P. Gylys. N. Venckienės byla – teisinio absurdo teatras (12)

Povilas Gylys | Alkas.lt nuotr.

Povilas Gylys | Alkas.lt nuotr.

Lietuvoje sklinda gandai, kad mes gyvename demokratinėje sistemoje. Gandai remiasi byliomis ar nebyliomis prielaidomis, kad pas mus pilietis gali laisvai reikšti savo nuomonę, kad jis yra apsaugotas nuo šmeižtų, nuo politinio ar teisinio susidorojimo. Esą mūsų šalyje teisėsauga, atlikdama savo misiją, vykdo teisingumą. Tai darydama ji kovoja su neteisybe ir tai daro uoliai, nuosekliai bei viešai – nuolat aiškindama visuomenei savo sprendimų pagrįstumą.

Tuos gandus lyg ir patvirtina Generalinio prokuroro pavaduotojo Dariaus Raulušaičio nesenas pareiškimas, kad „prokurorai ir teisėjai turi įtikinamai ir suprantamai visuomenei paaiškinti savo sprendimus“. Teisingas, gandus apie demokratišką Lietuvą patvirtinantis pareiškimas.

Tačiau gausybė faktų rodo, jog tai greičiau geros deklaracijos, teisingi šūkiai nei tikrovė. Teisėsaugos darbai per dažnai liudija priešinga – mes nuolat susiduriame su teisėsaugos savivale, galimais klaniniais suokalbiais, o taip pat politine įtaka teismams.

Pulkininko Vytauto Pociūno žūtis ir tos žūties „tyrimas“, šio aukšto pareigūno viešas šmeižtas žiniasklaidoje tėra vienas iš virtinės naujausių laikų teisinės sistemos istorijos epizodų, rodančių, jog, kaip jau esu anksčiau rašęs, valdantis klanas įgauna vis daugiau klikos bruožų.

Ne mažiau ryškus yra ir kitas – Garliavos bylų voratinklio atvejis. Toje istorijoje matyti, kaip dori, dėl Klonio gatvės mergaitės likimo susirūpinę ir ten ištisomis savaitėmis budėję taikūs, patriotiški, krikščionišką tikėjimą išpažįstantys žmonės, tapo grubios teisėtvarkos jėgos atakos objektais.

Egzistuoja daugybė video įrašų, nuotraukų, liudininkų pasakojimų, kad jie nepuolė, neatakavo policijos. Jeigu būtų puolę, šaudę, mėtę „molotovo kokteilius“, tuomet galima būtų juos kaltinti įstatymo pažeidimais. Tačiau jų pasipriešinimas buvo taikus, pasyvus.

O puolė valstybę ir demokratiją turintys atstovauti pareigūnai. Tai jie, naudodami perteklinę jėgą, grubiai pažeidė vaiko teises, sukeldami jam fizinį ir psichinį skausmą. Taip manau aš ir tūkstančiai Lietuvos žmonių, kurie įsitikinę – „G.Černiauskas nešė“. Tiesa, dalį visuomenės pavyko įtikinti priešingu: „G.Černiauskas nenešė“, vaikas nepatyrė nei psichologinio, nei fizinio skausmo. Ir gyvena tas vaikas dabar palaimoje. Nors yra nutraukti visi jo ryšiai su visa savo vaikiška ir giminiška aplinka. Nors esama duomenų, kad jo sveikata yra sutrikusi.

Tačiau nei Generalinis prokuroras D.Valys, nei D.Raulušaitis nesivadovauja deklaruojamu, tikrai teisingu principu: prokurorai ir teisėjai turi nuolat aiškinti, kodėl mergaitei buvo sukeltas skausmas, kodėl teisiami, net po kelis kartus, praktiškai visi Klonio gatvės budėtojai – žmonės, kuriuos tikra demokratinė valstybė pagirtų už pilietinę drąsą.

Pastaruoju metu į viešumą buvo iškelti nauji kaltinimai buvusiai nepriekaištingos reputacijos teisėjai Neringai Venckienei. Dabar tokių kaltinimų jau dvylika. Po kelerių metų tyrimo buvo nustatyta, kad N.Venckienė kalta dėl šmeižto, mirusio atminimo paniekinimo, neteisėto informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimo, neteisėto tos informacijos panaudojimo, piktnaudžiavimo tarnyba ir vieši raginimai smurtu pažeisti Lietuvos suverenitetą. Ji kartu su savo teta Audrone Skučiene yra įvardijama kaip organizuotos grupuotės vadeiva. Tiesa, kol kas nėra kaltinimo, kad N.Venckienė su savo bendražygiais kvietė ateivius iš kitų pasaulių nusileisti Lietuvoje ir pakeisti čia egzistuojančią tvarką.

O tvarkos reikia. Pirmiausia reikia, kad D.Valys, D.Raulušaitis, teisėjai, kurie priima sprendimus šiame bylų voratinklyje ir kurių pavardes net Seimo nariui sunku sužinoti, VIEŠAI paaiškintų, kokiais argumentais remiamasi pateikiant vis naujus ir naujus kaltinimus N.Venckienei, Laimutei ir Vytautui Kedžiams, Klonio gatvės gynėjams.

Kaip pilietis, norintis patikėti gandais apie demokratijos, vadinasi, ir teisingumo klestėjimą Lietuvoje, savo ruožtu noriu užduoti keletą klausimų D.Valiui ir kitiems teisėsaugos bei žiniasklaidos atstovams:

– kodėl iki šiol neištirta aukšto rango teisėjo Jono Furmanavičiaus byla? Kad ji nėra ištirta, pripažino pats D.Raulušaitis.
– kodėl viešojoje erdvėje D.Kedys yra paskelbtas žudiku, nors teisiškai tai neįrodyta? Ar tai nėra mirusio žmogaus šmeižimas?
– kodėl Raimundo Ivanausko bei aukštų policijos pareigūnų bylose remiamasi neįrodyta prielaida, kad D.Kedys nužudė teisėją J.Furmanavičių?
– kaip atsitiko, kad, kurpiant N.Venckienės apkaltą, nebuvo parodytas VISAS mergaitės paėmimo iš senelių namų vaizdo įrašas, tačiau buvo parodyta ištrauka – 12 sekundžių? Tačiau jeigu VISAS vaizdo įrašas buvo slaptas, tai Seimo komisijai negalima buvo rodyti ir tų 12 sekundžių įrašo. Ar nebuvo pažeistas įstatymas?
– prokurorai žiniasklaidai ir visuomenei turi viešai ir argumentuotai paaiškinti, ką jie turi galvoje sakydami, kad N.Venckienė buvo ne tik organizuotos grupuotės vadeiva, bet ir ragino smurtu pažeisti Lietuvos suverenitetą?
– kada D.Valys ateis į Seimą su antrankiais „pasiimti“ kitų „Drąsos kelio“ žmonių? Nes jie, iš kaltinimų galima nujausti, yra prisidėję prie minėtų baisių N.Venckienės nusikaltimų.

Dėl vietos stokos kitų klausimų čia nepateiksiu. Sutikdamas su D.Raulušaičiu, kad prokurorai ir teisėjai turi nuodugniai aiškinti savo sprendimus, laukiu jo ir kitų teisininkų paaiškinimų. Nes iš to, kas apie N.Venckienės nusikaltimus skleidžiama viešoje erdvėje, susidaro įspūdis, kad teisėsauga prarado ryšį su tikrove ir kurpia kaltinimus, kurie prieštarauja gerai žinomiems faktams bei sveikai nuovokai. Tai labai panašu į teisinį absurdo teatrą.

P.S. Kol atskiras bylas nagrinėji pavieniui, absurdas nėra toks ryškus. Tačiau, kai pažvelgi į bendrą teisėsaugos veikimo paveikslą, vaizdelis iš tiesų nekoks. Matydamas, kaip, pavyzdžiui, „sprendžiama“ Vito Matuzo byla, kaip rengiami „kaukių baliai“, t.y. kaukėtų pareigūnų veiksmus, kurie galų gale baigiasi niekuo, bei kaip klostosi kitos rezonansinės bylos, turi pripažinti – teisinio absurdo pojūtis dar labiau sustiprėja.

2014 10 27

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , .

12 komentarų

 1. Gandas Nr.1:

  …čia kaip “pereinanti alegorija” nuo Г а с т р о н о м “Но 1”
  neplktc tovariščiau Gyly; tik nesupykite, buvot ir užsenMinu, ir
  su “gastronominiais” anoj sistemoj pabendraudavot, tad
  nenuostabu
  kad:
  būdamas eilinio absurdo viena iš 140-ių pilietinių ASMENYBIŲ iš kasos kas mėnesį,
  (Seimo kasos) kukliai savąją dalį atsiimat ir… net nei kruopukės gėdos (o gal ir be sąžinės)
  neapsikraudamas į savo prisiektą pareigą – “prisiekiu VYKDYTI KONSTITUCIJĄ”,
  spjaunat, spjaunat, spjaunat, ir net pamokslaut drįstat!
  Kas Jums, – Lietuvos seimo narį (išrinktasis)
  davė teisę iš Konstitucijos išimt ir spardyt darkyt, valkiot, tyčiotis savavaliai bevaliai 125 -tą jos
  straipsnį.
  Žinia Lietuvai paskelbta – TEISMO paskelbta, šio straipsnio pakeitimai n e g a l i o j a;
  tai užuot Į V Y K D Ž I U S KONSTITUCIJĄ, dar pribėkit ir kiekvienam įspirkit, kas tik Tamstos kelyje,
  – nematau jokio skirtumo, – ar man, ar bet kam spirtumėt ir visą dieną visus spardytumėt, ar kaip
  “ant gando” laidot viešumon žodį po žodžio:
  – kodėl…
  – kodėl…
  – kodėl…
  – kaip…
  – kada…
  tuščias reikalas bet kokia žodinė ar ne veikla,
  kai pagrindinį Valstybės įstatymą,
  pagrindinę pareigą
  ir savo asmeninę priesaiką
  su visu tuo neveikimu
  esate išmetęs į šiukšlyną;
  negi niekas iš 140-ių, esančių prie seimo kasos
  (sąraše) neturi sąžinės?

