Seime bus prisiminti 1948 m. trėmimai ir vertinama gyventojų genocido organizatorių atsakomybė (dienotvarkė) (2)

Trėmimai

Nuotrauka iš Jonavos krašto muziejaus archyvų.

Gegužės 22 d., penktadienį, 10 val. Seimo Kovo 11-osios Akto salėje vyks konferencija „Lietuvos gyventojų sovietinio genocido organizatoriai ir vykdytojai: istorinis, moralinis ir teisinis atsakomybės įvertinimas“, skirta paminėti 1948 m. gegužės mėn. masinius trėmimus ir tarptautinio Vilniaus tribunolo „Komunizmo nusikaltimų įvertinimas“ 15 metų sukaktį. Renginį organizuoja Seimo Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisija.

Pirmoje renginio dalyje bus diskutuojama apie sovietų okupaciją ir įvairias tautos naikinimo formas, antroje – apie Lietuvos gyventojų genocido organizatorių ir vykdytojų teisinį įvertinimą.

Konferencijoje koncertinę programą „Tyloj pragysta angelai“ atliks „Giesmių giesmelė“ konkurso laimėtojai ir ansamblis „Kankleliai“ (vadovė Daiva Čičinskienė).

Renginys bus transliuojamas Seimo interneto svetainėje ir televizijos programa „Seimas – tiesiogiai“

KONFERENCIJOS PROGRAMA

Gegužės 22 d., Lietuvos Respublikos Seimas, Kovo 11-osios Akto salė

9–10 val. – konferencijos dalyvių registracija.

Pirmoji dalis. SOVIETŲ OKUPACIJA: ĮVAIRIOS TAUTOS NAIKINIMO FORMOS,

Pirmininkauja: dr. Laurynas Kasčiūnas ir Jonas Burokas;

10–10.20 val. – įžanginis žodis, sveikinimai;

10.20–10.35 val. – Lietuvos komunistų partijos vaidmuo įtvirtinant okupacinį režimą ir valstybingumo praradimą 1918–1990 metais,

Pranešėjas – dr. Algimantas Liekis;

10.35–10.50 val. – Didžiosios tremtys ir partizaninis karas: politinis susidorojimas ir siekis sunaikinti tautą,

Pranešėja – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė Birutė Teresė Burauskaitė;

10.50–11.05 val. – Sovietų nusikaltimai žmogiškumo, karo, terorizmo, represijų, genocido aspektu,

Pranešėja – prof. Ona Voverienė;

11.05–11.20 val. – Lietuvos kariuomenės dvasinis ir fizinis sunaikinimas. Prievartinė mobilizacija,

Pranešėjas – Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio genocido, artimųjų sąjungos pirmininkas Vytautas Zabielskas;

11.20–11.35 val. – Lietuvos okupacija ir ateizmas: dvasinis tautos ir tikinčiųjų genocidas,

Pranešėjas – kunigas Robertas Grigas;

11.35–12 val. – Prievartinė kolektyvizacija: sovietų teroras prieš ūkininkus,

Pranešėjas – laisvės kovų dalyvis Petras Girdzijauskas;

Vaizdo medžiagos demonstravimas,

Žurnalistas Šarūnas Valentinavičius;

12–12.30 val. – kavos pertrauka;

Antroji dalis. LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO ORGANIZATORIŲ IR VYKDYTOJŲ TEISINIS ĮVERTINIMAS,

Pirmininkauja: Vytautas Zabielskas ir Vytautas Keršanskas.

12.30–12.45 val. – Tarptautinis Vilniaus visuomeninis tribunolas „Komunizmo nusikaltimų įvertinimas“ ir jo tąsa po 15 metų,

Pranešėjas – 2000 m. vykusio Tarptautinio Vilniaus visuomeninio tribunolo pirmininkas Vytautas Zabiela;

12.45–13val. – Lietuvos komunistų partijos ir komjaunimo vadovų, kaip lietuvių tautos genocido organizatorių, teisinis įvertinimas,

Pranešėja – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatė dr. Zita Šličytė;

13–13.15 val. – 1941 m. Birželio sukilimo ir partizaninio karo vertinimas: tarp faktų ir priešiškų jėgų kuriamų mitų,

Pranešėjai: ats. plk. Arūnas Dudavičius ir Vytautas Keršanskas;

13.15–13.30 val. – Neteisiniai dabartinės prokuratūros ir teismų sprendimai pasipriešinimo okupacijai bylose vertinimai,

Pranešėjas – Algirdas Endriukaitis

13.30–14.30 val. – diskusijos (Reglamentas – iki 5 minučių.), rezoliucijų priėmimas;

14.30–15 val. – Sigitos Lipovienės knygos „Aukštuolių Ąžuolai“ pristatymas. Koncertuoja ansamblis „Kankleliai“ (vadovė Daiva Čičinskienė);

15 val. – Konferencijos apibendrinimas.

Konferenciją rengia Lietuvos Respublikos Seimo Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisija.

 

Kategorijos: Istorija, Kultūra, Lietuvoje, Naujienos, Pilietinė visuomenė, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , .

2 komentarai

 1. “… žygiuojant į sovietų okupuotą Lietuvą ir iš jos vejant bolševikus, lietuviai tebegyveno sovietinės okupacijos, bolševikinio teroro, masinių žudynių, areštų ir deportacijų trauma. …“ p. 225,

  “… bolševikinės okupacijos lietuvių tautai paliktos traumos…” p. 219,

  / „LIETUVOS DIPLOMATIJOS PARAŠTĖJE“, Vaclovas Sidzikauskas, „Vaga“, Vilnius 1994
  (iš pašnekesio vykusio Berlyne, Lietuvių sąjungos biure I. Kanto g-vėj, V. Sidzikauskui išsprūdus iš Auschwitz’o)/

  Tik sugebėję į s i v a r d i n t i to meto nusikaltimus –

  aiškios OKUPACIJOS
  masinio TERORO
  plačių REPRESIJŲ
  visuotinių AREŠTŲ
  p l a n i n g o IŠNAIKINIMO (žudymo)
  ir D E P O R T A C I J O M I S …(išgabenant suėmus į vergišką būtį
  – “išgyvenimui” dažnai be maisto, šaltyje, ar netgi tiesiog ant ledo ar dykrų tyruose),
  teisiniu įvardu be iškraipymų,- jų padarinius galėsime atskleisti ir plačiai pasaulio bendruomenei,

  … o dabar “neįteisinta sąvoka” – mistine tremtim-SSYLKA>>> u ž s i p o k a v ę budelio “malone” skausmą
  …pamalonindami ne tiek drąstišku tremties “saldėsio” s k a m b e s i u

  tebekulniuojam-linguojam veik vergišką :”Didžiosios t r e m t i e s ”
  (suprask – masinio savavalio išsikėlimo iš Tėvynės…) mitą-apgaulę ir
  s a v i a p g a u l ę visiems iš nuolankumo ar įpročio p e r m e t i n ė d a m i.

  Suprantame, jei – DIDŽIOJI M E I L Ė,
  didieji išbandymai,
  Lietuvos sostapilės Vilniaus didybė
  (1305 m. jau aprašyta lyginant su Krokuva,bet dėl to pat kuklaus “nuolankumo” vis nutylima),
  Vytenio ginklu sutelktos Lietuvos Imperijos d i d y b ė s įtakos…

  bet
  aiškios OKUPACIJOS
  masinio TERORO
  plačių REPRESIJŲ
  visuotinių AREŠTŲ
  p l a n i n g o IŠNAIKINIMO (žudymo)
  ir D E P O R T A C I J Ų
  mąstas

  visai neturi jokio
  tiesaus (semantinio)
  sąryšio su tremtim,
  – kai 1944 m. į TREMTĮ iš Lietuvos į vakarus priversti pasitraukti,
  dar toje TREMTY ar JAV, ar Australijose, Amazonijos žemės (keista, kad
  ne žemynu vadinamose dar “už Amerigą Vesp.”) platybėse ir visur kitur
  (už Lietuvos) likę drįst nedrįstą grįžt.

  gal kaltė ir šiame – NE VIETOJE ‘įsriegtam tremties” į v a r d e.

  tad nustoti metas –
  aiškios OKUPACIJOS
  masinio TERORO
  plačių REPRESIJŲ
  visuotinių AREŠTŲ
  p l a n i n g o IŠNAIKINIMO (žudymo)
  ir D E P O R T A C I J Ų
  padarinių sąvokas
  “apvilkti-valkiot”
  t.y. dangstyt “TREMČIŲ” mistifikavimo paklaida !

 2. Tik:

  Derėtų plačiau prisiminti ir 1945 m. gegužės 3 d. trėmimus….

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: