L. Zasimavičius. Atviras laiškas profesoriui V. Landsbergiui (35)

Linas Zasimavičius | facebook.com nuotr.

Linas Zasimavičius | facebook.com nuotr.

Pradėti šį laišką norėčiau nuo to, jog Jūs mano šeimoje visuomet buvote autoritetas. Amžiną atilsį, mano močiutė,  kaime niekados neleisdavo tarti blogo žodžio apie Jus. Noriu pripažinti, kad man taip pat išliksite, kaip viena svarbiausių, iškiliausių asmenybių Lietuvos istorijoje, nepaisant paskutinių Jūsų pasisakymų  Demokratijos ir Tautos atžvilgiu. Tačiau būtent jie ir paskatino parašyti Jums laišką.

Gerb. profesoriau, turėjau galimybės su Jumis artimiau susipažinti, kuomet 2013 m. gruodžio mėn.  buvome susitikę Briuselyje. Aš tuo metu buvau vienas iš jaunuolių, atkeliavusių į ekskursiją apžiūrėti Europos Parlamento, o taip pat pabendrauti su Jumis. Nekantravau su Jumis pakalbėti referendumo klausimu. Diskusijos metu supratau, kad mano, kiek sakralizuoti įsivaizdavimai apie Jus, išgaravo.  Nors abu priėjome išvados, jog žemę reikia mylėti, ir labai gaila, kad ne visi lietuviai ją vertina, mūsų požiūriai į tai, ką reikia daryti su žemės (ne)pardavimu užsieniečiams, reikšmingai išsiskyrė. Tuo metu išdėstėte labai pragmatinę išeitį: gaila, bet reikia parduoti žemę, kad ja kas nors rūpintųsi, o be to nenusižengtume ES įsipareigojimams.  Labai gaila, kad neteko ilgiau mums padiskutuoti šia tema, todėl bandysiu tęsti diskusiją šiame laiške.

Pabandysiu paaiškinti, kodėl, mano nuomone teigti, jog žemę užsieniečiams reikia parduoti, nes nėra kitos išeities, yra klaidinga ir neatsakinga. Pateiksiu Jums pavyzdį, susijusį su besąlyginių abortų legalizavimo įstatymo priėmimu. Jeigu,  įstatymas gina vaisių, esantį moters įsčiose, nepaneigsite, jog tai daro įtaką piliečių mąstysenai, moraliniam supratimui apie gemalo vertę. Juk jeigu valstybė saugo gyvybės viltį, kaip vertybę, kiekviena moteris prieš darydamasi nelegaliai abortą susimąstys, ar teisingai ji elgiasi, prieštaraudama visuomenėje esančioms normoms. Viskas pasikeičia legalizavus abortus be jokių apribojimų. Juk sutiksite, kad aborto įteisinimas sumažina motinos moralinę atsakomybę už žmogžudystę. Juk, jeigu įstatymas TAI leidžia, vadinasi, abortas nėra toks blogas dalykas. Tas pats yra ir su žemės pardavimu, jeigu sutinkate, kad nors parduoti  gimtinės žemę nėra gerai, pardavimo užsieniečiams legalizavimu bus paprasčiausiai dar labiau nuimtas moralinis svoris nuo šio veiksmo. Posakis: „Eini kaip žemę pardavęs“ nebeteks prasmės. Bet kokia Tėvynės žemės nematerialinė prasmė dings iš žmonių dvasių ir širdžių… Juk kaip sunaikinti tikrą draugystę, meilę? Įkainoti ją.

Nepaisant pagarbos Jums, negaliu ramia sąžine skaityti įvairių Jūsų atsišaukimų dėl žemės referendumo, kurie greičiau primena šmeižtą ir norą skaldyti visuomenę, nei Tautos Patriarcho kalbą, siekiančią tiktai gero visiems Lietuvos piliečiams (Vasario 16-osios kalba labai primena Prezidentės kalbą, kurioje, dabartinė šalies vadovė nusprendė kandidatuoti šių metų LR prezidento rinkimuose).

Profesoriau, nebeklausiu, kodėl Jums atrodo, jog Tauta yra „neįgali“ spręsti politinių klausimų. Jūs tai išsakėte. Tiesiog noriu paklausti: ar tikrai pas jus neišliko nė kruopelytės tikėjimo? Tikėjimo demokratija? Tikėjimo Tauta? Buvo surinkta daugiau kaip 300 000 piliečių balsų. Konstitucijoje juk aiškiai, pasakyta, jog ne kas kitas, bet Tauta sprendžia svarbiausius valstybės gyvenimo klausimus. Jeigu po tokios didelės pertraukos buvo surinktas reikiamas parašų kiekis, ar Jums neatrodo, kad tai tikrai yra svarbūs kausimai visai Tautai. Juk jeigu net dabar bus užkirstas kelias piliečiams pasisakyti (arba ne,  bet kokiu atveju išreikšti poziciją), tai kuo Lietuvos „demokratija“ reikšmingai skirsis nuo Ukrainos? Ten juk politinis „elitas“ taip pat žino, kas geriau Ukrainos žmonėms. Ten taip pat protestuotojai yra laikomi marginalais, nusikaltėliais, linkinčiais valstybei tik blogo ir bet kokios protestuojančiųjų norimos reformos yra nuodėmė. Ar matydami  situaciją Ukrainoje, tikrai negalime to paties pamatyti ir savo kieme?

Tikriausiai bandysite priminti man apie referendumu keliamo klausimo tariamą anti-konstitucingumą. Profesoriau, pasakykite sąžiningai, ar iš tikrųjų Tauta įsipareigojo 2003 m. balsuodami referendumu, kad nebegalės kvestionuoti nei vieno įsipareigojimo? Kokia dalis Tautos, apskritai, girdėjo/žinojo apie žemės pardavimo užsieniečiams įsipareigojimus? Kiek 2003 m. būtų buvę galima užfiksuoti balsavimo pažeidimų? Galų gale, kiek toks tvirtas būsimų įsipareigojimų vykdymas buvo atspindėtas referendumo keltu klausimu? Profesoriau, Tauta 2003 m. pritarė tik narystei ES, apskritai, bet ne konkretiems įsipareigojimams.

Tęsiant referendumo konstitucingumo temą, juk KT, netiesiogiai paskelbdamas, kad šis referendumas negalimas, nes yra anti-konstitucinis, paprasčiausiai pasielgė Ultra Vires – peržengė savo įgaliojimus, nes suvaržė Tautos suverenias galias, apspręsti savo gyvenimą. Ne veltui, vienas KT teisėjų, E. Šileikis,  išdėstė tai savo atskirojoje nuomonėje.

Tarptautinės sutartys yra Konstitucijos dalis, tačiau dažniausiai jos yra priimamos, kuomet Konstitucija yra paruošta atitikimui tarptautinėms sutartis. Šiuo atveju, dar ir dabar turime Konstitucijos straipsnį, esantį kolizijoje su ES sutartimi: 47 straipsnis Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso: žemės gelmės, taip pat valstybinės reikšmės vidaus vandenys, miškai, parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir kultūros objektai.

Lietuvos Respublikai priklauso išimtinės teisės į oro erdvę virš jos teritorijos, jos kontinentinį šelfą bei ekonominę zoną Baltijos jūroje.
Žemę, vidaus vandenis ir miškus įsigyti nuosavybėn Lietuvos Respublikoje užsienio subjektai gali pagal konstitucinį įstatymą.“

Referendumas gina šį straipsnį (nori išlaikyti status quo), tai kaip jis gali būti anti-konstitucinis?

ES stojimo sutartis, jeigu, pasak Jūsų, ją pasirašydami įsipareigojome parduoti žemes,  prieštaravo ir vis dar prieštarauja Konstitucijai, todėl ji nelegali. Na nėra ji visiškai nelegali. Šiuo metu teisės ekspertų yra siūlomos kelios išeitys: 1) Keisti (bandyti derėtis) stojimo sutartį, 2) Išstoti iš ES, 3) Keisti Konstituciją. Tai yra vieninteliai keliai šioje Konstitucijos ir ES teisės kolizijoje.

Tauta rodo aiškų norą, kad Lietuvos diplomatai mažiau atsiprašinėtų, niekieno neprašyti ir už tai nieko mainais negaudami, o daugiau stengtųsi ginti nacionalinius interesus. Referendumininkai trokšta, kad būtų pasirinktas kelias nr. 1. Taip būtų ištaisyta Lietuvos politikų kažkada buvusi ir vis dar besitęsianti impotencija derėtis dėl stojimo sąlygų 2003 m.

Profesoriau, Jūs taip pat nevengėte gąsdinti tiek partiečių, tiek visų žmonių, kalbėdamas apie sankcijų iš ES galimybę, jeigu Lietuva nuspręstų neparduoti žemės. Bet juk ne tik Lietuva įsipareigojo. Juk ir ES įsipareigojo suvienodinti išmokas už žemę lietuvių ūkininkams su kitų šalių ūkininkų gaunamomis išmokomis. Tačiau ES neįvykdė šio įsipareigojimo. Ar kas nors, iš „politinio elito“ atstovų išdrįso paklausti kodėl? Negirdėjau. Todėl Tauta referendumu išdrįs sankcionuoti ES. Ir ne tik dėl išmokų. Jeigu laikome save lygiaverčiais sąjungos nariais neturime bijoti kolizijos, ginčų su ES. Juk ginčai teismuose ypač prisideda prie teisės formavimo. Tai kodėl negalime ir mes, lietuviai, prisidėti prie ES teisinės bazės kūrimo? Kodėl turime aklai paklusti?

Nejau sovietmečio dvasia vis dar užsirepečkojusi ant pečių slegia mus? Nežinau, kaip Jus, bet manęs ne. Gimiau laisvoje šalyje, už kurią mano visa šeima ir visos ateities kartos bus iš dalies dėkingos Jums. Tačiau ne tik Jums.

Mano senelis ir jo brolis, būdami partizanais, taip ir nebesulaukė Nepriklausomybės aušros. Senelis mirė 1990 m. per Naujuosius metus. Jam nuolatos teko kentėti kolūkio pirmininkų, nomenklatūros pašaipas dėl to, jog padėjo partizanams, neva „banditams“. Senelio brolis,  1952 m. krito Varčios miške, išduotas ir sušaudytas kovoje, užspiestas bunkeryje.

Tai įpareigoja mane priešintis bet kokiems laisvės suvaržymams, nesvarbu iš kur jie bekiltų. Taip įsipareigojo ir daugelis referendumo iniciatyvinės grupės narių ir pasirašiusiųjų. Aš, kaip ir jie, kaip ir visi pasirašiusieji prisiėmė atsakomybę dėl referendumu keliamų kausimų ir esu beveik tikras, kad daugelis jų, jeigu Lietuva būtų pašalinta iš ES ir Rusija pradėtų karinę intervenciją, stotų į pirmas eiles ginti Tėvynės, nebijodami žūti.  Maža to, daugelis jų yra pasiryžę aukotis, net ir ne dėl savo pasirinkimo sukeltų pasekmių.

Tikiu profesoriau, kad nesate vien tik pragmatiškas žmogus. Tikiu, kad ir Jums svarbu yra tas žemės sklypelis su sodybėle, pavaizduotas viename M.K. Čiurlionio paveikslų. Juk Jūs pirmas man apie jį papasakojote.

 

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

35 komentarai

 1. Liepa:

  Linai, labai gražus laiškas. Tik adresatas kažin ar supras.Ir tikrai mažai beliko Lietuvoj tikrų Lietuvių, pasiryžusių paaukot gyvybę dėl Tėvynės.

 2. Leonas M.:

  Malonu, kad jauni žmonės taip giliai ir taip gražiai mąsto. Sveikinu, dėkoju ir sėkmės ginant Lietuvą, jos žemę ir žmones. O ginti, atrodo, tikrai reikės, ir ilgai bei rimtai.

 3. autoriui:

  Vat per tokius kvailelius, kaip tavo močiute. sitas ozys ir laiko save svarbiu. Visi nors kiek turintys supratima seniai suprato kas per diegas sitas ozys.

 4. medus:

  Bravo autoriui.
  Tik apeliuoti į Lietuvos Pardavėjo kokius nors jausmus, sentimentus ar sąžinę gerokai per vėlu, manau. Seniai viskas parduota ir išleista.

 5. Pydaras:

  Tai tipo nusipirktų visą Lietuvos žemę koks turčius ir padarytu zoologijos sodą?

 6. Jaunuolėli Linai:

  gerai, kad prisipažįsti, kad nieko apie rusijos imperiją nesuvoki, gal girdi kas dabar vyksta Ukrainoje, kurioje ši imperija golodomoru išžūdė apie 10 milijonų Ukrainiečių, žinok vaikeli rusijoje imperinės nuotaikos tik stiprėja. Ir negali žinoti, kada šitie imperelistai išsprogs, gal žinai ką padarė su Gruzija, su čečenų tauta, laikas būtų sužinoti. Taip, kad tavo pezėjimas, kad galima išstoti ir iš ES dėl draudimo parduoti žemę, tai yra geltonsnapio paukštelio skystas čiulbėjimas, tavo mintys, kad stotum ginti tėvynės – yra moksleivėlio pasakėlės, “kai sutems eisim mušti kiton pusėn gatvės rėkaujančių vaikų”. Vaikeli, LIETUVA TŪKSTANTMEČIŲ istorijoje dar nebuvo tokioje galingų tikrų draugu kaip ES, Nato draugijoje kaip dabar, taigi yra šansas Lietuvai išlikti ilgai, kurioje gyvens vaikeli ir tavo proproproproproanūkai. Vaikeli geltonsnapi, dėl žemės pardavimo REIKIA UŽDĖTI SAUGIKLIUIS, kad pašlemėkai nesupirktų – taip yra padaryta ir visose ES valstybėse, o visai uždrausti parduoti ruskiams iš ruskijos. Eik vaikeli atsigerk mamos paruoštos arbatos, ir nusiramink. Jeigu vakariečiai nusipirks žemės, tai JIE JĄ PANAUDOS PAGAL PASKIRTĮ, o ne su tačka išsiveš iš Lietuvos. Tokių pezalų labai laukia visokie ruskijos kgb mėšlyno palikti palikuonys. Deja, Landsbergis kaip visada, ir šiuo klausimu yra TEISUS.

  • gimei šliaužioti, tai nelipk į sakyklą!:

   Sąžinė graužia, “seneli”, kad tuos 24 metus konservuose prabuvai “stogu” komunistams-kagėbistams? Bandai pasiteisint? Eik ir melskis, gal palengvės. Tik nesikabinėk prie jaunimo, kurių sąžinės švarios ir rankos dar nesuteptos, kaip jūsų partiečių. Tavo laikas jau praėjo.

   • medus:

    >”Jaunuolėli Linai” autorei:
    manau, kad gyvenimas jums labai supaprastėjo po to, kai patikėjote, jog užtenka pasakyti “rusai puola” ir Lietuvos nebereikia mylėti, nei ginti jos žemės, nei suvereniteto, nei jos žmonių, nei Tautos valios. Taip, su tokiu mąstymu gyvenimas tikrai daug paprastesnis – primityvesnis, nes visada atsiras koks nors Lietuvos Pardavėjas ar Kitas Ponas, kuris pasakys kaip gyventi – kas teisinga ir kas ne ir kada jau laikas atsisakyti savo valstybės. Ką gi – jūsų valia pasiduoti kokiam pageidaujate smegenų plovimui, tačiau jaunimas ir kiti geros valios žmonės dėl to mylėti Tėvynės tikrai nesiliaus.

  • Arūnas:

   neklausyk vaikine šitų žodelių, šlykštųs žodeliai, matyt ir žmogus toks

  • slenkstis:

   Kiek pasipūtimo ir paniekos jaunam žmogui prisrėbė?Ar toks gali skleisti teisingumą ir gėrį ir žvelgti teisingai?Vargu?
   Pasirodo yra ir tokia praktika pasitaikanti:padarei gerą darbą ir po to gali daryti piktus ir save išsikelti virš visų ir niekinti žmones,nes tu padarei kažkada gerą darbą,po to ką darytum-pikti nusirašo ir garbinama toliau nesigilinant,garbinama….

 7. kubusas:

  patriachas savo ir zmoneles zeme “cemodane” nusinese I Vilniaus lenku areala, tai tie iki siol neatgauna savos.

  • patriarxas patriarxu, bet ir jis mūsų, o ne lenkų reikalas:

   Kubusiu, gal neseniai atvykęs Lietuvon, tai nežinai, kad lenkai nuo amžių neturėjo ir neturi čia žemės, nes protingų mūsų protėvių įstatymai neleido jiems jos pirkti.
   Nebent koks paties giminaitis pasisėmė saują anoj pusėj Vystulos ir atsivežė čemodane, kai 1939-ais bėgo Lietuvon melsti lietuvių prieglobsčio.

 8. Linai,:

  gražus straipsnis, bet , atrodo, “dėdulė” išsiduoda . Kad būtų aiškiau – tai Landzbergio agentūrinis vardas iš sovietmečio . Tokia realybė , mes ilgai tikėjome ne tuo . O šiandien šitas pardavikas degraduoja ( gal tik parodo savo tikrąjį veidą?) tiesiog ne dienomis, o valandomis. Gal taip ir geriau – greičiau bankrutuos konservų partija , kuri išdavė Tautą.

 9. aciu autoriui:

  tikrai puikus pavyzdys, kaip apie nesutarimo dalyka galima diskutuoti ramiai, neizeidziant ir negrasinant. Tik nesusilaikysiu nepareiskes pastabos del vieno Jusu issireiskimo. Kalbant apie neeiline mirtimi mirusi zmogu (apie jusu senelio broli) yra nelabai pagarbu sakyti “krito” tiesiog vienu zodziu. Esti ivairiu issireiskimu, kuriais pabreziamas zuties dramatiskumas, pvz “zuvo nelygioje kovoje su gausiu priesu, krito musio lauke, kaip vejo pakirstas berzas”, bet tik ne lakoniskas “krito”. Palikime ta termina veterinarams. Dar karta aciu uz Jusu pagarbu ir argumentuota disputa su, deja, gal jau nebesuvokianciu savo veiksmu prasmes profesoriumi V.L.

 10. Romas:

  Kai aš buvau Sąjudyje ir balsavau už konstituciją (kurią vėliau pakeitėte) buvau liaudis. Kai stovėjau Baltijos kelyje buvau liaudis. Dabar kada pasirašiau dėl referendumo tapau runkeliu.

  • dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

   Buvai samoningu Lietuvos patriotu ir likai. Ant tokiu ir laikosi Lietuva per amzius. Koloborantu valdzios poziuriu esi runkelis, nes priesiniesi Lietuvos ispardavimui ir sunaikinimui.

 11. Artojas:

  Pritariu autoriui, tik jau labai švelniai jis įvardijo tą poną. Mano nuomone Landzbergio pasisakymai signatarų namo balkonėlyje nenusileido Žirinovskio demagogijai. Pagaliau parodė savo “meilę” lietuvių tautai.

 12. Žaltys:

  Landsbergis pasiuto už tai, kad Lietuvos rinkėjai “stovėjo po medžiu” kai Garliavinius reikėjo į seimą nusiųsti Kubiliaus koalicijos sudarymui.

  • Žalčiui:

   Nenusišnekėkite,kubilistai darė viską, kad , kaip jūs išsireiškėte “Garlaiviniai” nepatektų į seimą, o Drąsos kelio sąraše buvo dauguma puikių, nuoširdžių, nesavanaudžių žmonių, kurie galėjo daug ką pakeisti. O to labiausiai bijo sisteminės partijos, šviežio dvelksmo.

 13. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  Situacija su zemes pardavimu yra gana sunku vienareiksmiai pasverti, na nebent sugebetume matyti ateiti, kaip ja mate Oskaras Milasius.
  Nepriklausomybe ir Lietuvos teritorija, jos zemes turtai ir zmones yra vienodos vertes vertybes, be kuriu Valstybe negalima.
  Tai va o kam reikalinga NEPRIKLAUSOMYBE V.Landsbergiui? Tai is jo pasisakymu, raginimu, tyciojimosi, pajuokos… galimai darytina isvada yra tokia: V.Landsbergiui Lietuvos nepriklausomybe buvo reikalinga tam, kad PARDUOTI Lietuvos zeme laisvai plaukiojanciam, skraidanciam ir judanciam KAPITALUI. O lietuviams Nepriklausomybe ir zeme reikalinga tam kad GYVENTI! V.Landsbergis kesinasi i Lietuvos valstybes EGZISTAVIMO PAGRINDUS! Cia i savoka V.Landsbergis patenka visa valdancioji KLIKA! Jie visi sita judanciojo kapitalo muzika groja, kas reiskia is esmes Lietuvos isdavikai is pasaknu.
  Tai vel ir vel teks kartoti ir kartotis… Landsbergiui su jo klika Nepriklausomybe buvo reikalinga tam, kad parduoti Lietuva pinigu spausdinimo masinai. Ar gali buti kas nors slyksciau? Gali! Jei referendumas nusprestu paklausyti nepriklausomybes tevo. Taciau atsakymas yra aiskus, tai todel valdcioji klika referendum ir nenori. Valdancioji koloborantu klika… pesis tik del ko didesnio kasnio nuo to torto, gauti uz Lietuvos ispardavima.
  Beje autorius ko gero turetu suprasti…. jo kreipimasis adresato NEPASIEKS. Tokius adresatas niekina……

 14. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  Karta pardaves zeme laisvai skraidanciam kapitalui uz atspausdintus popieriukus…. JOS NIEKADA NEATPIRKSI !!!
  Kodel? Ogi todel, kad jiems ju paciu popieriukai NEREIKALINGI, ju jie gali atsispausdinti iki valios. O va zemes pagaminti jie nemoka, tai ir uz popieriukus, kaip kokius skambaliukus…. gali nusiprikti…. ti is PASKUTINIU DURNIU! O tokiu durniu Lietuvos valdzioje APSTU, nes jau strateginius objektus ispardave. Zeme is ju yra pati STRATEGISKIAUSIA Valstybes egzistavimui.
  Mano supratimu, kad V.Landsbergis bus irasytas i Lietuvos istorija aukso raidemis uz tai kad vede Valstybe i Nepriklausomybe, Europos Sajunga ir NATO. O taip pat, kad laiku pakviete ginti Tevyne. Taciau kai ta Nepriklausomybe ir net pacia Lietuvos teritorija agituoja parduoti…… tai kartu su aukso raidemis, i Lietuvos istorija gali buti irasytas kaip visu laiku didziausias ISDAVIKAS, jeigu jo planas pavyks. Persasi isvada, kad ko labiausiai nekencia V.Landsbergis, tai Lietuvos ir lietuviu.

 15. Vladislav:

  pardave jis jau mus seniai nei jam rupi Lietuva nei lietuviai. su zydais susidejes ir jo tikslas sunaikinti Lietuva uz tai jam pinigus moka ir ponia Dalia taip pat turi toki tiksla. pati turi 3 mln lt ir dar is zmoniu praso pinigu o ka ji gero Lietuvai padare o gi nieko. ant sakiu juos sodint reikia visus nes parduos Lietuvos zemes.

 16. kostas:

  V.L.- tipiško parazito, nuolatos sugebančio prisitaikyti prie aplinkos, pavyzdys. Lietuva šitam masonui tik terpė,
  kurią jis ryja. Dabar jis į Briuselį grūda naują savo parazitinį kloną -savo anūką, nes ten dar geriau šiai parazitų giminei bus tarpti.

 17. Janina:

  Galima tik pasidžiaugti šio jauno žmogaus – Lino brandumu už puikiai išdėstyta nuostatą, kad reikia saugoti savo TĖVYNĘ – LIETUVĄ. O, nesugebėjusiam parašyti net savo vardo “Jaunuolėli Linai” siūlyčiau dar kartą perskaityti savo komentarą, tada pasimato gramatikos klaidos, bet norėtųsi, kad pamatytumėte savo mąstymo klaidas.Rašote kad “šansas Lietuvai išlikti ilgai, kurioje gyvens vaikeli ir tavo proproproproproanūkai”, štai dėl šio šanso ir pakilo 300 000 Lietuvos piliečių bijodami, kad Lietuvos neištiktų Palestinos valstybės likimas.
  XIX amžiaus antroje pusėje pavieniai žydai iš pavienių palestiniečių tyliai supirko žemes, o 1948 m. buvo įkurta Izraelio valstybė. Rezultate atsirado Izraelio valstybė, Palestinos valstybė išliko, bet žemės nebeturi. Įdomu kaip ilgai gyvuos Palestinos valstybė be savos žemės.
  Tai prie pono Landsbergio Lietuvos žemė tapo kilnojama iš Kačerginės ir kitų atokių Lietuvos kampelių į Vilnių, dabar jis jau nieko prieš ją perkelti į Lenkiją, Latviją, Rusiją ar Baltarusiją,, o gal net Kiniją…. Nekaltinkite, ponai, Lino, kad jis tylėjo stojant Lietuvai į ES, nes, kiek supratau, jis yra jaunas, ir tuo metu jis sėkmingai atliko savo pareigą (spėju pagal jo brandą, kurią įskaičiau jo laiške) -mokėsi mokykloje. Tikiuos, kad taip mąstančių jaunų žmonių Lietuvoje yra daug ir kartu su savo tėvais ir seneliais sugebės apginti Lietuvos valstybingumą ir palikti Lietuvos nepriklausomą valstybę proproproproproanūkiams.

 18. Žemė - tautos vertybė:

  Tauta pasakė, kad Žemė yra nacionalinė tautos vertybė, o ne pigi prekė užsieniečiams.
  Jaunuoli, rašai teiisngai ir gražiai, tik Tavo žodžiai jau nepasieks sueuropėjusių profesoriškų ausų.
  Dideli pinigai ir labai dideli europiniai pinigai mažina tautos balso girdėjimą, tolina gimtosios žemės vaizdinius – jie susilieja su Briuselio pažadais ir euro skambesiu.

 19. akmuo:

  “Ar galima parduoti žemę? Normaliam žmogui neturėtų kilti tokie klausimai. Tai jau dvasinės vertybės. Būtybės, kurioms neegzistuoja moralė yra išgamos, ligoniai, dvasiniai debilai. Su jais ginčytis nereikėtų, jiems reikėtų parodyti jų deramą vietą”, – cituoju vieno gerbiamo žmogaus žodžius. Ir naivu tikėtis, kad geros straipsnio autoriaus mintys galėtų pasiekti adresato sąmonę, jau per toli nueita.

 20. Gintaras:

  … jaunuoli, jūs pirmiausia išmokite lietuvių kalbos rašybos taisykles – “tauta” yra bendrinis daiktavardis, todėl viduryje sakinio rašomas mažąja raide. O jau po to bandykite postringauti apie žemę.

 21. Gintarui:

  O Tamsta (iš didžiosios, nes pabrėžiu paties išskirtinumą) išmok lietuviškai parašyt kabutes („….“), o po to mokyk kitus kaip rašyti.

 22. Gediminas:

  Aš jau visai netikiu juom,kada jis ES balsavo už homoseksualistų rezoliucija. už tokią rezoliucija gali balsuoti tik gyvuliai. Niekas negalėjo tuom patikėti,kad jis galėjo išduoti lietuviu Tautos vertybes, kad taip prof. galėjo balsuoti.Kas labai gerbė jį ir nenorėjo girdėti jokios kritikos juo adresu,dabar nemaža dalis jau praregėjo..Matosi,paseno ir jau nesiorentuoja ką daro ir kalbą. Jam jau į senelių namus,ten gal patylėtu ir nesityčiotu iš Lietuvos žmonių. Matosi,sunki liga,teatleidžia jam Dievas

 23. Pagarba autoriui:

  Labai gražiai ir argumentuotai išdėstyta, nes šitos priešpriešos kankina daugelį Lietuvos žmonių,

 24. _vaitis:

  Mielieji ir mielosios, ar jūs neužsimiršot, juk po referendumo iš Lietuvos teliko teritorijos pavadinimas su tai teritorijai abejingais žmonėmis. Dabar tik būtų įdomu išnagrinėti priežastis kas gi su mumis atsitiko ir palikus išvadas istorijai pripažinti Lietuvos baigtį.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: