Z.Vaišvilos spaudos konferencija: Lietuvа parduodama. Ginamės referendumu (tiesioginė transliacija, video) (112)

Zigmas Vaišvila | Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotr.

Zigmas Vaišvila | Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotr.

Sausio 28 d. Seimo spaudos konferencijų salėje įvyko Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija „Lietuvа parduodama. Ginamės referendumu“.

Signataras aptarė šių metų sausio 23 d. Seimo ratifikuotą sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pakeitimą, priimtus įstatymus dėl Lietuvos banko ir valstybės kontrolės įstatymų pakeitimų, kurių pagrindu Lietuva praranda esminį valstybingumo faktorių – savo valiutą – litą.

„Vienintelė šiuo metu reali atspara beatodairiškai valdžios vykdomo tautos nuomonės ignoravimo sustabdymui yra referendumas dėl žemės klausimų ir Konstitucijos pakeitimų. Šiais pakeitimais Tautos teisė valdyti valstybę tiesiogiai taptų realiai veikiančia,“ – sakė Z.Vaišvila.

Signataras taip pat komentavo šių metų sausio 23 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį byloje dėl referendumo iniciatyvinės grupės skundo dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) šių metų sausio 14 d. sprendimų, taip pat š.m. sausio 24 d. Konstitucinio Teismo sprendimo nuostatas, užtikrinančias būsimo referendumo gynimą nuo galimos Seimo įtakos.

Signataras pranešė turįs duomenų, kad VRK yra paruošusi nutarimo projektą naikinti sprendimą dėl referendumo iniciatyvinės grupės registravimo…

Tiesioginę spaudos konferencijos transliaciją iš Seimo galima buvo stebėti ČIA arba ČIA.

Vykstant spaudos konferencijai klausimus raštu galima buvo pateikti internetu. Iš anksto klausimus signatarui taip pat galima buvo užduoti ir Alkas.lt komentarų skiltyje po šiuo pranešimu.

Nuoroda į klausimų uždavimo sistema (veikė spaudos konferencijos metu) ČIA.

Žiūrėkite spaudos konferencijos tiesioginės transliacijos iš Seimo vaizdo įrašą:

Skelbiame Z.Vaišvilos 2014-01-28 d. spaudos konferencijoje perskaitytą pranešimą:

Z.Vaišvila. Lietuvа parduodama. Ginamės referendum

Š.m. sausio 23 d. spaudos konferencijoje Seime pateikiau informaciją apie melą dėl euro įvedimo –Lietuva tai daro ES reikalavimu, o euro įvedimas be organizacinių ir propagandinių išlaidų kainuos 800 mln. eurų (apie 2,76 mlrd. litų) pirminį įnašą bei 5 mlrd. eurų (apie 17,2 mlrd. litų) vertės vekselį, skirtą euro stabilizavimo mechanizmų fondui, įsteigtam 2012 m. euro zonos valstybėms gelbėti. Šiuos 5 mlrd. eurų ES turės teisę pareikalauti apmokėjimui bet kuriuo metu. Lietuvos banko valdomos mūsų valstybės užsienio atsargos (piniginės lėšos, auksas, vertybiniai popieriai 2013-12-31 d. – 8,468 mlrd. JAV dolerių) Lietuvai tapus euro zonos nare užtikrins jau ne litą, o eurą. Dar 43 mln. eu­rų Lie­tu­vos ban­kas įneš į Eu­ro­pos cen­tri­nio ban­ko ka­pi­ta­lą. Euras kaip ir JAV doleris jau emituojami ir be realaus šių valiutų padengimo. Priminsiu Danijos užsienio reikalų ministro H. Nielseno nuomonę “…mes privalome lakytis atokiau nuo euro. Tai ne visai patikimas projektas.”). Sugriuvus nepatikimai euro zonai ar dėl kitų priežasčių Lietuvai dar kartą įsivedant litą, visų šių lėšų sugrąžinimas nenumatytas. Skrydis į vieną pusę.

Sausio 23 d. tylomis ir be tautos referendumo Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo Prezidentės 2011-09-26 dekretu Nr.1K-825 pateiktą Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 136 str., kiek tai susiję su stabilumo mechanizmu, taikytinu valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, pakeitimą, priimtą 2011-03-25 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimu 2011/199/ES. Atsižvelgiant į Europos Komisijos ir Europos Centrinio Banko (ECB) nurodymus, mūsų Seimas pakeitė Lietuvos banko ir valstybės kontrolės įstatymus. Lietuvos banko balanse apskaitomas ir patikėjimo teise valdomas turtas, įskaitant ir nekilnojamąjį turtą, tampa ne valstybės, o Lietuvos banko nuosavybe, kuriuo šis gali laisvai disponuoti. Lietuvos bankas tampa sudedamąja Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) dalimi ir jos (ne Lietuvos!) tikslų siekia bei uždavinius vykdo, vadovaudamasis ECB gairėmis ir nurodymais tiek, kiek tai neprieštarauja ES ir ECB teisės aktams. Visų ES dokumentų turinys yra su „išplautu“ centro ir valstybių narių funkcijų pasiskirstymu – lyg ir savarankiški esame, bet vykdome centro sprendimus, kurių įtakoti realios galimybės neturime. Pereinamuoju laikotarpiu Lietuvos bankas turės atstovą Valdytojų komitete, kuris vėliau bus panaikintas, o apie būsimą valstybių narių panaikinimą lapkričio mėnesį Vilniuje paskelbė pats ES prezidentas. Pagal ES Pinigų politikos direktyvą ECBS laikys ir valdys visas Lietuvos užsienio atsargas (5 str.), o ECB išimtinai duos leidimus išleisti banknotus (105a str.). Todėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 125 straipsnis, nustatantis, kad ir Lietuvos bankas turi teisę leisti pinigus, po euro įvedimo taps parodija.

Tad Lietuvai įeinant į euro zoną Lietuvos bankas į ECBS keliauja su visu mūsų valstybei iki š.m. sausio 23 d. priklausiusiu turtu. Valstybės kontrolė nebegalės duoti privalomų nurodymų Lietuvos bankui, jo valdybai, šio banko tarnautojams – ji galės tik atlikti Lietuvos banko auditą, bet ne ECBS ir Eurosistemos uždavinių vykdymą. Įprasta – visi euro biurokratai veikia be jokios atsakomybės. Tyčiojantis iš Lietuvos šis įstatymų paketas pavadintas Lietuvos banko nepriklausomumo įstatymu.

Sausio 23 d. Seime svarstymui pateikti Vyriausybės patvirtinti įstatymų projektai – euro įvedimo įstatymo ir įstatymo, kuriuo pripažįstami netekę galios įstatymai dėl Lietuvos Respublikos pinigų ir pinigų išleidimo, piniginių vienetų pavadinimo bei jų dydžių pakeitimo ir vartojimo įstatymuose ir kituose norminiuose aktuose, taip pat ir lito patikimumo įstatymas. Belieka techniniai klausimai. Tam matyt sušauks dar vieną neeilinę Seimo sesiją. Visa tai Seimas nutarė beveik vienbalsiai (tik po vieną Seimo narį buvo balsavusį prieš ar susilaikiusį, „už“ balsavo po 100 – 101 Seimo narį).

Visa tai vyko tyliai, tyliai. Garsiai kalbėta tik apie euro „privalumus“. Lietuvos bankas mano, kad iki 2022 m. Lietuvos vidutinis metinis BVP lygis prisijungus prie euro zonos bus 1,8–1,9 % didesnis nei euro neįsivedus, t.y. iki 2 mlrd. Lt, kasmet taupysime 140 mln. Lt konvertavimo išlaidų. Dėl šio „rezultato“ atsisakome lito – paskutinio savo ekonomikos esminio valdymo sverto, pradžiai euro zonai atiduodame užsienio atsargas, mokame 20 mlrd. Lt, vėliau – tiek, kiek centras nutars. 2011 m. eurą įsivedusi Estija padvigubino savo valstybės skolą, o pagal „Eurostat“ duomenis 2013 m. turėjo didžiausią metinę infliaciją (+2,1%) iš visų euro zonos narių, kainos augo iki 25 %. Kitų ES šalių metinė infliacija nesiekė 1 %.

Tačiau labai triukšmaujama dėl valdžios paniškai bijomo referendumo, kuriuo spręsime ne tik žemės nepardavimo užsieniečiams, bet ir klausimus dėl 100000 Lietuvos piliečių referendumo iniciatyvos teisės ir Konstitucijos keitimo tik referendumu. Siekiant išvengti šio referendumo VRK ir konservatoriai savaip aiškina sausio 24 d. Konstitucinio Teismo sprendimą dėl 2005 m. įstatymo dėl Konstitucijos 125 str. pakeitimo atsisakant išimtinės Lietuvos banko teisės emituoti pinigus. Jie „užmiršo“, kad referendumas bus ne tik dėl žemės, bet ir dėl valstybės valdymo sugrąžinimo tautai.

Konstitucinio Teismo nuomone, Konstitucijos pataisomis negalima pažeisti Konstitucijos nuostatų, jose įtvirtintų vertybių darnos, paneigti Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus, jei jų neatsisakoma vadovaujantis tarptautinės teisės normomis, taip pat negalima daryti Konstitucijos pataisų, kuriomis, atitinkamai nekeičiant Konstitucijos I skirsnio „Lietuvos valstybė“, XIV skirsnio „Konstitucijos keitimas“ nuostatų, būtų nustatomas joms priešingas konstitucinis teisinis reguliavimas.

Visų pirma, teismas pasisako tik dėl ginčo dalyko, t.y. dėl Konstitucijos 125 str. pakeitimo teisėtumo, bet ne dėl žemės referendumo klausimo. Teismas ir Seimas pasisakė euro įvedimo klausimu. Tačiau euras dar neįvestas, o mūsų stojimo į ES sutartyje nenumatyta šio įvykio data. Beje, keista skaityti teismo nuomonę, kad ši pataisa priimta neteisėtai, bet teismas ją palieka galioti. Taip „toli“ galime nukeliauti – pirmiau bet kokiu būdu, kad ir neteisėtai, pakeiskime Konstituciją, o po to viskas bus teisėta! Manau, kad tai jau neturi nieko bendra su teise. Tai tik noras išsaugoti „elito“ darbelius. Beje, negirdime Seimo nuomonės ir dėl sambūrio „Patirtis“ 2012-12-02 d. kreipimosi į Seimą dėl neteisėtai įvykdyto Konstitucijos 47 str. (draudimo Lietuvos žemę parduoti užsieniečiams, paliekant išlygą tik Lietuvos akredituotoms užsienio valstybių ambasadoms) pakeitimo – 2003-03-20 dieną už tai balsavo tik 90 Seimo narių, t.y. mažiau kaip ¼ Seimo narių.

Antra, Konstitucijos 102 str. suteikia teisę Konstituciniam Teismui spręsti, ar įstatymai ir kiti Seimo aktai neprieštarauja Konstitucijai, bet nesuteikia teisės spręsti apie referendumo sprendimą dėl Konstitucijos keitimo. Tam ir yra referendumas, kad jo būdu tauta keistų Konstituciją – būsimų nuostatų Konstitucijoje nėra. Todėl Konstitucija (tuo labiau Konstitucinis Teismas) negali riboti tautos teisės referendumo keliu keisti Konstituciją, nors referendumo rezultatus atitinkamu įstatymu privalo įgyvendinti Seimas. Konstitucijos pakeitimus Lietuvos valdžia privalės įgyvendinti – jei reikia, nustatyta tvarka keisti ir tarptautinius įsipareigojimus. Tarptautinės teisės subjektams nesuteikta teisė būti aukščiau mūsų tautos valios. Jei juos nepavyks pakeisti derybų būdu, tai derybų rezultatus ar kitą sprendimą mūsų valdžia gali tik pateikti tautai dar kartą spręsti referendumo būdu. 2012 m. Islandija priėmė tautos atstovų ruoštą Konstituciją ir atsisakė dengti bankų nuostolius užsienio investitoriams, o Vengrija priėmė naują Konstituciją, įtvirtinančią Vengrijos centrinio banko nepriklausomybę ne nuo savo valstybės (kas sausio 24 d. nutiko Lietuvoje), o nuo užsienio įtakos. Vengrai nepasisakė už euro įvedimą ir pasisakė tik už simbolinį 1 ha žemės pardavimą užsieniečiams. Šių šalių tautų valią priverstos gerbti ES, kitos šalys. Vengrija neišmesta iš ES, o kitos šalys nenutraukė diplomatinių santykių su Islandija. Ir ES šalys turi Konstitucijas, gerbia jas ir savo tautas.

Trečia. Priminsiu, kad 1991-02-11 Lietuvos Respublikos Konstitucinis įstatymas „Dėl Lietuvos valstybės“ nustato, jog Lietuvos Respublikos konstitucinė norma ir pamatinis valstybės principas (Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika) gali būti pakeisti tik tuo atveju, jei už tai pasisako ne mažiau kaip 3/4 Lietuvos piliečių, turinčių aktyviąją rinkimų teisę. Tačiau 2003 m. gegužės 10-11 d. referendume dėl Lietuvos stojimo į ES dalyvavo tik 63,37% visų balso teisę turinčių rinkėjų, iš kurių 89,95% balsavo už stojimą, t.y. tik 57%, o ne privalomi 75% visų rinkėjų. Už Lisabonos sutarties ratifikavimą Seimas tautai balsuoti savavališkai neleido. Tad argumentų derėtis su ES dėl teisėtų Lietuvos piliečių lūkesčių patenkinimo Europos Sąjungoje daugiau nei pakanka. Reikia tik noro tai daryti.

Ketvirta, ir bene svarbiausia, į ką sausio 24 d. LRT laidoje “Panorama” dėl Konstitucinio Teismo šio sprendimo nusivylimu sureagavo Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas J. Sabatauskas – teismas nustatė, jog pagal Konstituciją Seimo komitetai, atskiri Seimo nariai neturi teisės pateikti Seimui svarstyti Konstitucijos keitimo įstatymo projekto, kuris iš esmės skirtųsi nuo ne mažesnės kaip 1/4 visų Seimo narių grupės pateikto Konstitucijos keitimo įstatymo projekto, t.y. keisti siūlomo konstitucinio teisinio reguliavimo apimtį, siūlyti iš esmės kitokias konstitucinio teisinio reguliavimo priemonės siekiamam tikslui pasiekti, keisti siūlomą Konstitucijos nuostatą. Mat Konstitucijos 68 str. nustatyti įstatymų leidybos iniciatyvos subjektai (Seimo nariai, Respublikos Prezidentas, Vyriausybė, 50 tūkstančių piliečių) yra iš esmės kitokie, negu Konstitucijos 147 str. nustatyti subjektai, turintys iniciatyvos teisę siūlyti keisti ar papildyti Lietuvos Respublikos Konstituciją (ne mažesnė kaip 1/4 visų Seimo narių grupė arba ne mažiau kaip 300 tūkstančių rinkėjų). J. Sabatauskas suvokė pavojų, kurio nepamatė VRK ir konservatoriai – Seimas neturi teisės stabdyti referendumo sprendimų ar juos keisti! Konstitucinis Teismas pašalino esminę kliūtį Tautai susigrąžinti valstybės valdymą iš atstovaujamosios valdžios – Seimas, priimdamas įstatymą dėl Konstitucijos keitimo įgyvendinant referendumų sprendimus, neturi teisės juos keisti! Ačiū Teismui! Pavykus šiam referendumui, šią teisę beturėtų tik ne mažiau kaip 100 tūkstančių rinkėjų.

Penkta. Pagal Konstitucijos išaiškinimą ir 1994-07-22 d. Konstitucinio teismo nutarimą referendumo iniciatoriai referendumui gali teikti net Konstitucijai prieštaraujančias nuostatas, o Seimas gali tik konstatuoti tokį faktą ir savo išvadą paskelbti visuomenei, bet neturi teisės neskelbti referendumo.

Žiniasklaida nutylėjo apie kitą labai svarbų įvykį – sausio 23 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paskelbė nutartį byloje Nr.R146-4/2014, palikęs nenagrinėtu 13-os referendumo iniciatyvinės grupės (RIG) narių skundą dėl 2014-01-14 VRK sprendimų, kuriais neaišku ką nusprendė VRK. Aišku tik tiek, kad šiais sprendimais VRK vėluodama nutarė RIG perduoti dar per 2000 įrašų dėl referendumo paskelbimo jų neesminiams trūkumams šalinti. Teismas šį skundą, kaip ir skundą dėl 2013-12-14 VRK sprendimo dėl referendumo, paliko nenagrinėtu, tačiau nustatė labai svarbius dalykus:

VRK 2014 m. sausio 14 d. Sprendimas1 ir Sprendimas2 Iniciatyvinei grupei yra rekomendacinio pobūdžio. Ji yra laisva apsispręsti, ar pasinaudoti Komisijos pasiūlyta galimybe pašalinti šiuose sprendimuose nurodytus neesminius trūkumus.“, t.y. RIG gali šalinti įrašų trūkumus savo nuožiūra, nebūtinai sutikdama su VRK nuomone, bet kada reikalauti VRK priimti galutinį sprendimą.

– „Byloje nustatyta, kad VRK 2014 m. sausio 7 d. aktu perdavė Iniciatyvinei grupei neesminių trūkumų šalinimui 4114 formų (iš Sprendimu Nr. Sp-150 nustatyto neesminių trūkumų skaičiaus – 10481), t.y. tokį skaičių, kuris trūkumų pašalinimo atveju būtų pakankamas pripažinti, kad surinkta pakankamai parašų paskelbti referendumą.“ T.y. teismas konstatavo, kad nustatytu laiku (š.m. sausio 7 d., t.y. vėluojant 1 d.) perdavusi RIG neesminių trūkumų šalinimui tik 4114 įrašų iš 10481 įrašų, kuriuos ji privalėjo perduoti pagal 2013-12-14 VRK sprendimą, VRK laikėsi nuostatų, jog po likusių 6367 įrašų (10481 – 4114 = 6367) palyginimo su gyventojų registro duomenimis VRK pati juos laiko tokiais, kurių neesminiai trūkumai pašalinti. VRK atstovai teisme pripažino, kad nežino, kodėl VRK laiku neperdavė daugiau įrašų trūkumams šalinti, tik paaiškino, jog dėl likusios šių įrašų dalies VRK nepriėmė jokių sprendimų. Jų ir priimti nereikėjo – pagal VRK 2013-12-14 sprendimą nustatytas 10481 įrašas, kurių neesminius trūkumus reikia šalinti, o pagal 2014-01-03 VRK sprendimą patvirtinta šio veiksmo metodika, po kurios pritaikymo VRK perdavė RIG tik tuos įrašus, kurių trūkumus beliko pašalinti.

Todėl po 4114 įrašų patikrinimo (RIG pašalino šių  įrašų trūkumus 3436 atvejais) manau, kad laikas VRK patikrinti šiuos 3436 atvejus ir priimti galutinį sprendimą – patvirtinti, kad 300000 įrašų yra tinkami, ir kreiptis į Seimą dėl referendumo paskelbimo. Sausio 29 d. RIG pateiks ir šių virš 2000 įrašų neesminių trūkumų šalinimo rezultatus.

Paaiškėjo, kad VRK, remdamasi 2014-01-24 Konstitucinio Teismo sprendimu, paruošė sprendimo projektą dėl 2013-08-22 VRK sprendimo įregistruoti referendumo iniciatyvinę grupę panaikinimo ir surinktų įrašų tikrinimo nutraukimo. Nekreipiamas dėmesys net į tai, kad be žemės yra ir kiti šio referendumo klausimai, neturintys nieko bendro su ES. Be abejo, dauguma VRK narių įvykdys savo partijų ir valdžios norus palaidoti šią iniciatyvą. Tikiuosi, kad jie supranta, ką daro. Referendumo klausimas atsidūrė įvykių smaigalyje.

Mums būtina ne skaldytis, o visiems drauge ginti teisę į Konstitucijos 4 str. nustatytą aukščiausią suverenią galią Tautai vykdyti tiesiogiai. Jau privalome mąstyti, kaip įgyvendinti ir Konstitucijos 3 str. nuostatą – niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių. Kai tai daro valdžia, belieka tik sulaukti kurstomų neramumų. Vieši konservatorių pareiškimai, beatodairiškai ir be argumentų kaltinant antivalstybine visus, kurie siekia sugrąžinti Tautai teisę pačiai spręsti, ko ji nori, o saujelei išrinktųjų, yra akivaizdžiai provokaciniai. Šios veikos turi būti vertinamos ir kaip galimai nusikalstamos. Priminsiu, kad Konstitucijos 147 str. 2 dalis nustato, jog nepaprastosios padėties ar karo padėties metu Konstitucija negali būti taisoma, tačiau nedraudžiama leisti įstatymus. Gal valdžia tai ir turi omenyje, siekiant užkirsti kelią referendumui tokiomis priemonėmis?

1991-02-11 LR Konstitucinį įstatymą „Dėl Lietuvos valstybės“ pasirašė Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas V. Landsbergis, kuris šį įvykį savo knygoje „Sunki Laisvė“ (1 knyga, 30-31 psl. Vilnius, Vaga, 2000) įvertino labai teisingai: “…per 90% Lietuvos plebiscite dalyvavusiųjų pareiškė tebūnie Lietuva nepriklausoma valstybė, tebūnie ji demokratinė valstybė! Ir tų žodžių, kuriuos ištarė beveik visa Lietuva, niekas kitas nebegalės atšaukti, pakeisti, paneigti. Jokia partija, jokia kariuomenė, joks prezidentas ar caras, net ir viso pasaulio gelbėjimo ar priežiūros komitetas, net ir šita mūsų Aukščiausioji Taryba, sakykim, kokiomis nors dujomis apsvaiginta ir sušaudyti prigrasinta, negalėtų priimti nutarimo, kuris teisėtai pakeistų visos tautos, vienintelio šio žemės suvereno, sprendimą. Visų Lietuvos žmonių nutarimas, kad Lietuva turi būti nepriklausoma, yra aukščiausias ir galutinis, nebent jie patys rytoj balsuotų priešingai, o to jau gal nesitikėtų nė velionis Molotovas. Tai kertinis akmuo, kuris šiandien ja padėtas į konstitucinius Lietuvos Respublikos pamatus. Ant jo statysime teisinę valstybę su žmonių rinkta valdžia, kuri pati yra pavaldi įstatymui.“

Tačiau V. Landsbergis kažkodėl pamiršo, jog jo pasirašytoje Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, kurią 1992-10-25 referendumu priėmė mūsų tauta, pamiršo, kad žodis Tauta rašomas iš didžiosios raidės. Todėl noriu V. Landsbergio paklausti, ar jis sąmoningai viešai tyčiojasi iš mūsų piliečių, pravardžiuodamas juos. Išsilavinęs žmogus turėtų suprasti, kad tai yra ne tik jo nepagarba juo patikėjusiems mūsų piliečiams, bet ir pačiam sau, jo 1993 m. įkurtai konservatorių partijai ir 2009 m. jo tautai pasiūlytai būsimai Respublikos Prezidentei D. Grybauskaitei? Konservatorius ir D. Grybauskaitę rinko Lietuvos piliečiai, kuriuos pykčio nebetvardantis V. Landsbergis viešai vadina runkeliais, gazpromininkais, rusų agentais, kvailiais, kurdupeliais, vaikų darželiu, šliužais, pankomis. Priminsiu, kad 1988 m. lapkrityje Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo tarybos pirmininku V. Landsbergį rinkome ir dėl to, kad jis aktyviai gynė Lietuvos žemę, kurią dabar jis viešai vadina usnyne. Gal europarlamentaras V. Landsbergis atsiribojo nuo priesaikos Lietuvos Respublikai? Beje, Lietuvoje rinkti europarlamentarai privalėtų prisiekti Lietuvos Respublikos Konstitucijai mūsų Seime, o jų rinkimo įstatymas keistinas, nustatant ir įpareigojant juos veikti Europos parlamente kaip vieningą Lietuvos delegaciją, o ne būti neegzistuojančių partijų frakcijų nariais jame. Sakysite, kitoks ten reglamentas – diskutuokite ir keiskite jį, nes laikas apsispręsti, ar ES nori būti stipri kaip stiprių valstybių sąjunga, ar ji nori likviduoti valstybes-narius.

Grįžkime prie sausio 23 d. įvykių Seime, kada Prezidentės iniciatyva Seimas patyliukais ir be tautos valios beveik vienbalsiai nutarė atiduoti esminę valstybės suvereniteto dalį Europos Sąjungai – litą ir Lietuvos banką, dešimtis milijardų litų, t.y. visiškai praskolinti ir faktiškai likviduoti mūsų valstybę. Tam, kad tai padaryti pagal Briuselio euro biurokratų nurodymus nuo 2015 m. pradžios, mūsų valdžia meluoja tautai ir apie eurą, ir apie valstybės turimas lėšas. Aukoja net pensininkų ir kultūros, vidaus reikalų darbuotojų interesus – turi, bet nemoka jiems sukauptus 1,29 mlrd. litų. Mat finansų ministerijos prisipažinimu, Briuselis neleidžia šių lėšų naudoti ne euro įvedimo poreikiams. Tai ne tik amoralu. Forsuotai vykdomas Lietuvos pardavimas. Neatsako valdžia, kodėl euro neįsiveda Jungtinė Karalystė, Švedija, Danija Lenkija, Čekija, Vengrija, Rumunija, Bulgarija, Kroatija, kodėl nederina veiksmų su šiomis šalimis? Neturi, ką atsakyti, nes tik klusniai ir paslapčiomis vykdo ES euro biurokratų nurodymus, neklausia juos rinkusių Lietuvos piliečių nuomonės.

Todėl viešai klausiu, kuo šis Seimas skiriasi nuo 1940 m. Lietuvos liaudies Seimo, o prezidentė Dalia Grybauskaitė – nuo prezidento Justo Paleckio? Paaiškinkite – aš kažko nebesuprantu. Prezidentės D. Grybauskaitės vadovaujama valstybė nebaudžiamam A. Paleckiui ir jo bendražygiui – kruvinos Alfa-grupės vadui M. Golovatovui leidžia atvirai tyčiotis iš mūsų valstybės ir Sausio 13-ąją žuvusiųjų, jų artimųjų, laisvės gynėjų. V. Landsbergis 2012 m. sausio 12 d. Seime savanorių akivaizdoje užsipuolė mane dėl pareiškimų prokuratūrai. Mat persekioju A. Paleckį. Tačiau D. Grybauskaitę, po Kovo 11-osios karjerą tęsusią perversmininko M. Burokevičiaus vadovaujamoje LKP/TSKP ir nevykdžiusią Lietuvos Vyriausybės sprendimo Vilniaus aukštąją partinę mokyklą, kurioje veikė ideologinis perversmininkų štabas, perduoti Lietuvai, V. Landsbergis siūlo ir siūlo rinkti Lietuvos Prezidentu. Tarybų Sąjunga 1940 m. bent išoriškai maskavo savo tikruosius tikslus Lietuvos atžvilgiu. Tuo tarpu šiandien mūsų valstybė akyse tirpdoma pagal ES Prezidento H. Von Rumpėjaus atvirai Vilniuje lapkričio mėnesį paskelbtą ES tikslą – tautų ir valstybių turi nelikti. Bent atskleiskite, kas šiandien Lietuvoje yra naujieji Dekanozovas ir Pozdniakovas – lengviau susigaudysime, ko dar tikėtis. Bijote? Taip. Ir manote, kad viskas tik pinigais perkama, o mūsų piliečiai nieko nesupranta? Kas jums, būreliui „teisiųjų“, suteikė teisę viską spręsti Lietuvos piliečių vardu ir dar tyčiotis iš jų?

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , .

112 komentarų

 1. Myliu nemyliu:

  Kvakt ne kvakt,
  tačiau išankstinai Seimo rinkimai,
  pagal 2014-01-24 Konstitucinio Teismo
  Konstitucijos pažeidimo (grubaus) ir Seimo narių priesaikų sulaužymo …tada ir dabar,
  pripažinimą (netiesiogiai dėl rinkimų: tačiau tiesiogiai dėl sprendimų PRIEŠTARAVIMO
  Lietuvos konstitucijai), – privalomi.
  Visa kita tik .. panašios sp.konf. reikšmės, kaip eks-vice-prem-jero Z.Vaišvilos,
  be pasekmių, padarinių, įtakos ir…

 2. medus:

  Kuo komentaruose garsesni hienų chorai, tuo daugiau svorio Signataro žodžiams ir tam, ką jis daro – dėl Lietuvos, dėl visų mūsų – net ir tų, kurie to dabar nesupranta, ir tų, kuriems dabar atrodo, kad Lietuvos rytoj jau nebereikės.

  O hienų chorai – patikrinta taktika – tiek sovietų laikais, tiek dabartiniais – kai asmens bijoma, daroma viskas, kad būtų apjuodintas ir diskredituotas ASMUO, o ne opnuojama keliamiems klausimas – šiuo atveju gerbiamo Signataro atvejis yra tikrai puikus tokios sistemos taktikos pavyzdys. Kai nieko neturima priešpastatyti Tiesai, belieka pigus asmens puolimas.

  Kita vertus, tiems, kurie jau supranta ką hienų chorai iš tiesų reiškia (BAIMĘ; asmens, kuris puolamas, baimę), tai tik neginčijamas patvirtinimas to, kad Žmogus nepalaužiamas ir nepalenkiamas, ir eina teisingu keliu – tuo, kuris sistemai mirtinai pavojingas. Didžiausia pagarba gerb. Z. Vaišvilai.

  Kam įdomu platesnis paveikslas (tai vyksta ne vien Lietuvoje), apie panašius sistemos “veikimo” būdus prieš Laisvus žmones Švedijoje, bandymą susidoroti su laisva alternatyvia žiniasklaida ir kitus sistemos traukulius – puikus pokalbis. Švedai apie švedus. Deja, tik anglų kalba: http://www.redicecreations.com/radio/2014/01/RIR-140120.php

  Gero klausymo, supratimo ir tikėjimo, kad TIESA neišvengiamai nugalės.

  • Taigi:

   Amelija, kiek žinau, yra nusipelniusi kojinių mezgėja, viena koja pensijoj, pati sakė…va ir graužiasi, kad Vaišvila, nežiūrint prabėgusių metų, vis dar jaunas, gražus ir darbingas 🙂 Nepavydėk, Ameliūt, ne visiems duota visą gyvenimą išlikti sveiko proto ir mylėti tėvynę iki galo. Geriau klausykis ir klausykis Vaišvilos… Ir rytoj klausykis, gal padės.

   • Taigi:

    PS. Ameliūt, ar tamsta baigei vidurinę mokyklą, ar KGB tarnams užtenka pradinio? Ar mokėdamas už komentarą darbdavys nebeprašo raštingumo įrodymų? 🙂 “narcizizmo” parašei žiauriai neteisingai – lietuviškai reikia rašyti NARCICIZMO. Bet kas bemokins lietuvių tokiame amžiuje… Kojinės ir komentarai, ir nieko daugiau nereikia- bulka į burną ir sėdi? Tai tik klausykis rytoj Vaišvilos, gal ir daugiau išmoksi.

    • Taigi:

     Nebūkite per griežti pensininkei Amelijai, jai irgi valgyti reikia- valdžia negrąžina pensijų, slepia nuo Lietuvos žmonių jau virš milijardo litų (tas pats Vaišvila atskleidė prieš tai buvusioje konferencijoje), valdžia klauso Biurselio įsakymų, kad lietuviams savo pinigų nereikia, tad pensininkus badu marina. Amelijai irgi valgyt reikia, tai ir užsidirba komentarais. Gaila, žinoma, kad tokiu negarbingu būdu, prieš Lietuvą, bet kai pilvas tuščias, protas geriau turbūt neveikia.

    • Amelija:

     Baigiau VVU. Vadinamuoju “raudonu diplpmu”. Esu gavusi romanų ir germanų kalbų filologės nominaciją. Kas dar domina?

  • M.Šileika:

   Sakot ,,narcizas,, , tada išplėskit savo akis ir užčiaupkite dantis, kai per tautos forumą Vasario 9d. rinksis tautos atstovai iš visų Lietuvos regionų, tam kad sutelktų visuomenės iniciatyvas ir nubrėžtų neatidėliotino veikimo gaires bei konkrečius veiksmus … !

   • Istorija:

    Tai juk tik todėl čia ir loja amelija.. bijo ir atidirbinėja, bandydama kitus apgauti. Bet apgauna tik save.

   • e:

    Kur galima daugiau sužinoti apie tautos forumą vasario 9d. Ačiū.

    • M.Šileika:

     Šiuo metu yra įsteigtas komitetas, kuris koordinuoja busimo Tautos forumo organizavimą,o taip pat, daugiau suzinoti apie tai, galite rašydami Juliui Pankai punksas@gmail.com
     Mūsų žiniomis, jau dabar organizuotai ketina atvykti Vakarų Lietuvos regiono atstovai, – Mažeikių, Skuodo, Kretingos, Klaipėdos, Šilutės, Tauragės, o taip pat kviesime prisijungti ir centrinių Žemaitijos regionų atstovus iš Plungės, Telšių, Rietavo ir Kelmės.

     • Nepolitikas:

      Iš girtuoklio patirties: susirenka vyrai ir sugalvojo išgerti, pasiūlo kitiems ir t.t. Taip susirenka „laisvamanių“ būrelis. Tada „susimeta“, išrenka ATSTOVĄ, duoda jam pinigus, nurodymus ką pirkti. Ir ATSTOVAS iškeliauja į „forumą“. O pas jus kažkodėl atvirkščiai. Ar čia dėl siauro mastymo? 🙂 ))

  • NoName:

   Na va, įsitaisiau pirmose eilėse.
   Su dyyydeliu puodu arbatos
   ir arčiau Medaus 😉

   Žiūrėsim, ką mes čia turim.

 3. mintis:

  Kaip tik sveikas,atsakingas ir signataras taip ir turėtų daryti ir taip daro.Tai,kad signatarų,kurie galimai nieko nedaro ir nevadiname taip-signatarais, net jų neatsimenam kaip jie atrodo,ar kad tokie yra:)
  Jie ir turi būti valstybingumo sergėtojai,stebėtojai,vykstančių procesų valstybingumo saugojime,vertintojai.Ką ir daro,vieni vienaip,kiti kitaip, tik keli signatarai.

 4. pensininkas:

  Z.Vaišvila šaunuolis. Tankiai rengdamas spaudos konferencijas pačiu efektyviausiu būdu veikia prieš Maskvos KGB ir Briuselio išminčius. Lipk jiems ant kulnų Zigmai, kelk kandidatūrą į prezidentūrą. Sėkmės, tvirtybės, ištvermės.

  • Amelija:

   O komferencijose – nulis klausytojų.

   • faustas:

    Nepergyvenk Landsbergio anūke, mes jį girdime.

   • užjaučiu pensininke:

    grįžome į sovietinius informacijos blokavimo laikus . Bet pensininkei primenu : kuo labiau blokuodavo , tuo daugiau žmonės domėjosi. Pagaudavo savotiškas azartas gauti dar daugiau tikros informacijos. Todėl nepergyvenk – tikrai pasižiūrėsime , nes tai tikra , įdomu ir su turiniu ir vertinga . Valdžiažmogių gi plepalai teprimena Brežnevo blevyzgas.

    • Amelija:

     Na baikit jūs mane pensininke vadinę… Gimiau 1963 metais, tai ko jūs čia ardotės? Jauna ištekėjus nesigailėsi, o jei ir vaikai šliūbavojasi vos sulaukę 20-ies – duok, Dieve, proto ir palaimos. Beje, visokie užgauliojimai senukams – tipo mano vyresniesiems giminaičiams (sesei, vyro broliui ir t. t.) juos labai skaudina. Nejaugi manote, kad visi liksime amžinai jauni? Tokie liko tik jaunystėje mirusieji…

  • Bronius Kapočius:

   Debilas Vaišvila; paviešink LDDP ir jų lyderio nusikaltimus Lietuvai, tame tarpe ir plataus masto tautos skurdinimo programą, iškelk jiems bylas, surenk protestų akcijas dėl jų nušalinimo iš valdžios ir verslo ir tavo minimas Lietuvos pardavimas bus sustapdytas; beje labai gražu būtu jei lygiagrečiai supažindintum tautiečius savo straipsniuose apie SSSR ir jos teisių perėmėjos įtakos agentų ES ruošimą ir jų pragaištingą veiklą. galėtum labai daug dėmesio skirti pagiriamajam D.Grybauskaitės darbui Lietuvai

   • Nepolitikas:

    Negeras komentaras. Provokuojantis. Taip galima užsirauti ant BK. Taigi yra daug klausimų kuriu DABAR negalim nagrinėti. Mano įsitikinimu Vaišvila daro protingai ir atsargiai. Tai manau tamsta yra tas debilas.

    • Amelija:

     Jau taip, kaip pats esi užsirovęs ant VSD, tai niekam nelinkėk. Tamstos ID, pavardė, vardas, adresas, asmens kodas ir kt. duomenys žinomi ne tik VSD, bet ir KAM II departamentui. Pasistengiau, bet už partizanų šmeižtą yra keliama mažutė bylelė… Paskui matysim, ką dar galima pridėti. Ypač dėl propagandos prieš Lietuvos valstybę. Pabrėžiu – tai ne privataus kaltinimo tvarka. Tai GP iniciatyva. Ieškokis advokato.

     • medus:

      “amelija”, gal pasidalinsite kaip tamstos byla baigėsi? Mokėjote baudą? Sėdėjote? Ar Lietuvoje referendumo parašų rinkimui skirtų parašų lapų gadinimas, viešas dalinimasis gadinimo būdais ir skatinimas kitus taip nusikalsti nėra baudžiamas? Labai įsimintini tamstos komentarai buvo, verti išsaugojimo. Ar tiesiog nebuvo kas atitinkamas institucijas informavo? Regis, apie informavmo būdus tamsta geriau žinote, pasidalinkite.
      Pati, kaip gera pilietė, žinoma, neprisipažinsite kur reikia?:)

     • gaudy:

      Amelyt sakei, kad yra vastybės tarnautoja ir dar pajamų gauni iš nekilnojamo turto nuomos, tai man iškart kilo klausimas, o kaip su valstybės tarnybos įstatymo nuostata draudžiančia valstybės tarnautojui užsiimti kita ūkine-komercine veikla… , tai žioploka esate… paviešindama tokius dalykus, o, be to, dar galimai ir mokesčių nemoki nuo gautų pajamų ir neesi įsigijusi verslo liudijimo ar įregistravusi savo veiklą mokesčių inspekcijoje, nes to ir negali padaryti, jei ištikro dirbi valstybės tarnyboj. Taigi begrąsindama pati užsilipai ant MAĮ (mokesčių administravimo įstatymas) ir gali būti BK. Žinai tau liūdna žinia senaties terminas mokestiniams pažeidimams pakankami ilgas. Kadangi čia grasinai visiems …noriu paklausti: o tau tas pats negresia ir tu esi tikra, kad apie tavo pajamas nėra renkami duomenys ir niekas nepranešė VMI (mokesčių inspekcijai)

      • gaudy:

       Pataisau: Amelyt sakei, kad esi vastybės tarnautoja ir dar pajamų gauni iš nekilnojamo turto nuomos, tai man iškart kilo klausimas, o kaip su valstybės tarnybos įstatymo nuostata draudžiančia valstybės tarnautojui užsiimti kita ūkine-komercine veikla… , tai žioploka esate… paviešindama tokius dalykus, o, be to, dar galimai ir mokesčių nemoki nuo gautų pajamų ir neesi įsigijusi verslo liudijimo ar įregistravusi savo veiklą mokesčių inspekcijoje, nes to ir negali padaryti, jei ištikro dirbi valstybės tarnyboj. Taigi begrąsindama pati užsilipai ant MAĮ (mokesčių administravimo įstatymas) ir gali būti BK. Žinai tau liūdna žinia senaties terminas mokestiniams pažeidimams pakankami ilgas. Kadangi čia grasinai visiems …noriu paklausti: o tau tas pats negresia ir tu esi tikra, kad apie tavo pajamas nėra renkami duomenys ir niekas nepranešė VMI (mokesčių inspekcijai)

     • Nepolitikas:

      Na, taip, jau taip ir tavo taou taip. 🙂 ))) idiote….

 5. Istorija:

  Nekreipkite dėmesio į Lietuvos naikintojų klapčiukus, tegu paloja, gal tik daugiau žmonių išgirs. Ačiū Zigmui Vaišvilai.

 6. platinkime informaciją:

  šįkart bus aptariama kaip niekada labai daug svarbių ir aktualių temų. Pasistenkime kiek galima greičiau ir kuo plačiau informuoti visus dar nežinančius apie rytdienos svarbią konferenciją.

 7. tautietis:

  ŠAUNUOLIS Z.VAIŠVILA.SUSIDARO ĮSPŪDIS,KAD JAM VIENAM DAR RŪPI LIETUVOS ATEITIS

 8. gyventojas:

  Nu ieškok tu ko tik nori, bet nei mano pasakyme nei pozicijoje nerasi absoliučiai nieko bendro su bolševikais. Bet tie kurie Vakaruose mato siaubą, tai tikrai neša link bolševizmo.

 9. Apgailėtina:

  teisybė sakot. Aš šitą “pažibą” netgi kažkada gerbiau… Bet pastaruoju metu mano požiūris į jį kardinaliai pasikeitė

  • Pagarba Vaisvilai:

   Tai vienetai tokiu, kurie tik apie savo subine galvoja… Ir vienetai tokiu, kurie nuomone keicia kaip kojines, svarbu is kur vejas matomai pucia, jei is Rusijos, geras rusams, jei is Europos, geras europai, svarbu is baimes po sparneliu pasislept. Po kuriuo sparneliu renkiesi?

 10. Dangus:

  Ačiū labai jums už informaciją, ypač komentaruose. Gal kas žinot kur galėčiau peržiūrėt spaudos konf. įrašą?

 11. faustas:

  Gerb.Zigmai, kuo mažiau žiniasklaidos švonderių susirenka, tuo daugiau žmonių Tave girdi.
  Taip ir TSRS sąstingio laikais būdavo, kai “samizdatą” skaitydavo, o viešos brukamos propagandos-ne.
  Tai savotiškas imunitetas nuo melo, kurį skleidžia valdančioji chunta Lietuvoje.

 12. M.Šileika:

  Argi jums VSD neatraportuoja kiek tautiečių peržiūri šias spaudos konferencijas ?
  Juk daug svarbiau per televizijos ekranus parodyti kaip sekėsi apsiperėti britų diduomenei !

  • Istorija:

   Televizija yra sapnas, užtrauktas žmonėms prieš akis, kad jie nematytų to, kas iš tikrųjų Lietuvoje vyksta, kaip yra apvaginėjami pensininkai ir išparduodama Lietuva. Stebėtina, kad nežiūrint nuolat visais kanalais transliuojamo sapno, žmonės bunda. Per tokius žmones kaip Zigmas Vaišvila. Pagarba jam.

 13. Dangus:

  Dėkui, žiūrėsim gyvai.

 14. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  Trumpai perbegau komentarus po siuo straipsniu ir susidariau ispudi, kad Z.Vaisvila skaudziai uzmyne Lietuvos VAGIMS ir PARDAVINETOJAMS ant kulno, tai jie pagatavi ji suesti su viskuo ir su visu jo turiniu. O vietoj to, sitie ryjikai turetu IRODYTI, kodel taip naudinga Lietuvai netekti savo teritorijos, parduoti ja didzialenkimas o patiems lietuviams emigruoti, tai yra realizuoti Suslovo metoda Lietuvai: Lietuva be lietuviu! Tai tiems vagims ir zemgrobiams yra tikrai NAUDINGA. Ras placiame pasaulyje vietas, kur gales ramiai savo prisigrobta isleisti. Taigi Vaisvila niekada nepatiks vagims, lenkomanams ir suslovininkams. Ir tu man atsitik taip, kad ponios Grybauskaites mokslinis vadovas buvo Ivanas Suslovas. Ir tu man atsitik taip!!!!!!!!!

 15. gyventojui:

  nukvako tie, kurie 1988-1990 m šliejosi prie Sąjūdžio ar bent palaikė savo plojimais ir balsais, o atgavę laisvę, vietoj to, kad kurtų Valstybę savo rankomis, atsiklaupė prieš Briuselį

  nukvako tie, kurie vietoj jaunosios kartos patriotinio auklėjimo, gąsdina juos Lietuva kaip baisiu baubu ir kuria pasakas apie svetimų kraštų auksinius rūmus, pinigus, augančius ant medžių ir “šiltą” ( nors viso labo- sintetinę) “cheees’inę” visuomenę ir taip išveja jaunimą iš savo tėvynės

  nukvako tie, kurie Sausio 13-ają stovėję priešais Gorbačiovo ir Burokevičiaus “palaimintus” tankus, šiandien balsuoja už burokevičininkus ir jų atstovę iškelia į neliečiamos ir šventos deivės pozicijas…

 16. rokas:

  Ar aš iš po nakties girtas, ar kaži kas atsitiko su komentarais? Kaiką pratrynėt gal? Tai dabar gavos komentarų ir atsakymų maišalynė nei į tvorą, nei į mietą…

 17. gaudy:

  ekspertai eu po straipsniu “Netikėta, bet svari Konstitucinio Teismo parama referendumo organizatoriams” blokuoja šitokį mano komenarą: “to 31. A.C. iš kur ištraukei tokią nuostatą. Cituoju Konstitucijos 148 str. 3 d.: Konstitucijos pataisos turi būti svarstomos ir dėl jų balsuojama Seime du kartus. Tarp šių ba lsav imų turi būti daroma nemažesnė kaip trijų mėnesių pertrauka. Į s tat ymo projektas dėl Konstitucijos keitimo laikomas Seimo priimtu, jeigu kiekvieno balsavimo metu už tai balsavo ne mažiau kaip 2/3 visų Seimo narių” Nuo 141 s-nario 2/3 seimanarių yra 94 s-nariai. Štai ir visa matematika.”
  31. A.C. komentaras štai toks: “Vyrai, 2002-09-17 dieną buvo svarstymo stadija. Tad užtenka paprastos daugumos.Priėmimui reikia 94. Atsiprašau ir Ačiū. ” Mano komentarasa tai atsakymas šitam, kad parodyti melą.

 18. medus:

  “gaudy”, ekspertai ne blokuoja, o filtruoja pagal tam tikrus parametrus – gali būti, kad šitą komentarą cituojate pažodžiui ir nepareina. Bandykite įkelti be vieno žodžio ir paskui įrašykite jį. Ir dar pakeiskite kokį žodį komentaro tekste – turėtų suveikti:)
  Nežinau kokia forma jus pasieks šis mano komentaras, nes, regis, Alką šiąnakt paglostė kažkoks cunamis- vakar po šiuo straipsniu apie 23 val. buvo 50 komentarų, šį rytą buvo tik 30 ir visi susikeitę vietomis, tad ir praradę prasmę. Ką gi, sistemos lūžta ir serga, kaip ir visa kita. Svarbu, kad konferencija nelūžtų.

  • gaudy:

   išbandžiau kelis būdus tačiau nepraleidžia:
   to 31. A.C. iš kur ištraukei tokią nuostatą. Cituoju Konstitucijos 148 str. 3 d.: Konstitucijos pataisos turi būti svarstomos ir dėl jų balsuojama Seime du kartus. Tarp šių ba lsav imų turi būti daroma nemažesnė kaip trijų mėnesių pertrauka. Į s tat ymo projektas dėl Konstitucijos keitimo laikomas Seimo priimtu, jeigu kiekvieno balsavimo metu už tai balsavo ne mažiau kaip 2/3 visų Seimo narių” Nuo 141 s-nario 2/3 seimanarių yra 94 s-nariai. Štai ir visa matematika.

   to 31. A.C. iš kur ištraukei tokią nuostatą. Cituoju K o n s t i t u c i j o s 1 4 8 str. 3 d.: K o n s t i t u c i j o s pa tai sos tu ri bū ti sv ar st om os ir dėl jų ba ls uo ja ma Se i me du ka r tus. Tarp šių ba lsav imų turi būti da ro ma ne ma že snė kaip tr ij ų mė ne sių pe rt rau ka. Į s tat y mo pr o je kt as dėl K o n s t i t u c i j o s ke it imo la ik om as Se i mo pr i im tu, je i gu ki ekv ie no ba ls av imo me t u už tai ba ls avo ne ma ž iau k a i p 2/3 v i s ų Se i m o na r ių” Nuo 141 s-nario 2/3 sei man arių yra 94 s-nariai. Štai ir visa matematika

   to 31. A.C. iš kur ištraukei tokią nuostatą. C i t u o j u K o n s t i t u c i j o s 1 4 8 s t r. 3 d.: K o n s t i t u c i j o s pa tai sos tu ri b ū ti sv ar st om os ir d ė l jų ba ls uo ja ma S e i m e du k a r tus. Tarp šių ba l sav i mų turi būti da ro ma ne ma ž e snė kaip tr ij ų mė ne sių pe rt rau ka. Į s tat y mo pr o je kt as dėl K o n s t i t u c i j o s ke it imo la ik om as Se i mo pr i im tu, je i gu ki ekv ie no ba ls av imo me t u už tai ba ls avo ne ma ž iau k a i p 2/3 v i s ų Se i m o na r ių” Nuo 141 s-nario 2/3 sei man arių yra 94 s-nariai. Štai ir visa matematika

  • gaudy:

   be to lyg tai ir nėra nieko tokio kad rfeiktų nepraleisti.

 19. gaudy:

  ekspertai eu po straipsniu “Netikėta, bet svari Konstitucinio Teismo parama referendumo organizatoriams” blokuoja šitokį mano komenarą: “to 31. A.C. iš kur ištraukei tokią nuostatą. Cituoju Konstitucijos 148 str. 3 d.: Konstitucijos pataisos turi būti svarstomos ir dėl jų balsuojama Seime du kartus. Tarp šių ba lsav imų turi būti daroma nemažesnė kaip trijų mėnesių pertrauka. Į s tat ymo projektas dėl Konstitucijos keitimo laikomas Seimo priimtu, jeigu kiekvieno balsavimo metu už tai balsavo ne mažiau kaip 2/3 visų Seimo narių” Nuo 141 s-nario 2/3 seimanarių yra 94 s-nariai. Štai ir visa matematika.”
  31. A.C. komentaras štai toks: “Vyrai, 2002-09-17 dieną buvo svarstymo stadija. Tad užtenka paprastos daugumos.Priėmimui reikia 94. Atsiprašau ir Ačiū. ” Mano komentarasa tai atsakymas šitam, kad parodyti melą.

 20. Sėlis:

  Gerb. Alko redakcija. Suprantu, kad tu ligoniu “amelijos”, “doc.”, “studento” ir pns. vemalai tik tersia si tinklalapi ir neverti buti skelbiami, bet tiek to, netrinkite, juk zodzio laisve. Sitokie liberastsovinistu spjaudymaisi tik dar labiau uzveda pries juos kovoti. Tad naudinga juos palikti, tegul visi mato, kokie valdziagyviu pakalikai slykstus ir verti paniekos.
  P.S. Nuo tu trynimu dabar matote, komentarai kazkaip keistai susimaise.

  • medus:

   Nemanau, kad čia paties Alko iniciatyva, nes dingo ir kai kurie kiti, visai niekuo dėti komentarai. Manau, kad čia sistemos pokštas- porą kartų jau yra buvę, kad sistema sumaišo ir išmėto komentarus.

  • gaudy:

   ten ir mano komentarą ištrynė.. o man visai patinka ameliją patraukt per dantį. Be to ji išsidavė, kad yra vastybės tarnautoja ir dar pajamų gauna už nekilnojamo turto nuomą, tai man iškart kilo klausimas, o kaip su valstybės tarnybos įstatymo nuoistata draudžiančia valstybės tarnautojui užsiimti kita ūkine-komercine veikla… tik to nerašiau tik pagalvojau, kad jinai labai žiopla… įtariu, kad buvo ištrinta jos pačios iniciatyva.

  • Amelija:

   Sėliui ar kitam tokiu save laikančiam

   Tamstos vertinimas “liberastsovinistai” arba “ligoniai” (ypač patiko pirmasis žodis, parašytas šveplai) yra oro gadinimas didelėje žydinčioje pievoje. Jūsų, vargšyčiai, tėra apie 15 % Lietuvos, ir nieko iš to jūsų žviegimo neišeis, pasišakosite, paskui tą patį Z. Vaišvilą kuo nors apkaltinsite. Kompleksuoti sovietikai, nurimkite: ateina kita karta, ji valdys Lietuvą, ji skaitys mūsų istoriją, parašytą ne kokių poniučių, o L. Baliukevičiaus-Dzūko dienoraštyje, tai mūsų anūkai, kurie savo tėvų klausia “O kur tu buvai Sausio 13 naktį?” ir atsakymą išsaugos ligi gyvenimo pabaigos. Kaip aš, jūsų taip nepakenčiama Amelija, galiu pasakyti, kokiam kalėjime mano tėvai sėdėjo 1944-1945 metais, kodėl mano brangios tetos šeima buvo ištremta 1941 m., kodėl mano dėdė buvo Vorkutos lagerio kalinys.

   Prisiekiu – visus, kas nors žodį ištars prieš Lietuvos lais

   • medus:

    Kaip gražu ir patriotiška, “amelija”. Tikiuosi, buvote su mumis prie seimo, o gal prie TV bokšto buvote? Visos vietos ginti Lietuvai yra tinkamos, galite netikslinti, detalės visai nedomina.

    Kur kas įdomesnis klausimas, kodėl tamstai tinka Lietuvos nepriklausomybės naikinimas, piliečių Konstitucinių teisių atėmimas, Konstitucijos nepaisymas, seimo neteisėtas Konstitucijos keitimas, Lietuvos žemių pardavimas svetimšaliams, Lietuvos valiutos ir turto atidavimas svetimšaliams? Kodėl tinka šąlantys ir badu gatvėje mirštantys pensininkai, kurių pavogtos pensijos (suma jau virš milijardo) taupomos nepriklausomos Lietuvos valiutos naikinimui? Vakar mačiau 2 senelius, parklupusius gatvėje ir maldaujančius nors maisto. Kodėl jums tai tinka, pasidalinkite.

   • gaudy:

    Klausyk: lageriai, tremtys … AtA mano mama taip pat bbuvo ištremta …bet tai jau buvo. Pakalbėkim apie dabartie aktualijas. Taigi noriu paklausti ar mokesčius susimokėjai iš pajamų gautų už nuomą, ir ar pranešei savo vadovybei, apie tai kad užsimi komercine ūkine veikla…. ar reik padėti… čia visus auklėji, manyč esi kaip tyra kaip krikštolo lašas…

 21. gaudy:

  Noriu priminti , kad Konstitucijos 47 str galioja sena redakcija. Reik galvoti apie naują taktiką.
  Seimo posėdis Nr. 353 (2003 03 20, rytinis)
  Darbotvarkės klausimas
  Konstitucijos 47 straipsnio antrojoje dalyje numatyto žemės sklypų įsigijimo nuosavybėn subjektų, tvarkos, sąlygų ir apribojimų Konstitucinio įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-1119(3SP)) ; priėmimas
  (dokumento tekstas, susiję dokumentai)
  Pranešėjas (-ai): Aloyzas Sakalas
  Svarstymo eiga
  11:48:33 Kalbėjo Gintaras Steponavičius
  11:52:28 Kalbėjo Irena Šiaulienė
  11:55:56 Kalbėjo Vytautas Landsbergis
  11:57:05 Kalbėjo Bronius Bradauskas
  11:58:25 Įvyko registracija (užsiregistravo 116)
  11:58:25 Įvyko balsavimas dėl įstatymo priėmimo; pritarta (už 90, prieš 17, susilaikė 6)
  Tai pasirodo seimaklyniai išsidūrė, o pani admsius ant BK užsiruopštė,. Padarytas nusikaltimas.
  Tai parodokokioj apgaulėje gyvenam. … O per tv … info šamanai vis hipnotizuoja: miegokit , miegokit,… oksana papus pasididino… pas tą kokia varpa didelėvo koks orgazmijus… miegokit…

  • Kažin:

   Čia labiau panašu, kad yra pritarta priimti įstatymo projektą svarstymui. Juk įvardinta, kad yra teikiamas ne įstatymas, o dar tik jo projektas.
   Taigi gali būti, kad be reikalo džiūgauji ir klaidini publiką…

   • gaudy:

    ne tai antras svarstymas pirmas buvo 2002 m rudens sesijoje. Įdedu visą aprašą.

    6 eilinė Seimo sesija
    Seimo posėdis Nr. 353 (2003 03 20, rytinis)

    Darbotvarkės klausimas

    Konstitucijos 47 straipsnio antrojoje dalyje numatyto žemės sklypų įsigijimo nuosavybėn subjektų, tvarkos, sąlygų ir apribojimų Konstitucinio įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-1119(3SP)) ; priėmimas
    (dokumento tekstas, susiję dokumentai)
    Pranešėjas (-ai): Aloyzas Sakalas

    Svarstymo eiga
    10:34:06 Kalbėjo Irena Šiaulienė
    10:37:47 Įvyko registracija (užsiregistravo 104)
    10:37:47 Įvyko balsavimas dėl pritarimo svarstyti 17 straipsnio 1 dalies V.Einorio ir I.Šiaulienės pataisą; pritarta (už 94, prieš 0, susilaikė 2)
    10:39:09 Kalbėjo Vytautas Landsbergis
    10:40:41 Įvyko registracija (užsiregistravo 58)
    10:40:41 Įvyko balsavimas dėl pritarimo svarstyti 17 straipsnio 2 dalies V.Landsbergio pataisą; pritarta (už 33, prieš 3, susilaikė 9)
    10:41:26 Kalbėjo Eduardas Šablinskas
    10:41:53 Kalbėjo Irena Šiaulienė
    10:51:24 Įvyko registracija (užsiregistravo 106)
    10:51:24 Įvyko balsavimas dėl siūlymo daryti 0,5 val. pertrauką; pritarta (už 80, prieš 1, susilaikė 6)
    11:44:48 Kalbėjo Irena Šiaulienė
    11:45:49 Įvyko registracija (užsiregistravo 112)
    11:45:49 Įvyko alternatyvus balsavimas: A – už 17 straipsnio 2 dalies V.Einorio ir I.Šiaulienės pataisą (už 93), B – už V.Landsbergio pataisą (už 7), susilaikė 11; pritarta A
    11:47:37 Įvyko registracija (užsiregistravo 108)
    11:47:37 Įvyko balsavimas dėl V.Einorio ir I.Šiaulienės siūlymo išbraukti 2 straipsnį; pritarta (už 85, prieš 2, susilaikė 14)
    11:48:33 Kalbėjo Gintaras Steponavičius
    11:52:28 Kalbėjo Irena Šiaulienė
    11:55:56 Kalbėjo Vytautas Landsbergis
    11:57:05 Kalbėjo Bronius Bradauskas
    11:58:25 Įvyko registracija (užsiregistravo 116)
    11:58:25 Įvyko balsavimas dėl įstatymo priėmimo; pritarta (už 90, prieš 17, susilaikė 6)

    • gaudy:

     očia antras
     Seimo posėdis Nr. 332 (2003-01-23, rytinis)
     Darbotvarkės klausimas
     Konstitucijos 47 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1118(SP)); priėmimas
     (dokumento tekstas, susiję dokumentai)
     Pranešėjas:
     Aloyzas Sakalas
     Svarstymo eiga
     10:24:55 Kalbėjo Vytautas Landsbergis
     10:28:23 Įvyko registracija (užsiregistravo 123)
     10:28:24 Įvyko balsavimas dėl Konstitucijos 47 straipsnio pakeitimo įstatymo priėmimo (antrasis balsavimas); pritarta (už 116, prieš 4, susilaikė 4)

 22. Nagi:

  Bolševikiniai naciai, ar jau baigėte viduriuotu kai perskaitote puikius ir protingus ponios Amelijos komentarus. Puikus vaistas jums bolševikai nuo vidurių užkietėjimo-Amelijos komentarai, jie jums švariai pravalo bolševikinę dvasią ir priverčia kitaip galvori

  • gaudy:

   Padainuosiu tau dainelę: Ateis pavasarėlis gegutė užkukuos ateis iš miško Petras šikines ištarkuos. Pirmiausiau kgbistams tiems stalino skrebams po to ir komunistams tikriems maskvos tarnams, taip pat kosevobankėm Lietuvos vagiams bei jų tarnams vardu “nagi”, ir tarkos jau paruoštos druskos rupios yra mes laukiame Petreli tavęs jau su daina…

 23. Rinkėjas:

  kodėl nerodo signataro spaudos konferencijos (! šio tipo failai gali pažeisti kompiuterį.Ar vis tiek norite palikti press? Taip.Noriu…

 24. Pagarba Vaisvilai:

  Aciu Vaisvilai islikusiam zmogumi, Lietuvos pilieciu, aciu Vaisvilai nepamirstanciam zmoniu, aciu Vaisvilai uz darba zmonems. Bet ir daug zmoniu laukia Vaisvilos apsisprendimo bolatiruotis i prezientus, tame tarpe ir as. Taigi gerb. Vaisvila tauta jusu laukia….

 25. medus:

  Puiki konferencija, dėkoju Signatarui.
  Valdžios dviveidystė, melas ir akivaizdus veikimas prieš Tautą darosi nebeįmanomas paslėpti, todėl įžūlėja ir darosi vis rizikingesnis – jai pačiai.
  Nelabai aišku dėl Signataro užuominos apie VRK rengiamą sprendimą dėl referendumo iniciatyvos registravimo (?):
  1. Ar galima sprendimus priiminėti atgaline data?
  2. Ar tai yra VRK kompetencijoje – po to, kai parašai jau surinkti?
  Tikiuosi, Signataro konferencijos tekstas tai paaiškins.

  Ačiū Jums.

  • Zigmas Vaišvila:

   VRK sprendimo projektas yra dėl 2013-08-22 VRK sprendimo įregistruoti referendumo iniciatyvinę grupę panaikinimo ir įrašų tikrinimo procedūros nutraukimo.

   • medus:

    Taip, radau: “Paaiškėjo, kad VRK, remdamasi 2014-01-24 Konstitucinio Teismo sprendimu, paruošė sprendimo projektą dėl 2013-08-22 VRK sprendimo įregistruoti referendumo iniciatyvinę grupę panaikinimo ir surinktų įrašų tikrinimo nutraukimo. Nekreipiamas dėmesys net į tai, kad be žemės yra ir kiti šio referendumo klausimai, neturintys nieko bendro su ES.”

    Šiaip jau tiek KT, tiek VRK čia pamiršta kur kas svarbesnius dalykus:
    1. Joks Konstitucijos keitimas NEGALI būti antikonstitucinis, jeigu už jį pasisako tokia Tautos dalis, kuri numatyta įstatymais. Referendumas tam ir yra, kad daryti tokius svarbius pakeitimus; Taigi šiuo atveju keitimas būtų tik nepatinkantis ir neparankus gaujai, jau pardavusiai Lietuvą;

    2. Ne VRK kompetencijoje yra spręsti ar skaičiuoti surinktus parašus – skaičiavimas yra jų darbas, kuriam jie yra pasamdyti Tautos. Jeigu jie to negali atlikti, jei turi būti paleisti.

 26. pi-Ratas:

  Ačiū Zigmai!
  Ar nelaikas būtų pradėti rinkti parašus remiant Z.Vaišvilos kandidatūrą į prezidentus?

 27. Zigmai eik i prezidentus tai gal tvarka bus .Mes uz tave.

 28. Kokie skirtingi signatarai !:

  Pvz Andriukaitis pasisako grieztai pries Referenduma….Siuo metu matau stipriausia kandidata I Prezidento posta-Z.Vaisvila.

 29. Virgilijus:

  “Mirė drakonas-tegyvuoja naujas drakonas”, vaikystėje žiūrėdamas šį filmuką maniau, kad taip būna tik pasakose, bet niekada neįtariau, kad tuo drakonu pavirs ir mūsų pačių išrinkta valdžia. Taip atsitikus belieka stoti į kovą pirmiausia su drakonu, o po to su išorės priešais. Zigmas Vaišvila, Julius Panka, Pranciškus Šliužas ir kt. privalo vesti į kovą su drakonu visą likusią sąmoningą tautos dalį, kitos išeities nėra.

 30. faustas:

  Pritariu signatarui 100 proc.

  Nepamiršo jis ir ECB veiklos esmės – materialaus ekvivalento neturinčios makulatūros Euro spasdinimo “iš oro”.

  Šita piramidė turi subirėti, nes reali ekonomika joje sukuria 50 proc. pelno, o bankinis sektorius irgi 50 proc, t.y.
  mažiausiai 50 proc. PVP-oras ir “bankiniai instrumentai”, kurie yra ne kas kitą, kaip bankinių ilizionistų fokusai.

 31. Amelija:

  Kažkodėl vargšyčiams nelaimingiems Lietuvos gyventojams atrodo, kad džiaugsmu trykštantis, laisvas, artimųjų mylimas ir draugų apsuptas žmogus yra kažkokia nenormalybė, klaida, apsimetėlis… Brangieji, ką man daryti, jei mano artimieji kasdien man dovanoja po gerą žinią? Ką daryti, jei el. pašte kasdien randu po džiuginantį klipą? Kaip man elgtis, jei kasvakar sulaukiu kvietimo pasikalbėti, pavakarieniauti, aptarti reikalus?

  Keikti LT ir ES? Norėti grįžimo į SSRS?

  Mielieji, gyvenkime meile Lietuvai, dalinkimės jos bėdomis su savosiomis, pasiaukokime, o neklykaukime kaip tautos nesuprastas Vaišvila, nes tauta jo nesuprato ne dėl savo bukumo… Pažvelkime giliau.`

  • gaudy:

   amelija ar dar negavai nurodymo iš AVMI atvykti paaiškinti apie savo gautas pajamas iš nuomos, o tarnybinio patikrinimo dar nebuvo dėl valstybės tarnybos įstatymo nuostatų pažeidimo… tai bus.. lauk

   • medus:

    Džiaugsmu trykšti yra gerai – būtina mylėti gyvenimą, kaip ir tėvus, kaip ir Tėvynę. Tik štai pardavinėti savo motiną – Lietuvos žemę ir “trykšti džiaugsmu” atrodo šiek tiek neadekvatu… Jums šis neadekvatumas nepastebimas? Galbūt, žinoma – nepastebimas tiems, kurių pagrindinis “džiaugsmo” matas yra pinigas.

    PBeje, “keikti ES” (jos niekas nekeikia, bet svečias tegu nesielgia kaip namuose) nėra tolygu “norėti grįžimo į SSSR”. Jūsų žiniai, ne taip toli ir nuėjome: šios valstybės prezidentė, ir po nepriklausomybės paskelbimo dirbusi perversmininkams PRIEŠ nepriklausomą Lietuvą, iki šiol negali paaiškinti kaip ir kada nutraukė ryšius su slaptosiomis Rusijos struktūromis. Taigi, šitas atviras klausimas.

    O kas dėl tamstos dviejų primityvių juoda-balta polių – regis, tamstoje yra tiek įsišaknijusi vergo dvasia, kad Lietuvos, kaip nepriklausomos valstybės, matyti nebesugebate – norite kam nors padus laižyti ir tiek. Tai ir laižykite, prie ko čia mes? Yra kurie sugeba mylėti ir trykšti džiaugsmu dėl nepriklausomos Lietuvos, tad nematuokite savo masteliu kitų.

 32. prašalaitis:

  Šiaip pastebėjimai:
  -yra Alko straipsnių komentatoriai, kurie yra protingi ir šmaikštūs.
  -yra komentatorių komentatoriai – labiausiai pasižymėjęs yra nepraustaburnis ne visai prie politkos, kuris(i) be klaidų nesurezga sakinio, tiesiogiai durnina ir deda visus į šuns dienas, kurie ne taip suveltai mąsto, kaip jis.
  – yra liberalpropagandistai – trockistai – Vienas gavęs užduotį vaidinti intelektualą, kitas liberalą, trečias chamą, ketvirtas turtuolį…Juk jiems moka ne už gražias jų akis. Amelijos komentus galima stebėti pasismaginimui, kaip mikliai šis propagandinis trolis užmeta jauką ir nukreipia diskusiją sau naudinga linkme. Verta iš jo pasimokyti.
  – yra daugelis protingų komentatorių, kurie užkimba ant trolio provokacijų ir ima su juo ginčytis, dėl ko greičiausiai pameta mintį ir pamiršta, ką norėjo parašyti. Todėl kartais viskas virsta negražiomis rietenomis, būdingomis delfiui ir komsomolkei.
  – ir yra Didysis Kalbos Mokytojas, tiesa pastaruoju metu kažkur dingęs, matyt, įsižeidė, kad publika visiškai nenori klausytis jo gramatinių pamokslų.
  Nieko asmeniško, tik pastebėjimai, kad diskusijos rimtomis ir gyvybiškai svarbiomis temomis nevirstų beprasmiais apsižodžiavimais apie amelijos turtą, t.y. apie nieką.

  • medus:

   Įdomūs, smagūs pastebėjimai, prašalaiti, verta nusišypsoti:) Bet galėjote ką nors pasakyti ir apie gerb. Signataro konferenciją – manau, tikrai yra ką.

   P.S. dėl “Nepolitiko” jūs ne visai teisus – žmogus ilgą laiką gyvęnęs tada dar “plačiojoje tėvynėje” (rašė komentaruose) – lietuviškai nekalbėjęs ir kalbos negirdėjęs n…. metų – tad su kalba atsiranda natūralių problemų, kurios visai objektyvios ir ne taip lengvai ištaisomos. Kas dėl charakterio – taip – ne saldainiukas, bet įvairovė yra smagu. Kai išmoksti suvokti Nepolitiko tekstą (su tiek klaidų) ir kartais užtenka kantrybės perskaityti kokį ilgesnį komentarą, dažniau jie turi prasmę nei neturi. Tik man kaip tik tos kantrybės dažnai pritrūksta..:)
   Kiti pastebėjimai teisingi.

   • prašalaitis:

    Z. Vaišvilą palaikau visu 100 proc. Jis įvardija realią tragišką Lietuvos padėtį. Arba būsim, arba žūsim, jeigu miegosime, užliūliuoti neoliberalų propagandos. Visa, kas vyksta tik rodo, kad Lietuva klupdoma ir mums rodoma, kas yra šeimininkas. Klausimas, ar leisimės parklupdomi. O nesuklupti padės tik dvasios jėga, kaip atsvara pinigų monams. Na bet čia jau kiekvienas turi kapstyti giliau ir atsakyti sau į klausimus… Pagaliau džiugu, kad savo tikrąją parsidavėliškąją esybę parodė lietuviškasis kuprotasis kerenskis.

 33. Tai:

  yra labai svarbu, ką daro gerb. Z.Vaišvila, fiksuodamas, analizuodamas ir keldamas į viešumą grubius valstybės valdymo pažeidimus ir skaudulius, kaip savotiškas metraštininkas tos Lietuvos dalies, kurios moralinė jėga yra nepakeliama tautinį tapatumą praradusiems ir beviltiškai besiblaškantiems gimtosios Tėvynės atskalūnams. Z.Vaišvila yra vienas iš tų, kuris neša tiesos žiburį per melo ir apgaulės bruzgynus, aklos beprotybės juodas prarajas ir gelmes.

 34. Taip:

  Gerb. Z.Vaišvila fiksuofamas, analizuodamas ir keldamas į dienos šviesą mūsų valstybės skaudulius ir brėždamas aiškią takoskyrą tarp tiesos ir melo bruzgynų, yra svarbus mūsų laikų metraštininkas ir moralinė jėga, kurios negali pakelti savo tautinį identitetą praradusieji ir gimtosios Tėvynės tyruose besiblaškantieji atskalūnai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: