E. Drungytė: Jums nesuteikta teisė šluostytis į mus kojas, nes esate mūsų išrinkti mums tarnauti (112)

Erika Drungytė | asmeninė nuotr.

Erika Drungytė | asmeninė nuotr.

Atviras laiškas Lietuvos Respublikos Seimo nariams, Prezidentei, generaliniam prokurorui, teisėjams, policininkams, valstybinių įstaigų ir įmonių vadovams

Abraomas Linkolnas: „Vienus žmones galima apgaudinėti visą laiką, kitus tik kai kurį laiką, bet visų žmonių ir visais laikais negalima apgaudinėti“

„Pagal Marksą dialektika veda žmoniją prie tokios santvarkos, kurioje nebebus nei klasių, nei valstybių. Leninas buvo didelis ir nenuilstamas darbininkas. Jis davė marksizmui naują išvaizdą. Rusų komunistai buvo pirmieji, kurie įvedė totalitarinę valstybę su negirdėta diktatūra ir absoliučiu policijos režimu. Komunizmas neskiria savo priešų. Kas jiems priešinasi, tai jie tuos tuojau vadina kontrarevoliucionieriais, buržujais, fašistais, naciais, kapitalistais, Rusijos priešais, darbininkų priešais ir pan. Komunizmas plačiai naudoja terorą, t. y. gąsdina žmones, laiko juos amžinoje baimėje. Leninas yra pasakęs: „Jeigu žmonės kalba apie moralę, mes sakome: moralė komunistui yra stiprioje, vieningoje drausmėje ir sąmoningoje žmogaus kovoje prieš išnaudotojus. Mes netikime į amžiną dorovę ir mes atmetame moralę kaip pasakas“.

Tai ištraukos iš Juozo Venckaus knygos „Komunizmo pagrindai“, išleistos 1954 metais Buenos Airėse. Aprašytoji situacija labai primena šiandieninę Lietuvą. Kad įgyvendinamas planas „be tautų ir valstybių“ – šitą didžiųjų korporacijų giesmelę mes jau žinome. Globalistinis pasaulio bankinio valdymo modelis yra tobulas marksizmo atspindys. Mes tai matome ir suvokiame – ES, neatsilikdama nuo kitų korporacijų, unifikuoja viską, ką tik gali. Bendra valiuta, bendra kalba, bendra teritorija. Kol kas tarp dviejų didžiųjų korporacijų – Amerikos ir Europos – dar vyksta derybos dėl laisvosios rinkos, bet ir tai tik artimiausio laiko klausimas.

Šiuo metu Europoje vyksta labai intensyvūs susirėmimai tarp visuomenės ir valdžios dėl esminių žmogaus gyvenimo sąlygų – dėl vandens nusavinimo, dėl lytinių mažumų diktato, dėl vaikų auklėjimo teisės perėmimo iš šeimų ir perdavimo valstybinėms institucijoms, dėl bręstančios ekologinės katastrofos, dėl skalūninių dujų išgavimo ir pan. Tai vyksta visoje Europoje. Tačiau pagal visas klasikines marksizmo dialektikos taisykles Lietuvoje, jei tu pasisakai už ekologiją – esi priešas, jei prieš skalūnus – priešas, jei už litą – priešas, jei už valstybinę kalbą – priešas. Tiek daug valstybinių priešų mūsų šalyje dar nėra buvę.

Visai neseniai mes visi būrėmės į įvairius darinius ir ėjome į gatves, reikalaudami atsiskyrimo nuo Sovietų sąjungos, reikalaudami suverenumo, reikalaudami nacionalinės valiutos ir vėliavos grąžinimo, reikalaudami lietuvių kalbos paskelbimo valstybine. Kai kurie iš jūsų taip pat ėjote. Anuomet mes žinojom, kad kovojam už Lietuvą ir visus ženklus, kurie būdingi nepriklausomai valstybei. Mes ėjome konsoliduoti vieno aiškaus troškimo ir mūsų norai buvo TEISĖTI. Anuomet mus labai įtariai lydėdavo milicijos pajėgos, žinojom, kad esame sekami, kad kova bus galbūt ilga, bet pergalinga. Dar kartą – „Kas jiems priešinasi, tai jie tuos tuojau vadina kontrarevoliucionieriais, buržujais, fašistais, naciais, kapitalistais, Rusijos priešais, darbininkų priešais ir pan.“ Tačiau šiandieną jūs taip elgiatės su Lietuvos piliečiais.

Šiandieną, kiekvieną kartą, kai mes norime išeiti į gatves pagal konstitucinę susirinkimų teisę, mes priversti BIJOTI. Baimė yra užvaldžiusi visą valstybę. Ir šią baimę įtvirtina ne tik žmonių sekimas, telefoninių pokalbių pasiklausymas, bet ir policinis režimas, masinių žiniasklaidos priemonių vykdoma totalitarinė propaganda – įskaitant nacionalinį transliuotoją! Tokio tyčiojimosi ir žmonių niekinimo net rusai nepraktikavo tarybinėje Lietuvoje, kokį girdime šiandieną Lietuvos televizijų kanaluose ir laikraščių puslapiuose. Pradedant savivaldoje klestinčia diktatūra ir vietos valdininkų vykdomais persekiojimais, baigiant absurdiškais antivalstybiniais vykdomosios ir įstatymus leidžiančiosios valdžios veiksmais, visas kompetencijos ribas peržengiančiu teisiniu nihilizmu.

Jūs mus vadinate gatviniais, neišsilavinusiais, nacistais, fašistais, Rusijos agentais, Europos priešais ir daugybe kitų epitetų. Bet gal jau pakaks! Kas jums suteikė teisę tyčiotis? Tai, kaip jūs elgiatės, galima pavadinti tik komunistinės sistemos auklėtinių elgesiu. Jūs netgi nesate asmenybės – sisteminiai vienetai, kurie nesugeba generuoti ir įgyvendinti idėjų Lietuvos valstybės ir jos piliečių labui. Jūs atsiskyrėte siena, įvardydami save valstybe, o mus visus „gatve“. Jums nesuteikta teisė šluostytis į mus kojas, nes esate mūsų išrinkti mums tarnauti. Tarnauti Lietuvai. Kuris iš jūsų galite pridėjęs ranką prie širdies pasakyti – dirbau, kad nenuvilčiau manim pasitikėjusios Tautos, dirbau savo Tėvynei ir tarnavau kiekvienam piliečiui. Atsipeikėkite!

Tai jūs muistotės, kai Lenkijai lojalus pilietis Valdemaras Tomaševskis vykdo antivalstybinę veiklą ir nepriimat jokių aiškių sprendimų. Tai jūs, apšaukę mus Rusijos minkštųjų galių paveiktaisiais, valgote „Tarybines“ dešreles ir užsimerkiate gražiausiuose sostinės prospektuose leisdami kaboti angliškiems užrašams. Tai jūs užsimerkiate ir apsimetate nematantys, kad perversinių vertybių diktatas įsitvirtina Lietuvos teisėje. Tai jūs vykdote nacijos naikinimo politiką, tuštindami kaimus ir miestelius, iškreipdami švietimo sistemą ir ugdydami kitus sisteminius vienetus, bet ne asmenybes. Tai jūs paskelbiate tūkstančius kovų prieš kažką arba už kažką ir ramūs užmiegate popierinėse ataskaitose, nes jūsų pateikiami rezultatai nieko bendra neturi su realybe. Tai jūs susiimate už galvų dėl patyčių masto, bet buvęs šalies premjeras atvirai, viešai, girdint vaikams tyčiojasi iš kito Seimo nario, iš kolegos, vartodamas tokius žodžius, iš kurių sklinda baisi neapykanta, pasidygėjimas, cinizmas.

Jūs, būdami „sveiko proto“, sąmoningai parduodate Lietuvą didžiajai ES teritorijos korporacijai. Jei bus pasirašyta laisvosios rinkos sutartis, ta korporacija bus euroatlantinė. Mes nesame idiotai ir nesakome, kad Rusijos imperija ir slaviškų žemių korporacija yra geresnė. Mes tik sakome, kad suprasdami globaliąją politiką, norime išlikti suverenūs, išlaikyti nacionalinį ūkį ir visus suverenumo ženklus – sienas, valiutą, kalbą. Taip pat ir valstybinę žemę, vandenis, miškus bei kitus resursus.

Supraskite – mes, Lietuvos Tauta, jūsų atsisakome. Nelydėkite Tautos, mininčios savo Nepriklausomybės dieną – Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją – apsirengę policijos uniformomis. Mes nesame žvėrys aptvare. Geriau pagalvokite, kaip jus paminės Lietuvos istorija. Ne ta, kurią mums mėgina primesti Bumblauskas ir Co. Tikroji Lietuvos istorija. Mes esame lietuviai, mūsų kraujyje teka ir karių, ir partizanų kraujas. Nepaisydami visos jūsų surinktos propagandinės kariuomenės, mes išsaugosim savo Lietuvą. Net žinodami, kiek Lietuvos partizanų išdavė patys lietuviai, vis viena neprarandam vilties laimėti kad ir tokį kaip Kalniškės mūšį – nužudyti 44 partizanai ir nukauta 400 enkavedistų. Nepaisydami to, kad jūs visą istoriją uždengėte gėdingu neįvykdytos liustracijos skuduru.

Suprantame, jums tai nėra baisiausia. Jūs jau nebemokat gyventi neapgaudinėdami patys savęs. Jūs jau nemokat gyvent be instrukcijų. Jums visai nė motais, kad tiek daug žmonių jus niekina, mintimis ir žodžiais prakeikia. Kartais atrodo, kad jūs įtikėjote, jog esate nemirtingi. Ir vis tik. Jeigu jūs nesate komunistų palikuonys, jeigu jūs nesate marksistų auklėtiniai, jūsų dar laukia paskutinioji išpažintis.

Po Antrojo Pasaulinio karo buvo vykdytos masinės deportacijos, kurias dabar atitinka emigracija, ir tada kaimai gerokai ištuštėjo. „Ištremtųjų turtas buvo konfiskuotas ir išgrobstytas, sodybos sunaikintos, dideli žemės plotai liko neapdirbti. Priverstinis ūkininkų kiemų sukolektyvinimas prasidėjo 1949 metais. Valdžia, norėdama greičiau įvykdyti kolektyvizaciją, visomis priemonėmis terorizavo ūkininkus. Uždėdavo didelius žemės ūkio mokesčius ir grūdų pyliavas. Jas įvykdžius, žemės mokesčiai ir grūdų pyliavos dar labiau didėjo, o jų nevykdžiusieji buvo teisiami, kalinami, skelbiami liaudies priešais ir tremiami. Ypač kentėjo stambesni ūkininkai. Tai viena iš svarbiausių priežasčių, kodėl didėjo partizanų skaičius miškuose“ (iš Antano Rinkevičiaus archyvo).

Argi jūs nesuprantate, kad veikdami kaip ne mūsų, o Briuselio klapčiukai, įgyvendindami tuos pačius marksistinius idealus kaip jūsų pirmtakai, tarnavę Maskvai, patys ir sukūrėte tai, ką dabar turime. Jūs gi visą laiką terorizavote mus. Nesistebėkite, kad prasideda naujas partizaninis karas už Laisvą Lietuvą.

Autorė yra Humanitarinių mokslų daktarė, rašytoja, vertėja

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

112 komentarų

 1. Liepa:

  Ačiū, Erika. “Jiems” nepatiks, žinoma.Tiesa toks nemalonus dalykas..

 2. būtent, jie tarnai:

  teisėjai, prokurorai, antstoliai, komisarai, valdininkai – visi biudžetiniai – yra mūsų tarnai. Tik tarnai. Jei visi į juos taip žiūrės, o ne kaip į valdžią, tada ir viskas pradės keistis.

  • Lamatas:

   nenoriu sutikti. mano nuomone , jokie jie tarnai (neapibrėžta priklausomybės sąvoka) . Jie yra samdomi darbuotojai . Ir tik darbdavys (Tauta,Lietuvos piliečiai) atsakingas už tai kad jo darbuotojai blogai atlieka savo darbą. Negalima atsiriboti nuo savo atsakomybės.

 3. Audronė:

  Pritariu autorei nuo pirmo iki paskutinio žodžio ir galvoju, kad nėra jau laiko kažko laukti ar kažko tikėtis.

 4. Kemblys:

  Norint ką nors įgyvendinti reikalinga vidinė jėga, teisingos nuostatos ir ryžtas. Vidinė jėga prasideda minčių aiškumu ir nepriekaištingumu sau pačiam. Mintys išgryninamos mąstant savo gimtąja kalba (tinka ir priešams – mokinkitės). Teisingos nuostatos prasideda savęs suvokimu, savo vietos radimu Šeimoje, Gamtoje, Žemėje – tėvynėje, protėvių Pasaulėžiūroje. Ryžtas prasideda NESUSIREIKŠMINIMU ir neišvengiamos šventos Mirties suvokimu.

 5. S:

  Kalbant tarptautiniais žodžiais, dabar Lietuvoje vykdomas lietuvių genocidas.

   • Kemblys:

    Berniukai, ar jums rūpi kas vyksta Lietuvoje, ar jums labai svarbu kaip tai pavadinti ‘moksliškai’? Yra dar zulusų kalba, bandykite, gal dar kokių žodelių pasirankiosite…
    (Zulų kalba (isiZulu) – nguni grupės kalba, priklausanti bantų kalboms, labiausiai paplitusi PAR teritorijoje. 1994 metais ji tapo viena iš 11 oficialių PAR kalbų. Tarp visų PAR kalbų zulų kalba labiausiai paplitusi kaip pirma kalba (virš 10 mln. kalbančiųjų); ją gali suprasti apie pusę visų šalies gyventojų.)

 6. prašalaitis:

  Užgrobė teroristai seimą ir reikalauja išpirkos. Už kiekvieną sudelstą valandą pažadėjo po vieną seimūną išleisti… Klausimas: per kiek laiko žmonės surinktų pinigus? 🙂

 7. gatvė:

  Briuselio kopūstai užgrobė valdžią Lietuvoje ir reikalauja , kad visi taptų kopūstais . Nekopūstai apšaukiami Rusijos agentais , Europos priešais ,tamsuoliais . Ir dar gązdina : jei neklausysit kopūstų ,tai jie neduos trąšų. Propagandos mašina nuolat kala : tik pažiūrėkit , kokie juokingi nekopūstai! Jie kažkokie senamadiški, negrąžūs , todėl būkit kopūstais ,tai Europos ateitis !

 8. tai tautos genocidas:

  Pastaruoju metu dažnai būna tokia savijauta, tarsi gyvenčiau pokario metais, kaip buvome terorizuojami, niekinami sovietų valdžios, stribų, kaip žmones trėmė į sibirus, kaip suvarė visus į kolūkius, o turgaus aikštėse gulėjo išniekinti partizanų kūnai. Labai sunku buvo viską išgyventi mūsų tėvams. Dabar, dvidešimt pirmame amžiuje, esame terorizuojami, niekinami savų tautiečių. Absurdas. Ar galima tai paaiškinti svetimšaliui? Valdžia, pasamdžiusi kai kuriuos žurnalistus, politologus, skatinami kai kurių politikų, pilą tokias srutas, tokį melą ant savo tėvynainių. Nežinau ar mes lietuviai kada nors dar susitaikysim? Ar taip pjausimės, kol išsipjausim?

 9. medus:

  ačiū autorei. Taiklu ir teisinga. Vis daugaiu žmonių išdrįsta pasakyti, kad karalius nuogas.

 10. Rita:

  Ačiū už straipsnį. Lietuva bunda.

 11. Mums – visų tautų nacionalistams – reikalinga Tautų Europa, kurioje kiekviena Tauta laisvai ir savarankiškai tvarkytųsi savo Tautos sukurtoje Valstybėje, priimdama tik tas bendras europines taisykles, kurios nepažeidžia kiekvienos Tautos ir jos Valstybės gyvybinių interesų, ir svarbiausia – yra naudingos kiekvienai Tautai, o ne tik saujelei betaučių oligarchų ir jų valdomų bankų.

  Mūsų priešams – visų tautų išdavikams-kosmopolitams – reikalinga “homogeniška” Europa, kurioje gyventų “europinė liaudis” – nutautintos minios pigios ir mobilios “darbo jėgos”, kurią būtų galima lengvai ir greitai “perkėlinėti” į bet kurią vietą (ir ne tik Europoje).

  Deja, bet Jievrosojuzą jau seniai valdo būtent šie betaučiai kosmopolitai-oligarchai.

  Štai ko jie iš tikrųjų siekia:

  “ES turi „iš visų jėgų stengtis pakirsti“ jos valstybių-narių „homogeniškumą“, pareiškė JTO specialusis atstovas migracijos klausimams Piteris Saterlendas (Peter Sutherland).

  Saterlendas, kuris yra „Goldman Sachs International“ neoficialusis pirmininkas ir buvęs naftos milžinės BP pirmininkas, vadovauja Pasauliniam migracijos ir plėtros forumui.

  Jis pareiškė, kad migracija kai kuriose ES tautose būtų „lemiama varomoji jėga ekonominiam augimui“, „kad ir kaip sudėtinga būtų tuo įtikinti šių valstybių gyventojus.“”

  P.S. Dabar suprantate, kodėl mūsų kosmopolitinė valdžia visiškai nieko nedaro, kad Lietuvių Tauta neišsivaikščiotų po pasaulį?

  O atvirkščiai – stengiasi, kad tik kuo daugiau Lietuvių išvyktų iš Lietuvos, o į jų vietą privažiuotų kuo daugiau visokių imigrantų, nors ir iš Kinijos ar kokio Pakistano.

  Atsakymas elementarus – Lietuvos valdžioje sėdintys Lietuvių Tautos priešai-nutautėję kosmopolitai paprasčiausiai aktyviai vykdo savo šeimininkų iš visokių „Goldman Sachs International“ nurodymus, o Lietuvių Tautai seka visokias pasakas, kaip jie ja rūpinasi.

 12. Jievrosojuzas niekada negynė, negina ir negins Lietuvos nuo Rusijos imperijos. Tai faktas, kurį paneigti neįmanoma.

  Greičiau jau atvirkščiai – ypatingai Prancūzija, Italija, Vokietija, Austrija ir kt. visada palaiko Rusijos imperijos pusę, o ne Lietuvos, Latvijos ar Estijos interesus – netgi ekonominius, jau nekalbant apie karinius ar politinius, parduoda Rusijos imperijai puolamuosius pačius naujausius ginklus, kuriuos Rusija gali panaudoti būtent prieš Lietuvą, Latviją ir Estiją…

  Atkreipkite dėmesį, kas valdo įvairias didžiausias kompanijas Rusijos imperijoje ir Jievrosojuze…. Ir palyginkite jų savininkų sąrašą – ir ten, ir čia pagrindinius turtus valdo tos pačios kelios dešimtys kosmopolitų-oligarchų ir jų šeimos…. 🙂 🙂 🙂

  Iš tikrųjų Lietuvą nuo Rusijos imperijos šiuo metu gina tik NATO karinis blokas, o ir tai visų pirma tai daro kita imperija – JAV.

  Ir žinoma ne dėl to, jog karštai myli Lietuvą ir jos laisvę, o todėl, kad tai atitinka JAV pasaulinius geopolitinius interesus (bent jau kol kas).

  • Lamatas:

   Manau galima būtu papildyti teiginį…..”Jievrosojuzas niekada negynė, negina ir negins Lietuvos”….teiginiu ,kad Lietuva greičiau yra galimas nuolaidų užstatas ateities derybose . Tai patvirtina ne tik gyvybiškai svarbių Lietuvai , bei kitoms rytinio pakraščio šalims, susitarimų nebuvimas , bet ypač paskutiniai , grynai praktiniai projektai . Geriausias pavyzdys – šiaurės ir pietų dujotiekiai.

 13. Amelija:

  Ką mintyje turi autorė rašydama “baimę įtvirtina ne tik žmonių sekimas, telefoninių pokalbių pasiklausymas, bet ir policinis režimas”? Kas Jus seka? Kas klausosi Jūsų pokalbių ir ką įdomaus gali išgirsti? Kokiu būdu Jus persekioja policija? Neįsivaizduoju, ką turi būti padaręs žmogus, kad valstybė tiek lėšų skirtų jo persekiojimui. Narkotikai? Kontrabanda? Organizuota nusikalstama grupuotė? Nereikia taip susireikšminti, nes net jei ir seka ar klausosi, nieko nepamatys ir neišgirs, jei nedirbate prieš valstybę, nenusikalstate įstatymui. Mane gali sekti nuo ryto iki vakaro, o telefono pokalbius transliuoti nors ir per radiją – kai nieko blogo nedarai, tai nieko ir nebijai. O Tamstos tekstas šiek tiek atsiduoda paranoja. Ir ne tik dėl tariamo sekimo…

 14. na žinote ką:

  Emoci gai parašyta, skambiais žodžiais . Bet kaltindama visus Seimo narius ir Prezidentę autorė primena man Leniną ir Hitlerį, kurie mėgo apkaltin ti visus kapitalistus ar žydus, net ir tuos, kurie ją palaiko. Negražu.

  .
  .

 15. G.P.:

  Pagarba teksto Autorei. Pasirašau po kiekvienu žodžiu. Manau, kad ilgiau tylėti ir sėdėti sudėjus rankas nebegalima. Artėja Vasario 16-oji. Vienas Lietuvos niekintojas ir agituotojas už žemės pardavimą užsieniečiams vėl stovės Pilies gatvės “Signatarų namų” balkonėlyje. Ir vėl postringaus apie NEPRIKLAUSOMOS Lietuvos reikšmę.
  Lietuvos piliečiai, nejaugi leisime jam kalbėti ir tyčiotis iš mūsų? Gal susirinkime ten ir sušukime taip, kaip prieš kelis dešimtmečius “sveikindavome” komunistus: GĖDA, GĖDA, GĖDA…

 16. Europa Tai Jėga:

  Mes Lietuvos valstiečiai ir darbininkai reikalaujame kad būtų sustabdyta Prezidentės juodinimo kampanija ir atsakingi asmenys būtų patraukti teisman. Tautiniai naciai ir kitokios violetinės šiukšlės turi būti demaskuotos ir jų antiliaudiniai darbai išvilkti į dienos šviesą.

  • Tik nesidraskyki neokomunista, nereikia musu gazdinti, sovietai ir gazdino.

  • Algis:

   “Nesistebėkite, kad prasideda naujas partizaninis karas už Laisvą Lietuvą”. Tai yra gryna tiesa. Kiekviena
   tauta turi laisvės tiek, kiek išsikovoja. Referendumo organizatoriams trukdo pareikšti valią Konstitucijos
   numatytu keliu, todėl žmonės turi pilną teisę jėga ginti savo konstitucines teises, priešintis valdžią užgrobusioms kleptomanų gaujoms.

   • Amelija:

    Kvepia ginkluotu perversmu. Jėga užgrobti valdžią – tai jau antikonstitucinis veiksmas. Va patį tai tikrai reikėtų ir sekti, ir telefono pokalbių pasiklausyti. Jei iš tiesų organizuojate pučą, tai ir BK paskaitinėkite.

    • N:

     O kaip pakomentuosi įvykius Ukrainoje? Ten galima?

    • kostas:

     Primenu saugumiečiui ar žandarui “Amelijos” slapyvarčiu LR Konstitucijos
     3 straipsnį:

     3 straipsnis
     Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių.
     Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.

  • Europos sąjunga tai šik.a!:

   O “Mes Lietuvos valstiečiai ir darbininkai reikalaujame kad būtų sustabdyta Prezidentės” biografijos klastotės ir melas, kad Prezidentė užsiimtų savo rinkiminių pažadų įdyvendinimu, kuriuos nevykdė.
   Reikalaujame, kad Prezidentė vykdytų savo pagrindinę priedermę-būti konstitucijos garantu.

  • LosAngeles:

   ‘..Lietuvos valstieciai ir darbininkai reikalaujame..’ 🙂
   Jo, paskutinis ryskiausias toks ‘reikalavimas’ buvo 1917. Baigesi valstieciams masiniu golodomoru o darbininkams darbu be laisvu dienu uz dyka (priesingu atveju- kontrevoliucionierius, o uz tai be tyrimo ir teismo prie sieneles).

   • kostas:

    O ar JAV valstiečiai ir darbinininkai nieko nereikalauja? Gal JAV nebūna streikų, demonstracijų? O gal jūs ne iš JAV, o iš Šiaurės Korėjos? Ten tai tikrai nei darbininkai, nei
    valstiečiai nieko nereikalauja, o ES reikalauja, net į Briuselį prikrautus vežimus mėšlo atveža ir prie ES administracijos išverčia, reikalaudami išmokų. Na, o jei gyvenate kokiame
    indėnų rezervate, ar kokioje dykumoje, toli nuo civilizacijos, bent pasidomėkite, kas pasaulyje vyksta, o nesekite senų pasakų apie senus laikus.

    • LosAngeles:

     ‘Senose pasakose’ slepiasi aktualios zinios siandienai. Istorija reikia zinoti… Jei jums ji neidomi, tai cia jusu reikalas, bet yra zmoniu kuriems tai aktualu. Aktualu sprendziant siandienos klausimus, ir jus isradinekite dvirati, mano gi giliu isitikinimu ismintingas zmogus turetu mokintis is praeities. Tada laika, skirta ‘dviracio isradimui’, gales skirti ‘kurybiniam darbui’

  • zigmas:

   Nesidangstyk valstiečiais ir darbininkais provokatoriau, nes jie neina prieš savo valstybę, kaip tu…
   Tai tokius, kaip tu, reikia šluoti nuo Lietuvos žemelės.

 17. Taip laikas .Pirmiausia issirinksime prezidenta tautininka. Zeme , seima. litas musu.Yra saliu kurios tai padare, tai pavyzdys mums.

 18. Algis:

  Saunuole!!! Puikios mintys!!! Dar liko Lietuvoj tikru zmoniu!!!

 19. Lamatas:

  Labai reikalingas ir ilgai lauktas straipsnis.

 20. Robertas:

  Ka tu sakai mergaite, mes issirinkome tokia valdzia , kokios esame verti. Jeigu valdzia baili ir nuolanki europedams, vadinasi ir mes tokie patys, na dauguma tokiu. Todel, tavo nuomone yra tiktai lasas juroje ir neatspinti visos tautos nuomones. Tauta nori kad ja valdytu ir pries rinkimus kabintu makaronus ant ausu. Toks toki traukia, gerbiamoji. Morales ir drasos nera zmonese, vat kur beda, o gal laime ?

 21. Raimonda:

  Pasirašau po kiekvienu Jūsų pasakytu žodžiu! Ačiū už drąsą!

 22. LosAngeles:

  Aciu autorei uz tvirta pilietine pozicija. Straipsnis aiskus ir nedviprasmiskas. Tautos isrinktieji panasu neteisingai suprato savoka ‘isrinktasis’. Siuo atveju tai reiskia kad jie isrinkti, kaip autore ir sako, tarnauti tautai. Jokiu budu ne kad tauta jiems tarnautu!!!

 23. Arvydas:

  Erika Drungytė, Nijolė Oželytė tai degančios ir uždegančios kitus moterys. Tai pavyzdys subobėjusiems vyrams, kaip turi elgtis. Tai Lietuvos sąžinė. Ar turime drąsos kiekvienas pažvelgti į savo sąžinę. ” Diktatūros tunka misdamos kiekvieno iš mūsų smulkiais sandoriais su sąžine” Kai nustosime daryti smulkius sandorius su sąžine, nedarysime ir stambių. Vadinamasis elitas prieš prakišdamas stambią aferą, mūsų sąžines patikrina smulkiomis. Jei tinkamai nesureagavome – kelias atviras.

 24. Algirdas:

  Geras straipsnis, reikalinagas. Tik norėčiau papildyti dėl aiškumo: visus karus ir revoliucijas nuo 1760 metų, kai JAV bankininkų buvo įkurta pirmoji KOMPARTIJA,Tai jie ELITA PRADJĖO PLANUOTI PASAULIO PERTVARKĄ PAGAL SAVE, tai jie finansavo visas revoliucijas ir karus dėl Rusijos turtų ir Kryme įkūrimo savo valstybės… Ir Rusijos evoliuciją vykdė ELITOS SAMDINYS ULJANOV- LENIN SU 50 SAMDYTŲ IR PAVARDES PASIKEITUSIŲ Į RUSIŠKAS “revoliucionierių” … Visas pasaulyje negandas ir kitų tautų žudynes organizavo ir vykdė, finansavo JAV IR PASAULIO BANKININKŲ EILTA Ir tai tęsiasi ligi šiol. ir naujausioji GLOBALIZACIJOS programa jų paskleista, dėl mažūjų tautų sunaikinimo, žemių palaisvinimo ir užgrobimo…Tame tarpe ir Lietuvos , ko gero pirmoje eilėje. Tik tautinis vienijimasis gali išgelbėti mūsų lietuvių tautą.Tik lietuvių vienybėje – mūsų išlikimas.Vienybėje ir kovoje už būvį.

 25. karkt:

  Autorė pernelyg įsijautė į kalbėjimą visos Lietuvos vardu. Matau, kad tautininkai alpsta nuo tokių tekstų, na gerai, o ką mano kiti 99% Lietuvos gyventojų? Man šitas inkštimas įspūdžio nedaro. Galiausiai viskas baigiasi tuo, kad tie blogi, rinkite mus, mes būsime geri. Nebūsite jūs geri, kaip nėra geri tie, kuriuos rinko anksčiau. Nebūsite, nes valstybė negali būti gera žmogui. Jei pasirašoma po esama tos vadinamos atstovaujamos demokratijos tvarka, tai neišvengiamai nauji, dieviškai geri atstovai taps beveik tokiais pat, kaip ir prieš tai buvę. Pavyzdžių toli nereikia ieškot, seimo tribūnoj vis pasiskeryčioja koks entuziastas, ar žiniasklaidoj paskleidžia kokius nors pareiškimus, nesutikimus, ar nepasitenkinimus, ir kas iš to? Ogi nieko. Kas ten iš jūsų vadukų dabar seime medų su sviestu kabina ir atseit kažką atstovauja? Ką ten tas doruolis Patackas nuveikė žmogui, o ne paties susigalvotai misijai?
  Straipsio autorė drebina balsą ir dramatizuoja kažinkokius mažai kam įdomius dalykus. Čia tik jums įdomūs tie lenkai, ar kažkokių partizanų nuopelnai, o žmonės dėl elementaraus išlikimo kovoja, galvoja ką vaikams ant stalo padėti, kad iki mėnesio galo užtektų.
  Dar pakartosiu, tos dailios moterytės bėda yra ta, kad ji mano, kad esant kitai valdžiai kažkas keisis į gerą. O dar kita bėda, kad ji nesuvokia kas yra komunizmas. Brazilų archivyskupas Helder Camara apie komunizmą žino daugiau nei ši ponia. Jis yra pasakęs”: “When I feed the hungry, they call me a saint. When I ask why they have no food, they call me a Communist”. Autorė irgi apšauktų tą žmogų rusų penkta kolona, tas aišku.

  • Atas:

   Karksėk,karksėk – kolei prisikarksėsi.

   • Darius:

    Butent, del valdzios veiksmu zonems ir tenka kovoti del islikimo, del duonos kasnio, del savo zemes ir del savo vaiku ateities. Per 20 su trupuciu metu sita partokratine biurokratine tranu sutve sugebejo Valstybe ir tauta ivaryti i toki beta, kad per kelis amzius nuo treciojo Rzecpospolitos padalijimo is Lietuvos buvo isvogta maziau. Esme ir yra tame, kad dabar bunda ne kazkuriu partiju atstovai ar delegatai, bet patys zmones. Aisku jei tamstai dar patinka ir galite tverti tai kas vyksta musu visu Valstybeje – prievarta laisves neisiulysi, juk kazkam visada patogiau ir paprasciau nemastyti, nematyti, negirdeti, nenoreti, nieko nekeisti, tyliai bezdeti ir nebruzdeti …
    Tamstos ziniai nesu nei tautitinkas, nei socdemas, nei konservas, nei libdemas – nors visu ju sukiuose (bet deja ne darbuose) matau ir geru minciu.

 26. Romas Kaulinis:

  Ačiū, Erika, kad išdrįsai parašyti tiesą.
  Parašei tai, ką dauguma Lietuvių ir galvoja.
  Valdžia aiškiai nesupranta, jog neatliepia Tautos lūkesčių.
  Valdžia nesuvokia, kad Valstybę kuria TAUTA, o ne “ofiso planktonas”.
  Tad visus Lietuvos gyventojus, Vasario 16d., sekmadienį,
  kviečia Kaunas į Lietuvos Nepriklausomybės Dienos Eitynes.
  Visus:
  Jaunus ir senus, užmiršusius, kad Valstybės Šventes reikia Švęsti, ir tai prisimenančius.
  Visus Lietuvos žmones kviečia Kaunas.
  Vasario 16d. Renkamės 15:00 Ramybės parke.
  Eisena – Vytauto Prospektu, Laisvės Alėja – iki Rotušės.
  Pasiimkite su savimi savo turimas lietuviškas vėliavas.
  Įskaitant pagoniškas ir krikščioniškas, svarbu,
  kad jos būtų Lietuviškos. Tai Lietuvos šventė. Laukiame visų 🙂

 27. slenkstis:

  Vsapusiškai nuostabi Lietuvos dukra.
  Ačiū,mieloji.

 28. Nellie V:

  Labai teisngai. Pritariu ! Su Vasario 16aja!

 29. Remigantas:

  Bravo autorei! Ploju atsistojes!

 30. Darius:

  Saunuole Erika – aiksiai, konkreciai, nedviprasmiskai ir teisingai. Tik taip reikia sneketi su Tautos tranais, o jei bent zodeli pries pasako – lauk nuo lovio, kaip muse is barsciu !

 31. Vytautas:

  Ką čia bepridėsi,taip ir yra,bet man kur kas įdomiau,kiek ta velniava gali tęstis? Ar atsibus mūsų žmonės ir ar tik nebus per vėlu?

 32. Siaip:

  Tai kad ta Erika pati buvo kandidatė per Seimo rinkimus. Niekas niekur jos neišrinko, tai dabar nepatekusi “tautai tarnauti” reikalauja tarnystės iš tų laimingų konkurentų. Ar nuo jos partijos išrinkti seimūnai yra šios moters tarnai ir kaip jie jain tarnauja ar patarnauja? Gal kas kavos rytais į lovytę pristato?

 33. Rimas:

  Nuostabus straipsnis, ne tik aš bet ir daugybė pažįstamų tokiomis mintimis dalijamės.Ateis laikas už viską jie atsakys, užsprings ir kraujais spjaudys pavogtais Tautos pinigais. Niekas neliks be atpildo, tegul “pasidžiaugia” apgave mus, bet mes ne tokie kvaili, kaip jie mano. Ačiū Jums už puikų teisingą mąstymą.

 34. VytautasVe:

  Mūsų neįveikė SSRS, nors po truputį rusenome, bet šiaip taip išlikome. Padėjo Tata… Deja, apgavo, nes visgi pasaulį valdo jie… Supratot?! Taigi mūsų „išsivadavimas buvo tik apgaulė. Akių dūmimas. Teisūs, kurie, nors ir tyčiodamiesi, klausia: „Kiek dar liko Lietuvai gyventi?” Jau ne juokas. Klausykit, ką sako LKP CK instruktorius. O sako – parašai suklastoti. Ir neikite į rinkimus, nes… Užteks pabalsuoti už jau išrinktą PREZIDENTĄ. Taip darė ir darys Putinas, Lukošenka. Tik metodikos kitokios ir iš anksto parengtos. O ne taip, kaip su kokiais tai „neteisėtais” referendumais!

 35. kostas:

  Gyvas organizmas, jei jį apninka perdidelis parazitų skaičius ima skursti ir galiausiai žūsta. Lietuvos valstybė, apnikta parazitų, susispietusių į partijas, iškankinta, nualinta ir leisgyvė. Laikas tas ūtėles iššukuoti ir
  traiškyti: nuosekliai ir negailestingai. Mes priėjome negrįžtamumo ribą: arba tie parazitai mus užgrauž, arba mes juos išnaikinsim. Autorė pastebi šią takoskyrą, Lietuvai lemtingą ribą, kviečia kovai, todėl nevalia likti nuošalyje.

 36. Mums nereikia Briuselio klapčiukų:

  Ši jauna moteris įkvepia mus netylėti, nesitaikstyti su tautos naikinimu, su valstybės galių atidavimu ES , su pasityčiojimu iš 300 tūkstančių suverenios teisės į referendumą. Valdžiažmogiai iš mūsų atima vienintelę galimybę dalyvauti Valstybės valdyme – surengti referendumą.
  Jie neleidžia žygiuoti kovo 11-tąją Gedimino prospektu, neleidžia tiems patiems žmonėms , kurie budėjo prie Parlamento, kurie gynė savo kalbą, Žemę, Valstybę.
  Konservatorių patriarchas vadina gatviniais, Rusijos agentais, nacionalistais tuos, kurie gynė jį patį prie Parlamento.
  Atsisakykim mus neatstovaujančios valdžios, mums nereikalingi Briuselio klapčiukai

 37. ugnis:

  Cituoju Juozapo pasiūlymą: “Todėl manau, kad būtų tikslinga visiems nepriklausomiems nesisteminiams leidėjams susivienyti bendro savaitraščio leidybai ir tą leidinį su Zigmo rinkimine programa platinti dideliais tiražais nemokamai. Dabar svarbiausioji dalis. Tas laikraštis turi būti kaip tikras normalus laikraštis. Apart rinkiminių reikalų privalo būti ir informacija sodininkams-daržininkams ir patarimai šeimininkėms ir humoro kampelis. O svarbiausia – tame leidinyje privalo būti …visos savaitės tv programa. Ką tuo išloštume? Gaunantys įdomų ir naudingą laikraštį dykai, žmonės nepirks sisteminių kuriuose apstu žalingo turinio galinčio pakenkti mūsų kandidatui. TV programa pas žmogų guli ant stalo po ranka visą savaitę. Šiuo metu didžioji dalis gyventojų ir perka tik savaitraščius ir būtent dėl TV programos. Todėl ir siūlyčiau rinkiminės kampanijos lėšų nešvaistyti beverčiams lankstukams ir kvailiems plakatėliams ar lipdukams ant troleibusų. Kiek laiko liko iki rinkimų? Trys mėnesiai. trys mėnesiai yra 12 savaičių, reiškia dvylika tikslinių numerių. Teisingai redaguojant, gerai apgalvojant viską psichologiškai, naudojant modernią rinkodarą – su 12 pusmilijoninių tiražų galima nuveikti stebuklus. Jeigu kiekvienas chuntos režimo į emigraciją išvarytas lietuvis paaukotų po 1 eurą – nebūtų jokių finansinių problemų tokį sumanymą realizuoti.?

 38. Nuostabus rašinys. Ačiū, Erika. Tebūnie partizaninis karas. Jei jau kito kelio nėra.

  • Jonai, visai jau nusišnekt:

   Ar nori kaip egipte? Nesuvoki ką rašai. Karas tik viską sunaikintų. Jauni žmonės visi emigruotų. O kariautų – saujelė likusių jaunų fanatikų ir pensisinkai. Ir suirutė baigtusi nebent tik tuomet, kai Lietuvoje iš viso gyventojų neliktų. :oimpenas gi niekad nesupras, kodėl gyvenimas negerėja. jam visada bus valdžia kalta. Taip, valdžiaa dėl daug ko kalta. Bat mūsų visuomenė dar bukesnė.

  • Jonai nenusišnekėk:

   Ar nori kaip egipte? Nesuvoki ką rašai. Karas tik viską sunaikintų. Jauni žmonės visi emigruotų. O kariautų – saujelė likusių jaunų fanatikų ir pensisinkai. Ir suirutė baigtusi nebent tik tuomet, kai Lietuvoje iš viso gyventojų neliktų. :oimpenas gi niekad nesupras, kodėl gyvenimas negerėja. jam visada bus valdžia kalta. Taip, valdžiaa dėl daug ko kalta. Bat mūsų visuomenė dar,,,

 39. alksnaitis:

  Šaunios Erikos mintys, sutinku su visom mintim. Žodžiai pasakyti iš širdies, tai ko riekia dabartinei Lietuvai , Tautai.

 40. Al:

  Puikus straipsnis! O dabar visi nesisteminiai pabandykite susisteminti! Sukurkite programą ir partiją su aiškia UŽ ir PRIEŠ (ES, AES, žemė, mokesčiai, biudžeto sandara) programa. O tada surinkite virš 5 proc. balsų. O gavę balsus ir sudarę koaliciją – pabandykite visa tai įvykdyti. Kito kelio nėra.

  • Emilija:

   Tai vienintelis konstruktyvus pritarimas ir pasiūlymas, ką daryti toliau…Protingai kalbėti, dar protingiau pritarti prisidengus kokiu nors slapyvardžiu, sakyti “Šaunuolė…” ….šiais laikais…ir daugiau nieko…Juk Erika tikrai drąsi ir todėl vis nukenčia… Lietuviškas mentalitetas: aš patylėsiu, kad neužkliūčiau…paskui dar supykdysiu ką nors, atsisuks prieš mane…Pasiūlymas: visi, kurie pritarėme Erikos straipsniui sudalyvaukime eisenoje Kaune, nepamirškime išsikelti trispalvės vėliavos, na ką nors drąsiai, aiškiai pasveikinkime..

 41. Kritikas Pikčiurna:

  Ačiū, sese Erika! Puikus atviras laiškas valdžiai ir Tėvynei, kaip tikras tyros sielos balsas, kaip daina, kaip valstybės himnas.
  Vis dažniau pasigirsta grėsmingų kaltinimų, kad referendumo rengėjai ir “gatviniai” griauna valstybę iš vidaus.
  Net ir tie suvargę ir neįžvalgūs tik per TV penimi piliečiai jau praregi, kaip praregėjo patikėję neperskaitytos stojimo į ES sutarties įtvirtinamomis “vertybėmis” arba išgirdę Herman Van Rompuy atvirai skelbiamą planą NAIKINTI NACIONALINES VALSTYBES BEI TAUTAS ir pritariamai plojant mūsų “grietinėlei”, pirmininkaujančiai ES Tarybai.
  Tai kas naikina mūsų valstybę? Ar begalima pasakyti dar aiškiau?
  Argi vyriausiojo derybininko P.Auštrevičiaus ir jo pavaduotojos D.Grybauskaitės parengta stojimo į ES sutartis nėra naujasis Molotovo-Ribentropo paktas?
  Argi ne prezidentė D.Grybauskaitė, premjeras A.Butkevičius su sisteminių partijų pritarimu ir V.Landsbergio bei jo konjaunuolių pagąsdinimais sistemingai negriauna Lietuvos Nepriklausomybę pagal šį planą?
  Tai gal, vėl eilinį kartą “pramiegosime” Tėvynę besiginčydami, gerdami ar sodindami daržoves?
  Pabuskime, brangieji, dėl savo ainių, dėl Lietuvos, dėl valstybės, Tautos ir jų tęstinumo!
  Su artėjančio Vasario 16-tos švente!

 42. KLAUSIMAS:

  Lietuva- -korumpuociausia ES salis.Ar EK ataskaita ir yra tas Kremliaus dokumentas, kurio taip bijojo Ladsbergis ir nuo kurio “skiepijosi”Grybauskaite?

 43. Algimantas:

  Nežinau nė ką ir bepasakyti straipsnio autorei – ji tarsi ir teisingai kalba. Autorė rašo:
  “norime išlikti suverenūs, išlaikyti nacionalinį ūkį ir visus suverenumo ženklus – sienas, valiutą, kalbą. Taip pat ir valstybinę žemę, vandenis, miškus bei kitus resursus”.
  Autorė vardindama lietuvio širdžiai brangius dalykus – valstybės suverenumą ir visa kita kas su tuo siejasi (valstybės sienos, valiuta, ūkis, kalba, tradicijos ir kt.) juos aprašo tokiame kontekste, tarsi tie dalykai visiems laikams būtų duoti jų šiandieniniu pavidalu. Autorė mini Marksą ir Leniną, tačiau ji nieko nepasako ką panašiais atvejais galvojo Georgas Hegelis. O galvojo šis iškilusis vokietis, kad pasaulyje nėra nieko, kas visiems laikams galėtų išlikti šiandieniniu pavidalu. Todėl norėčiau, kad autorė paaiškintų kaip tuos dalykus ji mato istorinėje perspektyvoje. Ji gi tai ne šiaip sau eilinis rašantysis, o humanitarinių mokslų daktarė, rašytoja, vertėja. Be to, kaip supratau skaitydamas jos straipsnį, ji tarsi ir kai kuriems istorikams oponuoja. Jei autorė tegali pasakyti tik tai, ką ji pasakė, tai jos straipsnis skirtas tik tiems, kuriems yra visiškai akivaizdu, jog Žemė yra plokščia. Tuo labiau, kad taip manant galima labai sėkmingai nukeliauti iš Vilniaus į Kauną (taip manydamas Vytautas net ir prie Juodosios jūros nujojo).
  Istorinėje perspektyvoje valstybės suverenumo klausimas yra ne vien tik Lietuvos klausimas. Aš čia nenoriu kaip nors spartinti to, kas kada nors gal neišvengiamai bus (o gal ir nebus). Vienok drįstu teigti, kad pasaulio valstybės, tame tarpe ir Lietuva, (su visais valstybių suverenumais, sienomis, valiutomis, kalbomis ir tradicijomis) nestovi vietoje, o kažkur “gravituoja”. Apskritai paėmus, stovėjimas vietoje yra nenormalus (negalimas) dalykas. Todėl klausimas yra tik toks: kur pasaulis gravituoja?
  Kalbant apie Lietuvą, tai ji turi tris “gravitacijos” kryptis: 1) sugrįžti į Rytus ir vėl kurti “šviesią žmonijos ateitį”; 2) eiti kartu su visu civilizuotu pasauliu, prisiimant atsakomybę ir už jo negerus dalykus; 3) su savo sienomis, valiuta, kalba, ir tradicijomis atsiriboti nuo viso išorinio pasaulio, ir, kaip indėnams ar Australijos aborigenams, gyventi tarsi kokiame rezervate.
  Jaučiu, kad kalbant apie trečią kryptį, čia kas nors ims ir man pasakys: “o kodėl reikia atsiriboti nuo viso pasaulio? Atsiriboti reikia tik nuo to, kas kitur yra blogis”. Atseit, tai kas yra gėris, pavyzdžiui laisvos kelionės, galimybė gyventi bet kur ir bet kada, yra priimtina. Tačiau tai, kas iš kitur gali būti atsivežama kaip blogis, tai tarsi kažkokioje skaistykloje turi būti nukenksminama. Visa tai panašu į pyrago valgymą, valgant ne visą pyragą, o išsirenkant razinas. Toks pyrago valgymas yra ne tik nepriimtinas bet ir neįmanomas ta prasme, kad, pavyzdžiui kalbant apie kitokį “pyragą”, pavyzdžiui internetą, tai bet koks bandymas jį cenzūruoti, bus nesuderinamas su spaudos ar sąžinės laisve, bus kėsinimąsis į žmogaus savitumą. Kitaip sakant, šiuolaikinės komunikacijos priemonės, nuo kurių atsiriboti niekaip neįmanoma, pasaulį pakeitė ne tik negrįžtamai, bet ir ne vien tik gerąja linkme. Tai duotybė, nuo kurios niekur nepabėgsi.

  • N:

   Kodėl mes turėtume prisiimti atsakomybę už svetimus blogus darbus? Dėl Rusijos, tai ji jokios šviesios ateities jau nebekuria – atsibuskite, jau trečias dešimtmetis eina. Trečia kryptis nėra jokia izoliacija.

   • Algimantas:

    Atsakomybę prisiimsime ne už Rusijos blogus darbus, o už blogybes, kurios pas mus ateis kartu su Europos teigiamais dalykais. Juk ne paslaptis, kad Europoje yra ir tokių dalykų, nuo kurių norėtume būti kuo toliau.
    Toji atsakomybė pasireikš ne stojimu prieš kokį nors teismą, o tuo, kad kartu su visais (visomis ES šalimis) prisidėsime prie blogų dalykų likvidavimo, neutralizavimo ar jų pasekmių švelninimo. Kitaip sakant, patirsime išlaidas bandyami užkirsti kelią savo šalyje galimam (potencialiam) blogiui pasireikštii. Ačių už pastabą.

    • Algimantas:

     Papildymas dėl “N” pastabos.
     Jūs man rašote, kad Rusija “jokios šviesios ateities jau nebekuria – atsibuskite, jau trečias dešimtmetis eina”.
     Į šią Jūsų pastabą atsakau štai ką:
     Mielasis, pirmiau išmokite skaityti kas parašyta, o jau po to duokite pastabas. Ar gi nematote, kad saakinyje žodžiai apie šviesią žmonijos ateitį yra kabutėse. O gal Jūs nežinote ką šiuo atveju tos kabutės reiškia?

     • N:

      Vėlgi užkalbinėti bandai? Šita frazė, net ir kabutėse, yra vienprasmė ir aiški. Kas dėl “šviesios ateities”: jos kūrimu, t.y. Naująją pasaulio tvarka ir viena iš jos įgyvendinimo priemonių – pasaulinėmis spalvotomis revoliucijomis – užsiima Vakarai.

    • N:

     Apmokamas (ir apmokytas) propagandiste, tu tyčia ir specialiai iškraipai mano mintis, nors parašyta aiškiai ir nedviprasmiškai. Už Vakarų blogus darbus mums nėra jokio reikalo prisiimti atsakomybę. Tai, kas gera, bet to vis mažiau ir mažiau Vakaruose, galima perimti net ir nebūnant ES. Nepudrink smegenų naivuoliams – Lietuva nepajėgi kovoti su viso pasaulio blogiu, bet jei ji jungtųsi toje kovoje su kitais, tam nereikia nei atsisakyti suvereniteto, nei perduoti jį viršvalstybiniams dariniams.

 44. L:

  Netikiu žmonėmis, kurie palaikė Garliavos nusikaltėlius ir persekiojo niekuo neapkaltintą motiną bei pateisino vaiko tvirkinimą tėvo šeimoje.. Tokie veidmainiai gražiomis fraėmis kalbėdami iš tiesų išduoda Tėvynę.

 45. GINTARAS:

  PUIKUS STRAIPSNIS . MANIFESTAS SAKYČIAU. GALE TIK GALIMA BUVO PACITUOTI KITA JAV PREZIDENTĄ – TOMĄ DŽEFERSONĄ , IŠSAKIUSĮ – “KAI NETEISYBĖ TAMPA TEISE-ATSIRANDA PAREIGA PASIPRIEŠINTI”{AR KAŽKAIP PANAŠIAI}. MANAU TURIU ĮSPĖTI ,KAD DABAR JUSŲ TELEFONAS BUS KLAUSOMAS IR PRIVATUMAS TAPS ILIUZIJA[POŽYMIAI-BEVEIK DVIGUBAI DAŽNIAU REIKĖS KRAUTI BATERIJĄ IR PERIODIŠKAI ATSIRADINĖS AIDAS ] KOMPIUTERIO DUOMENYS NEBUS JŪSŲ PASLAPTIS JEI PALIKSITE JĮ BUDĖJIMO REŽIME WI-FI ZONOJE. TĄ AŠ PRAĖJAU PO KLONIO GATVĖS IR TAI TESIASI PERIODIŠKAI PASISAKIUS KOMENTARUOSE PEDOFILIJOS ARBA VALDŽIOS LEGITIMUMO TEMOMIS. LENKIU GALVĄ IR STIPRYBĖS JUMS.

 46. Juozas:

  Laba diena,
  nuoširdi padėka ir pagarba Autorei. Sėkmės Jums.

 47. augis:

  stypriai bet neisgirs ir neperskaitys tie kuriems adresuota arba ignoruos

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: