Kodėl Lietuvoje trūksta tiksliųjų ir gamtos mokslų specialistų? (24)

Mokslas„Polinkis į vieną ar kitą profesinę sritį moksleiviams pradeda formuotis dar 5–6 kl., daugiau nei 20 proc. moksleivių dėl studijų krypties apsisprendžia dar 5–8 klasėje, todėl tiksliųjų ir gamtos mokslų specialistų trūkumo problema turi būti sprendžiama reformuojant mokytojų rengimo procesą, ugdymo programas bei metodiką“,  ̶  teigiama šiandien paskelbtoje VšĮ „Investuok Lietuvoje“ ekspertų parengtoje apžvalgoje „Gamtos, technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEM) ugdymo stiprinimas mokyklose“, kurioje analizuojant sėkmingiausias užsienio praktikas, pateikiami konkretūs siūlymai Lietuvos mokyklinio ugdymo reformavimui.

Beveik 70 proc. Lietuvos darbdavių tikina susiduriantys su kvalifikuotų darbuotojų trūkumo problema, daugiau nei pusė jų teigia, kad mielai plėstųsi radę reikiamų specialistų. Tačiau darbo rinkoje paklausiausių STEM mokslų specialistų trūkumo problemos neišsprendžia net šiems specialistams siūlomi patrauklūs atlyginimai: nors pramonė, statyba, IRT, profesinė, mokslinė ir techninė veikla sukuria trečdalį Lietuvos BVP, tiksliųjų ir technologinių studijų programas renkasi mažiau nei ketvirtis abiturientų.

Nepaisant karjeros galimybių, abiturientai nesirenka STEM studijų. Pavyzdžiui, pagal matematikos ir kompiuterijos studentų skaičių Lietuva yra priešpaskutinė visoje ES. Dėl mažo populiarumo stojamieji balai į šalies ūkio plėtrai reikalingiausias programas – vieni žemiausių šalyje, šios programos nepritraukia talentingiausių abiturientų. Į technines, gamybines specialybes studentų nesugeba privilioti ir moderniausia mokymo technika apsirūpinusios profesinės mokyklos – nepalyginamai populiaresnės verslo administravimo ar paslaugų specialybės.

„Vienas iš pagrindinių Lietuvos patrauklumo investuotojams aspektų – talentingi darbuotojai. Visoje Europoje jų trūkumas įgauna vis didesnį mastą: šiuo metu ES yra 20 mln. laisvų darbo vietų, dauguma jų – IT, inžinerijos, medicinos ir panašių sričių specialistams. Skaičiuojama, kad iki 2020 m. šis skaičius išaugs dar 16 mln. darbo vietų. Lietuvoje šiuo metu yra maždaug 4 tūkst. laisvų darbo vietų informacijos ir ryšių, gamybos ir pramonės, mokslinės ir techninės veiklos bei medicinos ir slaugos srityse, tačiau tendencijos nedžiugina – asociacijos „Infobalt“ skaičiavimais, greitai vien IT specialistų deficitas šalyje sieks 16 tūkst. Tai tiesiogiai stabdo ne tik Lietuvos ūkio augimą, bet ir patrauklumą aukštos pridėtinės vertės investicijoms“,  ̶  akcentuoja VšĮ „Investuok Lietuvoje“ generalinis direktorius Arvydas Arnašius.

Daugelis STEM studentų tiksliaisiais ir gamtos mokslais susidomi dar 5-8 klasėje, o lemiamą įtaką apsisprendimui turi tokie aspektai kaip mokyklos dalykų įdomumas, gaunami pažymiai, mokytojų gebėjimas sudėtingus dalykus išaiškinti per praktinius pavyzdžius, galimybės dalyvauti neformalaus ugdymo veiklose ir konkrečios srities įvaizdis visuomenėje. Viena iš pagrindinių problemų – STEM dalykai mokyklose dėstomi remiantis formulėmis ir teoremomis, aklai sekant vadovėlius, o ne praktiniais pavyzdžiais ar gyvenimiškų situacijų analize. Mokiniams sunku suvokti šių mokslų svarbą, jie atrodo neįdomūs, šalies moksleivių pasiekimai vertinant tarptautinius reitingus – kuklūs. Todėl siūloma siekti konkrečių permainų mokyklinio ugdymo programose.

Remiantis geriausiai pasaulyje vertinamų švietimo sistemų pavyzdžiu, VšĮ „Investuok Lietuvoje“ apžvalgoje siūloma atkreipti dėmesį į pedagogų rengimo sistemos efektyvumą ir didinti šios profesijos prestižą: mažinti pedagogikos absolventų skaičių, kelti jų parengimo kokybę, įvesti papildomus stojamuosius intelekto testus, privalomą technologinį parengimą visų disciplinų mokytojams, papildomas praktikas ir nuolatinį kvalifikacijos kėlimą perimant konkrečius užsienio pavyzdžius. Dėl efektyvesnės mokytojų rengimo sistemos pasiektus sutaupymus siūloma nukreipti į pedagogikos studentų stipendijų didinimą, pradedančiųjų mokytojų atlyginimo kėlimą. Kita siūloma alternatyva – sudaryti palankias sąlygas kitų sričių specialistams, pavyzdžiui, bet kuriame universitete studijuojantiems chemiją ar lietuvių kalbą, paskutiniaisiais studijų metais pasirinkti pedagogo specializaciją ir taip sudaryti galimybes jauniems gabiems savo srities specialistams bet kada pasukti pedagogo karjeros keliu.

Atkreipiamas dėmesys ir į ugdymo turinį bei metodiką. Lietuvos moksleiviai turi mažai galimybių susipažinti su praktiniu tiksliųjų ir gamtos mokslų pritaikymu, ugdymo procese nenumatoma dalį mokymo atlikti bendradarbiaujant su realiu verslu, muziejuose, universitetų laboratorijose ar profesinėse mokyklose, o moderniųjų technologijų pasitelkimas kasdieniame mokymo procese vis dar gąsdina, dažniausiai pačius mokytojus. Šiuo metu tik 22 proc. Lietuvos mokytojų naudoja technologijas mokydami ketvirtokus, tik 29 proc. ‒ aštuntokus. Pagal šiuos rodiklius Lietuva gerokai atsilieka nuo Estijos ir Latvijos, nors mokyklų aprūpinimas kompiuteriais atitinka ES vidurkį, o pagal interneto spartą Lietuva pirmauja pasaulyje. Todėl, kaip teigiama apžvalgoje, daugiau resursų turėtų būti skiriama mokytojų technologinių kompetencijų kėlimui, kad būtų galima efektyviai išnaudoti esamas priemones ir priartinti mokymo procesą prie šių dienų realijų, lavinti moksleivio gebėjimus pačiam susirasti informaciją pasitelkiant bet kokias informacijos priemones, dirbti komandose, ir bendradarbiauti tarp disciplinų.

Apžvalgoje taip pat akcentuojamas mokyklos bendruomenės darbas. Sėkmingo STEM ugdymo pavyzdžiai pasižymi dideliu dėmesiu mokyklos vadovams ir jų kompetencijai, nuolatiniais pedagogų ir mokyklų efektyvumo vertinimais, skatinama aktyvi visos mokyklos bendruomenės veikla formaliajame ir neformaliajame ugdyme.

„Tiek užsienio investuotojai, tiek vietos verslas organizuoja įvairias su STEM mokslais susijusias neformalaus ugdymo veiklas, kurios yra labai populiarios tiek tarp berniukų, tiek tarp mergaičių. Tačiau šie užsiėmimai ne visada prieinami visos šalies moksleiviams,. O grįžus į įprastą klasę mokslui sukeltas apetitas vėl krenta į pradžios tašką. Todėl permainos būtinos kasdieniniame ugdymo procese“, ‒ teigia A. Arnašius. Norint šias permainas paspartinti,  VšĮ „Investuok Lietuvoje“ atstovai skaito paskaitas moksleiviams, supažindina juos su darbo rinkos poreikiais, ateities perspektyvomis, dalyvauja įvairiuose renginiuose skatindami moksleivius domėtis STEM profesijomis: „Bendradarbiaujame su investuotojais, mokyklomis ir švietimo politikos formuotojais teikdami siūlymus dėl tiksliųjų ir gamtos mokslų ugdymo pokyčių Lietuvos mokyklose. Siekiame, kad šie mokslai vaikams taptų įdomesni, geriau suprantami, aiškus jų pritaikymas praktikoje. Organizuojame praktikas moksleiviams, e-pamokas, skatiname įmonių vizitus į mokyklas, prisidedame organizuojant metodinius mokymus tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojams. Viešai skelbdami šią apžvalgą siekiame atkreipti visuomenės, mokytojų ir švietimo politikos planuotojų dėmesį į šios problemos svarbą ir pateikti konkrečius galimus sprendimo būdus, kurie, užtikrinus tęstinumą ir įgyvendinimo nuoseklumą, galėtų duoti ilgalaikės naudos tiek investicijų pritraukimui, tiek vietos verslo augimui“, – teigia A.Arnašius.

Visą apžvalgą „Gamtos, technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEM) ugdymo stiprinimas mokyklose“ galite parsisiųsti ČIA.

Kategorijos: Lietuvoje, Mokslas, Mokslo naujienos, Naujienos, Visi įrašai | Žymos: , , , , , .

24 komentarai

 1. Žynys:

  Gerbiamieji, jeigu norite sudominti jaunimą vadinamaisiais STEM mokslais, pradėkite nuo pradžios.
  Matematika ir inžinierija bei geofizika tai jau STEM mokslo žiedai. O štai gamtos bei technologijos mokslai tai mitų bei legendų, tai mūsų protėvių šaltinių – Lietuvos ir pasaulio praeities pažinimas.
  Kas gali būti įdomiau jaunam žmogui už pasaką – ne pasaka, už mitą – ne mitą, už legenda-ne legendą, kuriuose yra užkoduota informacija iš tolimiausios praeities, kurią mokslo procese vaikui reiktų įminti?!
  Kaip pavyzdį paimkime kad ir graikų heroją Tęsėją, kuris atliko aibę “žygdarbių”. Ir štai vaikas “studijų” metu sužino, kad tai buvo ne žmogus bet 1365 m.pr.m.e. Egėjo jūroje būvusio Tero ugnikalnio sprogimu išprovokuoto cunamio bangų, kurios siekė apie 50 metrų aukščio, simbolis.
  Vaikui bus dar įdomiau kai jis paims į rankas epą “Argonautai” ir sužinos apie tolimoje senovėje šio “herojaus” nuveiktus darbus – kai Tęsėjas drauge su žemės drebėjimo simboliu Jasonu 1365 m.pr.m.e. nusiaubė ne tiktai Viduržemio bet ir Juodosios jūros pakrantes.
  O kur dar epai “Iliada” bei “Odisėja”?! Pirmajame aprašomas ne Trojos ir graikų karas, kaip manoma iki šiol, bet 1190-1180 m.pr.m.e. Tero ugnikalnio intensyvi veikla ir ugnikalnio susisprogdinimas iki pat pagrindo. Jo vietoje dabar likusi kelių Santarino salelių apsupta būvusio ugnikalnio keldera.
  Epe “Odisėja” gi labai įdomiai aprašomas po šio ugnikalnio susisprogdinimo 20 metų trūkęs žemės drebėjimas.
  Taip per legendas ir mitus, per pasakas ir padavimus mūsų jaunimas palaipsniui ne tiktai pažintų praeitį bet ir prieitų prie Trečiojo bei Ketvirtojo Žemės fizinių judėjimų pažinimo o,galiausiai, ir mūsų bei pasaulio praeities ir net ateities pažinimo!!!
  IR VISA TAI LIETUVIŲ KALBOS DEKA!!! Taip palaipsniui vaikui būtų įdėgta meilė LIETUVIŲ KALBAI!!!

 2. Kemblys:

  Tęsėjau, kodėl tau nepatinka lietuviški žodžiai, pvz., SAKMĖ, PADAVIMAS? Kodėl tau lengviau reikšti mintis graikiškais ir lotyniškais žodžiais, pvz., MITAS ir LEGENDA? Vienur “Argonautus” įvardini EPU, kitur MITU…
  Baigi savo ‘atsiliepimą’ rašydamas apie MEILĘ (!!!) lietuvių kalbai, kurios visai nevertini ir net nemoki. Tokia ten TAVO ta lietuvių kalba – mišrainė iš visų kalbų žodžių.

 3. Tęsėjas:

  Vyrai, baikite ieštoti sliekų! Tai žema!

  • Kemblys:

   Tęsėjau, lietuvių KALBA yra tavo tyrinėjimų savotiškas ‘įrankis’. Ką pamanytum apie dailidę, kuris nesaugo savo įrankių ir kaltu atsukinėja varžtus (nerašysiu nes mano atsiliepimus tikrina prieš spausdinant 🙂 ). Begėdiškai bjauroji lietuvių kalbą ir tuo keli didelę abejonę dėl tavo tyrimų vertės.
   Nesimėtyk šlykščiomis užuominomis.

 4. Tęsėjas:

  Taip. aš nesu lietuvių kalbos specialistas, Tačiau, jeigu būčiau laukęs “specialistų”, pasaulis ir dabar nežinotų apie III bei IV Žemės fizinius judėjimus..
  Už kelių dienų referendumas dėl Žemės išpardavimo! Negirdžiu “specialistų” balso!
  Iš lietuvių žadama atimti LITĄ! Kur “specialistai”?! Jums patogiausia yra blusų taktika!

 5. Virginija:

  Gal tikrai nesikabinėkime prie kiekvieno ne taip ištarto ar parašyto žodžio.. Juk svarbu ne detalės, svarbu – esmė, visuma. Teisybę rašo Tęsėjas – kodėl nieko nekalbama apie referendumą dėl Lietuvos Žemės? Štai kur esmė, štai kur visa ko pagrindas, ir be jos, be mūsų protėvių žemės, nebus nei mūsų lietuvių kalbos, nei etninės kultūros, nei pačių mūsų .Tada tikrai būsime ta vadinamoji „mišrainė” iš juodų, geltonų ar dar kitos spalvos odų….

 6. Tęsėjas:

  Lietuvių kalbos mokovams duodu į rankas raktinius seniausiųjų kultūrų žodžių reikšmes, kad galėtumete toliau tęsti Tęsėjo pradėtą darbą, kad ir ateityje būtų kam gilintis į tolimiausią praeitį tam, kad mūsų ainiai dar geriau pažintų ne tiktai Lietuvos bet ir viso pasaulio praeitį, ir ateitį! Žinokite, tiktai lietuviakalbiams yra duota ši dovana!!!
  Ir taip seniausiuose arijų – baltų šaltiniuose, tame tarpe ir Senajame Testamente, žodis :
  – Adomas simbolizuoja 3656 m.pr.m.e. išsiveržusį Ararato ugnikalnį;
  – Jieva simbolizuoja iš Ararato ugnikalnio šono išsiveržusią lavą;
  – (šumerų) Gilgamešas simbolizuoja Tvaną įvykusį VI t,pr.m.e.;
  – Nojus simbolizuoja nuo II t.pr.m.e. iki I m.e.t. vykusį globalinį tvaną ;
  – žemdirbys, kaip antai Mozė, Nojaus sūnus Kainas, Isaokas simbolizuoja tvaną;
  – medžiotojas ar aviganis, kaip antai Mozės brolis Aaronas, Nojaus sūnus Abelis, Abraomas simbolizuoja nuošliaužas nuo kalnų šlaitų;
  – Saulės dievas Saulius šiauriniame Žemės pusrutulyje viešpatavo III t.pr.m.e.:
  – Dovydas buvo Sauliaus sūnus ir viešpatavo II t.pr.m.e.;
  – Saliamonas buvo Dovydo sūnus ir simbolizuoja ištisą 500 metų (nuo 1000 iki 500 m.pr.m.e.) trūkusį laikotarpį;
  – Klimatui šalant VII-VI a.pr.m.e. didelė lietuvių protėvių dalis iš Rytų Europos persikėlė į Centrinę Europą kur pagimdė KELTUS (nuo liet. keltis) ir keltų kultūrą, o kurie pasiekė “pasaulio” galą- pagimdė GALUS ir galų kultūrą;
  – Karaliai Henrikai yra kildinami nuo liet. Genties Rikis:
  – Aleksandras (Makedonietis) simbolizuoja 3-2-me a.pr.m.e. šiauriniame Žemės pusrutulyje būvusį atšalimą:
  – Anot Senojo Testamento Kristus buvo Dovydo sūnus:
  – Skandinavija – nuo skandinti;
  – vykingai (nuo liet. -vykti)- lietuvių gentis. Ir.t.t. Linkiu sekmingo darbo!!!

 7. Tęsėjas:

  Ačiū už gražų klausimą!
  Rojaus medis simbolizuoja pažinimą. Pažinimo medžio kamienas – simbolizuoja mūsų senuolių per tūkstantmečius sukauptas žinias.
  Pažinimo (žinojimo) medžio šakų vainikai simbolizuoja gamtoje vykusias globalines katastrofas, atskiros šakos- lokalines katastrofas, obuoliai- pažinimo vaisiai, kurių niekam, apart pačių šventikų, pažinti buvo griežtai draudžiama.
  Mat, žinios buvo labai siauro rato žmonių (krivių, krivių krivaičių ir žynių) privilėgija. Kas valdė informaciją – valdė tautą! Tai, kaip įspėjimas ateinančioms kartoms, liudija ir Senajame Testamente minimas atsitikimas neva su Adomu ir Jieva.

  • Kemblys:

   ,,Tęsėjau”, kokia kalba skaitei ,,Senąjį Testamentą”? Ar tu viską skaitai lietuviškai? Tavo ,,lietuvių” kalboje telpa visų kalbų žodžiai 🙂

   Tęsėjas:
   ,,simbolizuoja, globalines katastrofas, lokalines katastrofas, privilėgija (?), informaciją, Jieva (?)…”

   • Virginija:

    Komentatoriau Kembly, Jums labai tinka šis slapyvardis tiesiog idealiai (jau galite pradedant nuo šio žodžio „idealiai” mane taisyti, kritikuoti }…. oi, „kritikuoti” – vėl svetimybę parašiau… Tikrai esate tas vadinamasis stagaras, sustabarėjęs – sustagarėjęs žmogus, nemokantis išklausyti ir priimti kito nuomonės. .Dabar galite mane vėl pataisyti, ar yra toks žodis „sustagarėjęs” ? Tai štai, dar kartą pasitvirtina teorija ,(arba kaip mane pataisytumėte – prielaida), kad mūsų vardai,slapyvardžiai ar pravardės nėra atsitiktinai parenkamos ar pasirenkamos. Jos atspindi mūsų mintis, vidinę- dvasinę būseną. Nusileidimas kitam, nuolankumas, susitaikymas Jums yra svetimas, nes juk stagaras nusilenkdamas …lūžta..? 🙂 Neužpykite, nors sakau tiek juokais, tiek rimtai…

  • )..(:

   ar juos ismete is Rojaus todel,kad paragavo ziniu?tai Rojaus zaltys yra teigiamas personazas?

 8. Tęsėjas:

  Pradžioje tamsta išmok kulturingai kalbėti ir elgtis!

 9. Virginija:

  Tęsėjau, teisingai rašote, kad pasakos, mitai, legendos (jau numoju ranka į Kemblio priekaištus} formavosi tūkstantmečius ir tai yra tarsi raktas, kuris per simbolius atrakina duris į mūsų praeitį. Suprantant simbolių reikšmes, galime atrasti daug informacijos apie pasaulio santvarką.
  Gal žinote, ką reiškia, ką simbolizuoja skaičiai ? Pasakose dažnai minimi trys broliai, iš kurių trečias kvailelis? Arba septyni ožiukai? Ar tai septynios savaitės dienos, ar septyni subtilieji kūnai?

 10. Tęsėjas:

  Gaila, tačiau šių skaičių reikšmės man nežinomos. Gal jie yra dar labai jauni?
  O štai ką reiškia skaičius 12 jau galime drąsiai teigti:
  – po 2000m.pr.m.e. Tero ugnikalnio (buvo Egėjo jūroje) sprogimo “gimė” dvylika titanų;
  – po 1650 m.pr.m.e. sprogimo “gimė” dvylika dievų;
  – po 1365 m.pr.m.e. sprogimo gimė dvylika pusdievių-herojų.
  Kiekvienas jų kiekvieną kartą simbolizavo vieną iš ugnikalnio sprogimu išprovokuotą reiškinį ar pagimdytą produktą – garsą, sprogimo bangą, lavą, pelenus, ugnį, žemės drebėjimą ir t.t.
  Netenka abejoti, kad vėliau šis skaičius buvo perkeltas ir į Senąjį Testamentą.
  Jūrų dievo Poseidono (Romenų – Neptūno) trišakyje viena atšaka simbolizuoja vieną iš triejų ilgą laiką Viduržemio jūros gyventojus siaubusių ugnikalnių- Tero, Vezuvijų ir Etną.
  Skaičius 4 reiškia pasaulio kraštus ir Saulę.
  Dangumi riedančią Saulę mūsų protėviai vaizdavo su atvartais-vektoriais, arba be jų – kryžių.
  Jeigu Saulės kryžius sukasi pagal laikrodžio rodyklę, reiškia, kad žmonės tuo metu gyveno šiauriniame Žemės pusrutulyje, jeigu sukasi prieš, kaip svastika, reiškia žmonės gyveno pietiniame pusrutulyje. Mat, Žemė pastoviai verčiasi per savo ašigalius ir Žemės pusrutuliai kas 3000 metų keičiasi vietomis.

  • Kemblys:

   Kvailiau neįmanoma parašyti:
   ,,– po 2000m.pr.m.e.
   – po 1650 m.pr.m.e.
   – po 1365 m.pr.m.e.”

   Pabandyk, ‘tęsėjau’ ar ‘žyny’ pažodžiui parašyti ką reiškia šie sutrumpinimai. Tikiuosi, kad ne PRIEŠ TAVO ERĄ 🙂 🙂

 11. Tęsėjas:

  Kembly, parašyta labai aiškiai: Po 2000 m.pr.m.e. (metais prieš mūsų erą) Tero ugnikalnio sprogimo “gimė” titanai
  ir t.t. Ką mituose simbolizavo titanai, ciklopai, dievai, herojai – vėl tamstai siūlau skaityti ir gerai išstudijuoti ankščiau nurodytas Romualdo Zubino išvardintas knygas. Jeigu tamsta net jų neįveiksi, bus bereikalingas laiko gaišinimas.
  Man nuoširdžiai gaila tamstos, tačiau, jei nesugebi suprąsti elementariausių dalykų praeityje, kaltinki pats save.

  • Kemblys:

   ‘Tęsėjau’, tikrai neaišku, kai rašai PO ir PRIEŠ kartu. Kita vertus, krikščionys primetė tą MŪSŲ ERĄ (netiesiogiai įperšama nuostata, kad jie įsigalėjo). Čia ‘alkas’, nekaišiok tos savo ‘eros’.

 12. Tęsėjas:

  Dėl PO ir PRIEŠ neverta ir diskutuoti. O štai dėl dėl MŪSŲ EROS tai jau kalba rimta.
  Taip. aš galiu parašyti ir – prieš 4000, prieš 3650, 3365 metų! Tačiau kaip šį užrašymą skaitytojas suprąstų po 10, 20, 50,100, 200 ir t.t. metų? Chronologijoje privalo būti vieningas ir visiems suprantamas atskaitos taškas! Siūlik jį!

  • Kemblys:

   Po ,,10, 20, 50,100, 200 ir t.t. metų” niekas mūsų šių ‘atsiliepimų’ po straipsniai neskaitys – gali čia mums drąsiai rašyti ,,prieš 4000, prieš 3650, 3365 metų!” Neskaitys šio ‘susirašinėjimo’ ir po kelių mėnesių.
   O, jei rašysi kur kitur tuos savo metus, man visai neįdomu – rašyk kaip nori.

 13. Tęsėjas:

  GARBĖ arijų-baltų Krivių Krivaičiui Vandenoriui kuris dar prieš 3000 metų sukurė epus “Iliadą” ir “Odisėją”.
  Dabar jau žinome, kad juose kalbama apie 1190-1170 m.pr.m.e. Egėjo jūroje įvykusią didžiausią pasaulyje katastrofą, kuri buvo betarpiškai susieta su Tero (jis ir Atlantas!) ugnikalnio susisprogdinimu. Mūsų laikais tą vietą žymi Santarino (šventas Tero) kelios salos.
  GARBĖ Česlovui Gedgaudui knygoje “Mūsų praeities beieškant” iš užmaršties prikėlusiam mūsų protėvių istorikų Žiniavaldo, Girdonio (Jordano – Žordano) 3000 metų lietuvių tautos praeities laikotarpį apėmusias knygas (istorijas), kurių, deja, Lietuvoje nei su žiburių nesurasi.
  Vietoje to, kad mūsų laikais pasaulio mokslininkai naudotusi šiais šaltiniais, be kurių pasaulis nepažins praeities, o reiškia – ir ateities, Lietuvoje ši informacija nei momyklose, nei universitetuose neprieinama ir net draudžiama!?
  Į mano dar 2004 metais kreipimasi VU dabartinis rektorius prof. Zenonas Butkus 2004.03.02 atsakė: “Istorijos fakultetas Jums padėti negali. Čia tik dėstomas senosios istorijos kursas, o specialistų, tiriančių šį laikotarpį, nėra.”
  2013.03.05 Lietuvos Mokslų Tarybai pateikiau (20 puslapių apimtyje) darbą tema “III ir IV Žemės judėjimai ir klimato kaita” (Dėl pripažinimo ar nepripažinimo moksliniu darbu). (Lietuvos Mokslų Tarybos pirmininku tuo metu buvo prof. Z.Butkus). Atsakymo laukiu iki šios dienos.
  Tad apie kokius gamtos mokslius ir kokius specialistus Lietuvoje galime kalbėti???!!!

  • Kemblys:

   Linksma skaityti iš pat ryto:
   ,,GARBĖ arijų-baltų Krivių Krivaičiui Vandenoriui kuris dar prieš 3000 metų sukurė epus “Iliadą” ir “Odisėją”.”
   Reikėtų suprasti, kad kriviai skirstėsi pagal pareigas, kaip dabar 🙂
   ,,Arijai-baltai kūrė graikams EPUS (pasakojimus) – jų toks darbas buvo 🙂

   ,,Tęsėjau”, tu bent supranti kuo skiriasi MITAS nuo EPO?

 14. Tęsėjas:

  Arijų teologijoje, kuri buvo kur kas turtingesnė nei dabar katalikų, buvo dainiai, žyniai, kriviai (kurių hierarchijoje buvo net šešios pakopos) ir, pagaliau, aukščiausiųjų krivių rinkti krivaičiai. Pastarieji žinių “semtis” vyko į Graikiją bei Egiptą.
  Herodotas knygoje “Istorija” sk. “Melpomenė” rašo:
  95.”Kaip sužinojau iš helėnų, gyvenančių Helesponte (Marmuro jūra-Tęsėjas) ir Ponte (Juodoji jūra – Tęsėjas), tas Salmoksis (Sielos mokytojas – krivių krivaitis,- Tęsėjas) buvęs žmogus ir vergavęs Same pas Mnesarcho sūnų Pitagorą. Paskui tapęs laisvas, susikrovęs turtus ir grįžęs į savo kraštą..”
  96. “Tuo pasakojimu ir požeminio būsto buvimu negaliu nei tikėti, nei netikėti, tik manau, kad Salmoksis gyveno daug ankščiau už Pitagorą. Man vis tiek, ar Salmoksis buvo žmogus , ar vietinis getų dievas…”.
  Epuose “Iliada” ir “Odisėja” aprašoma katastrofa buvusi dar toli iki graikų “gimimo”.
  Mat, šios katastrofos metu buvo sunaikinta kultūra ne tiktai Balkanuose bet ir visame Viduržemio jūros regione.
  Mūsų laikais teigiama, kad šios katastrofos kaltininkais buvo “Jūrų tautos”. O tai jau ištiesu mitas!.
  Po katastrofos praėjo ne mažiau nei 200 metų ir vėl į regioną grįžo gyvybė, o vėliau ir žmonės. Šie žmonės tai vadinamieji iš šiaurės atvykę doręnai. Būtent jie Balkanuose ir pagimdė graikų, o Kretos saloje – Mino kultūrą.
  Taip į šį regioną pateko epai “Iliada” bei “Odisėja” o kartu ir informaciją apie prieš dų šimtmečius vykusią katastrofą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: