G. Songaila. Prof. V. Landsbergiui – apie referendumą ir apie panieką (II) (25)

Gintaras Songaila | DELFI, Š.Mažeikos nuotr.

Gintaras Songaila | DELFI, Š.Mažeikos nuotr.

Prof. V.Landsbergis savo paskvilyje, pavadintame „Tautininkų panieka tautai“ piktinasi dėl „per jėgą grūdamo referendumo“. Jis ir vėl dėl šios piliečių iniciatyvos kritikuoja tautininkus, šįkart juos gretindamas netgi su „jedinstvininkais“.

Kaip jau įprasta, prof. V.Landsbergis naudojasi ir savo privilegija užsipulti asmeniškai. „Susivokę ponai Pankos ir Songailos turėtų atšaukti savo referendumo torpedą“, – rašo profesorius.

Atsakydamas į prof. V. Landsbergio laišką Delfyje, pirmoje šio straipsnio dalyje pamėginau aptarti gąsdinimų dėl „žemės referendumo“ patį paviršių. Dabar pažvelkime, kaip sako Profesorius, giliau – kas iš tiesų slypi po šiuo paviršiumi. Pamatysime, kad „politikos elitas“ iš tiesų baiminasi ne dėl referendumo turinio, o tik dėl to, kad bus sugriauta jo privilegija priimti sprendimus uždarame rate.

Apie dalyvavimą Europos sąjungoje ir apie demokratiją

Iš kai kurių nuotrupų prof. V. Landsbergio tekste galima suprasti, kad jis iš tikrųjų baiminasi, jog referendumas dėl žemės gali „išmušti“ Lietuvą iš Europos sąjungos. Paaiškėjus, kad piliečiai surinko referendumui reikalingą parašų skaičių, jis, o taip pat kiti politinių bei teisinių reikalų žinovai rašė, kad žemės įsigijimo užsieniečiams draudimas prieštarautų esminiams Europos sąjungos principams, todėl spaudė Vyriausiąją rinkimų komisiją, kad ji neteiktų išvados Seimui. Nors ES sutartyse yra aibė įvairių išimčių ir išlygų įvairioms ES valstybėms, prof. V. Landsbergis jokių kompromiso galimybių nemato. Jis mato tik du pasirinkimus: arba sužlugdyti referendumą, arba išstoti iš ES.

Kitų ES šalių referendumų patirtis jam nerūpi. Lietuvos atveju, esą pirma reikėtų inicijuoti referendumą dėl išstojimo iš Europos sąjungos, o po to jau siūlyti tokias Konstitucijos pataisas. Netrukus šią mintį pasigavo ir Konstitucinis Teismas, šių metų sausio 24 d. pareiškęs, kad negalima siūlyti jokių Konstitucijos pataisų, jeigu jos gali prieštarauti „europiniams įsipareigojimams“. Nesvarbu kas, kada ir kaip prisiėmė ar nustatė tuos į(si)pareigojimus – jie yra konstitucinė vertybė, konstitucinis imperatyvas, užtikrinantis Konstitucijos vientisumą.

Žodžiu, jeigu kas nors ką nors siūlo, o tas siūlymas gali prieštarauti „europinei teisei“, tuomet prieš tai reikėtų surengti referendumą konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo Europos sąjungoje“  panaikinimui. Tiesa, Konstitucinis Teismas nutylėjo, kad šis „konstitucinis aktas“ buvo priimtas ne referendumu ir kad jis buvo priimtas praslinkus keturiolikai mėnesių po Tautos referendumo dėl stojimo į Europos sąjungą. Galite pasitikrinti – visos ES šalys jau buvo ratifikavusios Stojimo sutartį, Lietuva jau buvo Europos sąjungos nare, o šio akto dar nebuvo.

Mums, tautininkams, tai nėra jokia naujiena, nes mes dar prieš 2004 metų liepos 13d. viešai protestavome dėl šio projekto, neteisėtai nustatančio Europos teisės viršenybę, kadangi dėl tokios viršenybės ir dėl tokio akto Tauta 2003m. gegužės 10-11d. referendume nebalsavo. Platinome viešus pareiškimus, rašėme asmeninius laiškus kiekvienam Seimo nariui, kad jie atidžiau paskaitytų parlamentinių tyrimų išvadą, iš kurios matyti, kad nei vienoje Europos sąjungos valstybėje tokia viršenybė nėra nustatyta. Tačiau Seimo narys Vytenis Povilas Andriukaitis iš tribūnos mojavo parlamentinės išvados popieriais ir sakė priešingai, esą visų Europos šalių Konstitucijose kaip tik tokia viršenybė ir yra nustatyta…

Daugumai Seimo narių buvo visai neįdomu, nei kas iš tiesų parašyta parlamentinių tyrimų išvadoje, nei kas parašyta lietuviškame „konstituciniame akte“. Neįdomu tai buvo net ir sąžiningiems teisininkams, kurie patys tik neseniai atsibudo, o dabar stebisi, kur mes, tautininkai ir kiti referendumo dėl žemės iniciatoriai, buvome anksčiau, kodėl pražiopsojome Konstitucijos laužymą. Geriau reikėtų paklausti, kodėl žiniasklaida tuo nesidomėjo, kodėl viskas buvo daroma tyliai.

Tiesa, Konstitucinis Teismas dar 2006-ais metais išaiškino, kad Europos teisė, kuri išplaukia iš Lietuvos Respublikos ratifikuotų sutarčių, yra viršesnė už šalies įstatymus, bet ne už pačią Konstituciją… Tačiau dabartinės sudėties Konstitucinis Teismas jau pamanė kitaip. Šio teismo teisėjai (išskyrus Egidijų Šileikį) sausio 24 d. nutarime be piliečių žinios priimtą Konstitucijos priedą iškėlė aukščiau pačios Konstitucijos ir netgi aukščiau pačios Tautos, kaip valstybės suvereno.

Visgi, net ir dabartinis Konstitucinis Teismas kol kas pats savo iniciatyva dar neišdrįso atšaukti Konstitucijoje nustatyto Tautos suverenių galių įgyvendinimo „tiesiogiai ar per Tautos atstovus“. Užtat grupė „Tautos atstovų“ jau beveik prastūmė Seime kreipimąsi į Konstitucinį Teismą, kad šis išaiškintų, ar Referendumo įstatymo 14 straipsnio 2 dalis neprieštarauja Konstitucijai, jos vientisumo principui (kaip jau supratome, Konstitucijos vientisumą labiausiai užtikrina jos pabaiga).  Politinis elitas kėsinasi į patį politinės valdžios legitimumo ir demokratijos principą – suverenią Tautos valią.

Referendumo įstatymo 14 straipsnio 2 dalis nustato, kad surinkus daugiau 300 000 piliečių parašų, referendumą skelbti yra privaloma, net jeigu ekspertų grupė pateiktų išvadą, kad šių piliečių siūlymai prieštarauja Konstitucijai. Tokia įstatymo nuostata buvo įrašyta, atsižvelgiant į anksčiau galiojusią „konstitucinę doktriną“, kad Tautos suverenumo įgyvendinimo negalima saistyti jokiomis išankstinėmis sąlygomis. Kadangi šių metų sausio mėnesio sudėties Konstitucinis Teismas šią doktriną pamiršo, labai tikėtina, kad nežabotam Tautos suverenių galių įgyvendinimui ateina galas.

Kodėl Tauta pasitikėti nebegalima?

Labiau patyrę, blaiviau mąstantys politikos elito atstovai turi argumentų, kodėl Tautai negalima patikėti išties svarbių sprendimų – tai piliečių neišmanymas ir neatsparumas poveikiams. Kas jau kas, bet politikai iš savo patirties žino, kad dauguma rinkėjų mažai ką teišmano, vadovaujasi nuotaikomis, yra lengvai suklaidinami. Rinkėjų dauguma juk remiasi vieša nuomone, o ją kuria kiti. Patyrusių dabartinės politikos vilkų požiūriu, tokio dalyko, kaip suvereni Tautos galia, arba iš viso niekur nėra, nes tai – vien naivuoliams skirto žaidimo dalis, arba tokiai atsakomybei Tauta dar nėra subrendusi (Šveicarijos pavyzdys – išimtis, kuri tik patvirtina taisyklę). Anot jų, Tauta (rinkėjai) neturi tinkamų žinių ir įgūdžių, kad galėtų teisingai pasirinkti. Beje, toks požiūris yra būdingas ne tik Lietuvos elitui, kurio pažiba yra profesorius V. Landsbergis. Panašiai mąsto ir Putino aplinka.

Kadangi šiai diskusijai poveikį daro Rusijos agresijos fonas, siūlyčiau pasiskaityti knygų seriją „Projekt Rosija“, kaip antai pirmosios knygos (2009m. leidimas) kad ir 174 psl. „tauta neturi žinių, be žinių nėra pasirinkimo, be pasirinkimo nėra demokratijos“. Anot šių propagandistų, demokratija – tai tik oligarchijos priedanga, kad „demokratiniuose rinkimuose neišvengiamai laimi patys didžiausi sukčiai“ (ten pat, 178 psl.). Turbūt jie sprendžia pagal savo patirtį… O kokia mūsų patirtis?

Putino propagandistai sako, kad  demokratija – tai tik dūmai, pridengiantys politinius žaidimus ir poveikio technologijas. Tautos renkasi ne idėjas, bet reklamos klipus. Tautos yra bejėgės prieš pinigų sistemą… Todėl piliečiams negalima patikėti sprendimo teisės. Todėl, pasak šių putleristų, atviras autoritarizmas yra geriau, sąžiningiau, veiksmingiau ir tikslingiau, negu valdoma demokratija…

Kai kurie patriotai sako: „jeigu nebūtų galingų priešiškų jėgų, mėginančių paveikti mūsų nedidelės šalies piliečius, kurie yra neatsparūs tokiems poveikiams, galėtume sau leisti eksperimentuoti su visokiais ten referendumais“. Kiekvienas bent šiek tiek prakutęs politikas juk net neabejoja, kad už kiekvienos taip vadinamos „pilietinės iniciatyvos” visada stovi kokia nors savanaudiška grupė. Jeigu tokia grupė „mūsų sistemoje“ pasiekia pastebimą poveikį, tai jos veiklą kažkas finansavo. O tai jau savaime įtartina.

Jeigu tikrai „visais tais referendumais“ gali pasinaudoti Lietuvai priešiškos jėgos, tuomet lieka tik vienas neaiškumas: kodėl referendumais tos priešiškos jėgos pasinaudoti gali, o štai „visais tais rinkimais“ – arba negali, arba kažkodėl nesinaudoja… Yra ir dar vienas neaiškumas: jeigu tos priešiškos jėgos nesunkiai gali paveikti visą Tautą, tai kodėl jiems sunkiau paveikti Tautos atstovus arba kandidatus? Keistas klausimas. TS-LKD elitas tą ir bando pasakyti, kad „jei nebūtų rusų“, tai jie visuomet laimėtų rinkimus. Su referendumais, anot jų, ta pati situacija. Juk jei nebūtų „rusų“, referendume tauta būtų nubalsavusi už atominę elektrinę. Jei nebūtų „rusų“, tai nebūtų ir pačio referendumo. Ar įmanoma tokiai logikai prieštarauti? Jei nebūtų rusų, tai niekam ir nerūpėtų, kodėl siūlomas didelio galingumo reaktorius, pririšantis Lietuvą būtent prie „rusų“ energetinės sistemos.

Nepatogūs prisiminimai apie tai, kas ir kaip atkūrė valstybę.

Neatsakingasis pilietis, rymantis prie Laisvės ugnies aukuro Nepriklausomybės aikštėje, jeigu jo kas šiandien klausytų, savo ruožtu paklaustų: „O kaip čia atsitiko, kad trys ketvirtadaliai visų Lietuvos gyventojų balsavo už nepriklausomos demokratinės valstybės atkūrimą 1991-aisiais? Referendume juk balsavome ir už Konstitucijos priėmimą, nepaisydami rusų tankų?“ Ar kas nors mus tuomet suklaidino? Ar kas nors stovėjo už mūsų nugarų ir finansavo? Juk taip išeitų, kad valstybė buvo atkurta arba iš naivumo, arba apgaulės būdu… Balsavome, kad valstybę kuria Tauta, kad niekas negali varžyti suverenių jos galių.

Nepriklausomybės atkūrimo laikai – tai buvo šviesūs Tautos vienybės, atgimimo ir pakilimo laikai, kai visa Tauta turėjo bendrą tikslą, todėl ne kartą iš prof. V. Landsbergio aplinkos teko girdėti dūsavimus: „deja, tie laikai nebesugrįš. Vaje, vaje, kurgi dingo ta Tautos Sąjūdžio dvasia? Kūrėme valstybę, brandinome tautą … ir še tau, kad nori. Kuo toliau, tuo ji menkiau subrendusi.“

 Žodžiu, dabartinis elitas dar vis džiaugiasi, kad valstybė buvo atkurta, dalyvaujant piliečiams, o toliau tvarkysis jau be piliečių. Ir čia nėra jokios ironijos, kadangi Sąjūdžio laikai jau praėjo. Jei kas dabar duos eiliniams piliečiams valią, jie tik priskaldys malkų. Argi politikai nėra geriau pasirengę prisiimti atsakomybę, negu šiaip piliečiai iš gatvės? Juk kiekvienas specialistas turi dirbti savo darbą. Politikai – pagal savo „kompetenciją“, o kiti piliečiai – kiekvienas pagal savo užsiėmimą bei profesiją, toje srityje, kurią geriausiai išmano. Jeigu kas pamanytų kitaip, reiškia „parsidavė rusams“.

Esu įsitikinęs, kad toks juodasis scenarijus neįvyks. Tiesa, Europos sąjungos federalistai ir Rusijos putinistai pagal savo demokratijos supratimą darosi vis panašesni, nepaisant įvairių skambių Rompėjų ar Ašton pareiškimų, pavyzdžiui, vertinant Rusijos invaziją Ukrainoje. Tačiau tiek lietuviai, tiek ir kitų Europos šalių tautos anksčiau ar vėliau apgins savo konstitucines santvarkas, savo tautines valstybes. Tik tuomet ir Rusijos agresyvumas bus sustabdytas.

Taigi, ką daryti?

Europiečiai turi neleisti eurokratams nusavinti nei pačių Europos valstybių, nei jų bendradarbiavimo. Tai vienintelis kelias apsisaugoti nuo putinizmo – tiek nuo minkštųjų, tiek ir nuo kietųjų Rusijos režimo galių.  Tiesa, kad apsigintume nuo kietųjų galių, vien demokratijos nepakaks – dar reikia mūsų pačių kietosios galios ir NATO aktyvumo. Minkštosioms Rusijos galioms pasidavę eurokratai tikrų gynybos veiksmų patys nesiims. Padėtis gali pasikeisti tik jei bus demokratinis spaudimas.

Autorius yra Tautininkų sąjungos Strateginio komiteto pirmininkas

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
Screenshot_2020-08-04 Redaguoti puslapį ‹ Alkas lt — WordPress

25 komentarai

 1. Dalija:

  Kiek prisimenu buvo klausimas dėl įstojimo į europos sąjungą, o nei apie žemę ir pinigus nebuvo kalbama.Švedai atsiklausė savo tautos referendumu ir neįsiveda euro.Prieš dvi dienas buvome švedijoje ir mus informavo.O žemę,kam parduoda ir kas parduoda turi buti visiems žinoma.Jokia čia karinė paslaptis.Čia biznierių ir korupcijos paslapys .Mūsų valdžia tokiems dalykams neturėtų toleruoti.Turėtų daugiau gerbti savo žmones ir įsiklausyti į jų norus, kaip, kad daro kitos šalys.

 2. karnavyžis:

  Aš prieš referendumą, kažkaip tie referendumai suaktyvėja tik prieš rinkimus

  • slenkstis:

   Referendumu Tauta nori padėti valstybės administratoriams valdyti valstybę,matydama,kad jai ne visais klausimais sekasi?Ar nesate geranoriškas ir nenorite,kad valstybėje būtų geriau tvarkomasi?Ko negali keli,gali visa Tauta,tai istorijos patikrinta.

 3. ruta:

  Sovietinis ‘propesorius’ Landsbergis gerai ivaldes mokslinio komunizmo propaganda , su malonumu naudojasi ir sovietines nomenklaturos privilegijom , todel ir dabar Nepriklausomoj Lietuvoj vis nori dar ko tai gauti papildomai , individualiai , kad ir sargybiniu , nors ko jam bijoti , ar tai del prestyzo , nes taip ir nebuvo isrenktas prezidentu , ir tai ji / matosi/ grauze ir norisi atsirevansuoti Tautai .
  Valdzioje tupejo pakaitom tuos pacios sistemines partijos , bet per 20 metu nesugebejo nei saugikliu del zemes ivesti , nei pravesti konstruktyvu dialoga su Tauta , mane kad bus kaip visada , nutars grupele politiku , tarnaujanciu kapitalui . Kaip Lietuvos valdzia sprendzia svarbius klausimus , projektus jau mateme , bet priminsiu .Konservatoriai su savo sovietiniu ‘propesoriu’ atidave Amerikos aferistams’ Willjams’ ‘Mazeikiu nafta ‘ dar dadejo Birzu naftoteki plius Butinges naftos terminala , kurio kaina tikrai ispudinga / 1,2 milijardo lt plius apyvartines gamyklos lesos , todel ir bankrotavo ‘Mazeikiu nafta’/ , na ir dat milijona kita damokejome , nes sutartis buvo surasytos taip , kad visos nesekmes mokes Lietuva , grazu , net raudona .Kita kenkeju partija socialdemokratai prikure dar viena afera LEO , valstybes nuostoliai 700 000 000 milijonu , konservatoriai jokiu priekaistu jiems neturejo / matomai pasidalino otkatus / .Atomine jau tapo aukso kasykla vosom sisteminem partijom . Ar gali tokiems kenkejams ka tai rimto patiketi ?

  • Getautas:

   Po laisvo kapitalo judėjimo “Mažeikių nafta” buvo atitekusi tiems patiems rusams, kurių taip “bijo” liberalkonservai. Jei rusai nebūtų tarpusavyje susipjovę, tai “Mažeikių nafta” būtų likusi jų rankose. Tas pats atsitiks ir su Lietuvos žeme, jei liberalkonservams pavyks ją prduoti užsieniečiams.

 4. Amelija:

  Alko radikalų komentarai išsisėmė. Sunku nustatyti, kuri iš priežasčių tai lėmė: aiškus Rusijos puolimas prieš Ukrainą, daugumai tariamo neutraliteto gerbėjų atvėręs akis; referendumų organizatorių dvasinė menkystė, tapatintina su “tituškų” elgesiu; paties Alko vadovų blaivus požiūris į radikalų siautėjimą pavojaus valstybei akivaizdoje.

  Šiaip ar taip, gražu, kad referendumas dėl euro niekam nerūpi, o žemės pardavimu užsieniečiams kliedi keli angažuoti asmenys (rūšiuoti juos į parsidavusius ir nukvakusius nesinorėtų).

  Pagaliau Alkas tampa kultūros, tautinės minties, istorijos nagrinėjimo portalu – tuo, kuo ir turėtų būti.

 5. Kęstutis:

  … paskutiniai įvykiai – referendumui dėl lito išsaugojimo, parašų rinkimų lapų neišdavimas. Referendumui dėl žemės nepardavimo ir 100000 parašų, vėl ruošiamos teisinės pinklės – ar referendumo įstatymas atitinka konstituciją? Galime jau neabejoti, tokios sudėties konstitucinis teismas paskelbs – neatitinka… lieka referendumas dėl seimo paleidimo ir išankstinių rinkimų, bet gi tai ANTIkonstituciška… butkievičius su linkievičium nebespėja lenkam įsipareigojimų teikti… Panašu, kad sulauksim kai lenkų kalba taps privaloma visiems, o kaip gi kitaip jūs nemokėdami lenkiškai, perskaitysite 200 lenkiškų įrašų pase? Dar vis tikėjausi, kad padėtis geresnė… Pasirodo padėtis jau visiškas pypt, nesikeikiant… Tautininkai ruošiasi laimėti rinkimus ir emigruoti į Briuselį… Aš tai atvirai pasakius – lengvai sukrėstas. Tikrai neišsigandęs, žinau ką darysiu, kaip kovosiu toliau, bet manau ir kiti mūsiškiai mėgina atsitokėt… Aišku neprapulsim, dar neblogiausia… Prezidento rinkimuose susitelkim, balsuokim už Puteikį…

  • Amelija:

   O kas tas N. Puteikis? Ką mes, rinkėjai, žinome apie jį? Lozungus, pritarimą valstybės savarankumui? jei balsuojančiuosius vienija tik negatyvizmas, atmetimo sindromas, pergalės nebus. Žinoma, aš jos ir nelinkiu, tačiau nesveikai klykiantiems tautiečiams norėčiau patarti: kodėl girtas neranda kelio namo? Kieno vizija jį vedžioja po pelkes ir klystkelius?

  • karnavyžis:

   Juokinga, tautininkai pasisakantys prieš eropos sąjungą, prieš eurą , skuba į europarlamentą. Nejuokinkit.

   • slenkstis:

    Pasisako tautininkai ne” prieš” ką bet :”už” nacionalinės valiutos išsaugojimą už žemės-Lietuvos teritorijos vientisumą.Prieš pasisako propagandistai;pasisako prieš Tautos siekį referendumu
    padėti valdžiai spręsti esminius klausimus ,prieš Lietuvos valstybės valstybingumo esminių
    pagrindų išsaugojimą Lietuvos teritorijos vientisumo,nacionalinės valiutos,aukso atsargų kuriomis padengta nacionalinė valiuta 107 procentais išsaugojimą Lietuvos valstybei.
    Tautininkai nepasisako prieš ES ir eurą.Bet mano ,kad ES reikia surimtėti ir nuo seksualinių klausimų,tapusių prioritetu, pereiti prie ES valstybių saugumo,socialinės atskirties mažinimo ES valstybėse,ne deklaruojamų,bet tikrų žmogaus teisių,kurios gražintų žmogui orumą,panaikintų žmonių išnaudojimą ir prekybą žmonėmis.

   • LosAngeles:

    Juokinga, kai zmogus diskutuoja, bet nenori girdeti apie ka kalba eina… Tipo sunku suprasti? Tautininkai nera pries ES, ir tai deklaruoja atvirai. Taigi nera prasmes neiti i europarlamenta. O stai idomesni dalykai nutylimi, tiek ‘nepriklausomu zurnalistu’, tiek valdzios, tiek ‘karnavyziu’ 🙂 Nagi, pabandykim dar karteli:
    I SKIRSNIS
    LIETUVOS VALSTYBĖ

    7 straipsnis
    Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.

    XIV SKIRSNIS
    KONSTITUCIJOS KEITIMAS

    148 straipsnis
    Tik referendumu gali būti keičiamos pirmojo skirsnio “Lietuvos valstybė” bei keturioliktojo skirsnio “Konstitucijos keitimas” nuostatos.

    Ar dabar aiskiau? Ne, na tai paskaitome straipsni atidziau…
    ‘..Žodžiu, jeigu kas nors ką nors siūlo, o tas siūlymas gali prieštarauti „europinei teisei“, tuomet prieš tai reikėtų surengti referendumą konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo Europos sąjungoje“ panaikinimui. Tiesa, Konstitucinis Teismas nutylėjo, kad šis „konstitucinis aktas“ buvo priimtas ne referendumu ir kad jis buvo priimtas praslinkus keturiolikai mėnesių po Tautos referendumo dėl stojimo į Europos sąjungą. Galite pasitikrinti – visos ES šalys jau buvo ratifikavusios Stojimo sutartį, Lietuva jau buvo Europos sąjungos nare, o šio akto dar nebuvo…Mums, tautininkams, tai nėra jokia naujiena, nes mes dar prieš 2004 metų liepos 13d. viešai protestavome dėl šio projekto, neteisėtai nustatančio Europos teisės viršenybę, kadangi dėl tokios viršenybės ir dėl tokio akto Tauta 2003m. gegužės 10-11d. referendume nebalsavo…’
    Apibendrinkim… Referendume del stojimo i ES tauta nebalsavo del ‘europines teises’ virsenybes pries Konstitucija. Si akta seimas prieme veliau vienasaliskai, nepasitares su tauta, kai tuo tarpu Konstitucija sako vienareiksmiskai: tai gali buti keiciama tik REFERENDUMU. Kitaip tariant, seimas sulauze Konstitucija pasirasydamas si akta, o dabar, tuo aktu mosikuodami valdziazmogiai aiskina, kad bandomas surengti referendumas del zemes priestarauja tam aktui (kuris priimtas sulauzant Konstitucija). Ir ‘konstitucinis teismas’, tada nemates priestaravimu, dabar staiga islenda i ‘dienos sviesa’ ir pareiskia, kad… joooo, tai priestarauja, todel negalima… Vat pries tai ir turi priestarauti kiekvienas doras pilietis, nes tai yra nusikalstama, is valdzios puses, veika. Piktybiskai nusikalstama, kadangi ten zmones nekvaili ir puikiai supranta kas vyksta.
    I SKIRSNIS
    LIETUVOS VALSTYBĖ

    5 straipsnis
    Valdžios galias riboja Konstitucija.
    Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.

    Kad tarnauja, tai akivaizdu. Dirbama kryptingai ir nuosekliai, todel del tarnystes abejoniu nekyla. Klausimas tik kam tarnauja???? Akivaizdu ne tam kam prisiekia 🙁

 6. Kažin:

  Landsbergis daugeliui nėra joks autoritetas, taigi ar verta jam skirti tokį dėmesį. Dabar tautininkai daro įspūdį, kad patys nieko kurti nesugeba, o gali tik beprasmiai ginčytis.

  • Kemblys:

   Landsbergis yra iš Songailos bendražygis:
   Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Iniciatyvinė grupė, išrinkta 1988 m. birželio 3 d. susirinkime Mokslų Akademijos salėje. Ingei Lukšaitei atsisakius dalyvauti, Iniciatyvinėje grupėje liko 35 nariai:
   1.Regimantas Adomaitis
   2.Vytautas Bubnys
   3.Juozas Bulavas †
   4.Antanas Buračas
   5.Algimantas Čekuolis
   6.Virgilijus Čepaitis
   7.Vaclovas Daunoras
   8.Sigitas Geda †
   9.Bronius Genzelis
   10.Arvydas Juozaitis
   11.Julius Juzeliūnas †
   12.Algirdas Kaušpėdas
   13.Česlovas Kudaba †
   14.Bronius Kuzmickas
   15.Vytautas Landsbergis
   16.Bronius Leonavičius
   17.Meilė Lukšienė †
   18.Alfonsas Maldonis †
   19.Justinas Marcinkevičius †
   20.Alvydas Medalinskas
   21.Jokūbas Minkevičius †
   22.Algimantas Nasvytis
   23.Romualdas Ozolas
   24.Romas Pakalnis
   25.Saulius Pečiulis †
   26.Vytautas Petkevičius †
   27.Kazimiera Prunskienė
   28.Vytautas Radžvilas
   29.Raimundas Rajeckas †
   30.Artūras Skučas
   31.Gintaras Songaila
   32.Arvydas Šaltenis
   33.Vitas Tomkus
   34.Zigmas Vaišvila
   35.Arūnas Žebriūnas †

 7. Voldemaras Zacharka:

  Ožys visai išnaglėjo! Ateina tavo galiai galas, susmirdėli!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: