Spaudos konferencija: Valdžia privalo gerbti konstitucines piliečių teises (tiesioginė transliacija, video) (50)

Z.Vaišvila ir G.Songaila spaudos konferencijoje | Alkas.lt nuotr.

Z.Vaišvila ir G.Songaila spaudos konferencijoje | Alkas.lt nuotr.

Vasario 20 d. Seimo spaudos konferencijų salėje įvyko Sąjūdžio pirmeivių Zigmo Vaišvilos, Zitos Šličytės ir Gintaro Songailos spaudos konferencija „Valdžia privalo gerbti konstitucines piliečių teises“.

Konferenciją vedė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila, kuris vakar įsiregistravo kaip politinės kampanijos dalyvis Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose (surinkęs 20000 piliečių parašų taps kandidatu į Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas).

Konferencijos dalyviai tylos minute pagerbė žuvusiuosius Kijevo Maidane, išreikšdami solidarumą su ukrainiečių tauta jos kovoje už savo šalies laisvę.

Tiesioginę spaudos konferencijos transliaciją iš Seimo galima buvo stebėti ČIA arba ČIA.

Vykstant spaudos konferencijai jos dalyviams galima buvo internetu pateikti klausimus.

Nuoroda į klausimų uždavimo sistema (veikė spaudos konferencijos metu) ČIA.

Žiūrėkite spaudos konferencijos tiesioginės transliacijos iš Seimo vaizdo įrašą:

Z. Vaišvila savo įvadinėje kalboje išdėstė apsisprendimo dalyvauti Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose motyvus. Pagrindinis motyvas, anot jo  – tai valstybės nusavinimo grėsmė, kadangi „ politinis elitas, išlaikomas valstybės ir gyvenantis tik sau, bet kokia kaina, net valstybės pardavimu siekia išsaugoti užgrobtą valdžią.“ Pasak jo, valdžia ginasi aklai ir beatodairiškai, gąsdina ir tyčiojasi iš piliečių, paminama net Konstitucija. Valdžia susitapatino su valstybe, o visiškas nusivylimas valdžia ir netikėjimas valstybe veda į Tautos susinaikinimą – nuo emigracijos iki savižudybių. Tiesa išryškėjo požiūryje į Tautos referendumo „už žemė“ iniciatyvą.

Z.Vaišvilos manymu, ryškėjant takoskyrai tarp tų, kurie užvaldė valstybę, ir tų, kurie suvokia piliečių apsisprendimą ginti teisę į šeimą, valstybę ir Tautą, būtina ginti piliečių konstitucines teises, „neleisti sunaikinti referendumo“, o „neeilinės Seimo sesijos sušaukimas yra pirmaeilės svarbos klausimas“.  Š.m. vasario 9-ąją visuomeninė konferencija „Už valstybę be melo” pritarė idėjai, kad būtina skelbti referendumą ir dėl euro įvedimo, o Konstitucinio Teismo teisėjai, peržengę savo įgaliojimus, nusipelnė apkaltos.

Z.Šličytė priminė pirmojo Konstitucijos skirsnio nuostatas, kurios sudaro Lietuvos valstybės konstitucinį pagrindą, pabrėžė, kad tie, kurie mėgina savintis Tautos suverenias galias – kėsinasi sugriauti konstitucinę santvarką, taigi ir pačią valstybę. Sąjūdžio laikais buvo remiamasi Tauta. Tuomet buvo akivaizdu, kad Tauta kuria valstybę, o ne kokia nors „valdžios klasė“, kuri mėgina valdyti valstybę be piliečių dalyvavimo. Piliečių žeminimas ir šmeižimas, jų konstitucinių teisių trypimas netinka jokiam politikui, kuris vykdo savo priesaiką Lietuvai. Z.Šličytė priminė Sąjūdžio deputatų priesaiką Aukščiausioje Taryboje, Seimo nario priesaiką ir konstatavo, kad šiandien politiniame elite daug asmenų, kurie pažeidė savo priesaiką. Anot jos, buvo dramatiškų istorinių laikotarpių, kai tokiems išdavikams buvo skiriama mirties bausmė.

Anot Z.Šličytės, kadangi Z.Vaišvila yra pavyzdys valstybės veikėjo, „kuris visuomet vykdė savo priesaiką“, ji labai remia šią kandidatūrą į Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas.

Buvęs sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, tautininkas Gintaras Songaila pakomentavo šios dienos žiniasklaidoje pasirodžiusius paniekinančius prof. V.Landsbergio teiginius „J.Panka, tu nesi tauta“ bei konservatorių iniciatyvą skatinti piliečius siųsti telegramas į VRK esą su savo parašo dėl referendumo atsisakymais. G.Songaila priminė, kad joks politikas negali paneigti konstitucinės piliečių teisės į referendumo iniciatyvą ir kad Tautininkų Sąjungos pirmininkas Julius Panka šiuo atveju atstovauja būtent tokią iniciatyvą, „tuos tris šimtus dvidešimt tūkstančių pankų“, kurie ėmėsi Konstitucijoje apibrėžtų Tautos galių įgyvendinimo.  Jis apgailestavo, kad profesorius, kaltinęs referendumo iniciatorius , esą „jie apgaudinėjo piliečius“, kaip tik pats klaidina piliečius, skatindamas juos atsisakyti savo parašo, nors gerai žino, kad toks atsisakymas nebūtų teisėtas. G.Songaila priminė Baudžiamojo Kodekso straipsnį, kuriame nustatyta, kad už trukdymą piliečiams pasinaudoti referendumo teisę  gresia laivės atėmimo bausmė.

Konferencijos dalyviai atsakė į žurnalistų ir piliečių klausimus (pateiktus internetu), pabrėžė, kad judėjimas dėl referendumo teisės įgyvendinimo nesiekia išstojimo iš Europos Sąjungos, bet siekia pasipriešinti Europos tautų valios bei pačių valstybių nusavinimui kurį mėgina vykdyti eurobiurokratai. Vadinamieji „federalistai“ Europoje neturi būti tapatinami su Europos Sąjunga, kuri savaime neturi tikslo sunaikinti tautines valstybes.  Lietuvoje bei kitose šalyse  veikiantys federalistai laužo savo priesaiką valstybei. Jei Tauta pasisakys už žemės nuosavybės išsaugojimą Lietuvos piliečiams, Europos Sąjunga turės sutartyse padaryti išlygą Lietuvai, juolab, kad „laisvo žemės judėjimo“ Europos Sąjungoje ir taip nėra.  Be to, Europos Sąjunga pati pažeidė Stojimo sutartį, diskriminuodama Lietuvos ūkininkus, nesulyginusi išmokų dydžio, nors tai buvo įpareigota padaryti iki 2013 metų. G.Songaila pareiškė, kad jei „laisvas judėjimas“ reiškia tik tai ,kad dvigubai daugiau dotuojami turtingesni asmenys iš kitų šalių įgaus teisę supirkti Lietuvos žemę, tai nėra sąžininga rinka ir tokia „bendra erdvė“ yra netinkama.

Zigmas Vaišvila pakvietė telktis visiems, kurie suvokia padėtį ir tiki valstybės valdymo sugražinimo Tautai idėja, kaip tai buvo Sąjūdžio laikais ir dabar, kai piliečiai parėmė Tautos referendumo iniciatyvą.   Piliečiai, norintys paremti Z.Vaišvilos rinkimų politinę kampaniją įstatymo nustatyta tvarka gali aukoti pervedimu į jo rinkimų sąskaitą:  LT777290000000141615, AB “Citadele” bankas.

***

Zigmo Vaišvilos  kalba spaudos konferencijoje „Valdžia privalo gerbti konstitucines piliečių teises“:

Nevaidinsiu spektaklių „Noriu ir privalau“, „Pakvietė – negaliu atsisakyti“, „Kova su korupcija”. Supratimas, kad negali būti abejingas, ir pojūtis, ką ir kada reikia daryti, atvedė mane į politiką Atgimimo pradžioje. Visa tai dariau ir darau nuoširdžiai ir tikėdamas tuo.

2012 m. referendumas ir valdžios požiūris į jo sprendimą atskleidė, kas vyksta. Vis nuožmesnė kova dėl būsimo referendumo už žemę ir valstybės valdymo sugrąžinimą parodė mūsų valstybės esmę – politinis „elitas“, išlaikomas valstybės ir gyvenantis tik sau, bet kokia kaina, net valstybės pardavimu siekia išsaugoti užgrobtą valdžią. Valdžia ginasi aklai ir beatodairiškai, gąsdina ir tyčiojasi iš mūsų. Paminama net Konstitucija. Valdžia susitapatino su valstybe, įkeista bankams ir Briuselio biurokratų viršūnėlei, valstybės grobstymas vyksta atvirai ir tikint savo nebaudžiamumu. Valdžios nesikalbėjimas su Tauta jau pavojingas. Visiškas nusivylimas valdžia ir netikėjimas valstybe veda į Tautos susinaikinimą – nuo emigracijos iki savižudybių.

Žemės ir valstybės valdymo susigrąžinimo Tautai referendumas, valdžios reakcija į jį po ilgų visiško nusivylimo metų mums grąžino pilietiškumą ir aktyvumą. Todėl referendumo sunaikinimas yra net tik valdžios savisaugos priemonė, bet ir valdžios baimės apraiška. Snoro banko administratorius sprunka iš Lietuvos, nes suprato, kad dabartinė valdžia jo neišgelbės. Šis laivas skęsta, o žiurkės bėga pirmosios. Todėl referendumas kaip Tautos savigynos ir Konstitucinės teisės tiesiogiai valdyti valstybę įgyvendinimo priemonė tapo pagrindiniu ir atsakingiausiu mūsų klausimu.

Dienomis ryškėja takoskyra tarp tų, kurie užvaldė valstybę, ir tų, kurie suvokia piliečių apsisprendimą ginti teisę į šeimą, valstybę ir Tautą. Todėl kova už šį referendumą, neatidėliotinai skelbtiną privalomąjį referendumą dėl euro, susikompromitavusio Konstitucinio Teismo pakeitimas, nepriklausomo prokuroro institucijos atsiradimas yra skubiausi klausimai. Teisėsaugos naudojimas ne pagal paskirtį ir dvigubo teisingumo – teismų ir prokurorų – įtvirtinimas Lietuvą veda tik į betvarkę ir diktatūros pagundą. Užsienio politikos nebuvimas Lietuvą veda į aklavietę, verčia tik ES garsiakalbiu. Valdžia nebegali ir nenori keistis, nes bijo atsakomybės. Tauta nebenori taip gyventi ir tai jau keičia. Todėl neeilinės Seimo sesijos sušaukimas dėl šių referendumų – pirmaeilės svarbos klausimas.

Š.m. vasario 9-ąją visuomeninėje konferencijoje „Už valstybę be melo” drauge įsipareigojome įgyvendinti šiuos pagrindinius tikslus:

1. Už Konstituciją, konstitucinę santvarką ir laisvą viešąją erdvę.
2. Už teisėsaugos atskaitomybę ir jos pilietinę kontrolę.
3. Už valstybės finansų viešumą.
4. Už suverenias tautos teises ir tikrą savivaldą.
5. Už stiprių valstybių Europą.

Valdžia ginasi visais įmanomais būdais, nestigs ir slaptos kovos. Susirikiavus galimiems kandidatams į valstybės vadovo pareigas, nematau, kas tikrai to siekia kaip tikslo, o ne saviraiškos priemonės. Kas dirba, ne tik kalba. Žmonių lūkesčiai tikroms permainoms, Tautos ir valstybės išlikimui, šeimos gynimui nulėmė šį mano apsisprendimą. Tai labai sudėtinga man ir šeimai. Todėl tikiuosi Jūsų supratimo. Vienas to tikrai nepadaryčiau, todėl kviečiu telktis bendraminčius, visų pirma, referendumo paskelbimui.

Kategorijos: Lietuvoje, Lietuvos kelias, Naujienos, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Politika ir ekonomika, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , .

50 komentarų

 1. Juozas:

  palaikom Jus ir linkime sėkmės. Deja , buvęs mūsų (?) “patriarchas” visai nuseno ir niekam nebetinkamas. O gal senatvė tiesiog atpalaidavo stabdžius ir “dėdulė” rodo savo tikrąjį veidą ir pažiūras? Tuomet aš pasibaisėjęs, kaip mes, sąjūdžio rėmėjai buvome klaidinami.

  • Taip taip:

   Gerb. Juozai, jūs teisus. Šiandien “Kauno dienoje” perskaičiau jo straipsnį “Panka – tu ne tauta” ir pasibaisėjau. Tokių liguistų priekaištų gali skelbti tikrai nelabai aukštos politinės kultūros žmogus. Jis net siūlo žmonėms rašyti į Seimą laiškus ir atsiimti už referendumą pasirašytus parašus. Kažin, kiek dabar parašų buvę Sąjūdžio žmonių ir LR AT deputatų atsiimtų savo parašų ir balsavimų? O jeigu tai darytų ir dėl stojimų į ES? Arba patikrintų tada gautus balsus ir jų teisėtumą? Vadinti, kad 320 tūkst, parašų ir suklaidintų žmonių yra akivaizdus nusikalbėjimas. Juk ne veltui, vėliau pasitraukęs iš gyvenimo signataras Gintaras Ramonas, jau naktį lakstė po “Draugystės” viešbutį ir aimanavo – Ką mes padarėme, rinkimės ir perbalsuokime už R.Ozolą! Dabar jau tikrai reikia pagalvoti, gal jis buvo pranašas?

 2. Pranas:

  Songaila imasi iniciatyvos? Neleiskim to, jis sukompromitavo Tautininkus su savo ULL Seimo rinkimuose, sužlugdys referendumą, pakenks Zigmui.

  • Leonas M.:

   Išklausiau visą konferenciją. Tikėjau pranešėjais, bet jie viršijo visas mano viltis. Šaunuoliai! Visi kalbėjo apie nepaprastai aktualius klausimus argumentuotai, aiškiai ir ramiai. Tikrai, turime rimtą ir tvirtų politinių lietuviškų pažiūrų kandidatą į Prezidentus – Zigmą Vaišvilą. Džiugu, kad rimtam politiniam darbui vėl sugrįžta Gintaras Songaila. Štai, ką Lietuvos žmonės galėtų deleguoti darbui į ES parlamentą. Kaip visados negalima nesižavėti tikra Lietuvos patriote, teisininke Zita Šličyte. Ačiū Jums už pasakytą tikrą Tiesos žodį, už lietuvių Tautos, už Lietuvos ir jos žmonių gynimą.

  • Grynas vanduo:

   Julius Panka atstatė pasitikėjimą Tautininkais, tad jam nevertėtų užleisti savo iniciatyvos G.Songailai, priešingu atveju piliečių politinė iniciatyva gali ir atvėsti.

  • slenkstis:

   Gerbiamas Pranai,nesijaudinkit.Songaila ne gadina bet daro gerai ir žino ką daro.Nereiktų panikuoti ir skleisti slogulį.Klaidų mes padarom visi.Bet jis rimtas vyras.Rimti vyrai kartu gali daugiau.Reikia geros energijos,geros nuotaikos ir vienas kito palaikymo, ne pjudymo.Gražios Jums dienos:)

  • Pranas:

   Bent jau aisku,kuri kandidata remia tautininkai.Zinosiu,kad man su jais nevisai pakeliui.

 3. dėkojame:

  Labai gera konferencija. Labai stiprūs argumentai iš p. Zitos Sličytės, iš Gintaro Songailos ir, aišku, iš Zigmo Vaišvilos. Džiaugiamės, kad turime tokius atkaklius, ryžtingus politikus ir linkime Jums daug sveikatos. Kova dar tęsis ir bus sunki.

 4. medus:

  Labai gera konferencija – vienijasi ne tik Tauta, bet ir atskiri žmonės, telkdamiesi už Lietuvos išsaugojimą. Dėkoju visiems prelegentams, džiugu girdėti sakomą Tiesą.
  Tiems, kas neturėjo galimybės stebėti tiesiogiai, rekomeduoju pažiūrėti vaizdo įrašą – neįtikėtinų faktų pateikta apie tai, kokie dvigubi standartai ir dvigubi įstatymai pas mus galioja.
  Yra viltis tai pakeisti. Sėkmės mums visiems ir vienybės.

 5. Danguolė:

  Tikrai, jei tautai bus skleidžiamos tokios pesimizmo ir netikėjimo bangos, kurios sklido iš vieno sėdinčiojo salėje (beje, jei gerai išgirdau, atstovaujančio tikiu.lt :-), tai tikrai nenueisime niekur. Palaikau visu 100 procentų Z.Vaišvilos kandidatavimą ir tikiu, kad jis bus Lietuvos prezidentu. Tik nepasiduokime pesimizmui. “O tikėjimas yra pasitikėjimas dalykais, kurių neregime, įsitikinimas dalykais, kurių viliamės” /iš laiško Hebrajams/ Turėkime tokį tikėjimą ir kalnus perkelsime iš jų vietos, kaip mus moko Dievo Sūnus Jėzus Kristus, ką bekalbėt apie tautai šiuo metu reikalingo prezidento išrinkimą.

 6. Danguolė:

  O dar dėl p. Landsbergio raginimo rašyti laiškus dėl parašų atsiėmimo (kas, aišku, būtų beprasmis žmonių veiksmas), tai gal paraginkime žmones rašyti atsisakymo balsavimo dėl stojimo į ES laiškus, nes buvome apgauti, kadangi nematėme jokios stojimo sutarties. Va čia tai tikrai buvome apgauti, p. Landsbergi. Ach, kaip aš jumis nusivyliau.

 7. Pilietis:

  pilnai pritariu Leonui M.

 8. Ačiū:

  Ačiū už puikią konferenciją, už tiesą, už suteiktą viltį ir tikėjimą tuo, ką darome. Vienybėje būsim stiprūs. Reikia tik , kad tai suprastų visi tie, kurie yra panašių pažiūrų, su tais pačiais siekiais, bet ambicijos neleidžia dirbti kartu.

 9. tautietis:

  “DĖDULEI VYTUKUI”-ATLEISK,JAM VIEŠPATIE,NES JIS JAU NEBEŽINO KĄ DARO NUO SENATVĖS,O PANKA TIKRAS TAUTOS ŠAUKLYS,SEKMĖS JAM,, SEKMĖS IR Z.VAIŠVILUI,JEI VIENAS KARTAS BUVO NESEKMINGAS,TAI KITAS BUS SEKMINGAS,NES PADĖTIS KEIČIASI SĖKMĖS

 10. Rita:

  Gerb. Lietuvos saukliai ,pakviesite ateisime ginti savo Tevynes nuo uzvaldytu isdaviku .

 11. Taigi:

  Galima sakyti, konferencija yra nepagražintos realybės seansas, o kartu ir košmaro, kurį priversta sapnuoti visa Lietuva. Gerai, kad yra tokių žmonių, kaip Vaišvila ir kiti dalyvavę, kuriems teisybės sakymas yra natūralus. Kažin kada tai dingo iš politikų realybės, net nepastebėjom. Gal niekada ir nebuvo.

 12. medis:

  Zigmai, pirmyn, TU GALI ! Eik į žmones, kalbėk trumpai aiškiai, gal labiau kaimiečiams suprantama kalba ir tu juos pasieksi. Jie dar neišmoko nei girdėt, nei mąstyti, bet pasistenk jiems parodyti Kelią- tesingą

 13. SVARBU - P L A T I N K I M E VISI:

  Visus tautiečius, norinčius paremti Z.Vaišvilos rinkimų politinę kampaniją įstatymo nustatyta tvarka, kviečiame aukoti pervedimu į jo rinkimų sąskaitą: LT777290000000141615, AB “Citadele” bankas.
  Taisyklės:
  Jei aukojate iki 40 lt (39,99 lt)- jokių papildomų sąlygų nėra.
  Jei norite aukoti daugiau nei 40 litų sumą, jūs privalote VMI deklaruoti 2013 metų turtą ir pajamas. Po 10 dienų galite pervesti į kandidato sąskaitą iki 10 proc. deklaruotų metinių pajamų, bet ne daugiau 22 320 litų.
  Aukoti galima iki agitacijos kampanijos etapo pabaigos, tai yra, iki 2014 m. gegužės 10 d.1 val.

 14. kostas:

  Palaikysiu Z.Vaišvilos kandidatūrą Prezidento rinkimuose. Sąjūdžio šūkis “Tik nereikia mūsų gąsdinti” tapo vėl
  aktualiu.

 15. palaikom:

  palaikom gerb. Vaišvilą, linkim sėkmės ir norim visaip kaip pagelbėti.

  Darbiniai klausima ateičiai:
  Rinkiminio štabo adresas. Štabo vadovai.
  Internetinio štabo adresas.
  Ar galima viešai visur ir visaip platinti sąskaitos Nr?
  Kur bus prieinama informacija apie parašų rinkimą? Ar bus viešai skelbiamos parašų rinkimo vietos įvairiuose miestuose?

  Labai reiktų tokios informacijos ir koncentruotos vietos, kur būtų galima derinti veiksmus ir galimą pagalbą (pagal kiekvieno mūsų galimybes)

  Pastebėjimas iš anksto, įspėjimas Vaišvilos komandai: niekada nepasakykite, kad reikia surinkti 20000 parašų. Parašų reikės surinkti visus pilnus lapus- t.y 40000. Tvarkingai, be klaidų ir greit. VRK žabaliai vistiek pusę parašų “neperskaitys”- turėkite tai omenyje, patirties turim, susitaikykit dirbti pagal sistemos nustatytas taisykles. Vaišvilos lapus VRK tikrins naudodami mikroskopus- patikėkit. Jei sistemos kliūtis įveiksim – vadinas, jau būsim daug laimėję.
  Sėkmės!

  • ir dar:

   SVARBU kad būtų skelbiami VISI BŪSIMI kandidato susitikimai su rinkėjais. VISI- kad būt galima iš anksto matyti ir informuoti žmones. Kur bus pateikiama tokia oficiali informacija?

   • Nepolitikas:

    Ir ką jis pasakys žmonėms? Išrinkit mane – aš sąžiningas? Arba tada bus referendumas? Arba AŠ „susprogdinsiu“ šitą sistemą? Artistai jūs. „Anot Z.Šličytės, kadangi Z.Vaišvila yra pavyzdys valstybės veikėjo, „kuris visuomet vykdė savo priesaiką“, ji labai remia šią kandidatūrą į Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas.“ Na realiai kas iš tos priesaikos? „prisiekia Tautai būti ištikimas Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai, sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisingas.“ O kas nesąžiningai ėjo savo pareigos? Per 23 metus tokių nebuvo, tik vienas pakliuvo kuris buvo ne „visiems lygiai teisingas“. Nėra jokios naudos kad jis „sąžiningai“ daris visa, kas jam pavesta Konstitucijos ir įstatymų(tai yra ir toliau integruosis į ES). Jog taip išaiškino KT. Tai koks skirtumas tarp Grybauskaitės ir Vaišvilos Konstitucijos ir Tautos atžvilgio. Jo, „Karalius tai nuogas!“

    • juokdary Ne:

     išvardink, kuris iš aukščiausių postų Lietuvos valdžioje per paskutinius dvidešimt metų buvo sąžiningas, o mes visi pasijuoiksime.

    • ?:

     pons Nepolitike, na, po velniais, rašai rašai ir neina suprast, ko tu nori. Na, ko tu nori? Ko sieki? Su kuo? prieš ką? Paaiškink. Nusibodo tavo zirzėjimas ir prieštaravimas viskam. Tai- už Vaišvilą, tai jau- prieš… Atstok, pikta dvasia, nieko doro nepasakai, netrukdyk žmonėm bendraut.

 16. Mane tai jaudina vienas dalykas – gali nepatekti ne tik R. Paulauskas, N. Puteikis, B. Ropė, bet ir Z. Vaišvila. Kandidatų labai daug, o šie išvardinti yra labai panašių pažiūrų ir jų programos panašios. Ar nebus taip, kaip per praeitus seimo rinkimus, kaip nesugebėjo susijungti panašių idėjų turintys kandidatai ir į seimą nepateko nei vienas tautininkas

 17. slenkstis:

  Klausimas Juozui Dapšauskui.
  Ar Jūs ir Jėzui būtumėt pasakęs ką tu čia pradedi tą savo kelionę,žiūrėk realybei į akis.Ir kam Tau to reikia?

 18. Gerb.Zigmas Vaisvila:

  kritikuoja negeroves,bet ir zino kaip jas istatymiskai taisyti,o be to surinktu geriausia darbo komanda is esanciu kandidatu.Siuo atveju nei rekauti nei trankyti durimis ,nei vien kritikuoti neuztenka-reikia moketi spresti problemas.

 19. Pranas:

  Nelabai supratau populistikos kuria perskaite Vaisvila “Uz tikra savivalda”.Ka tai reiskia? Sakykit konkreciai ir aiskiai ka reiskia “tikra”.”Uz stipriu valstybiu europa” cia irgi niekas neaisku.Su kuom lyginant bus stiprios? Jei lyginsim su ES valstybemis,tai visos kartu negali but stiprios.Gali but vienodos,arba vienos stiprios,o kitos silpnos.Nera logikos.

 20. markas:

  // Referendumo įstatymo 14 straipsnis: 1. Seimas, gavęs tinkamai įformintą grupės baigiamąjį aktą kartu su piliečių reikalavimais ir Vyriausiosios rinkimų komisijos išvadą, kad pateikti dokumentai atitinka šį Įstatymą, SESIJOS METU ARTIMIAUSIAME SEIMO POSĖDYJE SVARSTO REFERENDUMO PASKELBIMO DATOS KLAUSIMĄ. Į šį posėdį KVIEČIAMI DALYVAUTI REFERENDUMO GRUPĖS ATSTOVAI. Seimo nutarimas dėl referendumo paskelbimo datos priimamas Seimo statuto nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo dienos, kurią Seimo posėdyje pradėtas svarstyti referendumo paskelbimo datos klausimas. 2. Jeigu Seimo sudaryta ekspertų grupė padaro išvadą, kad piliečių reikalavime paskelbti referendumą teikiamas sprendimo tekstas gali neatitikti Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Seimas šią išvadą turi paskelbti visuomenei, tačiau ŠI IŠVADA NEGALI BŪTI PAGRINDAS NESKELBTI REFERENDUMO //, // Referendumo įstatymo 7 straipsnio 4 dalis: Sprendimas dėl kitų klausimų, įstatymų ar jų nuostatų, kurie buvo svarstyti privalomajame referendume, YRA LAIKOMAS PRIIMTU, jeigu tam pritarė daugiau kaip pusė piliečių, dalyvavusių referendume, bet ne mažiau kaip 1/3 piliečių, turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašus. //, // Referendumo įstatymo 8 straipsnio 2 dalis: Tuo atveju, kai konsultaciniame (patariamajame) referendume dalyvavo daugiau kaip pusė piliečių ir konkretaus sprendimo priėmimui pritarė ne mažiau kaip pusė jame dalyvavusių piliečių, SPRENDIMAS YRA LAIKOMAS PRIIMTU. Klausimas dėl šio referendumo sprendimo įgyvendinimo ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo jo paskelbimo turi būti svarstomas Seime Seimo statuto nustatyta tvarka.

 21. markas:

  LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA, 9 straipsnis:
  SVARBIAUSI VALSTYBĖS BEI TAUTOS GYVENIMO KLAUSIMAI SPRENDŽIAMI REFERENDUMU.
  Įstatymo nustatytais atvejais referendumą skelbia Seimas.
  REFERENDUMAS TAIP PAT SKELBIAMAS, JEIGU TO REIKALAUJA NE MAŽIAU KAIP 300 TŪKSTANČIŲ PILIEČIŲ, turinčių rinkimų teisę.
  Referendumo skelbimo ir vykdymo tvarką nustato įstatymas.

 22. Bronius:

  Ukrainoje nepraeis Janukovičiaus demagogija, Lietuvoje- vaišvilų/ songailų

 23. Referendumas:

  Referendumas turėtų būti surengtas dar birželio mėnesį. Na, liepą – bet ne vėliau.

 24. Broniui ir panšiems - Ugnis:

  Lietuvoj nepraeis socialiberalkonservų demagogija su D.Grybauskaite,A. Butkevičium ir kt sisteminiais priešakyj

 25. sėdim ant nervų:

  Kodėl dar lig šiol Vaišvila neregistruojamas VRK? Kasgi nutiko? Laikas jau tiksi, reikia rinkt parašus, kodėl neskubama? Oponentai ir priešai jau lapus gavo, o mes prarandam laiką. Ir vėl vyksta mūsų nervų tampymas, kaip ir su laukimu paskutinės minutės kai įtampoj dienų dienas laukėm, ar išvis Vaišvila apsispręs pasirodyt VRK.

 26. Tautininkų sąjunga:

  Oficialus Tautininkų Sąjungos Tarybos sprendimas. Prezidento rinkimuose remiame, agituojame ir patys balsuojame už Zigmą Vaišvilą. Bet ant kitų alternatyvių kandidatų nevažiuojame, jų nejuodiname ir tuo neprisidedame prie sistemininkų žaidimo.
  Aptariant – kas gi yra tie alternatyvieji kandidatai? – beveik vienbalsiai sutarta dėl Rolando Paulausko ir Naglio Puteikio. Pasigirdo abejonių dėl Bronio Ropės, bet šios abejonės platesnio atgarsio nesulaukė. Vienas Tarybos narys klausimo forma priminė Liną Balsį – ši “kandidatūra” vienbalsiai nušvilpta

  • zaidimai:

   tai jus cia tautininkai prisizaisit, jei glostysit visokius pakištukus provakatorius paulauskus. Kaip jis gali buti viena komanda, jei komandoj niekada nemokėjo dirbt. autoritaras. Nevertas but prezidentu, gėda butu už toki nachalą prieš visa pasauli, žmones už ji nebalsuos. Na jusu reikalas. Liepos menesi po inauguracijos Grybukė gal jus apdovanos kryžiaus ordinu už originalią Pagalbą jai Rinkimuose.

  • tautininkams:

   kas atsitiko tautininkams, kuriuos aktyviai atstovauja Marius Kundrotas, feisbūke? Čia rašo, kad remia Vaišvilą, čia jau nebepasitiki savo jėgom ir lekia rinkt parašų už Kaulinio chebros Paulauską. Ir dar UŽDRAUDŽIA pasisakyt prieš Paulausjką ir grasina. Kas ten vyksta? Panašu, kad šitam naiviam jaunimėliui reikia į lopšelį darželį eit ir vaidint geriečius, o ne į politiką kištis. Labai gaila, kad prasideda tokios provokacijos, kai jie patys nesupranta ką daro, o provokatoriais vadina kitus. Vaikučiai brangūs, daugeliui iš mūsų daugiau nei 30 ir mes labai gerai žinom politikoje buvusius ir esamus tiek garbingą Žmogų Vaišvilą, tiek provokatorių diktatorių tironą Paulauską ir JOKS KUNDROTAS NEPRIVERS MŪSŲ “PAMILTI” Paulauską. Nuo seniausių laikų AT deputatas Paulauskas buvo AT deputato ir vicepremjero Vaišvilos PRIEŠAS. Ir niekada nebuvo kitaip. Ir Kundrotas šitos situacijos nepakeis. Tuo labiau dabar, kai Kaulinio chebra Paulauskui pakėlė jo nusususią uodegą. Paulauskas kerštingas, nesitrauks, geriau pralaimės, privers pralaimėt visus nesistemininkus, ypač turbūt jam saldu bus matyt tame tarpe Vaišvilą, bet savo egoizmą apgins nesitraukdamas iš kelio. Kauniečių chebra tautininkams pakišo kiaulę, o jie, naivūs vargšeliai nesupranta. Gaila. Ir labai gaila, kad klaidos prasideda dar nepradėjus isibėgėt..

   • jooo:

    kiauliškai čia juos nepatyrusius pamovė.

   • Rasa:

    Tokios rinkimų kampanijos per 20 metų dar neteko regėti…
    Kažin, ar kada tiksliai sužinosim, kas pirmas (na, niekaip netikiu, kad tautininkai) sugalvojo tokią absurdišką, o gal greičiau- provokacinę “rėmimo” kampaniją, kai atvirai skleidžiama logiškai nesuvokiama demagogija su grasinimais apie kone privalomą , būtiną visų nesisteminių kandidatų rėmimą ir palaikymą. Tai gal jų supratimu, ir rinkimuose už juos visus kartu reikės balsuoti?:))) Žiaurokas humoras…
    Niekada nesuprasiu, kodėl, pavyzdžiui, aš, nuo 1988-1990 metų sąmoningai ir nuoširdžiai palaikydama gerb. Signataro Z. Vaišvilos , vadinkim, “politinę- ideologinę liniją”, dabar dar turėčiau imti “lankstytis” prieš konservatorių (buvusių konservatorių, kaip ir Komunistų- nebūna!) Puteikį ar diktatorišką R.Paulauską, kurio destrukcinę veiklą Aukščiausioje Taryboje puikiai pamenam ne vienas…
    Labai skaudu, bet jau akivaizdu, kad tiek gerbiamam Signatarui, tiek mums, jį palaikantiems, teks atlaikyti smūgius ne tik iš tikrų priešininkų, bet ir trumpariagiškai mąstančių ir suklaidintų bendraminčių.
    Dar kartą- stiprybės mums visiems!

 27. Rimvydas:

  Kur galėčiau pasirašyti dėl Zigmo palaikimo del kandidatavimo į LR Prezidentus? Gal galėčiau kuo padėt?

 28. kaunietis:

  Valdžia privalo gerbti. Bet ar gerbia? O jei ne tai kas tada?

 29. Ar Alkas transliuos?:

  http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4398&p_d=144905&p_k=1

  Šiandien 11.30 val.

  įvyks Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija „Ikiteisminis tyrimas dėl neteisėtų veiksmų Zigmo Vaišvilos atžvilgiu“. Dalyvaus tinklalapio ekspertai.eu аntimafijos skyriaus redaktorė Rasa Kalinauskaitė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: