Šešių Seimo frakcijų atstovai pateikė alternatyvų siūlymą dėl asmenvardžių ir kreipėsi į VLKK (14)

Alkas.lt nuotr.

Alkas.lt nuotr.

Visų, išskyrus Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA), Seimo frakcijų atstovai užregistravo Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektą (XIIP-1675), kuriuo siūloma įteisinti originalią nelietuvišką vardų ir pavardžių rašybą asmens tapatybės dokumentų papildomame puslapyje. Pagrindiniame paso puslapyje ir toliau būtų galima rašyti tik valstybine kalba. Papildomo paso puslapio įrašas galėtų būti tik lotyniško pagrindo ženklais.

Vienas projekto iniciatorių, buvęs Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Valentinas Stundys teigia, kad šis įregistruotas siūlymas – kompromisinė išeitis iš politinės aklavietės.

„Ne pirmus metus Lietuvos lenkų atstovais besiskelbiantys LLRA politikai ir Lenkijos valstybės valdžia reikalauja Lietuvoje įteisinti asmenvardžių rašybą lenkų kalba ir vadina tai žmogaus teise. Nė viena kita tautinė bendrija Lietuvoje tokio su valstybės Konstitucija nesuderinamo reguliavimo nereikalauja. Įrašas ne lietuvių kalba gali būti pateiktas papildomame paso puslapyje, pagrindiniame paliekant įrašą valstybine kalba. Tokia tvarka sėkmingai galioja Latvijoje, o Lenkija jokių pastabų dėl lenkų padėties šioje šalyje neturi, kas leidžia suprasti, kad įrašai papildomame puslapyje tenkina kaimynų supratimą apie tautinių bendrijų poreikius“, – tvirtina politikas.

Jis priduria, kad šis siūlymas įregistruotas kaip alternatyva mėnesio pradžioje Gedimino Kirkilo ir Irenos Šiaulienės pateiktam asmenvardžių rašymo projektui. Šie socialdemokratų atstovai pasiūlė leisti asmenvardžių rašybą nelietuviškais rašmenimis pagrindiniame paso puslapyje vietoje įrašo valstybine kalba. Ligšioliniais Konstitucinio Teismo išaiškinimais (1999 m. ir 2009 m.) toks įrašas prieštarauja Konstitucijos 14 straipsniui, teigiančiam, kad valstybinė kalba Lietuvoje yra lietuvių kalba. Ar nelietuviški įrašai gali būti suderinami su valstybiniu lietuvių kalbos statusu, artimiausiu laiku turėtų įvertinti Valstybinė lietuvių kalbos komisija.

Alternatyvaus projekto autoriai taip pat kreipėsi į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją, prašydami pateikti išvadas, ar jų siūlymas nelietuviškų asmenvardžių rašybos reglamentavimas yra suderinamas su reikalavimais, kylančiais iš lietuvių kaip valstybinės kalbos statuso. Seimo nariai tikisi, kad jų siūlomas projektas yra mažiau prieštaraujantis, taigi ir lengviau suderinamas su lietuvių kalbos vartojimo nuostatomis nei socialdemokratų pateiktas projektas. Komisija savo išvadas turės pateikti per 30 dienų.

„Diskusijose apie nelietuviškų asmenvardžių rašymo tvarką iš tikrųjų pasigendama konstruktyvios alternatyvos. Viena pusė nori išpildyti visus LLRA reikalavimus galimai geresnių santykių su Lenkija vardan, kita pusė tam kategoriškai prieštarauja. Šiandien įregistruotu projektu siekiame iškelti konstruktyvią alternatyvą dėl įtampą keliančios situacijos išsprendimo, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir daugumos piliečių lūkesčių“ – aiškino kitas projekto iniciatorius Algirdas Patackas.

Anot jo, patys geriausi Lenkijos atsiliepimai apie lenkų bendrijos teisinę padėtį Latvijoje leidžia užtikrintai sakyti, kad įrašas papildomame puslapyje atitinka lenkų poreikius ir prisidėtų prie santykių gerėjimo, žinoma, jei Lenkijos reikalavimai yra nuoseklūs ir nesiekiantys tolimesnių tikslų. Tiesa, alternatyvų projektą užregistravę politikai abejoja ar toks siūlymas tenkins LLRA, nes, anot jų, ši jėga akivaizdžiai siekia išlaikyti tautines įtampas ir atsisako eiti į bet kokius kompromisus.

Alternatyvą socialdemokratų siūlymui teikia konservatorių, „tvarkiečių“, „darbiečių“, „Drąsos kelio“, socialdemokratų, liberalų frakcijų bei mišrios Seimo narių grupės atstovai. Projektą pasirašė krikdemas Valentinas Stundys, „Drąsos kelio“ frakcijos narys Algirdas Patackas, Rytas Kupčinskas, socialdemokratai Valerijus Simulik ir Edvardas Žakaris, konservatoriai Agnė Bilotaitė ir Audronius Ažubalis, liberalė Dalia Teišerskytė, „tvarkietis“ Petras Gražulis, mišrios Seimo narių grupės atstovai Rima Baškienė bei Povilas Urbšys ir „Darbo partijos“ frakcijos narys Kęstutis Daukšys.

Siūlymas atitinka ir dabartinės Vyriausybės programoje esantį įsipareigojimą išspręsti nelietuviškų asmenvardžių problemą, todėl valdančiosios koalicijos atstovų parama šiam projektui yra nuosekli ir suderinama su Vyriausybės išsikeltais tikslais.

Seimas 2010 metais jau atmetė siūlymą įteisinti asmenvardžių rašymą nevalstybine kalba. Tuomečio premjero Andriaus Kubiliaus teiktas siūlymas buvo visiškai atmestas net negrąžinant tobulinti – jį palaikė vos 30 iš 104 balsavusių parlamentarų. Jo siūlymui tada nepritarė ir absoliuti dauguma balsavusių socialdemokratų.

Dauguma Seimo narių tada palaikė būtent alternatyvų Ryto Kupčinsko ir Gintaro Songailos pasiūlymą leisti nelietuviškų asmenvardžių rašybą papildomame asmens dokumento puslapyje. Už šį konservatorių projektą tada pasisakė 75 iš 88 balsavusių parlamentarų.

Kategorijos: Kalba, Kultūra, Lietuvoje, Naujienos, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
Screenshot_2020-08-04 Redaguoti puslapį ‹ Alkas lt — WordPress

14 komentarų

 1. Tęsėjas:

  Valentinui Stundžiui VALIO!!! Laikykitės broliai lietuviai!!!

 2. Klausimas:

  Gerbiamieji, o dėl ko apskritai visas šis asmenvardžių rašybos vajus prasidėjo ir kada? Kokio tikslo siekiama įteisinti nelietuviškų asmenvardžių rašybą nelietuviškomis rašmenimis? Valstybei iš to jokios naudos. Tautinėms mažumoms? Tautinės mažumos yra valstybės dalis, o tai reiškia, jog pasunkinus gyvenimą valstybei, pasunkina gyvenimą sau.

  • Getautas:

   Tautinių mažumų Lietuvoje nėra, yra tik tautinės bendrijos. Tą, rodos, ėmė suprasti ir Seimo nariai – straipsnyje vartojamas tik tautinių bendrijų pavadinimas. Dar klausimas, ar nereikėtų Lietuvos lenkų tautinės bendrijos vadinti lietuvių kilmės lenkų tautine bendrija. Panašiai juos vadino net pats popiežius – lenkų kultūros lietuviais.

 3. Ele:

  Lietuviai,budėkime,kadnebūtų išniekinta mūsų gimtoji kalba.Politikai galvokite ką darote .Daug tauta jums atleidžia,bet šito NEATLEIS,

 4. Getas:

  Latvija prieš 10 metų visa tai priėmė- rašyti antrame puslapyje. Čia kyla klausimas: kodėl buvo vilkinama ir kas iš to turėjo ir turi politinę naudą? Tada klausiu: kokios grupuotės mus valdo? kad kiršinti tautines bendrijas ir galų gale kurti autonomiją. Matosi, kad trečiosios šalys- “Rytų milžino paunksmėje kirminai veisiasi”, jų slaptosios “penktosios kolonos”.
  Čia bus geras smūgis Tomašaucko klikai, jų reitingas tarp lenkomanų nukris, žinoma jei priims .A. Patacko, Stundžio ir kitų prijektą.

 5. Alvydas:

  “kreipėsi į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją”.
  Valstybinė yra ne komisija, o lietuvių kalba. Tad kreiptis reikia į Valstybinės lietuvių kalbos komisiją.

 6. Žemaitis:

  ką veikia mūsų Lietuvių kalbos instituto , visų Aukštųjų mokyklų lietuvių kalbos katedrų vadovai, dėstytojai, studentai, visos Lietuvos lietuvių kalbos mokytojai, kodėl jie nerašo Lietuvos Seimui reikalavimų, kad būtų išsaugota Lietuvos valstybinė kalba neliečiams, o provokatorius ir lietuvių tautos žemintojus nepasiūlo išsiųsti į tą šalį, kurios kalba nori naudotis, jei Lietuvos valstybėje jiems negera. Būtina sutelkti tautines jėgas ir pradėti rašyti ir bombarduoti laiškais ir kreipiniais Lietuvos Seimą Vyriausybę, Prezidentę, kad nei kirlikai ar butkevičiai nedrįstų, pataikaudami lenkams, nuolaidžiauti ir kelti Lietuvių kalbos išnieknimo klausimų. Mūsų tauta vis tikisi išrinktųjų padorumu… o tie išsirinikusieji garbėtrosškos – karjeristai nesigėdydami tyčiojasi ir iš tautos ir iš mūsų valstybės, nebegerbdami nei savo Lietuvos žemės, nei lietuvių tautos. Pagaliau jei lenkai drįsta šmeišti Lietuvą Euro Sąjungoje ir kitose tarptautinėse organizacijose, tai kodėl mūsų tautinės lietuvių jėgos nesigina puldamos lenkus už tyčiojimąsi iš Lietuvos ir rašydamos apie juos toms pačioms tarptautinėms institucijoms dėl nepakenčiamo pliklenkių elgesio Lietuvoje. Geriausia gynyba – puolimas. Būtinai reikia pradėti pulti tuteičius ir Lenkijos Vyriausybės atskirus IMPERIASLITinių pažiūrų veikėjus , dažnai pasisakančius už “lenkų teises Lietuvoje” tarptautinėse institucijose.

 7. Žemaitis:

  Gerbiamieji tautiečiai, atkruriant Nepriklausomybę lenkų valensininkai kreipėsi į mūsų Landsbergį ir kitus, siūlydami atkurti bendrą Lenkijos- Lietuvos valstybę. Mūsiškiams nesutikus, lenkų imperialistai nuo 1992 metų Varšuvoje atkūrė Armijos krajovos štabą, o Amerikoje išeiviai – pilsudskininkai – revanšistai lenkai įkūrė “Armijos krajovos veteranų rėmimo fondą”, kuris nuo to laiko kiekvienais metais KOVO mėnesyje (Pilsudskio gim. mėn) organizuoja mėnesines labai aktyvias rinkliavas tarp vienuolikos milijonų lenkų išeivių. Kasmet surenka po 15 ir daugiau milijonų dolerių ir po 10 tonų medikamentų slaptų- Armijos krajovos pogrindininkų veiklai trijose “lenkiškose- savose” Vilniaus, Gardino ir Lvovo srityse.Per Nepriklausomybės metus į Lietuvą iš Lenkijos aukštųjų mokyklų buvo atsiųsta per 500 jaunų lenkų kalbos mokytojų POLONIZAVIMOS TIKSLAMS. Kiekvienais metais iš minėtų ‘savų” kraštų į Varšuvos Armijos krajovos karinį mokomąjį centrą surenkama iš kiekvieno krašto per 160 pogrindininkų pasitobulinimui. kaip elgtis ir kovoti prieš Lietuvos, Ukrainos ir Baltarusijos valdžias, kaip rengtis kuriant lenkų autonimines respublikas, kaip atsiskirti nuo mūsų krašto ir prisijungti prie Viekopolskos imperijos. PAGALBA IŠ AMERIKOS IR LENIJOS VALSTYBĖS VYKDOMAS PASTOVIAI IR PILNU TEMPU. Jei dabar prie Ukrainos rytinių sienų sukaupta per 100,000 tai prie Lietuvos Baltarusijos ir Ukrainos vakariniu sienu sukaupta per 120,000 lenkų kariuomenės, kuri , įjungta į NATO sandraugą, laukia komandos “apginti Euro ir NATO sąjungų sienas prie pat Rusijos- Baltarusijos sienų- praktiškai – Lietuvos ir Ukrainos okupacijai lenkų daliniais. Štai kokioje siaubingoje situacijoje atsidūrė mūsų tauta ir kraštas, valdant vakarų ELITOS padlaižiams. Mes, turėdami vos kelis tūkstantėlius pusnuogių kareivėlių, nė valandos negalėtume pasipriešinti didžiulėms lenkų ar rusų imperialistinėms armijoms. Ir niekas jūsų negins. Kaip panašiai buvo prieš II pasauliniį karą. Pasaulio Elita sukūrė situaciją, kad mažosios – išsivadavusios iš TSRS tautos neturėtų saviginybos armijų ir gerų ginkluočių. O lenkai nuo pat pirmų Laisvės dienų ėmė kurti galingą karinę galią, turėdami revanšistinius- iperinius tikslus. Jie ir provokuoja visas tautines nesantaikas, kad drumsdami vandenį, galėtų kaltinti Lietuvos valdžias. O mūsų bestuburiai pataikūnai, vergiško sindromo palikuonys, nesipriešino ir negalvojo apie Lietuvos valstybės saugumą ir ateitį. Todėl ir turime bejėgę , išvaikytą iš gimtinės lietuvių tautą.

 8. Atgalinis pranešimas: Spaudos konferencija: Ar lietuvių kalba taps derybų objektu? (tiesioginė transliacija) | Alkas.lt

 9. Atgalinis pranešimas: Pavardžių rašybos klausimo svarstymas Seime atidėtas | Alkas.lt

 10. Atgalinis pranešimas: Mitingo dalyviai Seimo narius paragino nepalaikyti prieš valstybinę kalbą nukreiptų įstatymo projektų (nuotraukos) | Alkas.lt

 11. Atgalinis pranešimas: Žalgirio mūšio dieną Seimas svarsto LLRA primestus įstatymo projektus | Alkas.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: