Z.Vaišvila kreipėsi į Seimą dėl apkaltos Lietuvos Respublikos Prezidentei (tiesioginė transliacija, video) (137)

Alkas.lt asociatyvinė nuotr.

Alkas.lt asociatyvinė nuotr.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo Akto signataras Zigmas Vaišvila sausio 9 d. Seime vykusioje spaudos konferencijoje pranešė, kad kreipėsi į Seimą dėl apkaltos prezidentei Daliai Grybauskaitei pradėjimo.

„Prezidentės veiksmų visuma pagarsinant valstybės paslaptį, susijusią su jos biografijos slepiamų faktų galimu paviešinimu, vertintina kaip galimai nusikalstamos veikos ir šiurkštūs Konstitucijos pažeidimai“, – teigia Z.Vaišvila. Pasak signataro analogiškai vertintini ir kiti Prezidentės veiksmai, visų pirma, atleidžiant buvusius Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovus ir toleruojant skandalingą AB Snoro banko administravimą.

Tiesioginę spaudos konferencijos transliaciją iš Seimo galima bus stebėti ČIA.

Vykstant spaudos konferencijai jos dalyviams galima bus internetu pateikti klausimus.

Nuoroda į klausimų uždavimo sistema (veiks spaudos konferencijos metu) ČIA.

Žiūrėkite spaudos konferencijos vaizdo įrašą (www.ekspertai.eu):

Skelbiame visą Z.Vaišvilos kreipimosi į Seimą tekstą:

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila
Lietuvos Respublikos Seimui             

2014-01-09 Vilnius
Gedimino pr. 53, Vilnius

DĖL APKALTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTEI DALIAI GRYBAUSKAITEI

Vadovaujantis Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaraciją pasirašiusių asmenų statuso įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2 dalimi, kreipiuosi į Lietuvos Respublikos Seimą dėl Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės apkaltos proceso pradėjimo, nes iš gausiai ir viešai skelbiamos informacijos yra pagrindas, nustatytas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 86 straipsnyje, konstatuoti, kad Prezidentė D. Grybauskaitė pažeidė Lietuvos Respublikos Konstituciją ir galimai padarė atitinkamus nusikaltimus:

1. Prezidentė D. Grybauskaitė galimai piktnaudžiavo tarnyba ir/ar savavaldžiavo (Baudžiamojo Kodekso 228 str. ir 294 str. nustatytų nusikalstamų veikų požymiai) 2012 m. AB Snoro banko ir FNTT vadovų atleidimo skandalo metu, neteisėtai nurodydama atleisti iš darbo FNTT vadovus ir galimai kišdamasi į teisėsaugos institucijų veiklą, tiriant AB Snoro banko veiklą, taip pat toleruojant AB Snoro banko laikinojo administratoriaus ir bankroto administratoriaus atvirai ir be pateisinamų dokumentų jų galimai pasisavinamas ir/ar iššvaistomas lėšas. Dalis šių faktų patikrinti ir konstatuoti teismų. Informacija apie tai gausiai ir nuolat skelbiama Lietuvos žiniasklaidoje.

Dėl šių priežasčių Prezidentės D. Grybauskaitės veiksmuose yra akivaizdūs galimai nusikalstamų veikų požymiai – piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi ir tarnybinių įgaliojimų viršijimas (Baudžiamojo kodekso 228 str.), tarnybos pareigų neatlikimas (Baudžiamojo kodekso 229 str.), savavaldžįavimas (Baudžiamojo kodekso 228 str.). Šiomis veikomis įmonei AB Snoro bankas ir jos kreditoriams, t.t. ir valstybei padaryta didelė žala. Informacija apie tai gausiai ir nuolat skelbiama Lietuvos žiniasklaidoje.

Teismui pripažinus FNTT vadovų atleidimus neteisėtai, Respublikos Prezidentė viešai pasisakė dėl šių teismo sprendimų netinkamumo, tuo šiurkščiai pažeisdama Konstitucijos  109 straipsnį, nustatantį, kad Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai, kad teisėjas ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi, kad teisėjai, nagrinėdami bylas, klauso tik įstatymo.

2. 2012 m. spalio 14 d. referendumu Tauta teisėtai ir didele persvara atmetė Lietuvos Respublikos Seimo nuomonę dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvoje. Respublikos Prezidentė iškart po šio referendumo viešai pasisakė, kad Tautos nuomonė nėra svarbi. Tuo Prezidentė D. Grybauskaitė šiurkščiai  pažeidė Konstitucijos 3 straipsnį, nustatantį, kad niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių, taip pat 4 straipsnį, nustatantį, kad aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo ne tik per demokratiškai išrinktus savo atstovus, bet ir tiesiogiai, t.y. referendumo būdu. Šiuo Prezidentė šiurkščiai pažeidė ir Konstitucijos 9 straipsnį, nustatantį, kad svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu.

3. Prezidentė D. Grybauskaitė 2012 m. spalio 1 d. viešai apkaltino LGGRTC dėl viešai paskelbtų duomenų apie tai, jog Lietuvos Policijos departamento kriminalinės policijos vadovas Algirdas Matonis, iki 1991 m. rugpjūčio mėn. pabaigos dirbęs etatiniu KGB darbuotu, pažeidė Liustracijos įstatymo nustatytus reikalavimus ir iki nustatytos datos nustatyta tvarka nepranešė apie savo darbą TSRS KGB. A. Matonis viešai paaiškino, kad jis buvo gavęs Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir VSD užduotį likti dirbti TSRS KGB. Tačiau 2012 m. spalio 6 d. dienraštis  “Respublika” ir www.respublika.lt paskelbė interviu „Lietuva A. Matoniui dirbti KGB neliepė“ su Zigmu Vaišvila, nuo 1991 m. sausio 13-osios dirbusiu Ministro Pirmininko pavaduotoju, kurio kompetencijai buvo paskirtas ir teisėsaugos institucijų darbas, kuris buvo Lietuvos laikinosios gynybos vadovybės nariu ir VSD vadovu. Šiame interviu paneigtas žinomai melagingas A. Matonio paaiškinimas, kad jis liko dirbti TSRS KGB, tariamai gavęs Lietuvos Vyriausybės ir VSD užduotį. Tačiau nei Policijos departamento vadovybė, nei Prezidentė, kuriai atskaitingas Policijos departamentas, šią informaciją galimai nusikalstamai ignoravo, ir po 2013 m. liepos 1 d. pasibaigusios Policijos departamento reorganizacijos A. Matonis liko Lietuvos kriminalinės policijos vadovu. Atkreiptinas dėmesys, kad A. Matonis liudytojo M. Žalimo baudžiamojoje byloje dėl kriminalinės policijos vadovybės atsakomybės dėl jų neveikimo, galimai žinant apie būsimą teisėjo Jono Furmanavičiaus nužudymą, teisme paliudijo, kad jis taip pat žinojo apie tai, dėl ko siuntė į prokuratūrą savo pavaldinius. Tačiau skirtingai nuo jo pavaldinių A. Matonis byloje nėra kaltinamuoju.

Šioje situacijoje konstatuotina, kad Lietuvos kriminalinei policijai vadovauja pažeidžiamas pareigūnas A. Matonis, o Prezidentė, žinodama apie tai ir nesiimdama privalomų pagal jos pareigas veiksmų bei viešai kritikuodama LGGRTC dėl įstatymu jam nustatytos pareigos paviešinti informaciją apie A. Matonį, atliko galimai nusikalstamas veikas, atitinkančias Baudžiamojo kodekso 228 str., 229 str., 294 str. požymius (piktnaudžiavimas tarnyba, tarnybinių pareigų neatlikimas, savavaldžiavimas).

4. 2013 m. spalio 31 d. Prezidentė D. Grybauskaitė ir BNS agentūra viešai paskelbė informaciją, sudarančią valstybės paslaptį – slaptos VSD pažymos turinį. Tą pačią dieną LR Generalinė prokuratūra dėl šio fakto pradėjo ikiteisminį tyrimą. Jo metu Prezidentė D. Grybauskaitė viešai patvirtino, kad ji yra vienintelis asmuo Respublikos Prezidento kanceliarijoje gaunanti slaptus dokumentus, ir žinomai melagingai paaiškino, kad šią slaptą informaciją ji tariamai gavo tik 2013 m. lapkričio 4 d. Pagal viešai paskelbtą informaciją šiame ikiteisminiame tyrime įtarimai pareikšti Prezidentės vyriausiajai patarėjai D. Ulbinaitei, kuri Prezidento kanceliarijos spaudos konferencijos metu pati patvirtino, jog tai ji padarė sąmoningai, t.y. tyčia. Tyrimui vadovaujantis prokuroras patvirtino, kad žino nusikaltimą padariusius asmenis.

Prezidentė D. Grybauskaitė viešai atsisakė šiame ikiteisminiame tyrime būti apklausta liudytoja, pareiškė nuomonę dėl ikiteisminio tyrimo vykdymo taktikos ir eigos, nors įstatymas teisę vadovauti ikiteisminiam tyrimui ir priimti sprendimus dėl jo vykdymo turi teisę tik prokuroras, bet ne Respublikos Prezidentas. Kadangi nustatyta tvarka D. Ulbinaitė negalėjo valstybės paslaptį sudarančią informaciją gauti iš kito asmens, tik iš Prezidentės D. Grybauskaitės, darytina išvada, kad Respublikos Prezidentė neteisėtai atsisako būti apklausta liudytoja šiame ikiteisminiame tyrime, nes pati atliko galimai nusikalstamas veikas – atskleidė valstybės paslaptį (Baudžiamojo kodekso 125 str. numato atsakomybę tai padariusiam asmeniui ir tais atvejais, kai tai padaryta dėl neatsargumo), piktnaudžiavo savo tarnybine padėtimi ir neatliko savo tarnybinių pareigų (Baudžiamojo kodekso 228 str. ir 229 str.), trukdo šiam ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio prokuroro veiklai (Baudžiamojo kodekso 231 str.), slepia nusikaltimą padariusius asmenis (Baudžiamojo kodekso 237 str.), savavaldžiauja (Baudžiamojo kodekso 294 str.) ir nepraneša teisėsaugos įstaigai apie jai žinomą daromą ar padarytą labai sunkų nusikaltimą (Baudžiamojo kodekso 238 str.). Atsižvelgiant į tai, kad Prezidentė D. Grybauskaitė šią valstybės paslaptį pagarsino 2013 m. spalio 31 d., o viešai paskelbė, kad ją nustatyta tvarka pasirašytinai sužinojo tik 2013 m. lapkričio 4 d., todėl konstatuotina, kad Prezidentė galėjo atlikti nusikaltimą, atitinkantį Baudžiamojo kodekso 300 str. požymius, nes tokiu atveju galėjo būti suklastotas šios slaptos VSD pažymos įteikimo Prezidentei D. Grybauskaitei gavimo laikas.

5. 2013 m. spalio 31 d. Prezidentės D. Grybauskaitės paviešinta slapta VSD pažyma yra dėl jo biografijos slepiamų faktų. Būdama kandidate į Respublikos Prezidentus, p. D. Grybauskaitė pateikė LR VRK žinomai tikrovės neatitinkančią biografiją, paskelbtą rinkėjams (ji buvo tik iš dalies koreguota rinkimų kampanijos metu po vienos ar kitos viešai paskelbtos informacijos).  Esminiai D. Grybauskaitės slepiami jos biografijos faktai yra susiję su jos lojalumu ar nelojalumu 1990 m. kovo 11 d. atkurtai Nepriklausomai Lietuvos Respublikai. Tai yra esminiai klausimai siekiant, kad būtų užtikrinta rinkėjų teisė į tiesą apie šią buvusią kandidatę į Respublikos Prezidentus. Pagal Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos prašymus 2009 m. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų kampanijos metu Vyriausioji rinkimų komisija ir Liustracijos komisija netikrino kandidatės į Respublikos Prezidentus D. Grybauskaitės galimo bendradarbiavimo su užsienio šalių spec. tarnybomis.

Prezidentė D. Grybauskaitė net baigiantis jos kadencijai iki šiol neatsako į klausimus dėl jos biografijos, Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos paklausimus. Viešai www.president.lt skelbiama Prezidentės biografija buvo pakeista net 2013 m. balandžio mėn. (pakeisti D. Grybauskaitės 6 mėnesių kursų JAV Džordžtauno Universitete metai – vietoje iki tol skelbtų 1991 m., kada D. Grybauskaitė dar nedirbo Lietuvos Respublikos valdžios institucijose, naujai nurodomi 1992 m.). Respublikos Prezidento kanceliarijos atsakyme net pateikti žinomai melagingi duomenys (pvz., kad po 1989 m. gruodyje įvykusio Lietuvos komunistų partijos atsiskyrimo nuo TSKP D. Grybauskaitė liko ne perversmą Lietuvoje organizavusioje LKP/TSKP, kuriai vadovavo Sausio 13-оsios byloje nuteistas Mykolas Burokevičius, o tariamai įstojo į Algirdo Brazausko vadovaujamą savarankišką LKP).

Esminiai slepiami Prezidentės D. Grybauskaitės biografijos faktai yra susiję su jos lojalumu ar nelojalumu atkurtai Nepriklausomai Lietuvos Respublikai. P. D. Grybauskaitė neigia savo darbą TSKP CK Visuomeninių mokslų akademijoje, nors jos darbo byloje TSKP CK Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje yra likę tai patvirtinantys dokumentai. Slepiamas faktas, kad po 1989 m. gruodžio pabaigoje įvykusio savarankiškos LKP atsiskyrimo nuo TSKP, ji ne tik liko LKP/TSKP nare, bet ir tapo viena TSKP CK Vilniaus aukštosios partinės mokyklos vadovų – moksline sekretore.

Sausio 13-osios byloje nustatyta, kad M. Burokevičiaus vadovaujamos LKP/TSKP CK struktūrose, įskaitant ir TSKP CK Vilniaus aukštąją partinę mokyklą, buvo įdarbinta virš 800 darbuotojų. Įgyvendinant  TSKP CK 1990-02-20 d. nutarimą dėl jos nuosavybės Lietuvoje, TSKP CK Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje įsikūrė jos atstovas su kariškais, dalis perversmo organizavimo štabo. M. Burokevičiaus prašymu 1990-03-25 d. šią mokyklą, kurią Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1990-03-11 potvarkiu Nr.64p perdavė Vilniaus pedagoginiam institutui, užėmė TSRS vidaus kariuomenė. Šios įstaigos rektoriumi vietoje pašalinto S. Šimkaus, bandžiusio vykdyti šį Lietuvos Vyriausybės potvarkį, LKP/TSKP CK paskyrė LKP/TSKP CK sekretorių ir Sausio 13-osios bylos įtariamąjį Valentiną Lazutką. Čia veikė sąjunginė partinė mokykla ir politologijos mokymo centras, kurio pagrindu turėjo būti įkurtas Slavų Universitetas. Ji tapo tikru LKP/TSKP veiklos štabu su leidimų sistema, apsauga. Ketvirtame aukšte LKP/TSKP CK biuro nutarimu iškart įsikūrė ir 1990 m. birželyje pradėjo veikti radijo stotis “Tarybų Lietuva” lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis. 1991 m. gegužę ji perkelta į Sausio 13-ąją užgrobtą Radijo ir televizijos komitetą. Radijo stoties veiklai talkino TSRS kariškiai, kurių radijo stotis “Buria M” veikė netoli Nemenčinės. Kariškių ir viso šio komplekso darbą apmokėjo LKP/TSKP Centro komiteto buhalterija. Buvo leidžiami ir LKP/TSKP laikraščiai rusų, lietuvių ir lenkų kalbomis, dirbo „Tarybų Lietuvos“ ir “Jedinstvo” redakcijos.

TSKP CK Vilniaus aukštosios partinės mokyklos, ruošusios tarybinio aktyvo kadrus, dėstytojais buvo tik šio aktyvo kadrai ir spec. tarnybų atstovai. P. D. Grybauskaitė, būdama viena šios mokyklos vadovų (moksline sekretore), po 1990 m. kovo 11 d. Nepriklausomybės Atkūrino Akto paskelbimo ne tik liko dirbti šioje perversmininkų sudėtinio štabo dalyje, bet ir nevykdė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990-03-11 potvarkio Nr.64p dėl šių pastatų perdavimo Lietuvos Respublikai. Šių Prezidentės faktų slėpimas ir nepaaiškinimas, atsisakymas tai daryti, vertintinas kaip Prezidentės nesąžiningumas ir noras slėpti esminius jos biografijos faktus, taip pat šiurkštus Konstitucijos 77 straipsnio pažeidimas.

Atkreiptinas dėmesys, kad Prezidentės D. Grybauskaitės kadencijos metu paskelbta, jog LR Generalinė prokuratūra panaikino įtarimus 15-ai iš 48 kolaborantų, signatarui Zigmui Vaišvilai atsisakyta pateikti jų pavardes, nors po įtarimų panaikinimo, jų veikos nebėra šio ikiteisminio tyrimo dalykas. Taip pat neatsakoma į klausimus, ar tęsiama Sausio 13-osios bylos įtariamojo ir buvusio D. Grybauskaitės vadovo TSKP CK Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje Valentino Lazutkos paieška, ar tiriamos kitų kolaborantų galimai nusikalstamos veikos?

Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad yra pagrindai ištirti šias Prezidentės Dalios Grybauskaitės veikas ir šiurkščius Konstitucijos pažeidus bei pradėti jos apkaltą Seime. 2013 m. spalio 31 d. Prezidentės viešai atskleista valstybės paslaptis tiesiogiai susijusi su akivaizdžiu jos siekiu visais įmanomai ir net neteisėtais būdais slėpti jos biografijos faktus, paskelbti su jais susijusią informaciją valstybės paslaptimis ir neteisėtai kištis į teisėsaugos darbą. Išsamesnę informaciją šiais klausimais esu paskelbęs savo spaudos konferencijose Seime. Todėl prašau Lietuvos Respublikos Seimą, vadovaujantis Konstitucijos 74 straipsniu, pradėti Prezidentės D. Grybauskaitės apkaltą.

2013 m. sausio 13 d. Kovo 11-osios salėje Seime kreipiausi į šią Tautos atstovybę. Priminsiu šį kreipimąsi: „Jus išrinko sudėtingu Lietuvai metu. Negriaukime Tautos pasitikėjimo valstybe. Nei Seimo, nei Prezidento valia nėra ir nebus aukščiau už Tautos valią. Jos ignoravimo pasekmės būtų nepataisomos. Tyliai atsakykite kiekvienas sau į šį klausimą.“

Šiandien kreipiuosi į visų Seimo narių sąžinę ir pareigą, nes Respublikos Prezidentės veikos akivaizdžiai ir tiesiogiai griauna ne tik teisėsaugos struktūras, bet ir pačią valstybę, o svarbiausia – Tautos pasitikėjimą savimi ir viltį išlikti, išsaugoti mūsų valstybę. Sugrąžinkite šią viltį Tautai – valstybės suverenui. Gerbkite ir 320818 Lietuvos Respublikos piliečių valią bei siekį susigrąžinti valstybę – parodykite pavyzdį Prezidentei ir paskelbkite šį referendumą, įgyvendinkite 2012 m. spalio 14 d. referendumo sprendimą.

Pagarbiai,

Zigmas Vaišvila

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , .

137 komentarai

 1. pensininkas:

  Pritariu. Tik nuoseklus ir pastovus puolimas gali duoti rezultatų.

  • Nepolitikas:

   Reikia ne „pulti“, o teisėtai veikti…. puola tik šuns ir Lansbergis. 🙂

   • Nepolitikas:

    Gerb. Vaišvila : „Prezidentės veiksmų visuma sudaro pagrindą teigti, kad ponia D. Grybauskaitė šiurkščiai pažeidė Lietuvos Respublikos Konstitucijos 86 straipsnį“, – tvirtina signataras. Manau tai klaida. LR Konstitucijos 86 straipsnis:
    “Respublikos Prezidento asmuo neliečiamas: kol eina savo pareigas, jis negali būti suimtas, patrauktas baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn.
    Respublikos Prezidentas gali būti prieš laiką pašalintas iš pareigų tik šiurkščiai pažeidęs Konstituciją arba sulaužęs priesaiką, taip pat paaiškėjus, jog padarytas nusikaltimas. Respublikos Prezidento pašalinimo iš pareigų klausimą sprendžia Seimas apkaltos proceso tvarka.”
    O ponia D. Grybauskaitė šiurkščiai pažeidė Lietuvos Respublikos Konstitucijos 82 straipsnį:
    “Išrinktas Respublikos Prezidentas savo pareigas pradeda eiti rytojaus dieną pasibaigus Respublikos Prezidento kadencijai, po to kai Vilniuje, dalyvaujant Tautos atstovams – Seimo nariams, prisiekia Tautai būti ištikimas Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai, sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisingas.
    Prisiekia ir perrinktas Respublikos Prezidentas.
    Respublikos Prezidento priesaikos aktą pasirašo jis pats ir Konstitucinio Teismo pirmininkas, o jo nesant – vienas iš Konstitucinio Teismo teisėjų.”- t.y. sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisingas!!

  • faustas:

   Tokiu atveju žmonės sakydavo: “Šlapimas į galvą trenkė”. Aš manau, kad Zigmui pamokama už tą “šlapimą”. Kartais, tai visai protingas žmogus, kartais, kažkoks nebrandyla, iš kažkokios sendaikčių spintos ištrautas į dienos šviesą ir pastatytas galūlauky, kad varnėnus baidyti.

 2. pensininkas:

  Pranešimo tekste neparašyta valanda. Pranešu, kad Vaišvilos spaudos konferencija prasidės 10 val.

 3. Nepolitikas:

  Gerb. Vaišvila nelabai susigaudo LR Konstitucijoje. O gaila. LR Konstitucija nustato: „Respublikos Prezidento asmuo neliečiamas: kol eina savo pareigas, jis negali būti suimtas, patrauktas baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn.” – Taigi NIEKAS negali patraukti Prezidentą baudžiamojon atsakomybei t.y. „įgyvendinti“ BPK numatyta procesą. Taigi ne prokuratūra, ne kas nors kitas negali išaiškinti padarytas nusikaltimas ar ne. Išskyrus atvejus, nusikaltimo darymo metu, kaip Prezidentas užklūpomas nusikaltimo vietoje su visais įrodymais. Bet tai jau fantastika! Lieka tik apkaltos procesas. Ir tik jo metu gali buti tarp Konstitucijos šiurkštų pažeidimu ir priesaikos sulaužimo, dar paaiškėti „jog padarytas nusikaltimas“, t.y. „Respublikos Prezidentas gali būti prieš laiką pašalintas iš pareigų tik šiurkščiai pažeidęs Konstituciją arba sulaužęs priesaiką, taip pat paaiškėjus, jog padarytas nusikaltimas. Respublikos Prezidento pašalinimo iš pareigų klausimą sprendžia Seimas apkaltos proceso tvarka.“ Taigi schema paprasta: apkalta-pažeidimu(t. sk. nusikaltimu) nustatymas – pašalinimas – baudžiamoji atsakomybė(kaip piliečiui) ir apribojimas (kaip Tautos atstovui). O ne atvirkščiai.

 4. Testas Seimui:

  Dar vienas drąsus, principingas ir labai reikalingas Lietuvai gerbiamo Z.Vaišvilos žingsnis. Belieka eilinį kartą nuoširdžiai palinkėti Signatarui stiprybės ir sėkmės. Tik ar bent šį kartą Seimas reaguos, ar ir vėl eilinį kartą parodys savo bailumą ir bejėgiškumą? Vilkinti apkaltos klausimo iškėlimą liko labai maža laiko, trauktis nebėra kur. Jei Seimas norėtų nors bent dalinai atstatyti savo prarastą gerą vardą visų mūsų akyse, jis privalo pasielgti principingai ir garbingai- melagė (bent jau dėl savo slepiamos biografijos ir “skiepų” skandalo), bailė, intrigantė, negerbianti Tautos valios, diktatoriškai užvaldžiusi teisines institucijas, prezidentė negali turėti jokios teisės toliau eiti savo pareigų.

  • Nepolitikas:

   “Jei Seimas norėtų nors bent dalinai atstatyti” – 23 m.!! O tai tamstai ką nors pasako? Gieda rašyti tokius žodžius. Ne viena iš valdžios (seimas, prezidentė, ir t.t.) nieko nenori … jiems pilnai užtenka: „yra kaip yra“. Jog ką parašėt apie prezidentę(aš visiškai palaikau)- pilnai tinka Seimui.

   • pozicija:

    Nei vienas Seimas dėl savo nuodėmių savęs “nepaleis”- beviltiška diskusija apie tai. Kitas dalykas- nereiktų pamiršti, kad valdančiojoj daugumoj yra ne vienas prezidentės “NEdraugas”, kuris, logiškai mąstant, neturėtų pasigailėti ir “atleisti” vienvaldę carienę nuo atsakomybės. Kodėl trumpam nepasinaudojus kad ir tokiais “sąjungininkais” dėl vienintelio tikslo- išvalyti prezidentūrą nuo šiukšlių? Kalbu ne apie aklą “kerštą”, bet apie Tiesos kelią. Pavyzdį, kai Seimas galėjo sugebėti pabūti teisingu ir principingu bent laikinai, turėjome- Pakso atvejis. Pamiršot? (Nesiimu šioje vietoje diskutuoti ir aptarinėti Pakso kaltės ar “kaltės”- ne ta tema) O kai išsivalysim, kiekvieni savaip galėsim pakovoti dėl žmogaus, verto Prezidento vardo… Toks turėtų būti visų mūsų tikslas.

    • N:

     Nesiimu šioje vietoje diskutuoti ir aptarinėti Pakso kaltės ar “kaltės”- ne ta tema.

     Būtent tą ir reikia daryti. Patinka ar nepatinka asmeniškai Paksas, bet jis buvo nušalintas iš esmės už nieką.

     • Istorija:

      Sutinku su Pozicija. Dabar kalbame apie šių dienų prezidentę, “vienadienę”, tikiuosi.

      • Nepolitikas:

       Ką noriu pastebėti: jeigu norim susigražinti valstybę, tai negali būti „Nesiimu šioje vietoje diskutuoti ir aptarinėti Pakso kaltės ar “kaltės”- ne ta tema”(“pozicija”)-visos(Konstitucijos) temos yra vienodai svarbios ir žinoma „vietoj“. Paksas „bet jis buvo nušalintas iš esmės už nieką”(“N”), ar tikrai už „nieką“? LR Konstitucija(12 str. 2 d. !) nustato: „Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.” Straipsnis sukonstruotas atsižvelgiant į Lietuvą, o ne kokia nors „į kitą valstybę“. Tai yra reikšmingas dalykas, antai konstrukcija butu kitokia: „Išskyrus (…) kitos valstybės pilietis negali būti kartu ir Lietuvos Respublikos pilietis“. Taigi kad turėti „dvigubą“ pilietybę, PIRMA reikia turėti Lietuvos Respublikos pilietybę ir tik vėliau tapti („įsigyti“) kitos valstybės piliečių, ir „įstatymo numatytus atskirus atvejus“ neprarasti Lietuvos Respublikos pilietybę, t.y. jį ne gali buti atimta(„Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas.“) Atvirkščiai, t.y. „dvigubos“( kada LR pilietybė yra pažeminimą, t.y. ne „pirma ir pagrindinė“) įsigijimą Konstitucija nenumato. O argumentai, kad taip darė kiti prezidentai yra niekini : „Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.“(LR Konstitucija 7 str.) Taigi Grybauskaitė irgi šiurkščiai pažeidė LR Konstituciją, suteikdama pilietybę Amerikos pilietei, pažemino Lietuvos Tautą.

 5. Ona Voveriene:

  Vargšas vaikinas – stogas kaip reikiant pavažiavo. Negi neatsiras nei vieno gailestingo psichiatro, kuris ligoniuku pasirūpins. Gaila vaikino. Gražus berniokas. Negi Lietuvoje neatsiras nei vieno gailestingo žmogaus, kuris nutrauks vargšiuko kančias?
  Pagarbiai Ona Voverienė, Vilnius, 2014.01.08

 6. Mikas Voverienei:

  Ir kaip Jums solidžiai moteriškei kyla ranka rašyti prieš Vaišvilą, ginant TSKP gretose iki 1991 metų buvusią?? Kur Jūsų sąžinė?

  • Nepolitikas:

   Retorinis klausimas: „Kur Jūsų sąžinė?” … Ten kur “tampax’as“. .. 🙂

   • faustas:

    Vaišvilos “šyšas” matyt užkrečiamas. Iš patriotų staiga atsiverčiama į stalinistus, užsipuolami kritiškai matantys Zigmo savireklamos akciją. Net nebegalvojama, iš kur ėmėsi Vaišvila, kiti Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariai, kuo TSRS laikais jie užsiėmė, kas
    juos suvedė už vieno stalo? Toliau savo nosies reikėtų pažvelgti, tuomet po kelių metų, kuo neabejoju, neteks nusivilti šituo sukeltu cirko vaidinimu.

 7. APKALTA:

  BARAVYKAITEI PRIKLAUSO VIEN UŽ BANKO SNORAS IŠ ANKSTO SUPLANUOTĄ IR TYČINĮ SUŽLUGDYMĄ!!!

 8. APKALTA:

  SNORAS ne bankrutavo, o jį užgrobė plėšikai Grybauskaitė, Kubilius, Šimonytė, Vasiliauskas, jų bendrininkai Freakley ir jo parankiniai, bei Generalinė prokuratūra, kurie banko užgrobimui ruošėsi iš anksto. Buvo iš anksto paruošti specialiai „Snoro“ užgrobimui reikalingi įstatymų projektai, prokuratūroje pravesti pasitarimai, pasamdytas Freakley ir t.t.. Šias aplinkybes patvirtina ir laikinosios komisijos, tyrusios „Snoro“ žlugimą išvados, kurios objektyviai atspindi įvykių eigą užgrobiant “Snorą”. Vilniaus apygardos teismas priėmęs sprendimą pripažinti “Snorą” bankrutavusiu ir likviduojamu tapo Banko SNORAS plėšikų bendrininku. Akivaizdu, kad Freakley ir jo komandos darbo užmokestis buvo padidintas du kartus ir daugiau, iki 5 mln. Eurų, todėl, kad Freakley pakeistų savo pirminę išvadą pateiktą 2011-11-17 viešai spaudos konferencijoje, kad AB bankas „Snoras“ yra likvidus ir mokus. Išsiderėjęs, kad darbo užmokestis būtų padidintas du kartus ir daugiau Freakley pareiškė, kad neva vertėjai klaidingai išvertė jo žodžius. Taigi, Freakley ir jo komandos darbo užmokestis buvo padidintas du kartus ir daugiau ne už darbą, o už bendrininkavimą nusikaltimo padaryme. Yra pakankamas pagrindas teigti, kad: 1. Nacionalizuotas bankas „Snoras“ buvo likvidus, mokus ir jo perspektyva buvo stabili. 2. Lietuvos bankas vykdė kenkėjišką veiklą banko „Snoras“ akcininkų, kreditorių ir obligacijų turėtojų atžvilgiu. 3. Vyriausybė ir Lietuvos bankas, gavę Grybauskaitės nurodymą, yra banko „Snoras“ užgrobimo ir tyčinio bankroto organizatoriai ir vykdytojai. Banko SNORAS plėšikai apiplėšė ne Antonovą ir Baranauską, o apie 150 tūkstančių fizinių ir juridinių asmenų. Banko SNORAS plėšikai Grybauskaitė, Kubilius, Šimonytė, Vasiliauskas ir Ko turi būti teisiami ir pasodinti į kalėjimą už didelę žalą Valstybei, kaip Timošenko Ukrainoje.

 9. PADĖKIME EKSPERTAMS.EU APSIVALYTI...:):

  VALSTYBĖJE PAPRASTI PILIEČIAI TURI TIK TEISĘ DALYVAUTI RINKIMŲ FARSUOSE.BET APVALYTI EKSPERTUS NUO NAKUI PRITIKUSIO ,,DVARO” POLITOLOGO VADIM VOLOVOJ ,MANAU ,GALIME… PRIMENU, KAD ŠIS DVARO GYVENIMO APRAŠINĖTOJAS METŲ APŽVALGOJE TARP 3 SVARBIAUSIŲ LIETUVOS ĮVYKIŲ ,,ĮSIGUDRINO NEPASTEBĖTI” DVIDEŠIMTMEČIO LYGIO ĮVYKIO- SĖKMINGOS REFERENDUMINĖS TAUTOS INICIATYVOS…BET VISOSE SAVAITINĖSE APŽVALGOSE ŠIS DVARTARNIS VISADA,,APDAINUOJA” PREZIDENTĘ… SIEKIANTIEMS PADĖTI APVALYTI EKSPERTUS NUO DVARO ,,LAKŠTINGALĖLIO” SIŪLAU BŪTI SOLIDARIAIS IR NERAŠYTI KOMENTARŲ PO JOKIAIS EKSPERTŲ TEKSTAIS!!! JEI TAIP ELGSIS DAUGUMA SKAITYTOJŲ- NAKAS SUREAGAUOS, NES KOMENTARAI RODO PORTALO POPULIARUMĄ. BŪKIME SOLIDARŪS IR PADĖKIME EKSPERTAMS APSIVALYTI. KAS GALI PRISIDĖTI PLEČIANT ŠIĄ APVALYMO AKCIJĄ PRAŠAU PARAŠYKITE: UZMERGAITE …GMAIL.COM VIETOJe TAŠKŲ t. b. ŽENKLAS ETA.JEI PAŠTO ADRESAS KOMENTARE RAŠOMAS VISAS- TUOMET IŠTRINA…

 10. Doc. (Vilniaus universitetas):

  Abu tokiu 🙂
  Ir Grybauskaitei apklata neprošal. Pats laikas jos perdėtą populiarumą sumažint.
  Ir Vaišvila su nacionalistai susidėjęs savo įvaizdį sugadino 🙂

 11. Nojus:

  Kas eis į Prezidento rinkimus nuo REFERENDUMININKŲ?
  Vaišvila ar DAMBRAUSKAS?
  Turėtų surengti vidinius debatus ir išrinkti kandidatą SLAPTU balsavimu.
  Klaidų nebeturime teisės daryti.
  Kiekvieną žingsnį būtina SVERTI einant per pelkę kulgrinda.

  • Perkūno paukštis:

   Tepadeda jums Dievai.

  • medus:

   Kaip matote, pavojingiausią prezidentės oponentą – gerb. Vaišvilą – sistema stengiasi eliminuoti iš žaidimo jau dabar, bendražygių rankomis. Neturėtume stebėtis – įprasta taktika, geresnės dar niekas neišrado – skaldyti ir valdyti, manipuliuoti ir pjudyti savų rankomis. Prisimena Sąjūdžio laikai, tik mes jau išaugome, labiausiai – suvokimu, o tai daug ką keičia. Bloga patirtis yra efektyvi mokykla, kur kas efektyvesnė už gerąją.

   Mano įsitikinimu, Z. Vaišvila yra vienintelis realus pavojus monarchei, todėl ir daroma viskas, kad signataro galimybės sumažėtų iki minimumo. Laimėjimas? – klausimas – per daug nežinomųjų, bet pigios kosmetikos galimybės prieš signatarą – nulinės. Tuo absoliučiai neabejoju. Ir vien tai jau būtų laimėjimas.

 12. medus:

  Valstybė, kurioje Konsitucija, įstatymai ir teisė yra padaryta valdžios tarnaite, vengdama galutinio sunaikinimo, turi apsivalyti. Žuvis pūva nuo galvos, šiuo atveju – nuo nebaudžiamos monarchės karūnos. Savo paskutiniu beviltišku veiksmu – atsisakydama duoti parodymus dėl valstybės paslapties nutekinimo, prezidentė pademonstravo savo įprastinę baimę ir užtikrino Tautą, kad, jai, kaip visada, saugiau po stalu. Tai suprantama. Kaipgi duosi parodymus, jeigu jie atves į pačios namų kiemą? Tik kokiame įstatyme numatyta, jog prezidento valioje spręsti kada ir kokio įstatymo laikymasis yra perteklintis, kada reikia ieškoti nusikaltėlio, o kada – nereikia?
  Pagarba Signatarui, jog jis nepaliauja veikęs taip, lyg mes iš tiesų gyventume demokratinėje valstybėje, bent jau taip vadinamoje. Kol bus tokių žmonių, vities yra. O ką darys (ES) seimas?

 13. Algimantas Končius:

  Teisingai, seniai laikas.

 14. albinas:

  Gal gali šitos informacijos šaltini nurodyti. Turiu omeny “LONDONO VESTMINSTERIO TEISME PAAIŠKĖJO”. Nes bent jau LT Masmedioi niekur neužtikau.

 15. Nagi:

  O Jėzus Marija, šiam žmogeliui visiškai stogą nunešė, atrodo smarkių vėjų nebuvo, o puola kai nuo grandinės nutrūkęs piktbulis. Dievę kas ji apramins?

 16. medus:

  Kas nors mato transliaciją? Jokio signalo iš seimo.

 17. pensininkas:

  Kodšl nevyksta transliacija? Žiūriu 1984-1988 metų italų filmą “Aštunkojis”, todėl labai jaudinuosi dėl Zigmo Vaišvilos.

 18. Danguolė:

  Tai spaudos konferencija uždrausta?

 19. Taigi:

  Nesiunčia jokio vaizdo ir pas mane.

 20. Istorija:

  Vaizdas atsirado tik 10:16 val., būtinas įrašas.

 21. Pi Ratui:

  Jeigu “techinės kliūtys” netyčinės, gavęs įrašą, vėliau Alkas turbūt įkels čia. Bet visai gali būti, kad ir konferencijos vaizdo įrašymo sistema “nesuveikė” 🙂

 22. Zigmas Vaišvila:

  Iškart po spaudos konferencijos Seimo ryšių su visuomene skyrius pranešė, kad buvo transliacijos techninės problemos. Internetu gaunami klausimai taip pat “atkeliavo” tik po spaudos konferencijos. Tikiuosi gauti “linką” į Seimo serverį dėl šio vaizdo įrašo. Iki šiol gaudavau ir nedelsiant siųsdavau visiems besidomintiems.
  Blogiausiu atveju įrašas tikrai yra, nes visą spaudos konferencijos vaido įrašą vykdė http://www.ekspertai.eu video kamera.

 23. Zigmas Vaišvila:

  Kreipimosi į Seimą tekstas jau išsiųstas.

 24. Nepolitikas:

  1. 1 . Komentarai, nuomonės išsakymas, atsakymai į klausimus ir t.t. – nėra „piktnaudžiavo tarnyba ir/ar savavaldžiavo“ požemis. Tuo labiau prezidentas nėra tarnautojas, o yra Valstybės vadovas, t.y. nėra nusikaltimo subjekto ir nusikalstomos veikos. Akivaizdu, kad „Respublikos Prezidentė viešai pasisakė dėl šių teismo sprendimų netinkamumo“ yra kritika, kadangi teismas buvo baigtas(sprendimas buvo priimtas)- nėra nusikaltimo sudėties. Dar daugiau LR Konstitucija 33 str. nustato: „Piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus. Draudžiama persekioti už kritiką.“
  2. „Šiuo Prezidentė šiurkščiai pažeidė ir Konstitucijos 9 straipsnį, nustatantį, kad svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu.“. Nėra jokio pažeidimo. Ji neuždraudė referendumą, nebandė sutrukdyti Tautai pasisakyti(„neskelbia nepaprastąją padėtį“). Referendumas įvyko! O kad referendumo sprendimas yra ignoruojamas, tai yra kaltas Seimas, jog jis turėjo paruošti ir patekti prezidentei(LR Konstitucija 67 str. 3 p.). LR Konstitucijos 71 str. 3, 4 d. : „Referendumu priimtą įstatymą ar kitą aktą ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pasirašyti ir oficialiai paskelbti Respublikos Prezidentas. Jeigu nurodytu laiku tokio įstatymo Respublikos Prezidentas nepasirašo ir nepaskelbia, įstatymas įsigalioja po to, kai jį pasirašo ir oficialiai paskelbia Seimo Pirmininkas.“

  3. Aplamai yra prokuratūros reikalas(LR Konstitucijos 118 str.), t.y. „Prokuroras, vykdydamas savo funkcijas, yra nepriklausomas ir klauso tik įstatymo.“ Net teismai nieko negali padaryti.

  4. Teisiškai viskas tvarkoje. Atsisakė būti liudininkė. Ar tai yra LR Konstitucijos pažeidimas? Akivazdu, kad ne.

  5. Tai yra vienintelis LR Konstitucijos pažeidimas ir priesaikos sulaužimas, jog melas(apgaulė) nesuderinama su „prisiekia Tautai būti ištikimas Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai, sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisingas.
  Nors, gerai žinant LR Konstituciją, ji padarė ne mažiau, kaip dešimt šiurkštų Konstitucijos pažeidimu, bet gerb. Z. Vaišvila …. „nepamatė“. Reiškia dar per anksti jam būti Tautos Prezidentu.

 25. Viktoras:

  Gerb.Z.Vaišvila,Jūsų pateikti vertinimai yra teisingi tik iš dalies,o šiaip esate politiškai pasiklydęs.Deja.Raginčiau atkreipti dėmesį į tai,kad šiuo laikmečiu geresnių už D.Grybauskaitę galimų kandidatų užimti Prezidento postą nėra.

  • Taigi:

   ..todėl, anot Viktoro, belieka rinkti krūvas įstatymų pažeidusią, neaisku kam dirbančią, savo šešėlio bijančią Grybauskaitę 🙂 juokingiau nesugalvosi, komentatoriaus lėkštą supratimą išreiškiantis pasiūlymas. Na neabsoliutinkim, kiti turi geresnių kandidatų, nespręskite tik pagal save. Tarp kito, net nė vieno kandidato nebuvimas Grybauskaitės neatleistų nuo atsakomybės už savo veiksmus.

  • Nepolitikas:

   Nėra jokių „geresnių už D.Grybauskaitę galimų kandidatų“. Visi dundukai. Vienas butu geras tik pats Z. Vaišvila. Bet jam dar reikia tobulinti save, bei kartu kitais paruošti referendumą dėl rinkimu. Kitaip visi balsuos už jį, o VRK balsus skaičiuos už kitą(arba už Grybauskaitę). Tautos kandidatas ES nepriims(kaip ir via „politinė sistema“. Man atrodo net žema yra siūlyti gerb. Z. Vaišvilai „atkreipti dėmesį“, ką siūlot tarnauti turtuoliams?

 26. medus:

  Kaip pabodo vien kalbos – į sieną, į niekur. Teisėsauga valdoma, visos kitos institucijos ir pareigūnai – kišeniniai, visuotinė tyla ir prezidentės savivalė. Kada seimas išdrįs būti Seimu, o ne Grybauskaitės kilimėliu? Na kada nors vieną kartą bus galima tos intitucijos pavadinimą parašyti iš didžiosios? Nors šiaip, įvairumo dėlei, nors kartą tai padaryti tikrai norėčiau:)

 27. L.J:

  TIKRU TAUTOS ATSTOVU SEIME, deja tik apie 40 Pilieciu- deputatu, o dauguma, arba bailiai,arba
  korumpuoti. PAGARBA SIGNATARUI ir Pilieciui Z. Vaišvilai.

 28. Gintautė:

  Man patinka ir Z. Vaišvila ir D. Grybauskaitė, suvieniję jėgas galėtų daug nuveikti. Gaila.

 29. Lietuvos žmogus:

  Rytai turi gerą patarlę. Šunes loja — karavanas eina. Būtų nors vienas žmogus — savo išsilavinimu, erudicija, kalbų mokėjimu, iškalba, oria laikysena, ryžtu, ir drąsa kovoje prieš prorusiškos darbo partijos nesąmones, bent kiek priartėjęs prie Dalios Grybauskaitės, gal ir turėtume kitą Prezidentą… Bet deja, deja, DEJA….
  Visi “oponentai” – neverti jos. Yra gerbiamas Nausėda geras ekonomistas, yra keletas tautininkų, be galo mylinčių Lietuvą, yra iškilių kultūros žmonių ilgais baltais švarkais, pagatavi Lietuvą ant rankų nešt ir ttt ir pan.. Bet net iš jų visų nulipdžius vieną asmenybę būsimam LT Prezidentui, esama Prezidentė jį lenktų įgyta praktika, vadovavimo įdirbiu ir pažinčių ratu Europoj ir Pasauly. Miegokit ramiai – Jos ekselencija puikiai susitvarko. Svarbiausia — Lietuva, esant dabartinei Prezidentei, saugiai atskirta nuo Rytų okupanto klastų begalinės lavinos. O su Vakarais viskas yra pakankamai gerai. Dar viena kadencija Dalei Grybauskaitei garantuota. Aš, ir aplink mane visi tikrai už.

  • medus:

   Taip, miegokit visi ramiai, kaip iki šiol, pabusite kai bus vėlu.

   Grybauskaitė, dirbusi su perversmininkais prieš nepriklausomą Lietuvą ir toliau sėkmingai visus tampo už virvučių, kaip gerai ir buvo išmokyta sovietų tarnybų. Išsilavinimas – partinis sovietinis, erudicja – minimali (impalntuota tarybinė), iškalba – tik įrašuose (gyvai bijo išsižioti, kad tiesa neišsprūstų), orumas – kiekvieno ES ponaičio sėdimosios laižymas (atsiprašau), ryžtas – be abejo – pasirengusi parduoti Lietuvos žemes iki paskutinio centimetro, drąsa – lindėjimas po stalu, kai turėtų išdrįsti kalbėtis su Tauta, neleisti ES globalistams atimti Lietuvos žemes, neleisti keisti Lietuvos Konstitucijos, neleisti gėjams ir kitiems atimti iš Lietuvos šeimų vaikų, neleisti snorams “administruoti” Lietuvos biudžeto lėšas ir t.t.. – sąrašą galiu padaryti labai ilgą.
   Taip, tikrai “gera” prezidentė – miegok pats “Lietuvos žmogau”, mes pabudome ir kelsimės.
   P. S. Jos anglų kalba – gera tik tiems, kurie nemoka anglų, o šiaip labai vidutiniška – porą sykių klausant teko raudonuoti 🙂

  • gaudy:

   be abejo ji geriausia…geriausia koloborantė, geriausia komunistė, geriausia stukačių lyderė … ir t.t

  • savanore:

   kas kas zmogus??????????nuo kada bobikas zmogumi patapo?

  • savanore:

   ramiau miegosiu kai grybauskaites vietoj sedes toks Zmogus kaip L.Balsys ar Z. Vaisvila.

   • atsargiau:

    balsys- euroBolševikas, laižys shikną briuseliui ne mažiau nei grybašenka.

   • mintis:

    BAlsys??????????????.Va ir pasimauna žmonės?
    Vieno klausimo žmogus ne visada geba apimti,aprėpti visumą ir daryti teisingus sprendimus
    Vieno klausimo žmonių turime ir nemažai.Gebančiu turėti išmintį ir skvarbų žvilgsnį,kartu gebantį aprėpti plačiai ir sunivw

    • mintis:

     Gebančiu turėti išmintį ir skvarbų žvilgsnį,kartu apimantį plačiai ir gautą vaizdinį perkeltį į sprendimų lauką išskiriant valstybei ir Tautai pirminius ir svarbiausius prioritetus dabarčiai ir ateičiai,tai neeilinės asmenybės gebėjimas ,kuris būtinas vadovui.Kartu visos asmeninės ambicijos: patinka,nepatinka vidiniai ir išoriniai negalavimai turi ištirpti prieš valstybės ir Tautos reikalus.Tai labai sudėtinga,bet ir garbė amžiams-vesti Tautą,rūpintis Tautos valstybe ir džiaugtis su savo Tauta sukurta gerove.Manau tai sąžiningo,garbingo vadovo amžina laimė,jo ryški pėda gyvenimo ir istorijos smėlyje.Todėl kai pradeda žmonės sakyti gal tas ar tas prezidentu,supranti,kad kažkas kažko labai nesuprato.Sakykit ką norit,bet premjeras ar jis vienas iš vadovų Lietuvos,kuris galėtų ką džiuginti?Ar koks kitas galimai netiesoje?

  • Nepolitikas:

   Lietuvos žmogau, kada pradėsi mastyti, kada suvoksi LR Konstituciją, kada tapsi Lietuvos Respublikos piliečiu, tada galima bus su tavimi diskutuoti. O dabar, kada Lietuvių Tauta tau „šuns“ pavidalu, o melas, bei bukumas tau išsilavinimas ir erudicija, tu esi paprastas (nekvalifikuotas) idiotas. …„Miegokit ramiai“ – jus Tautai nereikalingi, mes galim puikiai susitvarkyti be jūsų … Bet kam jus reikalingi be mūsų? Be mūsų žemės, be mūsų ranku ir t.t. Na, nebent „iškilių kultūros žmonių ilgais baltais švarkais“ šluostyti užpakalį ES „intelektams- gėjams“. Pagalvok su „Jos ekscelencija“: kokia nauda Lietuvai iš jūsų? … Jog vien nuostoliai…

 30. vilte:

  Didziausia pagarba gerb. Z. Vaisvilai , noreciau Tokio Prezidento musu Lietuvai !

 31. Balsuojant uz zmogu:

  Turim teise zinoti jo biografija.Privalom.Kaip kitaip galim spresti.Bet…ateis visokie rinkimai,sarasai tie patys,kandidatai ,is kuriu vel nebus ko rinktis-nebent maziau bloga.Ir tie patys zmones sedes savo iprastose kedese.Jei kils kazkokia protesto banga-bus supriesinta tarpusavy,diskredituota.Rinkimai-insrumentas,o pas mus jis-blogas-pabandykit sriuba valgyti sakute…Reikia vystyti Lietuvos saraso,kur apie kiekviena asmeni viskas skaidriai nusvieciama ideja.Kada isikurs Naujasis Atgimimas ?Zmones laukiantys naujos kartos,jaunimo,atejimo vietoj seniu,kuriuos vadina sovietzmogiais gali labainusivilt-kaip matom I prieki vel islindo astriadanciai karjeristai,kurie puikiai prisiderina bet kokiom salygom,prie bet kokios valdzios.Anksciau tai buvo komjaunimo aktyvistai(dabar virte turtingais kapitalistais),dabar -konjaunuoliai,ar kaip ten ?O kas nekarjeristas,bet darbstus -isvyks,bent jau pamates,kas laukia pensininku …

 32. Pilietis:

  Teisingai.Pritariu “medaus” visiems komentarams

 33. Pilietis:

  Corrado Katani tegul žiūri prisitaikėliai

 34. Dainius:

  Klounas! Eitų dirbti į cirką su beždžionėmis bezdėti

 35. social-leberal-konservams:

  Palundra!!!!!!
  Putinas nupirko prancūzus!!!!!
  Štai rusijos AGENTĖ http://www.ekspertai.eu/marine-le-penis-europos-sistemos-laukiu-tik-vieno-kad-ji-susprogtu/

  FAS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 36. pensininkas:

  Buvau tremtinys ir politkalinys bei liaudies priešas, gyniau tele bokštą ir budėjau prie Seimo. Bet dabar, kaip ne keista, konservatorių dėka už tai, kad rinkau parašus Referendumui surengti, tapau Lietuvos priešu ir Kremliaus ranka. Skaudu, kad gilioj senatvėje esu taip “savų” iškoneveiktas. Atleiskit, kad ne visiškai į temą pateikiu ne valstybine kalba, angliškai nemoku, pastabas apie asmenybės kultą Lietuvoje. Cложно не заметить, как шаг за шагом (Lietuvoje) формируется культ своего «фюрера» (mėlinu chalatu), который под лозунгами демократии и европейских ценностей форматирует под себя политическое пространство республики. Независимые партии становятся внесистемными – криминальной «рукой Кремля». Отдельные политики со своим мнением, попадают под пресс, который должен придать этому мнению нужные формы.

  • medus:

   Taikliausiai išsireikšta apie fiurerį mėlynu chalatu – taikliau nepasakysi:)
   Na o pametus šypsenas, viskas taip. Ir norėtųsi jums pritarti, jus užjausti ir padejuoti, kad va, viskas taip. Gal ir reikėtų taip padaryti, gal ir sveika būtų. O realybė tokia, kad taip jaučiasi daugybė žmonių, tik jau net nebedejuoja, nes valdžiai dejonės nerūpi – teisingiau, jie jomis maitinasi, tarpsta Tautos neviltyje ir paniekinime. Jiems tai netrukdo ir net patinka. Yra ir palatesnė mane dominati “filosofija” šiuo klausimu, bet tiek to, čia nesiplėsiu.

   Todėl laikas telktis ir žiūrėti ką mes galime padaryti, laikas palaikyti bendraminčius, sakyti tiesą kur ji turi būti pasakyta. Ir tikėti, kad tai, kad teisinga ir teisu, vis tiek nugalės, kad melas pasmerktas žlugimui. Mūsų mintys daug ką keičia, pasistenkime, kad tas pokytis būtų teigiamas – nebūkime nelaimingomis aukomis, būkime visaverčiais piliečiais, lietuviais, žmonėmis – nors viduje. Žmogus gali būti suvaržytas išoriškai, bet vidaus niekas suvaržyti negali. Pagarba signatarui, kad jis šios vidinės laisvės niekada neprarado.

   • Kemblys:

    ‘medus’, kas Tau atsitiko? Kur dingo svetimžodžiai? Ar čia koks niekšas pasinaudojo ‘mėlynu’ paveikslėliu, norėdamas ‘kemblį’ apgauti?

    • medus:

     Kembly, nemaniau, kad skaitysite – tikrai reikėjo kokį žodelį įterpti, kad ir jūs galėtumėte įsijungti į pokalbį;) Bet štai vistiek įsijungėte, šaunu. Gal ką kokį gerą žodį ir pensininkui rasite?

     • Kemblys:

      Pensininkas ruskai rašo. Kažkada turėjau nemalonumų, kai su ruskiais karininkais pakalbėjau ‘tikrąja’ rusų kalba. Negi ‘alke’ rašyti dviaukščius ar triaukščius ‘švelnius’ žodelius..?

      • medus:

       Kalbos mokėjimas nėra blogybė pati savaime. Pensininkas rašo taip, kaip mato geriausia išreikšti tai, ką tuo metu nori pasakyti. Manau, visi supratome. Jūs rašykite taip, kaip norisi jums.

       Beje, pensininko mintys labai taikliai atliepia į Signataro mintis ir tai, kas darytina mūsų valstybėje, kad “fiureriai mėlynais chalatais” liautųsi siautėję. Žmonės kaip pensininkas ieško vilties – jos toli ieškoti nereikia, ją galima rasti ir šio pranešimo tekste, drąsiuose Tautos žmonėse, kuriems melas netapo kliūtimi sakyti tiesą.

  • savanore:

   jeigu jus iskoneveike konservatoriai,vadinasi,jus-Zmogus .nurimkite.

 37. pensininkas:

  Dėkoju Medui ir visiems kitiems už supratingumą, padrąsinimus ir kitus gražius žodžius. Iki kito karto. Labanakt mielieji.

 38. Atgalinis pranešimas: Signataras Z.Vaišvila TS-LKD nariams atsakys ar jis yra Rusijos „specialiųjų tarnybų įrankis“ (tiesioginė transliacija) | Alkas.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: