Birželio 30 d. įvyks įspėjamasis mitingas lietuvių kalbai apginti (video) (30)

Piketas prie Seimo už lietuvių valstybinę kalbą | J. Česnavičiaus nuotr.

Piketas prie Seimo už lietuvių valstybinę kalbą 2015-06-23 d.| J. Česnavičiaus nuotr.

Birželio 30 d., antradienį, 9–11 val. Vilniuje, Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo tautininkai kartu su visuomeninėmis organizacijomis planuoja surengti įspėjamąjį mitingą „Šalin rankas nuo lietuvių kalbos ir nuo valstybės pamatų!“ Mitingo laikas ir vieta jau suderinti su Vilniaus savivaldybe.

„Visus Lietuvos žmones, neabejingus lietuvių kalbos ir tautos likimui, kviečiame pasisakyti prieš Seimui įžūliai brukamą įstatymo projektą, pagal kurį oficialūs Lietuvos piliečių dokumentai būtų pildomi ne pagal valstybinės kalbos, bet pagal užsienio kalbų taisykles. Taip pat raginame duoti griežtą atkirtį drauge teikiamam įstatymui, įteisinančiam dvikalbius vietovardžius ir jų vartojimą oficialiuose dokumentuose bei informaciniuose ženkluose, siekiant dar labiau atsieti dalies piliečių savimonę nuo Lietuvos valstybingumo“, – sako vienas iš mitingo rengėjų Tautininkų sąjungos pirmininkas Julius Panka.

Pasak jo, Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektą Seimui primygtinai bruka buvę komunistai: „uolus Komunistų partijos CK instruktorius Gediminas Kirkilas bei komjaunimo aktyvistė Irina Anajeva – Šiaulienė, jau prasidėjus tautiniam atgimimui apsigynusi disertaciją „Lietuvos komjaunimas – Komunistų partijos pagalbininkas kovojant už socialistinės revoliucijos pergalę ir jos stiprinimą Lietuvoje 1940-1941 metais“…

Vienas iš mitingo rengėjų, buvęs Seimo narys, tautininkas Gintaras Songaila pastebi, kad „Šiandien, praėjus 25 metams po Nepriklausomybės atkūrimo, vėl iškilo realus pavojus lietuvių kalbai ir konstituciniams valstybės pamatams. Seimo nario priesaiką pamiršę Simo nariai siekia įteisinti dvikalbystę bei sumaištį oficialiuose dokumentuose ir Lietuvos vietovių pavadinimuose, atveriant kelią teritorinės autonomijos kėslams, piliečių kiršinimui ir sudarant sąlygas Krymo scenarijaus pasikartojimui Lietuvoje. Vykdydami negeranoriškų Varšuvos politikų nurodymus, jie pasiryžę griauti lietuvių kalbos rašybą ir paneigti konstitucinį valstybinės kalbos statusą“.

Mitingo rengėjai primena, kad lietuvių Tauta 1992 metais referendumu patvirtino Konstituciją, kurios 14 skyrius skelbia – „Valstybinė kalba – lietuvių kalba“ ir atkreipia dėmesį, kad būtent ši konstitucinė norma nesudaro jokių galimybių Seimo daugumai spekuliuoti valstybinės kalbos statusu piliečių asmens dokumentuose.

„Priminsime Seimui, kad jis negali prisiimti išimtinių Tautos galių, kurių Tauta jam nesuteikė Konstitucijoje. Antikonstitucinis  balsavimas gali tapti labai pavojingu precedentu Baltijos šalių geopolitinėje situacijoje. Latvijoje ir Estijoje jau seniai nelojalių tautinių mažumų dalis reikalauja įvesti dvikalbystę, paneigti valstybinės kalbos statusą, o mūsų Seimo sprendimas taptų jų tikslams naudingu pavyzdžiu. Ketiname priminti Seimo nariams jų priesaiką bei įsipareigojimą lietuvių kalbai, kaip neatimamai konstitucinei vertybei “, – sako G. Songaila.

„Jei nenori, kad Tavo vaikai bei anūkai būtų priversti stumti šalin lietuvių kalbą, susitaikyti su jos niokojimu, jei esi pasiryžęs apginti Lietuvos ateitį, jos teritorinį vientisumą bei nacionalinę kultūrą, jei gerbi savo protėvių kantriu darbu sukurtą ir krauju aplaistytą garbingą šalį, pasiimk valstybinę vėliavą, pasidaryk plakatą ir ATEIK KOVOTI kartu su mumis!“, – rašoma Tautininkų sąjungos vardu išplatintame kvietime į mitingą.

Primename, kad birželio 24 d. Seime pradėto svarstyti socialdemokratų G. Kirkilo ir I. Šiaulienės Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projekto (XIIP-1653(2)),  kuriuo siekiama atverti galimybę oficialiuose Lietuvos dokumentuose Lietuvos respublikos piliečių vardus ir pavardes rašyti ne lietuviškais rašmenimis, svarstymas buvo sustabdytas.  Šio projekto svarstymą Seime sustabdė Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė po TS-LKD frakcijos nario Valentino Stundžio pastabos, kad yra pažeidžiamas Seimo Statutas, nes su G. Kirkilo ir I. Šiaulienės projektu kartu nėra svarstomas jo ir grupės Seimo narių parengtas alternatyvus įstatymo projektas (XIIP-1675).

Seimo pirmininkė atsižvelgė į šią pastabą ir laikydamasi Seimo statuto reikalavimų sustabdė klausimo svarstymą. Tuo būdu, Seimas prie šio klausimo svarstymo galės grįžti tik kitame posėdyje – birželio 30 d.

Alternatyvų V. Stundžio ir grupės Seimo narių įstatymo projektą (XIIP-1675), neprieštaraujantį VLKK išvadoms ir Lietuvos Konstitucijai, Seimo valdantieji birželio 25 d. Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje balsavimu atmetė bijodami, kad jis nebūtų teikiamas Seimui svarstymui kartu su G. Kirkilo ir I. Šiaulienės projektu.

Kategorijos: Kalba, Kultūra, Lietuvoje, Naujienos, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , .

30 komentarų

 1. Gabrielė:

  NEPATINGĖKITE ATEITI.. Mūsų išrinktiesiems atrodo, kad jie tokie visagaliai, jog net gali keisti kalbos abėcėlę. TEGU SURENGIA REFERENDUMĄ. KAIP ATSAKYSIM TAIP IR BUS. Čia mūsų visų kalba. O jei jie ką nors prisižadėjo… tai reikia galvoti kaip žadi. Be to, Lenkijoje lietuvybė egzistuoja tik formaliai, faktiškai su lietuviškais raštmenimis jokiose sistemose tos pavardės nefiguruoja, pavyzdžiui bankinėje…pabandyk gyventi…ir dar drįsta per visas informavimo priemones aiškinti, kad Lenkija ištesėjo pažadus, o Lietuva – ne.

 2. Ateikim:

  Negalime leisti rašyti vardų ir pavardžių kitaip – tik lietuviškomis raidėmis. Ne tam mūsų senoliai kraują liejo, kad laisvoj Lietuvoj, Varšuvai ir lenkų akcijai reikalaujant, kirkilam pritariant – išduotume savą lietuvišką kalbą.

  • Radvila:

   Kraują liejo ir lietuviai kurie lietuviškai nei žodelio nemokėjo, tačiau save laikė lietuviais. Mūsų bajorija ir inteligentai kalbėjo lenkiškai ir prancūziškai. Mūsų miestai ir miesteliai buvo pilni žydų, gudų, lenkų ir vokiečių. Kultūra klestėjo nes buvo įvairovė.

   • Gerbiamasis, kuris vadinamas Lietuvos kunigaikščio pavarde – Radvila, o jie juk ilgai prieš lenkus kovojo, o Tu ką darai? Ta išgirta kultūrų įvairovė klestėjo ant lietuviškai kalbančių baudžiauninkų sprando. Klestėjo sudraskytoje plėšrūnų Lietuvoje, po caro batu. O tikroji baltiškoji kultūra atsigauna tik šiais laikais, beje, įsisavinusi tą įvairovę, bet iškeldama itin didžią visokeriopos Darnos siekiamybę kaip svarbiausią žmonijos tikslą …

    • Radvila:

     Radvila kovojo už Lietuvos atskirumą nuo Lenkijos ir kartu siekė išlaikyti sąjungą nes ir Lietuvai ir Lenkijai ji buvo naudinga. Visgi reikėjo gintis nuo Maskvos… Jam tai gana pavyko padaryti. Ir dabar leiskit nustebinsiu – JIS NEMOKĖJO LIETUVIŠKAI. Jis kalbėjo lenkiškai tačiau save laikė gryniausiu Lietuviu nes kalba jokios reikšmės neturėjo. Tautiškumas buvo suvokiamas kitaip. Lietuvos didikai save matė kaip atskira tauta – Lietuviais nepaisant to kad kalbėjo lenkiškai.
     Tai jeigu šiandieną tu išsižadi visko kas lenkiška tai gali išbraukt visą XVI-XIX a. nes praktiškai viskas buvo lenkiška. Visa poezija kurią kūrė MŪSŲ lenkiškai kalbanti inteligentija. Šiandien Adomas Mickevičius apsiverstų karste jei išgirstų tokį kaip tu kuris jam aiškintų kad jis nėra Lietuvis nes antai jis lenkiškai rašė. Juokas ima
     Apie kultūros įvarovę net nekalbėsiu nes matau kad nieko neskaitęs esi. Daugiau reikėtų pasidomėt kas per miestai buvo Lietuvoje egzistavo Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje…

   • Ei:

    Jei nemokėjo nė žodelio lietuviškai ir kovojo Lietuvoje, reiškia tą savo kraują liejo kovodami prieš lietuvių tautą! Kai buvo pilna svetimtaučių ar lietuvius užrašydavo jais, lietuvių kultūra ne klestėjo, o buvo visaip žlugdoma. Ir pagaliau tie lietuviai nemokantys savo kalbos išnyko, nes nesugebėjo apginti Lietuvos valstybės – gėdą pasidarė sau, atseit bajorams. O lietuviai saugantys savo kalbą sugebėjo tiek įkurti naują valstybę (LIETUVIŠKĄ!), tiek vėliau ją atstatyti ir laimėti net po pralaimėjimo. Taigi, nereikia pralaimėjusiais tautos išdavikais sekti…

 3. Truputį aštresniu žvilgsniu:

  Nesunku pastebėti, kad jovalas su užsienietiškomis pavardėmis buvo užvirtas berods 1996-ais metais, kai tuometinė VLKK leido žiniasklaidoje užsieniečių pavardes rašyti betkaip, tiksliau ir originalo kalba: atseit, tai “citatos” užsienio kalba lietuviškai rašomame tekste (beje, savaime kyla klausimas, koks reikalas lietuviškame tekste aplamai naudoti bet kokias citatas užsienio kalba, jų neišverčiant į lietuvių kalbą). Šis pavardžių rašybos jovalas žiniasklaidoje yra kaip įveistas parazitas lietuviškoje spaudoje ir nesunku suvokti kam visa tai yra naudinga. Todėl manau, kad lietuvių, kalbos kaip valstybinės kalbos, statuso laipsniškas naikinimas prasideda ne šiandien, bet jau yra seniai vykdomas, tiksliau, nuo 1996- ųjų metų. Todėl būtų labai samoninga protestuoti ne tik prieš būsimus lietuvių kalbai įstatymus, bet taip pat ir dabartinį užsieniečių pavardžių rašybą žiniasklaidoje, vadinamas “citatas”.

 4. Miškų katė:

  Reikia ateiti.
  Jei ne dabar, tai kada?
  Ir veiksmingo nutarimo reikia – rimtai įspėjančio Kirkilo šutvę ir vienijančio žmones.
  Tik ar laikas tinkamas – daugelis darbuose?
  Vis tiek – reikia rasti laiko ir ateiti.

  • Kemblys:

   Visi ketinimai rodyti savo nesitaikstymą viešuose renginiuose yra kova su pasekmėmis – GYNYBA. Gynyba atsilieka nuo puolimo mažiausiai vienu žingsniu.
   Mano manymu, dabar labai apgalvotai pakertamas lietuvių tautiškumas pačioje Lietuvoje, tad atsiliekame ne vienu žingsniu. Net referendumą dėl Žemės pralaimėjome dėl vidinės išdavystės, nors parašus surinkome. Bandoma, dengiantis lytiniais iškrypėliais, laužyti Tautos dorovines nuostatas. Bandoma įterpti keliais raideles, kurios leistų daliai Lietuvos piliečių pasijusti kiek kitokiais ir tuo pasinaudotų priešiškos jėgos skaldydamos Lietuvą. Nuolatos juodinama Lietuvos valdžia, nuolatos sureikšminamos visuomenės ydos verčia piliečius pasijusti menkaverčiais – lietuviai išvažiuoja į kitas šalis. Jei kiekvienu atveju rinksimės į viešus susirinkimus, tai taps kasdienybe ir neteksime visuomenės palaikymo.
   Reikia apgalvotų neįprastų sprendinių. Pirmą ‘priešą’ įveikime savo viduje atsisakydami svetimžodžių. Išgryninsime mąstymą, įgausime vidinės jėgos, suartėsime tarpusavyje.

 5. Saulius:

  Komentatorius “Radvila” – aiškus polonofilas, pučiantis prolenkišką miglą kitiems skaitytojams. Juk puikiai žinome, ką šiais laikais kalbėti svetima kalba artimojoje aplinkoje, pavyzdžiui savo šeimoje: tai tolygu ištautėjimui. O tautybė pagal kraują (kilmę) yra seniai atgyvenęs tautybės vertinimo kriterijus – tai viduramžiškas tautybės supratimas, kai tautybė visuomenei buvo gana miglota sąvoka. 19-ame amžiuje visuomenė jau puikiai suvokė, kas yra žmogaus tautybė: žmogau tautybę apsprendžia visų pirma jo KULTŪRA IR LABIAUSIAI JO MĄSTYMO BEI BENDRAVIMO ŠEIMOJE KALBA. Remiantis tokiu tautybės suvokimu, atsirado ir ištautėjusio žmogaus sąvoka: tai žmogus pakeitęs savo mąstymo ir bendravimo šeimoje kalbą ir kultūrą į svetimą kalbą bei kultūrą. Beje, kai kas primins tautiškai mišrias šeimas: atsakymas į tai, kad mišrios šeimos ir lieka mišriomis šeimomis – mišrūnais, jau neturinčiais tautiškumo dvasios.

 6. Kodėl toks svarbus pranešimas paskelbtas tik šiame portale, kurį skaito labai siauras žmonių ratas? Kodėl nėra nei lžiniose, nei radijuje, pavyzdžiui, žinių r. ar TV?

 7. Petras:

  Todėl, kad čia nepopuliari naujiena. Geriau tautininkai pagalvotų kaip laimėti kitus rinkimus,
  be pinigų, kurie dalijami tokiom partijom kaip liberalai už grojimą į verslininkų dūdą. Manau,
  reikia prieš rinkimus aplankyti kiekvieną rinkėją ir pasikalbėti bent trumpai, kas nekainuoja,
  bet yra efektinga. Kaip galima būtų pajungti visus 260000, kurie pasisakė už žemės referendume,
  jei kiekvienas iš jų įkalbėtų bent po 10 žmonių, jau ir 100 proc., gal dar kokių gerų minčių kiltų, bet
  reik mažiau mitinguot (kaip kažkas gerai pastabėjo atsilikti), bet veikt vienu žingsniu priekyje.

 8. Bartas:

  “Įdomus” Radvilos lietuviškumo aiškinimas . Nepritariu Tamstos mintims. Trumpas paaiškinimas kodėl.
  Jei dalis Tautos , ypatingai turtingi ir turintys valdžią, kalba ar kalbėjo, ar kalbės kita kalba , tai jie nesusikalbės su tokiu kaip aš . Nes aš kalbu lietuviškai .
  Tai va ,”lietuviai Radvilos ir jo turto broliai” kalbėjo lenkiškai, o didžioji Tautos dalis lietuviškai , tai Lietuvos karalystė su visokiais turtuoliais, poetais, rašytojais , mąstytojais ir ubagais išnyko , kaip dūmas. Nieko naujo nepasakiau.

 9. Rita:

  komunistai-lddpistai-socdemai…
  ko galima tikėtis iš šitos minios koloborantų?
  Eilinės Lietuvos išdavystės.

 10. Atgalinis pranešimas: L.V. Medelis. Kai sužydės bananai? Kodėl, Brutai… | Alkas.lt

 11. arvydas damijonaitis:

  Svarbu. Akivaizdūs okupacijos padariniai: Kirkilas turi dvi ruses žmonas, Šiaulienės kilmė- …? Šitie kirkilai ir šiaulienės, posovietinės daugumos reliktai, ”išmano” ko reikia, kad jų vaikaičiai gyventų rusiškame “internacionale” – būtina sunaikinti lietuvių kalbos valstybingumą.

 12. arvydas damijonaitis:

  TAUTOS DEMORALIZACIJA YRA SUNKUS NUSIKALTIMAS.

  1.Žinomų kolaborantų, paleckių, požėlų, lietuvių tautos genocido organizatorių ir vykdytojų vaikai, vaikaičiai neatsako už tėvų siaubingus nusikaltimus, tačiau, matomai, nesuvokia, kad dėl galimo interesų konflikto ir tautiečių demoralizavimo jų politinė veikla netoleruotina – tautos demoralizacija yra sunkus nusikaltimas. Tokių asmenų santykinai daugiau yra buvusių „komunistų“ LSDP sąrašuose. Kai žinomų nusikaltėlių giminaičiai vienijasi partiniu principu – pavojinga. Rusijos specialios tarnybos žinomų kolaborantų giminaičių pavardes naudoja savo propagandinėse diversijose. Europoje nėra pavyzdžių, kad visuomenė toleruotų, nutylėtų minėtų asmenų dalyvavimą valstybės valdyme. Lietuva yra išimtis – pasidomėkit LSDP partinių sąrašų turiniu. Plačiai žinomas faktas – buvę Vilniaus brigados nariai, nužudę žurnalistą Vitą Lingį, vėliau įstojo į LSDP. Kas slopina politinę valią teismo keliu įvardinti nematytai žiaurios okupacijos metu organizuotą ir vykdytą lietuvių tautos genocidą? Konstitucinis teismas atskirame nutarime konstatavo, kad Lietuvos teismas gali savarankiškai įvardinti genocido faktą, reikia politinės valios. Tai kas tą valią slopiną? Čia svarbu ne buvusių „komunistų“ santikinis aritmetinis skaičius Lietuvos partijėlėse ,o tas faktas, kad buvę „komunistai“ in korpore tapo „socdemais“.
  2.Nebaudžiami siaubingi nusikaltimai skatina naujus Rusijos imperijos nusikaltimus, todėl būtina teisiniu keliu įvardinti genocido faktus, priversti Rusiją sumokėti kompensaciją už NKVD-KGB, kolaborantų organizuotus ir vykdytus genocidinius nusikaltimus – masinius lietuvių žudymus sovietinės okupacijos metu.

 13. arvydas damijonaitis:

  Tautos demoralizacijos pasekmės : LR Seimo nariai, Gediminas Kirkilas (pirmoji ir antroji žmonos – rusės) ir Irina Šiaulienė ( Irina Nikolajevna Ananjeva, registruoto stribo duktė), Seimui pateikė, valstybiniam lietuvių kalbos statusui prieštaraujantį, Vardų ir pavardžių įstatymo projektą. Socialdemokratų partija, buvusi okupacinė LKP, balsuos už pavardžių rašymą nelietuviškais rašmenimis. Šitie kirkilai ir šiaulienės, posovietinės daugumos tragiški reliktai, išmano ko reikia, kad jų vaikaičiai gyventų rusiškame “internacionale” – būtina sunaikinti lietuvių kalbos valstybingumą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: