V. Radžvilas. Pavergti laisvinant (30)

Vytautas RadžvilasDraudimai visada buvo laikomi būtina žmogaus ugdymo dalimi ir pamatine civilizuoto gyvenimo sąlyga. Šiandien skamba raginimai jų ne tik atsisakyti, bet ir užsimota juos tiesiog prilyginti neteisėtos prievartos ir net smurto prieš asmenį apraiškoms.

„Draudimai – sovietmečio reliktas“, „Draudimai – totalitarinio mąstymo požymis“, „Draudimais nieko nepasieksime“ – su šiais naujosios žmogaus ugdymo filosofijos „perlais“ susiduriame kiekviename žingsnyje. Jos skleidėjams nė motais, kad tokia „išmintis“ paneigia ne tik žmonijos sukauptą teorinę ir praktinę ugdymo patirtį, bet ir prieštarauja sveikam protui. Esame įtikinėjami, kad tik išguję iš savo gyvenimo visus draudimus galutinai atsikratysime mus vis dar slegiančios totalitarinės mąstysenos kupros ir tapsime iš tiesų laisva ir humaniška visuomene. Reikia pripažinti, kad iš visų pusių sklindančios sirenų giesmės apie „laisvę“, „humanizmą“ ir „pažangą“ galiausiai paveikia ir ne vieną linkusią blaiviai mąstyti galvą.

Vienas svarbiausių ideologizuoto mąstymo bruožų yra aklumas akivaizdiems tikrovės faktams. Vienas iš tokių faktų neabejotinai yra tas, kad visos iki šiol žinomos kultūros ir visuomenės manė esant būtina draudimais varžyti nekontroliuojamus ir todėl potencialiai pavojingus savo narių troškimus. Tačiau šiandien laikyti šį pamatinį civilizacijos faktą neginčijama duotybe darosi pavojinga, mat šitaip „senamadiškai“ mąstančius asmenis entuziastai „uždrausti draudimus“ jau nesivaržydami rikiuoja į „reakcionierių“, „tamsybininkų“, „laisvės ir pažangos priešų“ gretas.

Būtent nuolatiniai kovotojų su draudimais priminimai, kad draudimai esą tik totalitarinės visuomenės atgyvena, verčia suklusti ir susimąstyti, ar trykštantys skambių žodžių apie „laisvės gynimą“ fontanai kartais nėra skirti tik nukreipti dėmesį nuo to, kad modernybės epochoje buvo išrasta ne viena, o mažiausiai dvi žmogaus pavergimo strategijos. Ir kad „išsilaisvinusioje“ mūsų visuomenėje ankstesniąją „totalitarinę“ strategiją pakeitė kita – kur kas modernesnė ir efektyvesnė „demokratinė“ pavergimo strategija.

Totalitarinės valstybės taikyta smulkmeniškais draudimais grindžiama piliečių valdymo ir kontrolės strategija pirmiausia žlugo todėl, kad ji pamynė istoriškai pasiteisinusius žmogaus ugdymo ir jo elgesio kontrolės principus. Klasikinė ugdymo samprata buvo grindžiama prielaida, kad žmogus yra protinga ir gebanti moraliai apsispręsti būtybė. Šios ugdymo sampratos požiūriu, draudimai yra priemonė ugdyti žmogaus dorybes, iš kurių svarbiausia laikyta saikingumas – gebėjimas sąmoningai ir laisvai riboti asmens troškimus.

Totalitarinis valdymas buvo pasmerktas žlugti ir dėl praktiškesnių priežasčių – jam būdingų nepašalinamų trūkumų. Jis neapeliavo į žmogaus protą ir sąžinę, o buvo grindžiamas grynai išoriška, valstybės primetama prievarta. Todėl natūraliai skatino priešintis ir maištauti. Be to, draudimai, kad ir kokie nemalonūs, neretai tapdavo naudingomis gairėmis, padedančiomis valdomiesiems susiorientuoti tikrovėje. Puikus pavyzdys – sovietmečio bibliotekos. Jų kataloguose ne vienos knygos kortelėje rėžęs akį įrašas „specfondas“ neretai būdavo vertinga nuoroda, kad būtent šios knygos derėtų ieškoti ir pamėginti kaip nors ją gauti.

Būtent šią neefektyvią ir todėl žlugusią totalitarinio valdymo strategiją pakeitė dabartinė – nepaliaujamo žmogaus „laisvinimo“ strategija. Jos esmė – minėtas siekis „uždrausti draudimus“. Toji „demokratinė“ strategija taip pat neapeliuoja į žmogaus proto ir moralines galias, jai lygiai svetima mintis, kad žmogus gali valdyti savo troškimus puoselėdamas saikingumą ir kitas etines dorybes. Tačiau nuo savo totalitarinės konkurentės ši strategija skiriasi tuo, kad ja siekiama ne valdžios draudimais varžyti ir slopinti žmogaus troškimus, bet, priešingai, juos „išlaisvinti“ iš visų suvaržymų, kuriuos numato tradicinės moralės ir kultūros normos. Šitaip „laisvinamas“ žmogus kryptingai verčiamas „geismų mašina“ – aklų instinktų ir aistrų valdomu, savo troškimų nepajėgiančiu kontroliuoti gyvūnžmogiu.

Ir juo daugiau jo troškimų „išlaisvinama“, juo lengviau ir patikimiau jis valdomas. Prieš jį atsiveriantis „laisvės kelias“ iš tikrųjų tampa iš anksto nulemta ir vienintele įmanoma elgesio trajektorija: paverstas akla „geismų mašina“, toks žmogus privalo pirmiausia įtikti ir nuolankiai paklusti tiems, kurie gali arba žada patenkinti vis naujus, ,,atgyvenusių prietarų ir stereotipų“ nebevaržomus jo poreikius. Šitaip vykstantis „laisvinimas“ veda ne tikrosios asmens laisvės link, o tampa iš anksto apskaičiuota „laisvės gamyba“, kuomet „laisvinantieji“ sprendžia, kuriuos individo poreikius dėl politinių ir ekonominių priežasčių patenkinti „tikslinga“, o kurių – ne. Darosi nereikalingas net įprastinis politinis žmonių valdymas. Jį pakeičia paprasčiausia poreikių vadyba. Poreikiai, kuriuos nutariama patenkinti, būna „praleidžiami“ į viešąją erdvę ir čia įgyja visuomenės bei valstybės oficialiai pripažįstamų ,,žmogaus teisių“ statusą.

Besidangstanti „laisvės gynimo“ širma ir neigianti draudimus nepaliaujamo „laisvinimo“ strategija ir ją įkūnijanti „revoliucinė“ ugdymo filosofija iš tikrųjų yra klastingas ir pavojingas „klasikinio“ totalitarizmo pančius nusimetusios visuomenės nužmoginimo ir naujo pavergimo įrankis. Tokia strategija paremta žmogaus kontrolė yra nepalyginti efektyvesnė už draudimais grindžiamą buvusį totalitarinį valdymą, nes, manipuliuojant iš draudimų „laisvinamo“ žmogaus troškimais, jis nepastebimai išmokomas ir įpranta pasivergti pats. Kaip tik šis „savanoriškas“ pasivergimas palaiko individo ir visuomenės „laisvės“ iliuziją ir paslepia ne tik pokomunistinėse, bet ir demokratiškomis save vis dar laikančiose šių dienų Vakarų visuomenėse stiprėjančias „švelniojo“ totalitarizmo apraiškas.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , .
Screenshot_2020-08-04 Redaguoti puslapį ‹ Alkas lt — WordPress

30 komentarų

 1. Giedrius:

  Mes žinome,
  – kad Radžvilų Vytuks draudėjas be kabučių
  (čia taip pošmaikščiai “išstatytas” ant alko);
  na kam taip iš prigimtinio nelaimėlio šaipytis
  (viešai).
  Jie, jos, jis pats ir apie ji visi žiną;
  tad balastas alke gal prieš kelionę 🙂
  – gal ruošiama plaukimui iš Europos(s.) ar pan.?
  Kad taip neatsiitiktų, kaip švedų vidurių amžių flagmanui
  (Stokholme ištrauktą gal esate apžiūrėję).
  Na kam taip ant “išsilaisvintojo” šaipytis, čia
  ir dar viešai.
  Būtybė yra būtybė – taip, geras ir lietuviškas žodis:
  …būtinas, būnantis, buvęs ir būsiantis.
  Tačiau – būseną
  su žmogimi, ž m o g i š k u m u
  painioti, nuo prigiminties susipainiojusį
  ir vis verksmingai “išsipančiot” iš to bet
  kur bet kaip
  bele.. bele… besistengiantį…
  reiktų ramiai, atokiau pasi-laikyt.
  Ir ne čia. et:
  “Tuščia jo…” (liaudiškai).

  Dėkui, kad mėginsit perskaitę.

 2. Siūlau pasitikrinti sveikatą pas psichiatrą. Pribrendo reikalas. Gręsia pavojus aplinkai.

   • Giedrius:

    Yra ir tiesa (vienaskaitoje)
    yra ir tieSOS (ko?)
    yra ir tiesos (daugiskaitoje).
    Visa tai ir yra, ir gali, ir klesti-nyksta su…
    Tad priimti sau – būtina. Labai.
    Būti atidiems, dėl valstybės, – jos ateities ir išlikimo.
    Kaip ir atpažinti, domėtis, – kas kuo ir KODĖL kvėpuoja
    kitaip… Kitaip – ar dėl naudos, neįžeidžiant;
    ar dėl… santvarkos k a i t a v i m o.
    Taigi – noras kaitalioti tai, – kas lietuviška, ir negali
    būti alke be domės (ant tylos) užlaikomas.
    Tyliai tiek! ant mūsų (su latviais) ritinama atimama, gviešiamasi, –
    kad “rypauti” radžviliškai tikrai nėra derama (bent čia) vieta.

    Klysti žmogiška, tad tikiu, kad savus paklydimus dėl klaidžiojančio tarp:
    “mentalìnis,. skirtas mentalui laikyti, daryti: mentalìnis kubilas”
    ir
    “mentalitetas 〈lot. mens, kilm. mentis – protas, galvosena〉:
    1. išprusimas, intelektas; 2. individui ar individų grupei būdingas galvosenos, mąstymo būdas”
    nuolatine painiava, “nuovargiu” iš savęs ant viešumos kuris drebia
    (ir galbūt dreba be paliovos, jei neišsilietų -“išdribtų”), net be deramo atsako,
    – reik vieną sykį… nukreipt.
    Ar šalin, ar kitiems darbams, ar visai kiton šalin, – čia jau kaip pasirinks
    “pamentalinta”, bet dar “nenumentalitetinta” visuomenė.

    O gal baisu. Gal jau B I J O M A vėl,
    netgi paaštriimo ant “padangstytojo širmomis” pliurpos-įrankininko?.Sk. 7 eilėj nuo galo.

 3. dar viena jo izvalga:

  Pasiklausykite Radžvilo. Totalinė soc. inžinerija. Eksperimentas su veršiais.

  Euro komisarė Red.ing ding ding, Europos Komisijoje atsakinga už teisingumą bei pagrindines teises, viešėdama Vilniuje, buvo paprašyta įvertinti Lietuvos politikų iniciatyvas uždrausti abortus ir homoseksualumo propagandą.

  Pabrėžusi, kad diskriminavimas yra „labai neigiamas“ dalykas ne tik žmogiškąja, bet ir teisine prasme, komisarė pridūrė: „Turėtumėte žinoti, kad europinės sutartys šiuo klausimu yra labai aiškios. Jose sakoma, kad žmogus Europoje turi teisę rinktis tokį gyvenimą, kokį nori gyventi, o nediskriminavimas yra vienas iš pagrindinių ES principų. Šis nediskriminavimas taip pat įrašytas į europinius teisės aktus, todėl Europos Sąjunga gali reaguoti, jei šių teisės aktų valstybėse narėse nesilaikoma. Galiu pasakyti, kad ES reaguos, jei vyks kas nors prieštaraujančio sutartims ir europiniams teisės aktams.“ (suprask jei valdžiagyviai bus prieš vienalyčius žiedinio raumens praplatintojus).

  Eurokomisarės V. Reding pasisakymą komentuoja prof. Vytautas Radžvilas (1 d.) 2013-06-11
  Komentuoja taikliai, visiems verta paklausyti apie gavnosojuzo-eurosodomo žmonių likimų inžinierių užmojus. Trukme 33min

  youtube.com/watch?v=asNBu-CszYY

  2.d yra šalia, joje kalbama apie norą įteisinti vaikų grobimą, t.y. j.j. pataisas.
  trukme 12min

 4. savanore:

  piderastai,nediskriminuokit liberastu vaiku! islaisvinkit juos!

 5. tampax'as:

  vajetau, kiek čia pasireiškia asabų, turinčių psichinių problemų…. Gal geriau maukit į kokius Ekspertus, a? ar darbo neturit?

 6. to auto logo latro!:

  ką filosofai kunigaikščiai sumąstė>>
  1) žmonės bus tikri ir netikri, pirmarūšiai ir nepirmarūšiai;
  /) kadangi esate nusmurgusių šarikovų tauta, jums paruoštas pagalys, pagal reanimuotą ir patobulintą a.a. Pavlovo metodiką, grynai bihevioristinę, nes šarikovai turi teisę tik į refleksą ir atrajojimą;
  2) visa tai sumąstė tikrieji šarikovų valdovai ir kunigaikščiai ir jie čia seikėja dalias ir lemtis, nustato kas yra trispalvė būtovė – ir kaip bajorai sviedžia visiems išgamoms stiklinę į veidą;
  3) pasiunčiamaisiais straipsniais paskelbia, kas bus su tais kas ne su jais:) (eisit visi !nah….)
  “) viskas yra molis, vaduo ir oras! jų…. (ir biški geležies:)
  4) išgelbėkime! su glūdumoje gludinčia glūduma.visus!

 7. Ugnė:

  Ir šitas seneliokas dar dėsto Vilniaus universitete! Su tokiom pažiūrom tik parke ant suolelio kitam pensininkui apie ES “baisybes” pasakot. Visai nukvako, minties galų nesuveda, kalbų, matyt, nemoka, tai varo savo filosofiją iš galvos, kad tik papostringaut, ir kas jo gali klausyt?

  Seneli, persiorientuok iš sovietizmo į pasaulio dimensiją, baik čia tuos tautinius skiedalus ir pasiskiepyk nuo liberalizmo baimės. Ir kada nors pasistenk nugirsti, ką apie tave studentai šneka, dogmatike.

  • N:

   Eik, motiną ir tėvą parduok, nes jie seni ir nukvakę, pagal tavo pažangų liberalųjį suvokimą.

   • Ką tau, mergele, vapėti apie Profesoriaus lygį. Tau jau “išplautos” smegenėlės liberalų. Kai tave ta globali Europa pradės “prievartauti” su savo politika, kai tu viską patirsi savo kailiu, tu tada pradėsi kitaip mąstyti. Visi gyvename ir mokomės. Dabar belieka tave tik užjausti. Dar patarčiau paskaityti santrauką iš knygos: John’as Coleman’as Komitetas 300. Gal pradėsi suvokti kas mums ir kitoms tautoms yra ruošiama.

  • Barbora Saulė:

   Miela Ugne, jūs tiesiog esat labai jauna ir remiatės ta nedidele savo gyvenimo patirtimi, kurią turite. O Vytautas Radžvilas patirties ir išsilavinimo turi daugiau. Kada nors tai suprasite. O kol nesuprantate, tiesiog pabandykime būti tolerantiški vieni kitiems. Ilgai maniau, kad esu liberalių pažiūrų. Bet kuo daugiau gilinuosi į liberalizmo idėjas, tuo labiau suprantu, kad liberalizmas virš visko iškelia asmenį ir jo nevaldomus poreikius. Liberalizmas siekia, kad mes savęs netapatintume su niekuo: su šeima, su tauta, su valstybe, su tikėjimu. Toks žmogus be šaknų yra labai pažeidžiamas ir juo lengva manipuliuoti.
   Vytautas Radžvilas teisus: ne į tokią Europos Sąjungą mes stojome. Ir šiandien turim iš naujo įvertinti, ko iš tikrųjų reikia mūsų Valstybei ir mūsų Tautai.

  • gal pagal tave:

   Draudimas drausti nėra draudimas?

 8. Kažin:

  Nieko naujo ar gilesnio apie liberalizmą Radžvilo nėra pasakyta. Akivaizdu, kad liberalizmas – tai socialinis chuliganizmas ir tuo viskas pasakyta.
  Totalitarizmas ir liberalizmas abu labu tokiu – tik pirmasis tinkamų santykių tarp sociumo individų radimąsi varžo absoliučiu jų reglamentavimu iš viršaus, o liberalizmas – tai daro absoliučia individo laisve – jo demagogija iš apačios…
  Vienintelė išeitis iš to – teisinis absoliutizmas – teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų įgyvendinimas sociumo asmenų ir pačių sociumų santykiuose.

 9. zig zag:

  kiek gyvenime patyręs, tai žinau, kad “varžo” tik iš priekio ir galo, iš kairės ir dešinės; apačioje pasikasę tik kurmiai ir vargu ar gali kliedėti kokiu tai demagoginiu absoliutizmu; o iš viršaus tai šaudo maitvanagiai.

  kaip aš matau, kur pasižiūri tai visur tie patys individai; ir jeigu koks trispalvis banditėlis, tai jis dažniau prieina iš už nugaros ar šono, iš priekio dažniausiai bijo…; aišku, tokiam skraidyti neduota, kaip ir kurmio gebėjimai menki – tai toks dažniausiai šliaužėja ant žemės (!paspringęs vėmaluose!)….:)))

 10. alksnaitis:

  pagarba Vytautui Radžvilui

 11. alksnaitis:

  Tauta, tautos tradicijos, kova už tautos išlikimą šiame pasaulyje.

 12. Juozas:

  hedonizmas – tai labai sena ir sunki liga. Ja sirgo senosios civilizacijos tiek Finikijoje ,tiek antikinėje Graikijoje , tiek Romoje. Yra labai daug panašumų su šiuolaikine liberastine – socialistine ideologija . Moralė buvo visiškai paneigiama , ypatingai valdančiųjų sluoksnių , galima buvo daryti bet ką , tik , šiukštu , nelįsk į politiką. Labiau apsišvietę žmonės žino , kad tokia ideologija visiškai supuvo ir supūdė kažkada galingas ir klestinčias civilizacijas , bet oficialioj erdvėj tokia informacija blokuojama , tikroji istorija, kaip ir sovietmečiu – tabu.

 13. LosAngeles:

  Labai teisingai profesorius raso. Izvalgus ir tinkamas siai dienai straipsnis. Cia tiktu vienas pavyzdys is netolimos praeities apie siekiancius ‘uzdrausti draudimus’… Paskaitykite, kam idomu, Pitirima Sorokina. Buves Dumos narys, dalyvaves laikinosios vyriausybes darbe, buvo Kerenskio sekretorius (berods)…. Bicas raso, kaip jis pasibaisejo kazkurio tai politinio veikejo iniciatyva uzdrausti mirties bausme (vyksta karas, salyje suirute, o cia uzdrausti mirties bausme ???). Kalba vyksta apie 1917 viduri… Na ir ka, pavyko. Ir kas tada? Juk zinome- ‘miru – mir’, ‘zemlia krestjanam’ ir t.t. ir pan. Tam laikui skambejo labai graziai ir viliojanciai. Bet zinome ir kas is to gavosi 🙂 … Trys dienos po oficialaus karo pabaigos paskelbimo pradedamas zygis per Lenkija i Vokietija (naujas karas su tikslu itraukti ne viena sali), neseni kovotojai uz mirties bausmes panaikinima pradejo saudyti bent kiek nepatikusius naujai valdziai tiesiog gatvese be teismo, is valstieciu visiskai atimta zeme… Ir is viso prasuktas teroras nelabai turintis analogu istorijoje. Vat ir kovotojai uz taika, laisviu nesejai… 🙂
  Siandien situacija kazkuo panasi. Pakalbeti graziais zodziais gali bet kas, bet kas uz to slepiasi… Ziurint i valdancios chebrytes darbus ir elgesi su bent kiek priestaraujanciais, vaizdelis susidaro gana ne koks. Panasu profesorius apie tai ir nori ispeti skaitytoja.

 14. bėras:

  taigi – vivat šikelgriuberastija!

 15. jei taip, tai trūksta rudos spalvos:

  tai Radžv. uždrausk gyventi visiems kitaip mąstantiems ir būsi kaip tikras Hitlierius – parodysi savo veidą.
  ar tiek toli nevažiuosi?

 16. alksnaitis:

  Vilius Bražėnas: Ar kalbėdamas apie globalizmą, turite galvoje ir Europos Sąjungą?

  – Aš manau, kad mes dar neturime ES. Čia tik melagingas projektas. Nes jokios Konstitucijos – yra tik kažkokia keista sutartis. Iš kur tas ES prezidentas išdygo? Kada mes už jį balsavome? Iš kur ministrai-komisarai atsirado? Sutartis nėra Konstitucija. Tai antras didysis melas kaip ir Atlanto chartija.

  ES neišsilaikys daugiau kaip dešimt metų, nes tai yra nenatūralus dalykas prieš tautas ir kultūras. O kadangi jo dar ir nėra, tai mano tiesa galioja.

  – Ar globalizmą galima kaltinti dėl pasaulinės krizės, dėl kurios darosi nebepatogu gyventi ir Lietuvoje? O gal čia kalta mūsų valdžia?

  – Ne mūsų valdžia kalta dėl krizės. Krizė yra sukurta globalistų. 1913 m., kai buvo sukurta Federalinė rezervų sistema, ją, kaip neišvengiamą dalyką, išpranašavo Čarlzas Linbergas (Charles Lindbergh), garsiojo lakūno tėvas. 1910 m. slapta susirinkę bankininkai savaitę išsėdėjo, kol sugalvojo, kaip perimti Europos ekonomiką, o kai pavyko šį projektą prastumti Amerikos Kongrese, tada Č.Linbergas pasakė: dabar sukurtas didžiausias piniginis trestas pasaulyje ir kai jį valdantys žmonės panorės – bus infliacija, kai jie panorės – bus defliacija, kai panorės – bus krizė. Taip jau buvo sukurtos šešios krizės ir po kiekvienos jų žmonės vis labiau prarado laisvę…

 17. alksnaitis:

  Vilius Bražėnas: Pažiūrėkite, už ko slapstosi tironai – tai už globalizacijos, tai už globalizmo, tai už atšilimo, tai už atšalimo… Taip, ta pati grupė žmonių, kurie dabar kovoja už atšilimą, anksčiau gąsdino visus planetos apledėjimu…

  Baimė kuriama tam, kad mus visus kaip žuvis suvarytų į pasaulinės valdžios bučių, nes tik pasaulinė valdžia gali mus išgelbėti! O, kita vertus, tie pasaulinės valdžios kūrėjai nieko nauja neišrado – Čingischanas, Aleksandras Didysis, pasaulinės valdžios geidė komunistai… Ir ES – kaip geriausią pakopą į raudonąjį pasaulį – pirmieji išrado Leninas ir Trockis… Čia nieko nauja, tik reikia tą žinoti. Žinojimas gelbsti, o nežinodamas ir aš kvailysčių pridariau.

 18. PADĖKIME EKSPERTAMS.EU APSIVALYTI...:):

  VALSTYBĖJE PAPRASTI PILIEČIAI TURI TIK TEISĘ DALYVAUTI RINKIMŲ FARSUOSE.BET APVALYTI EKSPERTUS NUO NAKUI PRITIKUSIO ,,DVARO” POLITOLOGO VADIM VOLOVOJ ,MANAU ,GALIME… PRIMENU, KAD ŠIS DVARO GYVENIMO APRAŠINĖTOJAS METŲ APŽVALGOJE TARP 3 SVARBIAUSIŲ LIETUVOS ĮVYKIŲ ,,ĮSIGUDRINO NEPASTEBĖTI” DVIDEŠIMTMEČIO LYGIO ĮVYKIO- SĖKMINGOS REFERENDUMINĖS TAUTOS INICIATYVOS…BET VISOSE SAVAITINĖSE APŽVALGOSE ŠIS DVARTARNIS VISADA,,APDAINUOJA” PREZIDENTĘ… SIEKIANTIEMS PADĖTI APVALYTI EKSPERTUS NUO DVARO ,,LAKŠTINGALĖLIO” SIŪLAU BŪTI SOLIDARIAIS IR NERAŠYTI KOMENTARŲ PO JOKIAIS EKSPERTŲ TEKSTAIS!!! JEI TAIP ELGSIS DAUGUMA SKAITYTOJŲ- NAKAS SUREAGAUOS, NES KOMENTARAI RODO PORTALO POPULIARUMĄ. BŪKIME SOLIDARŪS IR PADĖKIME EKSPERTAMS APSIVALYTI. KAS GALI PRISIDĖTI PLEČIANT ŠIĄ APVALYMO AKCIJĄ PRAŠAU PARAŠYKITE: UZMERGAITE …GMAIL.COM VIETOJe TAŠKŲ t. b. ŽENKLAS ETA.JEI PAŠTO ADRESAS KOMENTARE RAŠOMAS VISAS- TUOMET IŠTRINA…

 19. Živilė:

  Ačiū V.Radžvilui už gilias įžvalgas “Respublikos” redakcinės kolegojos priede. Pavergti laisvinant – šių dienų esmė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: