Z. Vaišvila. „Independence“ ir Gazprom – bendrininkai ar konkurentai? (15)

„Independence“ | emin.lt nuotr.

„Independence“ | emin.lt nuotr.

Prieš pat triukšmingus Respublikos Prezidentės pareiškimus apie teroristinę Rusiją 2014 m. lapkričio 20 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija be didelės reklamos patvirtino AB „Amber Grid“ (magistralinių dujų tinklų savininko) valdybos nustatytas gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas nuo 2015 m. sausio 1 d. Pradėtas taikyti kainodaros modelis, pagal kurį perdavimo paslaugų kainos nustatytos atskirai perdavimo sistemos įleidimo ir išleidimo taškuose. Įleidimo taškai – Lietuvos sujungimo su Baltarusijos, Latvijos ir SDT Klaipėdoje sistemomis taškai. Išleidimo taškai – Lietuvos sujungimo su Latvijos, Rusijos Federacijos Kaliningrado srities sistemomis taškai ir vidiniai išleidimo taškai (Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo su dujų skirstymo ar vartotojų sistemomis vietos).

Gražiai paskelbta, kad naujoji kainodara sudarys palankesnes sąlygas naujiems dujų rinkos dalyviams ir tarpvalstybiniams dujų srautams, kad bendra perdavimo kainų pokyčio, lyginant su 2014 metų perdavimo paslaugų kainomis, įtaka galutinei buitinių vartotojų mokamai kainai sudarys vidutiniškai apie 1 ct už 1 m3 dujų, kad komisijos patvirtinta AB Amber Grid nuolatinių ilgalaikių perdavimo paslaugų vidutinė kaina Lietuvos dujų vartotojams bus 3,3 proc. mažesnė už komisijos 2015 m. nustatytą perdavimo paslaugų kainos viršutinę ribą.

Tačiau įdomiausia ir mįslingiausia komisijos nutarimo dalis yra ta, kad nuo 2015 m. keičiama gamtinių dujų perdavimo paslaugų apskaita. Sugalvota dujų perdavimo kainą skaičiuoti ne už tūrio vienetą (tūkst. m3) kaip iki šiol, bet už energijos vienetą (MWh) pagal taip vadinamą viršutinį šilumingumą. Dujų sistemos įleidimo ir išleidimo taškuose nustatytos kainos už pajėgumus paskelbtos eurais už MWh per parą pajėgumų užsakymo laikotarpiui (metams ar ketvirčiui). Be to, išleidimo taškuose papildomai nustatytos ir kainos už tuose išleidimo taškuose perduotą dujų kiekį (eurais už MWh).

Perkame dujas iš Gazprom ir pirksime per „Independence“, skaičiuodami jų tūrio vienetus, tai ir parduoti turėtume tūrio vienetais. Deja, tada visiems būtų aišku, kur kiek kainos skirtumo lieka – kiek Gazpromui, kiek norvegams, parduodantiems dujas, kiek off-shor-ui, kiek AB „Amber Grid“. Tada bus aišku ir už kiek tą patį dujų kiekį nupirks šilumos gamintojai skirtinguose Lietuvos miestuose.

Tačiau taip daryti valdžiai pavojinga – tada bet kas supras, kas bus kaltas dėl būsimo šildymo kainų padidėjimo. „Independence“ pasekmes būtina maskuoti, o ir kaltus už būsimą šildymo kainų padidėjimą reikia surasti. Todėl ir reikia nustatyti kuo painesnę dujų, parduodamų šilumos gamintojams, kainų skaičiavimo metodiką, nustatant, kad AB „Amber Grid“ dujas Lietuvos vartotojams, naudojantiems dujas savo poreikiams ir šilumos gaminimui, parduos, skaičiuodama ne tik dujų kiekį, bet ir „už energijos vienetą (MWh) pagal viršutinį šilumingumą.“

Kadangi šio „viršutinio šilumingumo“ skaičiavimo metodikos ir paaiškinimų neturiu, todėl jos nekomentuosiu. Tačiau sąžiningoje, ypač valstybės–monopolininkės reguliuojamoje prekyboje, kurie tiesiogiai įtakoja viešąjį interesą, neturėtų būti jokių kainos maskuočių.

Todėl žiemą nenustebkime, kad Respublikos Prezidentė pratęs savo karą su šilumos gamintojais – jie turi likti kalti, o ne „Independence“ avantiūros veikėjai. Dar reikia pasukti galvą, kad nesumažėtų mūsų naudojamų dujų kiekis. Įdomu, kaip pasielgs teroristinė Rusijos valstybė, nuo 2015 m. dar 10 proc. sumažinusi dujų kainą Lietuvai? Ar mūsų Prezidentė veikia išvien su Gazprom, taip pat nenorinčiu mažinti mums parduodamų dujų kiekį?

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , .

15 komentarų

 1. "Sąjūdžio būstinė":

  Zigmai, gal Jūs visiškai kvailas, neišmanėlis ar perversmininkų fašistų draugas… Taip, – kai
  Lietuvoje atvirai ir be Tautos valios išmetama Konstitucija, lakstot ir bakstot “garas-maras-caras” temomis.
  tema – ŠIANDIEN (iki gruodžio 1 d. bent)
  yra v i e n i n t e l ė.

  Visiškai neteisėtas, antikonstitucinis (tuo ir atvirai fašistuojamas) Lito išėmimas iš mūsų, Lietuvos piliečių santvarka prižiūrimos, globojamos ir saugomos Konstitucijos. Valstybė atvirai “kraujuojanti:,
  tarsi koks tai “teisinis charakiri” išverstais viduriais,
  ir nieks sustumt į padorią, teisinę galią net nesiruošia.
  Sklambja Bankas, Seimas, Prezidentė:
  po Naujų, t.y. pirmą Sausio 1 d. akimirką įvyks IŠVERSMAS, ir Litus mesim ant “euro”.

  Nedora tai – ANTIKONSTITUCIŠKA.
  Būk vyras Zigmai, tarkis su Bičkausku ir kitais sąjūdiečiais ir bent šeštadienį skelbk žygį
  į Konstitucijos ir demokrantinės santvarkos (bei visi Konstitucinio teismo)
  g y n y bą.

  Juk:

  LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
  LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

  NUTARIMAS
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 125 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO 170 STRAIPSNIO (2012 M. KOVO 15 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

  2014 m. sausio 24 d.
  Vilnius

  Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų ……….
  dalyvaujant….
  remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102, 105 straipsniais, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 1 straipsniu, viešame Teismo posėdyje 2014 m. sausio 14 d.
  išnagrinėjo

  konstitucinės justicijos bylą Nr. 22/2013 pagal pareiškėjo – Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. lapkričio 7 d. nutarime Nr. XII-583 „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymas pagal priėmimo tvarką neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ išdėstytą prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymas pagal priėmimo tvarką neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 69 straipsnio 1 daliai, 147 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.

  //Pareiškėjo – Seimo prašymas Konstituciniame Teisme gautas 2013 m. lapkričio 11 d. //

  /////////////////
  Konstitucinio Teismo pirmininko pranešimas dėl minėto prašymo priėmimo 2013 m. lapkričio 16 d. buvo oficialiai paskelbtas „Valstybės žiniose“ (Žin., 2013, Nr. 118-5946).
  Nuo tos dienos
  iki bus paskelbtas Konstitucinio Teismo nutarimas šioje konstitucinės justicijos byloje
  yra sustabdytas
  Seimo 2006 m. balandžio 25 d. priimto Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymo
  (Žin., 2006, Nr. 48-1701)
  …………………………………………..galiojimas.

  • Gediminas Paulauskas:

   Jei ne šis KT sprendimas, Seimas būtų pakeitęs Konstituciją, tam buvo pakankamai laiko. Pakeisti Konstituciją nereikia referendumo, tam užtenka kad tam pritartų 2/3 Seimo narių balsuojant du kartus, tarp jų darant ne mažiau 3 mėnesių pertrauką.

   Ir, žinoma, tai niekaip nesusiję su Vaišvilos pastangomis diskredituoti terminalą ir III energetikos paketo įgyvendinimą.

 2. Gediminas Paulauskas:

  Atvirkščiai, tuo siekiama parodyti tikrąją dujų vertę. Kaina Europoje ir kitur pasaulyje skelbiama už MMBtu arba MWh. Rusijos dujų kaina yra slapta.

  Kubiniai metrai svarbiau yra išgaunant ir perduodant dujas, o ne jas naudojant. Suskystintos dujos užima daug, daug mažiau nei dujinės formos, nors jų energetinė vertė tokia pati. Kaip paversti tūrį į energiją? Tūris priklauso nuo temperatūros. O šitoje vietoje Rusijos standartas skiriasi nuo Tarptautinės Energijos agentūros – matuojama atitinkamai prie 20 °C ir 15 °C.

  Todėl standartinis 1 m³ dujų apytiksliai lygus 1.017 m³ rusiškų dujų, t.y. rusiškos dujos atrodo šiek tiek pigesnės, jeigu kiekius skaičiuojame kubiniais metrais. Kol turėjom vieną šaltinį, tai buvo nesvarbu, tačiau kuriant laisvą rinką reikia kiekius matuoti vienetais, kuriuos galima tarpusavyje palyginti.

  Biokuro atveju tai dar svarbiau, nes skirtingo kuro – medienos, pjuvenų, šiaudų, šilumingumas skiriasi, tai priklauso ir nuo medžio rūšies, drėgmės. Lyginti kubinius metrus malkų su kubiniais metrais dujų beprasmiška. Todėl ir matuojama energijos vienetais – MWh.

  Netiesa, kad per terminalą pirksime tūrio vienetus, nes kaina priklausys nuo National Balancing Point biržos, o ten prekiaujama britiškais pinigais už britiškus terminius vienetus (pensai už termą, arba svarai už MMBtu). Nesu tikras apie valiutą, bet kiekiai, be abejo, matuojami energijos vienetais.

  Tai čia apie dujų kainą, ypač jei jos deginamos šilumai ar elektrai gaminti.

  Yra tiesos, kad transportavimo (perdavimo) kaina turėtų būti už tūrio vienetus. Čia vėl padeda biokuro pavyzdys. Nežinau, ten matuojama tonomis ar kubiniais metrais, bet pervežti tokį patį kiekį medžio ar šiaudų granulių kainuoja tiek pat, nors jų vertė ir skirtinga.

  Tad tikriausiai matuojami yra abu dalykai. Ir tas tariamas painumas atsiranda net ne dėl terminalo, o dėl to, kad buvo atskirti ir atskirai įkainoti tiekimas, perdavimas bei skirstymas. Dėl to žinosime, kiek, kam, ir už ką mokame. Kaip jau kurį laiką yra elektros rinkoje.

  • Klausimas:

   Pats bent suprantate, kad energija iš kuro išgaunama jį deginant, o šis procesas VYKSTA UŽ TRANSPORTAVIMO SISTEMOS RIBŲ. Kaip jūs įleidę į vamzdyną kūbus (kaip jie matuojami yra susitarimo reikalas ir juos galima PAMATUOTI) gausite megavatvalandes (nesudeginę įleistų kūbų)? Paskaičiuosite kiek energijos gautumėte iš apibrėžto dujų kiekio. Tačiau tie skaičiavimai yra teoriniai ir gali gerokai skirtis nuo praktikos, nes išgaunamos energijos kiekis dar priklauso ir nuo įrenginio, kuriame ji išgaunama.
   Laikas jau mąstyti apie technologijas, kuriose nereikia nieko deginti (sudeginę miškus, ką tada darysime? Vėl prie dujų pereisime?). Pvz. apie sūkurio (angl. vortex) technologijas. Dar pamąstyti apie patalpų formos įtaką jų šilumos išlaikymo galimybėms arba energijos generatorių formos įtaką energijos gamybai.

 3. Beta:

  Praėjusią savaitę Seimo nariams išdalytoje Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013-2014 metų veiklos rezultatų ataskaitoje atskleistas iki šiol slėptas valdžios planas dirbtinai padidinant valstybės valdomų energetikos įmonių vertę išpūsti elektros tarifus ir per ateinančius 10 metų iš vartotojų kišenės ištraukti beveik 4 mlrd. litų, matyt, naujiems grandioziniams projektams finansuoti. Valstybės valdomos energetikos įmonės milžinišką pelną, palaiminus valdžiai, gautų ne todėl, kad mažintų sąnaudas ar pagamintų ir parduotų daugiau energijos bei kokybiškesnių paslaugų. Tiesiog Vyriausybė savo nutarimu patvirtino energetikų sumanytą suktą planą, kaip plėšti pinigus iš vartotojų dirbtinai išpučiant elektros tarifą. Įgyvendinti šį planą – kad pinigai pradėtų kapsėti idėjos sumanytojams – įpareigota Kainų komisija. Bet jos pirmininkė Diana Korsakaitė prieštarauja tokiam valdžios sumanymui, vadina jį nesuprantamu ir neteisingu. „Ar reguliuotojas, nežinodamas ir todėl negalėdamas paaiškinti visuomenei šios naštos tikslingumo, turi teisę savo sprendimu užkrauti ją verslui ir žmonėms?“ – piktinosi Komisijos vadovė.

  /lzinios./

  • Gediminas Paulauskas:

   Taip, tai yra tikra problema, kad elektros (ir šildymo) įmonių pelnas, nors ir reguliuojamas, yra nustatomas pagal turto vertę. O daug tokių įmonių vėl perėmus į valstybės nuosavybę, Vyriausybė pati sau nustato mokamus dividendus. Norėdami gauti daugiau pelno, tokios įmonės tiesiog popieriuje didina turto vertę… Nežinia, kiek turėtų uždirbti pelno ir kiek turėtų mokėti dividendų akcininkui. Svarbu, kad tai būtų teisinga. Kainos nustatymas pagal turto vertę yra labai keistas, neskatina įmonės dirbti efektyviau, parduoti nereikalingą turtą, investuoti į pigesnius sprendimus. Norėtųsi daugiau diskusijos šia tema, o ne pabodusio mojavimo terminalo „afera“ kuri blogai yra todėl, kad užsitikrinus dujų tiekimą, dingsta viena iš priežasčių atsisakyti dujų apskritai.

   Apie elektros kainos didinimo suokalbį skaitykite Raimundo Kuodžio pristatymą ekonomika.org

 4. Amelija:

  Vis žiūrinėdavau Alkas.lt tekstus. kai ką pakomentuodavau. Šiandien sakau sudie. Nusivažiavot, vyrai, nėra ką skaitytir dėl ko diskutuoti. Išmetu Jūsų tinklalapį iš parankinių, ir, jei neklystu, nuo apsilankymų skaičiaus mažėjimo naudos neturėsite. Nusivažiavote kur ir vieta tautininkams, kitiems marginalams ir Putino gerbėjams, labanakt.

 5. pušis:

  Ar girdit, redaktoriai, kokia “svarbi” asmenybė mus palieka? Vaje, kas dabar bus? 🙂

  • ;):

   senesni Alko skaitytojai turėjo pastebėti, kad per pastaruosius metus- pusantrų iš čia išsinešdino ir daugiau komunistuojančių konservų – “tikras lietuvis”, “Marta- et” ir dar keletas:)
   Beje, neverta daugiau komentuot tokio “svarbaus” įvykio- ne į temą straipsniui. Gerbkime Autorių.

 6. stasys:

  Na vienį išeina kiti ateina ,..gyvenimas vietoje ir Alke nestovi ..:)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: