma­nęs, aš jū­sų jau ir­gi ne­be­gir­džiu per triukš­mą sa­lė­je.”

  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=469396

  TIESIOG PERŽVELGUS PATIES P.GYLIO VEIKSMUS (šiuosyk “susilaikymą” balsuojant), KAI BUVO SUNAIKINTAS
  VISIŠKAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS GALIOJIMAS (2014-01-24 Konstitucinio teismo nutartį
  I Š M E T A N T į istorijos šiukšlyną dėl “euronaudos”) Seimo posėdyje Nr.136 (2014-04-17, rytinis) 87-ių alasu

  – kas atitinka labai taikliai
  LKZ.LT, pažvelk:

  ×ãlasas (l. hałas, brus. гoлac) sm. (3b)
  1. balsas: O ką aš dainuosiu, ãlaso neturiu JD606. Jo ãlasas kai vargonai MŽ. Anojė̃ gerą ãlasą turi dainuoti J. Ko dabar rėki visu ãlasu? Mrs. O ir jūs, paukšteliai, su saldžiais alasė̃liais K.Donel. Skamba, aida jos alasužė̃lis JV180. Tu, lakštute, … sode čiulbėjai, alasė̃lį taisydama TŽI213.
  2. Ar, Vdžg triukšmas, rėksmas, klegesys: Vaikai, nekelkiat ãlaso, aš negaliu miegoti Mžk. Jai nuo vaikų ãlaso pradėjo galva sopėt Pn. Alasas kaip bobturgy LTR(Grk).

  …VISAI NETKĖTAI IŠRYŠKĖJA S K I R T I N G O S “seiminės versi-jos” apie gerb. ZIGMO VAIŠVILOS klausimą

  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=469419

  “Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo nariai: A. Kubilius, R. Ačas, B. Vėsaitė, P. Gylys, K. Masiulis, K. Daukšys, P. Auštrevičius, G. Jakavonis.

  Posėdžio pirmininkė paskelbė, kad gautas Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Z. Vaišvilos prašymas leisti jam kalbėti Seimo posėdyje dėl Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo projekto. Šiam prašymui nepritarta bendru sutarimu.

  NUTARTA. Priimti Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 87, prieš – 7, susilaikė 13. (Užsiregistravo 110 Seimo narių (10.35 val.)

  Replikavo Seimo narys B. Bradauskas”

  Stenograma sakanti vieną tiesą
  protokolas atspindi kitą tiesą
  LR Konstitucija antrina savą tiesą,
  o po “susilaikymo” gerb. P.Gylys ir visai dingstąs
  http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.bals?p_bals_id=-17898
  iš balsavimo-alasavimo.

  Jau tikrai mieli alkiečiai ir kiti piliečiai, rast sunkius, gan svarbius ir sudėtingus sprendimus, kaip Graikijoje,
  kaip Obamos su JAV elektrinėm žudikėmis, klimato siaubūnėmis, ir panašius turėsim. ir su kiek “a p t a k i a”
  pono Gylio pastanga taip pat! Visi esame prisidėję savu asmeniniu n e v e i k l u m u prie laikino
  konstitucijos ir lito praradimo, ir patį Konstitucinio teismo pirmininką, ir pačią Prezidentę įskaitant
  (po tokio Konstitucijos i š p r i e v a r t a v i m o Seimu, dėl savos neveiklystės bei silpnumos prieš
  asmeninių priesaikų sulaužytojų govėdą /alasu vien nušlavus LR Konstituciją/). VISI!

  Todėl ir krinta ant galvų paseka “W”
  be valios kai Tauta (mES). Ir aš, ir tu 🙁
  Po vamzdžiu,
  – ką tuoj nuo pykčio pažaliavęs ilgam tiltas (nusiputrtės)
  iš gėdos tuoj dėl Vamzdžio kaimynystės u ž r a u d o n u o s.

 4. Pipec:

  Tai ,kad Sabatauskis “Alko” neskaito. Veltui Gylys stengias…

 5. Šiaip:

  Nesuprantu, kur čia gėris. Ar kad Gylys nusišneka ir su logika nedraugauja? Tai gerbiamas mano profesorius, bet su metais, matyt, truputį galvelė sunkėja, nelabai begali suvokti, kas pasaulyje dedasi. Jau vien ko verta „mergaitės“ istorija! Kam taip kompromituoti garbingą profesoriaus vardą?!

 6. PILIETIS:

  Reiktų kaip maldą įvesti Lietuvos Konstitucijos pagrindinių straipsnių skaitymą prieš kiekvieną Seimo sesijos pradžią, drįstu galvoti, kad apie 90% seimūnų NIEKADA NĘRA SKAITĘ KONSTITUCIJOS.Pritariu Gyliui, bet vienas lauke ne karys.

 7. Svirba:

  vat kaip, kur buvai GYLY kai
  Lietuvoj ruskiai seimininkavo…

  pasakysiu kur buvai,
  giliai i UZPAKALI sulindes tiems patiems russkiams !!!!.

 8. Svirba:

  exkomunistui ???
  labai klysti tamsta.

  • Svirba:

   gylys taip ir nepasveiko nuo “raudonojo” maro. pasigrozekit jo paties zodziais kurier.lt :

   Я сам был коммунистом и не скрываю этого, но никогда не был антикоммунистом литовского типа. Замечаю, что те из литовских коммунистов, которые стали антикоммунистами, – очень агрессивные люди (улыбается. – Прим. авт.)

   buvo komunistu, bet netapo antikomunistu, Lietuvisko tipo(nuostaba) KAIP PATOGU.

   • Svirba:

    В этой связи я планирую написать публичное письмо старого коммуниста бывшим молодым комсомольцам – «не делайте наших ошибок!»

 9. Arūnas:

  yra pagirtina, nors nesvarbu kas- komunistas, ekskomunistas ar antikomunistas gina valstybinę lietuvių kalbą ir jos konstitucinį pripažinimą. Yra peiktina, kai “ekskomunistai” ir “antikomunistai patriotai” gali aukoti ant globalistų aukuro viską- lietuvių žemę, kalbą, savigarbą ir papročius

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *