Z. Vaišvila. Referendumas – visuomenės veidrodis (tiesioginė tansliacija, video) (54)

Zigmas Vaišvila | Alkas.lt nuotr.

Zigmas Vaišvila | Alkas.lt nuotr.

Liepos 3 d. Seime įvyko Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija „Referendumas – visuomenės veidrodis“.

Spaudos konferencija buvo skirta referendumui „Tautos valia“. Z. Vaišvilos nuomone, viešojoje erdvėje po 2014 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos referendumo tvyro nejaukumas ir neaiškumas. Tai trukdo objektyviai ir visapusiškai, nuoširdžiai ir nešališkai įvertinti šią skausmingą, tačiau labai prasmingą pilietiškumo pamoką.

Tiesioginę spaudos konferencijos transliaciją iš Seimo galima buvo stebėti ČIA arba ČIA.

Vykstant spaudos konferencijai galima buvo internetu pateikti klausimus. Nuoroda į klausimų uždavimo sistema (veikė spaudos konferencijos metu) ČIA.

Žiūrėkite spaudos konferencijos tiesioginės transliacijos iš Seimo (lrs.lt) vaizdo įrašą:

Z. Vaišvila. Referendumas – visuomenės veidrodis

Šių metų birželio 29 d. po pirmą kartą po 1992 m. spalio 25 d. balsavimo mūsų Konstitucijos klausimas vėl buvo patikėtas Tautai. Referendume bandėme atkurti 2003 m. Seimo pakeistą Konstitucijos nuostatą, kad Lietuvos žemė gali priklausyti tik mūsų valstybei ir mūsų piliečiams. Beje, būtent po 2003 m. įvykusių Konstitucijos pakeitimo ir atitinkamo konstitucinio įstatymo priėmimo atsirado galimybė ir įmonėms pirkti žemę. Tai ir sukūrė prielaidas supirkinėti žemę dideliais kiekiais ir perpardavinėtojams, ir didiesiems vietiniams žemvaldžiams. Nuo š.m. gegužės 1 d. mūsų žemę įsigyti gali ir užsienyje registruotos įmonės, kurių savininkais gali būti bet kas – bet kieno kapitalas, įskaitant ir rusų, laisvai juda Europos Sąjungoje. Siūlyta keisti Konstituciją dar ir taip, kad referendumui paskelbti užtektų 100000 piliečių valiоs, o referendumo sprendimą pakeistų tik kitas referendumas. Logiškas Konstitucijos keitimas, tačiau jis neįvyko.

Skaudi pamoka, tačiau kažkodėl nesimato šio referendumo priešininkų ypatingo džiaugsmo. Vyraujantis jausmas – visuotinis nejaukumas. Tai patvirtina, kad įvyko kažkas labai reikšminga. Valdžia dar dvejoja, ar leisti jos volui visiškai paniekinti ir sutrinti į miltus referendumo iniciatorius. Net konservatorių piktdžiuga nėra įspūdinga. Slogi visuotinė nuotaika trukdo objektyviai ir visapusiškai, nuoširdžiai ir nešališkai įvertinti šią skausmingą, tačiau labai prasmingą pilietiškumo pamoką.

Silpni valstybės vadovų referendumo komentarai. Prezidentė, pamiršusi, kad pati kritikavo taip vadinamus saugiklius, pareiškė, jog būtent saugikliai nulėmė rezultatą. Vyriausybės nuomonė, kad nėjimas į referendumą tariamai patvirtino visuomenės sąmoningumą, atrodytų rimta, jei pamirštume Premjero agitaciją, grįstą melu ir gąsdinimais. Visų pirma, esą turėsime grąžinti Centrui 25 mlrd. Lt gautos paramos. Melas dėl Stojimo sutarties – nuo tariamo Lietuvos įsipareigojimo parduoti užsieniečiams žemę iki tariamo įsipareigojimo įvesti euro – ne švietė tautiečius, o gąsdino juos ir slėgte slėgė. Masinis valdžios apmokamų politagitatorių ir žiniasklaidos tinklas plušo išsijuosęs ir nekreipdamas dėmesio net į tai, ką mums kalba. Svarbu buvo daug ir nuolat kartoti šabloninius gąsdinimus ir melus, kurių vinys – esą jau išstojame iš Europos Sąjungos, o referendumą organizuoja Rusija. Pastarąjį melą geriausiai demaskavo balsavimo rezultatai Visagine ir Šalčininkų rajone. Paruoštos smūgiui ir Seimo bei Konstitucinio teismo kuokos, bet kada galinčios formalios jėgos, bet ne tikros teisės pagrindu sustabdyti ar paneigti galimą teigiamą referendumo sprendimą. Visa tai ne vieną pilietį varė į neviltį.

Absurdiškas ir akiplėšiškas valdžios melas, gąsdinimai ir mūsų žmonių šantažas balansavo ties baudžiamąja atsakomybe. Paaiškinti tokį elgesį galima tik didžiule valdžios baime prarasti nomenklatūrinę valstybės valdymo sistemą. Mat Tauta, įvykus ne valdžios inicijuotam referendumui, gali pajusti skonį ir savo balsavimo tiesioginę įtaką – juk referendume visi balsuojame ne už kurį nors kandidatą, o už save, t.y. sprendimą, kuris įtakoja mus visus. Daliai Grybauskaitei Respublikos Prezidento rinkimuose ir šio referendumo sužlugdymui esmingiausiai padėjo išprovokuota krizė Ukrainoje. Suprantama žmogiška reakcija į gąsdinimus Ukrainos pavyzdžiu ir galimą akistatą su karu.

Tačiau tai tik paviršutiniškas įspūdis. Susivokimui esminis dalykas yra tai, kad su tokia valdžia, kurią mes turime ir nuolat vis renkame, karo atveju mums bus tik sunkiau. Juk nepasitikime ja visa net taikos sąlygomis. O Ukrainos krizę vertiname tik per išorinę prizmę, nesigilindami į paprastų Ukrainos žmonių būseną. Jie verkia, nežinodami, ką daryti. Verkia ne tik Ukrainos rytuose, bet ir visoje Ukrainoje. Šią šalį atvirai valdo tarpusavyje bekariaujantys ir skirtingų suinteresuotų užsienio jėgų remiami oligarchai, o mūsų politologai sako, ką darysi – tebūnie pereinamuoju laikotarpiu oligarchnis valdymas. Tačiau kur Ukraina tokiu keliu nueis? Valstybės sunaikinimo ir ukrainiečių išsivaikšiojimo keliu.

Grįškime į Lietuvą. Sąjūdžio metais, ko gero, mums buvo lengviau. Žinojome tikslą – nepriklausomybė. Po įstojimo į Europos Sąjungą Lietuvos valstybė tikslo nebeturi. Pasiskelbti drąsia šalimi neužtenka. Reikia žinoti, kam tą drąsą naudoti. Lodytis su kaimynais – tai nėra drąsa. Tai provokacija, kurios tikslą Lietuvos piliečiai privalo žinoti. Ne tik viena Prezidentė. Atgimimo metais buvo Centras – Maskva, kuriuo galėjome pagąsdinti Tarybų Lietuvos valdžią: štai Maskvoje persitvarkymas vyksta, o mūsų valdžia – nė krust! Ir viešumą Sąjūdžio idėjoms sunkiai, bet pasiekėme. Nes žmonės buvo ir žingeidūs, ir žinojo tikslą. Jie nebijojo valdžios taip, kaip šiandien bijo. Savo sąmoningo gyvenimo laikotarpiu tarybinėje santvarkoje nepamenu tokios visuotinės baimės atmosferos, kuri įsitvirtino nuo 2009 m.

Neturinti valstybės tikslo valdžia tik uoliai vykdo naujojo Centro nurodymus ir kaip Tarybų Lietuvos valdžia, būdama išskirtinai silpna ir neturinti savo nuomonės, pradeda beviltiškai nepataikyti į laikmečio koją. Skubame būti suvaryti į euro zoną, bet net nenorime suprasti, kodėl Jungtinė Karalystė ir Vengrija vienijasi prieš rinkėjų nerenkamus ES biurokratus, manančius, kad jie turi visuotinį mandatą iki 2022 m. likviduoti ES tautas ir valstybes. Tikiuosi, kad Prancūzijos teisėsaugos darbo pavyzdys, kad ir Respublikos Prezidentai privalo atsakyti už neteisėtą naudojimąsi savo padėtimi, padrąsins ir Lietuvos teisėsaugą. Kol Lietuva, nusivylusi beviltiška ir nekvalifikuota savo valdžia (paraiškų gauti taip vadinamą euro paramą rašymą kvalifikuotu vadovavimu valstybei nevadinu), pati dar visiškai neišsivaikščiojo. Iš nevilties. Neviltis ir netikėjimas valdžia, valstybės perspektyva geriausiai atsispindi dviejuose ES rekordiniuose rodikliuose – pirmaujame korupcijos laimėjimais ir alkoholio vartojimu. Net nebekreipiame dėmesio į tai, kokią šunybę kas savaitę mums iškrečia ne tik mūsų valdžia, bet ir biurokratinis ES mechanizmas, dirbantis kaip robotas neturintis jokių žmogiškų emocijų. Žmonių baimė prarasti darbą, neišgyventi – geriausi mūsų valdymo svertai. Tačiau referendumo iniciatyva nejuokais sudrumstė šį liūną.

Kaip vertinti šį referendumą? Teigiamai. A. Kubilius samprotauja apie “sveiko proto pergalę prieš referendumo organizatorių isteriją”, tačiau greičiau paties A. Kubiliaus elgesys yra isteriškas ir nekeliantis pasitikėjimo juo. Taip, neišlaikė ne vieno referendumo iniciatoriaus ar rėmėjo nervai, nes valdžios demagogijai, spaudimui, melui ir patyčioms ramiai ir be lėšų atsispirti tikrai buvo nelengva. Ar gali būti labiau neteisėtas ir nelogiškas dalykas, kad įstatymu nustatytam institutui – referendumo iniciatyvinei grupei – ne tik nebuvo leista teikti siūlymus ir drauge su VRK priiminėti sprendimus dėl referendumo organizavimui skirtų 13,5 mln. Lt panaudojimo, bet jai net neteikė informacijos apie šių lėšų sąmatą ir panaudojimą. Ir dar skleistas absurdiškas melas, kad ši grupė esą savinasi šias lėšas.

Referendumo iniciatyvos atsiradimą, jos įgyvendinimą, iniciatorių ir organizatorių kovą dėl referendumo likimo, teismų praktikos kūrimą vertinu labai teigiamai. Visi pamatėme referendumo išsigandusios valdžios atvirai pasakytą nuomonę apie Tautą ir jos “vietą” bei “vaidmenį” Lietuvoje sukurtoje naujojoje nomenklatūrinėje valdymo sistemoje. Net Vytauto Landsbergio tikrąjį veidą visi pamatėme. Tai patvirtina du esminius dalykus – mūsų valdžia silpna ir bijo Tautos. Tai labai šaunus atsiskleidimas ir atradimas mūsų visuomenės pilietiškumo skatinimui. Ne formalaus pilietiškumo, o tokio, kurį suvokia patys piliečiai ir buriasi į bendriją bendram tikslui siekti, gintis nuo valdžios savivalės.

Įsijungęs į Jūsų gretas, pasijutau kaip Sąjūdžio laikais. Mus skaldė ir priešino, bet ėjome į priekį, skynėmės kelią, grūdinomės, kritome ir vėl kėlėmės. Mes visi stengėmės ir rodėme pavyzdį sau, kitiems. Jei kas nors iš valdžios ar jos žiniasklaidos drįsta mus niekinti ir pašiepti, visų pirma, tegu patys pažiūri į veidrodį ir savo pačių kvalifikaciją. Jų pranašumas tik tas, kad jie valdo administracinius svertus ir už mūsų visų lėšas samdomą didžiąją žiniasklaidą.

Didžioji šio referendumo istorijos pamoka – valdžia prarado galimybę suartėti su Tauta tada, kada to labai reikia Lietuvai ir jos žmonėms. Mielieji valdžios žmonės, reikėjo ne tyčiotis ir šaipytis iš iniciatorių, jų teisinių žinių ar paruoštos referendumo klausimo redakcijos. Reikėjo susėsti drauge su jais prie vieno stalo ir redaguoti tekstą, suskaldyti jį į tris dalis ir paskelbti vienu metu tris referendumus Seimo nutarimais – dėl žemės, dėl referendumo paskelbimui būtinos 100000 ar 150000 piliečių valios, dėl refеrendumais priimtų sprendimų keitimo tik kitu referendumu. Pašiepti žmogų ir tyčiotis iš jo dėl jo gerų norų ir siekių gelbėti valstybę – niekam nevalia.

Taip yra šiandien, bet nebūtinai taip bus rytoj. Todėl nuoširdžiai dėkoju alternayviai žiniasklaidai, referendumo iniciatoriams ir rėmėjams, visiems aukojusiems save, šeimų laiką ir lėšas, kantrybę. Dėkoju už pasėtą viltį. Viltį, kad Lietuvoje ir šiais laikais gali burtis piliečiai, jei jie mato ir suvokia tikslą. Net ir tikslą, kurio matyti ir suvokti nenori ar nedrįsta valdžia.

Man labai labai smagu ir jauku buvo būti drauge ir noriu likti drauge su Jumis. Nesvarbu, kad mūsų pjudymą ir skaldymą tęsia, kliūtis referendumui kuria toliau. Štai vakar LRT eteryje prabilta, kad įstatymu reikia uždrausti referendumus vykdyti drauge su rinkimais. Pamirštas jau pradėtas Seime nagrinėti P. Gražulio projektas dėl Konstitucijos pakeitimo, siekiant referendumo iniciatyvos teisę suteikti 200000 Lietuvos piliečių. Netrukus Konstitucinis Teismas skelbs nuomonę dėl klausimo, atsakymas į kurį žinomas bet kuriam skaičiusiam mūsų Konstituciją. Valdžiai tapo “nebeaišku”, ar Tauta turi teisę keisti Konstituciją. Islandijoje, kitose demokratinėse valstybėse tauta turi tokią teisę. Tikriausia Šiaurės Korėjoje tokios teisės žmonės neturi. Tad, Gerbiamieji, į ką lygiuosimės – Šiaurės Korėją ar Islandiją? Man tokia paralelė pasirodė prasminga Lietuvai. Šį klausimą adresuoju, visų pirma, mūsų valdžiai, jei ji nenori save priešpastatyti Tautai. Šiaurės Korėja ar Islandija yra mums tinkamas pavyzdys, p. D. Grybauskaite, p. L. Graužiniene, p. A. Butkevičiau, p. A. Kubiliau, p. V. Landsbergi?

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Politika ir ekonomika, Vaizdai ir garsai, Vaizdai protui, Visi įrašai | Žymos: , , , , , .

54 komentarai

 1. Baidenas: Man nerūpi jūsų kultūra ir tradicijos – LGBT teisės svarbiau.:

  “Amerikos Balsas“ paskelbė JAV viceprezidento Džo Baideno pareiškimą, kuriame buvo kalbama, kad LGBT atstovų teisių gynimas yra aukščiau už tautų kultūrą ir tradicijas. Jis pavadino nežmoniškomis tas valstybes, kurios neleidžia savo šalyse diegti homoseksualizmo.

  „Manęs nedomina kokia jūsų kultūra. Nežmoniškumas yra nežmoniškumas, o prietarai yra prietarai“ – sakė Džo Baidenas susitikime su sodomitų teisių gynėjais iš JAV ir kitų pasaulio šalių.

  Primename, kad JAV vyriausybės manymu homoseksualizmo propagandos tarp vaikų draudimas yra rimčiausias nusikaltimas žmogaus teisių srityje.

  JAV viceprezidentas pareiškė, kad visos JAV vyriausybinės įstaigos gavo prezidento Obamos įsakymą didžiausią dėmesį užsienio politikos srityje skirti homoseksualistų ir lytinių iškrypėlių teisių gynybai užsienio šalyse.

 2. pensininkas:

  Zigmai, Jums reikia papildyti Tautininkų sąjungos partiją, nes šios partijos ir Jūsų nuostatos sutampa. Būtina laimėti bent keliolika vietų 2016-2020 kadencijos seime.

  • aptverta spygliuota viela, Lietuva būtų panaši į koncentracijos stovyklą:

   Bolševikinės monarchijos sąlygom pergalė rinkimuose prieš bolševikus yra neįtikėtina. Dar mažai patirties turim, kad ir vėl kartotis? Nepatinka man tai.

  • aptverta spygliuota viela, Lietuva būtų panaši į koncentracijos stovyklą:

   Kai bolševikinės gaujos Landsbergis ragina piliečius būti nepilietiškais, kai tos pačios gaujos atstovai gąsdina piliečius išsigalvotom bausmėm (parama ūkininkams, išmetimas iš ES), kai tos pačios gaujos erodai sutapatina su maskvėnais referendumo iniciatorius ir rėmėjus,
   tai vienintelė išeitis yra visuotinis maištas – sąjūdis 2.

   • spyliuotai stovyklai:

    kas JŪS? Ar tik ne RK iš Kauno? Gal tamsta labiau norėtumėt savo agresyvųjį fašistuką Rolanduką prakišt į tautininkų sąrašą?
    Jei apsipažįstu- atsiprašau, bet jūsų mintis tiesiog labai dviprasmiška.

 3. nusiraminti ir veikti toliau:

  Reikia nuryti visas karčias piliules, jungtis visoms pažangioms jėgoms, burti dar nenuzombintus žmones ir galvoti apie ateitį. Kito kelio nematau. Jokių maištų, maidanų Lietuvoje nebus ir nebus ne tik dėl žmonių nupilietinimo, bet visos valdžios savo interesams pajungę viską, ką galėjo pajungti: teisėsaugą, žiniasklaidą, finansinius resursus ir galiausia DEMAGOGIJĄ. Tai naujas ginklas, ypač išryškėjęs pastaruoju metu – rusai puola, Kremliaus ranka, tarnaujate Putinui ir pan. Demagogija valdžiai labai padėjo prezidento rinkimuose ir referendume. Reikia šiam ginklui ieškoti priešnuodžio. Kokio? Galvokime visi.

 4. Dana:

  tai kad visai ne Zigmo spaudos konferencija vyksta… Kodėl???

 5. Zigmas Vaišvila:

  Gerb. Dana,
  spaudos konferencija prasidėjo vėliau, nes užsitęsė prieš tai vykusi spaudos konferencija.

 6. aptverta spygliuota viela, Lietuva būtų panaši į koncentracijos stovyklą:

  Bemaž milijonas Lietuvos piliečių gyvena svetur, o rinkimuose ir referendume dalyvauja tik keli tūkstančiai iš jų. Ką reiktų daryti su piliečiais kurie nenori būti rinkėjais, o rinkėjų sąraše yra? Tokiom aplinkybėm referendumas yra neįgyvendinamas.

  • Aušrius:

   Iš tų piliečių, kurie sistemingai nebalsuoja niekur, turėtų būti atimta teisė balsuoti. Nieko čia blogo – matyt nedalyvavimas politiniame šalies gyvenime yra jų pasirinkimas. Atstatyti savo teisę balsuot pilietis galėtų prieš bet kurį balsavimą, bet jei savo teisę atstatė, o vis tiek nebalsavo, turėtų susimokėti už tai baudą.

   • aptverta spygliuota viela, Lietuva būtų panaši į koncentracijos stovyklą:

    Ačiū už nuomonę.
    Kai Lietuvos pilietis nenori būti rinkėju, tai jis p r i v a l o paklusti pilietiško rinkėjo valiai. Aktyvumo 50 % barjeras – nereikalingas. Tuomet didžiausia bauda abejingumui yra abejingumas.
    Šį referendumą laikau įvykusiu.
    Lietuvos žemių pardavinėjimas svetimšaliams klajūnams yra
    antikonstitucinis – nusikalstamas.

 7. Gerda:

  Mačiau tą laidą ir visiškai nekaltinu Šliužo- tai Žmogus,kuriam Žemė ne vis vien, jam Žemė skauda ir gerai,kad tokių žmonių yra, jie uždega ir nereikia čia jo niekuo kaltint – Šliužas pagaliau mus maitina,o tie Šimašiai Sabatauskaui ,Landsbergiai -jie gi nieko negamina tik kalba, bandau prisimint, ką gi Šimašius vertingo pasakė per tą konferenciją- ogi nieko- gal ir buvo kviestas tik laikui užmušti; O Šimašius, Jocienė -jie gi ir patyrimo neturi tokiems renginiams ir per tai šneka tiesiai, nieko nvyniodami taip, kaip yra.O tie, kurie ieško sau pasiteisinimų, kodėl jiems referendumas nusispjaut, tie visada ras kuo pasiteisint.

 8. Gerda klaida:

  Mačiau tą laidą ir visiškai nekaltinu Šliužo- tai Žmogus,kuriam Žemė ne vis vien, jam Žemė skauda ir gerai,kad tokių žmonių yra, jie uždega ir nereikia čia jo niekuo kaltint – Šliužas pagaliau mus maitina,o tie Šimašiai Sabatauskaui ,Landsbergiai -jie gi nieko negamina tik kalba, bandau prisimint, ką gi Šimašius vertingo pasakė per tą konferenciją- ogi nieko- gal ir buvo kviestas tik laikui užmušti; O Šliužas, Jocienė -jie gi ir patyrimo neturi tokiems renginiams ir per tai šneka tiesiai, nieko nvyniodami taip, kaip yra.O tie, kurie ieško sau pasiteisinimų, kodėl jiems referendumas nusispjaut, tie visada ras kuo pasiteisint.

 9. Rasa:

  Ne pirmą kartą kalbame apie įsigalėjusią Baimę Lietuvoje. Valdžia bijo žmonių, ginasi puolimu ir gąsdinimu, žmonės bijo valdžios, dar labiau bijo savęs, savo nuomonės, todėl vietoj gynimosi ar puolimo ima slėptis. Čia “puolimu” perkeltine prasme vadinu galimybę paprieštarauti valdžiai, ginti savo nuomonę, savo iniciatyvas (referendumai ir pan.) Įbauginti žmonės tapo lengvai valdoma minia. Bijau, kad artimiausiu metu vargiai pavyktų bet kokia nauja iniciatyva. Tai, kas mums liko šįmet- planuojamas LITO išsaugojimo referendumas- valdžiai nė kiek nemažiau keliantis siaubą, dėl to aršaus puolimo galime tikėtis dar labiau, nei Žemės referendumo atveju. Tam reikia labai stipriai psichologiškai ruoštis visiems mums…

 10. Senis Šaltis:

  Pagaliau atsirado ta referendumo laida su Pranciškumi Šliužu LRT archyve. Neturėjau galimybės jos pažiūrėti prieš referendumą. Bet mielieji, niekaip nesupratau, ją, laidą, kelis kartus peržiūrėjęs, ką jau tokio ten gerb. Pranciškus pasakė, dėl ko ir gerb. Vaišvilai atrodo, kad Pranciškus sugadino laidą ir dėl jo kalbos daugelis persigalvojo dalyvauti referendume. Aš mačiau stovi trys paprasti žmonės (net Kuolys atrodė paprasčiau ir kukliau, nei oponentų pusė), dėsto argumentus, juos pertraukia vedėjas ir dalyvauja debatuose, kaip dar vienas, ketvirtas, oponentas. Oponentų kalba, kaip šiais laikais įprasta, kostiumuoti gražiais balseliais, saldžiakalbę porinantys demagogijas, be jokių įrodymų. Visuomenė-bendruomenė susodinta ir net ploti negali. Patys įsivaizduokite situaciją: ateitų diskutuoti valstiečiai, su geriausiais savo aprėdais, kurie prieš tuos kostiumuotus atrodo apverktinai, visą gyvenimą dirbę žemę, tokių gražių kalbų ramiu tonų nemokantys pasakyti, nes visą gyvenimą tik ganyklose karves šaukę ir tik rėkti temokantys. Ir prašytų, kad kas jų išklausytų ir nedarytų jiems blogo. O tie miestiečiai tik demagogijas visą gyvenimą mokydamiesi kalbėti, gyvenime nieko nesukūrę, jokios žemės nedirbę ir jos neturėję, nebent prisipirkę spekuliuoti, atsistoja ir savo saldžiakalbe porina, kad va matote kokie tie kaimiečiai rėksniai tik rėkti ir tesugeba, nieko neišmano ir va mes jiems gero norime, o jie čia dar net rankos nebučiuoja, kokie mes geri. Ir iš viso, nemanau, kad apskritai daug žmonių tas referendumo laidas matė. Aš net žinodamas ir norėdamas pažiūrėti, nepažiūrėjau. Ką jau apie kitus sunkiai dirbančius kalbėti. O dar apie baudžiamas bylas Pranciškui prašneko. Iš vis kažkoks nesusipratimas. Norėčiau daugiau minties parašyti, bet labai daug jau čia gaunasi. Visokių Amelijų, Kažin ir kitų jų bendraminčių, prašau man neoponuoti. Man jūsų nuomonė ČIA yra nesvarbi. Prašau parašyti savo sukurtų puslapių nuorodas, galiu ten padiskutuoti jums rūpimomis temomis. Pasakau iškart kodėl. Todėl, kad aš čia į Alkas.lt užeinu paskaityti jų nuomonės. Ir komentarus noriu skaityti Alko bendruomenės, o ne kažkokių ardančių ir kišančių savo neaiškias nuomones. Jūs eikite į nacistų, musulmonų, kitų radikalių jėgų sambūrius ir ten pasakokite savo priešingas idėjas. Alko redakcija per daug pakanti (tolerantiška – čia tiems kas lietuviškai nesupranta), kada ateina į svečius visokie provokatoriai ir ir spjaudo ant kitų kurto ir puoselėjamo darbo.

  • rokas:

   Šliužo storžieviškumas jau seniai varė neviltin , bet toj laidoj pribaigė visai. Nereikia jo gint. Net nereikėjo jo prileist prie tiesioginio eterio. Niekada.

   • LosAngeles:

    O jus sugebate ziureti i esme? Jei suprantate del ko buvo kova, tai pabandykite isivaizduoti koks pasipriesinimas ir spaudimas buvo tiems zmonems (kasdien melas, smeiztas, izeidinejimai, samoningi informacijos iskraipymai…). Svarbu esme, galimybe kuri buvo susidariusi eiliniams zmonems pasakyti valdziai, kad si isgirstu. Vat ji ir buvo paleista. O jus cia seilejates del to kaip kazkas atrode…

   • Senis Šaltis:

    Šiaip su gražiom kalbom, greitai ir ženysimės ne tik už savo lyties žmonių, bet ir už brolių seserų ir net savo vaikų ar anūkų. Sutinku Pranciškus aštrus, bet piktintis pvz ant kareivio, kad jis mėgsta žudyti, irgi nenormalu, koks kareivis, jei eina į karą ir negali šauti į priešą. Išmeskit Pranciškaus toną ir klausykite tik jo žodžių prasmės. Jis daugeliu atveju pasako, išsako, kalba protingai, argumentuotai ir nevyniodamas į vatą. O gražios saldžiakalbės… Čia vėl galite perskaityti mano pranešimo pradžią, iki ko prieisime su gražiomis kalbomis.

   • Senis Šaltis:

    Šiek tiek per aplinkui, bet ta pačia tema. Ar jūs matėte vaizdo įrašų iš Ukrainos, kur paprasti žmonės rėkia, rauda ir verkia dėl žuvusių artimųjų. Dabar įsivaizduokime, tokie žmonės ateina kažkokiu būdu į televiziją ir bando išsakyti savo skaudulius į eterį, o jiems oponuoja štai tokie liberalai ar .. (kas ten tokie kiti buvo toje laidoje?, nes jie irgi atrodo, kaip liberalai). Tie nukentėję ukrainiečiai bandytų išrėkti visą tiesą, tą, kuri jiems aktuali ir ta, kuri vyksta aplink jų mažą pasaulėlį, o va atsistojęs oponentas, koks Sabatauskas, ar Šimašius, ramiu balsu sakytų, ką jūs kalbate to negali būti, niekas XXI amžiuje negalėjo į jus šaudyti. O jeigu taip įvyko, tai siūlau jums eiti teisiniu keliu, laikytis įstatymo ir neklaidinti likusių Ukrainos ir kito pasaulio gyventojų, eikite į prokuratūrą, kreipkitės į teismą, ieškokit teisybės įstatymų numatytu keliu, prieš tuos, kurie šaudė. O jūs, rėkiantys mužikai, kaip su jumis galima diskutuoti, jeigu va neturite išsilavinimo, esate ne taip apsirengę ir neskaitę Konstitucijos. Nes matai Konstitucija jus gina, ji gina savo pilietį (čia, kaip Lietuvos pasas yra ginamas Lietuvos Respublikos, o ne žmogus ginamas), o ar toks svarbus dokumentas gali meluoti. Tai mužikai ir runkeliai melagiai. Ir visa tai dar neleidžiant tam mužikui išsižioti koks panašaus tipo Akelaitis nutraukia ir sako, kad tokio fakto negirdėjau, jo nebuvo, nes per jo televizija rodo gražius ir saldžius prezidento paplepėjimus.

  • Amelija:

   Seni Šalti, ko iš tavęs norėti, jei net slapyvardį pasirinkai rusišką (Died Moroz), iki sovietmečio tokio niekas nežinojo. Taigi, Seneli, yra Lietuvoje žodžio laisvė – laisvai reikšti savo nuomonę viešojoje erdvėje. Kaip didis Konstitucijos gynėjas turėtum tai žinoti. Cenzūros mūsų valstybėje nėra, baudžiama tik už tautinės, rasinės neapykantos kurstymą ir raginimus griauti valstybinę santvarką. Nieko panašaus nedarau, tad komentuosiu dabar, Seneli, kiekvieną Tamstos pasirodymą kol atsibos. Ir tai jokia ne provokacija, o skirtingų požiūrių diskusija. Alkas ne kokia sektantų bendruomenė, o atviras, pilietiškas portalas, ir jame randu daug įdomių tekstų. Taip kad dar susitiksim!

   • N:

    Pakaks demagogijos! Nėra jokios žodžios laisvės. Gali lauke rėkti kiek nori, bet niekas tavęs neišgirs. Štai tik tokia žodžio laisvė yra. Bet ji tokio lygio buvo net ir tarybiniais laikais. Kalbos apie žodžio laisvę yra demagogija. Nes pats žodis savaime nesklinda. Žodžio laisvė pasibaigia, kaip rašiau, kiekvieno lūpose ar sąsiuvinyje. Esmė paprasta – žodžio sklaidos priemonės, be kurių žodis laisvai sklisti negali, nėra laisvos. Jas riboja pinigai, savininkų ir valdžios reguliavimas.

 11. Priminimas:

  Neverta čia net diskutuoti su tokiais provokatoriais, kaip “amelijos”. Aišku, kas jie ir kodėl lenda ir į “Alką”. Norėjau tik priminti, kad P. Šliužas – ne tik ūkininkas, bet ir patyręs žurnalistas. Puikus žurnalistas. Be abejo, kai tave kasdien vadina svetimos valstybės agentu, tyčiojasi iš tavo siekių telkti žmones, bet kuriam iš mūsų būtų nelengva išlikti nesusijaudinusiam ir nepasakyti taip, kaip gal ir nereikėjo pasakyti. Tačiau tiek jis, tiek ir kiti toje pačioje pusėje stovėję žmonės kalbėjo atvirai ir tiesiai, nežiūrint to, kad jau buvo aišku, jog visuomenininkų iniciatyva sužlugdyta, panaudojant visą valdžios galią. Tuo tarpu kitoje pusėje stovėję valdžios atstovai – Šimašius, Sabatauskas ir tas, kurio net pavardės jau nebesinori minėti – nepasakė nieko naujo. Jie kartojo tą pačią suveltą demagogiją, kurią kasdien tiražavo visos jų kontroliuojamos institucijos. Jiems nebereikėjo jaudintis ir stengtis būti nors šiek tiek kūrybiškais. Jie gerai žinojo, kad šį kartą laimėjo. Bet tai – trumpalaikė pergalė. Štai kodėl po referendumo net aršiausi valdžios propagandistai pritilo. Netiesa, kad jie mus galutinai palaužė.

  • Liepa:

   Pritariu Jūsų komentarui.

   • Amelija:

    Kažin ar pritartumėte, jei žinotumėte visą P. Šliužo biografiją, jo elgesį, kai dirbo Žemės ūkio ministerijoje ir tik gavęs butelį įleisdavo žmogų pas ministrą (jei šį faktą reikės paliudyti teisme, liudininkai yra). Puikus žurnalistas jis niekada nebuvo, buvo toks pat samdomas žurnalistas, kaip ir visi, dabar kaltinami šališkumu.

    Prisimenu vieną jo reportažą: šneka apie žemės ūkio reikalus, ir tuo pačiu praneša, kad čia pat, už jo nugaros, gimtajame name guli miręs jo tėvas, ir jam dabar reikia nešti lentas šarvonei kalti. Pasibaisėjau. Daugelis mūsų esame laidoję tėvus, ir tomis dienomis ne televizijos ekranas, ne darbas biure, ne verslo reikalai mums rūpėjo. Jo siekis būti reikšmingu – net per tėvo lavoną – jau ne tragedija, o diagnozė. Savęs iškėlimas virš mirties, tragedijos, skausmo (juk niekas nereikalavo rengti laidą per tėvo šermenis). Apskritai tai baisu, kad tokio lygmens asmenys dar kam nors imponuoja, daro įspūdį.

    Ignoravau šį Lietuvai pavojingą referendumą nei todėl, kad bjauriuosi Šliužu, nei todėl, kad mane galėjo įtikinti koks nors Landsbergis. Bet jūs, mielieji tautiečiai, kur autoritetų ir tiesos ieškote jūs? Kas užkalbėjo jus, kad nemąstote SAVO galva, o kartojate lyg papūgos tariamus burtažodžius ir svaigstate nerealybėje?

    Lietuva gali išlikti tik KONTEKSTE. Tai ką renkatės – Rytus ar Vakarus? Mes tikrai ne Šveicarija, kuri pasaulio akyse yra stipriausias bankas. Be savo slaptųjų indėlių ji būtų seniai perbraukta juodu izoliacijos brūkšniu. O kas yra visagalis Lietuvos kodas? Ligšiol jis nesukurtas. Jį dabar kuria mūsų IT specialistai, fizikai, kiti aukštųjų technologijų specialistai.

    Nevaizduokim čia tūkstantmetės istorijos – niekam ji neįdomi, išskyrus siaurą specialistų ratą. Ne mes sukūrėm garo mašiną, ne mes atradom konvejerio principą, ne mes pirmieji persodinom žmogaus širdį. Laikas nusileisti ant žemės ir nebesvaigti protėvių vaiduokliais, o dirbti, dirbti, dirbti. Vardan tos Lietuvos.

    • gaudy:

     Ko tu čia priskreta. Eik ir džiaqukis į delfius pas valatka, į komjaunimo teisybę. Nebesiplak tu čia prie mūsų. Nereikia mus nei tavęs nei tavo pamokslų. Tikiesi info inkliūzą padaryti mažu užkbsim. Pradėsim atgailaut. Pamokslauk savo anūkams.
     Aemelia, tau ir visiems referendūūūūūmo niekintojams veisliniams avinams reikia padėkoti už vieną dalyką. Jie nuėmė pareigą ginti lietuvos žemę okupacijos atveju. Manau, kad veisliniai valdžios avinai tikisi, kad juos gins privačių užsienio korporacijų, kurios ir dabar yra įsigijusios nemažai lietuvos žemės, privačios kariomenės. Bet manau, kad klysta. Taigi, išvada.: kad ginti teritoriją ją reikia turėti savo nuosavybėj, o tiksliau, kad būtų piliečių nuosavybė žemei. Tokiu atveju net tas kuris neturi žemę gins ją, nes turės kažka iš giminių draugų ir pan. kas turi žemės, Dabar paaiškink man kodėl aš turėčiau ginti svetimą tarptautinių korporacijų įsigytą žemę ir rizikuoti savo gyvybe. Va pati ir tokie kaip tu galėsi eiti ir lieti kraują už kokį rokfelerio fondo įsigytą žemę. O aš tai jau ne… Vot tep… ką pasakysi į tokius argumentus. Patirtis parodė aršiausios partizaninės kovos buvo kaime dėl žemes. O be to tos korporacijos ras būdų kaip susitarti su bet kurio okupantu, kad kuo mažiau nukentėtų jų investicijos. Taigi mielieji valdžiasnukiai po šio referendumo nekokia ateitis jūsų laukia.

     • Amelija:

      Neturiu reikalo atsakinėti užsiciklinusiems ir žemaičiams (pateko santuokos būdu toks vienas į mūsų šeimą, tegul Dievas duoda jam amžinąjį atilsį).
      Bet Gaudžiui atsakau: o ką Tu gynei tarnaudamas sovietų armijoje? Gal kaip kun. Robertas Grigas atsisakei priimti priesaiką ir už tai buvai represuotas? Papasakok, įdomu būtų paskaityti.

      O gal dabar, kai Lietuva laisva ir nepriklausoma, nutarei ją tobulinti? Irgi šviesus sumanymas, jei nesirenki smurto, neapykantos, pagiežos.

      Visi mes norime TOBULOS valstybės, tik mūsų požiūris į tobulėjimo kelius ir būdus skiriasi. Bet tai neturėtų mūsų, piliečių, išskaidyti į priešiškas stovyklas, tarpusavyje supjudyti.

      Ką Tu žinai apie mane, apie mano tėvus, tetą ir dėdę, atkentėjusius lagerius? Ką Tu žinai apie mano vyresnės sesutės slapstymą svetimų namuose? Ką Tu žinai, kaip mano kursui baigėsi sudainuota “Sėk, sesute, žalią rūtą…”

      Nevaizduokit jūs čia patyrusių kovotojų už Lietuvos laisvę. Paklauskit Petro Plumpos, Ievutės Laurusevičiūtės, Roberto Grigo, Nijolės Sadūnaitės, Vidos Bielskytės, ką jie mano apie tokį referendumą. Paklauskit tremtinių, politinių kalinių, jų vaikų (šiuo atveju – manęs ir mano sesutės Elvyros). Ir gausite atsakymą. Kadangi jis jums be sąlygų neįtiks, ieškosite, suvalkietiškai sakant, s…je sliekų.

      Bet ma jus šunes, nevyklėliai. Palosit ir nustosit. Vėlus laikas, eikim miegot.

      • gaudy:

       Na mat įsigeidė dar, kad ataskaitas dalinčiau, kur tarnavau ir ką veikiau ar priesaiką priėmiau. Tai labai čia nesigirk, kad jau labai nusipelniusios ir nukentėjusios giminės atžala esi. Mano mama A+A – tremtinė. Ir čia gerbiamoji nėra rodiklis. Ir nesiruošiu teisintis ir aiškintis. Taigi noriu tave nuvilti: dalis tų pačių tremtinių ir net politkalinių sėkmingai balsavo ir balsuoja už bolševikus. Ar ne politkalinių ir tremtinių balsais išrinkta burokevičiaus bendražygė ant platformos. Aš tik noriu paklausti ko tu čia priskretai. Nori kad pultume atsiprašinėti atgailauti… Nesulauksi. Nesivargink. O jei jau nori diskutuotii tai pasakyk ar eitum ginti ginklu ir aukoti savo gyvybę už žemę kurią įsigijo na pvz. rokfelerio fondas ar rošildo. Aš ne. Pajutot bėdą. Na man juokas ima. Ieškot avinų kurie galėt išliet kraują dėl jūsų geresnio ir sotesnio gyvenimo. O nevykėlė esi pati. Ir dar žiopla boba, kad net sugebi atskleisti savo komentaruose savo neteisėtas veikas ir čia niekini kitus pamokslauji, grąsini. O jar bent pagalvojai, kad jei labai būčiau norėjęs jau būtum apturėjusi patikrinimą dėl mokesčių. Tai eik ir pamokslauk savo anūkams. Ir uždeklaruok pajamas ir teisingai sumokėk su baudomis gal VMI amnestuos delspingių nereiks mokėti. Patys balsuojat ir renkat KGB-ūgas ir GRŪ atmatas ir dar čia auklėji kitus. Tarp kitko dėl politkalinių palaikymo. Kiek žinau Lukša garsiojo partizano brolis, partizanas vienintelis išlikęs gyvas viešai palaikė referendumą, kunigas (taip pat partizanas lagerninkas) Svarinskas tai pat viešai palaikė referendumą, vyskupas Kauneckas irgi palaikė viešai. Galiu ir daugiau vardinti. Dėl Sadūnaitės ir Grigo nežinau ir negirdėjau jokių viešų pareiškimų nei už nei prieš.

       • prašalaitis:

        Bravo. Gerai čia ją išmaudei. Nors visada praleidžiu tuščius jos paistalus, bet šį kartą permečiau. Tu jai apie batus, jinai apie ratus. Ji kaip visuomet nuvingiavo į lankas ir neatsakė į aiškų paties užduotą klausimą. Suvėlė, sumakalavo, visai, kaip jų partaigenosas tata. Tipiškas trolis, vaidinantis intelektualų, susirūpinusį valstybe, patriotą. Siūlau neatsakinėti, nes už kiekvieną atsakymą ji/jis gauna pinigus. Nemaitinkime trolių, tegu dvesia. Pasižiūrėk, ką ji Seniui Šalčiui atsakė – “tarnyba valstybei nebūtinai forminama darbo sutartimi.” Įdomu, kas tai per tarnyba? Komentus už pinigus rašinėti ir atlyginimą pasiimti iš akmenų gatvės psakių. Tegu tik užsuka žalios makulatūros kranelį, tuoj visi docentai ir amelijos dings.

       • Liepa:

        Gaudy, čia tikrai reikalą turim su kontoros bobiku. Jei nereaguoji, tai mažesnį kauliuką Šeimininkas tokiam numeta….Nemaitinkim priešų. 😉

        • Amelija:

         Durneliai jūs durneliai, ieškot subinėje smegenų… Vieninteliam Gaudžiui turiu ką atsakyt: nieko tamsta nesupranti apie tikrąją Lietuvą, ir ne mano mokesčiai ar valstybės tarnyba lemia poziciją. Žinok, kad Lietuvoje yra organizacija, pasirengusi ginti Tėvynę visais būdais. Tame tarpe ir nuo “patriotų”, rengiančių rusiškus referendumus.

         • N:

          “…Lietuvoje yra organizacija…”
          Vaje, bene masonai? O gal mentūra, VSD, STT, FNTT ir panašios? Gal JAV ambasada, nors jiems Lietuva ne tėvynė? O gal šauni Lietuvos kariuomėnė, kaip 1940 m.?

          • Liepa:

           Matyt, “viskas viename”. 😉 Bet kas įdomu, žiūrėkit,-ant tiek pasiklysta savo propagandos srautuose, ant tiek pervargsta savo pačios ciniško melo džiunglėse , kad pasijunta”nedurnele”, puola ant keturių ir pradeda -cituoju-“ieškot subinėje smegenų”. Tai baisiai “techniškai “sudėtingas dalykas. Matyt, toji”nedurnelė” kasdien praktikuoja jogą. Ar taip nemanot? 😉

          • Senis Šaltis:

           Liepa, nepamirškite dar balkono želdinių priežiūros ir darželio, kurį greičiausiai po euro įvedimo ir leidimo parduoti žemę užsieniečiams – “stums”. O šiaip tikrai ji ir jos bendraminčiai, pasiklydo, kaip ir Lanzdbergis, savo mintyse. O sustoti jau nebegali. Su valstybine švente visus.

 12. Senis Šaltis:

  “Seni Šalti, ko iš tavęs norėti”… – nepamenu, kad mes pažįstami, kad kartu būtume suolą trynę ar karves ganę.
  …jei net slapyvardį pasirinkai rusišką (Died Moroz)… – prie ko čia senis šaltis ir ded moroz? Lietuviški gražūs žodžiai senis ir šaltis, kam reikia staiga vertimo? Kaip pasakytų demagogai: tamsta kremliaus agentė ir iki kaulų čiulpų į tamstą įaugęs tarybinis laikotarpis.
  …iki sovietmečio tokio niekas nežinojo. – na aš dar ne toks senas senis šaltis, nes iki sovietmečio nelabai menu tuos laikus.
  …Taigi, Seneli, yra Lietuvoje žodžio laisvė – laisvai reikšti savo nuomonę viešojoje erdvėje. – na Pranciškui Šliužui, kiek iš tamstos supratau, ta nuomonė nėra leidžiama “laisvai” reikšti, nes jis tai reiškia ne tamstai patrauklia forma. O dėl viešos erdvės hmmm, tamstai reiktų pasiskaityti http://alkas.lt/apie/ , o va debatų laida, ar koks delfis tikrai yra vieša erdvė. Man tamsta neįsikomponuojate į Alko pasaulėžiūrą. Siūlau perskaityti kur papuolėte ir komentuojate ir ką komentuojate.
  …Kaip didis Konstitucijos gynėjas turėtum tai žinoti. – nei aš didis, nei aš Konstitucijos gynėjas ir neprivalau aš žinoti, čia tamstos išsigalvojimai.
  …Cenzūros mūsų valstybėje nėra, baudžiama tik už tautinės, rasinės neapykantos kurstymą ir raginimus griauti valstybinę santvarką. – nežinau kokioje “mūsų valstybėje” tamsta gyvenate, bet mano valstybėje Lietuvoje, cenzūra visur, net referendumas buvo užcenzūruotas, daugelis mano sutiktų žmonių, net nežinojo, kad išvis vyksta.
  …Nieko panašaus nedarau, tad komentuosiu dabar, Seneli, kiekvieną Tamstos pasirodymą kol atsibos. – Labai patiko Jūsų išsireiškimas: “tad komentuosiu dabar, kol atsibos”. Nelabai tikiu,net prajuokino, kad tamystai atsibos, bet tikiuosi atsibos ir nebekomentuosite.
  …Ir tai jokia ne provokacija, o skirtingų požiūrių diskusija. – nelabai jaučiate, kur skirtingas požiūris ir kur įžulumas. Pasiūliau, nueikite į nacistų ar kokių musulmonų, nors galite ir į kokią sinagogą įsirauti ir skleiskite savo “”skirtingą požiūrį”. Tada galėsite ir apie žodžio laisvę padiskutuoti ir galėsite prisiminti tarybinius bendrus prisiminimus.
  …Alkas ne kokia sektantų bendruomenė, o atviras, pilietiškas portalas, ir jame randu daug įdomių tekstų. – na iš tamstos ankstesnių pasisakymų, nustebino toks pasisakymas, Alkas ne sektantų bendruomenė??? Taigi pagal tamstą tai išvis nesusipratėlių sambūrio vieta. Niekaip nesuprantu, kam tada čia su dundukais veltis į diskusijas?
  …Taip kad dar susitiksim! – kaip pasakytų saldžiakalbiai į tai: čia grasinimas ar persekiojimas? Laukite šaukimo į teismą.
  Beje man visiškai vienodai Pranciškaus praeitis. Man svarbu, kad dabar jo žodžiai sutampa su manaisiais. Kaip sako: mano priešo priešas – mano sąjungininkas. Čia tamstelei ir atsakymas apie tą kvailą klausimą apie rytus ar vakarus.
  Ar dar ką Amelija norėjote man pasakyti ko vertingo?
  P.S. vis dar laukiu tamstos sukurto portalo adreso, kur galėčiau padiskutuoti. Nes čia ne ta vieta, kur tokias diskusijas vadinti diskusijomis.

  • Amelija:

   Tai jau taip nieko rišlaus ir nepavyko Tamstai išmąstyti… O dėl portalo – nekuriu aš jokių puslapių, nedalyvauju vaikiškuose Facebook žaidimuose, dirbu savo darbelį, raviu darželį, prižiūriu balkono želdynus, tvarkau artimųjų kapelius ir meldžiuosi už agresyvius paklydėlius. Nesu nei pensininkė, nei bedarbė, IT nuo 1994 m. yra mano darbas ir hobis. Nesakau, kad daug pasiekiau, bet ir nesiskundžiu nei alga, nei pripažinimu. Čia Alke vienas sovietų kareivis nuolat žviegia, kaip aš derinu valstybės tarnybą ir verslą. Atsakau: jei deklaruoji, kur ir ką dirbi, problemų nėra. Beje, tarnyba valstybei nebūtinai forminama darbo sutartimi.

   • Senis Šaltis:

    Labai gaila, kad Jūs Amelija, nesate sukūrusi savo puslapio, kur rašote savo straipsnius ir žmonės diskutuoja, būtent Jūsų, temomis. Dabar ateiti į svetimą smėlio dėžę ir mokinti vaikus, statančius smėlio pilis, operuoti varles – na negražu (tikiuosi supratote, kad kalbu metaforiškai). O dėl “nieko rišlaus”, na pati suprantate, kad atsakyti taip, kaip nori kitas dalyvis, galima tik tada, kada kitas dalyvis taip pat rašo “rišliai”. Žodžiu, gerai, kad nesu etatinis komentarų rašytojas, tad belieka pasidžiaugti, kad kažkokia Amelija, sugaiš mažiau laiko ravėti savo darželį, mažiau skirs laiko prižiūrėti balkono želdynus, mažiau melsis išgalvotam Dievui, o gaudys komentaruose Senį Šaltį, kad galėtų pakomentuoti visus jo pranešimus. “Taip kad dar susitiksim!” (Amelija).

    • Amelija:

     Na va, ir pasidavei, dieduk. Nesinervink, ir toliau Tamstos IP 88.222 sulauks mano atsakymų tiek Alke, tiek kituose portaluose. Gero vakaro, šaltas seneli.

     • Senis Šaltis:

      Ar jaučiate savo nusišnekėjimą?
      Šiaip straipsnis yra gerb. signataro spaudos konferencija apie praėjusį referendumą. O ką tamsta čia “filmuojate”, tai jau nebesuprasi, kaip toje reklamoje: umom Rossiju neponjat.

      • Liepa:

       Sveiki, Seni Šalti. Man patinka Jūsų konkretūs, atviri , taiklūs ir šmaikštumu dvelkiantys komentarai.Nenuostabu, kad iškart užkliuvot už tokią poziciją. 😉 Kai pirmąsyk užbridau į “Alką”, taip pat sulaukiau pasiūlymų susitikt “valdiškuos namuos”. Mano bičiuliai yra įsitikinę, kad čia bazuojasi ne tik lietuviškieji kontorų darbuotojai, bet ir kaimyninių kraštų darbuotojėliai. Mat juos griausmas – visi vienodai bjaurūs….Manau, kad tuos, kurie kabina žmonėms tokias etiketes kaip”durneliai, runkeliai, šunauja, kirmėlynas, prabangių karstų siekėjai, referendūmininkai”ir pan. yra asocialūs asmenys. Mums su tokiais – ne pakeliui 😉

 13. prašalaitis:

  „Trolling“ – žvejyba blizgėmis. Internete trolingas – tai bet kokios informacijos paskelbimas, provokuojant beprasmius konfliktus. Trolio uždavinys – pagauti ant kabliuko-„provokacijos“ kuo daugiau „žuvelių“ – komentatorių. Spameris ar pornografas kėsinasi į jūsų piniginę, trolis – į jus asmeniškai.
  Kodėl jie tai daro? Jų tikslus puikiai suformulavo animacinis herojus Mr. Freemanas – „ėsti, šikti, žvengti“. Jeigu skaitant komentus, jums staiga sukilo pyktis, įniršis ir noras kažką įrodyti, vadinasi jus į savo maitinimosi grandinę įtraukė patyręs trolis. Atversti jį į tiesos kelią arba patį “užtrolinti” yra sunkus ir nesėkmingas kelias, reikalaujantis daug laiko ir energijos. Tačiau neužkibti ant kabliuko galima.
  Neatidžiai žvilgterėjus į senesnių straipsnių komentarus:
  Trolio pasivadinusio Amelija, dirbančio politiniu propagandistu keliuose portaluose, IP adresai:
  2014 07 05 23:52 | IP adresas: 188.69.197.223
  2014 07 05 02:31 | IP adresas: 188.69.194.28
  2014 04 04 18:22 | IP adresas: 188.69.192.244
  2014 04 05 03:59 | IP adresas: 188.69.194.77 ;
  2014 04 06 15:44 | IP adresas: 188.69.214.115
  2014 04 08 21:14 | IP adresas: 188.69.197.238
  2014 04 09 22:09 | IP adresas: 188.69.198.134
  2014 03 25 14:57 | IP adresas: 188.69.197.146
  2014 04 08 19:38 | IP adresas: 188.69.197.238
  2014 05 18 10:52 | IP adresas: 188.69.196.201
  2014 05 21 15:32 | IP adresas: 188.69.211.31
  Trolio pasivadinusio Kemblys, tiriančio, ar visuomenė pasirengusi pakeisti mąstyseną, IP:
  2014 04 08 20:53 | IP adresas: 188.69.211.78
  2014 04 17 16:46 | IP adresas: 188.69.195.209
  2014 04 17 18:51 | IP adresas: 188.69.209.57
  2014 04 21 21:23 | IP adresas: 188.69.208.172
  2014 04 18 07:20 | IP adresas: 188.69.208.221
  2014 04 25 08:45 | IP adresas: 188.69.193.26
  2014 05 18 10:56 | IP adresas: 188.69.195.38
  2014 03 25 19:54 | IP adresas: 188.69.196.193
  2014 02 23 20:00 | IP adresas: 188.69.196.49
  2014 04 10 13:48 | IP adresas: 188.69.213.223
  2014 04 10 15:22 | IP adresas: 188.69.199.19
  2014 04 10 17:28 | IP adresas: 188.69.197.99
  2014 04 10 20:48 | IP adresas: 188.69.199.123
  2014 04 11 18:22 | IP adresas: 188.69.199.153
  2014 04 17 20:07 | IP adresas: 188.69.209.57
  2014 04 17 22:31 | IP adresas: 188.69.215.7
  2014 04 18 07:29 | IP adresas: 188.69.208.221
  2014 04 25 08:38 | IP adresas: 188.69.193.26
  2014 04 19 19:22 | IP adresas: 188.69.197.166
  2014 03 26 09:10 | IP adresas: 188.69.193.251
  2014 03 26 14:10 | IP adresas: 188.69.210.85
  Vienodas tinklo numeris sukelia tam tikrų minčių – kontora ta pati.

  Vienas IP adresas: 95.173.38.54 – daug vardų:
  Į ką pavirto mūsų tautininka?; Doc. (Vilniaus univeras); ALKUI IR TEISĖSAUGAI; Alis; Oi, oi; Vilnietė; Deja; Išsišokėliams nacionalistams; Antimarginalas; žemaitis; Doc. (Vilniaus universitetas).
  Pastarasis naudojasi dar keliais IP:
  2014 03 28 21:20 | IP adresas: 90.134.134.126
  2014 04 04 22:46 | IP adresas: 83.181.111.115
  2014 04 04 23:07 | IP adresas: 83.189.210.54
  2014 03 25 15:26 | IP adresas: 83.189.200.11
  2014 03 25 12:35 | IP adresas: 83.178.89.4

  Dar įdomiau, kai vienas trolis durnelis kalbasi su savimi trijuose asmenyse – jį išduoda vienodas rašymo stilius.

  Ignoruokite, neleiskite jiems uždirbti, atsakinėdami į jų provokacijas.

  “N e m a i t i n k t r o l i o ” !!!

  • rokas:

   ei, atsargiau su tais savo NIEKO nesakančiais IPais, nepradėkit kabinėtis prie visų žmonių, pirkusių nešiojamus kompiuterius su internetu Omnitelio salonuose. Pas mus kintantis IP, nori to ar nenori, po kiekvieno kompiuterio perjungimo. Beje, IPai “keliauja” nuo vieno vartotojo pas kitą uždaru ciklu.Ką daryt? ar kompus mest lauk ir jungtis prie visokių zebrinių internetų, prarandant teisę kartu su kompu keliauti kur nori? Nesuprantat IT srity, kreipkitės paaiškinimų į Omnitelį.
   Ir dar. gana su nesąmonėm teršt Vaišvilos straipsnį.

  • Kemblys:

   Prašalaiti, neklaidink kitų. Mano “IP adresai” niekada nesikartoja. Kiekvieną kartą, kai įjungiu, būna kiti skaičiukai, nors 188.69. visada kartojasi. Kam tie skaičiukai, jei aš pasirašinėju tuo pačiu slapyvardžiu ‘kemblys’? Prieš kelis metus bandžiau pasirašinėti kitu slapyvardžiu, bet labai trumpai. Kompiuteris nešiojamas ir nepririštas prie pastovaus tinklo Omnitelyje.
   Tu dalinai teisus, man įdomu ar įmanoma pakeisti visuomenės mąstymą – toliau taip gyventi neįmanoma. Nesitaikstau ir nesitaikstysiu su svetimžodžių antplūdžiu lietuvių kalboje, ypač tų, kurie neva puoselėja tautines vertybes. Dažniausiai nesureikšminu kas ką ir dėl ko rašo, stengiuosi visais įmanomais ir neįmanomais būdais sustabdyti svetimžodžius rašymą. Susireikšminusiems, tai nemalonu, bet, jei jie išgrynintų savo kalbą, jie įgytų vidinės jėgos. Kartą neužkabinau straipsnį rašiusios moters vein todėl, kad ji man buvo graži – aš irgi turiu silpnybių 🙂
   Daugiau kaip 20 metų domiuosi santykiais visuomenėje, pomėgis toks. Pastebiu kitų klaidas, kurios kyla dėl visuomenės nesuvokimo.

  • Senis Šaltis:

   Na ir įsidūkau aš prie gerb. signataro temos su savo komentarais ne į jo temą. Bet dabar ir pats pasijutau po prašalaičio paaiškinimo apie troius – troliu. Pasąmoningai norėjau tik sužinoti ar jie ką nors yra sukūrę, kur galima diskutuoti jų temomis. Ką ir reikėjo įrodyti, kad jie nieko nesukūrę ir tai jiems nereikalinga, nes visuose portaluose matosi jų ardomoji veikla: “Atėjau, visus sukiršinau tarpusavyje ir mėgaujuosi savo darbu”. Tikrai nei vieno nevadinu Kremliaus agentu, ten su palyginimu apie protu neprantamą Rusiją, tik šiaip išėjo netyčinis daugiau žinomas palyginimas. Čia tik silpnų ir su pasibaigusiais argumentais žmonių paskutinis argumentas. Čia, kaip viename portale po vieno žmogaus pranešimais toks posakis maždaug: “kada baigiasi argumentai pradeda aiškintis tautybę”.
   Jūs patys matote, kaip ir toje referendumo laidoje, tokie, kaip Amelija, Kažin ir kiti, kad jie išvarto taip, kad jei nužudo, tai nenužudo, o nudūrė peiliu, kad, jei yra Konstitucija, tai ji pagal dvasią aiškinama. O kas nuo to paprastam žmogui geriau? Tai tik parazitai prilipę prie kūno ir iš to kūno mintantys. Tik jie nesupranta, kad nužudę maitinantį kūną, patys mirs iš bado. Tai tik robotukai, kvailiai turintys tik savo nuomonę, gudrūs provokatoriai, pinigų vergai. O man jų nuomonė tikrai neįdomi, ji tik pradeda blaškyti, nes toje nuomonėje nėra nieko, kas padėtų, o tik dar labiau veda į pasimetimą.

  • Amelija:

   Pats tu trolis. Aš VISADA reiškiu tik savo asmeninę nuomonę, esu laisva pilietė, nepriklausau jokiai partijai, niekas manęs nepasamdė. Tu durnas per visą pilvą, kad skaičiuoji, ką parašiau… Parašysiu dar ne tiek, nes man įdomu dalyvauti diskusijose, ginčytis, įrodinėti savo teisybę. Pagal Tave, kiekvienas, turintis kitokią nuomonę, yra trolis? Žmogau, ar ne cenzūros pasiilgai? Kavokis po varnalėšos lapais, net net bijai savo vardą paskelbti, apsimeti prašalaičiu. Žinai, ką Lietuvos partizanai su vadinamaisiais prašalaičiais darydavo? dabar taip nebus, esam civilizuota valstybė, bet tamsta esi vertas paniekos ir ignoravimo.

   P.S. Aš, Amelija, buvau viena tų, kas kategoriškai reikalavo skelbti IP. Netiki – paklausk p. J.Vaiškūno. Ir niekad po niekuo nesislapsčiau, būsiu dėkinga, jei man parašysite į amelija.ledas@info.lt.

   • Kemblys:

    Sveikinu Ameliją vardo dienos išvakarėse. Linkiu Laimės, sveikatos ir ko pati užsigeisi 🙂

    • Amelija:

     Ačiū, Kembly, be namiškių ir Tavęs to keisto mano vardo niekas neatsimena… Gerbiu Jus, kaip žmogų, kovojantį už kalbos švarumą, už esminį požiūrį į tautos prisikėlimą – pamatinių vertybių perkainojimą ir įsisąmonimą. Deja, visi rėkia “Darom, darom”, o ką darom – pasakyt nesugeba. Labai imponuoja Tamstos siekis keisti tautos PASAULĖŽIŪRĄ, kurios keitimui, deja, nepasiruošę tie, kas šaukia atstovaujantys Tautą.

     Ačiū už sveikinimus, vakarienei kepu sprandinę grybų padaže, ir mano mylimieji – vaikai, vaikaičiai, geroji anyta Onutė – visi būsim devintą už stalo . Kai ateis mano eilė dėkoti už sveikinimus, paminėsiu ir Tamstą, Kembly… Tegul jaunimėlis nemano, kad yuriu vienintelę savo prisiegą…

 14. Voldemaras Zacharka:

  Negi viskas ir toliau kaupsis iki niekšų skerdynių iš kantrybės nebetekimo?!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: