M. Kundrotas. Prieštaringos koalicijos arba idėja kaip instrumentas (30)

Marius Kundrotas | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr,

Marius Kundrotas | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr,

Savivaldybių rinkimuose narstomos kandidatų asmenybės, rečiau – ideologijos, bet kai kurie dalykai praslenka pro žurnalistų ir analitikų akis. Ukrainos įvykių kontekste daug kalbama apie Kremliaus „koloradus“ Lietuvoje, bet pražiopsotas įdomus faktas. Lenkų rinkimų akcija, seniai bendradarbiaujanti su Rusų aljansu, kurio sąrašus kartkartėmis papuošia KGB-istai, galiausiai pritraukė ir Algirdo Paleckio vadovaujamą Socialistinį liaudies frontą.

Dabar jau drąsiai galima sakyti, jog sovietinei praeičiai ir dabartiniam Kremliaus režimui simpatizuojančios politinės jėgos galutinai susivienijo. Nebestebintų, jei po kiek laiko čia įsilietų „sarmatinio“ ir „matricinio“ tipo „koloradai“, skelbiantys lietuvišką patriotizmą, bet nukreipiantys jį antivakarietiška, antiamerikietiška ir prorusiška linkme. Vis dėlto kol kas jiems tai nėra naudinga. Jų tikslas – perimti ir atitinkamai nukreipti lietuviškąsias tautines jėgas. O jose požiūris į lenkų akcininkus ir atvirus bolševikus, švelniai tariant, ne itin draugiškas.

Įdomus ir kitas faktas. Lietuvos Lenkų rinkimų akcija (LLRA) skelbiasi krikščioniška, katalikiška partija. Ir štai jos sąraše – atviri Karlo Markso sekėjai. To paties K. Markso, kuriam religija – opiumas liaudžiai, žmogiškosios būties pagrindas – ekonomika, o kultūra – tiktai antstatas. Susijungta su atvirais sovietų režimo simpatikais – režimo, kelias dešimtis metų engusio tiek lietuvius, tiek lenkus. Nenuostabu, jog paklaustas apie sovietų vykdytas lenkų elito žudynes Katynėje, akcininkų lyderis Valdemaras Tomaševskis išsisuko nuo tiesaus atsakymo.

Akivaizdu, kad krikščioniškumas, katalikiškumas ir net lenkiškumas šiai partijai ar bent jos lyderiams – tiktai instrumentai siekti politinės, o per ją ir ekonominės naudos. Apie tai, kaip pietryčių Lietuvoje sukurta sistema, primenanti mafiją, su visapusiais priklausomybės ryšiais nuo seniūno ir mokyklos direktoriaus iki paties V. Tomaševskio, jau daug rašyta. Ilgą laiką manipuliuota lenkiškos savimonės piliečiais ir jų religinėmis tradicijomis. Dabar juos prarasti – jau menka tikimybė. Užtat galima plėsti savo politinę nišą, pritaikant naujas idėjas ir simbolius, užsirišant „koloradines“ juosteles ir įtraukiant į savo komandą atvirus bolševikus.

O juk Lenkų rinkimų akcija – ne pirmoji, sudariusi tokią keistą koaliciją. Žvelgiant į skelbiamas doros, šeimos, patriotizmo vertybes, natūraliausia atrodytų sąjunga tarp Tėvynės sąjungos bei „Tvarkos ir teisingumo“. Vietoje to Tėvynės sąjunga sudarinėja sąjungas su liberalais, o „Tvarka ir teisingumas“ – su socialdemokratais. Praeitos kadencijos vyriausybėje konservatoriais save laikanti partija atidavė liberalams dvi svarbiausias strategines ministerijas – kultūros ir švietimo. O juk tai konservatoriams pagal pasaulėžiūrą turėtų būti prioritetai.

Vis dažniau pasigirsta spėlionių, jog artimiausiu metu konservatoriai su liberalais galutinai susijungs į vieną partiją. Ideologiškai tai būtų nuoseklu – juk Tėvynės sąjungos konservatizmas jau seniai liko tiktai fasadu, už kurio glūdi liberalus turinys. Bet kam gi atsisakyti tokių puikių instrumentų, kaip konservatizmas ir patriotizmas? Žengdami atskirai vadinamieji konservatoriai pritraukia rinkėją, kurį matytų kaip savo ausis, atvirai pasiskelbę tuo, kuo iš tiesų yra – liberalais. Tėvynės sąjungos liberalams ir Liberalų sąjūdžiui naudingiausia žengti į rinkimus atskirai, o po rinkimų vis tiek vykdoma bendra liberali politika.

„Tvarka ir teisingumas“ – ne ką geresnis atvejis. Deklaruodami Europos Sąjungą kaip tautinių valstybių sąjungą, jie sudarė koaliciją su socialdemokratais, kurių internacionalas labiausiai stumia Europos Sąjungos centralizaciją, verčiant ją viena valstybe.

Įdomių koalicijų galima rasti ir visuomeninėje plotmėje. Lietuvos žydų bendruomenės lyderė Faina Kukliansky skelbia, jog žydas – tai judėjas, o judėjas – tai žydas. Patogi pozicija, siekiant judėjų religinių bendrijų turtą perimti žydų visuomeninei organizacijai. Bet kartu ji pasirašinėja bendradarbiavimo sutartis su homoseksualistų organizacijomis, kai judėjų religija homoseksualizmą vadina bjaurastimi, reikalaudama už jį net mirties bausmės.

Šalia tarppartinių koalicijų rasime dar keistesnių junginių partijų viduje. Tėvynės sąjungoje, šalia ekonominio liberalo Andriaus Kubiliaus – socialiai orientuoti krikdemai Valentinas Stundys ir Rimantas Dagys. Šalia konservatoriaus ir patrioto Ryto Kupčinsko – absoliutūs kultūriniai liberalai ir kosmopolitai Adomas Bužinskas ir Dovydas Skarolskis. „Tvarkos ir teisingumo“ gretose, šalia šeimos vertybes deklaruojančio Petro Gražulio – juvenalinės justicijos ledlaužė Ona Valiukevičiūtė.

Valstiečiams Seime atstovauja šeimos vertybių gynėja Rima Baškienė, o Vilniaus savivaldybės rinkimų sąraše – homoseksualistų „šeimų“ ir net įsivaikinimo teisių šalininkas Linas Kranauskas. Sąrašo lyderė ir kandidatė į merus Virginija Vingrienė pasisako už homoseksualistų propagandines manifestacijas. Europarlamentaras Bronis Ropė priklauso Žaliųjų frakcijai, kur vienas iš lyderių – atviras pedofilas Danielis Kon Benditas.

Kas laiko šiuos žmones kartu – sunku spręsti vienareikšmiai. Nesinorėtų manyti, jog tik valdžia kaip savitikslė. Juk daugelis tų žmonių – padorūs, idėjiniai politikai. Matyt, būdami tokiose margose partijose jie tikisi jose išlaikyti padorumo ir sveiko proto pozicijas, per šias partijas įgyvendindami jas valstybės politikoje. Kur kas lengvesnis klausimas – kas partijų lyderius skatina laikyti pas save tokius skirtingus žmones? Kuo platesnė pasiūla politinėje rinkoje. Absoliuti dauguma partijų veikia principu: pagauk visus, angliškai – catch all.

Kai idėja tampa instrumentu, o tapatumas – tiktai iškaba, galimi įvairūs junginiai. Grįžtant prie Lenkų rinkimų akcijos, Rusų aljanso ir Socialistinio liaudies fronto, akivaizdu viena. „Koloradinės“ jėgos vienijasi. O kaipgi lietuviškos? Vilniuje ir Klaipėdoje, Pasvalyje, Palangoje ir Varėnoje lietuviai tautininkai žygiuoja vieningai. O štai Kaune – mažiausiai trijuose sąrašuose. Taigi, dar yra, kur padirbėti. Nebe už kalnų ir rinkimai į Seimą. Ten bus priiminėjami įstatymai, nustatomos taisyklės. Kas tai darys, priklausys nuo mūsų vienybės.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

30 komentarų

 1. Proistorikas, geofizikas inž. Romualdas Zubinas:

  Pirmiausiai dėl lenkų ir rusų koalicijos!
  Pagal galiuojančius įstatymus, per rinkimus, kad koalicija patektų į Lietuvos Seimą, reikalinga surinkti 7 procentus rinkėįjų balsų. Kaip žinome, dabartinė L- R koalicija į Seimą pateko su 5 procentais! Kodėl?! Kam jie už tai turi būti dėkingi? – rinkėjams? Važgauskui? O gal aukščiausiam?
  Kas dėl tautininkų vienybės, tai mano, kaip Lietuvos patrioto – tautininko nuomone, dabartiniai Lietuvos tautininkai, kaip jau nekartą sakiau, turi persiorientuoti iš krikščioniškosios orientacijos į baltiškuosius-tikruosius LIETUVOS tautininkus-patriotus, kurie visiškai atsiribotų nuo visų dabartinių tradicinių partijų ir judėjimų, ir atsigrežtų į LIETUVOS IKIMINDAUGINĘ – MŪSŲ GARBINGIAUSIĄJĄ PRAEITĮ, kuri, beje, jau yra įminta ir kuriai, kaip ir LIETUVIŲ KALBAI, jau per 50 000 metų!!!

 2. Marius:

  Įdomu, kokiu pagrindu Romualdas skatina atsiriboti nuo daugumos lietuvių? Juk dauguma lietuvių – krikščionys.

  Tautininkai nuo Smetonos laikų – už visų padorių tikėjimų teises. Romuva, be jokios abejonės, turi gauti lygias teises su katalikais ir kitomis pripažintomis religinėmis bendrijomis.

 3. Pataisau kolegą dėl Kauno. Tautininkų Sąjungos nariai Kaune rinkimuose dalyvauja ne 3, o TIK VIENAME sąraše “Dirbam Kaunui”. Linkime jiems sėkmės.

 4. Artojas:

  Pagal autorių. Visos šiokios, visos tokios tik aš viena ne ne ne. Tarpukarį krikščionys demokratai tautininkams buvo opozicijoj. Kodėl opzicinės patriotinės jėgos negali susivieniti, į rinkimus eina atskirai ? Gal visi nori būti pirmi ? Kodėl nespranta, kad geriau būti nors dešimtam ir kaž ką nuveikti tautai naudingo, negu nebūti niekuo. Tautininkai taip pat. Be to tautininkai neturi tautinės socialinės programos, kuri šiuo laikotarpiu būtų bene pati svarbiausia tautos išlikimui.

 5. Marius:

  Ačiū Juliui už papildymą. Šiuo atveju kalbėta apie tautininkus plačiąja prasme. O dėl socialinės programos – siūlau žiūrėti Tautininkų Sąjungos puslapyje. Nežinau kitos tokios drąsios ir išsamios socialinės programos.

 6. Proistorikas, geofizikas inž. Romualdas Zubinas:

  Mariau, aš neskatinu ribotis – skirstytis, bet atvirkščiai, šaukiu visus lietuviakalbius – patriotus baigti skirstytis į politines partijas ir partijėles ir jungtis tautiniu pagrindu!!!
  Pirmiausiai būtina pažinti savo šaknis – ikimindauginę praeitį, kuri yra sąmoningai sunaikinta, tačiau, laimei, dabar jau galime sakyti- beveik išnaikinta!
  Užtenta klausytis – lietuviai neturėjo savo rašto!? , lietuviai neturi istorinės atminties!?
  Kas, jei ne lietuvis Krivių krivaitis Vandenorius dar prieš 3000 metų sukūrė ir mums paliko epus “Iliadą” ir “Odisėją”?.
  O kaip paaiškinti, kad senovės indų šaltiniuose minimam pirmajam dievui Pradžapačiui (Pradžiapačiui) jau per 50 000 metų?! Laimei išliko Mahatmos Gandžio žodžiai pasakyti mūsų keliauninkui Antanui Poškai:” Lietuvių kalba senesnė už sanskritą!”
  Tad tikrus lietuvius kviečiu burtis ne į dar kokią nors partiją, bet jungtis apie LIETUVĄ! Pagrindinis gi mūsų tikslas būtų – pažinti mūsų garbingiausią praeitį ir išsaugoti SAVO PROTĖVIŲ DVASIĄ, kuri vis dar gyva!!!

 7. Pikc:

  Beje, iš TS narių Kaune teko girdėti, kad TS vicepirmininkas ideologijai ragina kauniečius balsuoti NE už TS kandidatus, o už jaunalietuvius. Įdomi pozicija – ir galbūt paaiškina dezinformaciją dėl neva “mažiausiai trijų sąrašų”. O klaidinančios informacijos pataisymo užvardijimą “papildymu” bei paaiškinimą, kad čia buvo “apie tautininkus plačiąja prasme” – užskaitau! 😀

 8. Marius:

  Pikc, tamsta išties pernelyg pikts 🙂 Nėra jokios klaidinančios informacijos, tik papildymas. Nes tautininkas yra nacionalisto lietuviškasis atitikmuo. Nejau neigsite, jog jaunalietuviai ir centristai šia prasme – tautininkai? Na, bent jau vadovai… Juk straipsnyje aiškiai kalbama apie Varėną ir Palangą, kur tautinės jėgos eina po centristų vėliava. Taip kad jau jame aiškiai pasisakyta apie tautininkus būtent plačiąja prasme. Nereikia įžvelgti klastos ar klaidos, kur jų nėra, Irmantai 🙂

  • Pikc:

   Mat kaip… O aš maniau, kad rinkimuose konkrečios partijos valdyba SAVO partijai atstovauja – todėl ir nusistebėjau, kad vienos partijos valdybos narys ragina balsuoti už KITOS partijos sąrašą – ir dar klaidingą info apie SAVO partijos narių dalyvavimą rinkimuose skleidžia… A, nu bet jo – jei jau PLAČIĄJA prasme… 😀

   • Marius:

    Irmantai, suprantu galimą Tavo nusistatymą prieš straipsnio autorių dėl kitų tekstų, kur mūsų pozicijos griežtai išsiskyrė. Bet šįsyk pats arba nuoširdžiai apsirikai, arba sąmoningai kurstai konfliktą tarp tautininkų, ir dar rinkimų metu. Kaunas aiškiai įvardytas Varėnos ir Palangos kontekste, kur tautininkams atstovauja sąrašai, suformuoti po centristų vėliava. Taigi, lieka tiktai pasikartoti, jog tautininkų sąvoka čia pavartota bendresne prasme.

    • Pikc:

     Gerbiamasis, pirmiausia malonėkite išjungti familiarumą – mes ne draugeliai. Antra, bijau, kad nieko nesupratote – aš tiesiog konstatavau faktą, kad įdomiai atrodo, kai partijos valdybos narys ragina balstuoti PRIEŠ savo bendrapartiečius (pats pripažinote) ir pateikia klaidingą informaciją apie jų kandidatavimą (nurodė TS valdybos pirmininkas). Jokių asmeniškumų, nereikia taip susireikšminti – jei tą būtų padaręs J. Panka ar bet kuris kitas valdybos (ar net eilinis partijos) narys – stebėčiausia lygiai taip pat. Tai tiek – o purkštavimai apie “konfliktų kurstymą” (beje, kaip paties tamstos elgesį reiktų vertinti?) bei išvedžiojimai apie “bendresnes prasmes” manęs, tiesą sakant, nedomina. Jei Kaune kandidatuojantys TS nariai norės dėl to kreiptis į partijos Etikos komisiją – jų reikalas, jei ne – irgi jų reikalas. Tiek žinių, kaip sako. 🙂

     • Marius:

      Nematau čia jokio familiarumo, tiesiog ilgą laiką bendravome vienaskaita. O dėl to, kuria prasme čia pavartota sąvoka “tautininkai”, jau rašiau du kartus. Nesupratote du kartus – vargiai suprasite ir trečiąjį. Akivaizdu, kad čia vyksta primityvus sąskaitų suvedinėjimas, ir dar rinkimų kampanijos metu, už tekstus, kuriuose demaskuotos tam tikros pažiūros 🙂

      • Pikc:

       Kovokite, tamstele, su savo fantazijomis vienas. Viso gero.

      • Marius:

       Gražiai save aprašėte 🙂 Juk tik fantazijomis galima paaiškinti, kai kvietimas skirtingų stovyklų tautininkams vienytis suprantamas kaip užslėptas veikimas prieš vieną kurią stovyklą. Kai kas jau taip įtikėjo visur glūdinčiais sąmokslais, kad įžvelgia juos kiekviename žingsnyje. Gal tuo ir baikime. Viso gero.

       • Marius:

        Jeigu Irmantas būtų atidžiau skaitęs straipsnio autoriaus knygą ir kitus straipsnius, būtų supratęs, kokia prasme dažnai vartojamas žodis “tautininkas”. Nors ir dabar viskas ganėtinai aišku – iš Palangos ir Varėnos pavyzdžių, kur tautininkai eina centristų sąrašuose.
        Nesupratimas gal ir atleistinas, bet piktybinis kurstymas po dviejų paaiškinimų – vargu. Pagal Irmantą darbininkas – tai Darbo partijos narys 🙂 Pagrindinė straipsnio mintis apskritai buvo kita, o fragmento apie tautininkus intencija – kvietimas skirtingų partijų tautininkams susivienyti.
        O dėl asmeninių susirašinėjimų – galėčiau daug pateikti visokių pavyzdžių, ką rašinėja Irmantas. Tiesiog be būtino reikalo tai šiek tiek žemintų. Gal kol kas vengsiu… Dabar tikrai viso gero.

       • Kolegos,

        Labai prašau, baikime pyktis rinkimų išvakarėse, nuo to bus gerai tik konkurentams. Marius pasakė, kad turėjo omenyje tautininkus plačiąja prasme, viskas ok. Už Buškevičiaus partiją tegul balsuoja Kauno rajono gyventojai, ten nesibalotiruoja nei vienas TS narys. Vaikučiai, gyvenkime draugiškai :), pakariausime po rinkimų…

        • Kemblys:

         Juliau Panka,
         Nustebino jūsų susirašinėjimas viešoje erdvėje. Pradžia:
         Julius Panka:
         2015 02 25 14:46 | IP adresas: 78.56.190.82
         Manau, galima buvo asmeniškai, kad ir telefonu, pareikšti pastabą Mariui Kundrotui – jis pats būtų pasitaisęs ir niekam niekas neužkliūtų. Viskas keistai atrodo, po tiek pralaimėtų rinkimų ir balsavimų. Ruošiatės eiliniam pralaimėjimui?

 9. kaimietis:

  Aiškiai išdėstyta. Prieš rinkimus reikia žinoti kas yra kas. Belieka balsuoti tik už tikrus tautininkus.

 10. Zaratustra:

  O ko į rinkimus eini pasiimti savo 2 procentų geriausiu atveju gerbiamas Kundrotai?Visai neblogai atrodytumėt su Puteikiu-nėra stipraus antisiteminių partijų bloko-kam tada dalyvaut rinkimuose jei niekas nesikeičia?Senelis tautininkas mirė tremtyje-bet net padėti finansiškai jums nesinori nes skęstate tradiciniame provincialaus megztųjų berečių liandzbergiškame liūne-pasirodo jums nepatinka “matricos” ir “sarmatai” tik pamanykit nukreipdami patriotiškumą prieš amerikos jėgas.Paaiškinkit tiems kurie uždirbo milijoną apkeliavo pasaulį ir dirba su naujomis technologijomis-jie niekada nebus jokios partijos sąrašuose nes Seimo belangė ar Savivaldybės koridoriai tikrai ne mums.Bet visi Europos nacionalistai yra šiuo metu prieš JAV primestą globalizaciją ir jos bankrotą-arba JAV bankrutuoja kartu su ES arba sudrasko Rusiją į 20 valstybių ir užvaldo valstybę kuri turi 40 proc Pasaulio resursų.Šioje mirtinoje kovoje mes aišku palaikome Rusiją-ne ji spausdino tualetinį popierių dolerį,ne ji turi karines bazes 130 pasaulio šalių,ne ji atominius bobardavimus atliko Hirosimoje.Tai globalinis klausimas-Lietuva čia mažai ką gali-bet ir okupacija gėdinga 1940 metų buvo tik todėl kad Prancūzija ir Anglija po 5 kartus Stalino reikalavimo garantuoti Pabaltijo šalių saugumą atsisakė tai padaryti.Apie kokią vieningą Ukrainą čia kalbate kai ji buvo 3 imperijiose-Rusijos,Austro-Vengrijos,Žečpospolitos-tai dirbtinė valstybė ir kartu tie žmonės jau nebegyvens niekada.Čia panašiai kaip 1956 metais Sniečkui siūlė prijungti Kaliningrado sritį-jis atsisakė, bet jeigu ne gyventumėte vienoje valstybėje su Kalingradiečiais?Turbūt juokinga klausti-tas pats su Donbasu.

  • Pikc:

   Labai ačiū už tokį įdomų komentarą. Jau man, nespecialistui, labai smagu buvo paskaityti – o psichopatologui išvis aukso kasyklos būtų! Ir, beje, labai protingas sprendimas nedėti į pradžią savo kertinio teiginio: “Šioje mirtinoje kovoje mes aišku palaikome Rusiją” – nes tada, aišku, nusispjautum, žmogus ir nebeskaitytum. Baisu pagalvoti, kiek smagumo būčiau praradęs! Dar katą ačiū – lauksim naujų įžvalgų!

 11. Burba:

  Kaune matau vieną sąrašą, kuriame dalyvauja tautininkai daugiskaita – Jaunosios Lietuvos sąrašą. Komunisto Labanausko sąraše dalyvauja viena tautininkė (nors ir ką ji ten veiktų), vienas vatnykas, vienas anarchistas ir vienas pričiuožęs ezoterikas. O koks čia trečias sąrašas, ar tik ne konservų?

 12. Čia Kubdrotas pastoviai prikarski rezultatą…

 13. Kemblys:

  Marius Kundrotas moka laaabai gerai viską paaiškinti. Gal dabar, po rinkimų, paaiškins ‘skaičiukus’?

  Kare pats baisiausias dalykas yra vidinė žvalgyba. Po pralošto mūšio lieka labai mažai vilčių vadams likti gyviems. Vidinei žvalgybai nereikia įrodymų, pakanka TIK įtarimo. Jiems tas pat, ar vadai pralošė mūšį iš kvailumo, ar tai buvo išdavystė. Taip visose kariuomenėse – kuo nuožmesnė vidinė žvalgyba, tuo daugiau vilčių laimėti karą.
  Manau, ‘vidinė žvalgyba’ pradėtų nagrinėti kiekvieną ‘tautininką’ nuo (ir dar iki) susibūrimo.
  Lietuvai atgavus nepriklausomybę, akimirksniu buvo sukurtos ‘politinės jėgos’ visuomenėje. Tiesiog, kaip lentynas sukalė. Tos ‘jėgos’, ‘demokratijos’ priedangoje atkakliai žlugdo lietuvių tautiškumą, norą saugoti Gamtą, kalbą ar bandymus kažką keisti visuomenėje.
  Apsivalykite ‘tautininkai’, čia ne karas, pakaks tik išmėžti…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: