V. Stundys. Seime kelią skinasi antikonstitucinis Tautinių mažumų įstatymas (19)

Valentinas Stundys | Alkas.lt, N.Balčiūnienės nuotr.

Valentinas Stundys | Alkas.lt, N.Balčiūnienės nuotr.

Valdančioji koalicija, artėjant Seimo sesijos pabaigai, galvotrūkčiais skuba.

Dalindamiesi įtakos zonomis, karštligiškai godžiai keičia Seimui atskaitingų įstaigų teisinį reglamentavimą, visur bruka savo globojamus žmones.

Pasigardžiavimui lieka Rolando Pakso apkaltos pasekmių, Viktoro Uspaskicho teisinės neliečiamybės, Tautinių mažumų įstatymo klausimai – didžios koalicijos mažųjų interesas. Panašu, kad vieni kitiems jie tiesiog labai reikalingi, kad svajonės taptų realybe. Žinoma, čia svarbus socialdemokratų veiksnys – jų laikysena. Tik gaila, kad į juos mažieji šluostosi kojas… Ir šluostysis, jei nepabus šių atsakomybė už valstybę, ne už valdžios galią.

Taigi Kultūros ministerijos parengtam Tautinių mažumų įstatymo projektui įstrigus Vyriausybėje derinimo procedūroje dėl jo atitikties Konstitucijai bėdų, Lenkų rinkimų akcijos atstovai nupūtė dulkes nuo užsigulėjusio Seime projekto ir plačiu frontu stumia jį jau į svarstymo stadiją – jie gudrūs: supranta, kad jų balselių reikės ir vieniems, ir kitiems. Ir anie supranta pastarųjų reikšmę.

Žmogaus teisių komitetas skubos tvarka, net iš anksto šio klausimo nepaskelbus darbotvarkėje, pritarė 2010 m. įregistruotam Jaroslavo Narkevičiaus Tautinių mažumų įstatymo projektui – jis tėra minimaliai pakoreguotas 1989 metų atitinkamas įstatymas.

Skandalinga šio komiteto Seimui teikiama išvada, kurioje yra įvertinamos Seimo teisininkų bei Vyriausybės pastabos, atmetamos trijų papildomų komitetų neigiamos išvados: komitetas rašo atsižvelgiąs į daugumą priekaištų ir jų pagrindu patobulino įstatymo projektą, tačiau iš esmės teikia vos papildytą dokumentą, neatsižvelgęs į pagrindines pastabas.

Jame, ignoruojant Konstituciją, Valstybinės kalbos įstatymą, Mokslo ir studijų įstatymą bei kitus teisės aktus, siūloma įtvirtinti dvikalbystę ir dvikalbius informacinius užrašus tose teritorijose, kuriose kompaktiškai gyvena kuri nors tautinė mažuma.

Įstatymo projektas, kaip rašo Seimo teisininkai, pagal savo turinį yra archaiškas, nes jame siūloma įteisinti nuostatas, kurios buvo įtvirtintos dar sovietmečio atitinkamame įstatyme tada, kai nebuvo 1992 metų referendume priimtos Konstitucijos, įteisinusios konstitucinį lietuvių kalbos statusą.

Teisininkai atkreipia dėmesį į kai kurių siūlomų normų prieštaravimą Valstybinės kalbos įstatymui. Jame nustatyta, kad visos Lietuvoje veikiančios institucijos, įstaigos, įmonės savo veikloje vartoja valstybinę kalbą, kad viešieji užrašai rašomi valstybine kalba ir t.t. Tai įstatymo iniciatoriams ir Žmogaus teisių komitetui nė motais.

Konstitucinis Teismas, aiškindamas savo nutarimuose konstitucinio lietuvių kalbos statuso turinį, taip jį nusakė: lietuvių kalba – konstitucinė vertybė; ji saugo Tautos identitetą, vienija ir telkia pilietinę Tautą, užtikrina Tautos suvereniteto raišką, valstybės vientisumą ir nedalomumą; ji užtikrina normalų valstybės ir savivaldybių institucijų funkcionavimą bei piliečių lygiateisiškumą.

Žmogaus teisių komiteto Seimui teikiamą Tautinių mažumų įstatymo projektą išvada paneigia lietuvių kalbos konstitucinio statuso turinį.

Pirmadienį Seimo plenarinio posėdžio darbotvarkėje šis įstatymo projektas įrašytas. Reikia tikėtis, kad Seimo nariai, priklausantys valdančiajai koalicijai, netaps politinio turgaus prekeiviais ir nepamins nacionalinių interesų. Kalėdų rimtyje paprastai įvyksta ir kokių nors atsivertimų, praregėjimų.

Pamatysime pirmadienį, kas ko yra vertas.

Autorius yra Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotojas

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , .
alko-2-proc

19 komentarų

 1. .

  Lietuvoje nėra lenkiškų etnografinių žemių;
  Lietuvoje nėra lenkiškų etnografinių toponimų ir hidronimų;
  *Lietuvoje nėra etninių lenkų;*
  “Lietuvos lenkais” vadinami vietiniai per prievartą nutautinti lietuviai ir iš Baltarusijos atkelti baltarusiai;
  “Lietuvos lenkai” nėra tautinė mažuma Lietuvoje – teisingas pavadinimas turi būti *”tautinė bendrija”*;
  “Lietuvos lenkai” nėra Lenkijos respublikos piliečiai;
  “Lietuvos lenkai” buityje kalba rusiškai ir “po prostu”(baltarusių kalbos tarmė);
  “Lietuvos lenkai” lenkų kalbą išmoksta mokykloje;
  Teoriškai įmanomas varijantas, kad kai kuriems Lietuvos piliečiams lenkų kalba yra gimtoji – kai mokykloje išmoktoji lenkų kalba yra vartojama buityje.

  *Kadangi Lietuvoje nėra “tautinių mažumų” – galima denonsuoti Konvenciją:*

  TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA

  31 straipsnis

  1. *Kiekviena Šalis bet kada gali denonsuoti šią Konvenciją*, apie tai pranešdama Europos Tarybos generaliniam sekretoriui.

  2. Denonsavimas įsigalioja pirmąją mėnesio dieną praėjus šešiems mėnesiams nuo tos dienos, kai generalinis sekretorius gauna tokį pranešimą.

  .

 2. Algis:

  Tautiniu maumu istatymas tiesiog butinas. Juk Lietuvoje gyvena ne vien lietuviai bet ir kitu tautybių atstovai. PAziurekime i kitas ES salis – juose daugiakalbes lenteles yra naudojamos.

  • Goda:

   Nesutinku. Bet man patinka jūsų įdiegtas terminas – tautiniai maumai.

  • jo:

   Yra skirtingos sąvokos: tautinės mažumos ir tautinės bendrijos. Lietuvos valstybės sudėtyje nėra kitų tautų žemių, todėl nėra ir tautinių mažumų. Lietuvoje gyvena kitų tautybių „atstovai“ (man atrodo, atstovai būna tada, kai juos kas nors įgalioja atstovauti, o šitų, atrodo, niekas neįgaliojo, tai jie atstovauja tik patys sau), tiksliau – asmenys, piliečiai, kuriems vienodai galioja tie patys Lietuvos įstatymai, kaip ir visiems Lietuvos piliečiams. Tie kitataučiai asmenys gali burtis į tautines bendrijas, bet jie nėra tautinės mažumos. Taigi, „tautinių mažumų“ įstatymas yra nesąmonė ir bet kokio turinio būdamas vis tiek prieštarautų Konstitucijai, nes tautinės mažumos Konstitucijoje neminimos.

 3. Rokas:

  Visų pirma turi būti aišku piliečių tautybė, kadangi Lietuvos piliečio pase tautybė nenurodyta tai ,kadangi ruošiami dokumentai, kaip įrašyti tautybę į piliečio dokumentus tai šio klausimo svarstymas yra paankstintas ir šiuo metu nesvarstytinas.Pažįstu daug Lietuvos piliečių, kurie kalba gražiai lietuviškai, o save laiko lenkais arba rusais ; taip pat daug yra lenkų baigusių rusų mokyklas kalbančių tik rusiškai, o pasirodo jie norėtų būti lenkais. Pirmiausia turi žmonės apsispręsti kas jie tokie esą, o tada kurti įstatymus

 4. Rokas:

  Šiai dienai jokių tautinių mažumų ar tautinių bendrijų bent aš Lietuvoje dokumentaliai nežinau , nes dokumentuose to nėra ir jos sukurtos nebūtinai tautiškumo požymiu.

 5. Jotvingis:

  Nenuostabu, kad dalis lietuvos lenkų bando prastumti antipilietiškus – antilietuviškus įstatymus, nes lenkai per kartų kartas savo palikuonims perduoda antilietuviškumo dvasią. Tačiau kuo tuomet pagrįsti kai kurių mūsų seimūnų lietuvių palaikymą tokį lenkų elgesį?! Turbūt yra teisūs tie, kurie teigia, kad čia viską lemia jiems mokami svetimos valstybės pinigai – juk šiuo atveju kalba eina ne apie eilinius, bet apie PAMATINIUS mūsų valstybės reikalus.

 6. Nepolitikas:

  Šlykštu skaityti šitą straipsnį. Kaip Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys, tai – šiukšlė. Sugalvokit tik : „į kai kurių siūlomų normų prieštaravimą“…… Visas įstatymo projektas prieštarauja LR Konstitucijai(gal mano komentaras pasieks „brolius“ lenkus) :
  „2013-12-20 Pateikė – Talmont Leonard, Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
  1 straipsnis. Tautinių mažumų teisių ir laisvių apsaugos pagrindiniai principai
  1. Lietuvos Respublika, vadovaudamasi tautų lygybės ir humanizmo principais, visoms jos teritorijoje gyvenančioms tautinėms mažumoms garantuoja laisvą vystymąsi, reiškia pagarbą kiekvienai tautybei ir kalbai. (Kur LR Konstitucijoje yra „tautų lygybės ir humanizmo principas“? Jo nėra. Valstybė garantuoja tik LR piliečiams, o ne visiems „gyvenančioms“ Lietuvoje. Lygybės principas naudojamas tik atsakomybei, t.y. visi žmonės VIENODAI laikosi įstatymų ir VIENODAI atsako už nesilaikymą. Be tuo „LIETUVIŲ TAUTA prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę(…). o ne „tautos“. )
  2. Bet kokia diskriminacija rasės, tautybės, kalbos ar kitais su žmogaus tautybe susijusiais motyvais yra draudžiama, už šio principo pažeidimą asmenys atsako įstatymų numatyta tvarka. (Kam kartoti „mažumoms“, jeigu tai įtvirtiną LIETUVIŲ TAUTA LR Konstitucijoje: „ Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.“?
  3. Tautinės mažumos, naudodamosi savo laisvėmis ir teisėmis, turi laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų, saugoti ir gerbti valstybės suverenumą bei jos teritorijos vientisumą, valstybinę kalbą, kultūrą, tradicijas ir papročius bei nepažeisti kitų asmenų teisių. (Vėl gi kam?)
  2 straipsnis. Asmenų priklausančių tautinėms mažumoms teisės
  Valstybė vienodai gina visų tautybių Lietuvos Respublikos piliečius. Lietuvos Respublika, atsižvelgdama į tautinių mažumų interesus, įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka garantuoja:
  1) teisę į valstybės paramą ugdyti tautinės mažumos kultūrą ir švietimą; ( Akivaizdu, kad norima „tautinės mažumos“ iškelti aukščiau už lietuvius! Jog visos „paramos“ yra „įvardintos“ LR Konstitucijoje, o „Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas. Kiekvienas(!!) savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija.“)
  2) teisę mokytis gimtąja kalba, sudarant sąlygas turėti ikimokyklines ugdymo įstaigas, pamokas ir bendrojo ugdymo mokyklas, taip pat grupes, fakultetus ir filialus aukštosiose mokyklose, rengiančiose auklėtojus, mokytojus bei kitus tautinių mažumų poreikiams tenkinti reikalingus specialistus; ( Na čia iš viso europietiškas šedevras! Autonomijos kūrimas! … „sudarant sąlygas turėti ikimokyklines ugdymo įstaigas“ ir t.t. Keistas „lenkiškais“ pilietiškumas! Kodėl jaunus LR piliečius reikia skirstyti į „savus“ ir į lietuvius? Jog LR Konstitucija neleidžia net žmonės skirstyti. O jiems dar reikia papildoma „tvarka garantuoti“)
  3) teisę į leidinius ir informaciją gimtąja kalba;(Tai rinkit pinigus ir leiskit savo „leidinius“, kodėl iš biudžeto? Jog biudžetas turi būti naudojimas „visų piliečių gerovei“)
  4) teisę išpažinti bet kurią religiją ar neišpažinti jokios, atlikinėti gimtąja kalba religines apeigas bei nacionalinius ritualus;
  5) teisę jungtis į tautines kultūros asociacijas;
  6) teisę į kultūrinius ryšius su tautiečiais už Lietuvos Respublikos ribų;
  7) teisę laisvai rengti taikius susirinkimus;
  8) teisę į žodžio, minties laisvę;
  9) teisę būti atstovaujamiems visų pakopų valstybinės valdžios organuose, remiantis visuotinių, lygių ir tiesioginių rinkimų principais. (4 – 9 p.p. – visos teises turite Iš LR Konstitucijos, o „jungtis į tautines kultūros asociacijas“ su Lenkijos tauta, tai jau virš naglumo! O paskui(3 str.) dar versti Lietuvos aukštosios mokyklos sudarinėti „sutartis“ tai jau iš viso … )
  3 straipsnis. Tautinių mažumų švietimas
  Priklausomai nuo poreikių ir galimybių Lietuvos aukštosios mokyklos pagal sutartis su tautinių mažumų asociacijomis rengia specialistus tautinių bendrijų kultūrinėms reikmėms tenkinti.
  4 straipsnis. Tautinių mažumų kalbų vartojimas
  1. Administracinių teritorinių vienetų, kuriuose kompaktiškai gyvena kuri nors tautinė mažuma, savivaldybių institucijose ir įstaigose greta valstybinės kalbos vartojama tos tautos mažumos kalba. ( LR Konstitucija nenumato(reiškia draudžia) greta valstybinės kalbos vartoti tos tautos mažumos kalbą. Tai yra versti lietuvius kalbėti ir rašyti „tos tautos mažumos kalbą“ – jog Tai yra Lietuvos valstybė!)
  2. Pirmoje šio straipsnio dalyje minimuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose informaciniai užrašai greta lietuvių kalbos gali būti ir tautinės mažumos kalba.( Pagal LR Konstituciją – Reikia referendumo)

  5 straipsnis. Tautinių mažumų kultūros vertybių apsauga
  Kultūros vertybės, susijusios su kuria nors tautine mažuma, yra sudedamoji Lietuvos Respublikos kultūros paveldo dalis ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra saugomos valstybės..( Tik pagal Konstituciją – jeigu „kultūros vertybės“ bus pripažintos Lietuvos Respublikos kultūros paveldo dalis. Kitaip gal rusai sugalvos Stalino ir Lenino paminklus „įteisinti“)
  6 straipsnis. Tautinių mažumų asociacijos
  1. Tautinių mažumų asociacijos savo lėšomis įstatymų nustatyta tvarka gali steigti kultūros ir švietimo įstaigas. Valstybė remia asociacijas bei įstaigas, skirtas tautinių kultūros ir švietimo poreikiams tenkinti. ( Pagal Konstituciją tokių asociacijų NEGALI būti! Valdžia Lietuvoje yra Tauta, o valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas. Todėl toliau nesvarstytina.)
  2. Tautinių mažumų asociacijos steigiamos, veikia ir savo veiklą nutraukia įstatymų
  nustatyta tvarka.
  7 straipsnis. Asmenų priklausymas tautinei mažumai
  1. Niekas negali būti verčiamas įrodinėti savo tautybės.
  2. Versti atsisakyti tautybės draudžiama.
  8 straipsnis. Valstybės politikos tautinių mažumų srityje įgyvendinimas
  Valstybės politiką tautinių mažumų srityje prižiūri ir įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos remdamosi šiuo bei kitais įstatymais ir tarptautinėmis sutartimis.

 7. VytautasV.:

  Kas nepavyko Pilsudskiui, bandoma pasiekti tą patį LT valdžios pagalba. Tad būkime budrūs!

 8. Tuteiša:

  Šalin rankas nuo lietuvybės ir lietuvių kalbos.
  Lietuviai šimtus metų ne tam liejo kraują, kad kas panorėjęs ant galvos liptų.

 9. Zemaite:

  Lietuvoje ir taip jau daromos isimtys. Gyvenu Amerikoje. Valstybine kalba- anglu. Mokyklose destoma valstybine kalba. Gatviu pavadinimai – anglu kalba. Ir mazai kam kyla klausimu del dvikalbystes ivedimo. Kodel isimtis Lietuva? Pagal Lietuvos Respublikos konstitucija Lietuvoje valstybine kalba yra lietuviu – mokyklose, gatvese, spaudoje ir pan. Jei Amerikoje kazkas nori mokytis lietuviu ar lenku kalbu, nera jokiu problemu – veikia tu tautu bendruomeniu islaikomos sestadienines mokykleles. Manau, kad niekas nedraudzia lenkams ar rusams tokias mokykleles tureti Lietuvoje, ir savitgaliais ten leisti savo vaikus. Kodel Lietuvoje turi buti ne tik kad dvikalbyste (iki siol veikia rusiskos mokyklos), bet dar ir trikalbyste? Netrukus gal svarstysime keturkalbyste ar septynkalbyste, nes visos mazumos reikalaus vienodu teisiu?

 10. Danutė Marcinkevičienė:

  Kalba, žemė, papročiai ir tradicijos yra valstybės išlikimo pagrindas. Lietuviai, netapkime tautine mažuma Lietuvoje.

 11. eleonora:

  Aš ir mano šeima kategoriškai pasisakome prieš dvikalbystę įteisinantį įstatymą. Ar dar mažai buvome vadinami cholopais. Negi socialdemokratai dėl valdžios ir iš baimės , kad lenkai paliks koaliciją , pasiruošę parduoti gabalą baltų žemių. Gerbiu etninių mažų teises, bet ir mes lietuviai turime teisę visos Lietuvos teritorijoje kalbėti valstybinę kalba. Mes, rinkėjai, neįpareigojome Seimo priimti antikonstitucinį įstatymą. Reikalaume referendumo dvikalbystės klausimu

 12. Getas:

  Taip rašyti ir dar su tokiu pavadinimu gali eilinis pilietis, bet ne Seimo narys. Mes jį išrinkome tam, kad gintų savo tautą ir valstybę, jos Konstituciją. O jis sau postringauja, vietoj to, kad pareikalutų Konstitucijos pažeidėjus ir priesaikos laužytojus atstatydinti iš viceministro pareigų E. Trusevičių, o Jaroslavą Norkevičioų iš Seimo narių. Štai, Stundy, tavo veiklos vektorius, o ne rašinėjimas. Priešingu atveju nesuprantu ko ten veržeisi į Seimą, gal pats atsistatydink prieštaraudamas Konstitucijos pažeidėjams, gal jiems taptum pavyzdžiu.

 13. arvydas damijonaitis:

  Dėl klaidinančio termino „lenkų TAUTINĖ MAŽUMA“
  (turi būti TAUTINĖ BENDRIJA, TAUTINĖ GRUPĖ):
  1.Lietuvoje nėra lenkų tautinės mažumos, yra lenkų tautinės grupės bendruomenė, nes terminas „tautinė mažuma” tarptautinės teisės erdvėje yra susieta su „išorinės valstybės” sąvoka. Tuo tautinės grupės iš esmės skiriasi: Pagal tarptautinę teisę tautinės grupės, turinčios išorines tautines valstybes(Lenkija – 40 milijonų, Rusija – 150 milijonų, Izraelis – 8 milijonai gyventojų), negali kitose valstybėse turėti „tautinės mažumos“ statusą;
  2.Buvusių okupantų privilegijos : lietuviai išlaiko 120 lenkiškų mokyklų, kuriose lenkinami lietuvių kilmės tuteišai, kurie kalba ne lenkiškai, “poprostu“. Tai yra GINESO REKORDAS (Guinness world record). Pvz., USA, nėra nei vienos lenkiškos valstybės išlaikomos mokyklos, Rusijoje – tik 8 lenkiškos biudžetinės mokyklos;
  3.Lenkiškų mokyklų valstybinis finansavimas yra žiaurios lietuvių kilmės tuteišių diskriminacijos faktas, lietuvių savižudybė, o tai prieštarauja Dievo valiai;
  4.Kodėl Lietuvos „piliečiai lenkai“ lengvai pasiduoda provokacijoms, kodėl negerbia Lietuvos įstatymų? Kas juos klaidina?
  5. Vilniuje,1994 m. balandžio 26 d. pasirašyta Lenkijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos draugiškų santykių ir gero bendradarbiavimo sutartis prieštarauja (1995 m.vasario 1 d. Strasbure priimtai) Europos Tarybos tautinių mažumų apsaugos pagrindų Konvencijai. Europos Tarybos tautinių mažumų apsaugos pagrindų Konvencijos 21 straipsnis: „ Jokia šios pagrindų Konvencijos nuostata neturi būti aiškinama kaip suteikianti teisę dalyvauti veikloje ar atlikti veiksmus, kurie prieštarautų pagrindiniams tarptautinės teisės principams ir ypač valstybių suvereniteto lygybės, teritorinio vientisumo ir politinės nepriklausomybės principams“. Konvencija ,numato tautinių mažumų ,t.y. tik tautinių grupių, neturinčių išorinės valstybės, apsaugą, kitaip būtų pažeisti pagrindiniai tarptautinės teisės principai. Lenkų bendrija Lietuvoje negali turėti „tautinės mažumos“ statusą, nes tai grėstų Lietuvos nepriklausomybei, teritoriniam vientisumui ir politinei nepriklausomybei, t.y. prieštarautų pagrindiniams tarptautinės teisės principams. Lenkijos vulgarus agresyvumas yra reali tikrovė – lietuviai nežudo lenkų, nebuvo okupavę Varšuvos, nebuvo užėmę trečdalį Lenkijos teritorijos.
  6.Būtina įpareigoti LR Seimą ir Vyriausybę sustabdyti 1994 m. balandžio 26 d. pasirašytą sutartį, kuri prieštarauja minėtai 1995 m. vasario 1 d. tautinių mažumų apsaugos pagrindų Konvencijai, ir pasirašyti naują, PAKOREGUOTĄ sutartį.
  Pagarbiai Arvydas Damijonaitis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *