P. Stonis. Seksualinių mažumų teisės susiaurino žmogaus teises (32)

paulius-Stonis-propatria.lt-nuotr

Paulius Stonis | propatria.lt nuotr.

Teiginys, jog mažumų teisės susiaurino žmogaus teises šiandieniame kontekste gali skambėti radikaliai ir kaip mat pavadintas „homofobišku“. Tačiau tokia reakcija reikštų, kad buvusios JAV valstybės sekretorės Hilari Klinton (Hillary Clinton) pasakymas, jog „gėjų teisės yra žmogaus teisės, ir žmogaus teisės yra gėjų teisės“ tapo visuotinai priimta ir neabejotina tiesa.

Dar gerokai prieš Airijos referendumą dėl tos pačios lyties asmenų santuokų, ar net JAV Aukščiausiojo teismo sprendimą tuo pačiu klausimu, seksualinių mažumų sąjūdis plito ir stiprėjo vien todėl, jog savo politinio spaudimo pagrindine priemone pasirinko žmogaus teises. Tačiau visas LGBT judėjimas nuo pat pradžių turėjo vadovautis ir pripažinti teiginį, kad gėjų teisės – faktiškai  nėra žmogaus teisės. Tik priimant tokią sąlygą atsiranda loginis pagrindas burti sąjūdį ir pradėti „kovą dėl lygių teisių“.

Po to, kai 2001 m. Olandija tapo pirmąją pasaulyje valstybe įteisinusią tos pačios lyties santuokas, LGTB judėjimas „už žmogaus teises“ įgavo pagreitį. Didėjo  šio tarptautinio mažumų judėjimo politinis spaudimas ne tik įvairių valstybių valdantiesiems, bet ir tarptautinėms organizacijoms. Palaužta Olandija padėjo pralaužti ledus: 2003 metais tos pačios lyties santuokas legalizavo Belgija, 2005 – Ispanija ir Kanada, 2006 – Pietų Afrika, 2009 – Norvegija ir Švedija, 2010 – Argentina, Islandija, Portugalija, 2012 – Danija, 2013 – Brazilija, Anglija, Velsas, Prancūzija, Naujoji Zelandija, Urugvajus, 2014 – Liuksemburgas ir Škotija. Šiais metais tos pačios lyties asmenims tuoktis teisę suteikė referendume balsavę airiai, o visose JAV valstijose – istorinį politinį sprendimą priėmę Aukščiausiojo teismo teisėjai.

Panašu, kad per tuos 14 metų nuo pirmosios tos pačios lyties asmenų santuokos legalizavimo H. Klinton ištara jog „gėjų teisės  yra žmogaus teisės“ pradėjo pildytis. Tačiau tuo pat metu pradėjo vykti keisti dalykai.

Nacionalinės vyriausybės ir tarptautinės organizacijos vis dažniau prabildavo apie būtinybę riboti žodžio laisvę, prisidengiant motyvais drausti taip vadinamą „neapykantą kurstančią kalbą“. Darbus prarado daugybė „nekorektiškai“, t.y. prieš vienalytes „santuokas“ pasisakiusiu žiniasklaidos ir kitų sektorių darbuotojų. Europos ir kitų kontinentų valstybių mokykloms primygtinai peršamos lytinio švietimo programos. Jose vaikai ne tik ugdomi„pakantesniais“ tos pačios lyties asmenų santykiams, bet ir neretai skatinami anksčiau pradėti lytinį gyvenimą ir drąsiai tyrinėti galimą jo įvairovę. Neretai – visiškai nesvarbu su kuria lytimi. Galiausiai seksualinių mažumų teisės pradėjo riboti net savo pobūdžiu, regis, visiškai vertybiškai neutralią ekonominę veiklą – chrestomatinis pavyzdys, kai už paprasčiausią atsisakymą kepti vestuvinį tortą homoseksualų porai, kepyklos savininkams buvo paskirtos šimtatūkstantinės baudos, o per kelis pastaruosius metus toks likimas ištiko daugybę juvelyrų, fotografų, floristų, kepėjų, vedybų planuotojų ir kitų, savo nelaimei, vestuves aptarnaujančių profesijų atstovams.

Tokių keistų žmogaus teisių ribojimo atvejų pasaulyje daugėjo, tolygiai augant LGBT judėjimo spaudimui nacionalinėms vyriausybėms ir tarptautinėms organizacijoms. Visiškai neabejotina, kad tokių atvejų Europoje ir pasaulyje bus tik daugiau. Ir jų daugės ne todėl, kad žmonės yra nepakantūs tos pačios lyties asmenims. Jų daugės, nes įvyko didžiausias, bet neišvengiamas paradoksas, kuris buvo tiesiog užprogramuotas pačiose LGBT teisių judėjimo idėjinėse ištakose. Pradėjo pildytis antroji Hillary Clinton ištaros dalis – žmogaus teisės iš tikrųjų tapo gėjų teisėmis.

Pasakymą, kad žmogaus teisės buvo paverstos gėjų teisėmis, reiktų suprasti kaip ypatingą žmogaus teisių susiaurinimo faktą. Jei prisiminsime istoriją, modernių žmogaus teisių idėjinės ištakos yra sietinos su XVIII politikos filosofais. Jiems visų pirma rūpėjo atrasti priemones, kurios padėtų apsaugoti žmogų nuo absoliučios valdžios kišimosi ar net nežaboto valdžios galios pasireiškimo. Taip gimė modernių prigimtinių, taigi ne valstybės suteikiamų ir todėl neatimamų teisių koncepcija, kuria turėjo būti grindžiamas valstybės valdymas. Tai reiškia, kad žmogus, gyvenantis menamoje prigimtinėje būklėje, egzistavusioje dar iki valstybės atsiradimo, turėjo prigimtines teises į gyvybę, laisvę, nuosavybę ir panašias. Susikūrus valstybei, šios teisės niekur neturėjo dingti – valstybės valdžia turėjo įgyvendinti teisingumą, išreikštą visų pirma per šių prigimtinių teisių apsaugą. Visos kitos teisės, kurios buvo sukuriamos jau įsikūrus valstybei, buvo vadinamos ne prigimtinėmis žmogaus teisėmis, o pilietinėmis arba civilinėmis teisėmis. Tačiau bet kuriuo atveju jos negalėjo prieštarauti prigimtinėms teisėms. Pavyzdžiui, valdžia neturėjo teisės be universaliai taikomos priežasties pasmerkti žmogų mirčiai, neteisėtai atimti jo nuosavybę ar apriboti jo laisvę. Tokios modernios žmogaus teisės buvo grindžiamos įsitikimu, kad žmogus turi nelygstama prigimtinę vertę arba orumą, kuris tiesiog negali būti pažeidžiamas.

Nepaisant modernių prigimtinių teisių sampratos ribotumų ir prieštaringumų, kurių čia neapžvelgsime, jų pakako, kad istoriškai atsirandančios nacionalinės valstybės valdžia ir jos galia būtų apribota. Tuo pačiu nacionalinė valstybė tapo ne tik politiškai susiorganizavusios laisvos tautos išraiška, bet ir pagrindine žmogaus teisių saugotoja. Nacionalinės valstybės valdymas neturėjo ignoruoti prigimtinių žmogaus teisių. Priešingai – gebėjimas laiduoti prigimtinių žmogaus teisių apsaugą buvo gero valdymo sąlyga.

Šis istorinis žmogaus teisių atsiradimo kontekstas leidžia išskirti kelis pagrindinius „teisių“ aspektus. Visų prima žmogaus teisių idėjos centre stovėjo pats žmogus. Tai reiškia, jog buvo pripažįstama, kad žmogus iš prigimties yra sukurtas laisvas, bet jo laisvė valstybės būklėje nėra absoliuti. Jis turi teisę į gyvybę iki tol, kol nesukelia grėsmės savo bendrapiliečiui arba jo valstybei nekyla karo pavojus. Jis turi teisę į nuosavybę, tačiau ne į neribotus būdus ją kaupti ir gausinti. Jo nuosavybė neatsiranda socialiniame vakuume, nes ją sukurti padeda būtent ta visuomenė, kurioje gyvena pats jos savininkas. Galiausiai žmogus turi ir prigimtinę teisę į šeimos kūrimą, nes šeima yra sukuriama dar prieš atsirandant visuomenei ar valstybei. Ne veltui šeima vadinama pagrindine visuomenės ląstele.

Visos šios teisės gali būti vadinamos prigimtinėmis dar ir todėl, kad jos buvo būdingos žmogui, siekiančiam gero arba pilnavertiško gyvenimo. Nuosavybė reikalinga žmogui tam, kad jis galėtų pasirūpinti savo paties bei artimųjų išlikimu bei prisidėti prie bendrojo gėrio. Šeima reikalinga ne institutų tenkinimui, bet gyvybės kūrimui, visuomenės išlikimo laidavimui, galiausiai ir paties šeimą kuriančio asmens tobulėjimui bei dvasiniam augimui. Taigi, prigimtinės teisės visada gali būti vertinamos tikslo prasme.

Turėdami tai omenyje, galime palyginti prigimtines žmogaus teises, kad ir tas pačias, kurios išvardintos 1948 m. priimtoje Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje su LGBT teisių samprata. Netgi ta pačia, kuri apibrėžiama Džakartos principuose. Akivaizdu, jog pastarosios teisės nėra grindžiamos neliečiamą ir prigimtą orumą turinčio asmens samprata. LGBT teisių centre – tikslo požiūriu nepagrįsti, todėl neriboti poreikiai, kurie tiesiog legalizuojami, pasinaudojant valstybės valdžios galia.

Į akis krenta dar vienas paradoksas. LGBT judėjimas tik iš pirmo žvilgsnio kovoja su nacionalinės valstybės valdžia. Valdžia yra LGBT priešas tik iki to momento, kol sutinka vienu ar kitu būdu legalizuoti šio judėjimo interesus. Vos tai padariusi, valdžia sukuria precedentą ir tampa LGBT įkaite, nes tokio sprendimo iš principo atšaukti nebegali – juk tuojau pat būtų apkaltinta žmogaus teisių pažeidimu. Todėl įteisinusi vienas seksualinių mažumų teises, valdžia automatiškai užprogramuota būti LGBT partnere ilguoju laikotarpiu. Sukurtas precedentas valdžiai nebeleis atsakyti nė vieno prašymo „įsteigti“ dar daugiau naujų teisių.

Tačiau valstybės būklėje kuriamos teisės negali būti vadinamos prigimtinėmis žmogaus teisėmis, nes prigimtinės žmogaus teisės egzistuoja dar iki valstybės sukūrimo. Todėl valstybinio aparato kuriamos naujos žmogaus teisės apskritai panaikina prigimtinių žmogaus teisių koncepciją ir prasmę. Valstybės aparatas įgyja absoliučią galią „iš nieko“ kurti naujas teises. O kuomet valstybė – žmogaus kūrinys – tampa žmogaus teisių šaltiniu, nebelieka jokių loginių prielaidų kalbėti apie nekintamą žmogaus prigimtį, prigimtines laisves ir teises. Principai, už kuriuos daugiau nei 200 metų galvas guldė liberalai, šiandien tyliai laidojami tų pačių liberalų palaikomo, nors idėjiškai ir istoriškai jiems absoliučiai svetimo LGBT judėjimo bei jo lobistų rankomis.

Žmogaus teisės nuo šiol yra gėjų teisės. Šį pasakymą iškodavus iki jo loginės pabaigos, nesunku suvokti, kad žmogaus teisės nuo šiol kuriamos atsižvelgiant į seksualinių mažumų poreikius. Absoliučių prigimtinių teisių tiesiog nebėra. Visos kažkada prigimtinėmis vadintos teisės nuo šiol pagrįstai gali būti vadinamos sąlyginėmis – tokiomis, kurių galiojimas bus toleruojamas ir leidžiamas tik  tol, kol netrukdys naujam pagrindiniam visų teisių šaltiniui – seksualinių mažumų poreikiams. Tokia nuostata tikrovėje reiškiasi ir tai liudija jau ne vienas kuriozinis įvykis, pradedant nuo baudų vestuvinio torto homoseksualų porai nepanorusiems ruošti kepyklėlės savininkams iki grasinimų sankcijomis tos pačios lyties porų santuokas atsisakantiems laiminti dvasininkams.

Šios keistos praktikos neabejotinai pasieks ir Lietuvą. Nors mūsų Konstitucijoje taip pat rašoma, kad visos žmogaus teisės yra prigimtinės, mūsų visuomenė po truputį tampa joms abejinga. Vadovaudamiesi keista, matyt, nuo sovietmečio užsilikusia nemeile savarankiškam mąstymui, dalis lietuvių tiesiog aklai tai kompensuoja arba absoliučiu abejingumu ir atsiribojimu („tai ne mano reikalas“, „man tai netrukdo“), arba primityvokomis  emocijomis pagrįsta, kiek iškreipta ir selektyvia empatija neva visada skriaudžiamam ir silpnesniam. Vietoje to, kad protestuotų ir priešintųsi teismų kuriamiems precedentams finansiškai bausti taikiai dėl neteisingo atlygio streikuojančius gamyklų darbuotojus, dalis lietuvių dažniau renkasi eiti pasižiūrėti kuo baigsis seksualinių mažumų eitynės. Spektaklio žiūrovų, o ne valstybės šeimininkų mąstymas ir elgesys brangiai kainuos teises prarandantiems piliečiams. Šio politinio spektaklio užsklandai nusileidus visi turėsime tiek teisių, kiek jų trupinių liks nuo LGBT stalo.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , .

32 komentarai

 1. Teisingas straipsnis.
  Tik dar reikėtų paminėti, kad žmogaus arba visuomenės daugumos teises dera ginti.
  Jei norime, kad žmonija išliktų kaip tokia.

  • Perkūno Paukštis:

   Pirmiausia, tai dera “moteris” išginti iš vyriškų kelnių nešiojimo. Šis transexsoaliųjų reiškinys jau apėmęs ir visą “meteriškąją” Lietuvą. Lietuvoje jau vaikšto su kelnėmis kone kiekviena transexoalė.
   Sodoma ir Gomora (hebr. סדום ir עמורה) yra du hebrbiblijoje minimi miestai. Vardų
   reikšmė neaiški. Šiuose miestuose esą gyveno labai pasipūtę ir ištvirkę žmonės (tame tarpe matyt ir lesbės). … Žodžiu, šaknelių ieškok Pradžios knygelėse. Tik čia paklodėmis necituok, nes nugriūsim.

 2. Vilnius:

  PASIPRISINIMAS AUGA NES DABAR ATSIRADO JEGA SU KURIA REIKIA IR GALIMA KOVOTI (KO ANKSCIAU NEBUVO – NES NEBUVO IR SU KUO KOVOT) VALDZIA KURI DABAR PROTEGUOJA SODOMITU TEISES SUSIDURS SU NAUJAI KURIAMOM JEGOM- KURIOS SU JOMIS KOVOJA IR TOKIA VALDZIA BUS NUVERSTA. KA IR MATOME EUROPOJE BEI PASAULYJE KAI VALDZIA IMA NACIONALISTINES PARTIJOS, KURIU PRIGIMTIS NACIONALINES VALSTYBES BE PEDERASTIJOS. DABAR VISKAS TIK PRASIDEDA – TAIP KAD REZULTATU TEKS PALAUKTI. BET JAU IR JAV MATOME KAD LAIMI TOS JEGOS KURIOS NAUDOJA ANTIPEDERASTINE RETORIKA (RESPUBLIKONAI) IR PREZIDENTAS GREICIAUSIAI BUS RESPUBLIKONAS (O JIE KAI MINETA PRIES VISOKIAS VIENALYTES SANTUOKAS)
  TAS PATS GEYROPOJE- VALSTYBESE I VALDZIAS ATEINA NACIONALISTAI, VISAS ES (KURI PER PASKUTINIUS KELIS METUS TAIP PRADEJO GINTI ISHKRYPELIU TEISES- PRADEDA BYRETI. NIEKAS NEBENORI BUTI SITOS GEYROPOS DALIMI IR CIA (NORS ATVIRAI NESHNEKAMA) VIENAS IS PAGRINDINIU KLAUSIMU KODEL TAIP VYKSTA – BUTENT PASIPRIESINIMAS MORALINEI DEGRADACIJAI. MANAU PER 10 METU ES NELIKS, NEBELIKS IR BRANDUOLIO SKLEISTI SADOMIJA, O VALSTYBES SUSIBURS I PANASAUS MARALINIO MASTYMO IR EKONOMINES BUKLES SAJUNGAS. JAV APRIBOS SADOMITU PRETENZIJAS, KILS KELI SKANDALAI SU LGBT LOBIZMU, VIENALYTEM SHIEMOM, VAIKU ISHNAUDOMU JOSE, PEDOFILIJA IR T.T. IR KAI TIK VALSTYBIU ELITAI IR ZINIAKSLIADA PAKEIS RETORIKA ISSHIGIMELIU ATZVILGIU- KOVA SU SADOMIJA BUS LABAI INTENCYVI IR AISKU KAD JIE PRARAS DAUG DAUGIAU NEI BUVO ISHSIKOVOJE.

 3. Amoralumo nesugadinti pamąstymai:

  Vis tik keista toji modernioji žmogaus teisė – reklamuotis savo nenormalumą, tiksliau savo homoseksualizmą: juk tokios teisės dar niekad nieks nepasigedo nuo pat civilizacijos pradžios iki pat 20-ojo amžiaus pabaigos. Tai tokiu atveju, būtų visiškai logiška, jeigu modernieji “žmogaus teisių gynėjai” pradėtų kelti klausimą taip pat ir apie kitokių seksualinių iškrypėlių, tokių kaip zoofilų, nekrofilų, urofilų, fekalofilų pažeidžiamą savireklamos (arba taip vadinamos “saviraiškos”) teisę. Juk už nieką negalima garantuoti, kur žmonija gali nusiristi, kai ženklios dalies visuomenės protas pasiklysta amoralumo sutemose.

  • Vilnius:

   indai sita laikotarpi nurodo kaip Kali-Juga ir jie apie ji kalbejo jau pries n tukstantmeciu:

   „Mahabharatoje“ Markandėja nusako tokius Kali jugos ženklus:
   • valdovai tampa neprognozuojamais, kelia mokesčius, nesirūpina žmonių dvasingumu, jų nebegina. Žmonės ima masiškai migruoti ieškodami geresnio gyvenimo.
   • Įsivyrauja gobšumas ir rūstybė. Žmonės vieni kitiems priešiški, dharmos nepaisoma, žudoma be jokios priežasties. Paleistuvystė tampa įprastu reiškiniu, gyvenimo siekimybe. Nuodėmės plis vis sparčiau, o dora pamažu išnyks. Žmonės pripras prie kenksmingų vaistų ir gėrimų. Darbas taps toks varginantis, kad visi sieks jo atsikratyti. Mokytojai nebus gerbiami, mokiniai iš jų tyčiosis. Visų žmonių protus užvaldys kama.
   ——————
   Ar tai ne dabartine situacija?

  • Pikc:

   “Tai tokiu atveju, būtų visiškai logiška, jeigu modernieji “žmogaus teisių gynėjai” pradėtų kelti klausimą taip pat ir apie kitokių seksualinių iškrypėlių, tokių kaip zoofilų, nekrofilų, urofilų, fekalofilų pažeidžiamą savireklamos (arba taip vadinamos “saviraiškos”) teisę.” – tai iš esmės ir kelia. Pvz., Amerikos psichiatrų asociacija (ta pati, kuri “legalizavo” pederastiją) buvo paskelbusi, kad pedofilija yra lytinė orientacija, kaip ir kitos – ir tik vis dar “neprogresyvių” ir “netolerantiškų” psichiatrų pakeltas triukšmas privertė tą formuluotę (laikinai) atšaukti. Danijoje tik nežymia balsų persvara (90 prieš 75) nebuvo legalizuota zoofilija. JAV po priverstinio homikų “santuokų” įteisinimo jau pradėjo pretenzijas reikšti poligamijos šalininkai. Žodžiu, dar daug “progreso” laukia ateityje – parafilijų sąrašas gana netrumpas. 🙂

 4. Kas per vyrai – vis už bobiškų kalbų stveriasi. Ta tema voliota nuvoliota, politikuota nupolitikuota, bet vis randasi apie tai paplepėti nenustojančių ir gana… O juk visa tai iš esmės yra siekis įsitaisyti atitinkamų senų žodžio reikšmių lizduose ir parazituoti visuomenės sąmonėje, kaip kokiems gegužiukams perėtis svetimame lizde. Tačiau apie esmę – žodžius – neužsimenama, o būtent jų reikšmes čia reikalinga ginti nuo gegužiavimo…

  • Kemblys:

   Nesupratau ,,senų žodžio reikšmių lizduose”. Negi žodžiams primesti ‘naujas’ reikšmes?

  • Vilnius:

   to ir nori sodomitai, kad zmones nebekalbetu, nebediskutuotu,nebereaguotu ir nebesigintu. tau matomai atrodo, kad jei jau karta pakalbejei tai to uztenka. o pederastai nuo ryto iki vakaro puola visas institucijas tiek tarptautines, tiek atskiru shaliu, ir butent todel jie kazka pasiekia, nors ju tera 1 proc. bet uzsitikrino parama biznio korporaciju ir atakuoja be sustojimo. o va tokie kaip tu siulo neraguoti- tipo situacija ar problema savaime ishsispres. cia nuo ryto iki vakaro privalu shneketi visuose forumuose, ziniasklaidose, eiti i visus anti-pederastinius mitingus, remti finansais tuos kurie kaunasi, rasyt politikams, itikinet juos, rinkti tik tinkamus o ne visokius shimashius, kuodytes, pavionienes, priimt istatymus uzkertancius kelius reaklamuotis sodomitams, i konstitucija rasyt kad santuoka tik tarp vyro ir moters, burti tarptautine koalicija, kuri dar nedegradavs ir t.t. ir t.t.- o ne siulyt nebereaguot, uzsimerkt, uzsikimsht ausis ir ishvaziuot zvejot. tik kai sugrysi is zvejybos, cia slankios kazkokios belytes butybes, moterys su barzomis, be sustojimo vyks geju paradai ir.t.t. ir tu nieko negalesi pasakyt pries nes tai viskas bus iteisinta ir istatymais net uzdrausta uzdrausta kalbet ar kritikuot.
   galvok Kažin.

   • Kemblys:

    Vilniau, jei daryti taip, kaip siūlai, tai pasekmės būtų laaabai naudingos lytiniams iškrypėliams. Jie siekia, kad su jais kovotų, kalbėtų apie juos, kad visi kreiptų į juos dėmesį. Jų tikslas – persisotinimas ir visuomenės apsipratimas. Po audringų puolimų, seka atoslūgis. Puolimai būtų naudingi kažkam pasinaudoti sukelta banga, kad nuplauktų tiesiai prie lovio ir pamirštų savo pažadus.

    Reikia ieškoti neįprastų ir iškrypėliams netikėtų kovos būdų. Mano manymu, visuomenės ydos jau tokio masto, kad be mokslu pagrįstų sprendinių neišsiversime.

    • Vilnius:

     nesamone. niekas su jais iki siol nekovojo nes nekreipe demesio, siaip mol kaskokie neformalai zaidimelius nesuprantamus zaidzia. o dabar visuomene atsibudus pamate kad tai visai ne zaidimeliai- airijos pavyzdys kai sodomitai is jav skyre 25 mln doleriu ir atsiunte kruvas instruktoriu, jav teismo sprendimas,kai teisejai kaip nori taip traktuoja konstitucija (kaip ir pas mus) kad ishkrypeliams palankus referendumas pavyktu, kai visuomene ir baznycia tik atlaidziai sypsojosi ir nezinojo ka daryti. ishkrypeliai nesiekia kad su jais kovotu- jie paprasciausiai nori laimeti ir geriausia be kovos.
     Pasikartosiu- apribot juos taip kad jiems beliktu kovot tik savo pederastu baruose. jokiu zinaisklaidos priemoniu, televiziju, komentatoriu ir.t.t. va tada jau galima apie juos nekalbet ir apie juos negalvot. bet pirma reikia priverst politikus priimt tokius istatymus kad kovot su jais nebereiketu. norit mol santuoku- surinkit 90 proc. referendume lietuviu balsu ir tada padarysim jums santuokas- o iki to laiko prasom nelyst i akis. maratoriumas bet kokiems klausimams susijusiems su lytiniais shvietimais, partnerystem, tevas1, tevas2, neleisti gauti leshu is uzsienio fondu kurie remia pederastijas, uzdaryt visokius delfi, balsas ir pan. kaip portalus proteguojancius moralines degradacijas ir .t.t.tik tada galima nebekreipt demesio, o iki tol pasiulymas nekovot – tai yra grynai daryt tai ko nori ishkrypeliai.

     • Kemblys:

      Vilnius:
      ,,jokiu zinaisklaidos priemoniu, televiziju, komentatoriu ir.t.t.”.
      ,,priverst politikus priimt tokius istatymus ”
      ,,neleisti gauti leshu is uzsienio fondu”
      ,,uzdaryt visokius delfi, balsas ir pan.”

      Daryk, aš tau netrukdysiu – man iškrypėliai nepatinka. Sėkmės.

     • Toks galvojimas, kaip paties, ir yra jų arkliukas. Primesdami kalbėjimui savo temą, jie kitus įtraukia dirbti jų naudai…

      • Perkūno Paukštis:

       Užbėgant gėjams, zoofilams, pedofilams už akių, geriau būtų rasti kažkokį alter (natyvą) – paprašyti Kinijos Lietuvai prigaminti daug guminių vyrų, arklių, angeliukų.

      • Vilnius:

       gali nekalbet- o jie darys. pasikartosiu- apribot juos taip kad nereiketu apie juos kalbet- o kol taip nera- reikia kalbet, aiskint ir daryt.
       Plius to Kemblys – visi normalus turi daryt kad ishkrypeliu nebeliktu arba bent jau reklamuotis ir kazko reikalaut jie negaletu. Surengt referenduma ar organizuotis per rinkimus kad ishrikt ta valdzia kuri kovos su jais, prisizades pakeist konstutucija, jei reiks atleis konstitucini teisma ar priims nauja konstitucija i kuria bus irasyta kad santuoka tik tarp vyro ir moters ir visi kiti santykiai negali buti registruojami jokias kitais budais (tipo patnerystes) ir kad musu konstitucija yra auksciau uz bet kokius ES ar Zvaugiaus teisiu teismu sprendimus; isipareigos kad nelis jiems rengt jokiu paradu, nepriimines jiems jokiu palankiu sprendimu, bet koks dienrastis su ju propoganda bus uzdarytas, niekada nei vienas pederastas netures jokios galimybes isivaikinti ir.t.t. d
       Dabar tokia jega yra Tautininkai.

    • Psichologija:

     Kemblį, ar pamiršote protingą posakį, kad “tylėjimas reiškia tylų pritarimą”? Taigi, nesąmoningai siūlote nesamoningiems žmonėms sudaryti įspūdį, kad visi tyliai pritaria gėjų vedamai homoseksualizmo propagandai ir tuo pačiu homoseksualizmui… O “mokslo sprendimas” yra labai senas ir suprantamas: nei žmogaus išeinamoji anga nei žmogaus burna nėra lytiniai organai, todėl homoseksualizmas – iškrypimas; ir dar daugiau: gamta (arba Dievas) seksualinį malonumą tiek žmonėms, tiek ir gyvūnams sukūrė tik gyvybės pratęsimo reikalu.

     • Kemblys:

      Klausimai nesprendžiami tose sąlygose, kuriose atsirado. Jei šiose sąlygose iškilo, tai, nekeičiant sąlygų, mes neišspręsime jokiais įstatymais, rinkimais, balsavimais.
      Lytiniai iškrypėliai tik viena iš daugelio mūsų visuomenės ydų. Nusikalstamumas, kvaišalų vartojimas, šeimų skyrybos, lytinių iškrypėlių pagausėjimas, Gamtos niokojimas, vaikų namai, veltėdžiavimas, nesugebėjimą visą šimtmetį atsiginti nuo priešų ir t.t. rodo netinkamus visuomenės santykius ir valdymą – visuomenė nepajėgi apsivalyti, apsiginti. Reikia peržiūrėti ‘mokslo’ sociologijos pamatus. Tik nekiškit man to sumauto ‘socializmo’ ar ‘komunizmo’, ten yra pamatinė klaida ir tokios visuomenės neįgyvendinamos.

      • Vilnius:

       istatymais pakeisi- kaip rusijoj uzdraude ishkrypeliams reklamuotis ir baigesi. apie partnerystes ar santuokas net kalbos neina. lygiai tas pats kinijoj ar Arabu pasauly- cia net vakarai is ju net nereikalauja kad jie ten kazka toleruotu ar iteisintu. ten jie gali pasirinkt tik arba tarp kalejimo arba eshafoto.
       Ir pas mus zmonems aiskint reikia kad jokios tolerancijos ishkrypimams but negali. – nepatinka sodomitams tegu varo von i tas shalis kurios degradausios. isvaziavo milijonas ir jei dar kokiu 20 tukst. ishgamu is cia ishvaziuos – tai tik visuomene sveikesne taps.

       • Kemblys:

        Aiškink, keisk įstatymus. Kas tau trukdo? Sėkmės.
        Padarysi tu, nereikės man sukti galvos.
        Dar uždrausk savižudybes – leisk jiems ,,pasirinkt tik arba tarp kalejimo arba eshafoto”.

       • Pikc:

        Iš kur tie 20 000 išgamų? Kažin, ar 100 susirinktų. Juk per pederastų paradus ne tik iškrypėliai iš visų eurosajūzo pakampių susirenka, bet ir vietiniai liberastėliai, antifadugnės ir kitokios atmatos suropoja – ir tai vos keli šimtai susidaro.

        • Perkūno Paukštis:

         Iš kokios pušies iškritai ?
         Jau senokai mokslo pasakyta, kad tarp vyrų – maždaug 3-5 proc. gėjų. O štai tarp panelių moterų – apie 15 proc. lesbių. Teko dirbti mokykloje, tai patikėk, pastarosios susitikę viena kitą bučiuoja kaip niekur nieko.
         ————-
         Kažin kodėl dėl lesbių nesi(put)ojat ?

         • Nušneki:
          Delfi buvo skelbtas austrų medikų mokslininkų tyrimas, kuriuo nustatyta, kad tikrai homoseksualiu, nes sapnuoja tokius erotinius sapnus, gimsta TIK 1 vaikinas iš milijono.
          Kas kiti?
          Kiti yra tokią priklausomybę palaidu gyvenimu įsitaisę asmenys. JAV kasmet vyksta buvusių pederastais eisenos, kuriuos sėkmingai pagydė.
          Beje, sėkmingiausiu gydymo metodu JAV yra laikomas gydymas elektros šoku.
          Patikėk, tikrai žinau šią problematiką, nes rudomanskiai, simonkai su šušara buvo iškėlę per generalinę prokuratūrą man 5 baudžiamąsias bylas, visas jas pralaimėjo, o dabar jau ir įstatymu yra įtvirtinta (konservatoriu rūpesčiu, beje), kad pederastų kritika nebegali būti laikoma įtariamu nusikaltimu (ar jo padarymu) ir bylas tokiais atvejais kelti yra draudžiama.

          • Dar pridėsiu, kad viso to pedtriukšmo kėlimas yra žydomasoninis biznis: pasižiūrėk kokios pavardės jų vadovų ir dar prisimink, kad paskutinio jų pasivaikščiojimo po Vilniaus miestelį metu jiems didžiules sumas pragyvenimui sumokėjo 14 užsienio ambasadų, buvo paimtos didžiulės lėšos iš ES Lietuvai skirto fondo, iš Lietuvos biudžeto, kada kaip tik tų lėšų nebegavo nepagydomomis ligomis sergantys, seneliai, našlaičiai, ligoniai ir kiti vargstantys.
           Argi galima taškytis tokiomis lėšomis, kada yra bent vienas ligonis, kurio liga yra nepagydoma ir jam padėti trūksta lėšų?
           Atsakymas vienareikšmiškas – jokiu būdu negalima išleisti visuomenės daugumos net cento gėjų, kokiu pavadinimu maskuojasi pederastai, išsidirbinėjimams: tegu jie duodasi už savo pinigus.
           Ir dar.
           Kartais yra galvojama, kad pedofilai, pvz., yra skirtingi nei pederastai. Nieko panašaus: nuo seno buvo žinoma, kad pederastams kuo jaunesnis, tuo geriau ir tai rodo nuo amžių amžinųjų egzistuojantis jų apibrėžimas: http://www.tzz.lt/p/pederastas Dar pridėkim, kad JAV skautų organizacijos nepriima vaikų auklėtojais link homoseksualizmo nusiorientavusių asmenų kaip tik dėl labai dažnų iš jų pusės pedofilijos atvejų.

 5. Slapta informacija::

  Goglinam: Dešimtys tūkstančių meksikiečių protestavo prieš įteisintas gėjų „santuokas“

  • Perkūno Paukštis:

   Daug svarbiau, kas Lietuvoje. Štai kone pusė normaliai susituokusių normaliųjų – skiriasi.

   • Macepe, įtariu :), kad ir tu jau linksti į tą pusę.
    Prisipažink geruoju. 🙂
    Kol nevėlu.
    Nes kada paimsim valdžią, tai visi jie privalės turėti medikų pažymas (kuriomis turės įrodyti ar yra tokiais gimę, ar turi tokią priklausomybę, dėl ko privalo gydytis, o ne triukšmą kelti) ir kuris neturės, tai bus baudžiamas panašiai kaip sovietiniais laikais buvęs slaptųjų tarnybų bendradarbis ir neprisipažinęs apie tai.
    Žiūrėk. 🙂

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: