Birželio 9 d. Z. Vaišvilos, A. Nako, J. Mažinto spaudos konferencija (tiesioginė transliacija, video) (19)

birzelio-3-iosios-grupeBirželio 9 d. Vilniuje, Seimo spaudos konferencijų salėje įvyko spaudos konferencija, kurioje Birželio 3-iosios grupės nariai pristatė savo viziją, veiklos kryptis ir nedelsiant spręstinus klausimus. Spaudos konferencijoje dalyvavo: Seimo narys Audrius Nakas, Kovo 11-osios Akto Signataras Zigmas Vaišvila, aviacijos ekspertas, Lietuvos aeroklubo prezidentas Jonas Mažintas.

Šių metų birželio 3 d. Lietuvos mokslų akademijoje įvyko forumas „Mūsų valstybės tikslas“, kurio metu neabejingi Lietuvos visuomenei žinomi žmonės analizavo susiklosčiusią padėtį Lietuvoje ir įvardino neatidėliotinus valstybinės reikšmės klausimu problemas, kurias būtina viešinti ir spręsti.

„Žvelgiant iš šalies atrodo, kad valstybei atstovaujantys asmenys ir jos institucijos jau nepajėgūs įgyvendinti  tikslų ir siekių, kurie aiškiai įvardinti Lietuvos Konstitucijoje. Beveik kasdien stebime Lietuvos Respublikos suvereno teisių ignoravimą, jų atidavimą „viršvalstybinėms institucijoms, euro zonos grėsmių nevertinimą ir iš viso to išplaukiančių pasekmių nepaisymą“, – rašoma Birželio 3-iosios grupės pranešime spaudai.

Vienas iš Birželio 3-iosios grupės steigėjų signataras Zigmas Vaišvila sako: „Nuolat susiduriame ir su trumparegiška bei aplaidžia valstybės institucijų veikla. Valdžios sprendimas slėpti Lietuvos piliečių – AN-2 lakūnų – žūties priežastis,  teismo verdiktai, kad Lietuvoje 1990-1991 metais nebuvo nei okupacijos, nei agresijos, o Lietuvos piliečiai kalti, kad priešinosi okupantų kariškiams – tai tik kelios iš daugelio Lietuvos valdžios institucijų nesėkmių. Naujausi įvykiai Europoje ir Lietuvoje patvirtina, kad šiandien, kaip ir 1988-ųjų birželio 3-iąją, labai reikalingas taikus ir geranoriškas Lietuvos piliečių susitelkimas, santarvė ir bendras darbas Lietuvos labui.“

Forume „Mūsų valstybės tiksla“ susibūrusi Birželio 3-iosios grupės nariai priminė, kad Lietuvos Respublikos Konstitucija piliečiams suteikia teisę apsispręsti bei pareigą ginti savo prigimtines teises ir savo valstybę – tiek nuo  vidaus, tiek nuo išorės nedraugų. Tad spaudos konferencijos dalyviai kreipėsi į Lietuvos piliečius, visuomenės judėjimus ir politines partijas, kviesdama vienytis ir jungtis bendram tikslui – Lietuvos Respublikos Konstitucijos įgyvendinimui.

Spaudos konferencijos dalyviai taip pat kreipėsi į Lietuvos Prezidentė, Seimą ir vyriausybę ragindami išslaptinti ir paskelbti visą informaciją apie An-2 lėktuvo avariją, iškelti lėktuvą ir ištirti avarijos priežastis.

Tiesioginę spaudos konferencijos transliaciją iš Seimo galima buvo stebėti internetu ČIA arba ČIA.

Spaudos konferencijos dalyviams galima buvo klausimus užduoti internetu.

Nuoroda į klausimų uždavimo sistemą (veikė spaudos konferencijos metu) ČIA.

Spaudos konferencijos vaizdo įrašas:

Kategorijos: Lietuvoje, Lietuvos kelias, Naujienos, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Politika ir ekonomika, Vaizdai ir garsai, Vaizdai protui, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , .

19 komentarų

 1. pensininkas:

  Iš grupės turi susitelkti frontas “Už Lietuvą Lietuvoje”, kad laimėti daugumą 2016 rinkimuose. Kitaip išnyksime kaip šalis.

  • frontas dar nuo pat 1940-06-15 neatpažintas ir laukiantis
   (dar tiek klaidinamų ir suklaidintų mano, kad jie “išsitrėmę” buvo,
   iš “laisvos Lietuvos’ po 1940-06-15) kaip galima su TIEK nenuovokos
   Uspask-Mazur-Paks + “ekskomunistiniųjų :koalicijų” valdymui užimti
   save, save nurašant nuo kūrimo į griuvinėjimą “pagal Zigmus”)
   Ne vienas toks posovietiškų sąmonės gožinių “varinėtojas-griuvinėtojas”
   Tautos susitelkimą blaško, taško, bloškia ir ištaško
   už-
   leisdamas Uspask-Mazur-Paks + :ekskomunistiniųjų :koalicijų” valdymui.

   Gal paieškokite gerbiamas ir reik manyt (ką iš Jūsų komentarų ir pastangos matome)
   išmintingas bei kilniaširdis Pensininke: kur balsu savu atliept deramo Valstybingumo ūgio,
   ir Alko šviesos (nuo retsyk užgožiančių patamsių-užtėmių) palaikymui.

 2. kodėl neparankus (o gal net klaidinantis) klystkelis,
  ..paskui Zigmą, na signatarą … (net) Seime (prieš) 🙂 pradedant.

  juk paprasta, – mėginama įvardinti kitų, na valdančiųjų”
  nepajėgumus, atvirai: “valstybei atstovaujantys asmenys
  ir jos institucijos jau nepajėgūs įgyvendinti tikslų ir siekių,
  kurie aiškiai įvardinti Lietuvos Konstitucijoj”, o PATYS, brau-
  nasi į tą “nepajėgią” instituciją ..transliuotis konferencijuojant

  “ima-ma” bėda, – AN-2 nelaimė, ir tarsi ant Stankūnaitės dukros
  (kas pavykę Nakui aiškiai, sutelktai ir vieningai “prieš” – institutuotis)
  vėl ieškoma tų pačių, visada visam neabejingųjų… posovietikškumui,
  kaip ir tą lemtingą gegužės 1-ąją NEABEJINGUOSIUS sukvietus
  į Dramos teatrą Vilniuje ir gimus TS’KP; …kam dabar gniaužti tą
  dešiniųjų antikomunistinę iniciatyvą, Sąjūdžio žmones, vertybes
  n u s i r a š i n ė t i ant sau Zigmai (savimp)

  juk dar paprasčiau: įeisite rytoj į “neįgaliųjų” prieglaudą, ir iš ten tapačiai
  – pagal jų sudėtį, tarsi dvasinę negalią turinčių aplinkoje “ant Sąjūdžio”
  galimos eigos užmetinėsite (net Drąsos keliu, t.y. iš “drąsos”, ir pan pašalių)

  esame laisvi, – gali būti ir tas, ir tas; bet Zigmas jau net ne juokingas, net ne graudus
  kenkia tiesiog: kaip, kodėl, kuo… ogi susigraibyt tą dalelę, kuri antikomunistinę valią
  dar bepajėgi išreikšt savu kryptingu, sutelktu, vieningesniu balsu mėgintų.. perima (chvat)

  išvada tvirta peršasi (tą rodę ir vakar “pasirinkimai” balsų), o nusibirželinimas į biržę, (Nr. 3)
  kuo žymėtinas (pravalymu?)
  “miško ruožas, paskirtas (atmatuotas) kirsti, nusakinti ir pan.: Iškirto bir̃žę miško. Jau išskirstė mišką į bìržes. Mišką bir̃žėm kerta”

  bet, – reikalingos ir biržės, liepos ąžuolai taip pat, lai b o v y j a s i Zigmas; gaila tik, apmaudu …SĄJŪDŽIO
  (o manyta, kad jis Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, garbingas narys ir Signataras)

  Jau taip taikliai nevartotinas skolnys šis Lietuvių kalbos žodyne apibūdintas, kad nei pridėt, nei atimt,
  gryn išmint:
  bõvyti, -ija, -ijo (brus. бaвiць, l. bawić)

  1. tr. patraukti dėmesį kokia nors pramoga, žaislais, linksminti, raminti: Auklė vaiką su lėle bõvija Krkl. Margõ[je] vygelė[je] vygiuota, aukso žiedeliais bovyta JV705. Visoks gražumas akį bõvija Sln. | refl. R, [K].
  2. refl. Sdr, Gr žaisti: Vaikai bõvijas su akmeniukais Sd. Katė su pele bõvijas, lig suėda Sdk. ║ refl. MP36 gaišintis, trukdytis: Nėr ko čia man su tavim bõvytis, reikia eit Ėr.
  ×apibõvyti tr. patraukti į save, suvilioti: Nutarė pasiųsti mergą, kad ta apibõvytų skerdžių ir išprašytų nuo jo avį BsPII40. | refl. KlvrŽ.
  ×atbõvyti
  1. tr. atvilioti: Atbõvijau šuniuką iki durų, bet vidun neina Gs.
  2. refl. atsidžiaugti: Negali atsibõvyt ta mūs mergaitė su tai lėle Gs.
  ×išbõvyti tr. išvilioti: Ne vaikas, neišbõvysi vilko iš miško Dglš.
  ×nubõvyti tr. nuraminti, pralinksminti: Nemoka nubõvyti vaiko, rėkia ir rėkia Rm. | refl.: Po rūtų darželį pasivaikščiodama, žaliosioms rūtelėms nusibovydama JV420.
  ×pabõvyti
  1. tr. palinksminti, užimti kuo: Aš tave pabõvysiu Yl.
  2. refl. pažaisti: Eik geriau pasibõvyt, ko čia kambary rūgsti Mrj. Še riešutų, pasibõvykit (pakramtykit) Ėr.
  ×prisibõvyti prisižaisti, prisilinksminti: Vaikai, ar dar jūs neprisibõvijot? Sln.
  ×užbõvyti
  1. tr. užimti, sudominti kuo: Užbõvyk vaiką, ir nepamatys, kaip išeisiu Pn. | refl. J.
  2. refl. [K] įsitraukti į žaidimą: Kai vaikas ažsibõvija, tai ir valgyt ažmiršta

  Reiks LKZ.LT rengėjų atsiprašyt, kad taip “neišimtinai”, visas jų triūsas (sąranka) čia
  apie bõvyti pateikiamas; gal žmonės atsirinks, “razrinks” kaip tarmių metais privalu pridėt
  – kur į razumą, kame iš razumo kraustytis…

  ***
  ČIA būta vien atsiliepimo (t.y. svetimybiškai “komentuotės”)
  apie Seimo spaudos konferencijų salę, vien, apie vietą… kuria.

  • linkėjimas:

   nieko tokio, Giedriau, ramiai atsigulk, relanijaus atsigerk- praeis… Mes tave suprantam ir užjaučiam. Sveik, branguti, gal dar pavyks , sugrįši ir į sveikų žmonių bendruomenę. Sėkmės;)

   • pernokusysis Sąjūdis ir tiek, o kad įžvelgt iš po posovietiškojo “daktatavimų” sindromo,
    negebam, kam, kada ir kur eiti, tai jau bendra visuomenės bėda: atimamamas laikas
    ir g a l i m y b ė keltis, kiek galima gulėti gulinėti… esate teisus linkintysisis linkkėjime,
    pernokusysis, netgi galima pabrėžt ir kiek papuvusysis (politiškai) vaisius iš Zigmo
    rankų OJ negardus
    (bet juk atlaikai, atlaikome, atlaikysime ir negalias, savas, svetimas, visų; – juk kelsies)
    ir
    nuoširdžiausiai užjausime… ypač Sąjūdžio bendražygius k r i t u s i u s,
    – kai pernoksta

    Toks Gamtos dėsnis.

 3. tampax'as:

  kiek žinau, šiam judėjime yra labai įtartinų tipų, leupsinančių Putino agresiją Ukrainoje…

 4. Birželio 3-oji yra Sąjūdžio susikūrimo diena, taigi, kaip ir Sąjūdis, ši data priklauso Tautai. Todėl jos pasirinkimas grupės pavadinimu gali būti palaikytas Tautos politinių dalykų “prichvatizacija”. Taigi toks vardo “pasirinkimas” grupei populiarumo nepriduotų, greičiau atvirkščiai.

  • pensininkas:

   Neparlamentinėms partijoms, judėjimams, tiesiog pilietiškiems piliečiams, nepaisant esančių skirtumėlių, būtinai būtina jungtis į bendrą srovę bendram tikslui – LIETUVOS VALSTYBĖS ir jos SUVERENO TAUTOS IŠSAUGOJIMUI. Būtina 2016 Seime turėti daugumą. kitaip – vamzdiec (gyvenu Vilniuje prie 1000-mečio paminklo Vamzdžio). Su tampaksais ir kažin šiai srovei nepakeliui. Už Lietuvą Lietuvoje.

 5. Abejojame:

  Idėja būtų lyg ir nebloga, tačiau kažin ar kažkokia neaiški grupė su neaiškiu Seimo nariu Lietuvai ką gero padarys. Abejojame.

 6. Pikc:

  “Šių metų birželio 3 d. Lietuvos mokslų akademijoje įvyko forumas „Mūsų valstybės tikslas“, kurio metu neabejingi Lietuvos visuomenei žinomi žmonės analizavo […]” – vienas šitų “neabejingų” buvo visiškas koloradas Degutis. Arba ten chebra visiškai nesusigaudo, su kuo susideda, arba…

 7. nu:

  Dėjau viltis į Vaišvilą, atrodė nekvailas, kol nepamačiau jo bendražygių. Vaišvila akyse krito. Atrodo, kad vienintelis Urbšys suvokia padorumą, daugiau visiems nusispjauti, svarbiausia lovį pasiekti, nesvarbu kokiomis priemonėmis ir tapti drakonais. Liūdna, bet šviesos nesimato. Nėra normalių lyderių.

 8. Alkui:

  Kodėl vis dar nesulaukiame vaizdo įrašo?

 9. Rasa:

  Kaip suprantu, Alkas atsisako skelbti spaudos konferencijos įrašą. Seniai tokios situacijos čia jau nebuvo. Telieka perklausyti lrs.lt įrašą http://n60.lrs.lt/vide/audio/2/sk150609zv.asf

 10. Sveiki, vaizdo įrašas jau paskelbtas. Atsiprašome už vėlavimą. Trūksta darbo rankų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: