Lietuvos mokslo ir kultūros atstovai reikalauja mesti iš koalicijos prieš valstybę veikiančią LLRA (20)

tomasevskis-ir-lenkomanai-alkas-lt-koliazas

Alkas.lt pav.

Vasario 3 dieną daugiau nei 60 žinomų Lietuvos mokslininkų, menininkų, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio kūrėjų ir rezistentų kreipėsi į aukščiausius Lietuvos valstybės pareigūnus, reikalaudami pašalinti Lietuvos lenkų rinkiminę akciją (LLRA) iš valdančiosios koalicijos, o jos atvirai prieš valstybę nukreiptus veiksmus įvertinti Valstybės gynimo taryboje.

Viešame kreipimesi teigiama, jog pastaruoju metu LLRA partijos narių daromi vieši veiksmai bei pasisakymai paniekino už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę 1991 m. sausio mėnesį kovojusiųjų ir žuvusių žmonių atminimą, o Pietryčių Lietuvoje partijos skatinamas teismų sprendimų ir įstatymų ignoravimas pamina ir tarptautiniu mastu diskredituoja Lietuvos, kaip teisinės ir demokratinės valstybės, statusą.

Kreipimesi taip pat rašoma, jog LLRA atstovai Seime ir Europos Parlamente nuolatos meluoja apie teisinę padėtį Lietuvoje, teigdami, jog „persekiojama už kalbėjimą gimtąja kalba“, kartodami kaltinimus „diskriminacija“, „tarptautinės teisės pažeidimais“ ir kitais veiksmais, kurių negali pagrįsti ir nepagrindžia konkrečiais galiojančios Lietuvos ar tarptautinės teisės pažeidimais, tuo prieš tarptautinę bendruomenę niekindami Lietuvos kaip demokratinės valstybės vardą.

Kreipimąsi pasirašę Lietuvos mokslo ir kultūros atstovai skelbia, kad LLRA kurstoma tautinė nesantaika kenkia geriems dvišaliams Lietuvos ir Lenkijos valstybių santykiams, bei tuo, kad nei Lietuvos piliečiai, nei Lietuvos vyriausybė neturi būti paversti antivalstybinių LLRA užgaidų įkaitais, o lenkų tautybės Lietuvos piliečiai – šios partijos nuolatos manipuliuojama mase.

Kreipimąsi pasirašė: akademikai Zigmas Zinkevičius, Antanas Tyla, Romualdas Grigas, Eugenijus Jovaiša, Antanas Buračas, rašytojai Kazys Saja, Jonas Mikelinskas, Leonas Milčius, Romas Gudaitis, Petras Naraškevičius, žinomi kultūros pasaulio veikėjai: Viktoras Gerulaitis, Daiva Tamošaitytė, Regimantas Tamošaitis, Jonas Vilimas, mokslininkai ir filosofai VU prorektorius Kęstutis Dubnikas, Vytautas Daujotis, Arūnas Bingelis, Kazimieras Garšva, Arvydas Janulaitis, Romas Batūra, Juozas Algimantas Krikštopaitis, Alvydas Butkus, Algirdas Degutis, Julius Šalkauskas, Vytenis Rimkus, Jonas Užurka, rezistentai Nijolė Sadūnaitė, Algirdas Endriukaitis, Alfonsas Svarinskas, Algirdas Patackas, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariai Romas Pakalnis, Bronislovas Kuzminskas, Bronislovas Genzelis, Romualdas Ozolas, Arvydas Juozaitis, Bronius Leonavičius, Vytautas Radžvilas, publicistai Edvardas Čiuldė, Linas Virginijus Medelis, Irena Vasinauskaitė, Mindaugas Kubilius, Živilė Makauskienė,  signatarai ir kiti žinomi asmenys.

Be minėtų reikalavimų šalinti LLRA iš valdančiosios koalicijos ir svarstyti jos veiksmus Valstybės gynimo taryboje, taip pat reikalaujama panaikinti LLRA neteisėtai pagal partijos sąrašą įgytus Seimo narių mandatus, nes partija dalyvavo rinkimuose kartu su Lietuvos rusų aljansas ir K. Prunskienės Lietuvos liaudies partija, tą patys atvirai vadindami koalicija, tačiau Vyriausioje Rinkimų Komisijoje užregistravę šį sąrašą kaip vienos partijos ir dėl to turėję peržengti tik 5 procentų, o ne kaip priklauso koalicijoms – 7 procentų rinkiminį slenkstį.

Laiškas adresuotas Prezidentei Daliai Grybauskaitei, Seimo pirmininkei Loretai Graužinienei, Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui, Krašto apsaugos ministrui Juozui Olekui ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkui Artūrui Paulauskui.

***

J. E. LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
LR Krašto apsaugos ministrui Juozui Olekui
LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkui Artūrui Paulauskui

Mes, žemiau pasirašę Lietuvos Respublikos piliečiai, matydami nevaržomai besitęsiančią antivalstybinę ardomąją ir valstybę žeminančią Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) veiklą, pareiškiame:

šiurkščiai pažeidus Lietuvos Respublikos Seimo Rinkimų įstatymą ir LLRA neteisėtai tapus parlamentine partija bei šalį valdančios partijų koalicijos dalyve, Lietuvos valstybei ir valdžiai vis keliami nauji tautinę ir pilietinę nesantaiką kurstantys provokaciniai reikalavimai peržengė bet kokias ribas ir negali būti toliau ignoruojami;

pastaruoju metu LLRA partijos narių daromi vieši veiksmai bei pasisakymai paniekino už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę 1991 m. sausio mėnesį kovojusiųjų ir žuvusių žmonių atminimą;

Pietryčių Lietuvos rajonuose LLRA skatinama ir palaikoma vietovardžių ir gatvių pavadinimų rašybą reglamentuojančių teismo sprendimų, įstatymų bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatų ignoravimo praktika pamina ir tarptautiniu mastu diskredituoja Lietuvos, kaip teisinės ir demokratinės valstybės, statusą;
LLRA atstovai Seime ir Europos Parlamente nuolatos meluoja apie teisinę padėtį Lietuvoje, teigdami, jog „persekiojama už kalbėjimą gimtąja kalba“, kartodami kaltinimus „diskriminacija“, „tarptautinės teisės pažeidimais“ ir kitais veiksmais, kurių negali pagrįsti ir nepagrindžia konkrečiais galiojančios Lietuvos ar tarptautinės teisės pažeidimais, tuo prieš tarptautinę bendruomenę niekindami Lietuvos, kaip demokratinės valstybės, vardą;

LLRA atstovai per savo vadovaujamų savivaldybių valdomas įstaigas privaloma tvarka iš Pietryčių Lietuvos savivaldybių gyventojų renka pinigus LLRA proteguojamų savivaldos pareigūnų piktybiškais ir neteisėtais veiksmais (Konstitucijai prieštaraujančių dvikalbių gatvių pavadinimų nenukabinimu nuo savivaldybės teritorijoje esančių pastatų) gautoms baudoms apmokėti;

Įteisinus LLRA reikalavimus neribotam laikui atidėti suvienodinta lietuvių kalbos valstybinį egzaminą visų šalies mokyklų abiturientams valstybinę kalbą gerai mokantys šalies moksleiviai tapo diskriminuojamais ne tik stojant į aukštesnės pakopos lavinimo įstaigas, bet ir šalies darbo rinkoje.

Būdami įsitikinę, kad LLRA kurstoma tautinė nesantaika kenkia geriems dvišaliams Lietuvos ir Lenkijos valstybių santykiams, bei tuo, kad nei Lietuvos piliečiai, nei Lietuvos vyriausybė neturi būti paversti antivalstybinių LLRA užgaidų įkaitais, o lenkų tautybės Lietuvos piliečiai – šios partijos nuolatos manipuliuojama mase, reikalaujame:

 •     Pašalinti LLRA partiją iš dabartinės valdančiosios koalicijos.
 •     Valstybės gynimo taryboje įvertinti ir adekvačiomis teisinėmis priemonėmis užkardyti prieš Lietuvos Respubliką nukreiptą ardomąją LLRA veiklą.
 •     Panaikinti jos atstovų neteisėtai įgytus LR Seimo narių įgaliojimus ir LLRA kaip legaliai veikiančios antivalstybinės politinės partijos juridinį statusą.

Parašai:

Jonas Gediminas Punys, Vidas Morkūnas, Daiva Tamošaitytė, Regimantas Tamošaitis, Vytautas Radžvilas, Jonas Užurka, Linas Virginijus Medelis, Vytautas Paulaitis, Stasys Babonas, Jonas Jasaitis, Leonas Milčius, Rasa Jatkevičienė, Dovile Rožėnienė, Zigmas Zinkevičius, Kęstutis Dubnikas, Vytautas Daujotis, Edvardas Čiuldė, Petras Naraškevičius, Arūnas Bingelis, Jonas Mickevičius, Romas Pakalnis, Vytautas Miliukas, Eglė Kazlauskienė, Antanas Tyla, Romualdas Grigas, Eugenijus Jovaiša, Bronislovas Kuzmickas, Kazys Saja, Kazimieras Garšva, Arvydas Janulaitis, Romualdas Ozolas, Bronslovas Genzelis, Paulius Stonis, Alvydas Butkus, Romas Batūra, Stasys Malkevičius, Algirdas Patackas, Algirdas Degutis, Algirdas Endriukaitis, Nijolė Sadūnaitė, Julius Šalkauskas, Irena Vasinauskaitė, Alfonsas Svarinskas, Jonas Vilimas, Viktoras Gerulaitis, Mindaugas Kubilius, Romas Gudaitis, Bronius Leonavičius, Jonas Mikelinskas, Arvydas Juozaitis, Klemas Inta, Stasys Kašauskas, Vidmantas Povilionis, Juozas Algimantas Krikštopaitis, Vytautas Sinica, Aušra Jurevičiūtė, Danas Kaukėnas, Vytenis Rimkus, Rimantas Gorys, Vaclovas Bagdonavičius, Živilė Makauskienė, Antanas Buračas.

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Pilietinė visuomenė, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , .

20 komentarų

 1. Liublino unija:

  1569 m. Lietuvos-Polska
  uniją sudariusių vardu galim tik padėkoti ryžtingam Lietuvos pusės 60+ tukui,
  įdomu Polska strona dėl tolimesnio Unijos veikimo, nutraukimo, perdarymo ar papildymo
  ras bent 100 poliakų (lenkų), t.y. 1569 m. pasirašytos ir nenutrauktos abiejų valstybių
  Res-publikos atstovų “Liublino unijos” tęstinumo, padarinių ir veikos Eurosąjungos ribose svarstymui.

  O pasiūlymas iš valdančiųjų išmesti LSDP, Dp ir TT geras,
  Seimo narys Algirdas patackas šaunuolis-drąsuolis, subūrė pukią “Drąsos kelio” palaikymo kuopą
  ir nauja valdančioji “krikščioniška” koalicija gal tikrai bus veiksmingesnė ir naudingesnė (jei liberalai įeis)
  – sėkmės k ū r y b o j e.
  (o pergales lai vengrai su rusu: tyliai “atomiškai” siekia, na ir poliacy aišku, iš ES biudžeto gausiai).
  mES, su Liublinu ar be tyliai (n u o š a l y j e), ir šio 60+ tuko nušalinti patūnosim. Tūnom?

 2. N:

  Koalicija grius. Ne, to jie neleis. Aišku, konservai labai norėtų vėl prie vairo…

 3. Kažin:

  Labai laiku, politiškai labai “išmintingai” veikia pasirašiusieji, o kaip gi kitaip padėsi Tomaševskiui mobilizuoti LLRA rinkėjus prieš rinkimus į ES parlamentą… Tiesiog šaunu!.. Lenkijoje plojimai užkulisiuose!…

 4. Algis:

  pasirodo paranoja uzkreciama… jei negyveni kaip tata sako, vadinasi priesas… sovinistams isivaizduojamas prestizas svarbiausia, ir dar nabasnyku onofas, o kad zmones nenori pagal bereciu supratima gyvent jiems vienodai….

 5. L:

  Va čia tai sveikinu! Šį kartą mokslo ir kultūros žmonės neprašovė pro šalį.

 6. Antanas:

  Tikrai neesu nusistatęs prieš lenkų tautą, tačiau šovinizmas šioje tautoje tikrai didesnis, nei kaimyninėse tautose. Pažiūrėkim kad ir į Lenkijos užsienio reikalų ministrą Sikorskį. Veikia jis, gal to net nežinodamas, kremliaus ir “kresų” labui. O ir Stefan Dębski knygą “Egzekutorius. Armijos krajovos žudiko išpažintis” reikėtų visiems Lietuvos moksleiviams be išimties padaryti privaloma.
  Buvau prieš 11 metų Varšuvoje. Teko restorane sėdėti tarp įkaušusių lenkų.Įkaušę pasidarė gana atviri ir ėmė nekreipti dėmesio į mane, “litviną”. Vienas buvo iš Lietuvos, mano bendradarbis. Tai daugelis iš tų lenkų labai gailėjosi, kad Lenkija negali iš Lietuvos atsiimti Vilniaus. Nes tada vokiečiai pareikalaus Breslau, Danzigo, Stetino, Alensteino, Gleivizo ir t.t. Todėl anksti teigti, kad Lenkija “persiauklėjo” ir arogantiškas, žeminantis plikbajoriškas požiūris į “žmudzinus” išnyko.

 7. Ele:

  Butkevičius nė už ką tokio veiksmo neįvykdis.Jam svarbiau asmeninė gerovė,už tautą.

 8. užtenka nuolaidžiauti:

  Ko verta valstybė, kuri negali apginti savo suvereniteto ir pagrindinės tautos.
  Kiek galima leisti lenkų akcijai tyčiotis , žeminti Lietuvą, meluoti, šantažuoti, nevykdyti įstatymų nei teismų sprendimų???
  Gana

 9. aistis:

  Pagaliau sulaukėme tikrai savalaikio ir labai vertingo pasipriešinimo ir šaukimo kovos prieš Lietuvos Valstybės griovėjus. Lenkų imperialistų atkurta Armijos krajovos veikla po TSRS sugriūbmo, tai tik vakarinio kaimyno imperialistinių siekių atnaujinimas. JAV lenkų sukurtas Armijos krajovos veteranų ( seniai išmirusių) fondas, kasmet surengkantis milijonus dolerių ir po 10 tonų medikamentų ir tą paramą persiunčiantis į “lenkškas – savąsia žemes” NUO 1992 METŲ, kasmet prie Varšuvos vykdomi AK Vilniaus , Gardino ir Lvovo kraštų pogrindininkams mokomieji kelių savaičių kariniai kursai – tai ne juokelių veksmai, o rengimasis mūsų ir kaimyninėse žemėse atkurti lenkų savivaldybę, siekimas jungtis prie atkuriamos Lenkijos imperijos. Per ilgai mūsų ankstesnieji prezidentai ir premjrai pataikaudami “partneriams” leido lenkams nettrukdomai vykdyti polonizacijos procesus Vilniaus krašte: lenkai labai daug kenksmingos veiklos nuveikė Lietuvos Respublkai, lietuvių tautai. Tai ne draugiški kaimynai , o trokštantieji susigrąžinti Lietuvą irmūsų tautą lietuvių vergavimui. Pavėluotai, bet – geriau dabar negu niekad – pradėjo kovoti su Lietuvos vidiniais priešais mūsų klnioji – PATRIOTIŠKOSIOS VISUOMENĖS DALIS. BŪTINA KELTI KUO DAUGIAU LIETUVOS MOKYTOJŲ, ŠVIETĖJŲ, MŪSŲ KARIUOMENĘ, MŪSŲ VISĄ LIETUVIŲ TAUTĄ, KAD NEPAVĖLUOTUME, KAD NETEKTŲ STOTI Į TĖVYNĖS GYNIMĄ, KAIP TAI DARĖ MŪSŲ TĖVAI 19201922 METAIS. .

 10. Veda:

  Pilnai palaikome, didelis ačiū už tokį laišką

 11. Lietuvoje nėra lenkiškų etnografinių žemių;
  Lietuvoje nėra lenkiškų etnografinių toponimų ir hidronimų;
  *Lietuvoje nėra etninių lenkų;*
  “Lietuvos lenkais” vadinami vietiniai per prievartą nutautinti lietuviai ir iš Baltarusijos atkelti baltarusiai;
  “Lietuvos lenkai” nėra tautinė mažuma Lietuvoje – teisingas pavadinimas turi būti *”tautinė bendrija”*;
  “Lietuvos lenkai” nėra Lenkijos respublikos piliečiai;
  “Lietuvos lenkai” buityje kalba rusiškai ir “po prostu”(baltarusių kalbos tarmė);
  “Lietuvos lenkai” lenkų kalbą išmoksta mokykloje;
  Teoriškai įmanomas varijantas, kad kai kuriems Lietuvos piliečiams lenkų kalba yra gimtoji – kai mokykloje išmoktoji lenkų kalba yra vartojama buityje.

  *Kadangi Lietuvoje nėra “tautinių mažumų” – galima denonsuoti Konvenciją:*

  TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA

  31 straipsnis

  1. *Kiekviena Šalis bet kada gali denonsuoti šią Konvenciją*, apie tai pranešdama Europos Tarybos generaliniam sekretoriui.

  2. Denonsavimas įsigalioja pirmąją mėnesio dieną praėjus šešiems mėnesiams nuo tos dienos, kai generalinis sekretorius gauna tokį pranešimą.

 12. Nelegalios gatvių ir kaimų pavadinimų lentelės * (oficialių informacinių ženklų klastotės) * ir oficialūs užrašai nevalstybine kalba ant valstybinių įstaigų Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose iki šio laiko dar nenukabinti.
  Paminklas Armijai Krajovai Vilniaus rajone iki šio laiko dar nenugriautas.

  Kas už tai, kad paleisti Vilniaus ir Šalčininkų rajonų savivaldybių tarybas ir įvesti Tiesioginį valdymą?

 13. Atgalinis pranešimas: D.Gruodis. Ar politikai sugebės išsaugoti Lietuvos teritorinį vientisumą ar pasiduos LLRA šantažui? | Alkas.lt

 14. Atgalinis pranešimas: T.Baranauskas. Apie neteisėtą Lietuvos lenkų rinkimų akcijos buvimą Seime | Alkas.lt

 15. Atgalinis pranešimas: R. Ozolas. Kada nustosit tyčiotis iš Lietuvos?! | Alkas.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: