G. Songaila. Ko siekia veikėjai mėginantys įteisinti nelietuvišką rašybą Lietuvos piliečių pasuose? (55)

Gintaras Songaila | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Gintaras Songaila | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Kalba pasakyta birželio 30 d. lietuvių kalbos gynėjų mitinge prie Seimo

Sunku surasti mandagių žodžių, kurie apibūdintų piliečius ir viešus veikėjus, o ypač Seimo narius, Tautos atstovus, siekiančius žūt būt palaužti Lietuvos Konstitucijos ginamą  lietuvių kalbos valstybiškumą. Vakar (birželio 29 d.), taip vadinamos nacionalinės televizijos laidoje vienam iš tokių veikėjų apsivertė liežuvis pareikšti, kad ketvirtį amžiaus galiojusi piliečių vardų ir pavardžių rašyba Lietuvos piliečių pasuose tai esą neobolševikų darbas.

Kalbame apie pirmąjį Konstitucijos skirsnį, apie Konstitucijos nuostatas, kurios susijusios su nepriklausomos valstybės atkūrimo pagrindais.Tad nenustebkime, kad jei tokie  komunistų partijos įpročius tęsiantys sabatauskai nebus ryžtingai sustabdyti, netrukus jie pareikš, kad ir pati Lietuvos valstybė – tai kažkokių nesusipratėlių ar piktavalių priešų sumanymas.

Šiandien čia susirinkome pasakyti griežtą NE kompartijos CK instruktoriaus Kirkilo  ir Ananjevos, komsomolo vaidmens, įtvirtinant sovietų valdžią, šlovintojos  antikonstituciniam rašybos projektui. NE! Apgailėtina, kad ir Vyriausybės vadovas ir taip vadinamas teisingumo ministras, prisidengę Rūpintojėlių, besirūpinančių žmogaus teisėmis ir laisvėmis, kaukėmis, iš tiesų kėsinasi šias teises iš Lietuvos žmonių, iš lietuvių atimti.

Jie mėgina veidmainiškai nuslėpti, kad lietuviai nėra perdavę valstybinės valdžios įstaigoms, taip pat ir Seimui ar Vyriausybei, teisės keisti pamatinių valstybės dalykų. Piliečiai nėra perdavę kokiam nors Valatkai ar Linkevičiui teisės atleisti to užsigeidusius nuo konstitucinių pareigų savo valstybei vykdymo.  Ar tuo labiau, – niekas nesuteikė privilegijos žeminti ir niekinti kiekvieną, kuris dar drįsta priminti pagrindinį įstatymą.

Tie veikėjai, kurie mėgina įteigti piliečiams, kad nešioja ant savo galvos erškėčių vainiką, besirūpindami tuo, kad kiekvienas pilietis turėtų prigimtinę teisę savo pavardės ar vardo, gink Dieve, nerašyti lietuviškai, o savo kaimus, miestus, gatves kiekviena proga įvardinti kokia nors kita, būtinai nevalstybine kalba, galėtų pasimokyti valstybinės išminties ir pagarbos savo senajai kalbai iš kaimynų ir brolių latvių, kurie ir Konstituciją, beje, vadina Satversme ir latvių kalbos išsižadėti ar jos vartojimo kaip nors siaurinti nė iš tolo neketina. Jie tokius kėslus laiko ne tik šventvagyste, bet ir valstybiniu nusikaltimu.

Tačiau Varšuvos ponų tarnaičiams ir užsienio užsakymų vykdytojams nė motais, kad lietuvių kalbos valstybiškumo pamynimas suteiktų geidžiamą pavyzdį ir papildomų jėgų Latvijos ir latvių kalbos priešams, sukeltų naujas pavojingas įtampas Latvijoje, visoje rytinėje Baltijos pakrantėje.

Liublino unijos gerbėjams nerūpi nei baltų kalbų pasaulinė reikšmė, nei tautinės valstybės santvarkos dalykai. Jie skleidžia naivias pasakas, kad lietuvių kalbai esą niekas nebegresia, kad piliečių asmenvardžių rašyba tapatybės dokumentuose nevalstybine kalba esą negriautų lietuvių kalbos, nepakenktų  nei jos vartojimui, nei teisinei padėčiai.

Varšuvos meilės trokštantiems lengvabūdžiams net ir Konstitucinio teismo išaiškinimai, kad rašyba dokumentuose nevalstybine kalba ne tik paneigtų valstybinės kalbos statusą, bet ir sukeltų sumaištį valstybėje, bėga kaip vanduo nuo žąsies.  Net ir didžiausias šio teismo lankstumas, suteikiant Valstybinei lietuvių kalbos komisijai išimtinę teisę siūlyti kai kurias, labai ribotas, išimtis asmenvardžių rašybai valstybine kalba, šiems plevėsoms tik suteikia progą išimtis paversti taisykle.

Todėl atėjo laikas labai aiškiai įvardinti, kad pagrindinę grėsmę  tiek pačiai lietuvių kalbai, tiek ir visai Lietuvai bei lietuvių tautos ateičiai sudaro net ne užsienio valstybių priešiški kėslai ar aiškiai savo nelojalumą deklaruojantys koloradiniai autonomistai, bet kaip tik šie Lietuvos piliečių apgavikai ir klaidintojai, save vadinantys politikais, kurie apsimeta, kad įves tik tris papildomas raideles,  ir tyčiojasi iš vadinamųjų dvigubos „V“ priešų, nutylėdami, kad lygiagrečiai jau stumia ir vietovardžių darkymą.

Ką jie daro? Ko jie siekia? Ar iš tiesų to užteks Varšuvos dvarui ir naujasis Lenkijos prezidentas paplekšnos Algirdui Butkevičiui per petį? Ar iš tiesų Lenkijai lojalūs Lietuvos piliečiai galės save identifikuoti pagal negalutinai lenkiškai parašytą vardą ir pavardę? Ar tikrai nereikalaus visos lenkiškos abėcėlės, ar nereikalaus naujų patarnavimų?

Dvigubos „V“ brukimas kaip tik ir įrodo, kad čia ne originalios lenkiškos rašybos mylėtojų ar tautinių bendrijų poreikių klausimas,  bet principinis siekis keisti lietuvių kalbos rašybą, sulaužant  XIX a. pabaigos tautinio atgimimo perdavą.  Jei Kirkilui ir jo globėjams Varšuvoje iš tiesų rūpėtų tik rašyba lenkiškai, tai jis ir Lenkijos politikai turėtų patys pirmieji pritarti Valentino Stundžio ir grupės Seimo narių projektui –  latviško pavyzdžio rašybai, kai piliečių pasuose šalia užrašo  valstybine kalba suteikiama teisė parašyti savo asmenvardžius ir kita kalba su visais jo ženklais.

Tačiau ne, jiems svarbiausia – pažeisti pamatinę taisyklę ir atverti kelią laipsniškam jos atsisakymui, o taip pat papročiui nebekreipti dėmesio į pagrindinį valstybės įstatymą ir siauroms valdančiųjų gaujelėms – prisiimti sau Tautos nesuteiktas galias. Vaizduoti valstybinę atsakomybę, o iš tiesų tos atsakomybės kratytis. Ir, kas blogiausia – ugdyti piliečius, kuriems būtų savaime suprantama, kad jie gimė su šventa teise Lietuvos erdvėje nerašyti lietuviškai, jeigu tik jie jaučiasi nelietuviais, arba rašyti bet kaip, jei tik taip patogiau globalios erdvės mašinoms.

Mes jau labai daug ką pralaimėjome, kadangi tokių piliečių, besikratančių lietuvybės ir lietuvių kultūros tik daugėja, mat vadinamasis Lietuvos politinis elitas rinkai parduoda pasaulio piliečius.

Niekada ne vėlu susigriebti ir tvirtai pasipriešinti Lietuvos ir lietuvybės niekintojams, išdavikams ir klastūnams, o sąžinės nepraradusiems – padėti atsikvošėti ir atsitiesti.  Taigi, turime tik du kelius – belstis į sąžinę arba pasiekti rinkėjų sąmonę, kad jie nebalsuotų už konstitucines vertybes pamynusius, priesaiką valstybei sulaužiusius politikus.

Kategorijos: Kalba, Kultūra, Lietuvos repolonizacijai – ne!, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , .
Screenshot_2020-08-04 Redaguoti puslapį ‹ Alkas lt — WordPress

55 komentarai

 1. Getia:

  Čia Alke dauguma pritaria, būtų gerai panašius straipsnius skleisti visuose portaluose. Mūsų lietuvių priedermė vėl rudenį rinktis į 10 tūkstantinį mitingą ir reikaluti Kirkilšiaulienių projekto išmetimo iš Seimo darbotvarkės bei už mėginimą pažeisti Konstituciją reikalauti Kirkilo, Šiaulienės ir Sabatausko atstatydinimo iš Seimo narių. JIe, buvę komunistų veikėjai kitaip elgtis negali, nes jų sukurpta sovietų konstitucija buvo skelbiama pati demokratiškiausia, tik komunistai jos visiškai nesilaikė – tai buvo dūmas mulkinti pasaulio visuomenei. Ar mes vėl kęsime šiandienos mulkintojų Konstitucijos pažeidimus?!

  • Tamara:

   Labai pritariu. Kviečiu imtis iniciatyvos – iki rudens apmąstyti, ką galima paraginti dalyvauti. Surinkti el. adresus ir bent savaitę prieš išsiuntinėti žmonėms kvietimus. Tik prieš tai reikia sukurti trumpą bet įtikinamą, be klaidų tekstą. Laiko yra. Galima pradėti ruoštis.

 2. PILIETIS:

  Kai kurių lietuvių netgi baigusių aukštuosius mokslus pasakymas: ai man tos trys raidės visai nesvarbu. Iki ko nusirito lietuviška inteligentija; jiems jau nieko nebereiškia 40metų trukęs spaudos draudimo laikotarpis, knygnešių pasiaukojimas, gresiant tremtims.Kalba išsaugota visą XX amžių esant visokioms suirutėms ir dabar jau Nepriklausomoje Lietuvoje leistis tokioms avantiūroms,kai niekas niekuo negrasina, jokiomis tremtimis yra neišpasakytai žema. Nebent tikimasi gauti medalius, bet ar tai “tikslas pateisina priemones”. Vienintelė dovana kitaminčiams gali būti antras paso lapas,kuriame galima rašyti kokia pageidausite kalba.

 3. Kemblys:

  Gintaras Songaila:
  ,,nelojalumą deklaruojantys koloradiniai autonomistai” (4 svetimžodžiai iš eilės!).

 4. Pasvarstymai:

  Beje, lietuvių kalba, kaip valstybinė kalba, stumiama ir iš televizijos, tiksliau LRT-kultūra ir Info TV programose. Šiose programose atsirado laidos rusų kalba, kuriose nėra nei vertimo, nei subtitrų lietuvių kalba. Taigi, reikia suprasti, kad šios laidos yra skirtos tiems Lietuvos piliečiams, kurie užsispyrusiai NENORI išmokti Lietuvos valstybinės kalbos, tarsi PARAGINANT tokius piliečius ir toliau nesimokyti lietuvių kalbos. Įdomu, kodėl visiška tyla dėl šių programų rusų kalba ir, kodėl visiška tyla dėl nelietuviškos užsieniečių pavardžių rašybos, kuri yra masiškai paplitusi lietuviškos žiniasklaidos priemonėse, tyčia jas pavadinant “citatomis” (beje, kyla klausimas, koks reikalas lietuviškame tekste aplamai naudoti bet kokias užsienietiškas citatas, jų neverčiant į lietuvių kalbą – gal dėl to, kad antilietuviškam gaivalui moderniau atrodo, kai į “atsilikusių kaimiečių” lietuvišką kalbą pripinama nesuprantamų sakinių užsienio kalba?).

 5. Vaidas:

  Pagarba Songailai. Surašė stipriai ir aiškiai. Įvardino išdavikus ir tikruosius jų kėslus.
  Turėtume rinkti į Seimą Tėvynę mylinčius vyrus, o ne kirkilus ar sabatauskus.

 6. Antanas:

  Pagarba autoriui. Nuostabiai teisingi žodžiai. Graudu, kad komuniagos,turintys laaaabai aukštą partinį išsilavinimą, tampa ne tik lietuvių kalbos specialistais, bet ir įsivaizduoja esantys dievai ar bent jau pusdieviai, kuriems galima viskas (pvz., nusispjauti ir nusišnypšti ant Lietuvos Respublikos Konstitucijos). Na, ką išsirinkome, tą ir turime…

 7. Gintarui Songailai ačiū už pamatinių tautos vertybių gynimą.

 8. Antanas:

  Visiškai palaikau p. G.Songailos jo kalboje išsakytas mintis. Noriu tik pridurti, kad ne daugumai Seimo narių spręsti kalbinius reikalus, nes jie neturi nė kruopelės kompetencijos ir intelekto. Gėda klausytis jų kalbų Seime, kuriose apstu primityvių gramatinių, tarimo ir stiliaus, paveldėto iš sovietinių laikų, klaidų. Patarčiau ir gal net reikalaučiau, kad jie lankytų privalomus lietuvių kalbos kultūros kursus, kuriuos apmokėtų iš savo kišenės, kuri prigrūsta nepelnytai uždirbtų pinigų, kai tuo tarpu du trečdaliai Lietuvos piliečių vos suduria galą su galu.

 9. Kelmas:

  Kalba mūsų tautai yra išlikimo garantas , yra lietuvio savasties pagrindas. Lietuvos valstybė kūrėsi lietuvių kalbos pagrindu, todėl negalime keisti abėcėlės ir negalime leisti įvesti nei vienos kitos raidės. Kodėl saujelė lenkų nacionalistų ir sovietinio raugo pataikūnų turi diktuoti visai lietuvių tautai?
  Darykime Referendumą ir baikime šias nepagrįstas pretenzijas, Tomaševskininkai kartu su Kirkilais sąmoningai kursto nesantaiką. Tai naudinga tik Maskvai ir Varšuvai. Ne veltui į Vilniaus miesto savivaldybės rinkimus lenkų akcija ėjo kartu su rusų aljansu, o Tomaševskis keliavo tai į Maskvą tai į Varšuvą.

 10. Tamara:

  nebeprisikiškiakopūstlapiaujančiuosiuose, septyniasdešimtseptyniastraipsniuose, geri vyrai geroj girioj gerą girą gerdami giria, šešios žąsys su šešiais žąsyčiais ir t. t. …
  Nepatikėsite, bet pamokyti tarti šiuos žodžius PATYS prašo lietuvių k. susidomėję žmonės iš viso pasaulio – iš Japonijos, Argentinos, Kanados, Ispanijos, Filipinų ir iš kitur… Jiems tai maloni pramoga, žaidimas, laiko leidimas, atminties miklinimas, o kai kam ir visai rimtas užsiėmimas – senųjų pasaulių kalbų mokymasis.
  Nepatikėsite, tačiau įsiklausykite – užsienio sporto komentatoriai jau prisitaikė, įsigudrino tarti ilgiausias, net ir suslavintas lietuvių pavardes – jie tik suskaido jas į dvi dalis ir taip išmoksta tarti (žinoma, jiems, svetimtaučiams, lengviau, negu mūsų lietuvaitėms tarti taip jas nualinančias tradicines lietuvaičių pavardes… 🙂 . Net tingūs amerikonai įkanda mūsų pavardes ne prasčiau, kaip kadaise įkando kilometrines ispanų ar graikų pavardes… O svarbiausia – jiems tai ĮDOMU – EGZOTIKA!
  Mūsų nabagai atlikėjai – kaip tik nedarko savo asmenvardžių. Tai „padabina” save angliškais slapyvardžiais, tai nuplėšia dalį pavardės ir juos nuoplaiša reklamuojasi. . Verslas savo įmones „triuškinamais” angliškais pavadinimais registruoja. Sako, tokios nuo žlugimo apsaugo…. 🙂
  O pasaulio akys ir ausys jau seniai nereaguoja į angliškus pavadinimus, nes atbuko, pavargo nuo jų, kaip mes nuo įkyrios TV ir interneto reklamos… O štai netikėtas ir negirdėtas, tačiau toks NATŪRALUS, tikras baltiškas žodis žavėte žavi. Žinoma, išskyrus tuos, ką nebent dar vienas alaus butelis sužavi.
  Net neprašomi pataikaujame ir klapčiukaujame. Iš anksto, Net neatsiklausę, ar to kam nors reikia. Net nesusimąstę, kad ne mūsų kalba netinka verslui, o apgailėtinas mūsų nemokėjimas naudotis savo kalbos žodyno turtais!
  Lyg nežinotume, jog tų, kieno veide įrašytas pasirengimas keliaklupsčiauti, niekas negerbia. Ir ne kalba dėl to kalta, o mūsų vergiška vidinė nuostata. Ją galime tik patys įveikti. Niekas už mus to nepadarys.

  • Tamara:

   Atsiprašau – pražiūrėjau klaidas. Akiniuočiams per ankšta komentarams skirtame plotelyje – kai padidini raides, tai sakinys netelpa.
   Ir dar atsiprašau, kad ne visai į temą mano komentaras, tačiau – vakar Delfyje kabojo filosofijos magistrės ir muzikos bakalaurės išleisto debiutinio albumo pristatymas. Žinoma, atlikėja angliškais vardais apsikabinėjusi – o kaip gi kitaip. Jam ruošdamasi VDU filosofijos(!!!) magistrė „pagalvojo apie viską”, tik ne apie tautinį orumą.
   Išvada – aukštosios mokyklos nelaiko to svarbia tema, verta aptarti su studentais, pastatyti juos ant tautinės savimonės bėgių, įskiepyti pareigos jausmą… Net Vytauto Didžiojo vardas negelbsti 🙁 Tikriausiai todėl, kad tik kaip „stogas” vardas naudojamas, o ne dėl un-to tautinės nuostatos.

 11. Valdas:

  Gintarai,manau,kad per švelniai pasakyta.Paminama Lietuvos konstitucija(net tą žodį,kai kurie taip vadinami politikai negali ištarti),bet yra veika,kuri turi aiškius valstybės išdavystės požymius.Politikų pasmerkimas ar pagraudenimas jų nebeveikia,kaip nebeveikė Lietuvos karo išdaviko generolo Vitkausko.Atrodo keli parsidave seimo nariai stumia šį įstatymą,bet už jų stovi šeimininkai,autonomininkų globėjai Varšuvoje.Jeigu Lenkijos politikai nebūtų suinteresuoti Vilniaus krašto destabilizacija,jie jau seniai tomaševskinikus būtų pasiunte į tris puses.
  Šita nesibaigianti raidžių manipuliacija jau seniai yra kertinis akmuo Lietuvos ir Lenkijos priešų.Tik tokie taip vadinami “socialdemokratai” ciniškai apsimeta nesuprantantys į kokias pražūtingas pinkles jie bando įtraukti visą lietuvių tautą.

 12. Tamara:

  Beje, prof. Gilys savo straipsnyje rašė, jog šis prislužnykų žygis prieš konstituciją APKALTOS vertas .. Kažin, bus tokia iniciatyva iškelta?

 13. darius:

  ką čia bepridursi – kvailo žmogaus kvaila ir kalba. Tokie “tautiški tautiečiai” tikrai puikiai tiktų gyvaisiais eksponatais kur nors Rumšiškėse saugoti XIX a. pabaigoje susikurtas ir įšaldytas vertybes. Ar savo pačių noru, ar per prievartą, bet teks išsivaduoti iš savo nepilnavertiškumo kompleksų ir nustoti dievinti savo lietuvišką kalbą kaip paminklą, o tada pagaliau nustosim darkytis ir darkyti svetimvardžius. Tai tikrai įvyks dėl objektyvių priežasčių, nes to reikia mums patiems, o ne kokiems nors “piktavaliams lenkams”. Tai jau vyksta – ant naujai leidžiamų knygų viršelių jau išmokome rašyti pavardes orginalia forma, o ne kaip anksčiau lituanizuota, bet būtinai aklai nusirašant nuo rusiško varianto (pvz Goethe – Гёте – Gėtė, Köln – Кёльн – Kelnas…) ir tai, žinoma, laikome labai puoselėtinu lietuviškumu 😀 Ir kodėl mes esame tokie kietakakčiai užsispyrėliai nesugebantys pažvelgti į reiškinio esmę, bet tuoj pat puolam mušti pavojaus varpą, organizuoti visuotiną gynybą, jei kas pyptelėjo “lenkai puola” (ar etc)? Visa šita “lenkiškų raidžių” problema besitęsianti eilę metų yra iš piršto laužta, dirbtinai suaktualinta, o labiausiai apgailėtini ir juokingi čia esama mes patys – lietuviai.

  • Antanas:

   Panie “dariau”, kokios “žolės” parūkei?! Kalba eina apie VALSTYBINĖS KALBOS naudojimą LR piliečių ASMENS DOKUMENTUOSE!!! Lygiai taip pat kaip, pvz., Vokietijoje, Prancūzijoje ar mūsų mylimoje Lenkijoje!!! Kalba eina NE apie knygas ar užrašus ant privačių įmonių, pvz., “Maxima”!!! Panie “dariau”, pats kaip tame rusiškame posakyje: “Slyšal zvon, no ne znaješ, otkuda on” (girdėjai skambesį, bet nežinai iš kur jis). O jeigu pats, panie “dariau”, paprieštarautum ir pasakytum, kad, pvz., mūsų mylimoje Lenkijoje etniniams lietuviams įstatymas leidžia jų asmens dokumentuose pavardes rašyti lietuviškai, tai aš pačiam atsakyčiau, kad tie “lietuviški” dokumentai yra butaforiniai, nes jais negalima naudotis valdiškose įstaigose. Kodėl? Aiškinu. Suvalkų krašto lietuvis, pvz., Vytautas Liškauskas valdiškose įstaigose bus aptarnautas tik kaip Witold Liszkowski, nes jų duomenų bazėse tokio Vytauto Liškausko paprasčiausiai nėra. Taigi, kaip sakoma, neieškokime dantų ten, kur jie neauga. Dobrze? Dziękuję.

 14. darius:

  Cześć, panie Antonie
  to jest bardzo wspaniale kiedy czlowiek zna nie tylko jeden język 🙂

  Susidaro įspūdis, kad jūs iš tų pabrėžtinai “lietuviškų lietuvių” tik akys kažkodėl siauros… na gal akys čia ir niekuo dėtos dėl to negebėjimo kiek plačiau matyti ar suvokti… net ir didžiaakiams taip nutinka. Siūlyčiau išsivaduoti iš užguito žmogelio kompleksų, kai iš visur laukiama tik klastos, kai nuolat prisimenamos tik patirtos nuoskaudos, bet savęs kritiškai vertinti negebama. Kai nedrįstama ir nenorima įvardinti reiškinių tokie kokie jie yra, nes jie mums nemalonūs, kai gudraujama, meluojama sau ir kitiems, naiviai tikintis, kad arba pavyks išsisukti arba visiems teks priimti mūsų modelį. Jei ko mums reikia iš kitų galim neatsakingai prižadėti bet ką, bet paskui išsisukinėjame, kad nereiktų vykdyt (čia apie politikus). Tai sena “tradicija”, dar nuo LDK, kai iš paskutiniųjų priešinamės net ir tiems dalykams, kurie ne tik neišvengiami, bet ir mums patiems naudingi. Nesigailėdami liejam savo kraują kol galų gale visvien apkrikštijami tik atbuli kaip avinai.

  Nepaskęskite ir neužsižaiskite skulkmenomis, taip iš akių pametate bendrą vaizdą. Kalbėjau apie procesus, kurie objektyviai vyksta ir mūsų pasirinkimas yra arba aktyviai juose dalyvauti suvokiant juos ir mūsų poreikius arba viskam beatodairiškai ir “didvyriškai” priešintis.
  Kažkada “teisingai lietuviškai” visoje viešoje erdvėje reikėjo rašyti “ponas Šmitas ir ponia Šmitienė”, po to “Šmitas ir Šmit” dabar jau galima ir “Schmidt”. Po truputį prarandam “tautiškos savasties” tvirtoves, bet dar kol kas liko paskutinė citadelė “asmens dokumentai”…

  Išlaikyti rašant svetimvardžius orginalią jų formą mums patiems objektyviai naudinga (kaip tą padarysim tik techninis klausimas, o ne esminis, bet seniai pribrendęs), prie to nuosekliai einame ir visvien ateisime, net ir asmens dokumentuose. Ir čia joks ne “lenkiškų raidžių” ir ne “lenkų” klausimas. Nebūkim juokingi. O gal vėliau imsimės “vokiškų raidžių” klausimo? Šiaip jau, drįsčiau priminti, mūsų naudojama abėcėlė lotynišku pagrindu ir visvien kažkoks rupūžė, kalbininkas-diversantas į ją kažkada įsūdijo lietuvių kalbai visiškai svetimą raidę “f” (lietuviškuose žodžiuose toks garsas neegzistuoja). Nors ir gavus tokį klastingą ir žiaurų smūgį lietuvių kalba atsilaikė, todėl yra pagrindo tikėtis, kad atsilaikys ir po “W”, “X” ar…

  Dėl užsiaugintų tokių lyderių kaip Tomaševskis, tai labiausiai kalti ne Vilnijos lenkai, ne Varšuva ir ne Kremlius, bet oficiali ir neoficiali Lietuvos politika ir ilgą laiką formuotas požiūris į vietinius lenkus, kad jie jokie ne lenkai, o “tuteišiai” arba “nutautėję lietuviai”, kuriuos reikia “atvesti į protą”.

  Todėl pirmiausia “superpatriotams” reiktų išsipagirioti nuo iškreiptai suvokto tautiškumo ir nustoti kenkti sau patiems.

  Sėkmės

  • Antanas:

   Gerb. “dariau”, nesupyk, Tamsta, bet daug teksto, o minties tai nelabai “pagavau”… Aš rašiau apie VALSTYBINĖS KALBOS naudojimą oficialiuose valstybės dokumentuose (tame tarpe ir LR piliečių asmens dokumentuose). Taip, kaip yra Lenkijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje ir t.t. ir t.t. O visur kitur, dėl manęs, rašykite jūs kaip norite – “Maxima”, “Pegeot”, “Pizzeria da Antonio”… Kažkaip nesusišnekėjome… Pasistenk, Tamsta, suprasti: jei yra suvereni valstybė, tai turi būti jos valstybinė kalba ir visa oficiali dokumentacija, piliečių asmens dokumentai turi būti rašomi valstybine kalba. Tai kas čia dar neaišku??? O jei norime keisti valstybinės kalbos abėcėlę, tai OK! Bet prieš tai turime pakeisti Konstituciją!!! Ar ne taip?

   • Antanas:

    P.S. Tikrai nieko neturiu prieš lenkus, bet kokie “lenkai” gyvena Vilniaus krašte savo laiku rašė Lenkijos mokslininkė, filologė Halina Turska: ji ištyrė, kad dauguma (!) Vilnijos gyventojų šneka ne lenkų kalba ir ne kokiu nors lenkų kalbos dialektu, o “po prostu” (paprastai). Tai kaip čia dabar gaunasi? Lenkai nekalbantys lenkiškai (?!)… Ir tai nustatė ne prakeikti litwinai, o Lenkijos mokslininkė! Tai gal, sakau, būkim biedni, bet teisingi ir nekelkim, panowie, audros vandens stiklinėje?

    • darius:

     Gerb. Antanai,
     tikrai nesusišnekėjome, bet pradedame susišnekėti. Svetimvardžių užrašymo problema egzistuoja ne tik pas mus, bet ir pas vokiečius ir pas lenkus ir… ir.. ir… Aš suprantu kažkiek ir lenkiškai ir vokiškai, todėl pasižiūriu ir ką jie rašo, dėl ko diskutuoja. Ten irgi pilna karštų ištarų, bet racionalumo daugiau, nei pas mus. Pas mus kažkodėl vien tik užgauti nacionaliniai jausmai ir kvietimai į žūtbūtinę gynybą, pas lenkus irgi panašiai, bet ten randu ir racionalumo, o pas vokiečius beveik jokio šniurkščiojimo, vien tik paieškos sprendimų, nors jie labiausiai nuskriausti ir pažeminti po karo. Gal dėl to, kad ne katalikai vyrauja. Nors aš tikrai ne prieš katalikus (pats katalikas), o tik prieš pernelyg neproporcingai didelį vienų prieš kitus vyravimą.
     Lenkai ir prieš karą ir po karo lenkino visus ką tik turėjo savo įtakoj: ukrainiečius, lietuvius, vokiečius, o dabar svarsto kas iš to… Mane pykina, kad mes elgiamės ypač neracionaliai – arba neįsigilinę pirmi (kaip su ES konstitucija) arba iš paskutiniųjų stengiamės būt paskutiniai. Visada siekiam kažkokio įvaizdžio, bet nesvarstom kas mums iš tikrųjų gyvybiškai svarbu ir naudinga.
     Svetimvardžių iškraipymas, nesvarbu kokiais tikslais, labiausiai stabdo mūsų gebėjimą greitai ir neklaidingai identifikuoti tikslą, o tuo pačiu ir visuomenės, o ypač gabios jaunuomenės progresą.
     Ką ten pasakė filologė Turska ar popiežius Jonas Paulius II nereikia interpretuoti vien tik kaip mums norisi ir neprasminga kolekcijonuoti tokių argumentų, nes tai daugiau mūsų interpretacijos, nei tai ką jie galvojo sakydami.

     džiaugiuosi, jei mes pradedame rasti susišnekėjimą, nes manau, kad tikslai tie patys

     • Antanas:

      Vietoj to, kad be galo ginčytis su Tamsta, būčiau linkęs Tamstos mintims pritarti, jei pats man išaiškintum, kam reikalingos lenkams, o tiksliau, AWPL – LLRA, tos trys raidės – W, X, Q. Pirma: lenkų abėcėlėje nėra raidžių X ir Q. Antra: lenkai turi W, bet neturi V, mes turime V, bet neturime W, nors abiem atvejais tarimas yra visiškai vienodas. Tai kame problema??? Kas pasikeis, jei rašysime ne Tomaszewski (ne kiekvienas lietuvis mokės teisingai ištarti šitą pavardę!!!), o Tomaševskis? Lenkijoje jis bus Tomaszewski, o Lietuvoje – Tomaševskis. Lygiai taip pat kaip Lenkijos pilietis etninis lietuvis Liškauskas Lenkijoje yra vadinamas Liszkowski ir ne kitaip, o mūsų premjeras Butkevičius – Butkewiczus. Tikrai, panowie, keliate audrą vandens stiklinėje… Negi neturite rimtesnių problemų?

     • darius:

      jei dar tiksliau į Jūsų argumentus, tai lietuviai Lenkijoje ar Baltarusijoje taip pat kalba “neteisinga lietuviška” kalba, tik mūsų kalbininkai to dar netyrė, ten irgi pilna polonizmų ir rusizmų. Tarp kitko man Vilnijoje negėda su vietiniais kalbėtis lenkiškai (taip kaip moku), o jie kažkodėl man beveik visada atsako lietuviškai (kaip moka), nes žino, kad aš litwinas. ir kas čia ką įžeidžia ar ko negerbia? Lietuviams tikrai reiktų išsivaduoti iš savo susikurtų kompleksų ir nebelaikyti savo lietuvių kalbos kažkokiu paminklu, vos ne religiniu garbinimo simboliu (po krepšinio 😀 ), ji tėra bendravimo priemonė, natūraliai kintanti pagal poreikius.Žinoma gerbtina, bet ne garbintina. Nereikia iš jos daryti paminklo, tai juokinga. Mums pernelyg būdinga viską kas sava sureikšminti ir taip patiems susireikšminti. Čia iš skurdo ir biednystės, kurios mes nenorime pastebėti. Yra ir daugiau tokių skurdžių kaip mes, bet jie savo energiją skiria ne susireikšminimui, o galimam progresui ir dėl to laimi. Nuoširdžiai norėčiau, kad mes mažiau knaisiotumėmės savo “garbingoje praeityje” ir daugiau dėmesio skirtume tam, kas svarbu ateičiai

      • Antanas:

       Lietuvių kalba yra ir turi būti garbinama jau vien dėl to, kad yra viena seniausių kalbų pasaulyje ir TIK lietuvių kalbos dėka galima suprasti SANSKRITĄ. Kažin, ar pats esi ką nors girdėjęs apie sanskritą… Skurdas čia niekuo dėtas. Kaip, beje, ir turtai.Tautos išlikimo pagrindas – jos kalba. Kažkoks Sicilijos poetas yra parašęs: “Atimkite iš tautos turtus, laisvę – ji gyvuos. Atimkite iš tautos kalbą – ir tautos nebeliks”. Mes, gerbiamasis, nors ir bendraujame lietuviškai, bet vienas kito nesuprantame. Aš – apie tiltus, o pats – apie miltus… Nematau prasmės toliau diskutuoti. Tai tas pats kaip kurčiam kalbėtis su nebyliu. Ramaus vakaro!

       • Antanas:

        Ir pabaigai. Pačiam nesvarbu, ką pasakė popiežius Jonas Paulius II-sis, kurio motina buvo vilnietė. Pats, matyt, esi pajėgus ginčytis su profesore p. Halina Turska, nors nė vienas nei Lenkijos, nei kitų valstybių filologas jos nenuginčijo kalbant apie Vilnijos “lenkus”. Pačiam, ko gero, svarbu tik tai, ką kalba draugas Tomaševskis, pasipuošęs rusiška “koloradke”, ko visiškai nesuprato Lenkijos politikai…

        • darius:

         Jūs, gerbiamasis, sunkiai sergate visomis infantilinio tautinio romantizmo ligomis. Nenuostabu, visus mus vienaip ar kitaip panašiai patriotiškai maitino su motinos pienu, bet laikas kada nors užaugti ir pradėti savarankiškai mąstyti. Nesakau, pagrindas geras, bet nereikia amžiams pasilikti vaikystėje.

         Atsibuskite vienąkart, pabandykite įjungti savo smegenis ir pamėginkite suprasti kodėl lietuvių kalba yra “viena seniausių” kalbų pasaulyje, užuot aklai kartoją tas šventas seniai išmoktas mantras.
         Dėl sankstriko, tai jūs lengvai nupezėjote. Lietuvių kalba tik įdomi palyginti, bet ne vienintelis raktas suprasti sankskritą.
         Kažkada užsieniečiai kalbotyrininkai vokiečiai, prancūzai, vėliau ir rusai
         įrodė, kad lietuvių kalba yra archaiškiausia iš visų indoeuropiečių kalbų. Jie pasakė “archaiškiausia” t.y. išlaikiusi seniausias fonetines, morfologines formas ir t.t., mažai pakitusi nuo šaknų, o mes išsivertėm “seniausia” ir padarėm toli siekiančias išvadas, kad esame visiems kitiems indoeuropiečiams tėvai… O dabar įsivaizduokit, kad atrandama kažkur nepraeinamose džiunglėse gentis, kuri vis dar ugnį kuria trindami pagaliukus ir kiti jų įpročiai kelių tūkstantmečių senumo.. tai gi jie irgi yra visiems mums tėvai…
         pabandysiu aiškiau pasakyti, mūsų kalba archaiškiausia dėl to, kad būdami Europos geografiniam centre iš tikrųjų visada buvome giliausiame jos užkampyje ir mus aplenkdavo arba vėliausiai pasiekdavo visi procesai, kurie kitas tautas vienaip ar kitaip veikė. Štai ir visa mūsų paslaptis. Nebemulkinkim savęs, nes kitų mes tikrai apmulkint negalim, tik save.

         Antra.
         Tarp tautų yra tokių iš kurių buvo
         atimta viskas ne tik teritorija, bet ir kalba, ir ne vieną kartą, tačiau jos sugebėjo išlikti ir net viską iš naujo atkurti, mes, lyginant su jomis patyrėme ne tokius didelius likimo išbandymus. Niekus šneka jūsų gerbiamas sicilėnas. Nebūtina visus asilus cituoti, jei tik jie ką leptelėjo. Tauta, kurios išlikimo pagrindas tėra tik teritorija ir kalba turi labai menkas galimybes ilgam laikotarpy išgyventi ir klestėti. Apmaudu, kad lietuviams įkalta į galvas, kad tai vienintelis jų išlikimo pagrindas.

         Trečia.
         Popiežiaus Jono Pauliaus II motina buvo mano žemietė – iš Jonavos krašto, nereikia visko tempti į Vilnių, o ir jo pavardė Wojtyla greičiausiai kilusi nuo lietuviško žodžio vaidila, lenkiškai lyg ir dar niekam nepavyko pagrįsti jos lenkiškos kilmės, bet ši informacija gali užnuodyti jūsų smegenis, būtų apmaudu. Dar išmuš koks naujas tautinės kiaulytės priepuolis.

      • Ei:

       P. dariau, geriau jūs nemaištaukite taip vaikiškai prieš lietuvių kalbą, o užsiimkite kaimynų lenkų švietimu. Jiems nekenktų pasikeisti raides savo abėcėlėje į lietuviškas, nes taip paprasčiausiai patogiau. Sunku su šnypščiančia kalba pažangos tikėtis. Kodėl lenkai taip įsikabinę pasenusių savo cz, sz ir t.t.? Lietuviai seniai šitą išsprendė, įvesdami č, š, ž ir pan. (pvz. “Auszra” yra Aušra ir pan.). Taigi, lenkus lietuviai pralenkė daugiau nei šimtu metų pagal kalbos pažangą. Tegul nesispyrioja, nes atrodo kaip laukiniai su tuo užsispyrimu kartais. Mokate tą jų kalbą, tai galėsite lengvai paaiškinti. Juk tai tikrai naudinga, per užsispyrimą lenkai prarado Vilnių, dabar ir Vilniaus rajonas sulietuvės. Todėl, kad lietuviškai patogiau bendraut tarp žmonių, kodėl Lenkijai nepasinaudoti? Jei Lietuva tiek pasiekė su tobulesne kalba, sukūrusi valstybę beveik iš nieko, tai tokia Lenkija kiek pasiektų? Aš, pavyzdžiui, tos keistos lenkų rašybos ir kalbos nemoku, nes pasaulio mastu neturi reikšmės. Šitiek žmonių kalba, naudos nulis. Anglų kalba pasaulio mastu plečiasi, bet deja lenkams liko tik atsilikusio užkampio vaidmuo. Aš nieko prieš, kad lietuvių pasiekimais naudotųsi, taip visiems bus geriau. Pradėkime nuo paprasčiausio protingo dalyko sutrumpinti visus dviraidžius ir keliaraidžius priebalsių rašybos ženklus į priimtinesnius š, č, ž ir t.t. Įves kelias raides, čia nieko tokio. Sutaupys vietos, bus ir suprantamiau. Bent mažas žingsnis į pažangą…

       Aišku, bukapročiai lenkų nacionalistai stengsis su jumis nesutinkti, tačiau juk pamažu turėtų naudingus pavyzdžius perimti. Ar jie kažkokios pažangos tikisi iš pasenusios rašybos? Reikia šviesti žmones, apsišarvuoti kantrybe. Turite gerą progą pasidarbuoti bendrai pažangai šia linkme, nes sugebate aiškiai ir įtaigiai kalbėti, mokate lenkiškai. Linkiu sėkmės!

       • Antanas:

        Teisingai! O tai dabar kažkoks raidžių paradas: rz, ź, ż – ž; cz, ć – č; sz, ś – š; ł, l – l; ń, n – n; w – v. Kažkokia nesąmonė!!! Tai gal tie lenkai tegul keičia savo abėcėlę? Kodėl turime keisti mes?

       • darius:

        Miela EI,
        aš tikrai nemaištauju prieš lietuvių kalbą, aš tik bandau rasti ir parodyti tai kas stabdo mūsų progresą. Man patinka Jūsų švelnus sarkazmas dėl siūlymo lenkams patobulėti mūsų pavyzdžiu – garsams užrašyti užtektų mažiau simbolių, bet tai nėra kelias į tobulumą. Mano galva priešingai, kuo mažiau ženklų reikia žinoti, kad galėtum užrašyti žodį, tuo geriau. Todėl, manding, lotynų abėcėlė iš principo tobulesnė už japonų, kinų ir pan… japonams, jei neklįstu reikia minimum pažinti bent 1985 hieroglifus, kad gebėtų normaliai bendrauti, lotynų abėcėlė yra tik iš 26 raidžių ir basta (o kažkada užteko ir mažiau), o kitiems, augusiems iš tų šaknų, jau prireikė vis daugiau… mums – lenkams ir lietuviams jau reikia dar daugiau nei 26 (nežinau kam daugiau, tingėjau palyginti). Aš buvau sukūręs lietuvišką abėcėlę, kurioj nereikėjo jokių naujų simbolių garsams išreiškti, užtektų bazinės lotynų. Ilgiems balsiams dvigubi balsiai.. ir t.t. sukūrus elementarų appsą būtų parasta iš vienos versijos paversti į įprastą su visomis nosinėmis ir atgal. Maniau, tai tik techninis klausimas, o pasirodė socialiniai-psichologiniai-politinis ir dar “nacionaliniai tautiškas” (čia ne mano formulė)

        Dėl bukapročių..
        bukapročių lenkų, rusų ir net vokiečių nacionalistų yra, bet kodėl mes jų nepastebim šalia savęs ir savyje?

      • Kemblys:

       darius:
       ,,…ji tėra bendravimo priemonė…” (kalba).

       Kalba yra mąstymo priemonė, ja kuriamos mintys, kurias ištarus, virsta bendravimo priemone. Tokia mano nuomonė.

       • Antanas:

        “darius” yra kremlinis trolis ir jis sąžiningai atlieka savo darbą, todėl nereikia ant jo pyktį,- jam juk reikia užsidirbti savo “30 sidabrinių”. Valgyti juk norisi! Ir ne tik duonytės, bet ir duonytės su sviestuku ir dešryte… Siūlau tiesiog nereaguoti į jo “opusus”.

        • s.m. su pagarba Antanui:

         BRAVO ! kAIP TIES GIEDRAIČIAIS. 🙂 😉

        • darius:

         atsiprašau Jūsų Antanai už neadekvačiai aštrų kalbėjimą, neturėjau tikslo asmeniškai įžeisti, tenorėjau parodyti ką noriu pasakyti.

         Aš nesu joks “kremlinis”, “dirbu” už dyką t.y. iš idėjos skiriu tam laiką, nes manau, kad tai svarbu, kad lietuviams būtina pamatyti kur jie kliedi ir pradėti adekvačiai suvokti aplinką

         o 30 sidabrinių šiais laikais būtų padori alga. 1 sidabrinis šiuo metu kainuoja apie 23€. Bet patikėkit, jei netyčia gaučiau, tai paaukočiau. O kaip Jūs su savais variokais ar sidabriniais? Kaip Jūs pasielgtumėt?

       • darius:

        kai išmoksite mąstyti ne žodžiais suprasite, kad kalba tai tik įžanga į mąstymą. Žodžiai negali būti tobuli prasmei išreikšti ir jie apriboja mintį, mintis išreikšta žodžiais visada žiauriai apkarpyta (negi nepastebėjote?), bet žodžiai yra komunikacijos priemonė kurią mes kol kas geriausiai valdome…

        tokia yra mano nuomonė

       • darius:

        kai išmoksite mąstyti ne žodžiais suprasite, kad kalba tai tik įžanga į mąstymą. Žodžiai negali būti tobuli prasmei išreikšti ir jie apriboja mintį, mintis išreikšta žodžiais visada žiauriai apkarpyta (negi nepastebėjote?), bet žodžiai yra komunikacijos priemonė kurią mes kol kas geriausiai valdome…

       • darius:

        kai išmoksite mąstyti ne žodžiais suprasite, kad kalba tai tik įžanga į mąstymą. Žodžiai negali būti tobuli prasmei išreikšti ir jie apriboja mintį, mintis išreikšta žodžiais visada žiauriai apkarpyta (negi nepastebėjote?), bet žodžiai yra komunikacijos priemonė kurią mes kol kas geriausiai valdome…

        • Kemblys:

         Kalba ne įžanga, bet pasekmė žmonėms primesto proto, kuri užgožia kitus mąstymo būdus. Tu teisus dėl netobulo bendravimo reiškiant mintis kalba. Kalba žmonės susiejami tam tikrame Žemės plotelyje į visuomenę. Kalba BŪTINA, kad išlaikytume Tautą.

         ‘dariau’, jei suvoki šiuos dalykus, nesišvaistyk tokiomis nesąmonėmis:
         ,,…ji tėra bendravimo priemonė…” (kalba)!

         • darius:

          bet juk kalba yra žmonių bendravimo priemonė (o kas gi dar?) ir kol ji gyva turi kisti, kad tenkintų kintančius poreikius. jei mes patys jos sąmoningai neformuosime, ji vis vien kis savaime (..nesustabdysi upės bėgimo…). O mes savo kalbą esame ypač sureikšminę, prisikūrę pasakų, kuriomis tik mes ir tikime, kad net iš jos pasidarėme paminklą ar tai ne kvailystė? Be to jau minėjau, kad tautos, kurių identifikavimosi pagrindas yra tik kalba ir teritorija nutautėja ypač sparčiai, o lietuviai netgi ir noriai. Netgi patriotų palikuonys užsienyje retai tempia iki trečios kartos

          “Kalba BŪTINA, kad išlaikytume Tautą.” – kiek pesimizmo ir nevlties tik viename sakinyje. Ir jis puikiai atspindi viso praeito šimtmečio lietuvių inteligentijos nuojautas

          • Antanas:

           Tenkinti kieno poreikius? Tomaševskio? AWPL-LLRA? Kalba kinta ne pagal tomaševskių ar kirkilų norus. Kalba kinta objektyviai, šimtmečių bėgyje. Ir ne visokiems tomaševskiams ar kirkilams spręsti, kaip turi keistis lietuvių kalba!!! Taip save vadinantys “lenkai ant Lietuvos” geriau užsiimtų naudingesniais dalykais, o ne bandytų keisti lietuvių kalbos abėcėlę!!! Tegul pabando pakeisti lenkų kalbos abėcėlę – gaus taip, kad mažai nepasirodys.

          • Kemblys:

           ‘dariau’ tu dariau, jei nors kiek suvoktum apie mąstymą, taip nerašytum apie lietuviu Kalbą.

        • Antanas:

         Atsipūsk!!! Smegenys perkais! Ar pats kartais nebuvai komsomolcas ar koks parteinas? Kodėl klausiu? Todėl, kad “pilstai iš tuščio į kiaurą” kaip tikras komuniaga. Beje, ar pats nepriklausei Šalčininkų “Jedinstvai”, kuri norėjo taip vadinamą Vilniaus kraštą padaryti autonominiu?

 15. Čia „dariaus“ komentarai buvo geras trolinimo pavyzdys. 🙂

 16. arvydas damijonaitis:

  Tautos demoralizacijos pasekmės : LR Seimo nariai, Gediminas Kirkilas (pirmoji ir antroji žmonos – rusės) ir Irina Šiaulienė ( Irina Nikolajevna Ananjeva, registruoto stribo duktė), Seimui pateikė, valstybiniam lietuvių kalbos statusui prieštaraujantį, Vardų ir pavardžių įstatymo projektą. Socialdemokratų partija, buvusi okupacinė LKP, balsuos už pavardžių rašymą nelietuviškais rašmenimis. Šitie kirkilai ir šiaulienės, posovietinės daugumos tragiški reliktai, išmano ko reikia, kad jų vaikaičiai gyventų rusiškame “internacionale” – būtina sunaikinti lietuvių kalbos valstybingumą.

 17. Muziejininkas:

  Šviesaus atminimo muziejininkas Adomas Petrauskas iš Uoginių deklamavo:

  Kas per rugių lauką platų taką mina,
  Tas niekina duoną, niekina Tėvynę.

  Alke pateiktas šešetas kalbos išdavikų kaip oželiai, įšokę į rūtų darželį, šoka, častuškas ir „širaka strana maja radnaja“ tebedainuoja. Jiems anei rūtos, anei kalba, anei Lietuva nerūpi. Jei patys neužsičiaupia, visuomenė neturi po šluota tūnoti, o tūkstantine pilietine akcija juos užčiaupti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: