P.Gylys. Šerlokas Holmsas prieš Lietuvos teisėsaugą: Garliavos teisiniai brūzgynai (31)

Povilas Gylys | alkas.lt nuotr.

Povilas Gylys | alkas.lt nuotr.

Pradedant Neringos Venckienės apkaltos procedūrą Lietuvos  Seime, savo rafinuotumu išsiskiriantis socialdemokratų veikėjas Bronius Bradauskas su Seimo nariais  pasidalino žinia, kad ji, apkaltinamoji, galimai yra grupinės nusikalstamos veiklos – suprask, žmogžudysčių – organizatorė. Klausydamas šių ir panašių  angažuotoje žiniasklaidoje palaikomų išvedžiojimų, prisiminiau jei ne visiems, tai bent daugumai žinomo detektyvinių apysakų herojaus Šerloko Holmso garsųjį dedukcijos metodą.

Ne tik Artūro Konan Doilio gerbėjai, bet ir logikos kursą universitetuose išklausę žmonės žino: dedukcija – tai metodas, kai remiantis tvirtai suręstomis prielaidomis ir mąstant logiškai, nedarant  logikos klaidų pasiekiamas patikimas rezultatas – pagrįstos išvados. Šerlokui Holmsui sekėsi narplioti sudėtingiausias bylas, nes jis, pirma, kruopščiai gilindavosi į faktus, tikrindavo prielaidas ir, antra, išvengdavo  nelogiško, padriko mąstymo pinklių. Deja, mūsų teisėsaugos šulai bei kaltinti greiti politikai dažnai ignoruoja šiuos du reikalavimus – kruopščiai formuluoti, tikrinti ir pertikrinti prielaidas ir nedaryti logikos klaidų.

Jeigu Šerlokas Holmsas turėtų galimybę įvertinti Garliavos bylų raizgalynę , jis pasibaisėtų. Tiek čia esama faktų ignoravimo bei klastojimo ir tokie silpni ir nelogiški yra mūsų teisėsaugos pareigūnų, žurnalistų ir kai kurių politikų išvedžiojimai.

Pradėkime nuo dviejų pamatinių faktų šiame, manau, sąmoningai komplikuotame teisiniame ir politiniame brūzgyne – nuo pedofilijos ir teisėjo J.Furmanavičiaus bei L.Stankūnaitės sesers V.Naruševičienės nužudymo.

Primenu – šios dramatiškos istorijos pradžioje didžioji  žiniasklaidos ir visuomenės dalis palaikė versiją, kad pedofilija buvo. Visi žinojom ir pagrindinius įtariamuosius pedofilijos byloje. Beveik nieks, išskyrus vieną kitą ekskomjaunuoliškos žurnalistikos atstovų, neabejojo, kad seksualinį išnaudojimą patyrusios mergaitės tėvas  Drąsius Kedys yra pagrįstai pasipiktinęs ir sesers – teisėjos N.Venckienės padedamas ieško teisybės teisėsaugos institucijose ir Seime. Tuo metu viešojoje erdvėje dominavo nuostata – pedofilija yra ir D.Kedys siekia teisingumo. Taip pat vyravo požiūris, kad teisininkai ir politikai geriausiu atveju abejingai žiūri į problemą. Blogiausiu – sabotuoja tyrimą.

Beje, tai pripažino ir LR Seimas savo 2010 metų sausio 21 dienos nutarimu, kuriame, be kita ko, sakoma, kad ikiteisminį tyrimą pagal D.Kedžio skundus policija, prokuratūra atliko netinkamai. Po šio Seimo nutarimo atsistatydino tuometinis generalinis prokuroras Algimantas Valantinas, o ikiteisminiame tyrime dalyvavę prokurorai buvo griežtai nubausti – iki atleidimo iš darbo. Tai reiškia, tuo metu Seimas faktiškai pripažino D. Kedžio skundų pagrįstumą.

Taigi, tuo metu dauguma žmonių nematė pagrindo suabejoti pirmąja prielaida – pedofilija buvo. Dabar padėtis yra gerokai pasikeitusi – milžiniška teisės, politikos ir propagandos mašina bando nuneigti patį pedofilijos faktą.

Jeigu pedofilijos nebuvo, logiškai svarstant nėra pagrindo ką nors kaltinti pedofilija. Paneigus prielaidą, kad pedofilija buvo, J.Furmanavičius, A.Ūsas tampa ne nusikaltėliais, bet nekaltomis aukomis. Juk abu yra žuvę. O apie žuvusius – tik gerai arba nieko. Jeigu faktai nekalba kitaip.
Dabar laikas patikrinti  kitą pamatinę prielaidą – kas nužudė J.Furmanavičių ir V.Naruševičienę. Beveik nuo pat pradžių teisėsauga ir didžioji dalis žiniasklaidos palaikė poziciją, požiūrį, kad teisėją ir mergaitės mamos seserį iš keršto nužudė mergaitės tėvas D.Kedys. Kitos versijos buvo nustumtos į tyrimų ir viešosios informacinės erdvės užribį.
Prielaida – D.Kedys žiauriai atkeršijo mergaitės skriaudėjams, aišku, turėjo būti tiriama. Bėda ta, kad ši prielaida prieštarauja pirmajai, oficialiai, aukščiausiu lygiu palaikomai prielaidai – pedofilijos nebuvo. Jeigu pedofilija yra „violetinių“ išmislas, bet ne įrodytas tikrovės faktas, tuomet kodėl ir už ką buvo nužudyti du žmonės: teisėjas ir L.Stankūnaitės sesuo? Ir kas tai padarė?

Priminsiu, kad teismų virtinėje  (įvairūs Garliavos  istorijos epizodai nagrinėjami dešimtyse bylų)  antrosios prielaidos – D.Kedys nužudė – požiūriu reiktų išskirti dvi, tai Raimundo Ivanausko ir jo draugės bei aukštų policijos pareigūnų bylas. Pirmojoje, buvęs  Aukščiausios Tarybos pirmininko V.Lansbergio apsaugos  artimiausio rato dalyvis kaltinamas tuo, kad pritarė supykusiam dėl dukters lytinio išnaudojimo D.Kedžiui ir tuo, kad, neva, kartu su juo kūrė planus nužudyti skriaudikus. Antroje, buvę aukščiausi policijos pareigūnai – Visvaldas Račkauskas ir kiti, teisiami už tai, kad, esą, Mindaugo Žalimo įspėti, jie nesiėmė atitinkamų veiksmų planuotam nusikaltimui užkirsti kelią.

Bet, ponai, juk ta pati teisėsauga ir žiniasklaida perša mintį, kad pedofilijos nebuvo. Jeigu jos nebuvo, tai D.Kedžiui nebuvo pagrindo pykti. Dingsta pagrindinis nusikaltimo motyvas. Bet R.Ivanausko teisme remiamasi prielaida, kad D.Kedys nervinosi dėl pedofilų išnaudotos dukrelės. Šiame teisme net nebandoma suabejoti pedofilijos faktu. Tiesa, šis faktas apipinamas daugybe antraeilių, trečiaeilių detalių, bet nebyliai traktuojamas kaip tikroviškas. Tačiau D.Kedžio kaltė jokiame teisme nebuvo įrodyta. Tėra versija, kad taip galėjo būti. Antra vertus, joks teismas nebandė išteisinti D.Kedžio ar bent rimtai ištirti teisėjo žūties  aplinkybes. Todėl D.Kedys viešojoje erdvėje nuolat pristatomas kaip žudikas.  Taip suformuojama savita dūmų uždanga. Tos uždangos funkcija – pridengti gėdingą faktą, kad teisėjo nužudymo byla nebuvo rimtai tiriama. Faktiškai ji buvo numarinta nesiaiškinant kitų versijų, o taip pat svarbiausių liudininkų mirties aplinkybių.

Šerlokas Holmsas čia mūsų teisininkų paklaustų – kodėl nagrinėjant vienas bylas – pavyzdžiui, Andriaus Ūso – daroma prielaida, kad pedofilijos nebuvo, o kitose bylose nebyliai remiamasi prielaida, kad pedofilijos faktas visgi yra tikroviškas.

Prielaida, kad pedofilija buvo ir dėl to kilo žudynės, remiasi ir legenda, ja patikėjo ir ponas B.Bradauskas, kad, esą, N.Venckienė vadovavo nusikalstamiems veiksmams ar bent skatino brolį žudyti. Ši, per šališką žiniasklaidą tiražuojama legenda remiasi abejotinos biografijos ir reputacijos, išbandymo melo detektoriumi neatlaikiusio liudininko, o galbūt tiesiog teisinio spektaklio aktoriaus Mindaugo Žalimo parodymais.
Manau, Šerlokas Holmsas skeptiškai žiūrėtų į šios personos pateikiamą  versiją – D.Kedys ruošėsi žudyti, o N.Venckienė tam mažų mažiausiai pritarė. Taip pat jis paklaustų teisėsaugininkų – kuria prielaida remiasi įtarimai D.Kedžiui ir kaltinimai R.Ivanauskui ir N.Venckienei – ar kad pedofilijos nebuvo ar kad pedofilija visgi buvo ir jie išnaudojo mergaitę? Abi šios prielaidos kartu galioti negali. Bet jeigu D.Kedys nežudė seka logiška išvada: teisti R.Ivanauską, buvusį policijos komisarą Visvaldą  Račkauską ir kitus aukštus policijos pareigūnus nėra pagrindo. Jei žudė kiti, tuomet nekaltas ne tik D.Kedys, bet ir R.Ivanauskas su drauge, ir aukšti policijos pareigūnai.

Garsusis detektyvas, manau, rimtai nagrinėtų tokią  versiją – pedofilijos atvejis buvo realus. Į pedofiliją įsivėlė įtakingi žmonės. Jie neleido pykstančiam – kas būdamas jo vietoje nepyktų – tėčiui pasiekti teisingumo. Įtakingi žmonės – pedofilai ir jų galingi globėjai blokavo tyrimus. Tačiau grupuotei pavojų kėlė „apšviesti“ istorijos dalyviai. Todėl jie buvo likviduoti tą veiksmą pridengiant mergaitės tėvo pykčiu. Ir patį tėtį buvo būtina pašalinti. Likęs gyvas D.Kedys būtų buvęs pavojingas – jis galėjo įrodyti, kad juo tik prisidengta ir kad tikrieji žudynių vykdytojai ir organizatoriai galimai yra patys pedofilai bei jų „stogas“.

Ši versija logiška ir tolimesnių įvykių požiūriu. Jos rėmuose drąsiau galima paaiškinti ir A.Ūso izoliavimą nuo visuomenės, ir jo keistą žūtį, ir L.Stankūnaitės realią nelaisvę, ir, panaudojant valdžios institucijų galią, atliktą grubų, cinišką mergaitės paėmimą iš jai mielos aplinkos. „Visa tai – akivaizdus VISŲ liudininkų fizinis šalinimas ar izoliavimas nuo visuomenės siekiant nuslėpti tikrąją, o ne išgalvotą ir dirbtinai sukonstruotą tiesą“, – sušuktų Šerlokas Holmsas. Jis imtųsi tirti ir kitų – gal aštuonių ar daugiau su byla susijusių žmonių žūtį.

Galėtume pasufleruoti garsiajam detektyvui – teisinio ir politinio susidorojimo su N.Venckiene istorija irgi sklandžiai pritinka šiai logikai. Versijai, kad pedofilija buvo ir kad galingos į ją įsipainiojusios jėgos siekia  sunaikinti N.Venckienę – kovos su galingąja pedofilija simbolį ir lyderę. Drįstu tikėtis, kad Šerlokas Holmsas sutiktų su tokiu versijos papildymu.

Negavęs rišlaus atsakymo į svarbiausius  Garliavos istorijos klausimus, garsusis detektyvas pradėtų formuoti savąją versiją – šiame bylų  labirinte Lietuvos teisėsauga neieško tiesos, nelinkusi pripažinti faktų. O ir su logika yra visiška bėda, nes įrodinėjant vadovaujamasi ne nuoseklumo, neprieštaringumo reikalavimais, o siekiu įrodyti iš anksto užsibrėžtą rezultatą – kažką išgelbėti, ištraukti, o kažką nuteisti. Net jei nusikaltėliai ir aukos sukeičiami vietomis.

Deja, mes lietuviško Šerloko Holmso neturime. Todėl ir esame pasiklydę tiesos bijančios teisėsaugos skleidžiamuose teisiniuose ūkuose. Tačiau anksčiau ar vėliau pūstels teisingumo vėjai ir jie išsklaidys šį ūką.
Pabaigai – deduktyvaus mąstymo pratimas ponui B. Bradauskui. Jis yra keliasdešimt milijonų valdąs milijonierius. Tai faktas. Daug kas mano, kad bent pirmasis milijonas beveik visada yra nešvarus. Vadinasi, logiškai mąstant, lyg ir galima kalbėti apie abejotiną B. Bradausko milijonų kilmę. Ar jūs sutinkate su šia schema, pone Seimo nary? Beje, ši schema mažiau žeidžianti nei kaltinimas žmogžudysčių organizavimu, kuriuo švaistosi šis socialdemokratas.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

31 komentaras

 1. Nojus:

  Bravo ,Adolfai.Puikus stilius.

  • Nepolitikas:

   Bravo, tai tegul būna „bravo“ … bet kur rezultatas? Bent mąstymas ką reikia padaryti, kad apsaugoti teisėsaugą nuo didelių pinigų įtakos. Per metus ne vieno žingsnio! Parašyti straipsnį kiekvienas gali, o surasti įstatymuose užprogramuotos „valdomosios teisėsaugos“ nuostatus ir jos pašalinti(ar bent pateikti projektus) tai „protelis“ neišneša.

 2. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  Pedofiline garsioji byla yra glaudziai susijusi su “Estrelininku” ataka Seime, siekiant priimti iskrypeliska istatyma, kuriam apie puse euroiskrypeliu irgi bande prastumti europarlemente. Taigi sysaliniai pedofiliniai iskrypeliai igauna nauja pagreiti ir varda – estrelininkai. Taigi ko gero visai nesunku surasti ir paskelbti tuos Seimo estrelininkus….. isstatyti viesai PAJUOKAI! Taigi tas faktas, kad estrelininkai – pedofilianiai iskrypeliai jau bando prastumti si iskrypima legalizuojanti istatyma IRODO, kad egzistuoja tam tikra “baze” iskrypeliams tarpti…. net Seime.

 3. Inga Baranauskienė:

  Dar verta pastebėti, kad estrelinis Balčytis labai patinka mūsų prezidentei. Kažin, ar ne iš čia, kaip sako latviai, žirgui kojos auga?

 4. faustas:

  Garsusis seklys Šerlokas pasakytų tai, ką po daugelio metų pakartojo nemažiau garsus kareivis Šveikas:
  “šitie turtingi ponai daugiausia pe$de$ras$tai”.

 5. Studentas:

  PASIDŽIAUKIME KARTU:

  Naujienų agentūros ELTA užsakymu lapkričio 22 – gruodžio 2 dienomis bendrovės „Baltijos tyrimai“ atliktos apklausos duomenimis, kaip ir anksčiau, lapkritį už Lietuvos socialdemokratų partiją ketino balsuoti didžiausia dalis (28 proc.) apklaustų 18–74 metų gyventojų. O antroje vietoje pagal gyventojų palaikymą šiuo metu yra Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) – už juos ketino balsuoti 12 proc. respondentų. Per pastarąjį mėnesį TS-LKD palaikymas, nors ir nežymiai, tačiau padidėjo daugiausiai – 2 procentiniais punktais. Spalį konservatorius palaikė 9,5 proc. rinkėjų, o lapkritį šis skaičius išaugo iki 11,5 proc. Konservatoriai iš antros reitingų lentelės vietos išstūmė joje buvusius „tvarkiečius“ ir „darbiečius“.

  Naujausios apklausos duomenimis, jei artimiausiu metu būtų vykę rinkimai, po dešimtadalį apklaustų gyventojų būtų balsavę už partiją „Tvarka ir teisingumas“ (10 proc.) bei už Darbo partiją (10 proc.), o 6 proc. respondentų atsakė, kad balsuotų už Liberalų sąjūdį

  4 proc. suaugusių šalies gyventojų 2013 metų lapkritį ketino balsuoti už Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą, 3 proc. – už Lietuvos lenkų rinkimų akciją, o apie 1 proc. ar kiek daugiau rinkėjų balsų būtų gavusios partija „Jaunoji Lietuva“, Liberalų ir centro sąjunga, politinė partija „Drąsos kelias“ bei politinė partija „Sąjunga Taip“.

  Kitas partijas (“studento” past. – taigi, ir Tautininkų sąjungą) palaiko mažiau nei po pusę procento apklaustų gyventojų.

  (Šaltinis: ELTA 2013 m. gruodžio 17 d.)

  • Nepolitikas:

   „PASIDŽIAUKIME KARTU” bus kaip dauguma neateis į rinkimus(neims balsavimo lapu). Tada ir „Naujienų agentūros ELTA su užsakymais” ir VRK, kaip tu užsakymu vykdytojas negalės valdžiai padėti… O tokiu gėjų, kaip „studentas“ tikrai nėra daug… gal apie 50 tūkst., bet tai ne 320 tūkst.

 6. N:

  Ir čia paklausiu. Ar jie apklausė 300 tūkst. respondentų, ar tik 3 tūkst.? 🙂

 7. Nepolitikas:

  Bravo Neringai(jau antras Tautai reikšmingas projektas):
  2013-12-17 Pateikė – Venckienė Neringa, Lietuvos Respublikos Seimas:
  1. Projekto rengimą paskatinusios priežastys
  „Seimo rinkimų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 59-1760; (…) Žin., 2010, Nr. 153-7793) skelbia, kad kiekvienas turintis teisę rinkti Lietuvos Respublikos pilietis rinkimuose turi po vieną balsą vienmandatėje ir daugiamandatėje rinkimų apygardose, o šie balsai yra lygiaverčiai kiekvieno kito, turinčio teisę rinkti, piliečio balsams. Tačiau Seimo rinkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies reglamentavimas, kai partijos kandidatų sąrašas gali gauti Seimo narių mandatų (dalyvauja skirstant mandatus) tik tuomet, jei už jį balsavo ne mažiau kaip 5 procentai rinkimuose dalyvavusių rinkėjų, o jungtinis kandidatų sąrašas gali gauti Seimo narių mandatų (dalyvauja skirstant mandatus) tik tuomet, jeigu už jį balsavo ne mažiau kaip 7 procentai rinkimuose dalyvavusių rinkėjų, prieštarauja teisiniam reglamentavimui, kad rinkėjų balsai yra lygiaverčiai kiekvieno kito, turinčio teisę rinkti, piliečio balsams.
  Analizuojant 2012, 2008, 2004, 2000 metų Seimo rinkimų rezultatus, akivaizdu, jog apie 30 procentų rinkėjų balsų daugiamandatėje rinkimų apygardoje surenka partijos, neperėjusios barjero nustatyto Seimo rinkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalyje. Tai reiškia, kad 30 procentų rinkėjų balsų yra nevertinami, pažeidžiant įstatymo reikalavimą dėl kiekvieno rinkėjo balso lygiavertiškumo. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 4 straipsnis skelbia, kad aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus. Seimo rinkimų įstatymu Tautos (rinkėjų) valios ribojimas 5 ir 7 procentų barjeru, yra antidemokratiškas, pažeidžiantis rinkėjų ir nesisteminių partijų, negaunančių finansavimo iš valstybės biudžeto, teises. Seimo rinkimų įstatyme įrašyti barjerai — 5 procentų partijoms ir 7 procentų partijų koalicijoms — yra antikonstituciniai, nes riboja teisę Tautai išsirinkti savo atstovus. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, kuri buvo priimta 1992 m. spalio 25 d. referendumu, nėra 5 ir 7 procentų barjero reglamentavimo.
  Projekto iniciatoriai: Seimo nariai Neringa Venckienė ir Jonas Varkala.“

 8. Piras:

  Gerbiammas Gyly, tamstos logika tvarkoje, tačiau teisėje yra kitaip nei logikoje. Kaip nusakė įžymi teisininkė Z. Šličytė, teisėje lemia ne faktas ar tiesa, o FORMALUMAS. Tiek to. Norėjau pasakyti ką kita: Jūsų rašiniai nepaprastai svarbūs, pasižymi aukščiausiu lygiu ir nekelia abejonių dorybės atžvilgiu. Linkiu kūrybinės sėkmės ir lauksiu kitų rašinių.

 9. Aguona:

  P. Gylio citata: „… šios dramatiškos istorijos pradžioje didžioji žiniasklaidos ir visuomenės dalis palaikė versiją, kad pedofilija buvo. … Beveik niekas … neabejojo, kad … Drąsius Kedys yra pagrįstai pasipiktinęs ir sesers – teisėjos N. Venckienės padedamas ieško teisybės.“ Taip, tikėjau ir aš. Niekas neabejojo, įrodymų niekam nereikėjo. Mes „tikėjome“. Citata: „… ikiteisminį tyrimą pagal D. Kedžio skundus policija, prokuratūra atliko netinkamai.“ Taip, pritariu Citata: „Dabar … milžiniška teisės, politikos ir propagandos mašina bando nuneigti patį pedofilijos faktą.“ Gylys tiki, kad pedofilija buvo, o tai, kad iki šiol taip ir nerasta tam jokių įrodymų – niekis, galima tai ignoruoti. Citata: „Jeigu pedofilija yra „violetinių“ prasimanymas, bet ne įrodytas tikrovės faktas, tuomet kodėl ir už ką buvo nužudyti du žmonės … Jeigu pedofilijos nebuvo, tai D. Kedžiui nebuvo pagrindo pykti. Dingsta pagrindinis nusikaltimo motyvas. “ Lygiagretus klausimas: dėl ko pyksta, kodėl ir už ką žmones žudo psichopatai? Išprievartauja, kankina, sudegina? Atsakymo nėra, nebent psichiatro diagnozė. Gal kartais jie net nuoširdžiai tiki savo susigalvota versija. Pavyzdžiui, prostitučių žudikas maniakas – kad valo pasaulį nuo nuodėmių. Citata: „D. Kedžio kaltė jokiame teisme nebuvo įrodyta. … Antra vertus, joks teismas nebandė išteisinti D. Kedžio … D. Kedys viešojoje erdvėje nuolat pristatomas kaip žudikas. “ Kaltinamajam žuvus/mirus byla nutraukiama. Visada. Ją atnaujinti ir tęsti įmanoma, tik reikalaujant giminėms. Tai padarė A. Ūso artimieji, šitokiu būdu pasiekę išteisinamąjį nuosprendį. Kodėl taip pat nepasielgė Kedžio giminės? Kodėl nereikalavo tęsti bylą? Kodėl nesiekė, kad Kedys po mirties būtų pripažintas nekaltu? Ar ne todėl, kad kuo puikiausiai žinojo, jog jo kaltės įrodymų yra tiek, kad tęsiant bylą būtų vienaprasmiškai įrodyta būtent kaltė, bet ne nekaltumas. Citata: „… esą N. Venckienė vadovavo nusikalstamiems veiksmams ar bent skatino brolį žudyti, … mažų mažiausiai pritarė… “ Taigi teksto pradžioje pats Gylys teigia, kad garliavinės istorijos pradžioje visi tuo tikėjome. Citata: „Garsusis detektyvas, manau, rimtai nagrinėtų tokią versiją – pedofilijos atvejis buvo realus. Į pedofiliją įsivėlė įtakingi žmonės. Jie neleido pykstančiam … tėčiui pasiekti teisingumo. Įtakingi žmonės – pedofilai ir jų galingi globėjai – blokavo tyrimus.“ Teisingai, tokią versiją nagrinėti būtina. Bet iš kur Gylys žino, kad jos niekas nenagrinėjo? Ką daryti, jei jokie atlikti tyrimai ir jokie „šerlokai“ nesugebėjo rasti jokių įrodymų. Nei galingo klano, nei pedofilijos (būtent šiuo konkrečiu atveju). Citata: „Šia versija … remiantis drąsiau galima paaiškinti ir A. Ūso izoliavimą nuo visuomenės, ir jo keistą žūtį, … “ Kaip gali palūžti žmogus (pagal įsigaliojusį teismo nuosprendį – visiškai nekaltas), viešai apkaltintas tokiu baisu nusikaltimu, kaip pedofilija? Jis slepiasi, gal net skandina stresą alkoholyje. Citata: „…ir L. Stankūnaitės realią nelaisvę, … “ O kas iš mūsų nesislėptų ir nebūtų saugomas tokiomis aplinkybėmis – nužudžius seserį, draugą, buvusiam sugyventiniui slapstantis su šautuvu rankoje, o įsiutusiai miniai kaltinant baisiais nusikaltimais – mažos dukrytės pardavinėjimu iškrypėliams. Jei Stankūnaitė nebuvo dėl to kalta (o jos kaltumo įrodymų vėlgi nerasta jokių!), tai jai turėjo būti baisi trauma ir kančia. Citata: „… ir, panaudojant valdžios institucijų galią, atliktą šiurkštų, cinišką mergaitės paėmimą iš jai mielos aplinkos. “ Cinišku paėmimu jūs vadinate teisėtą vaiko grąžinimą tikrai motinai? Niekuo nekaltintai, nekaltinamai ir neteistai? Žmonės, kas gi čia per logika: jei Kedys nenuteistas, vadinasi (anot Gylio ir kitų „violetinių“) jis nekaltas, o jei Stankūnaitė nenuteista, vadinasi ji vis vien kalta. Absurdas kažkoks. Citata: „… galingos … jėgos siekia sunaikinti N.Venckienę – kovos su galingąja pedofilija simbolį ir lyderę. “ Tos jėgos tokios galingos, kad nė vieno jų atstovo per tiek metų nesugebėjo susekti nė viena teisėsaugos instituciją? Čia tai bent! O gal visi policininkai, visi prokurorai ir visi teisėjai, dar ir su visais Seimo nariais (išskyrus, be abejo „drąsiečius“) beigi Prezidentūra, yra pedofilų klano nariai, tai visi visus ir dengia, slepia. Ir p. Gylys tuo tikrai tiki? O jau ponia N. Venckienė – tai tikras „drąsos“ įsikūnijimas, tikra „kovos su galingąja pedofilija simbolis ir lyderė“. Dabar tikroji drąsa – bėgti nuo teisėsaugos? Hm hm… Citata: „… su logika yra visiška bėda, nes įrodinėjant vadovaujamasi ne nuoseklumo, neprieštaringumo reikalavimais, o siekiu įrodyti iš anksto užsibrėžtą rezultatą – kažką išgelbėti, ištraukti, o kažką nuteisti. Net jei nusikaltėliai ir aukos sukeičiami vietomis. “ Besąlygiškai sutinku su šiais p. Gylio sakiniais. Būtent taip apibūdinčiau jo „logiką“ šiame straipsnyje. Citata: „… anksčiau ar vėliau pūstels teisingumo vėjai ir jie išsklaidys šį ūką. “ Taip, tikiuosi. Palaukim. Tikroji Tiesa visada anksčiau ar vėliau „išlenda iš maišo“. O kol kas vieninteliai mūsų su jumis argumentai: aš tikiu, kad kaltas/kalta, o aš tikiu, kad nekaltas/nekalta. Jei nebepasitikėsime mūsų pačių Valstybės teisėsaugos profesionalais, radusiais kaltės (arba nekaltumo) įrodymus, jei šiose bylose vadovausimės tikėjimu, o ne įrodytais faktais, visada liksime kovos „už savo tikėjimą“ arenoje. bet gal verčiau palinkėkime vieni kitiems taikos. Ramybės. Atleidimo. Gailestingumo. Adventinio susikaupimo ir tylos. Dievo Tiesos, o ne mūsų „tiesų“.

  • N:

   Kiek tau sumokėjo už šią rašliavą. Daug laiko užtruko ją parašyti – už dyką neapsimoka.

  • gebistui "aguonai":

   tavo nuodingame purskale yra vienas ESMINIS PRASIMANYMAS, niekais verciantis visa stereotipiniam kopijavimui paruosta proklamacija – velioniui Kedziui NET NEBUVO PAREIKSTI ITARIMAI pries supakuojant ir isvezant nezinoma kryptimi. O tu cia isvedzioji “kaltinamajam mirsu”… Kaltinamuoju netampama netapus pirmiausiai itariamuoju.
   Apsisikai, tavarisc efreitor gozbezopasnosti.

   • L:

    Aguonai- puiki analizė. Į tokią logišką išvadą tvirkintojo tėvo ir jo bendrininkės sesers gynėjai neturi ką atsakyti, belieka tik kvailai klausti “kiek sumokėjo?” . Nors ir prisidengia daktarų vardais, tai tamsūs, apmulkinti žmonės. Nėra ko stebėtis, jei tokį strategą, kaip Landsbergis, šie aferistai apmulkino. Ačiū Dievui, vakar susėmė dar vieną nusikalstamą gaują, nes jau kaip laikas nusikaltėliai įsisiautėjo, mat nusprendė nesukalbamus teisėjus žudyti (dar paaiškės, ko gera, kad šaknys vadinamoje “pedofilijos” istorijoje kaip tik čia slypi).

 10. NIDA-susimąstykite, jau laikas:

  GRYBES DVIGUBI STANDARTAI Pažiūrėkite , banko Snoras tycinio sužlugdymo byloje, ka kalba Grybauskaite- niekas neirodyta, o jau sekančia diena Grybe kalbejo, jog nacionalizacija sveikinu, neva, akcininkai kažką pavoge?!! Koks teismas ka įrodė Snoro atveju- dvigubi standartai pas ponia is Daukanto aikštės !!! O kur nekaltumo prezumcija ?! Ir ka Grybauskaite kalba slaptos pažymos atveju apie savo Ulbinaite ?!

 11. L:

  Ir vėl šitą sukčių patriotinis laikraštis reklamuoja. Nebeskaitysiu daugiau šio laikraščio ir negerbsiu tų, kurie susideda su vaiko tvirkintojo gynėjais.

 12. logika chuntai nereikalinga:

  protingos mintys, pagristos logika. Bet chuntai laogika nereikalinga. Ji turi vieninteli tiksla- pritempti visus ivykius taip, kad aukos taptu kaltinamaisiais, o zudikai- aukomis. Tai ir daroma visais frontais.

  • L:

   Vargšai, kur jūsų logika, kad garbinate savo mažametę dukrą tvirkinusį tėvą, kuris vertė šliaužioti mergaitę po manekeno klyną ir filmavo septynis mėnesius, mokydamas nepadorių seksualinių dalykų? O kad jo sesuo organizavo šį nusikaltimą, net nekyla abejonių (teismuose jau įvairių įdomių dalykų paaiškėja), ne veltui ji iškūrė į Ameriką. Mat, pagal ją, trys solidūs vyrai tvirkino ketverių metų mergaitę, visur ją vežiojosi ir tik ją – kitų nenustatyta. Reikia būti visiškais mulkiais, kad tikėti tokiais prasimanytais pasitalais. Bet čia yra kitas dalykas, jūs, kaip ir tie Garliavos nusikaltėliai, matyt esate visiškai praradę sąžinę, kad jums nuskriaustos motinos ir vaiko kančia nieko nereiškia,o garbinate amoralius tvirkintojus.

   • N:

    Buvai teismuose?
    Reikia būti visiškias mulkiais, kad tikėti “teisėsauga”, kuri ir pati yra įklimpusi į nusikaltimų liūną, taip pat ir pedofiliją. Mankurtams nesuvokti, kad visokios Estrelos ir pan. rezoliucijos tampa galimomis, tik dėl to, kad vis daugiau iškrypėlių ir parsidavėlių bei “pakabintų” veikėjų yra valdžioje.

 13. aguonoms ir i jas panasioms(-iems):

  varykite i savo pedryti, neterskite sio portalo savo pezalais. Jums ikalinta mergaite ir jos nuzudytas tevas nerupi.

  • L:

   Koks pagirtinas Tamstos leksikonas: “varykite į pedrytį”, “pezalai”. Žinok Tamsta, kad mums rūpi mergaitė, todėl padorių žmonių nuomonė ir spaudimas padėjo laimėti prieš mergaitės tvirkintojus ir jų garbintojus, kuriuos palaikė net žymūs autoritetai (didelė nešlovė jiems!). Ačiū Dievui, Lietuva valosi nuo korumpuotų teisėsaugos darbuotojų, tokių, kaip Kuckailis su Kairiene, Venckienė, ir kitų, kurie dar teisiami. O Jūs juos garbinate, tai kas Jūs esate? Tvirkinimų mėgėjai?

 14. KADA TEIS TIKRUOSIUS ŽULIKUS?:

  Londono Vestminsterio teisme paaiškėjo , jog banko Snoras užgrobimo ir tyčinio subankrotinimo organizatorė yra GRYBAUSKAITĖ !!! Palaukime teismo baigties ir galėsime teisti tikruosius banko Snoras sužlugdymo “veikėjus” : GRYBAUSKAITĘ, KUBILIŲ, ŠIMONYTĘ, VASILIAUSKĄ !!!

 15. Žaltys:

  Kiek daug aistrų kyla iš klyno. Net partija susidaro, net seimo nariais tampama. Apgailėtini žmogeliukai, beviltiški.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: