Išleista knyga „Baltai ir slavai: dvasinių kultūrų sankirtos“ (4)

Knyga „Baltai ir slavai: dvasinių kultūrų sankirtos“ | Alkas.lt nuotr.

Knyga „Baltai ir slavai: dvasinių kultūrų sankirtos“ | Alkas.lt nuotr.

„Versmės“ leidykla išleido reikšmingą veikalą skirta baltų ir slavų dvasinės kultūros tyrimams „Baltai ir slavai: dvasinių kultūrų sankirtos“. Knyga skirta garsaus kalbininko, akademiko Vladimiro Toporovo (1928–2005) atminimui ir parengta 2011 metais Vilniuje vykusios to paties pavadinimo tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų pagrindu.

Knygoje apžvelgiama V. Toporovo mokslinė veikla baltoslavikos srityje, skelbiami jo idėjų įkvėpti arba paskatinti nauji šios tematikos tyrimai. Kalbiniuose straipsniuose aptariami prūsų kalbos tekstai, nagrinėjami lietuvių bei latvių kalbų žodžių kilmės ir raidos dalykai, plačiame kontekste tiriama baltų kalbų gramatinės sandaros praeitis ir dabartinė būklė, ryšiai su slavų bei germanų kalbomis.

Knygoje daugiausia baltų ir slavų dvasinės kultūros bendrybes gvildenančių publikacijų. Jose istoriniu, arealiniu ar tipologiniu atžvilgiu nagrinėjamos baltų ir slavų mitologijos, ritualo, literatūros, tautosakos, liaudies meno ir kasdienybės kultūros temos.

Keturiomis kalbomis (anglų, lietuvių, rusų, vokiečių) parašytų 27 publikacijų autoriai – įvairių šalių ir kalbotyros krypčių bei mokyklų atstovai iš Berlyno, Brno, Konstanco, Mainco, Maskvos, Minsko, Novosibirsko, Pizos, Poznanės, Sankt Peterburgo, Stokholmo, Šiaulių, Vilniaus.

Knygos turinys:

1. М.В. Завьялова, Т.В. Цивьян (Москва). Balto-slavica в научном наследии В. Н. Топорова: перспективы
2. Вяч.Вс. Иванов (Лос-Анджелес, Москва). Евразийская религия света и границы митраизма в свете работ В.Н. Топорова
3. А.ЕАникин (Новосибирск). О дискуссии В.Н. Топорова с О.Н. Трубачевым по балто-славянской проблематике
4. H.Н. Казанский (Санкт-Петербург). Преодоление ограничений при лингвистической реконструкции (Опыт акад. В.Н. Топорова)

Kalba / Язык / Language

5. P. U. Dini (Pisa). Dėl prūsų kalbos tekstų sąvado susidarymo
6. V. Blažek (Brno). PERKŪNAS versus PERUNЪ
7. D. Razauskas (Vilnius). Balvonas: skolinys ar veldinys
8. Z. Zinkevičius (Vilnius). Lenkakalbių pavardės Lietuvoje ir etninėse lietuvių žemėse
9. Е. Л. Назарова (Москва). А. Ф. Гильфердинг и литовская кириллица: о роли ученого в русификации балтийских языков
10. M. Villanueva Svensson (Vilnius). On the relationship between West Baltic and East Baltic
11. E. Hill (Berlin). Inheritance and secondary similarities in the inflectional morphology of Baltic and Slavic
12. B. Wiemer (Mainz). Sprachwandeltypen im litauisch-slavischen Kontakt: ein Überblick
13. A. Seržant, V. Bjarnadóttir (Konstanz, Stockholm). Verbalization and non-canonical case marking of some irregular verbs in *-ē- in Baltic and Russian
14. N. Ostrowski (Poznań). On the postponed neuter pronoun *-ja in Baltic
15. K. Kozhanov (Maskva). Priešdėlio da- semantika lietuvių kalboje

Dvasinė kultūra / Духовная культура / Spiritual culture

16. R. Eckert (Berlin). Zu balto-slavischen Schnittpunkten in der geistigen Kultur: der Brauch des Blockschleppens; Werwölfe und der Brautraub; der Kämpfer mit dem Bären
17. Н.П. Антропов (Минск). Субституции сакрального имени в мини-тексте: Макар(-ка) : Марк (-а)
18. S. Valentas (Šiauliai). Antroponimų destrukcijos grožis poezijoje: Gediminas
19. N. Laurinkienė (Vilnius). Lietuvių deivė Krūminė ir jos atšvaitai slavų tradicijose
20. E. Usačiovaitė (Vilnius). Baltų aukojimas ir jo reliktai lietuvių tradicijoje
21. Т.В. Топорова (Москва). Представления о дубе в русских былинах и реконструкция формулы сырой дубмать сыра земля
22.
Т. Володина (Минск). Ещe раз о «литовском колтуне», или мифосемантика болезни в межэтническом контексте
23. М.В. Завьялова (Москва). Мотив поедания животными друг друга в заговорах балто-славянского ареала
24. Р. Балкуте, В.Л. Кляус (Вильнюс, Москва). Рассказы о Большом Змее в Литве и в Забайкалье (Король змей и Полоз): опыт сопоставительного анализа сюжетики
25. V. Tumėnas (Vilnius).
Baltų ir slavų tekstilės geometrinių raštų pavadinimų (nomenklatūros) ir pavidalų (formos) bendrybės
26. С.И. Рыжакова (Москва). Кладбищенский праздник (Kapu svētki) у латышей: обрядность и контекст бытования
27. П. Лавринец (Вильнюс). Трансформации вильнюсского предания о василиске

Kategorijos: Lietuvoje, Mokslas, Mokslo darbai, Naujienos, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , .

4 komentarai

 1. Vilna:

  Deja, mokslininkų, gebančių V. Toporovo gyliu ir pločiu tęsti indoeuropiečių, ypač baltų (prūsų) kalbų, mitologijos tyrimus, kol kas pasaulyje neatsiranda, o pačioje Lietuvoje neturima istorikų savo darbuose plačiau naudojančių jo tyrimų duomenis.

  • Žemaitis:

   Tai, kad Lietuvių kalbos studijų universitetinėse katedrose ligi šiol tebedirba nepilnaverčiai dėstytojai, negrbiantys ir nemylintys savo lietuvių kalbos ir tautos istorijos , ir sudaro tą menkavertį kalbinį rengimą mūsų jaunimo. Be dėstytojų patriotizmo, neturėsime ir patrijotų jaunųjų lietuvininkų ir istorikų. dr. Jūratė Statkutė de Rosalė, PRAVĖRUSI LANGĄ Į IBERŲ PUSIASALIO SENĄJĄ PORLIETUVIŠKĄ – PROGOTIŠKĄ ISTORIJĄ , ISPANAKLABIŲ KALBOS TYRIMĄ , parodžiusi nepakartojamą pavyzdį visų LIETUVOJE dirbančių universitetų kalbų katerdų dėstytojams, kokios plačios tyrimo lankos dėl mūsų lietuvių kalbos ir istorijos senųjų paslapčių atskleidimo ir KITIEMS ĮRODYMO, KUO BUVO MŪSŲ PIRMTAKAI LIETUVIA IR VISAI EUROPAI. Tačiau nei Lietuvos Vyriausybė, nei Lietuvos Mokslų akademija, nei Švietimo ministerija, nei universitetų vadovai ligi šiol skęsdami nihilistinės abejonės , nė prišto nepajudino, nė vienos pildomos kapeisko nepaskyrė tų studijų ir tyrinėjimų suaktyvinimui. O TAI TIKRAI LIETUVOS VALSTYBINĖS RŪPESTI. Lygiai taip pat, kaip ir su mūsų lietuvių tautos senuoju kalendoriumi, kuris šiemet skaičuoja 7522 metus, arba Lietuvos Valstybės tūkstantis penktųjų metinių,- datų, kurios mūsų lietuvių tautai yra jos amžiaus ir valstybingumo vaizdžiausi įrodymai, tačiau ir vieną ir kitą datas kokie tai lietuvių tautos priešai neigia ir siekia sunaikinti… o mūsų mikštakūnis Premjeras su ministeriais – politiniai padlaižiai ir minktšakūniai, su į smegenis įaugusiu VERGŲ SINDROMU, laižydami galingesniems užpakalius, ATSISAKO GERBTI SAVO TAUTOS IR VALSTYBĖS AMŽIŲ PARODANČIAS DATAS. Gėda visiems lietuviams, turintiems tokius Vergų sindromu sergančius vadovus.

 2. geofizikas, proistorikas inž. Romualdas Zubinas:

  Bėda yra tame, kad visuose universitetuose rengiami labai siauro profilio specialistai.
  Todėl atrodo, kad net Lietuvos MA ir Lietuvos MT nėra specialistų, kurie sugebėtų įvertinti konkretų atradimą, darbą arba tikrąją padėtį, kuri susidarė mūsų šalyje senovės pažinimo srityje?! (Lietuvos MT 2013 m. kovo 5d. pateikiau pareiškimą Nr.35-461, tačiau iki šiol atsakymo negaunu !?).
  Lietuvos praeitis gali atskleisti, beje jau ir atskleidžia, pasauliui kas buvo, kas yra ir kas bus ateityje.
  Būtent lietuvių kalbos dėka pasisekė įminti seniausiųjų kultūrų šaltinius. Juose aptikta informacija padėjo atrasti naujus (Trečiąjį bei Ketvirtąjį) Žemės fizinius judėjimus. Šia tema parašytos knygos “Perkūnas”, “Per praeitį į ateitį”, “Pažadinta praeitis” ir “Praregėjimas”.
  Esu inžinierius statybininkas, tačiau tam, kad atrasti šiuos judėjimus, prireikė dar būti bent diletantu – archeologijoje (1955m. Altajuje atidenginėjau skitų kurganą), istorijoje (padėjo Herodotas ir esu 2000 Vilniaus kongreso dalyvis ir liūdininkas), astronomijoje (padėjo Kl. Ptolemėjas), geofizikoje, etnologijoje,meteorologijoje, vulkanologijoje ir t.t.
  Tačiau susidūriau su paradoksu – vertinti naujus atradimus geofizikoje ir proistorijoje Lietuvoje nėra kam!!!???
  Dar absurdiškiau yra tai, kad esu pensininkas. O kreipiantis į įvairiausius “Skancą” užsienyje, būtina nurodyti universitetą, kuriame dirbi ir turėti mokslinį laipsnį?! Iš kur buvęs 41-jų tremtinys galėjo jį turėti?!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: