Konstitucijos kūrėja Zita Šličytė: Niekas negali nurodyti Tautai (29)

Zita Šličytė | J.Valiušaičio nuotr.

Zita Šličytė | J.Valiušaičio nuotr.

„Konstitucinis Teismas ir Vyriausioji rinkimų komisija, uzurpuodami tautos suverenias galias, daro nusikaltimą ir veikia prieš Lietuvos konstitucinę tvarką“, – sako Lietuvos Respublikos Konstitucijos kūrėja, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios tarybos deputatė, Sąjūdžio Seimo tarybos narė, advokatė Zita Šličytė.

Apie Tautos galias, Lietuvos Respublikos Konstitucijos viršenybę prieš Europos Sąjungos teises, Konstitucinio Teismo pirmininko raštingumą ir kt. skaitykite Bernardinai.lt pokalbyje su Z. Šličyte.

Konstitucinis Teismas paaiškino, kad Lietuvos Konstitucijoje negalima priimti jokių pataisų, prieštaraujančių ES sutarčiai, kol Lietuva neišstojo iš ES. Konservatorių lyderiai  iškart džiugiai pareiškė, kad Tauta dabar negali balsuoti dėl euro ir būtina stabdyti referendumą dėl draudimo parduoti žemę užsieniečiams. Tą ir bando daryti Vyriausioji rinkimų komisija. Kaip Jūs tai vertinate?

Tai – nusikaltimas. Konstitucinis Teismas ir Vyriausioji rinkimų komisija tokiais savo veiksmais uzurpuoja Tautos suverenias galias ir tai jau yra veikimas prieš Lietuvos konstitucinę tvarką, prieš demokratinę valstybę. Konstitucija labai aiškiai leidžia Tautai referendume svarstyti ir priimti visokias pataisas.

Tegul Konstitucinis Teismas ir Vyriausioji rinkimų komisija atsako man, kaip Lietuvos Respublikos pilietei: jeigu aš parengsiu naują Konstitucijos projektą ir surinksiu 300 tūkstančių parašų tam, kad Tauta balsuotų už naują Konstitucijos projektą, ar jie man galės uždrausti skelbti referendumą tuo pagrindu, kad mano pateiktas Konstitucijos projektas prieštarauja dabartinei LR Konstitucijai ar stojimo į ES sutarčiai?

Noriu priminti, kad 1991 m vasario 9 dienos plebiscite trys ketvirtadaliai rinkimų teisę turinčių piliečių nubalsavo, kad Lietuva yra nepriklausoma demokratinė Respublika. Ar šiandien Lietuva vis dar nepriklausoma ir demokratinė, jeigu jos suverenios galios yra nusavintos? Ar už tokį galių nusavinimą balsavo trys ketvirtadaliai balsavimo teisę turinčių piliečių?

Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją Tauta gali pakeisti ne tik bet kurį Konstitucijos straipsnį, bet ir visą Konstituciją. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 2 straipsnis skelbia, kad Lietuvos valstybę kuria Tauta ir suverenitetas priklauso Tautai.  3 straipsnyje nurodyta, kad niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių, o Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ir konstitucinę santvarką. O 9 Konstitucijos straipsnis sako, kad svarbiausi valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu.

Štai šitos pirmojo Lietuvos Respublikos Konstitucijos skirsnio „Lietuvos valstybė“ nuostatos aiškiai nurodo, kad Tauta yra suverenas ir ji referendumu gali nuspręsti, ką nori. Tas, kuris valstybės vardu aiškina kitaip, griauna Lietuvos Respublikos konstitucinę tvarką, uzurpuoja Tautos teises, todėl yra Lietuvos valstybės ir jos demokratinės santvarkos priešas.

Nepriklausomai į kokias sąjungas mes įstojome, nepriklausomai kaip mes ten gyvename, Lietuvos Respublikos Konstitucijos pirmojo skirsnio „Lietuvos valstybė“ nuostatos nepanaikintos, jos galioja ir niekas neturi teisės riboti Tautos suvereniteto.

Tuo labiau, kad yra ES valstybių, kurios nepaisydamos savo sutarties su ES visgi surengė referendumus dėl atskirų punktų, pvz dėl euro, anglai apskritai nutarė neįsivesti euro ir pan.

Ar mes balsavome, kad euras turi būti įvestas nuo 2015 metų? Euro įvedimas yra gyvybiškas klausimas, tai didelės dalies savo suvereniteto atsisakymas. Pagal Konstituciją šito klausimo negali uzurpuoti kelios partijos ar vienas Ministras Pirmininkas, kuris pareiškia atsistatydinsiąs, jei nuo 2015-ųjų nebus įvestas euras. Tegu atsistatydina – juk ne A. Butkevičiui tauta suteikė teisę spręsti tokį gyvybiškai svarbų klausimą – atsisakymą nacionalinės valiutos.

Noriu pacituoti buvusią Didžiosios Britanijos premjerę Margaret Tečer (Thatcher): „Euroentuziastai suvokia, kad vienintelis jų šansas laimėti referendumą dėl euro Jungtinėje Karalystėje, tai viską pateikti taip, tarytum kalbama apie narystę Europos Sąjungoje. Regimai jie rengiasi griebtis senos panikos kūrimo, kuri buvo pasiekta 1957metais, kuomet žymi dauguma balsavo už narystę Bendrijoje. Tai, žinoma, begėdiška apgaulė, ką ten europiniai komisarai, proeuropietiški politikai bekalbėtų, visiškai aišku, kad sprendimas įvesti ar neįvesti vieningą valiutą neturi įtakos Didžiosios Britanijos įtvirtintoms įvairioms europinėms sutartims. Egzistuoja vienas momentas, kurį euroentuziastai turėtų vertinti visų rimtumu: spekuliacija, kad euro atsisakymas reikš Europos Sąjungos atsisakymą, gali juos pastatyti į labai nepatogią padėtį , jei jie nesurinks reikiamo balsų skaičiaus. Tokiu atveju rezultatai visiškai pamatuotai bus priimti, kaip rezultatai dėl mandato, sprendžiančio Didžiosios Britanijos ir Europos Sąjungos santykius”.   

Trumpiau sakant, M. Tečer labai aiškiai atskiria  narystės Europos Sąjungoje ir euro klausimus. Tas pats yra ir su tuo žemės pardavimu: jei Lietuvos valstybę kuria Tauta, tai Tauta turi ir nuspręsti dėl jos pardavimo užsieniečiams. Žemė yra tautos, valstybės  gyvavimo pagrindas. Kur pasaulyje yra valstybė, kuri neturėtų teritorijos? Geriausias čia žydų pavyzdys: jie supirko Palestinos žemes ir taip įkūrė Izraelio valstybę.

Lietuvoje niekas tokių procesų neseka, todėl galiu kelti klausimą: gal ir pas mus taip pat yra daroma? Girdėjau kaip Klaipėdos rajone šeimininkauja vienas GRU (Rusijos karinė žvalgyba – red.) karininkas, jo dukra masiškai supirkinėja Klaipėdos rajono žemes.

Tačiau Konstitucinis Teismas, kaip, beje, konservatoriai, socialdemokratai ir liberalai motyvuoja tuo, kad balsuodami referendume dėl stojimo į ES automatiškai atsisakėme ir savo suvereniteto dėl valiutos, žemės, dėl dalies vertybinių dalykų  ir pan., todėl nėra ko dėl jų balsuoti dar kartą.

Paklauskime visų, 2004 m. balsavusių už stojimą į ES, ar jie suprato, kad tuo pačiu atsisako ir savo suvereniteto? Ar referendume buvo pateiktas klausimas: ar jūs atsisakote savo suverenių galių? Jei Tauta į šį aiškų klausimą būtų atsakiusi „atsisakome“, tada toks valdžios kalbėjimas būtų teisingas. Bet dabar Tauta yra apgauta, nes buvo pasakojama tik apie „laimės karalystę“.

Noriu dar kartą pabrėžti, kad pagal LR Konstitucijos 148 staipsnį Konstitucijos nuostatą, kad “Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika” gali pakeisti ne mažiau kaip 3/4 rinkimų teisę turinčių piliečių, tai yra 75 procentai. Tuo tarpu 2004 m. gegužės 10-11 d. referendume dėl stojimo į ES dalyvavo tik 63 proc. ir tai iš jų 9 proc. balsavo prieš.

O jei tame referendume būtų aiškiai suformuluota, kad po stojimo į ES neteksime didelės dalies suvereniteto, kad pirmasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos skirsnis apie valstybę, kurį priėmėme 1992 m. spalio 25 dienos referendume , nieko nebereikš, tai visai kitokie būtų ir 2004 m. referendumo rezultatai.

Praeitą savaitę  Jūs kartu su kitais LR Konstitucijos kūrėjais dalyvavote Seimo Konstitucijos grupės posėdyje ir tikriausiai girdėjote dabartinio Konstitucinio Teismo pirmininko Romualdo Urbaičio pasisakymą, kad šio teismo išaiškinimai tampa Konstitucijos dalimi. Tiesa, ne formaliąja, teksto papildymo forma, bet realiąja dalimi, pagal kurią mes, Tauta, privalome gyventi lygiai taip pat, kaip ir pagal Konstitucijos normas. Kaip Jūs tai pakomentuotumėte?

Pirmiausia, tai labai rėžia ausį, kad Konstitucija aiškinama. Aš tame posėdyje paties R. Urbaičio norėjau paklausti, bet jis po savo kalbos iškart išėjo: ar mūsų Konstitucija parašyta taip nesuprantamai, kad ją reikia aiškinti? Ir kur LR Konstitucijoje parašyta, kad Konstitucinis Teismas aiškina Konstituciją? Jis turi ne aiškinti, o nuspręsti, ar teisės aktas atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją.

Mūsų Konstitucija parašyta labai aiškiai, nereikia jokių specialių teisinių mokslų, kad suprastum, jog suverenitetas priklauso Tautai: ne Seimui, kuriam Tauta deleguoja dalį savo valdymo funkcijų, ir juo labiau ne Europos Sąjungos biurokratams, o tik Tautai.

Man ausį rėžė ir tokia Konstitucinio Teismo pirmininko frazė:  „Seimas, priimdamas naujus įstatymus, žinos, kad jeigu tas įstatymas neatitiks Konstitucinio Teismo išaiškinimui, Konstitucinis Teismas tą įstatymą naikins“. Tokiais terminais taip pat teisininkai nekalba: Konstitucinis Teismas nenaikina įstatymų – taip nėra parašyta Konstitucijoje.

Tą kalbą būtina visiems paskaityti, kad suprastume, kokios mintys valdo patį KT pirmininką. Iš tos kalbos aišku, kad mūsų Konstitucinio Teismo teisėjai taip ir skaito Konstituciją – pirmiausia žiūri ne į Konstitucijos tekstą, bet ieško ankstesnių Konstitucinio Teismo išaiškinimų. Pastebiu, kad taip vis dažniau daro ir kai kurie politikai – remiasi ne Konstitucija, o Konstitucinio Teismo išaiškinimais, nekreipdami dėmesio, kad taip Konstitucinis teismas uzurpuoja teisėkūros funkcijas.

Kuriant Konstituciją turėjom dideles viltis, kad Konstitucijos Teismas bus demokratijos garantas, bet štai kuo jis išvirto per dvidešimt savo egzistavimo metų. Labai jaučiasi, kad politikai manipuliuoja šia institucija. Kalbu ne apie visus Konstitucinio Teismo nutarimus, tačiau nesunkiai galima pririnkti visą puokštę tų nutarimų -„žiedelių“, kurie labai panašūs į politinius užsakymus. Pavyzdžiui, jei Konstitucinis Teismas, vasario mėnesį priėmęs nutarimą, kad įstatymas dėl pensijų neatitinka Konstitucijos, aštuonis mėnesius neskelbia to nutarimo, tai ar čia ne politinis užsakymas? Ar čia ne nusikaltimas?

Kaip Jūs vertinate pono R. Urbaičio pasigyrimą, kad jam vadovaujant KT pradėjo dvigubai greičiau spręsti jiems pavestas bylas?

Paskaičiavus pagal jo pateiktus skaičius, gaunam, kad  vienas teisėjas per metus paruošia tris nutarimo projektus ir du kartus per mėnesį sudalyvauja dviejuose teismo posėdžiuose. Ir už tai gauna aštuoniolika tūkstančių litų algos. O eilinis teisėjas, kurio karjeros pradžioje alga būna tik apie tris tūkstančius litų, per metus vidutiniškai išnagrinėja 500 bylų. Ir dar eilinis miesto teisėjas neretai surašo raštingesnes nutartis, nei tie, kurie Konstituciniame Teisme nuolat kartoja inter alia .

Paskaičiavau, kad Konstitucinio Teismo nutarime dėl šeimos sąvokos (Konstitucijos  38 straipsnio), lotyniškas posakis inter alia, kuris nieko rimto nereiškia, (išvertus iš lotynų kalbos reikštų „tarp kitų požymių yra ir toks požymis“) buvo panaudotas  net 56 kartus, o viename puslapyje net 8 kartus. Aš net ant to puslapio užrašiau tokį dvieilį: „Inter alia – tarp kitų, manija keista sergu“. Liūdna, kad šita inter alia manija jau pasiekė ir kitus teismus.

Ar mes taip gerbiame savo kalbą – juk valstybinė kalba yra lietuvių kalba, kodėl ją reikia šiukšlinti kitomis kalbomis ir dar taip gausiai? Perskaitykite pono R. Urbaičio kalbą ir patys spręskite, kaip jis moka valstybinę lietuvių kalbą.

Paskutinis klausimas. Jūs, kaip mūsų Konstitucijos kūrėja, sakote, kad išsigimė Konstitucinis Teismas. Tai ką dabar su juo siūlote daryti? 

Šitą klausimą reikia spręsti iš esmės. Manau, kad   toks Konstitucinis Teismas, koks yra dabar, nebereikalingas. Nebereikalinga  visa ta brangi institucija, kuria manipuliuoja politikai. Reikėtų LR Konstitucijoje tą skyrių sustabdyti, o Aukščiausiajame Teisme šalia civilinių ir baudžiamųjų bylų skyrių įsteigti konstitucinės teisės skyrių.  Ir teisės aktais nustatyti, kad Konstitucinio skyriaus nutarimai yra privalomi ne įstatymų leidėjams (Seimui), ne suverenitetą turinčiai Tautai, o teismams, kurie nagrinėja konkrečias bylas.

Yra valstybių, kuriose apie įstatymo atitikimą Konstitucijai sprendžia eilinis teisėjas: spręsdamas bylą parašo, kad netaikau to įstatymo, nes jis neatitinka Konstitucijos. Ir jei to įstatymo netaikys ir visi kiti aukštesnieji apeliaciniai teismai, tai tas įstatymas taps negyvas ir tai bus signalas įstatymų leidėjui, kad pasižiūrėtų.

O pas mus teisėjas, suabejojąs teisės akto atitikimu Konstitucijai, kreipiasi į Konstitucinį Teismą. Ir šis mūsų mechanizmas veikia labai juokingai, aš jį pati išbandžiau dėl pensijos sumažinimo dirbančiam pensininkui. Klaipėdos apygardos administraciniam teismui pateikiau visus daugkartinius Konstitucinio Teismo nutarimus, kad dirbančiam pensininkui negalima mažinti labiau mažinti pensijos, negu nedirbančiam, tai jie mano skundą vis tiek išsiuntė Konstituciniam Teismui, kuris neva šiuo konkrečiu atveju dar nepasisakė. Ir Konstitucinis Teismas dešimtą kartą tai pakartojo.

Taip, žinoma, neturėtų būti – nereikėtų įsivaizduoti, kad Konstituciniame Teisme sėdi neklystantys dievai.

Kalbino Dalius Stancikas

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

29 komentarai

 1. mintis:

  Aiškai,suprantamai,teisiškai drūtai.Ačiū.

 2. Leonas M.:

  Reikia tik padėkoti gerb. signatarei Zitai Šličytei, kuri tarnauja tikrajai tiesai ir teisingumui ir, kaip ankstesniais laikais, ją pasako žmonėms. Kad dabartinis KT tiesiog uzurpavo ne tik mūsų teisę, bet ir pačią Konstituciją, tai veda ne tik prie nusivylimo, bet ir pačios valstybės žlugdymo. Matyt, reikės rinkti parašus ir keisti Konstituciją, kurioje būtų naikinamas dabartinis KT ir kuriamas naujas, kurio teisėjai būtų renkami iš tautos atstovų ir kuris atsiskaitytų tautai, bet ne partijų klanams ar kokiems jų skyrėjams, kaip kad dabar galima įtarti.

  • gaudy:

   nNereikia jokio konstitucinio teismo. Reikia imti skandinavišką modelį. Tai ir pigiau ir teisingiau. T.y. kai kiekvienas teisėjas pagal skundą sprendžia ar konkretus įstatymas ar įstatymo str. ar kitas teisės aktas atitinka Konstitucija ir galutinis sprendimas išsirutulioja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka. Be to ir eilinių teisėjų kvalifikacija pakiltų.

   • N:

    KT reikalingas, tik ne toks, koks yra. Reikia kur kas labiau apibrėžti jo kompetencijos ribas, sumažinti teisėjų privilegijas ir įvesti mechanizmą, kaip KT būtų galima nušalinti, jei jis akivaizdžiai imtų pažeidinėti Konstituciją, o tuos nutarimus, kurie pažeidžia Konstituciją atšaukti.

    • gaudy:

     Konstitucijoje ir dabar labai aiškiai apibrėšta K. teismo kompetencija. Ir jis pagal nutylėjimą (Tauta tyli o tikriau nepastebi dėl užimtumo, juk negali visą laiką stebėti ir piketuoti prie teismo, nes reikia ir valgyti užsidirbti), pamažu per 20 su virš metų užgrobė Tautos galias ir dabar jau pareiškė, kad jie yra viršesni nei Tauta. Mano nuomone, ne vienu sprendimu sulaužė priesaiką ir kaip matote nieko. Ir dabar paskelbtas paskutinis nutarime pareiškus, kad eu sutartis yra aukščiau už Konstituciją, tai visų pirma šiuo pareiškimu pasakė kad nebegalioja 1 Konstitucijos skirsnis, nors jis referendumu nepanaikintas, antra pats K. teismas negali aiškinti Konstitucijos normų, nes tai nenumatyta. O jie spjovė ir vistiek daro savo, tai kyla klausimas kokiu pagridu jis veikia, jei briuselinės taisyklės aukščiau, tai tada pagal eu sutartį juos tegu skiria eu komisarai….Vienintelis būdas atšaukti tai apkalta, bet kas jį vykdys, jei šitoks teismas labai reikalingas klanams.

  • L:

   Kur ta tikroji tiesa ir teisingumas pone? Linčo teisme, kurį jūs visi norėjote surengti nekaltiems žmonėms? Ar ne gėda dabar dėl tokių poelgių? Ar tiesa, kad referendumu dėl žemės norite pasitarnauti kremliui?

 3. medus:

  Sąžiningos ir protingos mintys, ačiū autorei.

  Daug puikių minčių, bet labai patiko šioji: “Pirmiausia, tai labai rėžia ausį, kad Konstitucija aiškinama. Aš tame posėdyje paties R. Urbaičio norėjau paklausti, bet jis po savo kalbos iškart išėjo: ar mūsų Konstitucija parašyta taip nesuprantamai, kad ją reikia aiškinti? Ir kur LR Konstitucijoje parašyta, kad Konstitucinis Teismas aiškina Konstituciją? Jis turi ne aiškinti, o nuspręsti, ar teisės aktas atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją.”

  Būtent. KT gali aiškinti ką tik nori, bet ne Konstituciją. Konstitucija parašyta lietuviškai – jokių problemų ją skaitant nekyla. Jeigu jiems kyla, tegu mokosi lietuvių kalbos ir aiškinasi sau. O ką daryti su valstybe, referendumais gali spręsti tik Tauta, ne samdyti valdininkėliai.

 4. inter alia :-):

  Šiaipjau ta lotyniška frazė gal labiau reiškia “be kita ko” ar “tarp kitko”, neketinu oponuoti p. Zitai ta tema, bet visų teismų sprendimuose nuvalkioti štampai “laikytina/manytina” “ieškinys atmestinas” rodo klaikų lietuvių kalbos nemokėjimą. Inter alia :-), pavyzdžiui “ieškinys/skundas/pareiškimas atmestinas” lietuvių kalba reiškia tik teisėjo ketinimą tą daryti. Gerai, kad jau atsiranda ir raštingų teisėjų, kurie žmonių kalba parašo paprastai “ieškinys atmetamas”. Kas rodo teisėjo visišką apsisprendimą, o ne svyruojančią valią, paliekant taškus sudėlioti aukštesnės instancijos teismui. O šiaipjau straipsnis bene drąsiausias pastarųjų dienų pilietinės valios ir tiesiog vertybinio supratimo išraiškos pavyzdys. Bravo, gerb. Signatare.

  • diedukas Anūpras:

   Ačiū autorei. Matyt atėjo laikas gintis nuo valstybinių perversmininkų, kurių kontoroje “Ragai ir kanopos” atlyginimai po 18 tūkst. litų aiškiai per dideli, o ir pati kontora -kažkoks anachronizmas. Turiu kelias senas padangas ir keliolika plastikinių butelių kokteiliams. Labai Kijevo Maidanas įkvėpė, dūmai ir kokteiliai, pasirodo, labai padeda paspartinti demokratijos procesus.

 5. pensininkai:

  ,,,Viešpatie,Tu jiems atleisk,nes jie žino – ką daro!!!

 6. kūlgrinda:

  Vienas iš būsimo referendumo klausimų,o gal ir pirmas ,turėtų būti|: Konstitucinio teismo panaikinimas. Dabartiniai ,kelių metų įvykiai, susiję su šia institucija ,aiškiai rodo šio klausimo reikalingumą.

 7. mintis:

  Kas čia sumislijo Konstitucijos aiškinimą?Visi geba ją puikiai suprasti ir perskaityti.Nors tokiam Udriui gal ir reikia,nes jis vis bando išlipti per kraštus iš VRK kompetencijos ribų ir tos ribos jam galimai sunkiai apčiuopiamos gal ir kitur?

 8. jonas:

  Aiškiai,paprastai gražia Lietuviška kalba .Ačiu signatarei.

 9. Žmogus:

  Yra pasirodo ir ismananciu teisininku Lietuvoje ..Aciu gerb.Slicyte, dazniau rasykite.

 10. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  Esu labai kritiskas zmogus. Na gal paskaitinejate kada mano komentarus. Taciau CIA ka nors prikisti gerb. Slicytei tiesiog nera ka. Labai paprastai ir aiskiai pasakyta, kaip kirviu iskirsta. Problema tame, kad Lietuva valdantis KOLOBORANTAS proto balso negirdi, yra nesaziningas ir neteisingas. Tai todel ir koloborantas. Kaip Jus manote, kas valdzo Lietuva?
  Tai mano poziuriu yra taip;
  Lietuva valdo komunistu partija, kuri yra vedancioji valdancioji ir nukreipiancioji….. taip kaip buvo pagal TSRS konstitucijos berods 6 straipsni. Esme tame, kad komunistai turi neribota patyrima dirbti pogrindyje. Tai del to jiems jokio nepatogumo kaitalioti pavadinimus ar issiskyrstyti i atskiras grupeles. Kokios tos grupeles Lietuvoje?
  Tai pirmiausiai SKUDURINIAI – tai tie, kuriu komunistinis vadukas Lietuvos trispalve ivardino SKUDURU! Gal seni laikai? NE, i Klonio gatve pasiusti 240 galavariezu taip pat plese Lietuvos trispalve ir nebuvo nubausti, vadinasi trispalve yra jiems skuduras, uz kurio plesyma nebaudziama. O tada juk vadzioje buvo burtininkai.
  O kas tie BURTININKAI? Ogi tie, kuriu partine vadovybe su visu garbes pirmininku NUTARE, kad geriausias demokratijos budas yra tas, kad G.Landsbergi i Europarlamento preliminaru sarasa geriausiai itraukti BURTU KELIU! Sis “mazmozis” parodo tos partines gaujos vadovybes MENTALITETA! Ir tai jau nera MAZMOZIS! Tai esme. Kas nemato smulkmenu, NEMATO NIEKO, NEMATO ESMES! Tai jau labai sena logikos taisykle. Didelius dalykus ir akli mato…. o kas mato smulkmenas, tas mato gerokai daugiau!
  Dar Lietuva valdo TUALETININKAI, tai tie,kuriu vadukas apsivyniojes galimai panaudotu tualetiniu popieriumi dare sprendimus, kurie to ir buvo verti!!! Verti lolasviles genijaus!
  Dar Lietuva valdo VOGDARBIAI, kurie DARBA supranta, kaip vogima, kaip VALSTYBES apvogima…. kaip zinote…ideologiskai is sovietu tvarkos…. IS VALSTYBES VOGTI NERA GRIEKAS!
  Dar Lietuva valdo LIBERASTAI. Siaip tai ju su tokia iskrypeliska mastysena turetu buti naturaliai kokie 3 procentai, bet kaip jie i ta valdzia prasibrauna, tai man niekaip neaisku.
  Taigi turime GRAZU komunistu partijos pavadinimu SPEKTRA! Tokie is sprendimai! Ar kas kada nors girdejote, kad komunistu partija atsizvelgtu i zmoniu balsa? Na nebent jei pakalbesi ka negerai…. tai Sibiras uztkrintas. Tai ir dabar valdanciosios auksciau paminetos komunistines partijos taip labai bijo ZMONIU BALSO. Kaip pagalvoji, tai jei komunistai valdo… tai ko is ju noreti…. JIE NIEKADA NEGIRDEJO IR NEGIRDES TAUTOS BALSO! JU TIKSLAS pradedant 1918 metais yra NAIKINTI Lietuvos valstybinguma ir lietuviu tauta. Ta jie ir daro.
  Kvieciu artejanciuose rinkimuose i prezidento posta ir europarlemeta NUGRMADYTI situos asmenis nuo POLITIKOS OLIMPO!

 11. Nojus:

  Na štai kaip preciziškai kalba TIKRAS TEISININKAS.
  Ačiū,gerb.Zita.

 12. Bronius Kapočius:

  Ponia Z.Šličyte, prisimenant kaip dar labai nesenai Jūs atsisakėte atstovauti, keliant bylą LKP dėl partizanų ir jų šeimų naikinimo, noriu paklausti tris klausimus:
  1. Kodėl kalbate apie nurodymų tautai negalimumą ( beje prieš tai jos neinformuojant), bet nekalbate apie manipuliacijų tauta negalimumą ?
  2. Kodėl nepatikslinate, kad nuo piliečių buvo nuslėptas pilnas tekstas, dėl kurio buvo renkami parašai ?
  3. Kam naudingas šis referendumas : tautai ar sovietinės sistemos šalininkams, kurie po 1992 metų atnaujino masinius susidorojimus su tautiečiais- juos skurdino, naikino darbo vietas, per fiktyvius bankus grobė pinigus, naikino ir vogė asmenines nuosavybes, grasinimais pusvelčiu ar dykai “supirkinėjo” žemės sklypus ?

  • N:

   Matyt gavai daugiau nei vieną butelį alaus ar milelių pakelį per referendumą už narystę ES.

  • bartas:

   dar vienas gybas . Taip šalta , o tamstelė , tikriausiai , be kepurės. Saugok galvą , nes smegenų uždegimas rimta.
   Grybuk – visai ne į temą.

  • Barbora Saulė:

   Ponas Kapočiau, ant kiekvieno parašų lapo buvo referendumo tekstas, galėjo susipažinti kiekvienas, kuris tik norėjo. O kaip su žmonių informavimu per visuomeninę televiziją? Paklauskit VRK, kodėl neskyrė privalomo laiko referendumo organizatoriams? Bijojo, kad žmonės išgirdę patys ieškos, kur pasirašyti? Todėl nešmeižkit žmonių, kurie rinko parašus, dirbo iš idėjos. Viena savanorė sakė: kaip noriu, kad greičiau baigtųsi lapkričio mėnuo, nes savi namai netvarkyti jau tris mėnesius. Ar jums suprantama, kad žmonės gali aukoti savo laiką, sveikatą, negausius nuosavus išteklius iš idėjos? Kokia fizinė savijauta, kai per 4-5 valandas surenki 50 parašų? Esi užkimęs nuo kalbėjimo, sušąlęs, kartais suniekintas kokio oponento. Bet kitą rytą, laisvadienį, vėl keliesi ir eini, nes supranti: dabar turim paskutinę galimybę. Ir kas, jei ne aš?

 13. Konstitucinis teismas:

  Kt turėtų tirti įstaymų projektus iki jų priėmimo, o ne po to.
  Konstituciniam teismui pagal Konstituciją -102-108 str. KT įstatymą ir nėra pavesta tirti, ar konstitucija atitinka užsienio valstybių įstaymus ar tarptautines sutartis, o tik priešingai.
  Konstitucijos 105 str.3 p-tirti, ar tarptautinės sutartys neprieštaruja Konstitucijai. -Teisėjai-skaitykit ĮSTATYMĄ ir jo laikykitės .nebekurkit kitos kinstitucijos jokiomis doktrinomis ir sprendimasi, nes mes Konstituciją jau priėmėme.
  beje, pastudijuokit, ką reiškia 153 straispsnis, kuriame parašyta, jog Seimas gali 47 str ir kitus keisti tik iki 1993-10-25? Ar tik ne tai, jog referendumu priimtos konstitucijos po šios datos staripsnių Seimas keisti aplamai negali?
  Advokatė A.Jankevičienė

 14. Juozas:

  visada malonu girdėti ir skaityti Z.Šličytės kompetentingus straipsnius . Apie tolią prezidentę turėtume pasvajoti . Prašome autorės nepamiršti Lietuvos žmonių ir dažniau juos paremti .

 15. Atas:

  Tikrai NIEKAS NEGALI NURODYTI TAUTAI, o juo labiau – kažkoks,kad ir labai svarbus Darinys.

 16. Lietuvė:

  Kam reikalingas KT, kuris eina prieš Tautą? O Z.Sličytei ačiū už labai teisingus straipsnius. Su malonumu rinkčiau tokius žmones, kurie gina Lietuvą, į valdžią.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: