J. Vaiškūnas. Ar Valstybinė lietuvių kalbos komisija atlaikys politikų spaudimą? (video) (38)

Jonas Vaiškūnas | delfi.lt, V. Kopūsto nuotr.

Jonas Vaiškūnas | delfi.lt, V. Kopūsto nuotr.

Užmojai dėl lenkakalbių Lietuvos piliečių pavardžių rašybos oficialiuose Lietuvos Respublikos dokumentuose ne lietuviškais rašmenimis pasiekė apogėjų? Kai kurie Lietuvos politikai ilgus metus įvairias būdais viešai ir privačiai žadėję Lenkijos valdžiai ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos vadovams įgyvendinti šį ilgametį ir atkaklų Lenkijos Respublikos politikų reikalavimą visoms Lietuvos valdžioms, pagaliau išėjo į žūtbūtinę finišo tiesiąją. Ilgą laiką dangstęsi į Lietuvą atvykusių gyventi užsieniečių ir už jų ištekėjusių moterų patiriamais nepatogumais dėl jų nelietuviškų pavardžių rašybos oficialiuose Lietuvos dokumentuose įrašų ne valstybine kalba, „stūmėjai“ pagaliau atskleidė tikruosius savo kėslus.

Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui nusprendus, kad paskutinį žodį pavardžių rašymo Lietuvos Respublikos oficialiuose dokumentuose turinti tarti Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK), pernai buvo atsiklausta jos nuomonės. 2014 rugsėjo 5 dieną gautas oficialus VLKK atsakymas, kad asmens dokumentuose nelietuviškais rašmenimis galėtų būti užrašomos Lietuvos pilietybę įgijusių užsieniečių ir sutuoktinio užsieniečio pavardę priėmusių Lietuvos piliečių pavardės (taip pat ir jų vaikų pavardės). Visais kitais atvejais, komisijos nuomone, turi būti išlaikytas pagrindinis principas „rašyti lietuviškais rašmenimis pagal tarimą“. Taigi, komisija nepritarė, kad vardus ir pavardes oficialiuose dokumentuose galima būtų leista rašyti ne valstybinės kalbos rašmenimis visiems to pageidaujantiems piliečiams (įskaitant ir tokios privilegijos suteikimą Lietuvos lenkams).

Toks VLKK sprendimas suerzino įrašus nelietuviškais rašmenimis įteisinančio Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projekto (XIIP-1653) autorius socialdemokratus: Gediminą Kirkilą ir Ireną Šiaulienę, ne kartą viešai žadėjusiems patenkinti Lenkijos politikų reikalavimą oficialiuose Lietuvos dokumentuose leisti vardus ir pavardes ne valstybine kalba rašyti ir to pageidaujantiems lenkų tautybės Lietuvos piliečiams. Nors politkorektiškai teigiama, kad tokios rašybos reikalauja Lietuvos tautinės mažumos, bet išties viskas sukasi apie Lenkiją ir lenkus, nes nė viena kita užsienio valstybė nei oficialiai, nei neoficialiai Lietuvai tokių reikalavimų aukščiausiu lygiu nekelia. Kaip, beje, ir Lenkijos Respublika nė vienai kitai valstybei – nei JAV, nei mūsų kaimynei Latvijai tokių reikalavimų nekelia.

Nepaisydamas VLKK išvados, o tai reiškia, ir KT išaiškinimo, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK), kuriam vadovauja socialdemokratas Julius Sabatauskas, gegužės mėnesį forsavo pritarimą G. Kirkilo ir I. Šiaulienės parengtam projektui, kuriuo siūloma įteisinti vardų ir pavardžių rašybą nevalstybine kalba visiems to pageidaujantiems Lietuvos piliečiams.

Komitetas nė nemanė atsižvelgti nei į kalbininkų, nei į Lietuvos visuomenės nuomonę, jog sprendžiant nelietuviškų asmenvardžių rašybos klausimą reiktų pasimokyti iš Latvijos (suteikiant galimybę vardo ir pavardės įrašą nevalstybinės kalbos rašmenimis įrašyti paso papildomų įrašų skyriuje). Tačiau tokią alternatyva siūlančio Seimo nario Valentino Stundžio ir Seimo narių grupės įregistruoto projekto (XIIP-1675) eiga Seimo TTK sprendimu buvo pristabdyta. Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas neatsižvelgė į Mokslo, švietimo ir kultūros komitetas rekomendavo abu projektus laikyti alternatyviais ir svarstyti apjungus į vieną.

Šių metų gegužės 4 d. teko dalyvauti Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete vyksiančiuose G. Kirkilo ir I. Šiaulienės projekto klausymuose. Paprašytas leidimo įrašyti posėdžio eigą į videojuostą TTK pirmininkas socialdemokratas J. Sabatauskas griežtai uždraudė tai daryti, motyvuodamas tuo, kad posėdžio dalyviai esą varžysis ir negalės produktyviai dirbti… Tikrasis draudimo motyvas paaiškėjo vėliau. Dauguma dalyvavusių kalbininkų, politikų ir visuomenininkų pasisakė vienareikšmiškai prieš G. Kirkilo ir I. Šiaulienės projektą ir palaikė alternatyvųjį „latvišką“ variantą. Tačiau TTK, užuot susumavęs klausymų metu išsakytas nuomones ir pasiūlymus, priėmė sprendimą palaikyti antikonstitucinį projektą. O TTK biuro darbuotojai, kai buvo paprašyti leisti pasinaudoti minėtų klausymų garso įrašu, atsisakė jį duoti net kolegoms iš Seimo Mokslo švietimo ir kultūros komiteto.

2015 m. gegužės 4 d. Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete vykusiuose „Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo“ klausymuose komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas neleidžia filmuoti atviro klausymų posėdžio (nufilmuota tik pati posėdžio pradžia):

Norint kuo greičiau įtraukti šio įstatymo svarstymą į Seimo darbotvarkę ketinta net nesikreipti į VLKK dėl papildomos išvados pakeistam projektui, tačiau šiai aferai koją pakišo Lietuvos Respublikos Prezidentės ir Seimo Pirmininkės atstovai, pareikalavę, kad būtų dar kartą kreiptasi į VLKK, nes TTK palaimintas ir kiek patobulintas projekto variantas (XIIP-1653(2)) prieštarauja gautoms komisijos išvadoms (pagal kurią visiems Lietuvos piliečiams neturėtų būti suteikiama teisė savo vardus ir pavardes oficialiuose dokumentuose rašyti nevalstybine kalba.

Galiausiai vėl buvo kreiptasi į VLKK raginant skubiai sukviesti komisijos posėdį ir pateikti reikiamas išvadas. Nors vasaros laiku neeilinius Tarybos posėdžius greitai sukviesti nelengva, bet VLKK posėdį buvo nutarta surengti birželio 16 d. (dviems dienoms anksčiau, nei buvo pirma niumatyta – tam, kad TTK suspėtų jį apsvarstyti dar birželio 17 d., o birželio 18 d. jau įtrauktų į Seimo darbotvarkę). Jei taip yra iš tiesų, tai liudija beprecedentinį politikų spaudimą Seimui pavaldžiai institucijai, kuriai KT yra yra patikėjęs tarti lemiamą žodį dėl Valstybinės lietuvių kalbos likimo. Regis, suinteresuotieji politikai galvotrūkčiais stumia valstybinės lietuvių kalbos statusą siaurinantį vardų ir pavardžių rašymo projekto variantą šios savaitės Seimo darbotvarkėn, kad spėtų jį priimti iki vasaros atostogų.

Jau pasigirdo kalbų, esą socialdemokratų pastangomis pavyko pasiekti sutarimą, kad G. Kirkilo ir I. Šiaulienės projektą palaikys ne tik Darbo partijos ir Liberalų, bet net ir TS-LKD Seimo frakcijos vadovybė.

Šiandien (birželio 15 d., 17 val.) TS-LKD partijos Politikos komitetas kaip tik rinksis svarstyti politinės pozicijos dėl vardų ir pavardžių rašybos oficialiuose Lietuvos Respublikos dokumentuose. Netruksime įsitikinti, ar partijos garbės pirmininko ir TS-LKD politikos komiteto vadovo prof. Vytauto Landsbergio nuomonė šiuo klausimu lieka tokia pati kaip anksčiau. TS-LKD patriarchas ir pirmasis faktinis valstybės vadovas yra ne kartą pasisakęs, kad Lietuvos piliečių pavardės oficialiuose dokumentuose turi būti rašomos valstybine kalba: „…nekalbėkime apie „lenkiškas pavardes“, nes tai iškreipta optika. Svarstoma juk užsieniečių arba svetimtaučių pavardžių rašyba ne pagal lietuvių kalbos dėsnius. Ar Lietuvos lenkai tikrai nori atrodyti esą svetimšaliai? Norvegams kas kita. Lenkams Lietuvoje pats Popiežius Jonas Paulius II patarė jaustis lenkų kilmės lietuviais“.

Tad ką nuspręs TS-LKD politikos komitetas – ar palaikyti valdančiųjų politikų gniaužtuose atsidūrusią VLKK bei TS-LKD narius, kurie gina valstybine kalbą, ir pasmerks socialdemokratų vykdomą valstybinės kalbos išdavystę, ar… atvirkščiai? Ar Valstybinė lietuvių kalbos komisija atlaikys didėjantį politikų spaudimą?

Kategorijos: Kalba, Kultūra, Lietuvos repolonizacijai – ne!, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , .

38 komentarai

 1. Pranas:

  Girdėjome, kad Landsbergis jau pritaria trims nelietuviškoms raidėms. Pabuvo Briuselyje ir suliberalėjo.
  Jei toliau tenkins lenkų akcijos norus, tai neliks nei vienos politinės partijos, kuriai būtų svarbi ir brangi protėvių išsaugota lietuvių kalba. Greitai pamatysime, kiek Seimo narių palaikys LLRA – Kirkilo-Šiaulienės-Sabatausko- Mazuronio… projektą. Tik nepamirškime išdavikų kai reikės balsuoti per rinkimus.

  • tampax'as:

   pastabėlė: kai rašote Landsbergis, tai nepamirškite pažymėti kuris, o tai nesupranti, kuris iš jų mus išduoda… nemanau, kad profesorius…

    • Vakar TS-LKD politikos komitete kalbėjo G. ir V. Landsbergiai, A. Kubilius, L. Kasčoūnas, V. Stundys ir A. Ažubalis. Buvo sakoma, kad TS-LKD Seime balsuos taip kaip nuspręs VLKK. Savos iniciatyvos – palaikyti ir padrąsinti VLKK priimta nebuvo, o V. Stundžiui sakiusiam, kad ką benuspręstu VLKK – jis balsuos prieš nelietuviškų rašmenų įteisinimą Landsbergis patarė nedalyvauti balsavime jei VLKK palaimintų Lietuvių kalbos išdavystę. Ar tai pozicija? Tai jau panašu į lietuvių kalbos išdavystę.

 2. Getas:

  MANAU, KAD TAUTOJE JAU RASIS PARTIZANAS PETRAS, KURIS KIRKILUI, ŠIAULIENEI IR SABATAUSKUI ŠIKNĄ IŠTARKUOS. KAIP IR BUVO DAINOJE: “ATEIS IŠ MIŠKO PETRAS TAU ŠIKNĄ IŠTARKUOS”.

 3. Julius Puras:

  Vykstant tam priešiškumui vlkk dar labiau tapo antidemokratine nuo visuomenės dar labiau atsiribojanti struktūra. VLKK pertvarkė savo internetiki puslapi ir ištrynė visas diskusijas. Manau dėl kalbos Lietuva yra pati antidemokratiskiause šalis pasaulyje.

  • Miškų Katė:

   Juliau Purai, nenuostabu, kad VLKK ir pati Lietuva jums atrodo antidemokratinės: juk esate šitaip susipykęs su lietuvių kalba… 🙂
   O man priimtiniausias Latvijos variantas. Reikia bundantiems Lietuvos žmonėms ir valstybei garbingai ir reikliai ginti savo esmę, savastį, savo AŠ – savo ašį, savo stuburą. Reikia būti tvirtiems visais esminiais tautai ir valstybei klausimais: tauta, kalba, žemė, pasaulėžiūra, ugdymas… Į ką pavirsime, jei pagal dūdelę kantriai (tolerantiškai) ir kažkam patogiai visam laikui palenksime nugarą? Tuoj ant jos pradės ropštis visokios ožkos, lenkai, norvegai, Briuselis ir kiti kanopiniai.
   Jau su išdavikų pagalba ir lipa, ir baisiai rėksmingai nenori, kad išsitiestume.
   Palinkęs žmogus – vergas. Minkštanugarė valstybė – lengvas grobis, vergų kolonija, gyvybinės jėgos donorė ir taip klestinčioms valstybėms ir jų sąjungoms.
   Kam tai naudinga?

   • Julius Puras:

    Kalba yra dvasinis žmogaus pasaulis tai yra kaip tikėjimas mes tikėjimo žmogui per panavale negalime primesti. I lietuviu tauta pavirs? I kažkokius tai despotus.

    • Miškų katė:

     ,,Kalba yra dvasinis žmogaus pasaulis” – BŪTENT! Savąjį jūs atveriate visu grožiu 🙂
     Bet kodėl manote, kad kažkas turi teisę mums primesti savąjį dvasinį pasaulį – savo raidyną, kalbą ir tikėjimą, o mes jau nebeturime teisės ginti savojo pasaulio – savo įstatymų, nuostatų, vertybių, savo dvasinio ir intelektinio paveldo, patikrinto tūkstantmečių? Gal manote, kad jų ,,pasaulis” vertingesnis, negu mūsų, jų kalba ,,nusipelnė gyventi geriau”? Svetimųjų kalba – tai šviesuomenės kalba, o Dievas lietuviškos mužikų kalbos gi nesupranta, ar ne?… Mums taip buvo diegiama jau kone tūkstantis metų pradedant Brunonu, o pats ,,grožis” iki mūsų dienų vis dar tęsiasi jau apie penkis šimtus metų, ir iki šiol mus vis auklėja svetimšaliai, iki šiol mes nuo tų ,,mokytojų” neišsivaduojam. Kodėl tie, reikalaujantieji ir primetantieji mums savo žaidimo taisykles, nevadintini despotais, o jau mes, besiginantieji nuo įkyrių ir absurdiškų reikalavimų tuoj pat apšaukiami despotais, įvairių rūšių ,,fobais” ir netolerantiškais naujovėms? Baisu: ką pasakys kaimynai???
     Neblėstantis nuolatinis svetimųjų noras kištis į vidinį valstybės gyvenimą ir reikalauti savo tvarkos įstatymuose, noras žaisti į vienus vartus sako tik viena: čia slypi kur kas didesni apetitai. Ir juos malšinti pradedama reikalaujant pakeisti Lietuvos pagrindinius įstatymus DĖL TRIJŲ RAIDŽIŲ… Po to, ir labai greitai, bus pareikalauta daugiau.
     Ir tai visai nejuokinga.

     • Julius Puras:

      Tas taremas svetimų puolimas neigemai veikia lietuviu tarpusavio santikius. Mes jau vienas kitam pradėjome primetinėti supratumus apie grožį, rašta ir kitas kalbos dalis ir pradėjome elgtis vienas su kitu kaip kokie despotai. Jokios meilės lietuvis lietuviui pradėjo nejausti vinas tik tai susipriešinimas. Grįžtant prie VLKK tai viską ką ji daro dėl kalbos yra subjektyvu ir todėl mums lietuvems turi būti garantuota kalbos demokratija kaip ir laisvo aptarimo ir pasirinkimo laisvė.

      • Miškų Katė:

       Šnekamoji, kasdieninė kalba, vartojama bendravimo reikmėms – kiekvieno žmogaus išsiauklėjimo ir išsilavinimo reikalas. Viešoji kalba – rašytinė ir žodinė (čia įeina ir asmenvardžiai, vietovardžiai, vandenvardžiai ir kt., vartojama dokumentuose, viešoje literatūroje, per viešas žinių sklaidos priemones) – valstybinės reikšmės reikalas. Šituos dalykus išsilavinusiam žmogui derėtų skirti. Čia jau nebegali būti vietos ,,kalbos demokratijai”. Ir šiuo atveju – jokių nuolaidų dėl nekaltai atrodančių TRIJŲ RAIDŽIŲ.
       Valstybinės kalbos mokėjimas ir taisyklingas jos vartojimas – viena iš pagrindinių sąlygų žmogui įsidarbinant. Kad to neretai nepaisoma – kitas dalykas.
       Jūs mąstote kaip nebrandus paauglys, nesuvokiantis, ko norite ir ko reikalaujate. Savo postringavimais išsiduodate, kad vardan asmeninio patogumo, negalvodamas ,,pakištumėte” savo tėvynę bet kam, kas rėksmingiau pareikalaus ,,mažumų teisių”, kad tik jūsų nepalaikytų despotu. Jūs tiesiog negalvojate apie valstybės saugumą. Jums svarbūs tik savi marškiniai.
       Kirkilas ir Šiaulienė – atvirkščiai – viską daro ypač gerai apgalvoję, ir tai leidžia teigti, kad jie planuoja itin rimtai vertintiną tėvynės išdavimą. Už tokį nusikaltimą visais laikais buvo skiriamos pačios griežčiausios bausmės. Tikiu, , tauta jų ,,nuopelnų” neužmirš.

       • Julius Puras:

        Atrasdami tiek daug kalbų jus kuretia rėmus visuomenei ir ireminate į juos visuomene. Lietuva turbūt vienintelė pasaulije valstybė kuri vastibiniu lygiu kuria kalba visuomenei. Tokį reiškini lydi šalutiniai reiškiniai kurie yra visiškai netiremi ir dar daugiau užaštrinami. Aš nežinau kiek dar tai tesis bet laikas kaip ir istorija nebus jūsų pusėje.

        • Miškų Katė:

         Juliau, ką galiu patarti klystančiam žmogui, dar neatradusiam gimtosios (?) kalbos?
         Visų pirma – susirasti lietuvių kalbos mokytoją ir rimtai padirbėti, nes ir su 32 lietuviškom raidėm, ir su lietuvių gramatika sunkiai susitvarkote – nevaldote valstybinės lietuvių kalbos. Kas būtų, jei pridėtų dar tris nelietuviškas raides?
         O dėl viso kito – iš tiesų, laikas parodys, ar reikia ginti savo kalbą – vieną seniausių pasaulyje – nuo nesusipratusių nemokšų ir atvirų priešininkų, ar tolerantiškai palikti ją menkystoms – parsidavusiams valdžiagyviams sutaršyti.

         • Julius Puras:

          Galbūt vistik daigtus reiktu pradėti vadinti savaisiais vardais. Ar negalėtumėte tiesos ir pagarbos vienas kitam labai visur kur rašote lietuviu kalba dadėti dar ir bendrinė. Kas liestu gimtaja mano kalba tai visus tuos jūsu išvedžiojimus aš jum dovanoju. Atleidžiu.

      • Arūnas:

       ne tik trys raidės: taremas = tariamas; neigemai = neigiamai; lietuviu = lietuvių; santikius = santykius; supratumus = supratimus; rašta = raštą; lietuvems = lietuviams ir t.t.. Todėl, išprievartavus lietuvių kalbą, pradedama prievartauti lietuvių tauta

       • Julius Puras:

        Dėl ia ir e tai nemanau kad jus turite kompetencija kaip ir dėl nosiniu kad mes čia tai galėtume aptarti. Kas liestu supratumas tai kodėl gi ne juk yra supratus. Čia ir atsiskleidžia tas despotiškumas vienas kito atžvilgiu.

      • Vladas:

       “todėl mums lietuvems”

       Пиши на родном, užuot vaidinęs lietuvį.

 4. Regina:

  Priariu MIŠKŲ KATEI…Jei tauta pati savęs negerbia, tai argi gali ją gerbti kiti? Kodėl taip menkiname save,išsižadėdami seniausios kalbos, kurioje – visa mūsų tautos galybė? Jei jau ir kalbą “parduodame” dėl kažkokių interesų, tai…kas mums belieka?

 5. antanas:

  Mane stebina išdavikiškas J.Sabatausko elgesys, kuris pagyvenęs Rusijoje, nebėra Lietuvos patriotas.

  • Reiktų tai atsiminti ilgam, Seimo rinkimai 2016 m. artėja. Pasakykite visiems su kuo kalbėsite, kad Julius SABATAUSKAS yra valstybinės kalbos išdavikas ir, kad už jį nebalsuotų nei vienmandatinėje apygardoje nei partijos sąraše jo nereitinguotų jei jau kas balsuos dar už socialdemokratus.

 6. Asta:

  Įdomu, ar labai nelaimingi jaučiasi Čekijos lenkai, juk ir ten tokia pat rašyba kaip lietuvių kalbos. O kaip Čekijos vokiečiai? Ar jie labai diskriminuojami, kai rašoma Šubert vietoj vokiškos rašybos Schubert, netenkama net kelių raidžių!

 7. Labai tikiuosi, kad VLKK kas bebūtų nekeis savo nuomonės ir neišduos Lietuvių kalbos koks bebūtų politinių prisitaikėlių spaudimas. Palaikykime kalbininkus. VLKK posėdis prasidės 14 val. Vilniuje – Gedimino g. 60.

 8. – šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę,
  – išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius,
  – įkūnydama prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje – nepriklausomoje Lietuvos valstybėje,
  – puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę,
  – siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės,
  atgimusios Lietuvos valstybės piliečių valia priima ir skelbia šią
  KONSTITUCIJĄ

  I SKIRSNIS
  LIETUVOS VALSTYBĖ

  1 straipsnis
  Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika.

  2 straipsnis
  Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.

  3 straipsnis
  Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių.
  Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.

  4 straipsnis
  Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus.

  5 straipsnis
  Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas.
  Valdžios galias riboja Konstitucija.
  Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.

  6 straipsnis
  Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas.
  Kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija.

  7 straipsnis
  Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.
  Galioja tik paskelbti įstatymai.
  Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.

  8 straipsnis
  Valstybinės valdžios ar jos institucijos užgrobimas smurtu laikomi antikonstituciniais veiksmais, yra neteisėti ir negalioja.

  9 straipsnis
  Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu.
  Įstatymo nustatytais atvejais referendumą skelbia Seimas.
  Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 300 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę.
  Referendumo skelbimo ir vykdymo tvarką nustato įstatymas.

  10 straipsnis
  Lietuvos valstybės teritorija yra vientisa ir nedalijama į jokius valstybinius darinius.
  Valstybės sienos gali būti keičiamos tik Lietuvos Respublikos tarptautine sutartimi, kai ją ratifikuoja 4/5 visų Seimo narių.

  11 straipsnis
  Lietuvos valstybės teritorijos administracinius vienetus ir jų ribas nustato įstatymas.

  12 straipsnis
  Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais.
  Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.
  Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas.

  13 straipsnis
  Lietuvos valstybė globoja savo piliečius užsienyje.
  Draudžiama išduoti Lietuvos Respublikos pilietį kitai valstybei, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis nenustato kitaip.

  14 straipsnis
  Valstybinė kalba – lietuvių kalba.

  taigi, neapgins nuo “atleistųjų” (būsimų iš VLKK išmestinų dėl… galimos sąveikos
  veikiant bendrai, grupėje …veikoje prieš Konstitucinę galią-valią-eigą-veiką JOS),
  nei Policijos patruliai, nei Kariuomenė (dar Lietuvos), nei trys visuomenininkai, idant:

  žr. pasispaudus nuorodą įvestą (lengva rast, mąstančiam)
  tarpe dviejų “pabaigų” LRS.LT viešoj Konst.redakcijoj N E V E I K I N T

  *** Pabaiga ***

  Konstitucinio Teismo nutarimai:

  1.
  Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Pranešimas
  2013-11-13, Žin., 2013, Nr. 118-5946 (2013-11-16)
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 125 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO GALIOJIMO SUSTABDYMO
  Konstitucinis Teismas praneša, kad nuo šio pranešimo oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ dienos (2013-11-16) iki bus paskelbtas Konstitucinio Teismo nutarimas šioje byloje sustabdomas Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. balandžio 25 d. priimto Lietuvos Respublikos Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 48-1701) galiojimas.

  2.
  Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas
  Nr. KT2-N1/2014, 2014-01-24, paskelbta TAR 2014-01-24, i. k. 2014-00478
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 125 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO 170 STRAIPSNIO (2012 M. KOVO 15 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI
  Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymas (2006 m. balandžio 25 d. redakcija; Žin., 2006, Nr. 48-1701) pagal priėmimo tvarką prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 147 straipsnio 1 daliai.

  *** Pabaiga ***

  Redagavo Aušrinė Tr, (2014-01-28)

  IR KĄ GI ŽMONĖS SU NEVEIKIANČIAIS DARO….
  🙂
  ogi į šiukšlyną meta!

 9. Leonas Milčius:

  Priėmus socialdemokratų siūlymus, būtų sudarkya lietuvių kalba ir taip būtų pakenkta lietuvių tautos ateičiai. Tik kalbos ilgam laikui išsaugo tautas, o tuo pačiu ir valstybes. Istorija daug kartų mums beldė į galvas, kad mažiausios nuolaidos kalbos klausimu svetimiesimes, mus tik silpnino ir silpnino. Jeigu viso to nesupranta dabartinė Seimo dauguma, tai tikras vargas mums ir mūsų ateičiai.

 10. Vytautas Ka:

  Komisijai svarbiau kaip vadinti kompostą; pūdiniu ar kompostu. Komisijai svarbiau, kad visi galėtų viešai ”pist”. Moterims leista darkyti savas – lietuviškas pavardes. O giedroico forumo savukynų spaudimu, norima apginti sulenkėjusių bendrapiliečių ”tapatybę”. Šlykštu. Bet taip užprogramuota…mažųjų naikinimui visos priemonės tinkamos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: