Z. Vaišvila: Ar teismas stabdys Prezidento rinkimus? (tiesioginė transliacija, video) (32)

Zigmas Vaišvila | Alkas.lt nuotr.

Zigmas Vaišvila | Alkas.lt nuotr.

Gegužės 5 d. 13 val. signataras Zigmas Vaišvila Seimo spaudos konferencijų salėje surengė spaudos konferenciją „Ar teismas stabdys Prezidento rinkimus?“

Nepriklausomybės atkūrimo Akto signataras Zigmas Vaišvila š.m. kovo 6 d. kreipėsi į Vyriausiąją rinkimų komisiją (VRK) dėl Prezidentės Dalios Grybauskaitės, siekiančios dalyvauti gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimuose, VRK pateiktų, pasak signataro, žinomai melagingų duomenų apie save, taip pat dėl kandidatų anketų papildymo klausimu dėl jų bendradarbiavimo su TSRS (Rusijos) specialiąja tarnyba GRU.

VRK vilkino priimti sprendimą dėl šio Z. Vaišvilos prašymo, klausimas atsidūrė Vilniaus apygardos administraciniame teisme. Teismas 2014-04-18 nutartimi šį skundą priėmė nagrinėjimui, tačiau atsisakė taikyti užtikrinimo priemones – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo arba atitinkamų aplinkybių pagal 2014-03-06 Z.Vaišvilos prašymą pašalinimo uždrausti VRK atlikti bet kokius tolimesnius veiksmus, susijusius su atitinkamų kandidatų dalyvavimu 2014-05-11 d. Respublikos Prezidento rinkimuose.

Dėl šios teismo nutarties atsisakyti taikyti užtikrinimo priemones Z. Vaišvila teismui pateikė atskirąjį skundą.

„Jau šioje proceso stadijoje Vilniaus apygardos administracinis teismas padarė išvadą, kad ir po rinkimų VRK galės spręsti klausimą dėl išrinkto Prezidento pareigų teisėtumo. Tokiu būdu teismas faktiškai ne tik pripažino prašomų taikyti užtikrinimo priemonių pagrįstumą, bet ir tai, kad šio skundo tenkinimas teisme gali turėti įtakos kandidatų tinkamumui būti išrinktais Respublikos Prezidentu“, – teigė signataras Z.Vaišvila.

Prieš spaudos konferenciją žiniasklaidai išplatintame pranešime Z. Vaišvila skelbė spaudos konferencijoje pasisakysiantis dėl VRK ir Prezidentės D. Grybauskaitės veiksmų, kurie gali sustabdyti ar sužlugdyti Respublikos Prezidento rinkimus, taip pat viešai kreipsiasis į kandidatus, kviesdamas juos pačius atlikti veiksmus, kuriuos įpareigoti kandidatus atlikti vengia VRK.

Tiesioginę spaudos konferencijos transliaciją iš Seimo galima buvo stebėti ČIA arba ČIA.

Vykstant spaudos konferencijai jos dalyviams galima buvo internetu pateikti klausimus. Nuoroda į klausimų uždavimo sistema (veikė spaudos konferencijos metu) ČIA. (Alkas.lt apgailestauta, kad klausimų uždavimo sistema lrs.lt portale dėl nežinomų priežasčių šį kartą buvo neveiksni).

Bus paskelbtas spaudos konferencijos tiesioginės transliacijos iš Seimo vaizdo įrašas:

Skelbiame 2014-05-05 d. signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijoje Seime perskaitytą pranešimą:

Z.Vaišvila. Ar teismas  stabdys Prezidento rinkimus?

Dalia Grybauskaitė, siekdama dalyvauti šių metų Respublikos Prezidento rinkimuose, pateikė VRK žinomai melagingus duomenis apie save – tariamai buvusi savarankiškos LKP, o ne LKP ant TSKP platformos nare, kurioje ji liko ir po savarankiškos LKP atsiskyrimo iškart pakilo karjeros laiptais – tapo perversmininkų prieš Lietuvą štabu tapusios TSKP CK Vilniaus aukštosios partinės mokyklos moksline sekretore. D. Grybauskaitė VRK pateikė ir žinomai melagingus duomenis, jog Džordžtauno universiteto (JAV) kursuose ji tariamai buvo ne 1991 m., o 1992 m., kai jau dirbo nepriklausomos Lietuvos valdžios struktūrose. Šį melą patvirtina JAV reikalų patikėtinio D. Leaderio ataskaita iš Vilniaus apie prezidentės D. Grybauskaitės pirmosios kadencijos pirmuosius šešis mėnesius. VRK pirmininkas Z. Vaigauskas kovo 3 d. interviu tinklalapiui ekspertai.eu,  atsakydamas į klausimą dėl D. Grybauskaitės pateiktų melagingų duomenų, patvirtino („VRK pirmininkas Z. Vaigauskas: anketoje į prezidentus negalima nurodyti neteisingų duomenų“), kad asmuo, norintis tapti pretendentu į kandidatus dalyvauti rinkimuose, neturi teisės teikti melagingą informaciją apie save.

Kovo 6 d. prašymu kreipiausi į VRK, prašydamas dėl tokių D. Grybauskaitės veikų atlikti įstatymo nustatytus veiksmus, analogiškus tiems, kurie atliekami, kandidatui pateikus melagingus duomenis apie bendradarbiavimą su užsienio specialiosiomis tarnybomis. Taip pat VRK prašiau papildyti kandidatų anketas klausimu dėl bendradarbiavimo su viena pagrindinių TSRS specialiųjų tarnybų – Tarybinės armijos Generalinio štabo vyriausiąja žvalgybos valdyba (GRU), dėl bendradarbiavimo su kuria, nesuprantama kodėl, informaciją pateikti kandidatai neprivalo. Ukrainos saugumo tarnyba viešai paskelbė, kad provokacijas prieš Ukrainą organizuoja būtent Rusijos GRU, kurios kariškius jie sulaikė.

Kodėl tai „nerūpi“ ir didžiam Rusijos piktų kėslų atskleidėjui Vytautui Landsbergiui?

Tačiau VRK dirbtinai vilkino šių klausimų sprendimą, kandidatais dalyvauti Prezidento rinkimuose įregistravo D. Grybauskaitę ir kitus pretendentus. 2009 m. Prezidento rinkimų kampanijos metu VRK nebuvo taip įsidrąsinusi ignoruoti D. Grybauskaitei nepalankių klausimų nagrinėjimą – mano prašymą dėl kandidačių į Respublikos Prezidentus K. D. Prunskienės ir D. Grybauskaitės išregistravimo iš kandidatų dėl galimo jų bendradarbiavimo su TSRS specialiosiomis tarnybomis VRK bent formaliai išnagrinėjo ir paskubom jį atmetė 2009-05-07 VRK sprendimu Nr.147.

Dėl šių metų VRK neveikimo balandžio 7 d. kreipiausi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, kuris atsisakė priimti mano skundą. Mat nesu kurio nors kandidato patikėtinis. Tačiau teismas nevertino to, kad skundą teikiau ir kaip signataras, remdamasis specialiu signataro statuso įstatymu.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo siūlymu dėl šio VRK neveikimo kreipiausi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, kuris skundą nagrinėjimui priėmė, tačiau 2014-04-18 nutartimi atsisakė taikyti užtikrinimo priemones – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo arba atitinkamų aplinkybių pagal 2014-03-06 Z.Vaišvilos prašymą VRK pašalinimo (nurodytų veiksmų atlikimo VRK ar pačių kandidatų iniciatyva – D. Grybauskaitės biografijos duomenų anketoje ištaisymo ar bet kurio kandidatų raštiškos informacijos pateikimo dėl jų galimo bendradarbiavimo su TSRS GRU) uždrausti VRK atlikti bet kokius tolimesnius veiksmus, susijusius su atitinkamų kandidatų dalyvavimu 2014-05-11 Respublikos Prezidento rinkimuose.

Dėl šios teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti užtikrinimo priemones, gegužės 5 d. pateikiau atskirąjį skundą, kurį per 3 dienas gali išnagrinėti pats Vilniaus apygardos administracinis teismas arba perduoti jį Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Tačiau bene reikšmingiausias dalykas, kurį skundžiama  nutartimi nustatė Vilniaus apygardos administracinis teismas, yra tai, kad teismas, įsigilinęs į mano prašymo turinį, nustatė, jog ir po Respublikos Prezidento rinkimų VRK galės spręsti šį klausimą ir dėl išrinkto Prezidento pareigų teisėtumo. Tokiu būdu teismas ne tik pripažino prašomų užtikrinimo priemonių pagrįstumą, bet ir tai, kad skundo tenkinimas gali turėti įtakos kandidatų tinkamumui būti išrinktais Respublikos Prezidentu.

Tokiu būdu jau šioje teismo proceso stadijoje paaiškėjo, kokias pasekmes gali sukelti toks neatsakingas VRK elgesys – sužlugdyti Respublikos Prezidento rinkimus arba jiems įvykus sužinoti, kad kandidatas ar kandidatė galėjo tapti Respublikos Prezidentu neteisėtai. VRK, privalanti užtikrinti rinkėjų teisę žinoti tiesą apie rinkimuose dalyvaujančius asmenis, nevykdo savo pareigų ir tuo faktiškai žlugdo šiuos rinkimus. Dėl tokio neatsakingo VRK elgesio, vertintino kaip galimai nusikalstamas neveikimas ar piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, valstybė gali patirti ir finansinius nuostolius, jei dėl to tektų organizuoti pakartotinius rinkimus. VRK privalo padėti rinkėjams užtikrinti jų teisę tinkamai dalyvauti šiuose rinkimuose, pateikiant jiems teisingą esminę informaciją apie renkamus asmenis.

Lygiai taip pat vertintinas ir neatsakingas Prezidentės D. Grybauskaitės elgesys. Demokratinės valstybės įstatymai ir VRK veiksmai negali kurti precedento kandidatui į šias pareigas ir tuo labiau valstybės vadovui teikti VRK akivaizdžiai melagingus duomenis apie save, ką patvirtino ir pati D. Grybauskaitė – 2009 m. Respublikos Prezidento rinkimų pretendento į kandidatus anketoje ji nurodė priešingus duomenis apie save, paneigiančius jos 2014 m. VRK pateiktus duomenis. Nepataisius šių duomenų, rinkėjai bus priversti vadovautis VRK oficialiai skelbiama žinomai melaginga D. Grybauskaitės pateikta informacija, tiesiogiai susijusia su šios kandidatės lojalumu ar nelojalumu 1990 m. kovo 11 d. atkurtai Lietuvos Respublikai.

Kodėl leidžiame taip tyčiotis iš mūsų visų ir mūsų valstybės, jos įstatymų?

Žinant, kad Prezidentės D. Grybauskaitės sąžinė leidžia jai net vykdant Prezidento pareigas keisti savo oficialią biografiją (2013 m. balandžio 26 d. tai padaryta dar kartą net www.president.lt svetainėje) ir nepaaiškinti šio neteisėto ir nesąžiningo elgesio priežasčių, kreipiuosi į kandidatę Dalią Grybauskaitę, kviesdamas ją ištaisyti VRK neveikimą jos atžvilgiu ir iki Prezidento rinkimų pačiai viešai paskelbti, kada – 2009 m. ar 2014 m. ji VRK pateikė teisingus duomenis apie save, kada melagingus, nes šie duomenys patys vieni kitus paneigia.

Kreipiuosi ir į visus 2014 m. Respublikos Prezidento rinkimų kandidatus, kviesdamas juos be VRK iniciatyvos patiems raštu pateikti VRK duomenis apie jų bendradarbiavimą ar nebendradarbiavimą su TSRS (Rusijos) GRU ir viešai apie tai paskelbti.

Skaitau replikas, kad kreipimasis į teismą yra beviltiškas dalykas. Atsakau į jas. Ar būtų geriau, jei į teismą nebūtų kreipęsi V. Giržadas ir V. Gailius, o konkretūs teisėjai valstybės vardu nebūtų pripažinę jų atleidimų iš darbo neteisėtais? Ar būtų geriau, jei Vilniaus apygardos prokuratūra nebūtų pradėjusi ikiteisminio tyrimo dėl Snoro banko bankroto administratoriaus veikų? Ar būtų geriau, jei Generalinės prokuratūros prokuroras Gintas Ivanauskas būtų „užkonservavęs“ ikiteisminį tyrimą dėl valstybės paslapties atskleidimo, kas nutiko su paslapties apie pasiruošimus perimti šį banką nutekinimu? Byla į teismą keliauja kol kas su viena įtariamąja – Prezidentės vyriausiąja patarėja D. Ulbinaite. Tačiau, akivaizdu, kad D. Grybauskaitei nelaimėjus rinkimų, ji keliautų ten pat su jos „pakišta“ D. Ulbinaite? Ar būtų geriau, jei Vilniaus apylinkės prokuratūra nebūtų kreipusis dėl Generalinio prokuroro neliečiamybės panaikinimo, o prokuratūros sistema ir toliau būtų diskredituojama bei nurodinėjama, kaip jai elgtis?

Veiksmas po veiksmo artėjame prie kritinės ribos, kada šis išpūstas tuščias Prezidentės burbulas sprogs.  Todėl visi darykime, ką galime. Kad ir mažą, bet konkretų veiksmą ar darbą ta kryptimi, o kaip rinkėjai, į Respublikos Prezidento rinkimus eikime, mąstydami apie valstybę be melo, nes tik tai gali apginti mus, Lietuvos piliečius.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Vaizdai ir garsai, Vaizdai protui, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , .

32 komentarai

 1. Amelija:

  Griaukim Lietuvą kaip tik galim – žlugdykim rinkimus, maišykim žmonėms galvas kvailais referendumais, pjudykim vieną prieš kitą… Toks Z. Vaišvilos tikslas, tokie jo gerbėjų norai. Kaip maniakas rengia spaudos konferencijas, kurios tuščios kaip ta statinė iš patarlės, tik garsiai skamba niekieno neišgirstamos, nekomentuojamos, išskyrus keliolika nuolatinių jo garbintojų. Apgailėtina, žema, pavojinga valstybei – vienybė Lietuvoje griaunama tada, kai grėsmė iš Rusijos artėja kasdien. Gal žmogui kokia liga prikibo ar negali įveikti keršto, pavydo, savęs susireikšminimo? Nuoširdžiai norėtųsi šitą “politiką” užjausti, bet kad jau ir užuojautos nebelieka, kai šitaip įsijaučia į neklystančio pranašo vaidmenį. Pusė Lietuvos jaunimo tokios pavardės apskritai nėra girdėję, pusė vyresniosios kartos seniai jį pamiršo, o jis toliau vaizduoja didį šauklį – bebalsį šauklį tuščioje erdvėje.

  • Ponia Amelija, vat Jūs tai tikrai sprogstat pagieža ir neapykanta, nors bandot išlikti mandagi, kam atstovaujat? Turėtumėte būti dėkingi Vaišvilai už informaciją, kuri net neprisisapnuotų tamstai, jau nekalbant, kad nesugevėtumėte išanalizuot. Jei Grybauskaitė šventa, tai Jūs jai ir melskitės. O yra žmonės, kurie skleidžia tikslingą informaciją ir nurodo kur priešas užsimaskavęs ir ne auditorijoje esmė… Šio žmogaus auditorija sudaro dirbantys, sąžiningi darbo žmonės, kurie išklauso konferencijų įrašus kai turi laiko. Tai ne liberalai vepsantys išdebę pilvus. Ar papirkta, paritijų gerai apmokama žiniasklaida, kuri užpildo visą konferencijų salę, kad ir toliau galėtų mulkinti visuomenę – perimant niekingą estafetę.

  • N:

   Tokie kaip tu ir griauna Lietuvą. Tokie kaip tu ir kelia antirusišką isteriją, ko pasekoja Rusija kaip tik ir okupuos Lietuvą.

  • akmenėlis:

   Amelijui- kažin ar ne todėl žydai vis norėjo nužudyti Jėzų, kad jis kalbėjo tiesą. Tiesa- kalavijas, ji skauda, ir čia masiškumo tikrai nesitikėkite. Valdomos masės renkasi visai kitą kelią.

 2. Paprastas vargdienis:

  Nereikia cia bezdeti, as nesu nei garbintojas nei fanas vaisvilos, bet kai kurie faktai kalba patys uz save, jei jis iskele klausima del prezidentes duomenu teisetumo tai jus palaikote ta pozicija kur geriau uzmerkti akis ir matyti tik ta ka nori matyti su tokia demokratija toli nenueisim.

 3. Panelei Amelijai:

  Panele ,gali dėstyti savo paistalus,bet jau šnekėti už kitus tai nederėtų, o ypač už jaunuomenę nepadarius apklausos. O grėsmę iš Rusijos labai intensyviai pati Prezidentė su Landsbergiu eskaluoja- jūs bijokit ,tik bijokit, tik bijokit.
  O šiaip tai Lietuvos įstatymai turi būti vykdomi visų Lietuvos piliečių ir nėra ko išsisukinėti, meluoti. Jei Vaišvila neteisus ,jau daug kartų prezidentė galėjo paduoti jį į teismą, bet NE- jai Lietuvos įstatymai negalioja.

 4. LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ STEBĖTOJŲ SĄJUNGA

  ŠAUNUOLIS ZIGMAI

  Tarp LR vadovų- turtingiausia prezidentė

  Dalia Grybauskaitė iš algos susitaupė – 2 347 360 Mil. Lt

 5. Danguolė:

  Idomu, kodėl alkas.lt nuoroda į klausimų uždavimą Z.Vaišvilai yra neaktyvi

 6. Danguolė:

  Na nejaugi taip ir negalima bus užduoti klausimo Z.Vaišvilai, gerbiama alkas.lt komanda?

 7. Danguolė:

  Atsidaro Seimas, bet jokios galimybės užduoti klausimą

 8. Julius:

  Kažkoks vienpusis tapo tas Z. Vaišvila. Ar jam geriau, kad rinkimuose neliktų Grybauskaitės ir laisviau pasijustų KGB karininko sūnus A. Paulauskas ar Lenkijai prisiekęs Tomaševskis?

  • )..(:

   baikit su tais tomasevskiais)turbut atsakymu i klausimus ne visus isklauset:/

  • Juliui:

   Už Tomaševskį balsuos tik lenkai, gal dar rusai, bet jų yra mažuma, tad nesibaiminkite. O kuris blogiau, ar geriau: Paulauskas ar Grybauskaitė, tai, manau, uždėjus ant svarstyklių, būtų lygsvara, nes abiejų tėvai kolaboravo (Grybauskaitės tėvas tarnavo NKVD, o Paulausko – KGB). Jiedu abudu irgi buvę komunistai. Na gal tik Artūras yra ramesnio būdo, ne toks aikštingas, sukalbamesnis, bet kuri blogybė mažesnė nežinau.

 9. Petras:

  Per daug melo per šitą prezidento kadenciją; ir melas tapo norma, žiūrėkit, kaip ir Butkevičius meluoja pvz dėl referendumų, dėl pensijų gražinimo; kaip Graužinienė- tai ji su tais kurie reikalauja referendumo tai prieš, nekalbant jau apie prezidentę. Pagrindinis blogas dalykas šioje jos kadencijoje -melas, netikrumo jausmas Tautai; jau niekuo negali tikėti.Gerai, kad Z.Vaišvila dirba nuosekliai be laviravimų pirmyn -atgal, kairėn-dešinėn užtat žmonės juo ir tiki, nes turi pagrįstus duomenis ir NUOSEKLIAI KOVOJA SU AUKŠČIAUSIO VALSTYBĖJE ASMENS MELAVIMAIS . Gal nustos meluoti ir žemesnė grandis, jei pavyks priversti atsakyti už melą aukščiausią asmenį.

 10. Jonas:

  Praradome Lietuvos banką (1 straipsnis) ir 19 mlrd. Lt atsargų (2 straipsnis):
  …net gražu kokie paprasti gali būti visa griaunantys įstatymai…

  pasirašantis žmogus (ex finansų ministras ir tos srities ES komisaras) juk turi suvokti tikrąją įstatymo prasmę, baisoka darosi….

  LIETUVOS RESPUBLIKOS
  LIETUVOS BANKO ĮSTATYMO NR. I-678 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO
  ĮSTATYMAS
  2014 m. sausio 23 d. Nr. XII-764
  Vilnius
  1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas
  Pakeisti 1 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
  „2. Lietuvos valstybės nuosavybę Lietuvos banke išreiškia Lietuvos
  banko kapitalas. Lietuvos banko turtas jam priklauso nuosavybės teise.
  Lietuvos bankas savo turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja pagal Europos
  Sąjungos teisės aktus ir šį įstatymą.“
  2 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas
  Šio įstatymo įsigaliojimo dieną Lietuvos banko valdomas valstybei
  nuosavybės teise priklausantis turtas, perduotas Lietuvos bankui valdyti,
  naudoti ir juo disponuoti patikėjimo teise ir registruotas Lietuvos banko
  balansinėje ir nebalansinėje apskaitoje, nuo šio įstatymo įsigaliojimo
  dienos nuosavybės teise priklauso Lietuvos bankui.

  Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

  Respublikos Prezidentė D.Grybauskaitė

 11. Liepa:

  Gerbiamas Zigmas Vaišvila visą pulką patriotų atstoja. Man labai tinka jo iniciatyvos, spaudos konferencijos – informacijos niekada nebus per daug , ypač apie visai šaliai svarbius dalykus.

 12. algis:

  Geri Zigmo pasisakymai, tikrai geri. Ačiū.

 13. Rimanta:

  Aciu , Zigmai. Stiprybes tau ir kantrybes. Gaila, kad dar daug nenorinciu tave isgirsti. Reiskia, taip ir maudysimes tame melo liune, taip ir vel issirinksime ta, kurio nerinksime…

 14. alfredas:

  Šaunuolis Z. Vaišvila ir toliau kovok už teisingą Lietuvą.

 15. Rasa:

  Po šios išsamios spaudos konferencijos nėra ką daugiau ir pridurti. Nuoširdus ačiū gerbiamam Z. Vaišvilai už kantrybę, nuoseklumą ir principingą tikslo siekimą. Stiprybės.

 16. Elena Kazlauskaitė, Andrius Dručkus:

  Šiuo metu geriausias pasirinkimas iš esamų kandidatų tai Lietuvai puikiai atstovaujanti prezidentė Dalia Grybauskaitė. O Z. Vaišvilos puolimas tik parodo, kam jis šiuo metu uoliai tarnauja.

  • absurdas:

   Nu jau ko, bet iš Dručkaus to nesitikėjau. Tai ką reiškia konservatoriai ir jiems suleisti “skiepai”. Jie gali balsuoti ir už kolaborantus ir jaustis didvyriais. Dar svarbiau, klaidinti nesusigaudančius.

  • Rasa:

   Vaišvila tarnauja Lietuvai ir teisėtai gina Lietuvos Nacionalinius interesus bei LR Konstituciją LR teritorijoje. Grybauskaitė tarnauja Briuseliui, vienasmeniškai pardavinėja Lietuvos Suverenitetą, kartu su savo gerais draugais barozais ir rumpėjais eina link bendro ES išsigimėlių monstro tikslo- tautų ir valstybių sunaikinimo ir vienos ES (neoTSRS) valstybės sukūrimo. Kurį kelią rinktis tamstoms- jūsų valia, kiek jums leidžia jūsų išsiauklėjimo ir patriotiškumo/ išdavikiškumo lygis. Beje, savų “sniečkų-paleckių” turi kiekviena epocha- per daug nenustebinsite, nes istorija mėgsta kartotis…

 17. kyla klausimas:

  Ar pasirasantieji uz federalizavima politikai neatmeta isvis musu Konstitucijos,kur Lietuva vadinama SUVERENIA valstybe.Na ir stebint tendencijas didziosiose ES valstybese=ar euras ir pati sajunga ilgai gyvuos.Visur sparciai kyla nacionalistu-euroskeptiku akcijos.Ar nesokama i jau deganti euro traukini ?

  • LosAngeles:

   Be abejo einama Konstitucijos panaikinimo keliu (tuo paciu ir tautos teisiu, garantuotu Konstitucijoje panaikinimo keliu) ir is to iseinanciomis visomis kitomis pasekmemis: suvereniteto panaikinimo, valdzios perdavimo (kazkam), tautines samones naikinimo ir t.t. Bet tuo stebetis nevertetu. Berods Gena Kisindzeris jau beveik atviru tekstu varo kad Konstitucija reikia naikinti. Tad nieko naujo, musiskiai tik vykdo ‘aukstesniuju jegu’ valia 🙂

 18. LosAngeles:

  Gerb. autoriau, kad ir kaip malonu girdeti jusu saukianti balsa, bet panasu kad teismas stabdys tik referenduma del zemes (po to- ir visus kitus tautos bandymus bent kiek grazinti valstybes valdyma i savo rankas)… Prezidento rinkimus- greiciausiai ne. Taip, kaip nestabde visu iki siol buvusiu antikonstituciniu veiku, tai ‘nepastebes’ ir sios. Tai vadinama ‘selektyvus matymas’. Kaip radijo imtuvas 🙂 va sita radijo stotis man patinka, tai ja ir klausau, o kitu- ne…
  Vat cia yra ainteresas- ji ir giname, o liaudies balsas- anoks interesas kai esi valdzioje. Juk ji gali ta valdzia ‘apkarpyti’? Ar tai gali buti valdzios interesas atsakymas yra vienareiksmiskas, o ir darbai akivaizdziai tai irodo. Taigi, kad ir kaip butu gaila, bet teismas nestabdys… toks isakymas 🙂

 19. rytoj:

  ieškau ir nerandu informacijos, ar bus rytoj žadėta Vaišvilos spaudos konferencija?

 20. arvydas damijonaitis:

  TAUTOS DEMORALIZACIJA YRA SUNKUS NUSIKALTIMAS.

  Žinomų nusikaltėlių giminaičiai vienijasi LSDP – tai demoralizuoja tautą. Europoje nėra pavyzdžių, kad visuomenė nutylėtų minėtų asmenų dalyvavimą valstybės valdyme. Dėl galimo interesų konflikto, tautos demoralizavimo jų politinė veikla netoleruotina. Lietuva yra išimtis – pasidomėkit LSDP partinių sąrašų turiniu. Paleckių, požėlų, stribų, kitų žinomų kolaborantų giminaičių per LSDP valdoma demoralizuota Lietuva iki šiol nesugeba teismo keliu įvardinti okupacijos meto Lietuvos gyventojų masinių žudymų, genocido faktus, nes nėra politinės valios. „Tautų tėvas“ J.Stalinas M.Suslovo paklausė, ar nereikėtų lietuviškas pavardes keisti į rusiškas? M.Suslovas atsakė, kad nebūtina, nes lietuviai taps sovietžmogiais su uspaskichais, požėlomis, paleckiais, brazais, LSDP mafiozi kandidatais į prezidentus.
  P.S. Generalinė prokuratūra perdavė teismui vadinamosios Šilų paukštyno bylos dėl ES lėšų iššvaistymo epizodą, kuriame yra ir finansų ministro Zigmanto Balčyčio sūnus Donatas.

 21. Atgalinis pranešimas: Z. Vaišvila. Galų gale nagrinėjimas teisme | Alkas.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: