Kaune, Neries ir Nemuno santakoje bus primintas prievartinis Žemaitijos krikštas (239)

Lapkričio 17 d., 16 val. Kauno baltų bendruomenė Kauno Santakos Romuva kviečia ateiti į šventvietę prie Ugnies aukuro įkurto Kaune, Neries ir Nemuno santakoje. Kauno santakos romuvos narys Benas Jankausjas pasakos apie 1413 m. prievartinį Žemaitijos krikštą.

Nemuno ir Neries santakos Aukuro telkiami žmonės jau treti metai ketvirtadieniais 18 val. kuria santakos aukuro Amžinąją Ugnį.

„Šiemet sukanka 600 metų, kai paskutiniame nekrikštytame Europos krašte Žemaitijoje oficialiai įvesta krikščionybė. Sykiu  tai yra data, kai baltiška dvasia buvo oficialiai pradėta naikinti, tačiau  kartu pradėta ir laiko atskaita, kai Žemaitijos žmonės perėjo į dvasinį pogrindį ir sunkiomis sąlygomis saugojo prigimtinę pasaulėžiūrą, atnešdami ją per papročius, tautosaką, gyvenseną iki šių dienų. Tai tikrai nemažesnis  amžių žygdarbis ir dėsninga  400 metų pasipriešinimo ir kovų prieš krikščionybės įvedimą tąsa. Todėl šie metai yra ypatingi žemaitiškos gelminės dvasios ir Žemaitijos pagerbimo metai“, – sako Kelmės romuvos vaidila Valdas Rutkūnas šiemet Kelmės rajone, Kražiuose ant garsaus Medžiojkalnio alkakalnio surengęs Žemaičių vienybės dienai skirtą iškilmingą III Baltų krivulę.

R.Pakerio nuotr.

R.Pakerio nuotr.

Kauno Santakos Romuva šių metų liepos mėnesį pažymėdama žemaičių vienybės dieną Žemaitijai simboliškai sugrąžino baltišką ugnį. Romuvos nariai plaukė Nemuno ir Dubysos upėmis pakartodami 1413 m. kunigaikščių Jogailos ir Vytauto kelią laivais iš Kauno į Žemaitiją.  Ant Žemaitijos piliakalnių ir alkakalnių, ten kur Vytautas su Jogaila pakeliui naikino šventvietes, prievarta krikštydami žemaičius, romuviai atkūrė ir įžiebė aukurus atplukdyta Šventąją Ugnįmi.

Šventoji Ugnis | Kauno romuvos nuotr.

Šventoji Ugnis | Kauno romuvos nuotr.

Kategorijos: Kultūra, Lietuvoje, Mes baltai, Naujienos, Religija, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , .

239 komentarai

 1. tampax'as:

  Nemanau, kad pagonys – rimta išeitis žeimaičiams. Civilizacija pasiūlė krikščionybę, ir tai buvo neišvengiama. O ar žemaičiai vėl nori grįžti į akmens amžių, niekindami Bažnyčią? Manau, kad tai ir valstybės neigimas

  • lamatas:

   Nemanau kad tiesos nežinojimas – geresnė išeitis ,. jei sugebėtumėt suprasti kas vadinama pagonybe , tai gal atsirastu viltis suprasti esmę….. o šiaip – ginčai apie tamsą ,kurioje esi aklas.
   p.s,gal pradėkit nuo Sielmoksio

  • Amelija:

   Pirmiausia tai žaidimas: susikūrė taisykles ir lošia ant kalnelio lietuvišką pokerį. Bet niekas neprieina, nepaklausia, ką jūs čia darot – neįdomu. Tada pasigaminama plakatų, kuriamos partijukės, lendama į žiniasklaidą, drabstomasi keiksmažodžiais (vienas čia besireiškiančiųjų ir teismo baustas už išsišokimus).

   Susireikšminama iki tokio lygio, tarsi kažką iš tiesų atstovautų – nors realiai niekuo nesiskiria nuo linijinių šokių klubo, smiginio mėgėjų būrelio ar šunelių jorkų augintojų asociacijos. Juoką kelia aukurai, priesaikos ir kiti mėgėjiški vaidinimai.

   Jei jau esat tikri pagonybės išpažinėjai, kraustykitės į girią, išsikaskite urvus, apsidenkite elnių kailiais ir miskite ką pagavę: zuikiais, varnom ar grybais. Ir apsiginklavę kuokomis kokį kartą per metus surenkite išpuolį prieš taip nekenčiamą civilizaciją: padekit kokį miestelį, išpleškinkit automobilių langus, išsiveskit belaisviais katalikų kunigą su zakristijonu…

   Bet ne: sėdit šiltam bute prie kompo ir varot savo gavendas apie būtą nebūtą praeitį. Nedera kažkaip viena kalbėt, kitaip gyvent. O jei jau tai norma – tada matome dar vieną persirengėlių karnavalą, kurio vedliai kuria ideologiją iš “pievų”.

   Kas nori žaisti – težaidžia. Juk yra žmonių, kurie visą gyvenimą lieka vaikai. Jokios įtakos visuomenės vystymuisi jie nedaro, tik labai pyksta ir rėkia, kai į juos nekreipiama dėmesio. Pastarojo mano teiginio iliustracija bus tuoj pat pasipilsiantys pagiežingi, užgaulūs komentarai. Vadinasi, diagnozė teisinga?

   • Kemblys:

    Tu rašai apie romuvius, mano nuomonė apie juos dar prastesnė, tegu juos galai.
    Bet protėvių gentys gyveno pusiausvyroje su Gamta ir tarpusavyje, kol krikščionybė neįsigalėjo.

    • Amelija:

     Taip, tai buvo. Pritariu. Bet laiko atgal nesugrąžinsi… Gyvenam šiandien, pasirenkam, kaip pats sakai, pasaulėžiūrą, tik pasaulėžiūra nėra vien ideologinės ar teologinės nuostatos: tai ir socialinė laikysena, ir visuomeniškumas arba sektantizmas, ir ateities pokyčių įžvalgos. Jei žmogus nuoseklus savo mąstyme, elgsenoje ir santykiuose su kitais – viskas tvarkoj. Bet viduriuoti dėl prieš šešis šimtus metų įvykusio fakto – panašu į šizofreniją. Kas skatina tokią poziciją – nevisavertiškumo kompleksas, nepritapimas prie tikrovės, kerštas už nenusisekusį asmeninį gyvenimą? Noras pasirodyti? Nežinau, Kembly, nežinau…

     Malonu vėl su tamsta padiskutuoti, tik prašau neskaičiuoti mano svetimžodžių: skubėjau rašyti, visiems pasitaiko.

     • Kemblys:

      Palik romuvius, jie neverti. Kalba eina apie protėvių pasaulėžiūrą. Mes, jei norime išspręsti mūsų dabartinės visuomenės bėdas, turime sukurti dabartinę pasaulėžiūrą, tad verta įsigilinti į protėvių, kurie gyveno pusiausvyroje.

      • Amelija:

       Apie tą pačią pusiausvyrą ir kalbu. Tik dėl protėvių klaustukas: nelikę rašytinių šaltinių, viskas daugiau remiasi tautosaka, mitologija, iš kartos į kartą perduodamais dorovės principais. Deja, amžiai, kintanti visuomenė daug ką nunešė užmarštin.

       Beje, daugumą dabartinės viduriniojo amžiaus žmonių auklėjo būtent krikščioniškosios doros principais, ir tai nėra nei blogybė, nei svetimybė. Tiesiog reikia pažinti ir viena, ir kita. Ir nesupriešinti dėl kvailų ambicijų.

       O priešintojų nors vežimu vežk.

       • lyvis:

        “nelikę rašytinių šaltinių”. Neliko rašytinių šaltinių tiems kuriems jų nereikia, o priedo kas juos naikino juodaskverniai. lyvis

       • Kemblys:

        Rašytinių šaltinių ir negali būti likę, buvo Žmonės Išminčiais vadinami, jie žinias gaudavo iš minties. Vydūnas, manau, pasirinko slapyvardį ‘matantis’ prasme. Pagonybe susidomėjau, kai suvokiau asmens sąrangą, kurios atskiras dalis protėviai galėjo įvardinti žodžiais Siela, Dvasia, Vėlė (yra dar veinas žodis, kuris viską sujungia). Šie žodžiai, kai neliko Žynių, prarado savo reikšmes. Bet kitose kalbose net ir žodžių neišliko, pvz., anglų, rusų, pabandyk juos išversti. Tai nėra betikslis iš smalsumo domėjimasis, suvokus asmens sąrangą galima patenkinti asmens poreikius. Dabar, kai kūno poreikiai tenkinami, o lieka nepatenkinti asmens vidiniai poreikiai, žmogus lieka be pusiausvyros.

        • lyvis:

         Deja iki šiol yra išlikę akmenyse iškalti ženklai. lyvis

         • Kemblys:

          Viskas, kas likę tautosakoje, yra tokios pat vertės, kaip moksleivių 8 klasės sąsiuviniai 50 metų senumo – mes galime vertinti jų žinias, bet ne mokytojų lygį.Tautosakoje atsispindi tai, ką Žyniai manė būtų tikslinga atskleisti visiems – Žynių žinios prieinamos tik Žyniams, juos dabar dar vadina Šamanais.

          • lyvis:

           Ar tavę nestebina tautosaką kurios tas pats tekstas išplitęs įvairiuose negimininguose šalyse. lyvis

          • Kemblys:

           Ar tavęs nestebina, kad, tarkim, prieš 50 metų vienodai mokytojai aiškino matematiką skirtingose šalyse. Tu galėtum sužinoti mokytojų žinias pagal moksleivių sąsiuvinius?

          • lyvis:

           Kas mane stebina kad senasis žinių įvertinimas buvo penkiabalę t y sutampa su tautosaka, o dabar dešimtbale kuri nesiderina su mitologija dirbtinis ne iš gyvenimo. Kiek prisimenu pas vengrus aukščiausias balas yra -1- sutampa su tautosaka. lyvis

 2. Dalė:

  O man atrodo, kad Gediminas buvo teisus, sakydamas, kad ir lietuviai, ir krikščionys garbina tą patį Dievą, tik skiriasi apeigos. Tai ar reikia vėl galąsti kirvius dėl skirtingų apeigų?

 3. Vilmantas Rutkauskas:

  Visiems “baltiems” pagoniukams sakau:
  Nepirkite ir nedeginkite nuodingų naftinių žvakių – kaip kokie žydteologiniai velniai smalą. Krikščionys, matyt, pasąmoningai tyčia taip daro, kad šventą Ugnį susisavikrikšvelniuotų.

 4. Artūras Gotautas:

  „Jei ne Biblija-Koranas-Tora-arabų liaudies pasakos-Das Kapital, neBūtų nei krikščionių, nei musulmonų, anei komunistų …. ir net (paŽadėtos) Šventos Žemės dėl kurios reikėtų žūti … galbūt turėtume tiesiog AmŽiną Žemę – AmŽinai Gyventi.“

  Visos religijos yra sukurtos valdyti Žmoniją (visos jos bijo vieno,tikĖjimo Žmogaus – Žmogumi,visos jos dalina Žmogų į dvipuses ) ..

  Iš visos tos dalybos Gėris – blogis,naktis – diena,Ugnis – Vanduo atsakyme gimsta “mokslas”,kuris toliau tęsia skaldymą į įvairius “tomus”,bet neapimą Visų Mūsų Sumos – Visumos …

  Aš pirmapradžiai pateikčiau TikĖjimą Žmogaus – Žmogumi,Mes vieni kitais pasiTikėdami galime sukurti pilnavertę Darnos perpildytą AmŽiną Dorovę apimančią bendrai Bendrą Mūsų visų Visumą …

  Visiems Šviesios Sėkmės 🙂

 5. Ženklas:

  Buvau ten šiandien. Įspūdinga aplinka, maloni draugija ir kalbama buvo apie krikšto nešėjų nusikaltimus mūsų tautai… Kažkokie katalikiškai išauklėti (NE)žmonės, musėt jėzuitų gimnazijos gimnazistai, nuo Aukuro nuplėsė lentelę su užrašu : “Kievieną ketvirtadienį 18 val uždegame ugnelę”. Tik katalikus siutina faktas, kad prie Aukuro kievieną ketvirtadienį 18 valandą vyksta apeigos mūsų Dievams ir Deivėms.

  • Vilmantas Rutkauskas:

   Ženkle,
   tai įsivaizduok, jei dabar būtų prieš 600 metų, tai prakeiktieji Vytautas su Jogaila ir nugriautų tą Aukurą.
   ———————————————
   Ženkle, pavyzdžiui Ugnies sustabdytose akimirkose (nuotraukose), ar Tu pastebi kažkokius vaizdus, vaizdinius, ženklus ?

   • Ženklas:

    Tie prakeiktieji kryžininkai ir griovė, ir šventas giraites kirto, ir degino ir žudė. Katalikai, nešdami Jėzų į Lietuvą per ketvirtadalį tukstantmečio, skatinami Romos popiežių, nužudė virš milijono baltų tautų gyventojų. Šiandien būti kataliku,- morališkai reiškia būti kruvinomis rankomis, būti tų žudikų bendrininku.

 6. Nojus:

  Dievas mato,kad žemaičiai sako Tiesą.Krikščionybė tik imituoja tikėjimą,o Dievui su tokiais ne pakeliui.Tikėti reikia Širdimi,t.y. visa savo vidine Esybe(Siela).

 7. Nojus:

  Esu tiesiog nustėręs Žemaitijos paveldu,archeologiniais radiniais.Pastebėjau,kad kai kurie radiniai yra ENERGIJOS GENERATORIŲ simboliai.Nė kiek neperdedu,-netolimoje ateityje jais remiantis bus sukonstruoti įrenginiai skirti elektrai gaminti.Vieno veikimo principo nepajėgiu suprasti.Galbūt ,tai antigravitacinio įrenginio modelis.Siūlau visiems pažiūrėti į simbolius kitu rakursu.

 8. Dalė:

  Kembly, sakote:” Mano manymu pagonybė buvo PASAULĖŽIŪRA (sukurta Žynių būtent savo genčiai) ”
  Manau- ne tik pasaulėžiūra, bet ir pasaulėjauta, ir ne tik pasaulėjauta, o to meto žmonių dvasios tobulėjimo kelias. ir kažin, ar žynių sukurta, ar tik per žynius mums perduota. Ir kažin, ar perduota tik mūsų genčiai-pagoniškosios tautos turi labai panašią pasaulėjautą, nes ji remiasi gamtos ciklais.
  Krikščionybė irgi yra pasaulėjauta, jeigu ją priimsime kaip dvasinio tobulėjimo kelią, kaip MEILĖS ir TIESOS suvokimo ir išsipildymo kelią. Bet jeigu mes krikščionybėje įžvelgiame tik praėjusių amžių žmonių padarytas klaidas… Tai tokių klaidų padaryta ir pagonybėje. Ir nereikia čia kaltinti vienos ar kitos religijos, viso ko priežąstis-tik žmogaus sąmonės netobulumas:)) Linkusiam į agresiją pateik bet kokią religiją-jis vistiek trauks žudynės, kol per savo patirtį (gal ir ne vieno gyvenimo) pakeis gyvenimo vertybių skalę.
  Ir nemanau, kad krikščionybė pakirto mūsų tautinius tarpusavio ryšius, juk vienas iš pagrindinių jos priesakų yra “Mylėk savo artimą, kaip pats save”. Tiesiog žmonės anksčiau gyveno ramesnį, sėslesnį, uždaresnį gyvenimą. Mes gi-šiandien-Amerikoje, ryt-Ispanijoj:))

  • Kemblys:

   Nukankinto ant kryžiaus žmogaus vaizdas, nuolat esantis prieš krikščionių akis, įskiepyja nepažabojamą krikščionių žiaurumą, nors mokinama priešingai. Domiuosi įtaiga ir suvokiu kokiu tikslu tai padryta. Lyginant su kitomis, dabar paplitusiomis religijomis, krikščionybė, pavadinčiau, kad suprastum, IDEOLOGINIS VIRUSAS. Kristų tariamai nukryžiavo romėnai – Vatikanas Romoje.
   Romėnai žiauriai elgėsi su visomis nukariautomis tautomis, tad žydų gudročiai, protingais jų nepavadinsiu, sumąstė žiaurumui veidrodišką atoveiksmį. Jie sukūrė (po kelių dešimtmečių nuo tariamo Kristaus nukryžiavimo) mokymą, kurio esmė, kad kuo žiauriau būsi nukankintas, tuo būsi artimesnis Kristui, kuris už visus jau atkentėjo. Kas liko žmogui, tarkim, prikaltam prie kryžiaus? Liko numirti neprarandant savigarbos, atrama įtikėjimas, kad Kristus jau už jį atkentėjo. Kuo romėnai žiauriau elgėsi, tuo labiau platino krikščionybę, pasekmėje romėnai patys tapo krikščionimis ir baigėsi jų galybė – nutautėjo. Žydai, IŠRINKTOJI TAUTA, patys nepriima krikščionybės, tuo viskas pasakoma.

   • Kemblys:

    Papildysiu, arabai, kad atsiriboti nuo krikščionybės, buvo priversti sukurti islamą, kurio pagrindas judaizmas, kaip ir krikščionybės. Musulmonų pasaulyje apie 1000000000.

   • Dalė:

    O man šitas nukankinto ant kryžiaus žmogaus vaizdas sako, kad šis žmogus turėjo savyje neapsakomą tvirtybę – jis neatsakė į agresiją agresija , nors tikrai galėjo- turėjo visokių nežemiškų galių. Taigi, priešingai nei jus, mane šis įvaizdis moko suvaldyti savo agresiją.

    • Vilmantas Rutkauskas:

     Vadyk savo agresiją pati. Žodžiu, valdykis.
     CHA

    • Kaip aš nuolat žiūrėdama į prikalto Jėzaus atvaizdą savyje turėčiau jausti dvasinį pakilimą,vidinę harmoniją?Tai nuolankumo ir kančios kūrimo vieta?Man tai kelia sutrikimą nuo žiaurumo.Esi šviesiose mintyse ir vidinėje harmonijoje ir turi grįžti vėl ir vėl mintimis ir vaizdiniuose prie kančios ir žiaurumo ir turi savęs nepaleisti,nuolat gyventi tame ir tada susiformuoja nuolankumas,nuolatinės kaltės,kad buvo nukryžiuotas Dievo sūnus ir tada užauga abejingumas tavyje:jei kas darė bloga atleisk,atleisk ir atleisk ir atkišk kitą veidą kitam smūgiui?

    • Tai ir nukankinti partizanai ir kiti žmonės KGB pastate Vilniuje turėtų būti palaiminti ir tremtyje žmonės?Kodėl to nėra?
     Ar jie nedidvyriškai tai iškentėjo?
     Aš tik keliu klausimus į kuriuos nieks neatsako,kyla jie daug kam.Bet gerbiu visus kurie rado ar dar ieško savo dvasinio kelio.

    • Kemblys:

     Dale, baisūs vaizdai luošina, ypač vaikus. Nukryžiuotojo vaizdu įskiepytas žiaurumas pasireiškia, kai krikščionys pavirsta minia. Nevardinsiu nusikaltimų padarytų Kristaus vardu, jie pastarasis būtų buvęs Dievo sūnus, neleistų jo vardu žudyti. Pagonys nekeldavo religinių karų todėl, kad jie NETIKĖJO – jie taip suvokė, kaip mes suvokiame remdamiesi mokslu. Neiname žudyti, jei kažkas Žemės trauką suvokia, kaip iškreiptos erdvės sąvybę grįžti į pradinę padėtį.

     • Kembliui:

      Tikrai netiesa, kad žiaurūs vaizdai luošina vaikus. Kiek vaikų lanko bažnyčias, mato Nukryžiuotąjį, argi jie yra psichiškai suluošinti?! Manau, kad, priešingai, Nukryžiuotojo vaizdas tik dvasiškai sustiprina žmogų, kai jis gyvenime patiria asmeninę psichologinę arba fizinę kančią. Dėl žudymų “Dievo vardu” taip pat nesate teisus. Krikščioniškas Dievas morališkai neleidžia kito žmogaus žudyti, nežiūrint, koks jis blogas bebūtų. Kas šią nuostatą sulaužo, tą Dievas po mirties nubaudžia pragaro kančiomis. Sutinku tik su tuo, kad viduramžiais buvo krikščionių, kurie žudydavo kitatikius, bet už tai nereikia kaltinti pačio Dievo arba krikščionybės mokymo pagrindų – Evangelijų. Šiuo atveju kalta yra tik tuometinė KB, sulaužiusi Dievo įsakymą “Nežudyk!”.

      • lyvis:

       Tai ko katakalikonai bažnyčioje sėdi, klupi kaip pardavę motina, ko jie tokie išsigandę, pabalę be jokio atsipalaidavomo, gerų linkinčių žvilgsnių. Niūri minia. lyvis

       • Jotvingis:

        Už tai, kad yra netobuli krikščionys ir laužo Dievo įsakymus. Beje, gyventi grynai pagal visas krikščionybės nuostatas yra nežmoniškai sunku, bet todėl negalima kaltinti pačios krikščionybės. Praktikoje krikščionybė krikščionims yra tik jų gyvenimo kelrodis.

      • Kemblys:

       ,,rašė Kembliui”
       Jei esu visur neteisus, tai parašyk kuo skiriasi žmonių būrys nuo minios. Manau, nesusigaudai kas yra ‘minia’. Taip, krikščionys nuolankūs, kol netampa minia – tada ir prasiveržia įskiepytas žiaurumas.
       Jei Kristus buvo Dievo sūnus, tai jis turėjo galimybes padaryti taip, kad nebūtų daromi nusikaltimai jo vardu.

      • lyvis:

       Bet nežudyk parašyta katalikonų dievo įsakymuose ir ko čia kalta KGB. lyvis

  • Su viskuo sutinku,su šiomis mintimis-ne
   “Ir nemanau ,kad krikščionybei pakirto mūsų tautinius tarpusavio ryšius,juk vienas iš pagrindinių jos priesakų yra”Mylėk savo artimą,kaip pats save”.
   Pritarčiau Kembliui: dėl sutraukytų tautinių ryšių ir pridurčiau: dėl suniokotos tautiečių dvasinės pasaulėjautos.Blaškosi tautiečiai nuo tos prievartinės dvasinės okupacijos laikų nerasdami ramybės:metasi į visokius tikėjimus ieško savo dvasinio kelio.Gerai jei randa,jei ne, lieka kančia.Negali medis augti be šaknų,taip žmogus be dvasinės pasaulėjautos, perduoto dvasinio pamato.
   Reiktų neužmiršti ir priverstinio krikšto atneštų privilegijų,kurios ir dabar yra terpė bujoti neteisingumui.Privilegijos buvo teikiamos apsikrikštijusiems ir jokių- nesikrikštijantiems.Privilegijos buvo įrašytos į teisinius dokumentus,kaip teisinė norma,įteisintos,tai buvo spaudimo forma norintiems išsaugoti savo pasaulėžiūrą ir tautinį išdidumą(čia apie meilę artimam:)
   Kiekvieno dvasinio ieškojimo kelias ir jo dvasinė pasaulėjauta yra gerbtina,Bet iš savo patirties susidariau nuomonę,kad katalikybei artimesnė lenkybė nei tautiškumas ir tautinė pasaulėjauta.Tautinėje pasaulėjautoje matyt matoma konkurentė.

 9. lyvis:

  Bet juk Kristus išpirko žmonių kaltes, reiškia mums tobulėti nebereikia, mes tobuli. Kažkas čia nesiderina. Indulgencijomis tai pat galėjai nusiplauti savo nuodėmes. lyvis

 10. Artūras Gotautas:

  Krikščionybė – biblija mokina apie patekimą į Rojų ..
  Kaip man mirtingajam šią Akimirką patekti į Rojų,o atsakymas klastingai suktas,reikia uoliai atgailauti,kad po Kūniškos mirties patektum į Rojų …
  Apie Rojų po kiekvienu kojomis nekalbama,kad Žmogus Gyvai Gyvas gali Gyventi AmŽiname Rojuje 🙂
  O apie tai rašė patys šių Žemių užkariautojai,kad atrado du Rojus Žemėje,vieną ties Juodąją jūrą,kitą ties Baltijos jūrą 🙂
  Kur Žmonės gyveno be atgailos,nes nebuvo nuodėmių už ką atgailauti 🙂
  Taigi,čia taip aprašyta,tad ar reikia dar kažko ?

 11. Nojus:

  Visi FANATIKAI yra vienodai “shudini”.Jų proteliai nepajėgūs suprasti tikėjimo tiesų.Ir visiškai nesvarbu ar jis krikščionis,ar pagonis,ar musulmonas,ar induistas,ar budistas,ar dar kas nors.
  Jie visi yra panašūs kaip vandens lašai-gyvulinės kilmės žmonės.Ir tik visiškai mažas procentas visų tikėjimų žmonių yra AUKSO fondas,kuris supranta tikėjimo esmę.Šie žmonės susirinkę į vieną būrį ,suprastų,kad visie kalba ir tiki į tą patį Kūrėją.

  • Dalė:

   Esmė yra ta, kad pasaulis, skirtingai nei Kūrėjas, yra kintantis. Jei tikime Kūrėjo išmintingumu, tai pasaulis -ne tik kintantis, bet ir tobulėjantis.Žmogaus siela-taip pat.
   Tik labai abejoju, ar gerbiant protėvius ir jų nueitą dvasinio tobulėjimo kelią būtina grįžti prie senosios religijos. Bet esu įsitikinusi, kad ji mums gali būti labai naudinga-kaip jau išmokta pamoka, kuri įgalina suprasti šiandienines pamokas.

   • Kemblys:

    Mes ir norėdami neatkursime senosios religijos: pasikeitė gyvenimo būdas, mums netiks, o protėviams jos jau nereikia. Mums reikia kurti dabartinę, tikančią mums, mūsų laiku, nes krikščionybės visos atmainos netinka. Ar katalikai teisingai pasielgė pridėdami prie Biblijos tiesų dar savo ‘šventąją tradiciją’, lyginant su stačiatikiais? Kurią krikščionybės atmainą patartum mums rinktis?

    • Dalė:

     O ar būtina rinktis kurią nors atmainą? Mums duotas protas ir širdis, dar yra Dievas, į kurį galime kreiptis. Galime ieškoti savo kelio. Nieko nesmerkdami ir nemenkindami – juk visi turi teisę klysti.

     • Dalė:

      p.s. Man labai patiko rusų filosofo Pomeranc’o išsakyta mintis, kad religija-tai tas traukinys, kuriuo tu važiuoji, tačiau norėdamas patekti į galutinį kelionės tašką, turi išlipti iš traukinio ir toliau eiti pėsčias.

      • Kemblys:

       Dale, mes nesusikalbame: aš pasaulėžiūrą suvokiu, kaip Tautą vienijančią, o Tu siūlai kiekvienam rinktis – Tautos neliks. Mano įsitikinimai tvirti, pavadinčiau gamtameldžio, suvokiau daugiau negu reikia šiame gyvenime, dabar ieškau, kas būtų naudinga mums visiems. Tavo dėstomos mintys patvirtina, kad krikščionybė skaido Tautą.

    • LosAngeles:

     Religijos kurti negalima 🙂 Kiekvienas zmogaus kurinys turi ir zmogaus trukumus. taigi, ka jus besukursite, visa tai tik atspindes siandienini zmogu. O jis siai dienai linkes manipuliuoti, vadovauti, pasinaudoti kitu patikimumu ir pan. … Be abejo, tai netaikoma visiems, taciau bendrai paemus visuomeneje tai matoma labai ryskiai. Taigi, vienareiksmiskai atsiras tokiu, kurie jusu tobulais ketinimais pasinaudos savanaudiskais tikslais. Ir vel gaunasi dar viena ‘kryptis’, kuri veda kazkur…

     • Kemblys:

      Visos gentys, bet kuriame Žemės kampelyje, gyveno pagal savo Žynių sukurtą pasaulėžiūrą. Jei Žyniai padarydavo klaidą, gentys išnykdavo. Pasaulėžiūros tikslas paaiškinti asmens vidinę sąrangą, gyvenimo tikslą, supančią Gamtą ir Pasaulio sandarą ir kas bus po mirties – tik tiek, kad kiekvienas būtų vidinėje pusiausvyroje. Kaip tai panaudoti savanaudiškiems tikslams?

      • Dalė:

       Kembly, atrodo, kad jūs sudievinate žynius.
       Jei žyniai tik pagal savo asmeninį išmanymą būtų kūrę religijas, jos neturėtų tiek daug bendrų bruožų.
       O gentys išnykdavo dėl labai įvairių priežąsčių. Tarpe jų galima ir tokia, kad žmonės nenorėjo gyventi pagal žynių nurodymus, arba tokia, kad žynys pats prarado vidinę pusiausvyrą ir tuo pačiu prarado ryšį su Dieviškąja išmintimi. Ir t. t.

       • Kemblys:

        Gentys gyvena ne vieną tūkstantį metų, negalima nevertinti jų patirties. Dabar gyvenimas kinta beprotišku greičiu. Senų žmonių išmintis ir patirtis tampa nereikalinga. Jauni, be patirties, atsipeikės, kada nebus galimybių grįžti atgal. Paskaityk Sietlo kalbą:
        http://www.yogi.lt/proteviu-sauksmas/proteviu-balsas-indenu-vado-sietlo-kalba/

        • Dalė:

         Labai graži kalba. Užaugau su knygomis apie indėnus, jaučiu jiems begalinę simpatiją.
         Bet kuo čia kalta krikščionybė? Ar tuo, kad tie, kurie atėmė iš indėnų žemes buvo krikščionys? O nedraugiškos tarpusavyje indėnų gentys, kurios kuo nuožmiausiai galabijo vienos kitas, net neuostę krikščionybės lupdavo skalpus gyviems žmonėms?
         Ar tiesiog nenorime apie tai kalbėti, nes išsisklaido romantikos ir šventumo šydas?

         • Dalė:

          Tarp kitko, karingosios indėnų gentys taip pat turėjo savo žynius.Ar šiuos žynius irgi norėtumėte sudievinti?

          • Kemblys:

           Žynių nesudievinu. Išlieka tik tos gentys, kurių žyniai spėja pritaikyti pasaulėžiūrą prie kintamų gyvenimo sąlygų. Genčių tarpusavio karai būtini, nes žmonės neturi priešų Gamtoje, tai atranka. Dabar žmonių skaičių mažina ‘saldafonai’ su nežmoniškos galios ginklais, be jokios atrankos.

         • va tep vat:

          Kas liecia skalpus, tai si mita reiketu praasklaidyti. Skalpus lupti indenai pradejo tik atvykus baltaodziams, kada sie pradejo moketi uz nuzudytus indenus. Pastarieji buvo kryptingai veliami i tarpusavio kovas, ir visiskai suprantama kodel. Taigi, kaip irrodymas kad nuzudei savo ‘tautieti’ buvo reikalaujama skalpu. Tai tikrai ne paciu indenu ‘isradimas’ 🙂 Tai baltaodziu racionalizacija

          • Dalė:

           Kembly, negaliu atsakyti į jūsų mintį, kad genčių tarpusavio karai būtini.Mano supratimu, mylint gamtą, reikia mylėti ir žmogų-jis irgi tos pačios gamtos dalis. Man labai gražu, kad jums rūpi tauta, bet manau, kad pačiam praverstų pasiknaisioti SAVO viduje-ar jūsų vidinės nuostatos neprasilenkia su Dievo įsakymu “NEŽUDYK”

          • Kemblys:

           Jei ‘žmogus’ nužmogėjęs – nemyliu.
           Mes didžiuojamės protėvių dorove todėl, kad nužmogėję gaudavo kirviu į kaktą ir juos pamiršdavo.

         • G pavardės nesakysiu:

          Argi kuo nuožmiausiai galabijo vienas kitą? Ar yra duomenų, kad Amerikos žemynus teriojo tokie karai, kaip kad krikščioniškąją Europą? Ar yra duomenų, kad karai išvis kildavo religiniu pagrindu (kaip kad Kryžiaus žygiai Europoje)? Man tai atrodo, kad kad indėnų civilizacijos taip greit ir žlugo, kad karo pramonės jokios neturėjo, kai su europietiškomis muškietomis ir patrankomis susidūrė…

          • Dalė:

           “Ar yra įrodymų, kad karai kildavo religiniu pagrindu?”
           Sakoma, “Norėdamas šunį mušti, lazdą visada rasi”
           Jei tavo viduje glūdi žvėris, trokštantis kraujo, visada atrasi parindą žudyti – jei ne religinį, tai turtinį, moralinį ar bet kokį kitokį

     • Dalė:

      Taip, todėl ir sakau, kad religija yra yra kelias visiems, bet Dievą suvokia kiekvienas savaip.

 12. Gintautė:

  Už Darną, Dorą ir Dvasią. Už prigimtinę religiją. Te saugo Jus Dievai.

  • Dalė:

   Jeigu kalbėti apie prigimtinę religiją, tai pirminis Dievas buvo moteris- deivė Lada (… Lado Lado-didis mūsų Dieve…) Ar bandysime ir šią religiją “atrestauruoti”? Kai kam gal ir patiktų- tikrų žinių apie ją beveik nelikę, visiška laisvė fantazijai atsiveria.

   • Kemblys:

    Taip Tu teisi, visko pradžia Mama. Žodis Dievas yra suvyriškintas Dieva, tas pat būtų sakyti vyriškai motina – ‘motinas’.
    Nežinau kas šaus tiems ‘folkloristams’ romuviams į galvą, gal jie bandys ir Deivę Ladą nuvalkioti? Visa ‘romuvių religija’, atsiprašau, ‘baltų kalbų tradicija’, tai apeigų vaidyba – rankas kylst dainuojant, koją kylst, šikna pyrst ir visa religija. Jei jie turėtų ką pasakyti žmonėms, tai dalyvautų kad ir dabartiniuose svarstymuose – tik Vilmantas Rutkauskas juos atstovauja. Ko man reikštis jų tinklalapyje?
    Bet dėl smalsumo, niekus nerandu, gal paaiškintum kaip aiškina Dievą krikščioniška religija?

  • Amelija:

   Prigimtinė religija – labai prašau paaiškinti, kas tai per sąvoka. Gimdamas žmogus neatsineša jokios religijos, krikštijamas kūdikis ją gauna Šventosios Dvasios veikimu, judėjas – palaiminimu šventykloje, netikinčių tėvų vaikas – ateistiniu linkėjimu augti doram, kurį išsako Civilinės metrikacijos tarnautoja.

   Nėra jokių prigimtinių religijų, nes kūdikis – tai naujas žmogus, Dievo kūrinys, ir kam jį paveda jo tėvai, tas jį globos, saugos, ves. Tėvai ir krikšto tėvai visam gyvenimui lieka atsakingi už naujojo krikščionio išauklėjimą Bažnyčios žmogumi.

   Vadinasi, net du tūkstančius metų skaičiuojanti krikščionybė nepripažįsta, kad kokia nors religija gali būti prigimtinė, ji pasirenkama arba atmetama – štai krikšto Sakramentą gavęs V. Rutkauskas, kaip ir pakrikštytasis anonimas (beje, puikus komentatorius) Kemblys nusprendė remtis ne Kristumi, o savais autoritetais. Jų valia, jų pasirinkimas, jų atsakomybė. Mes, krikščionys, į tokį apsisprendimą žiūrime su meile, atjauta, viltimi. Niekas iš katalikų neturi teisės sakyti: mano močiutė buvo katalikė, vadinasi, katalikas ir aš. Kristaus pažinimo, Jo meilės vargstančiajam supratimo kelias yra toks sunkus, taip daug reikalaujantis iš krikščionio, kad giliai tikinčiųjų šiandien tėra gal keturiasdešimt procentų nuo lankančiųjų bažnyčias. Pasirinkimas, o ne “prigimtinės religijos” (kokios?) priėmimas ugdo asmenybę, griežtai ir reikliai stato ją kasdienos problemų sprendime pasirinkti teisingą, dorą kelią, nuolat budina sąžinę.

   Gal juokais, gal rimtai pasakysiu: mūsų giminės šaknys Lietuvoje siekia 1567 metus, laiką po karo su rusais, kai Kauno pavietą užėmė dabartinės Gudijos, Ukrainos, Mozūrijos bajorai, katalikai ir bažnyčių fundatoriai. Esu viena jų palikuonių. Tai gal tada mano prigimtinė religija – katalikybė?

 13. Artūras Gotautas:

  http://alkas.lt/2013/09/22/vilniaus-lygiadieniai-ii-vilniaus-svenciu-ugnys/?comments#comments

  Mieloji,Dalę,

  Kaip paprastam Gyvam Žmogui patekti į Rojų ? (pagal krikščionybę)

  Mums Mūsų Gyva Žemė ir Gyvas Dangus yra Rojus,o Jums ? (pagal Jus)

  Skalsios Šviesos 🙂

  • Dalė:

   Paprastas gyvas žmogus čia ir dabar kuria ir rojų, ir pragarą. Jei čia ir dabar nesukūrei nieko gero, tai po mirties neverta tikėtis rojaus.

   • Artūras Gotautas:

    O kuo skiriasi paprastas žmogus nuo Žmogaus ?
    O ar reikalingas mums “religinis” ir kitoks skirstimas ?

    Žmogus apimą Visumą Visumos.
    AmŽina AmŽinybė Esybėje.

    Mūsų RAJus – Mūsų Saulė Jus

    • Dalė:

     Paprastas žmogus, patekęs į keblias gyvenimo situacijas, elgiasi taip, kaip jam asmeniškai parankiau, o Žmogus visada vadovaujasi Tiesa ir Meile.
     Religinis skirstymas Žmogui nereikalingas, bet žmonės mielai tuo užsiima.

     • Artūras Gotautas:

      Akimirkai dingus Žmonijai – “Dievas” liks,ar dings Akimirkai karTu ?

      Mums atRodo,kad Geri ir Gražūs dalykai Esą savaime,bet iš tiesų taip nėra – jie yra tik tada,kai juos (pa)Stebime …

      Sąmoningumas iš Sąmoningos (Pa)Sąmonės

      ŠaMan – ŠaTau – ŠaMums .

      Skalsios Šviesos Visiems.

      • Dalė:

       Dievas yra amžinas, ir žmonija – ne vienintelis jo kūrinys.

       • Artūras Gotautas:

        O “Dievė” AmŽina ?

        Žmonija Mūsų – Tavo ir Mano Kūrinys …
        Žmogus – Žmogaus,Vanduo – Vandens …

        Kodėl Žuvims,Paukščiams, …. – nereikia to Gyvenimui,ko Žmonija ieško,paklydus ieškojimuose ?

        AŠ ESU ..

        • Artūras Gotautas:

         Nuraminkit Protą ir Esmė/Esybė ims skLeistis – viską Žinosite ir Būsite Viskuo.

         ProBočiai suvokė – ir mes mokomės suvokti. Jiems viskas buvo Gyva, viskas Susiję. Iš to Visuotinio Ryšio Gimdavo Pagarba Gyvybei. Tuomet Dievės/Dievai vaikščiojo Žmogumi ir tarp Žmonių,Gyvendami Šventovėse po atviru Amžinu Dangumi.Tuomet Didvyriai rašė Tautos metRaštį – iš Šviesos išAustą.
         Tautos Gyvastis – Mūsų visų Gyvybėje ..
         Gyvybė Tautos – Mūsų visų Savastis ..

         6. – Saulė –

         PaSaulėŽiūra
         PaSaulėVoka
         PasSaulėRaiška
         PaSaulėRaida
         PaSaulėJauta
         PaSaulėVyda

         Lietuviška 6 Spindulių Saulė

        • Dalė:

         O sekantis klausimas bus – “Ar Dieviškoji trejybė amžina?” Paskui dar galima klausti ar Krišna amžinas, ar Setas amžinas, ar Horas amžinas

         • lyvis:

          Krikščioniška trejybė yra paimta iš pagonybės t y iš Patulas, Perkūnas, Patrimpas. Tai būtų siaurai nes tas virsmas yra sudėtingas. O krikščionybėje nėra išsamaus aiškinimo krikščioniškos trejybės. lyvis

          • Dalė:

           Kaip tai nėra? Dievas Tėvas-Dievas Sūnus- Dievas Šventoji Dvasia. Medituokite, kas po šiuo apibrėžimu slypi:)

          • lyvis:

           Tai paaiškinkit kas čia ir iš kur atsirado. Jokių mitų apie tai nėra užrašyta. Kokia čia meditacija. Stribai medituoja į Marksą, katalikonai į Jėzų, bet žmogus sutvertas gyventi gamtoje. Gamtos ritmai juos jaučiant ir yra meditacija. lyvis

 14. Ženklas:

  Ketvirtį tūkstantmečio katalikų vykdyto lietuvių tautos kruvino genocido pabaigą- smurtinį prievartinį Žemaitijos krikštą, po kurio tęsėsi jėzuitų vykdytas dvasinis tautos genocidas, minėsime įvairiais renginiais penkerius metus. Sekite skelbimus, kuo galite prisidėkite ir aktyviai dalyvaukite. Tik taip atkursime katalikų nustekentos tautos dvasią.

  • Vilmantas Rutkauskas:

   Užkurkite Ugnį, ji viską sutvarkys, – taip sakydavo Krivis Jonas Trinkūnas.

   • Dalė:

    Ugnis pati savaime nieko nesutvarkys. Tik MES – savo mintimis, poelgiais ir darbais galime viską sutvarkyti… arba viską sugadinti.

    • lyvis:

     Ugnis turi griaunamą jėgą. Pameditavus prie ugnies yra naikinama viskas kas išsiderinę žmoguje ir žmogus tampa apsivalęs su atstatyta darna. lyvis

     • Kemblys:

      Kaip Tu ‘medituoji’? Aš tuo domiuosi.

      • lyvis:

       Kol kas savo mokyklos neatidariau todėl neturių teorinės medžiagos. Bet manau kiekvienas ieško savo. Geriausiai tai medituoti nevienam ir t t. lyvis

       • Dalė:

        O man kyla klausimas apie ugnį. Sakote-turi griaunamąją jėgą. Vadinasi, griauna viską iš eilės. Vadinasi, gali ir darną sugriauti. Ar ugnis turi ir gebėjimą mąstyti – ką griauti, o ko ne?

        • Kemblys:

         Negaliu atsakyti apie ugnį, bet manau, kad taip.
         Esu susidūręs su Ežero Dvasia, nepaskandino todėl, kad neišsigandau – nustebau, kad mokėdamas plaukti, taip paprastai paskęsiu, jau neabejojau tuo (buvo laikas, kai plaukiodavau surištomis rankomis už nugaros ir surištomis kojomis, Birutė Statkevičienė-Užkuraitytė taip perplaukė Lampėdžių ežerą).
         Esu susidūręs su Rūko Dvasia, žinojau kas bus gal prieš 2 min., bet išvengti autoįvykio nesugebėjau – šokinėjau iš džiaugsmo, kad numušiau tik veidrodėlį.
         Vaikystėje jausdavau žmones Miške, ypač gerai jausdavau blogus žmonės

         • Artūras Gotautas:

          Ar teko pačiam Kūniškai pajusti Gamtos Kryžvėjus – Skersvėjus ?
          Kur Atviroje Gamtoje susikerta Vėjų kryptys ir pakelia Kūną ..
          Lietuvoje yra Visas Vientisas Ruožas Kryžvėjų iki Latvijos ir keli atskiri Kryžvėjų taškai ..
          O ir Sakmėse minima,Protėviai gebėjo Debesimis vaikščioti,kaip kad kituose šalyse kilimais skraidyti ..
          Tavo minimi Rūko ir Ūkanos Takai yra bendrai Jungiami su Kryžvėjais,Kryžvėjai bendrai jungiami su visais Gamtos Takais įskaitant ir Saulės “Stulpo” Taką 🙂

          • Kemblys:

           Kažkiek jaučiu Vėją einantį Nemunu pries srovę. Netoniuose yra vieta, kur skraidyklininkai kyla, nuostabi vieta (aš ten, kada būnu, šiukšles išrenku) ten tikrai ir be sparnų rodos gali pakilti, varnos maudosi vėjyje.
           Smagu bus kažkam skaityti, kaip mes Vėjus varinėjam 🙂 Ne visi jaučia.

          • Kemblys mums atveria
           romantinius sielos kampelius.Gražu.
           Ačiū
           Gera grįžti namo,kur pasitikėjimas vieni kitais skleidžiasi.

         • Amelija:

          Broli Kembly, jei tai ne paslaptis, parašyk apie tai daugiau. Tiesiog nuostabu – aš irgi jaučiu gerus žmones. mano adresas amelija.ledas@yahoo.de. Čia kaip draugui, paskui gal Alkas ištrins.

 15. Ženklas:

  Ieškom sponsoriaus,- geradario, kuris galėtų paremti pinigais, arba pats pagaminti naują lentelę Kauno santakos Aukurui, vietoje katalikų nuplėštos. Reikia pagaminti tvirtesnę su užrašu,-” ketvirtadieniais 18 val užkuriame ugnelę Dievams ir Deivėms”,- stipriau įbetonuoti, kad Kauno jėzuitų gimnazijos jėzuitukai vėl nenuspardytų.

  • Amelija:

   Na ir vyrai, lentelės pasigaminti nemoka, pinigų jai neturi… Gal jūs kokie biržos klientai? Paprašykit savo dievų ir deivių, ąsotį aukso prie aukuro papils.

   O dėl Jėzuitų gimnazijos moksleivių – matėt, kad jie ten buvo, spardė? Šios gimnazijos auklyba paremta tikru pakantumu visų pažiūrų ir visų tikėjimų žmonėms, pasidomėkite. Ten ugdomas mąstantis, atsakingas ir Lietuvai atsidavęs jaunimas, už blogą elgesį ne pastabos rašomos, o be kalbų šalinama iš gimnazijos. Taip kad paieškokit vandalų tarp bambalinių lietuvių su treningais, o ne elitinėje gimnazijoje.

   Šiaip tai tas aukuras pastatytas be leidimo, aplinka nederinta su savivaldybe, džiaukitės, kad neužkliūva valdininkams, nes savavalinių statinių baigtis žinoma, ypač jei tai bešeimininkis turtas. Kol turit, dūmykit ir dūduokit, vis praeiviams pramoga, ypač vasarą. Ir parašams dėl referendumo rinkti labai tinkamas – gal pasinaudojot?

   • Kemblys:

    Nenuostabu, kad tie gimnazistai krečia šunybes, jei juos taip žiauriai mokykloje katalikai laužia.

    • Amelija:

     Nekrečia, nekrečia, padorūs ten vaikai, mokslais užversti, o ir tėvai spaudžia: tai privati gimnazija, mokslas mokamas.

     • Kemblys:

      Blogai, labai blogai, – vaikai turi krėsti šunybes.
      O nugriauti tokią nesąmonę ‘aukurą’ tikrai reikėtų – atitraukia dėmesį nuo Nemuno ir Neries JĖGŲ SANTAKOS. Ten stipri vieta, bet ne kažkokių ugnelių kūrenimui, kažkokiems ,,Dievams ir Deivėms”. Romuviai tik žaisti ir vaidinti moka.

   • Artūras Gotautas:

    Amelija,jeigu rašote apie Kauno “jėzuitų gimnazija”,tai prieš metus teko ten apsilankyti,jūsų nustebimui,ten taipogi iškabinti įvairūs spaudos lakštai,tarp jų ne išimtis ir šis:
    ( http://dievogarba.files.wordpress.com/2012/01/vengtini-zenklai.jpg )
    Taigi,supratingo pakantumo trūksta vadovybei,o skaldyk ir valdyk ženkliai veikia …

    Ženklui patarimas,nereikia svetimkūnių Gamtoje,reikia Gyventi tuo,o kur Gyvenimas,ten ir Ženklas pačio Gyvenimo …

    Paremk šią Vietą savo Gyvu Gyvenimu,savimi tapsi Ženklas šios Vietovės 🙂

    Be Pykčio.

    • Amelija:

     Ir aš be pykčio – tą plakatą yra išleidę Lietuvos egzorcistai, susiduriantys su magišku ir dažnai pavojingu žmogui poveikiu. Kadangi simbolika turi savo prasmes ir netgi poveikį, nieko keisto, kad krikščioniškoje mokykloje paaiškinama jų prasmė. Ten juk pavaizduoti satanistų, okultinių apeigų, juodosios magijos ženklai – nematau nieko smerktino, kad jaunimas apie tai informuojamas, netgi įspėjamas.

     Nieko neskaldo tai, kad žmogus atmeta prietarus, burtus, aiškiaregystes ir kitokius pramanus.

     • Vilmantas Rutkauskas:

      Vėl klastingai meluoji, apsėstoji biblija.

      • Amelija:

       Tu, Rutkauskai, gerai žinai, kad esi teismo pripažintas nepakaltinamu, vadinasi, esi ligonis, kuriam mes, sveikieji, turime rodyti pakantumą, meilę, užuojautą. Tai ir atsistok elgetos pozoje ištiesęs ranką, kaip stovi niekuo už Tave ne blogesni Senamiesčio benamiai, valkatėlės, girtuoklėliai. Tiesa, turi kompą – bet ką valgo šįvakar vakarienei Tavo vaikai, Tu nežinai, nes kovoji su kryžeiviais ir kitomis šmėklomis.

       Vyrai, iš tiesų man, tvirto tėvo ir veiklaus vyro žmonai baisu, kokias nesąmones jūs čia rašote, kaip nesugebate atkurti lentelės ant aukuro ir pan. Kažkokia subobėjusių senelių kompanija, duokdie, klystu…

     • Kemblys:

      Visi ženklai neturi JĖGOS. Mano manymu, tuos ženklus galima palyginti su dabartiniais kelio ženklais. Kelio ženklai prasmingi, jei pastatyti reikiamoje vietoje ir jį mato paruoštas eismo dalyvis. Pastatykite bet kurį kelio ženklą savo virtuvėje, ar pievoje ir ženklas neteks prasmės.

      • Artūras Gotautas:

       Esi Ženklas šio tinklapio – “Kemblys”
       Dėl pagalbos svetimžodžių atsikratymo rašiniuose ir atsiliepimuose.
       Ar patinka,ar tinka Tau,tai neapSprendžia,bet pats Savimi išSprendi Ženklu “Kemblys” …

       Kad Ženklas turėtų Prasmę, jis turi būti sutartinai suprantamas kokios nors grupės Žmonių,iš Ženklų sudaromi sakiniai,Ženklais paŽenklintas Mūsų Gyvenimas ..

       JėGa AkMeNA

 16. Liutauras:

  Įdomi diskucija. Aukuras pastatytas dar sovietiniais metais. O dėl pagonybės. Nebuvo ji tik lietuviška ar baltiška. Ji buvo savo laikotarpio, žmonijos išsivystimo lygio religija. tačiau gyvenimas nestovi vietoje. Žmonija ėjo į priekį. Visi dabartinai neopagonys keikia mūsų Didžiuosius kun igaikčius Jogailą ir Vytautą, kad apkrikštijo Lietuvą. Reikėjo Lietuvą paversti visaverte valstybe, o ne turinčia tik kaimus miško glūdumose ir medines pilaites. reikėjo mokslo ir žinių, kurių deja galėjo duoti tik veikiančios mokyklos Vakarų Europoje. Europoje jau veikė ne tik mokyklos, bet ir universitetai. Statėsi miestai, atsirado pramonė.Neopagonys tvirtina, kad mūsų kultūra buvo aukštesnė. Tai kaip paaiškinti, kad mūsų kunigaikštukai apsivedę rusaites priimdavo ir jų tikybą, tapdavo pravosklavybės gynėjai. Jei mūsų kultūra buvo aukštesnė-turėjo viskas vykti atbulai. O galgerbiami pagonys jūs pagalvojat apie tai, kad jei nebūtų žengtas tas žingsnis-Lietuvos krikštas, ar mes šiandien kalbėtume lietuviškai ir turėtume savo raštą ir valstybę. Juk Didžiojoje Lietuvos kunigaikštystėje tuo metu lietuviai sudarė mažumą. Mes plėtėmis į rytus priimdami jų kalbą, tikybą ir kultūrą, o ne integruodami savąją. Taip pagonybė, kaip ir daug kas praeityje mus žavi, nes yra toks amžinas posakis:prisiminkim kas gera, kas bloga te užsimiršta.

  • Amelija:

   Labai pagrįstas komentaras. Belieka pridurti, kad kultūra, mokslas, civilizacija vis tiek būtų pasiekę Lietuvą, nesėdėtume juk ligšiol ant piliakalnio kailiais apsivynioję. Vieno gaila: per vėlai ir su niekam nereikalingomis kovomis buvo priimtas krikštas, nes mūsų tauta būtų sukūrusi vieną stipriausių Europos valstybių, jei to meto valdovai nebūtų pjovę, nuodiję, išdavinėję vienas kitą, o ėję vieninga kryptimi. Pasaulis jau turėjo bibliotekas, teatrus, filosofiją ir tapybą, o lietuviai pliekėsi ąžuolinėmis kuokomis… Deja, protėvių genai atbunda ir šiandieniniame Seime, ir policijos suvestinėse.

   • Kemblys:

    Visa Tavo ta ‘kultūra’, ‘civilizacija’ ir ‘mokslas’ jau pasiekė aklavietę – žmonija atitrūko nuo Gamtos ir nužmogėjo – neįsivaizduojamos galios ginklai, žmogaus ŽODIS jau nieko vertas be parašo, godumas, kvaišalų vartojimas, vidutinybės valdžioje, savigarbos netekimas ir t.t.. Bibliotekos skirtos nesugebantiems išmąstyti – jose naudojamasi svetimomis mintimis, kurių dorai nesuvokiama. ‘Filosofai’ dirba už pinigus be tikslo susilaukti to darbo vaisių – meilė [gr. philosophia < phileō — myliu + sophia — išmintis] už pinigus, be tikslo susilaukti vaikų – ?

    • tampax'as:

     aha, ir visa tai padarė Bažnyčia, o jeigu būtume prie pagonybės – dorovė ir dvasia klestėtų… Bukas! (+yra toks medis)

    • Amelija:

     Protingasis Kembly, bet ir tas kompas, kuriuo mudu susižinome, yra CIVILIZACIJA.
     Dabar rašysiu tiesiog įpykusi. Laikykis.
     Saulėtekio alėjoje yra moderniausia Lietuvoje biblioteka. Mano anūkas, šiemet įstojęs į Tarptautinių santykių institutą, joje praleidžia dienas ir naktis. Nieko keisto, kai aš studijavau VU, biblioteka dirbdavo iki 22 val., o po to reikėdavo į Baltupius pareiti pėsčiomis.
     Mes – mano karta, mano vaikas ir jo žmona, dabar anūkas – studijuojame civilizacijos istoriją, ekonomikos ir politikos sąveiką, esame kassavaitinių namų diskusijų dalyviai, oponentai, bendraminčiai (beje, ne visada).

     Atsakyk man, mielasis Kembly – tai mes Lietuvos priešai? Nevykėliai, kurie remiasi tik raštu užrašyta mintimi? Išsigimėliai, nes matome daugiau Lietuvos valstybės pralaimėjimų negu jos pergalių? Žydai, nes šlykštimės šūkiu “Lietuva lietuviams”?

     Visame Alke Jus, Kembly, randu kaip manęs su mėšlais nemaišantį žmogų, todėl esu tokia atvira ir pasitikinti.

     Civilizacija nugalės. Technologijose, žmonių santykiuose, valstybių politikoje.

     • Kemblys:

      Galėčiau paneigti viską, ką parašei, pradėdamas nuo įžanginių žodžių!
      Tai neturi reikšmės.
      Stipriai perlenkei su apibūdinimais: ‘nevykėlė’, ‘priešas’ ir t.t.. Šiais klausimais mūsų nuomonės skiriasi. Tu stiprus asmuo, manau, suvoki kokioje būklėje atsidūrė Lietuvių Tauta. Man apmaudu, kad saugodami lietuvybę, kiti persistengia. Jei nori ką nors sugadinti, reikia persistengti. Dar darau prielaidą: kai kurie persistengia tyčia ir tuo kenkia Lietuvai. Juos išduoda panieka lietuviškiems žodžiams. Kiti iš kvailumo nesuvokia, kad rašydami šlykštybes atgraso protingesnius. Dėkingas Tau, kad juos išryškini. Lietuvių posakis: kvailas draugas blogiau už protingą priešą.

   • kad pati nežinai ką tada lietuviai darė ir niekad nesužinosi,nes neįdomu.Yra modernus užprogramavimas ir tiek žinių.Programavimas- modernus pasiekimas-kaip atsisakysi?Programoje nenumatyti dvasiniai dalykai-tai ne modernizmo dalis ir žinios apie savo protėvius-taip pat .Apie atsilikimą -viduramžius modernistui gėdinga domėtis? .Jei atsirastų tokių ,prieš moderniuosius apsijuoktų, gi tai ne šio pasaulio dimensijos?
    Taip ir gyveni ,didžiuodamasis materialiniu prakutimu ir tuo, kad tave supa prakutę.
    Mažėja dvasinės erdvės laukas,materialinis plečiasi,taip patogu ir galima kas nepatogu nepatebėti,jei jau pastebėjai galima prasisukti-išjuokti.

  • Artūras Gotautas:

   Atsakau į atsiliepimą Liutauro.
   Liutaurai,tenka dažnai kalbėtis su LR Valstybės tarnautojais.
   Pagrindas jų yra sudėliotas “krikščioniškas – katalikiškas”.
   Patiems nesuprantant to,kad jie yra tikslingai sudėlioti į pareigybes/vietas ..
   Tam,kad valdyti juos pačius,jiems patiems nesuprantant ..
   Pats geriausias vergas,tas kuris nesupranta,kad yra vergas ..
   Todėl ir buvusių kunigaikščių sudėliojimas,jų apmokymas buvo tikslingai apgalvotas.
   Nors anie suprato tai.

   Mokslas – Žmonijos “degradacijos” priežastis ir pasekmė ..
   Raštas atsiranda iš Kalbos,Kalba iš Pirminio Garso,Garsas ….. iš Žmogaus ..
   Gyvenimas nestovi vietoje – sukasi RaTu – Saulė ir Tu …
   Žinias duodavo – Žyniai ..
   Gyvenimo Mokykla – (Su/Iš/Pra)Gyvenimas ..

   Lietuva iš bendros Lietos išlaikė Savąją Savastį ir toji Stiprybė dėka Žemės Valstiečių – Valstybės Iečių Sąmoningos Pajautos Žmonių ..

   Kiekvienas Žmogus atsako už Save,už Mus priimti sprendimai yra tik sprendimai.Sprendimai sprendžia bėdas,bet neieško bėdos priežasčių ..
   Todėl valdymo gairės yra sudėliotos taip,kad “valdantieji” valdomi kitų,nesugebėdami suValdyti savęs …

   “I žingsnis:
   Vaikų su Tėvais ir Seneliais Ryšių (t.y. su Šaknimis) paNaikinimas-sugriovimas:
   lopšelis – darželis.

   II žingsnis:
   Vaikų paTalpinimas į “fabriko-gamyklos” aplinką. Mokykla. Klasė – būsimas “fabriko cechas”.
   Kur mokytojas (direktorius – krypčių rodytojas,valdovas) niekuomet neklysta. Asmenybės suNaikinimas (apie 80% sėkmingai).
   Pakopinių-piramidinių – “hierarchinių” santykių ugdymas.
   III žingsnis:
   “Universitetas”. “Pritapimas” prie AI sukurtos ląstelės – užTvirtinimas leidimu užsiimti “verslu” – gr. “diploma”.
   Atėjimas į “fabriką” (gamintojas-vartotojas). … dažniausiai asmenybės mIrimas.
   (Vergo darbas. 340 dienų darbo ir 1 mėn. atostogų – kad vergas su “diploma” nemirtų darbo vietoje). Už sukauptus pinigus/lėšas galima nusipirkti prabangias/brangias atostogas prieš kūnišką mIrtį. Išėjus į “pensiją”, t.y. tuomet kai tu netekai viso savo gyvenimo … .
   Kad išlaikyti šios rėmus reikia nuolatinės (šių AI sukurtų ląstelių) kovos su priešais išorėje. Pvz. “nacionalsocializmas vs internacionalsocializmas/komunizmas”; “krikščionis vs pagonis|; “demokratai vs diktatoriai”, etc ….
   Taip užtikrinamas nuolatinis darbas “diplomuotiems”, o ir “directionist” (kryptininkai) turi nuolatinį darbą (dirbančiųjų sąskaita, žinia) rodydami kur yra “priešai” (besikėsinantys į “diplomuotų” daiktus).”

   Visos pažangiausios Taisyklės išmanytos,valdyti Žmonija,bet jos neapima Visumos ..
   Pateiksiu atsiliepimų skaitytojams,pagal jų suvokimą/supratimą,kad suprastų ..
   Tarkim:
   Kiekvienas vairuotojas Žino,eismas greitkelyje yra apibrėžtas taisyklėmis.Priešais išvydus einantį Žmogų važiuojamąją dalimi,jūs pilnai galite jį pervažiuoti,dėl “prasto matomumo” ir būsite taisyklėmis pateisintas,nes pėsčias žmogus negali eiti greitkeliu,nors pamirštant tai,kad atimta Gyvybė …

   Bet jei toje vietoje paleistume ropojantį kūdikį,KIEKVIENAS Žmogus tą akimirką staiga spaus stabdžių pedalą ir stos pagalbai,nepaisant visų pažangiausių Taisyklių …

   Taigi,rašau,kad Žmoniškumas – Žmogiškumas – Žmogus yra Visų Mūsų Suma – Visuma – Tu,Aš,Mes …

   Taisyklė – (pa/į)taiso,bet Žmonių priGimtis Vienoda …

   Skalsios Pilnaties Šviesos.

   • LosAngeles:

    ‘Mokslas – Žmonijos “degradacijos” priežastis ir pasekmė ..’

    Mokslas nera nei degradacijos priezastis, nei tuo labiau pasekme. Klausimas gali buti tik koks mokslas, kadangi mokslas mokslui nelygu. Jei apie tai, kas dabar vadinama mokslu ar ziniomis, tai galima butu su jumis sutikti. Bet yra ir kitas mokslas… Senieji musu dvasininkai taip pat buvo mokslininkais, tik atstovavo kita moksla- tikra moksla ir tikras zinias. Dvasines zinias ir amzinasias vertybes. Neuvelkite visko i viena kruva, nes gaunasi nesusipratimai

 17. Dalė:

  Kembliui ir Gotautui-ne tokius ir vėjus čia varinėjat. Dažnam žmogui Nematomasis pasaulis yra leidęs save pajusti.Tik šiuos pojūčius gal kartais įprasminame kiekvienas savaip – gamtatikiai juos sieja su gamtos dvasiomis, krikščionys- su velniu,Dievu ar šventaisiais, nekurie – su ateiviais, mirusiais artimaisiais.
  Kažkodėl dabar atmintyje iškilo Tarkovskio “Soliaris” – platus
  (pa) sąmonės vandenynas, išplukdantis keisčiausius dalykus, kažkada kažkokiu būdu ten užstrigusius.

  • Vilmantas Rutkauskas:

   Pernelyg užstrigai importuotoje žydteologijoje.

   • Dalė:

    Gerb. Vilmantai, visi mes esama kur nors “užstrigę”, nematau čia nė vieno, kuriam jau būtų atsivėrusi Dieviškoji išmintis, kol kas mums ji – tik siekinys,mintame dar tik jos trupinėliais. Tad neverta pernelyg kelti į aukštybes savojo suvokimo ir menkinti kitus.
    Kalbant apie ženklus – jie įgyja tokią prasmę, kokią MES jiems suteikiame (svastika-vieniems amžinybės simbolis, kitiems asocijuojasi tik su Hitleriu ir t.t.) O prasmę suteikiame tik pagal savo asmeninės (pa)sąmonės turinį.

    • Dalė:

     O jūsų taip vadinama “imporuota žydteologija” man leido suprasti, kad turiu galimybę turėti asmeninį ryšį su Dievu, kad kiekvienas žmogus turi tokią galimybę, aplenkdamas tarpininkus – žynius, šamanus, burtininkus ir pan.

    • LosAngeles:

     Svastika matyti tik kaip Hitlerio simboli labai trumparegiska… Tai itin senas zenklas, neturintis nieko bendra su fasizmu. Ir dabartinis jo apjuodinimas kelia tam tikru minciu, nes sis zenklas savo esme yra labai teigiamas.
     Pagal savo pasamone suteikti zenklams prasmes mes nepajegus, priesingu atveju ko verta cia anksciau vieno komentatoriaus mineta zenklu suvestine is jezuitu gimnazijos, jei mes i tuos zenklus galime sudeti ‘savo asmenine’ prasme? 🙂

     • Dalė:

      Los Angeles, jūs pažvelkite į tą suvestinę, nepatingėkite. Ji gana įdomi. Į pavojingų ženklų sąrašą įtraukta ne tik svastika, bet ir keletas kitų visai nekaltų ženklų, pvz. ying-yang. Nesuprantu, kuo jis pavojingas, gal tuo tik, kad jį pasisavino New age ir iškreipė jo pirminę prasmę.
      O akis trikampyje?Šis ženklas yra daugelyje bažnyčių, įprasminamas, kaip visa reginti Dievo akis. Tuo tarpu besidomintiems slaptosiomis draugijomis – tai masonų ženklas.

 18. Vilna:

  Tikėjimas Dievu, dieviška galia yra visuotinis žmonijos reiškinys, tikėjimo simboliu reiškiama universali, visuotinė idėja. Gali daugiau ar mažiau varijuoti tik pats simbolis, tačiau juo išreiškiama idėja išlieka iš esmės ta tapati.

 19. Vilmantas Rutkauskas:

  Paprastai kalbant, netiki lietuviškais Dievais, vadinasi, esi bedievė.
  O žydadievystė Lietuvoje – prilygsta prakeiktybei. Visa šiandieninė kryžiuočių darbo tęsėjų armija tebeniošioja šiai nuskriaustąjai protėvių Žemei prakeiksmą.

  • Dalė:

   Kaip jūs čia smagiai išmąstėte 🙂
   Išeitų, kad visas pasaulis – bedieviškas. Išskyrus kai kuriuos lietuvius, kurie tiki lietuviškais dievais:)

  • Znakorius:

   Ar teisybę rašė Amelija,kad tau,VIlmantai,Kaune žmonės išmaldos duoda???

   • lyvis:

    A ką negali duoti. Amelija visiems duoda. lyvis

   • Vilmantas Rutkauskas:

    Aiškiai meluoja – kaip ir visa klastingoji žydteologinė priedermė.

   • Amelija:

    Tikrai duodu. Tik kodėl jisai prie “žydkrikšionių” katedros elgetauja?

   • Dalė:

    Galėčiau paklausti, su kuo gula ir keliasi pagonių vyrai, bet tiek to:) Tai ne mano reikalas:)
    Geriau pasakykite, kuo jus žavi pagonybė
    Nenoriu likti nusivylusi pagonimis.

    • Kemblys:

     Dale, nusivyliau, tu melavai:

     Dalė: 2013 11 20 11:45
     O jūsų taip vadinama “imporuota žydteologija” man leido suprasti, kad turiu galimybę turėti asmeninį ryšį su Dievu, kad kiekvienas žmogus turi tokią galimybę, aplenkdamas tarpininkus – žynius, šamanus, burtininkus ir pan.

     Tie, kurie turi “galimybę turėti asmeninį ryšį su Dievu”, neužsiima tokiais pigiais pasierzinimais – jie šviečia kitiems.

     • Dalė:

      Aš nesierzinu. Vis dar turiu viltį rasti žmoguje žmogų

      • ir nerandat?Keista.Aš randu nuolat?Kame problemos?Aškinotės?

       • Dalė:

        Aiškinuosi. Ir tai, ką supratau, nėra nei džiugu, nei malonu sakyti. Bet Pasakysiu.
        jeigu žiūrint į nukankintą ant kryžiaus žmogų, jums kyla ne atjauta jam, o žiaurumas,noras dar daugiau kankinti, vadinasi, jūsų viduje kažkas ne taip.
        Jeigu matant spardomą žmogų, jums kyla ne noras jam padėti, o noras įspirti, vadinasi, jūsų viduje kažkas negerai. Nes jeigu būtų viskas gerai, įsijungtų vidinis mechanizmas,panašus į tą, kuris verčia sustabdyti mašiną, greitkelyje pamačius kūdikį.
        Jeigu jūs dangstote tas žmogaus negeroves, jūs darote jam meškos paslaugą. Ne tokios pagalbos jam reikia.

        • Artūras Gotautas:

         Gėlėmis Džiaukimės Gyvomis Gyvai Augančiomis ..
         Neatimkime Joms Gyvos Gyvybiškos Gyvybės ..

         Pateikdami Jas “puokštėje”,”vazoje” pateikiame Saviems mirtį ir irtį …

         Todėl ir kryžiuje yra tik ženklas,kaip ir Gėlė nuskinta rankoje,nors tai nebe “Gyva” Gėlė..
         O ieškoma ir pateikiama Gyvai,bet nebe Gyva..

         Dulkėje yra Gyvybė – Gyvybė yra Dulkėje ..

         Supraskime Erdviau 🙂

         Ačiū.

        • Tai tamstos galimas sukurpimas ir pritaikytas kitiems.Kas Jums sakė,kad žiūrint į kryžių gimsta žiaurumas?Gal tas atvaizdas prikalto žmogaus gimdo neviltį ne viltį.Žmogui reikia ir ieško vilties,ne nevilties.

         • Dalė:

          Krikščionys ir mato kryžiuje viltį,
          nes kristus ne tik numirė – jis prisikėlė, ir yra gyvas.
          Kristus-žmogus tapo Kristumi-Dievu Kryžius krikščioniui yra dvasios nemirtingumo simbolis.

          Kas sakė, kad žiūrint į kryžių gimsta žiaurumas?
          Kažkas sakė, kad nukryžiuotojo vaizdu įskiepytas žiaurumas luošina vaikus 🙁

          • Vilmantas Rutkauskas:

           Besiegoizuojant patinka smagus mazochistinis jausmas, kad dėl dėl tavęs kažkas prisikalė ar pasikorė ? Kad tau būtų smagiau, žinok, Malaizijoje ir Indonezijoje dėl tavęs kasmet tokių atsiranda. Važiuok pažiūrėti (pasismaginti).
           —-
           Paliekant jausmus, kaip tau negėda LT istoriškai.

          • Kemblys:

           Taip, nukryžiuotojo vaizdu įskiepytas žiaurumas luošina VISUS. Negalima žiūrėti į nukankinta lavoną. Jei prisikėlė, tai pieškite prisikėlusį. Gal neprisikėlė, jėi kiekvienas gali jo vardu ką nori taukšti? Net internete perspėja, kad bus žiaurios nuotraukos ir klausia ar suėjo 18 metų, pries atverčiant. Kita vertus, jei neišliko Kristaus atvaizdas, tai kiekvienas menininkas, piešdamas vis kitokį Dievo ‘sūnų’, turi tikslą vaizduoti tik žiaurumą.

          • lyvis:

           Visa bėda tai kad viengubas kryžius yra pagonių ženklas. Katalikonai neturi savų ženklų juos perėmė iš pagonių. lyvis

        • Kemblys:

         Dalė:
         ,,…nukankintą ant kryžiaus žmogų…”
         ,,…spardomą žmogų…”

         Spardomą galima apginti, o NUKANKINTAM niekuo jau nepadėsi. Kokia prasmės krikščionims mėgautis Kristaus lavonu? Jei prisikėlė, tai vaizduokite prisikėlusį, džiaukitės tuo.
         Ačiū, kad atskleidei krikščionių požiūrį į nukrižiuotąjį – aš vis dar galvodavau, kad gyvas ir Jam galima padėti.
         Yra daug religijų sukurtų krikščionybės pagrindu, kuri teisinga? Kodėl prisikėlęs Kristus neišskiria kurios nors?

         • Vilmantas Rutkauskas:

          Nespėsi padėt, nes ta importinė osoba, kaip sakė vienas proimportklierkas, prisikelia ir numiršta kiekvieną sekundę.
          CHA

         • Išvados:

          Neigiamas požiūris į kančią, tai hedonistinės visuomenės išdava. Be kančios nėra ir kovos (ne tik pasyvios, bet ir aktyvios), o be kovos, idėjos dažniausiai numiršta. Dėl žiaurių vaizdų, tai galima pasakyti, kad toki vaizdai gali demoralizuoti tik dvasinius pavargėlius, neturinčius jokių pasaulėžiūrinių įsitikinimų. Gatvės “auklėjamus” vaikus į žiaurumą gali pastūmėti bet kas, netgi jų lepinimas.

          • Dalė:

           Ačiū, išvados padarytos teisingos.

           “– aš vis dar galvodavau, kad gyvas ir Jam galima padėti.” –
           Ar žmogus gali padėti gyvam dievui?
           Ar gyvas Dievas gali padėti žmogui?
           Kodėl prisikėlęs Kristus neišskiria kurios nors krikščioniškos bažnyčios kaip vienintelės teisingos?
           O ar pagonių dievai apsireiškė jums ir pasakė, kuris už kurįą gyvenimo sritį atsakingas?
           Pvz, kas rūpinasi vėlėmis – Veliona, Velinas,ar Žemyna?

          • Kemblys:

           Gentyse Žyniai palaikė gentainių pasaulėžiūrą tokią, kokią gentainiai buvo pajėgūs suprasti. Kiekvienoje gentyje pasaulėžiūra buvo skirtinga. Romuviai pasirankiojo iš ‘mokslinių’ darbelių kažkiek vardų ir nori visiems pateikti, kaip tikėjimą. Gentyse, manau, niekas netikėjo – tokia buvo jų pasaulėžiūra. Tikėjo Žyniais, kurie savo gyvenimu ir savo GALIOMIS nusipelnė pasitikėjimo. Mes dabar ar tikime į mokslą? Mokslu pateikiamų žinių visuma sudaro mūsų pasaulėžiūrą, kuri kinta nežmonišku greičiu. Mes patys nepėjame vytis mokslą. Man nesuprantama, kodėl skaitydami tą pačią Bibliją, sukūrė tiek daug tikėjimų? Kodėl krikščionys, vardan to paties Kristaus, kariauja vieni su kitais? Tu vis bandai išvengti atsakyti į šiuos klausimus. Atstovauji krikščionybę, kaip turinti “galimybę turėti asmeninį ryšį su Dievu” ir neatsakai į paprasčiausius klausimus.

    • Dalė:

     Čia buvo Vilmantui-komentaras pasiklydo.

     • Vilmantas Rutkauskas:

      Ar dar krystaus kūno neatsivalgei ?

     • Dalė:

      Kembly, kodėl norite, kad aš (jūsų manymu esanti kvaiša-jau vien dėl to, kad esu moteris), atsakyčiau į visus jūsų klausimus. Pats turite galvą – galvokite.
      Kodėl žmonės kariauja ir žudo vieni kitus aš jau sakiau – Dalė:
      2013 11 19 12:05 Galiu pratęsti tą mintį – todėl, kad žmogus turi savyje ne tik daug šviesos, bet ir daug tamsos.Dažnai ji glūdi pasąmonėje ir žmogui yra sunku suvokti savo tamsiąją pusę.Tačiau iš tikrųjų laisvais mes tapsime tik tada, kai pažinsime patys save ir išmoksime valdyti savo negatyvą. Šis kelias nėra lengvas,bet nė vienas didelis darbas lengvai nepasidaro. Kol žmonija nesuvoks savo vidinės tamsos, tol vyks karai. pagrindas jiems kilti visada atsiras – turtinis, religinis, tautinis ar kt.

      Kodėl skaitydami tą pačią bibliją žmonės sukūrė tiek daug bažnyčių?
      Betgi jūs rašote, kad kiekvienoje gentyje pasaulėžiūra buvo skirtinga.
      Tai kodėl skaitydami tą pačią gamtos knygą, jie sukūrė tiek daug pasaulėžiūrų?

  • Amelija:

   Baik, Vilmantai, sirgęs pilnatimi. Geriausius Tavo komentarus tikrai su visu IP persiunčiu kur reikia, taip kad nemalonumai iš valdiškų namų gali ateiti visai netikėtai. Ar vėl padės Marių (Žiegždrių) ligoninės pažyma, spręsti nesiimu. Bet nuoširdžiai padėsiu pačiam išsivaduoti iš persekiojimo manijos gniaužtų. Pasikonsultuok su dr. I. Kunevičiene, ji tikrai Tau padės. Jei kas, sakyk, kad patarė Amelija – ši daktarė yra labai sąžininga, mes esame giminės, ir mano rekomendacija tikrai padės.

 20. Liutauras:

  Įdomūs naujųjų pagonių terminai. Pagal juos nereikia mokytis mokyklose, nereikia dirbti ir t.t.. Tai kokiu būdu ponas Artūras sėdi prie kompo ir dalyvauja diskusijoje. O tas prakeiktas kompas. Juk jį pagamino naujųjų pagonių priešai. Tebūna jie prakeikti. O dabar paprasčiau. Nepagailėjau kelių litų ir nusipirkau Lietuvos klrivio Trinkūno knygelę. Knyga ją sunku pavadinti. nepasigailėjau. tai kas mane domino-atsakymų negavau. O dėl senovinių papročių pagerbiant gamtos virsmus-aš už. Juk kiekviena tauta turi savo praeitį. Ne tik baltai. Ir skandinavai ir germanai-visi buvome pagonys ir garbinome gamtos dievus, kurie mažai kuo skiriasi nuo apaštalų ir šventųjų krikčionybėje. Abiejose religijose surasim ir žemdirbių bei žvejų globėjus. Jei pagonybė būtų padėjusi žmonijai judėti į priekį-būtų išlikusi.krikčionybė tuo ir laikosi, kad ji juda, prisitaiko. Ir yra įvairialypė, kur suranda vietos visi. Pažiūrėkim kaip ji vystėsi ir kokius vingius ji praėjo per tuos du tūkstančius metų. Už tai aš ją gerbiu. Gerbiu ir didžiuojuosi mūsų tautos praeitimi. O pasauliui reikia visaip mąstančių ir tikinčių žmonių. Tai ir suteikia gyvenimui žavesio ir judėjimą.

  • Vilmantas Rutkauskas:

   Mažų mažiausiai keistas tavo promazochistinis skonis – žavėtis žydteologiniu prikaltuoju. Į šventą Lietuvos Žemę visur smaigstai kryžius ir savo nuodėmes ir dėmes iškreiptai įsivaizduojamai plauni jo krauju ?

   • Ženklas:

    Grb. katalike Liutaurai, esu sužavėtas jūsų jėzuitiška suktybe. Iš kur tamsta ištraikei katalikišką- jėzuitišką nesąmonę, kad pagonys – romuviečiai ragina nesimokyti, nedirbti ir t.t.? Jau vien šito jėzuitiško šmeišto pakanka, kad jums niekas rankos nepaduotų. Kažkaip kryžininkai savinasi visus mokslo ir technikos laimėjimus ir priekaištauja kitaip tikintiems, kitus Dievus išpažįstantiems už jų naudojimą. Iki sukuriant krikščionybę jau buvo padėtas, pagoniškų tautų pastangomis, šiuolaikinės civilizacijos pagrindas,- raštas, menas, muzika, filosofija, metalai, daugiaukščiai pastatai. Prisitaikyk sau savo sapaliojimus ir kaip Jėzus jodinėk asiliuku, valgyk skėrius, nesiprausk ir t.t. Ko važinėji pagoniškos japonų tautos pagamintu automobiliu? Jeigu katalikai, Romos popiežių įsakmiai raginami, nebūtų tautos genocido būdu nutraukę mūsų istorijos natūralų vystymasi, tai dar nežinia kas būtų išradęs kompiuterį. Taip kad tamsta skelbi tik jėzuitišką sofistiką.”Jeigu pagonybė būtų padėjusi žmonijai judėti…”, Ji būtų ir padėjusi, bet jūs katalikai ją nužudėte. Kitose pasaulinėse ir etninėse religijose gyvenančios tautos per pastaruosius 2000 metų judėjo į priekį, kūrė, patyrė istorijos vingius ir dar tebeturi kūrybinį potencialą, nors joks Jėzusiukas tuose kraštuose net nepirstelėjo.

  • Artūras Gotautas:

   Rašai,kad gerbi ir didžiuojasi Tautos praeitimi. ( Ar Lietuvos Tautos ?)
   O kodėl tiek svetimžodžių priraškei ? Čia iš Didžios Meilės Lietuvai ir Jos Garbingai Kalbai ?
   Ar reikšti mintis svetimais žodžiais yra išmaniau,nei Savais Lietuviškais ?
   Dažnas LR tarnautojas yra pavergtas,todėl mąstyti savimi nesugeba,nes kitų/svetimų minčių mąstymas yra įdiegtas,jiems patiems to nesuprantant ….
   Aš niekur savęs nepažymiu “pagoniu”,nėra mano Kelias grįstas šio žodžio apimtimi …
   Todėl taip užvadinti nedera,kaip ir “ponu” ……
   Nuo kada “kompiuteris” yra “religinis” išradimas,ar kitaip susijęs su “religiją” ?
   Nešiojamojo “Dell kompiuterio” pagaminimui atlieka 4 tonos atliekų,nepaisant to,kad lieka pats gaminys,kuris atsakyme pasilieka Mūsų Žemėje,ne “kosmose” ,kad ir kaip berūšiuosi/skaičiuosi/”perdirbsi” …
   Tad čia sprendimo būdai yra kiti,kaip visą tai perteikti kitaip ..

   Nei viena “religija” nepadėjo/nepadeda/nepadės judėti į priekį,jos kaip sykis dalina,skiria,žudo,naikina,kankina …..Karų priežastys dažniausiai “politiškai religinės” …
   Ta pati “religija”,tas pats kryžius,skirtingos šalys,bet karas vyksta – žūsta/žudo Žmonės …

   Kiek yra išradimų senųjų laikų,kur iki šiol niekas neranda atsakymų,kaip tai galėjo veikti/būti/rastis …
   Kad ir Švytuoklė,kuri pirmoje rasta Gudijos Šventvietėje,antroji Sarmigetužės Šventvietėje …
   Tik visai nesenai ji “aptikta mokslo”,o ką kalbėti apie senuosius Protėvius Švytuoklininkus ..

   Lygiai taip pat dėl Žemės plokštumo,apvalumo,”ovalo”,”elipsės” – tai tik įtikinėjimų medžiaga – “mokslas”
   Kiek kartų jau yra pakeistas jos apibrėžimas,lygiai tiek pat ir biblijos …
   Kuris iš Mūsų esame matę Žemę iš išorinės Erdvės ?
   Lygiai taip pat galima moneta pavaizduoti,kaip rutulį,bet galima pavaizduoti kaip apskritimą/skritulį/ratą ..
   Tad įtikinėjimų medžiaga paremta “mokslu” yra tik paremta įtikinėjimais – “įrodymais” ..
   Muilų burbulas vis lipdosi iš mažų muilo burbulų,kuo daugiau tuos įtikinėjimus mums pateikia,tuo labiau muilo burbulas auga …

   Žmonių priGimtis yra Vienoda,Saulė pateka ir Šildo Mums Vienodai,visi Mes Gimstame Vienodai nuogi ….
   Neišguldysiu aš čia atsiliepimu būdu visų minčių,o ir alkas.lt dažnai mano atsiliepimus naikina,tai kartais pagalvoji,vienas tinklapis Lietuviškas,kurį paskaitau,kuriame atrašau kiek įmanoma žemiausiu lygmeniu,kad suprastu skaitytojai ir tai “blokuojama”,tad dažnu atveju ir neberašau,nors minčių srautas ir įžvalgų galimybės yra nemenkos,nepaisant kas esu 30 m. amžiaus …

   Tikiuosi pavyks viską išguldyti ties 50 – mečiu į knygą,kuri bus Lietuvių Tautos Šviesknygė – rašyta iš Saulės Šviesos – Austa iš Dilgėlių šilko – Lytėta Žvaigždyno – perteikta Gyvasties Šaltinių …

   Nereikia ieškoti raktų atrakinti durims,mes savimi duris pastatome ir ieškome raktų joms ….
   …..
   Gamta vienintelė knyga kurios kiekvienas puslapis prasmingas ..
   Gamta moko taip neįkyriai,jog Mes per vėlai sužinom,kad Ji-mūsų Mokytoja…
   Gamta niekados mūsų neapgaudinėja,tik Mes Patys nuolat apsigauname…
   Mes per daug stebime Gamtą ir per mažai gyvename su Ja…
   Labai lengva būti Geram,bet sunku būti Teisingam..
   Akys neklysta,kol pasikliauna Savo Paties,o ne kitų,akimis…
   Tūkstančių žodžių nenuveiksi tiek,kiek vienu Geru darbu..
   Dar niekas nepasiklydo TIESIAME kelyje..
   Mąstymo Laisvė yra Visų neatiMama Teisė..
   ….

   Be pykčio .
   Ačiū.

   • Artūras Gotautas:

    UgniakūRa

    Amžių Aukuro Ugny Tą Ugnį
    UžDegei,Žemę,pirma Tu
    Ir,per Amžių perbėgus bedugnę,
    Perdavei kitam,kad prie kitų,

    Tau lankyt krantų nepaŽadėtų,
    Su Šventąja Amžių Ugnimi
    Vėliai bėgtų Tūkstančiai metų,
    Kad Ji Degtų Amžiais neRami

    Ilgesio vėlyvo Amžių Vėlei
    AmŽinybės amŽinos,
    Suartinti,išlikt,atitolinti,
    Anuomet,per,į,nuolatos

    Paimti ar palikti,išlikti čia
    Atsakyk tai savim Tu,
    Ir Amžių suLietas čia
    Perduok kitam,kad prie kitų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: