A. Guogis, A.V. Rakšnys. Apie vartojimą, vartotojiškumą ir postmodernizmą

Vartojimas ir vartotojiškumas – labai susiję, tačiau netapatūs dalykai. Ar jie neprieštarauja vienas kitam? Kaip keičiasi jų raiška istoriškai, kas jiems buvo būdinga modernistiniame laikotarpyje ir kas yra būdinga dabar, kai didžioji pasaulio dalis gyvena postmodernistinės kultūros sąlygomis? Didelis vartojimas, … Tęskite A. Guogis, A.V. Rakšnys. Apie vartojimą, vartotojiškumą ir postmodernizmą skaitymą