  Gal visgi Konstitucija Lietuvoje dar galioja “Drąsos keliau” rinktini,
  juk garbės ir drąsos gavote iš mūsų, – įvykdykit pareigą dabar
  – VYKDYTI KONSTITUCIJĄ, –
  ir šią savaitę pateikite Konstitucinio teismo nutartimi dėl
  Lietuvos Respublikos Konstitucijos 125-ojo straipsnio galių sugrąžinimo d e r a m ą
  teikinį, (na nemokantys ar vengiantys tart lietuviškai, šlebizavoja – “projektą”) Jūs gi
  ne projektorius, tad tiesiog p-a-t-e-i-k-i-t-e tai kas dera pagal tamstos pareigą ir priesaiką!

  O tokios asmenybinės smulkmenėlės, kaip Valiai, Raulušaičiai, Venckienės, kai griūna
  (ir Jūsų neveikimu beje) visas Valstybės teisinis pamatas, kai nuo Kovo 11-osios
  kurta darnios bendruomenė gyvensena žioplai, žioplų Seimo narių permetama į
  antikonstitucinį užribį (o gal… net sąmoningai tai?!!), virsta “kažkuo”, iš tvirtos
  teisinės ir visų piliečių teisėtai atstovaujamos demokratinės santvarkos, tai jau net ne bėda,
  o nelaimė.

  Ir Jūs (asmeniškai) tos nelaimės (galimos beje labai rimtos) neatskiriama, sudėtinė, bei iš Valstybės iždo apmokama dalis.

 2. J.V:

  Švelniai pasakyta absurdo….surdus lotyniškai reškia- kurčias… bet čia nusikaltimas Dvasiai…
  Mt 12.31 „Sakau jums: kiekviena nuodėmė ir piktžodžiavimas bus žmonėms atleisti, bet piktžodžiavimas Dvasiai nebus atleistas. …Čia liberastinė užmačia gėrį vadinti blogiu ir paminti teisngumo duotybę… to vaiko klyksmas šaukiasi Dievo bausmės Sodomos vyresnieji…
  Va ir atsiskleidžia žmonės jūs ar ne žmonės… velniui duotos valandos yra trumputės.

 3. Patvorių berniukams:

  Kada patvorių berniukai paliks ramybėje Garliavos mergaites?
  Čia kažkos nukrypimas, ar kas?

 4. Žaltys:

  Ponas Gyly, dėkit mandatą, atsiprašykit rinkėjų už tai, kad esat vienas iš pasinaudojusių apkvailintų rinkėjų pasirinkimu. Iš tiesų jus reikėtų patraukti atsakomybėn, išieškoti jums išmokėtus pinigus.

 5. Ar girdėjot,:

  kad Dievas nubaudė Kėdainių teisėją Kondratjevą, nes jis vakar padarė avariją, kurioje žuvo dvi moterys. Ką Dievas baus toliau už skleidžiamą melą ir daromas neteisybes, nėra žinoma. Jei žmonėnės nesustoja, sustabdo Dievas.

 6. Kęstutis:

  Priminimui – pikasas 110 klausimų… o jų dar padaugėjo…
  1. Kodėl nebuvo atkreiptas reikiamas dėmesys į Drąsiaus Kedžio skundus ir prašymus? Ar ne dėl teisėsaugos institucijų tokio aplaidumo, nebuvo užkirstas kelias tam, kad vėliau būtų nenužudyti keli asmenys?

  2. Kodėl tyrimo dėl galimo pedofilijos atvejo metu buvo padaryta tiek daug policijos ir prokuratūros darbo spragų: laiku nepadarytos kratos, neapklausti galimai svarbūs liudininkai, neištirta galima pedofilų nusikaltimų padarymo vieta, pakankamas kietkis telefoninių pokalbių ir kompiuterių laikmenų, nesiimta jokių priemonių, kad galimi nusikaltėliai būtų sulaikyti?

  3. Kas tie vyrai, kurie dviejomis mašinomis blokavo kelią ir užpuolė Drąsių Kedį išvažiuojantį su draugu iš Vilniaus. Kas, paklausęs: “Su pedofilais kariauji?”, grasino susidorojimu. Kaip buvo tvirtinama, D.Kedžio draugas grumtynių metu užčiuopė pas vieną užpuoliką ginklo dėklą. Tik D.Kedžiui iššovus į orą, užpuolikai nuvažiavo. Įdomu, ar ir kriminaliniai nusikaltėliai specialiuose dėkluose pistoletus prie savęs laiko?

  4. Kas 2009m. spalio 5 dienos rytą nužudė Kaune išvykstantį į darbą teisėją Joną Furmanavičių? Ar žmogžudystė buvo užsakomojo pobūdžio ar įvykdytos suinteresuotų asmenų? Jei yra užsakovai, tai kas jie?

  5. Kokie J.Furmanavičiaus žudikų bei galimų jų užsakovų siekiai? Nužudyti, kaip pavojingą pedofilijos nusikaltimų bendrininką ir potencialų liudininką? Dėl kompromato prie aukštą prokuroro postą turintį asmenį, norint perimti tą informaciją? Nusikaltėlių kerštas teisėjui už jo priimtus sprendimus jo, kaip teisėjo, darbe?

  6.Kas tie du asmenys, kurie atvyko autobusiuku su užrašu “Kauno keliai”, tam tikrą laiką lūkuriavo ir šūvių serija (keturi pataikė į kūną, du į galvą) nušovė teisėją? Kas tas rusvaplaukis neatpažintas žudikas, kuris iš arti paleido kontrolinį šūvį į teisėjo galvą ir skubiai pasišalino iš žudynių vietos?

  7. Ko ieškojo žudikas nužudyto teisėjo švarke? Gal žinojo, kad teisėjas į darbą buvo pasiėmęs pedofilus prokurororus kompromituojančią vaizdajuostę?

  8. Kodėl ant teisėjo automobilio nėra “VVolksvagen” autobusiuko dažų pėdsakų? Ar automobiliai buvo susidūrę?

  9. Autobusiukui nuvažiuoti teisėjo mašina netrukdė, tad jos patraukti, kaip teigia prokurorai nereikėjo. Kaip atsirado D.Kedžio DNR pėdsakai, jei žudikai nedelsiant skubiai pasišalino. Ar jie nepaimti nuo paimtų D.Kedžio rūbų per kratą jo namuose?

  10. Kas užsakė lipdukus žudikų panaudotam autobusiukui. Kur dingo tyrėjų paimtos stebėjimų kamerų kasetės iš įvairių stebėjimo vietų, galinčios nurodyti tikrus, tačiau užsakymo priėmėjo teigimu nepanašius į D.Kedį, lipdukų užsakovus, o gal ir pačius žudikus?

  11. Ar tikrai vienas iš reklamos verslo sėkmingai besiverčiantis savininkas pasikorė klūpantis, be jokios žinomos priežasties? Ar jis nebuvo pakartas būtent tuoj pat po D.Kedžio kūno suradimo? Kodėl taip skubiai buvo kremuotas to savininko kūnas, nors buvo pažadėta atlikti išsamų jo žūties tyrimą? Gal jis prasitarė, kad lipdukus atėjęs atsiimti užsakovas buvo azijietiško veido vyras? O gal firmos savininkas nenorėjo melagingai liudyti, kad tai buvo D.Kedys?

  12. Kas atsiuntė klaidinančią, D.Kedį priviliojančią žinutę 2009m.Spalio 5d. rytą, panaudoję V.Naruševičienės kaimynų telefono numerį, kad galimai jo ieškomas Aidas (Vaidas?) tuo metu buvo pas V.Naruševičienę?

  13. Kas tie du asmenys (vienas žemas ir storokas, kitas aukštesnis), kurie laukė savo automobilyje D.Kedžio prie V.Naruševičienės namų, kurie atėmę iš Drąsiaus pistoletą bei surakinę antrankiais vienas iš jų nuvežė D.Kedį nežinoma kryptimi?

  14. Kada V.Naruševičienės žudikai numetė D.Kedžio nepanaudotą ginklą? Ar prieš Violetos nužudymą ar vėliau, kai ginklas jau buvo atimtas? Ar V.Naruševičienė buvo dar gyva, kai D.Kedys buvo suimtas?

  15. Ką reiškia, kad ant to numesto ginklo nebuvo jokių pirštų antspaudų? Kas juos taip kruopščiai nuvalė?

  16. Kodėl nebuvo patikrintos Žiegždrių psichiatrinės ligoninės patalpos, kurios buvo tik keli kilometrai nuo V.Naruševičienės namų ir vietos, kur buvo rastas D.Kedžio kūnas?

  17. Kodėl Žiegždrių ligoninės personalas bandė neigti, kad dalis tų, dabar jau apleistų pastatų buvo privatizuoti A.Ūso ir V.Muntiano?

  18. Kokie trys dėdės mažylės liudijimu tvirkino bei prievartavo ją ir jos pusseserę? Kuriose vietose, kiek laiko ir kiek kartų tai buvo daroma?

  19. Kas yra tas trečias dėdė – aukštas blondinas Aidas (Vaidas, Aidis) apie kurį papasakojo mažylė? Ar buvo atliekamos jo paieškos?

  20. Kodėl buvo blokuojama bet kokia informacija apie Kauno Apygardos teismo pirmininko A.Milinio įsūnio Vaido žūtį? Kodėl net per laidotuves buvo panaudota tik šio blondino, dar paauglio nuotrauka? Ar jis buvo nušautas ar nusišovė pats? Kur jis buvo savaitę iki mirties, kas jį prieš mirtį sumušė ir kur tai buvo padaryta?

  21. Kas toms nusikalstamoms pedofilijos veikoms sąvadavo? Ar tame dalyvavo tik mergaičių mamos, ar ir kiti asmenys padėjo bei slėpė nusikalstamas veikas?

  22. Kodėl nebuvo atlikta psichologų teisinė ekspertizė su antra mergaite pagal įprastas procedūras? Ar jos apklausa, dalyvaujant ir galimai įtariamajai jos motinai V.Naruševičienei, buvo pakankamas įrodymas ir ar tai atitiko įprastines tokių atvejų procedūras.

  23. Kodėl buvo leista ją išgabenti jos tėvui iš Lietuvos, pačiam turinčiam pateiktus jam kaltinimus naujoje, berods jau 9-je baudžiamojoje byloje, laisvai išvykti į užsienį?

  24. Kaip vertinti viešai pasklidusias kalbas, kad vyresnioji mergaitė turėjo specifinių sveikatos sutrikimų ir apie jas buvo žinota jos mokykloje ir kitur? Tie sutrikimai, kaip teigiama, buvo pasireiškę net ir apklausos metu. Kodėl nebuvo atkreiptas į tai tyrėjo Paliulio dėmesys? Ar šis asmuo buvo reikiamos kvalifikacijos ekspertas?

  25. Kas vilkino, dangstė galimus pedofilus bei trukdė tyrimui? Jei tai darė policijos, prokuratūros ar vaikų teisių gynimo pareigūnai, tai kas jie tokie? Kurie iš jų dirba teisėsaugos institucijose ir šiandien? Ar tikrai prokuroras Kiuršinas sakė„ “Na ir kas, kad kartą kitą įkišo?“

  26. Kodėl prokuratūra nevykdė Vilniaus apygardos teismo įsigaliojusio ir neatšaukiamo spalio 6d. sprendimo ir neiškėlė įtarimų L.Stankūnaitei iki šios dienos? Kas turi atsakyti už tokį teismo nutarimo ignoravimą?

  27.Kaip suprasti tai, kad Panevėžio apygardos teismas priėmė priešingą sprendimą? Kurio teismo sprendimas yra vykdytinas, jei teismai vienodo teisinio lygmens?

  28.Kuris konkretus teisėjas ir konkretūs prokurorai panaikino teisinius įtarimus dėl sąvadavimo L.Stankūnaitei ir nepanoro baigti tyrimo, nors to prašė nukentėjusioji mažylės globėjų pusė?

  29. Ar tarp A.Ūso ir L.Stankūnaitės buvo labai artimi santykiai ar tik “dalykiniai”? Kuria jų skirtingai pateikinėjama versija reikia tikėti?

  30. Kodėl L.Stankūnaitė ir A.Ūsas nuolat keitė savo parodymus dėl jų santykio pobūdžio?

  31. Ar iškelta, gal jau 8-a byla Naruševičiui yra nutraukta ar jis vis dar kaltinamasis? Ar jo dukra dabar yra pakankamai saugi?

  32. Dėl ko žudynių išvakarėse taip džiūgavo, kaip patys teigė, A.Ūsas su savo žmona, naktį ilgai negalėjo užmigti, kad net teko jiems migdomuosius naudoti?

  33. Kada išėjo iš namų tą spalio 5d.žudynių rytą A.Ūsas? Gerokai anksčiau negu įprastai ar gerokai vėliau? Kada jis, skirtingai teigdamas, sakė netiesą?

  34.Ar nebuvo A.Ūsas vienas iš žudynių organizatorių, jei taip bandė savo aiškinimais klaidinti teisėsaugą ir visuomenę?

  35. Kam buvo reikalinga šios istorijos dalyviams A.Ūsui (4), L.Stankūnaitei(5), J.Furmanavičiui(11) tiek daug mobiliųjų telefonų? Sąvadavimo ryšiams reguliuoti, plėsti ar kitokioms paieškoms?

  36.Kodėl tų telefonų išklotinių nebuvo nagrinėjant bylą Panevėžyje? Kodėl teismo sprendime aiškinama, kad telefoninės išklotinės jo buvo išnagrinėtos, nors jų byloje nebuvo?

  37. Ką galėjo reikšti L.Stankūnaitės telefoniniai pokalbiai su J.Furmanavičiaus drauge? Ar tuo telefonu, kaip priedanga, nesinaudojo pats J.Furmanavičius?

  38. Kodėl nebuvo iš esmės patikrinta versija apie prokurorą pedofilija kompromituojantį įrašą, paliktą J.Furmanavičiaus dispozicijoje, kurią šis savo žūties dieną žadėjo pasiimti į darbą ir perduoti vieno laikraščio redaktorei?

  39. Kodėl L.Stankūnaitė teigė, kad ji nepažinojo teisėjo J.Furmanavičiaus, nors jos įspėjančiame skambutyje seseriai V.Naruševičienei spalio 5d. ryte sužinome, kad ji apie savo būrėjos išpranašautą žuvimą “iš pažįstamų rato” jau buvo sakiusi seseriai anksčiau?

  40.Koks iš tikrųjų buvo J.Furmanavičiaus, A.Ūso, L.Stankūnaitės ir V.Naruševičienės tarpusavio ryšys?

  41. Kodėl buvo patikrintos tik kelios A.Ūso (4), L.Stankūnaitės(5), ir V.Naruševičienės (1) mobiliojo ryšio priemonės, o iš 1723 A.Ūso pokalbių įrašų byloje yra tik 13 stenogramos, L.Stankūnaitės iš 1181 įrašo padaryta tik 9, iš V.Naruševičienės 1245 – padarytos tik 3.

  42. J.Furmanavičiaus pokalbių byloje iš viso nėra, nors jis naudojosi ne mažiau kaip 11 mobiliojo ryšio telefonais? Gal būtent jis buvo pagrindinis galimo pedofilų klano “krikštatėvis”?

  43. Kokia informacija buvo rasta teisėjo J.Furmanavičiaus kompiuterio laikmenose, kuri tyrėjams, jų teigimu, pasirodė tuomet kur kas svarbesnė, negu įtariamojo Drąsiaus Kedžio paieškos?

  44. Kokiomis aplinkybėmis žuvo J.Furmanavičiaus brolis ir seseres sūnus? Ar tikrai jos tik “neaiškios”, kaip teigia teisėsaugininkai?

  45. Ar teisėjos N.Venckienės sukurtas Aido fotorobotas buvo atpažintas teismo automobilių aikštelės sargo? Ar ne todėl sargas “pats pasikorė”, o jo parodymai prokuratūroje dingo?

  46. Kodėl pedofilijos byloje A.Ūsas ir L.Stankūnaitė turėjo tuos pačius advokatus, kai jų interesai byloje galėjo būti visai priešingi? Ar teismo praktikoje tokia situacija leistina?

  47. Kas paėmė iš darželio mažylę, neatsiklausęs jos globėjų ir netgi jiems nežinant bei uždarė ją į vaikų raidos centrą, nors jame jokios psichologų teisinės apklausos nebūna atliekamos?

  48. Kokie medikai mažylę “gydė nuo slogos”, liepė jai visą laiką ramiai gulėti lovoje ir kodėl ji po savaitės gydymo dalinai prarado atmintį?

  49. Kodėl vietoj susikompromitavusios vaikų teisių kontrolierės R. Šalaševičiūtės, parodžiusios didelį abejingumą galimai prievartautoms mergaitėms, į šį postą buvo paskirta E.Žiobienė, kuri savo veikloje jau buvo įrodžiusi, kad ji skirtingai žiūri į vaikų apsaugą nuo žalingos informacijos, negu LR Seimas?

  50. Kas gąsdino asmenį, buvusį VSD darbuotoją Vilkauską , pranešusį apie kompromituojantį, pas J.Furmanavičių esantį įrašą, apie aukšto prokuroro pedofilinius nusikaltimus Dzūkijoje susidorojimu su pranešėjo dukra, gyvenančia Jonavoje?

  51. Kodėl liudijęs Jonas apie jam nepažįstamų trijų asmenų atnešimą ir numetimą tamsaus ryšulio (D.Kedžio kūno) prie Kauno marių kranto, vėliau kelias dienas buvo “gydomas” Žiegždrių psichiatrinėje ligoninėje?

  52. Kodėl buvo skleidžiamas gandas, kad žvejys jonas jau anksčiau turėjo psichinių problemų, jei net artimiausi giminės to visiškai nežinojo?

  53. Kokiais vaistais ir nuo ko buvo gydytas Jonas. Kodėl vaistų pavadinimai buvo labai slepiami nuo žurnalistų? Gal tai tie patys medikamentai, kuriais buvo “gydomas” ir D.Kedys?

  54. Kodėl pradžioje buvo paruoštos net keturios D.Kedžio mirties ekspertų išvados, o jokiam kitam nepriklausomam ekspertui, kaip to prašė D.Kedžio giminės, buvo neleista dalyvauti net stebėtojo teisėmis? Kodėl po paskutine išvada, kaip buvo teigiama, yra tik vieno eksperto parašas?

  57. Kodėl buvo atliekamos net kelios mažylės apklausų ekspertizės, jei žinome, kad kiekviena iš jų psichiškai žalojo mergaitę? Kiek žinoma, psichologų išvados buvo vieningos: “Mergaitė meluoti nelinkusi”.

  58. Kodėl Kėdainių apylinkės teisėjui B.Varsackiui prireikė dar vienos ekspertizės, kuri patvirtino tą patį, o išvadą teisėjas padarė visai skirtingą?

  59. Kodėl teisėjas B.Varsackis, turėdamas duomenis apie L.Stankūnaitės ir A.Ūso sąsajas jas slėpė ir melavo visuomenei, kad tokių įrodymų neturi?

  60. Kokiomis aplinkybėmis “pats nusiskandino” Jiesioje liudininkas, matęs įtariamuosius A.Ūsą ir J.Furmanavičių, išeinančius su mažyle iš L.Stankūnaitės buto?

  61. Kaimynas, matęs kaip azijietiško veido vyras šovė J.Furmanavičiui “kontrolinį„ šūvį į galvą , neva “numirė nuo infarkto“. Ar tikrai nuo jo?

  62.Kodėl teismas netgi neišsiaiškino mažylės gyvenimo sąlygas pas apsauginių saugomą ir gyvenimo vietą keičiančia L.Stankūnaitę?

  63. Kodėl policijos ir prokuratūros informacija buvo nutekinama L.Stankūnaitei ir A.Ūsui ?

  64. Kur buvo Drąsius Kedys nuo spalio 5 d., kai jis buvo su antrankiais išvežtas nuo V.Naruševičienės namų iki jo mirties?

  65. Kas suorganizavo “ekstrasensės„ – advokatės legendą apie visą D.Kedžio istoriją? Ar organizatoriai viską melavo ar toje legendoje yra ir tiesos krislų? Kas tą “ekstrasencę“ dalinai informavo?

  66. Kodėl tiriantis žudynių bylą prokuroras skambino N.Venckienei , klausdamas ar D.Kedys jau turi advokatą, kai pačio D.Kedžio buvimo vieta tuo metu, atseit, dar nebuvo žinoma ir netgi nebuvo žinoma, ar jis dar gyvas?

  67. Kodėl būtent tuo pat metu A.Ūsas atsisakė apsaugos? Kodėl apsauga, kainuojanti virš 80 tūkst. litų per mėnesį buvo taikoma dviems asmenims?

  68.Ar nebuvo galimybių izoliuoti A.Ūsą, kaip įtariamąjį, mažiau kainuojančiais būdais?

  69. Kodėl nebuvo atkreiptas dėmesys į D.Kedžio traumuotą, kruviną galvą, šlapius drabužius, visiškai švarius sprotbačius drėgno ir purvino Kauno marių kranto aplinkoje?

  70.Kaip vertinti negyvėlio rankų “angelo pozą” , kuri kriminalistų vertinama, kaip priešmirtinė suvynioto kūno būsena?

  71.Ką galėtų reikšti išvada -„užspringo žole“ ir skrandžio turiniu, jei to turinio pėdsakų aplinkoje ir viršutiniuose kvėpavimo takuose nerasta?

  72. Kodėl tyrėjai pradžioje, priešingai mačiusių liudininkų teiginiams, aiškino kad jokių sužalojimų nepastebėta, kai dabartiniai ekspertai jau pripažįsta, kad pas D.Kedį yra ant galvos, kojos ir rankos sužalojimai?

  73. Ar visi tie sužalojimai buvo padaryti, kaip teigiama, po mirties? Kas įtaigojo tokias klaidas?

  74. Kodėl l.e.p. generalinis prokuroras Petrauskas paviešino prokuratūros versiją, kad “šaudė vienas Kedys”, nelaukdamas teisminio nagrinėjimo? Ar jis taip nenusižengė prokurorų darbo etikos taisyklėms?

  75. Kokie medikai skyrė net 9 medicininius preparatus, naudojamus psichiniams ligoniams gydyti (ar “žole paversti”), kurių dalies net su receptais vaistinėse sudėtinga gauti?

  76. Kaip A.Ūsas galėjo prigerti pakelės baloje, jei keturratis motociklas avarijos nepatyrė? Kur tuo metu buvo jo asmeninė apsauga?

  77.Kodėl jis buvo jos atsisakęs iš karto po prokuroro skambučio N.Venckienei apie advokato Kedžiui paiešką?

  78. Kas tie du vyriškiai, kurie paskutinę A.Ūso gyvenimo valandą lankėsi kartu kaimo parduotuvėje ir pirko įvairius gėrimus?

  79.Kodėl teisingumo ministras apie keliu ilgoką laiką kreivazojantį keturračio vairuotoją pranešė tik trečią dieną po jo žūties?

  80. Jei teisėsauga neigia apie pedofilų klano egzistavimą ir įtaria tik vieną žudiką, tai nuo ko dabar yra saugojama L.Stankūnaitė? Gal tam, kad niekam per daug “ko nereikia” neišplepėtų?

  81. Kodėl A.Ūso advokatė Kraujutaitienė pakeitė parodymus, kad prie paskendusio A.Ūso ji atvyko ne tada, kai keturrtačio variklis dar dirbo, o tik žymiai vėliau?

  82. Jei Kraujutaitienės mama teigė, kad advokatė buvo išsivežusi savo buto raktus, tai gal ji buvo svečiuose pas Bašinką, paskutinį A.Ūso gyvenimo vakarą? Kaip kitaip ji žūties vieta galėjo pasiekti per 15 minučių?

  83. Ką reiškia jau ne pirmą kartą pasigirstantys L.Stankūnaitės grasinimai, kad jei nebus atiduota mergaitė, ji “pradės kalbėti”? Kodėl nesudaroma jai tokia galimybė?

  84. Kodėl prokuroras Petrauskas klaidino visuomenę dėl D.Kedžio pėdsakų ant ginklo, kuriuo buvo nužudyti du asmenys? Ar tai tik klaida ar piktybinis veiksmas?

  85. Kodėl nebuvo tinkamai ištirta A.Ūso žūties vieta? Kodėl Vilniaus kriminalistai nesutiko į ją vykti, atseit, naiviai iš anksto “patikėję”, kad A.Ūso mirtis nėra smurtinė?

  86. Ar lūžęs A.Ūso kaklo slankstelis ir nuo ko atsirado juostinis sumušimas ant jo juosmens?

  87.Ar numatoma pradėti tyrimą dėl galimo A.Ūso nužudymo?

  88. Kodėl buvo Generalinėje prokuratūroje surengta L.Stankūnaitės spaudos konferencija kviečiant į ją tik jos atrinktus žiniasklaidininkus?

  89.Kodėl policijos pareigūnas jau kitą dieną “pamiršo” kad ta konferencija buvo, nors jis pats L.Stankūnaitei duris atidarinėjo ir prie mikrofonų sodino?

  90. Kokia prasmė buvo rengti spaudos konferenciją specialaus liudininkės statusą turinčiai L.Stankūnaitei. Juk ji tokiu atveju už savo žodžius teisiškai neatsako.

  91. Kaip vertinti tą faktą, jog tik prokuroras R.Jancevičius yra viešai pasisakęs, kad kaltinimai L.Stankūnaitei nepareikšti nepagrįstai? Ar kitų prokurorų nuomonė vieninga?

  92. Kodėl neišnagrinėjus pedofilijos bylos, buvo vykdytas 15 min trukęs nagrinėjimas ir ruošiamasi nagrinėti bylą dabar dėl mažylės grąžinimo motinai?

  93. Kaip susiję su “byla žudike” VSD, A.Paulauskas, K.Betingis, Jasaitis, L.Kraujutaitienė, A.Valantinas, L.Lavastė. A.Vinokuras ir kiti galimą pedofilų klaną ginantys asmenys?

  94. Kodėl pedofilo fotografo Gintaro Karmono, atlikusio daugybę nusikalstamų, su pedofilija susijusių tvirkinimo ir prievartavimo veikų byla buvo visiškai slepiama nuo žiniasklaidos, o nuosprendis netgi nebuvo susietas su laisvės atėmimu.

  95. Ar tarp tų milijono pedofilinių aktų nuotraukų, kurios rastos pas G.Karmoną pastebėtas panašus į vieną iš “Kedžio istorijos„ “herojų“ nėra matomas A.Ūsas ar kitas atpažįstamas nusikaltimo dalyvis?

  96. Kuri iš dviejų viena kitai prieštaraujančių tos pačios kompetencijos (Vilniaus ir Panevėžio apygardų) teismų nutarčių vykdytina, kuri ne ir kodėl?

  97. Ar pedofilijos bylos nutraukimas dėl vienintelio įtariamojo mirties paneigia patį dviejų mažamečių mergaičių seksualinio išnaudojimo, tvirkinimo (ar net galimo prievartavimo) faktą, ką patvirtinote prieš metus laiko?

  98. Ar teismas, nagrinėjantis A.Ūso bylą atkreipė į šio įtarimojo viešo elgesio pažeidimą, kai jis 2008m. buvo pastebėtas nuogas Kleboniškio parke stovinčiame automobilyje su savo nuogu partneriu, esančiu iš A.Paulausko aplinkos?

  99. Kaip vertinti L.Stankūnaitės ir A.Ūso automobilių pirkimo ir kitus finansinius sandėrius. Ar L.Stankūnaitės gautos lėšos ir brangios dovanos buvo deklaruotos mokesčių inspekcijoje?

  100. Kodėl dėl teisėsaugos klaidų sudaromos prielaidos nukentėjusiai mažametei būti grąžintai jos neauginusiai, abejotinos reputacijos ir neaiškiais būdais pragyvenimą uždirbančiai biologinei motinai, prieš kurią liudija mergaitė?

  101. Kodėl buvo persekiojami liudininkai, aiškinę kad ne kartą prie vieno staliuko restorane “Žemyn upe” ar L.Stankūnaitės buto laiptinėje buvo mate A.Ūsą ir J.Furmanavičių kartu?

  102. Kodėl persekiojama žiniasklaida už viešai gaunamos informacijos viešinimą? Ar tie grąsinimai yra susiję su noru numarinti pedofilijos skandalą su jo aukomis?

  103. Kodėl buvo teigiama, kad E.Žiobienės vyro senelė nėra Editai jokia giminaitė? Ką reiškia tik po žurnalistų apsilankymo šiek tiek pasirūpinta senute, viešai skelbiant kad ji gyveno prižiūrėta ir laiminga? O kaip tada su tomis senutės minėtomis, ją apkandžiojusiomis žiurkėmis ir beveik nešildomomis patalpomis?

  104. Ar nepažeidžiama tarnybinė etika ir moralė, kai visokie pašiepiantys epitetai sklinda iš pareigūnų ir politikų lūpų tiems, kurie nemano, kad teisėsaugos institucijos deramai atlieka savo pareigas?

  105. Kuo paaiškinti, kad už komiteto vertinimu visiškai sužlugdytą ikiteisminį tyrimą vadinamojoje Kauno pedofilijos byloje Ikiteisminio tyrimo kontrolės skyriaus prokurorai Z.Burokas ir K.Gudžiūnas iki šiol vadovauja visos šalies ikiteisminio tyrimo kontrolei, o Kauno apygardos vyriausias prokuroras K.Betingis grąžintas į pareigas?

  106. Kodėl buvęs generalinis prokuroras A.Valantinas dirba teisėju, nors komitetas siūlė LR generaliniam prokurorui principingai įvertinti visų ikiteisminį tyrimą vykdžiusių, kontroliavusių ir prokurorams vadovavusių pareigūnų veiksmus?

  107. Kodėl vilkinamas tyrimo pavyzdžių ir 30 klausimų dėl D.Kedžio mirties perdavimas Švedijos specialistams? Trūksta vertėjų ar dar ko nors?

  108. Kaip įgyvendintas siūlymas sudaryti darbo grupę, kuri išnagrinėtų Lietuvos prokuratūros teisinės padėties ir vietos valstybės valdžios institucijų sistemoje kaitos, taip pat prokuratūros sistemos ir vadovaujančių pareigūnų tarnybos eigos pakeitimo galimybes ir parengtų atitinkamus LR Konstitucijos pakeitimo ir kitų teisės aktų projektus?

  109. Ką per metus laiko nuveikė Seimas ir jo Teisės ir teisėsaugos komitetas ir generalinė prokuratūra, kad panašiais atvejais būtų užtikrintas operatyvus ikiteisminis tyrimas, užkirstas kelias nusikalstamoms veikoms prieš mažamečius vaikus ir su tuo susijusioms žudynėms?

  110. Kada teisėsauga pradės visus pedofilijos skandalo ir “bylos žudikės„ epizodus tirti iš esmės? Kada visuomenė galės sužinoti apie galimo padofilų klano dalyvius, jų “stogą“, žudynių užsakovus ir vykdytojus?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: