T. Baranauskas. Sąjūdis kryžkelėje: pareiškimas prieš Lietuvos išpardavimą (134)

Tomas Baranauskas

Tomas Baranauskas | asmeninė nuotr.

Lietuvos Sąjūdžio Taryboje, kuriai aš priklausau, net du posėdžiai buvo skirti referendumo dėl Lietuvos žemės nepardavimo užsieniečiams klausimui (rugsėjo 3 ir spalio 4 d.). Proga buvo liūdna: prof. Vytauto Landsbergio iniciatyva buvo siūlomas pareiškimo, pasisakančio prieš referendumą, projektas. Šis projektas pirmąjame posėdyje susilaukė daug kritikos ir prieštaravimų, todėl apsisprendimas dėl jo buvo atidėtas vėlesniam laikui. Spalio 4 d. kiek pataisytas V. Landsbergio projektas buvo priimtas nedidele balsų persvara (11 prieš 7, vėliau vienas iš tų 11 savo balsą atšaukė). Kadangi posėdyje dalyvavo ne visi Tarybos nariai, 10 ar 11 balsavusiųjų „už“ nesudarė Tarybos narių daugumos.

Sąjūdžio Tarybos nariai, nepritarę tokiam pareiškimo tekstui, pasirašė po priešingu pareiškimu, kuriame palaikoma Tautos referendumo idėja ir kviečiama aktyviai įsijungti į parašų rinkimą. Šį pareiškimą irgi pasirašė 11 Tarybos narių (dar du susvyravo – iš pradžių pritarė tokiam pareiškimui, bet paskui nepanoro pasirašyti).

Apskritai, net referendumui nepritarę Tarybos nariai sutinka, kad artėjantis terminas (2014 m. gegužės 1 d.), kuomet Lietuvos žemę bus leidžiama pardavinėti užsieniečiams, Lietuvai gali tapti tikros katastrofos pradžia. Žemės pardavimui visiškai nepasiruošta – nenumatyti jokie apribojimai (kaip tai daroma kitose šalyse), taisyklės, saugikliai, galintys padėti bent iš dalies apsaugoti Lietuvos žemę, jeigu ji būtų pardavinėjama užsieniečiams. Nėra apskaitos, kiek žemės jau atsidūrė užsieniečių rankose, valstybė yra faktiškai nusišalinusi nuo žemės valdymo ir tvarkymo. Maždaug pusės Tarybos narių apsisprendimą nepritarti referendumo idėjai ar svyravimą šiuo klausimu lėmė ne mūsų laukiančių pavojų nesupratimas, o tas nelemtas klausimas, ką apie mus pagalvos Europoje?

Deja, mūsų mentalitetas vis dar toks – besirūpindami įvaizdžiu, kas ką apie mus pagalvos, užmirštame savo gyvybinius interesus ir galime paaukoti net pačios Lietuvos ateitį… Tikiu, kad iš šio nelemto sapno kada nors pabusime, bet ar nebus vėlu? Ar neatsibusime būdami tokioje padėtyje, kaip Palestinos arabai ar Amerikos indėnai? Galima be galo raminti save, kad žemės pardavimas užsieniečiams jokios grėsmės valstybei nekelia, nes esą užsieniečiai žemės neišsineš ir jos valstybinės priklausomybės nepakeis. Bet tai tėra saviapgaulė – istorija žino ne vieną pavyzdį, kai privačios žemėvaldos pasikeitimas lemdavo ir valstybinių sienų pokyčius. Tokių pavyzdžių netrūksta ir Lietuvos istorijoje. XV-XVI a. dėl privačių asmenų užvaldytų žemių Lietuvos naudai pasikeitė Lietuvos ir Livonijos (dabartinė Latvijos) siena, o XVII-XVIII a. Prūsijos naudai buvome praradę Tauragę… Jei ne kukli Prūsijos „dovanėlė“ Lietuvai antrojo Lietuvos ir Lenkijos valstybės padalijimo proga 1793 m., tai tokia padėtis galėjo išlikti mažų mažiausiai iki Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos jau XX amžiuje… Šitie Lietuvos sienų istorijos epizodai vis dar menkai žinomi, bet jie buvo.

Viskas priklauso nuo žemės pirkimo mastų, o jie po 2014 m. gali būti milžiniški – žemės trūkumas Vakarų Europoje didžiulis, žemės kainų skirtumas, Lietuvos bei mūsų vakarinių kaimynų perkamosios galios skirtumai – milžiniški, ir, žinoma, ne Lietuvos naudai… Parduoti Lietuvą galime lengvai, o atpirkti jos jau nebegalėsime… Ką tada pasakysime sau ir kitiems, kaip pasiteisinsime prieš savo sąžinę – bijojome, kad kažkas Briuselyje pirštu nepagrūmotų, kumščiu į stalą netrinktelėtų?

Taigi, gerbiamieji dabar gyvenančios ir dabar už Lietuvos žemę atsakingos kartos atstovai, kada nors gyvenime jūsų gali paklausti: „Ką jūs veikėte, kai buvo renkami parašai referendumui prieš Lietuvos išpardavimą?“ Gal tai bus bežemiais likę jūsų vaikai ir anūkai, „dėkingi“ jums už jūsų abejingumą, nesusivokimą ar kinkadrebystę… Gerai, jei galėsite pasakyti „surinkau tiek ir tiek parašų“ arba „be abejo, pasirašiau po šia iniciatyva“. O kas, jeigu šitaip atsakyti negalėsite? Kad galėtumėte, yra dar mėnuo laiko. Jei dar nepasirašėte, nedelskite. Nuorodas, kur ir kaip galima pasirašyti, rasite ČIA.

O žemiau pateikiu tikrąją Sąjūdžio dvasią atitinkantį Lietuvos Sąjūdžio Tarybos narių pareiškimą, kurį privalėjau pasirašyti, nes, to nepadaręs, nustočiau save gerbti.

Sąjūdis
Lietuvos Sąjūdžio Tarybos narių atskiroji nuomonė

Lietuvos žemė – Tautos gyvenimo vieta ir valstybės teritorija. Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įkūnijama prigimtinė žmogaus ir Tautos teisė laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje – Nepriklausomoje Lietuvos valstybėje. Žemė yra mūsų Motina maitintoja, dainomis apdainuota, daugelio kartų puoselėta, ji negali būti paversta į paprastą prekę. Visais laikais Lietuvos valstybė rūpinosi žemės išsaugojimu Lietuvai ir Lietuvos piliečiams. Neveltui prieš daugiau kaip 400 metų priimtame Trečiajame Lietuvos statute (1589 m.), skirtingai negu Liublino unijos dokumente, buvo įrašyta nuostata, kad jokie svetimšaliai, netgi Abiejų Tautų Respublikos piliečiai iš Lenkijos, negalės Lietuvoje įsigyti nei žemės, nei dvarų. Dėl žemės kilo 1863 metų sukilimas, kovojo 1918–1920 metų savanoriai, 1941 m. sukilėliai, 1944–1953 m. Lietuvos partizanai.

Mūsų protėvių prakaitu ir krauju aplaistyta žemė atsidūrė pavojuje – jei nebus imtasi ryžtingų žingsnių, jau po pusmečio tūkstančiai hektarų dirbamos, derlingos žemės pereis užsienio piliečių nuosavybėn. Tai gali stipriai paveikti rinką, pakelti žemės kainas visoje šalyje, apsunkinti galimybes mūsų ūkininkams ją įsigyti už prieinamą kainą.

Po 50 metų kolchozinių „vertybių“ brukimo, per trumpą Nepriklausomybės laikotarpį Lietuvos kaimas nespėjo atsigauti, didelis nedarbas, daug socialiai remtinų šeimų, kitur kas antra sodyba tuščia dėl milžiniškų emigracijos mastų. Neretas atvejis, kai spekuliantai, įvairūs supirkinėtojai pusvelčiui įsigyja žemę, kurią vėliau pelningai parduoda. Bežemių vaikų ir vaikaičių lauks emigracija arba baudžiauninkų dalia. Pradžioje turi sustiprėti Lietuvos smulkūs ir vidutiniai ūkininkai bei ekonomika, suvienodintos Europos Sąjungos išmokos žemės ūkiui ir numatyti konkretūs saugikliai ateityje parduodant žemę užsieniečiams.

Tie, kas teigia, jog Lietuva turi vykdyti savo įsipareigojimus Europos Sąjungai, turėtų prisiminti, kad sąlygos keičiasi, o ir pati Europos Sąjunga dar neįvykdė savo įsipareigojimų. Žemės pardavimą užsieniečiams ribojanti aplinkybė yra mažesnės Lietuvos piliečių konkurencinės galimybės dėl žymiai mažesnių nei ES vidurkis atlyginimų ir mažesnių žemės kainų Lietuvoje. Siūlome kurti atskiras lietuvių susigrąžinimo į Tėvynę programas, skiriant jiems lengvatinėmis sąlygomis valstybinės žemės. Manome, kad užsienio šalių piliečiai bei juridiniai asmenys galėtų ribotam laikui nuomoti žemę.

Lietuvos Sąjūdžio tarybos nariai, pasirašę šį pareiškimą, nepritaria žemės pardavimui užsieniečiams ir palaiko Tautos referendumo idėją bei ragina tautiečius aktyviai įsijungti, kad ši iniciatyva taptų Tautos ginklu apginant savo žemę ir teisę į tiesioginę demokratiją.

Alfonsas Svarinskas
Stefanija Veversevičienė
Tomas Baranauskas
Jurgita Brasiūnaitė
Rytas Kupčinskas
Nijolė Balčiūnienė
Vladas Vilimas
Bronius Bučelis
Kazimieras Garšva
Kostas Mickevičius
Eugenijus Jovaiša

Lietuvos Sąjūdžio Tarybos narių atskiroji nuomonė

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , .

134 komentarai

 1. Valdemaras Šimėnas:

  Tomai, labai džiaugiuosi už tave ir Eugenijų, kurie pasirašė šią nuomonę. Aš su jumis.

  • jo:

   Ką ten indėnų likimą, jeigu jau net vokiečiai susirūpinę, kad ūkininkauti tampa neįmanoma, nes negali atlaikyti žemes supirkusių spekuliantų ir investuotojų diktuojamų sąlygų. Šiandien Vokietijos televizija ZDF apie tai parodė filmą, kuriame kalbama, kaip toks investuotojų koncernas KTG Agrar AG supirkinėja žemes Rytų Vokietijoje ir Lietuvoje. Jeigu turtingesniems vokiečiams tai tampa nepakeliama problema, tai ko tikėtis Lietuvoje…
   Laidą galima pažiūrėti čia:

   Gerai būtų išversti į lietuvių kalbą ir parodyti Lietuvoje.

 2. wikswa:

  Tai kad tas Landzbergis kaip ir kiti EParlamentarai – tik pertransliuoja Briuselio norus. “homikų paradai vistiek bus”, “žemę vistiek reikės parduoti”. Pats Briuselis pažeidė VISUS valstybių stojimo į ES įstatymus ir elgiasi taip, lyg visos valstybės jau būtų atsisakę savo suvereniteto ir valstybingumo. O šitie vis dar pliurpia apie įsipareigojimus. Kuo jūs skiriatės nuo sovietų, jei darot kliūtis referendumui, “demokratai” suš…? Tauta sumažėjo geru milijonu, o jie vis dar gieda apie 300.000 parašų. Biurokratų skaičių daugina, algas keliasi ir burnas nori vis labiau užčiaupti. Neišdegs, nušluosim ir jus į istorijos šiukšlyną.

 3. lyvis:

  Šitas prorusiškas istorikas Baranauskas tapo valstybės ginėju. Istorija išmano kaip reikia rusams vienu žodžiu stribas ir visur jų prilindę dangstoti Lietuvos rūpesčiais. lyvis

  • “Lyvi”, net nežinau, kaip komentuoti kliedesius, turbūt nereikia. Tiesiog priimk mano užuojautą.

  • Lyvi,laikykite tuos savo “sribus”savo miegamajame ar vonioje ir nekaišiokit garbingiems žmonės.
   Buvo gražu matyti
   Batūros pavardę atskiros nuomonės gerbiamų sąjūdiečių sąraše,bet dabar jos nė?Kodėl?Maniau,kad Batūra niekad nebūtų už žemės-Lietuvos teritorijos pardavimą užsieniečiams?Nejau klydau?

   • R. Batūra balsavo prieš referendumui prieštaraujantį pareiškimą, o dėl šio pareiškimo pasirašymo buvo vienas iš tų 2, kurie susvyravo…

    • Ačiū, Tomai.Reiškia galimai įsirašė į norinčių įtikti ir patikti sąrašą.Nemaloni žinia, saugojau šviesią mintį apie šį žmogų.Ką darysi.Bet kodėl mūsų tėvai ,seneliai kuo garbingesnio amžiaus tuo tapdavo tvirtesni savo vidine esybę,kas čia pasidarė,kad nemaža dalis lygtai galimai buvę stiprūs,bent jau atrodė, sąjūdžio pakilimo laiku,kovojant dėl Lietuvos nepriklausomybės,bet dabar kuo garbingesnio amžiaus tuo mažiau pasilieka garbės ,savivertės ir orumo?Kažkodėl išmėto gyvenimo pakelėje kaip atliekamą?Kas čia per keistenybės vyksta?

     • Aušrius:

      Mintie, gal nereiktų Batūros taip lengvabūdiškai nurašyti. Gal žmogus tiesiog pagalvojo, kad tai akivaizdus Sąjūdžio skilimas ir nenorėjo prie to prisidėti? Reikia jo paties nuomonę sužinoti.

      • Yra esminiai valstybei,Tautai klausimai.Čia ne šiaip sakė,pasakė,bet tokiuose klausimuose,jų sprendime ir atsiskleidžia lojalumas valstybei,Tautai ir pačiam sau-tavo pasaulėžiūra.Suprantu,kai žmogus ieškojimo kelyje,jaunas.Kai garbaus amžiaus….Jau apie tai rašiau.

    • Įdomu būtų sužinoti visas pavardes – kas dar atsisakė, kas apskritai nedalyvavo (ir kodėl), kas pasirašė Landsbergio pareiškimą…

     P.S. Tauta turi žinoti savo “didvyrius”…. Nes kitaip ateityje ir vėl tie patys “svyruonėliai” bei atviri “jievrofilai” pateks į tautinių jėgų sudaromus rinkimų sąrašus ar ir į atsakingas pareigas.

     • P.S.2. Manau, kad šie asmenys jau niekada negali būti netgi siūlomi į atsakingesnes pareigas.

      Jie galės būti tik eiliniais nariais be teisės būti išrinktais arba paskirtais į atsakingesnes pareigas.

      Nes tik taip įmanoma apsaugoti bet kokį tautinį judėjimą nuo išdavysčių ateityje – ypač “masinių”, kaip jau buvo (ir ne kartą) Sąjūdyje.

     • Visų šių įvykių vienu iš svarbiausių teigiamų dalykų yra tai, jog politinė takoskyra tarp tikrųjų tautininkų ir jais apsimetinėjusių bei atvirų “jiervrofilų” darosi vis aiškesnė.

      Akivaizdu ir tai, kad tiesiog gyvybiškai būtina sukurti naują Tautos Sąjūdį – Lietuvybės Gynėjų, kadangi senasis istorinis LPS, sėkmingai iškovojęs Lietuvai Nepriklausomybę nuo Sovietų imperijos, jau visiškai akivaizdžiai pasidalino į dvi labai aiškias ir griežtai priešingas savo strateginiais tikslais dalis – tautininkus ir “jievrofilus”.

      “Jievrofilai” irgi jau labai aiškiai atskleidė savo tikruosius tikslus, kodėl jie tada parėmė Lietuvos Nepriklausomybę nuo SSSR imperijos – jie kažkada kovojo už Lietuvos Nepriklausomybę tik tam, kad ją po to kuo brangiau parduotų Jievrosojuzui – žinoma, patys tame “procese” didžiai praturtėdami “bekilnojant” svetimą žemę, miškus ir vandenis, “prichvatizuodami” gamyklas, įmones ir institutus (o tiksliau – tik jų pastatus ir po jais esančią brangią žemę) už beverčius “investicinius čekius”.

   • Svaiguolis:

    iš kur jūs ištraukėte, kad Lietuvos teritorija bus pardavinėjama užsieniečiams??? Ar jūs suvokiate, ką pasakėte?

  • Kvaily tu, juk šitas žmogus jauno amžiaus, koks tau stribas. Tu pats esi arba stribas arba jo giminaitis.

  • Aušrius:

   Lyvi, jūs istorikas? Aš irgi – ne. Tai gal nesiimkim mes čia spręsti apie profesionalių istorikų profesionalumą. Nes juokingai aniems atrodysim. O štai apie žmogaus padorumą spręsti galim. Kiekvienas žmogus gali. Manau, kad šį kartą Tomas Baranauskas pasielgė garbingai ir lietuviškai. Padėkokim žmogui už drąsą ir pilietiškumą.

   • lyvis:

    Jeigu istorija rašoma stribams, o ne visuomenei tai tada kam tą istorija reikalinga. Antras neklystantis diktatorius. Praeitį privalo visi išmanyti o kitus žeminantis tik save matantis tegu pats ir džiaugiasi savimi. lyvis

    • Sėlis:

     Tu tai isvis patylek, tau net lietuviu tauta neegzistuoja, pats taip sakei, tad tokiu mankurtu kaip tu nuomone s… verta, uzuot lojes, sedek sau kamputyje, linguok ir toliau po nosim rypauk: “stribai, stribai, stribai, stribaiiiii…”.

   • Kemblys:

    Aušriau, kaip pačiam atrodytų, jei perskaitytum šio ‘istoriko’ vartotą neva mokslinį išsireiškimą VADYSTĖ. Žodis lyg lietuviškas, bet T.Baranauskas neatskleidė jo reikšmės, žadėjo įteisinti, kaip mokslinį.
    Viskas protingai atrodo, kol nepradedi gilintis į ‘istorikų’ kalbą. Pvz., Gudavičius su Bumblausku vartojo tokį žodį ETNOSAS. Lietuvių kalboje ‘etno’ galima vartoti tik sudurtiniuose žodžiuose… G.Beresnevičius – PROTOVALSTYBĖ, kuri su protu neturi nieko bendro 🙂
    Kažkas turi stabdyti, ‘istorikai’ mandagūs, viens kito nepeikia – dykaduoniai bijo prarasti mokesčių mokėtojų pinigus skiriamus jų algoms, jei atsiskleis jų ,,darbo” vertė.
    Gal koks išmanantis paaiškintų kuo skiriasi PROTOVALSTYBĖ nuo VADYSTĖS. Rašykite kur šios sąvokos apibrėžtos.

    • Sėlis:

     Debilas esi, tik prie zodziu kabinetis ir tesugebi.

    • Aušrius:

     Dėl lietuvių kalbos vartosenos visai su jumis sutinku, Kembly. Išsilavinęs žmogus turėtų vengti savo kalboje svetimybių. Bet ar dėl to reikia išbraukti žmogų “iš sąrašų”? Galima tik pakalbėti apie kalbos kultūrą. Kuo jau čia tas Lyvis ypatingu pasižymėjo, kad aktyvų ir kruopščiai dirbantį istoriką taip įžeidinėja? Ar sunku pripažinti, kad ir Tomo poelgis, ir šis straipsnis yra kaip tik laiku ir vietoj? Ir bendrai man pikta žiūrėti. Net jei pasielgi gerai, net jei nuoširdžiai prisidedi prie bendro reikalo, būtinai atsiras toks Lyvis, kuris ras už ką išdėti tave į šuns dienas, sumenkinti tavo darbo reikšmę, o paskui vėl lįs į savo urvą ir tykos naujos aukos. Jei Lyviui tikrai rūpėtų ta Lietuva, jis turėjo pasidžiaugti šį kartą.

     • lyvis:

      Draugas Aušriau, užeik į Baranausko kaip istoriko svetainę http://forum.istorija.net/forums/forum-view.asp?fid=31
      ir pamatysi kaip jis atsiliepia apie Č Gedgauda, J Statkutę, R Matulį, kurie stipriai praplečia mūsų praeities akiračius, bet visą tai netelpa į Baranausko marksistinius rėmus todėl jie tampa pseudoistorikais. Šitas Baranauskas yra tautos parazitas nieko jis nesiskiria nuo Bumbliausko ir Gudavičiaus. lyvis

      • Aušrius:

       Lyvi, Kembly – nesipykim. Aš tikrai gerbiu J. Statkutę ir Č. Gedgaudą. Kaip smagu, kad mes šiandien apie savo tautos istoriją kalbam išdidžiai. Man tik norėtųsi objektyvumo ir iš jūsų pusės. Kiekvienas tegul daro tiek gerų darbų, kiek gali. Nes kitaip tik ėsimės amžinai ir tiek. O visokie tomaševskininkai nesiės, jie vieningai tik mus ės… Jaučiat, kokią žalą darot sukeldami tuos piktus ginčus lygioj vietoj?
       Į Tomo Baranausko svetainę buvau užsukęs. Taip, ne viskas man ten patinka, bet nedrįsau kišti trigrašio, nes su juo ginčytis aš per skystas. Paskaičiau – išėjau. Kai reiks kalbėti apie tą svetainę, tada apie ją ir pakalbėsim.
       Ir nevadinkit manęs, prašau, draugu. Tas skirstymas paskubomis į baltuosius ir raudonuosius irgi tėra tik skaldymasis.

       • lyvis:

        Aušriau esi malonus ir šiltas žmogus. Šioje svetainėje atstovaujama daugiausia stribų ir paleckininkų užmačios. Iš šalies gerai matosi kaip jie žaidžia pokerį. Jiems Lietuva tai tik spekuliativus žaidimas. Prisimik Šliužo pasisakimą jam konstitucija tik niekingas popierukštis. Turėk savo nuomonę ir nepataikaus bandos stribams. lyvis

     • Kemblys:

      Kokia prasmė sureikšminti kito atsiliepimus? Nepatinka neskaityk.
      T.Baranausko mintims pritariu, bet negaliu nematyti svetimžodžių. Negi dėl tokių siekių reikia aukoti lietuvių kalbą? Beje T.Baranauskas neturi rašytojo ‘gyslelės’ – straipsnis prastas ir jame menkinama lietuvių savivertė:
      ,,Apskritai, net referendumui nepritarę…” – APSKRITAI (kodėl ne keturkampai?)
      ,,Deja, mūsų mentalitetas…” – MŪSŲ (kas tie mes?)
      ,,Galima be galo raminti save,..” – kas čia save ramina?
      ,,– istorija žino ne vieną pavyzdį,..” – ISTORIJA ŽINO

     • teisingos mintys.Jei grįžę namo,grįžę į Alką vieni pasidžiaugia pasidalina tuo ką nuveikė,pasitaria, atsiranda keli atklydę,kurie šalia dergia, iš jų gražių darbų tyčiojasi, patys neaišku ką ar nieko veikią?

 4. lyvis:

  Dar karta primenu nesi joks Lietuvos istorikas. Savo svetainėje gali pateikti tuos savo pasisakymius prieš Č Gedgaudą, prieš J Statkutę kaip savo svetainėje išsidirbiniejai juos. Tu esi ne istorikas o stribas Lietuvos. lyvis

 5. Virgilijus:

  Sveikinu, puikus ir savalaikis pareiškimas.

 6. turbo:

  lyvi, Statkutė yra ne kalbos specialistė, bet entuziastė, suradusi daug naujų šaltinių, bet patikėk, kad mes ir Lukašenkos gudai – visai ne tas pats. Jei tu gerai jautiesi identifikuodamas save kaip barbarų nusiaubusių Romą ir Ispaniją palikuonis, tai negalvok. kad taip yra kitiems. Akad.R.Grigas teisingai pasakė, kad Č.Gedgaudo 30 proc. fantazijos, 30 proc hipotezės, o likę – tikri dalykai.

 7. Kemblys:

  Kai nesugebi būti istoroku, geriausia užsiimti ‘politika’. Negerbia Tomas Baranauskas savęs:

  ,,Deja, mūsų mentalitetas vis dar toks – besirūpindami įvaizdžiu, kas ką apie mus pagalvos, užmirštame savo gyvybinius interesus ir galime paaukoti net pačios Lietuvos ateitį…”.

  Nesupratau, ar čia save daugiskaitoje, ar ,,mes” t.y. tie, kurie pasirašė pareiškimą?

 8. bartas:

  nustokit lojitis garukai. Tautą žudo. Koks skirtumas. Ar T. Baranauskas istorikas , ar chemikas. Svarbu , ką jis kalba ir daro. Už Lietuvą ar prieš. Jis dirba Lietuvai pagal savo išgales. Todėl T. Baranauską remiu.

 9. pensininkas:

  Vytautas Landsbergis, Andrius Kubilius ir ko dabar yra Lietuvos NELAIMĖ. Pagalvokite, kodėl 1990 m. Nepriklausomybės kalvis VL agituoja mus balsuoti už NKVDisto dukrą Raudonąją Dalią, 1990 m. Nepriklausomybė buvusią priešę. Kodėl? Kodėl? Gaila, kad ir daug Sąjūdžio žmonių to nesupranta (akla meilė). O lietuvių Tauta juk kišama Europos Sąjungos parudavusion skylėn, kaip išsireiškė jaunųjų konservatorių lygos lyderis Adomas Bužinskas “rudosios skylės gyventojai”.

  • Vilmantas Rutkauskas:

   Jei gerai pamenu, posąjūdiniais laikais Lendsbergis su Vagių-noriumi apaštalaudami uoliai skelbdavo, kad Lietuva – neva būsima patraukli tranzitinė (transvenstitinė) šalis. CHE, CHE.

 10. Nepolitikas:

  Propaganda: „Dėl žemės kilo (…) 1944–1953 m. Lietuvos partizanai.“(??) Toliau dar gražiau : „Po 50 metų kolchozinių „vertybių“ brukimo, per trumpą Nepriklausomybės laikotarpį Lietuvos kaimas nespėjo atsigauti, didelis nedarbas, daug socialiai remtinų šeimų, kitur kas antra sodyba tuščia dėl milžiniškų emigracijos mastų.“ Taigi Jūsų Lansbergis likvidavo „kolchozines „vertybes“, sovietmečių gamyklos ir t.t.

 11. taigis:

  neįsivaizduoju ,iš kur Landsbergiui atsivėrė tas antivalstybinis marazmas.Juk už tokius dalykus reiktų konkrečiai ,civilizuotai prieš Lietuvos Tautą atsakyti ir juridiniu būdu.Jei kitaip žmogutis nebeįsikerta ,ką beveikiąs.Apgailėtina.

 12. vardas:

  Kad jau dabar tie es funkcionieriai žiuri i mus kaip i pigias prostitutes kurias galima dulkinti kada nori ir kaip nori. Tai priimsim mes tas pataisas ar ne tas ju poziuris i mus nepasikeis. Nors yra maza viltis, kad gal net truputi gerbt prades, nes pamatys kad šioks toks stuburas atsirado.

 13. S:

  Turbūt jei pasakyčiau, kad šiandien, t.y. jau vakar paėmiau parašą referendumui iš liberalo, Seimo nario, tai įtartumėt, kad man su galva negerai? 🙂 Hm, žinomi žmonės, dar deglai, per daug įvykių šiandien. Sustojau po 15 parašų ir išvažiavau namo, būčiau dar pririnkęs, bet galva perkaito.

 14. A:

  Tai kas toliau? Sąjūdis turės skilti? Aš žemės neparduočiau. ES šalių piliečiai gali nuomoti.

  • bartas:

   atsakau . Ką kužda man kaimietiškas protas. Jei važiuoju į mišką malkauti, ar einu grybauti visada atsisuku atgal. Juk namo reiks grįžti. Taip.
   O dabar apie mūsų “auksagalvius , išminguosius , strategus.” Nuvedė mus į “Eldoradą”, kad geriau, saugiau gyventume. Ne graikai ir t.t., o mes Lietuviai. O jeigu tam “rojuje” , o matome, kad ten ne viskas gerai , pasidarys nesaugu. Pirmi požymiai akivaizdūs, tai , kaip jūs šūdagalviai parvesit mus namo?
   Plaunasi rankas. Tai tada, mes runkuliai , turėtume atlikti pilietinę pareigą ir per ateinančius rinkimus padaryti gerą darbą . Visus varguolius ,su visomis partijomis ir sąrašais- visus , kurie nors kiek prisilietė prie valdžios per 20 m. į istorijos vadovėlį. Galės Gustavas vaikučiams rytais porinti apie dėdes ir tetas skurdinusius Lietuvą.
   Vaje. Kas man dabar bus?

 15. Marta:

  Na ką sužinojom iš šio straipsnio?

  KAD SEIMAS NEDIRBA, nes nėra paruošta jokių žemės pardsavimo SAUGIKLIŲ.
  Argi sunku pasižiūrėti kaip šiuo klausimu tvarkosi kitos demokratinės valstybės? Anglijoj, pvz., žemė parduodama 99 metams bizniui daryti. Tai skiriasi nuo nuomos, nes nusipirkus šiam laikotarpiui jokios sąlygos nekeičiamos, o pasibaigus laikui žemė grįžta valstybei. Yra ir kitokių saugiklių ir įvairiausių nuosavybės formų.

  Tačiau Baranauskas nutyli apie slaptus žemės supirkinėjimus pusvelčiui iš nuskurdusių sąvininkų. Kas ir kokias tikslais supirkinėja? Gal tai Rusijos tarpininkai? Gal pats Uspaskichas, su Paulausku inicijavęs šį referendumą ir savo tikslams pajungę “patriotus”, kurie net nepaskaito tos peticijos ant kurios pasirašo.
  Todėl manau, kad LYVIS visiškai teisus, kritikuodamas šį straipsnį.
  “Patriotams” belieka sau prezidentu išsirinkti Paulauską, kurį iškėlė Darbo partija ir tvarka bus.. Nes Uspaskich su Paulausku jau dabar pristatė įstatymą dėl dvigubos pilietybės suteikimo ne lietuvių kilmės piliečiams, kuriems, aišku, bus suteikta teisė pirkti ir žemes ir naudotis visom kitom privilegijom.

  • Marta,kurpiat,kurpiat sąmokslo teorijas ir nieko iš to nesigauna.Geriau pasiimkit lapą ir prisidėkit prie parašų rinkimo inicijuoti referendumą,nors gerą darbą padarysit.Dabar tuščiai šnekat-rašot,rašot visose puslapiuose,kai vargu ar kas klauso:)? Jau visi tamstos rašliavą atpažįsta ir galimai dėmesio nekreipia į vis tuos pačius pasakojimus.Gaila tamstos laiko.

  • Aušrius:

   Štai, Marta, ir pagalvokim kas ir kokiais tikslais tas žemes slapta supirkinėja. Po to kai žemės pardavimo europiečiams terminas buvo nustatytas iki 2014m. gegužės, aiški tapo ir perspektyva: iš nuskurdusių kaimiečių pusvelčiui supirkinėja, nes tikisi vėliau parduoti ir uždirbti. Kam parduoti? Na, iki šių metų niekas neturėjo abejonių kam – turtingiems vakariečiams. Kur jūs čia įžvelgiat tą Rusiją? Kam laužti iš piršto kažkokius uspaskichus ir paulauskus, kai tų supirkinėtojų tikslai jau stojimo į Eu sutartyje buvo suformuluoti ir net neslepiami.
   O štai apie kitų šalių patirtį laiku prisiminėt. Tikrai tokia Anglija savo žeme nesišvaisto. Tai kodėl mūsų valdžia švaistosi?

 16. Jotvingis:

  Ačiū Tomui Baranauskui už labai gerą straipsnį.

 17. virgis:

  Gal nia preš žemes pardavima. o del konstitusijos keitima. del to daug žmoniu susimaste, kam ira tas naudinga

  • Aušrius:

   Virgi, kalbat apie reikiamo referendumui surengti parašų kiekį? Na, kam gali būti naudinga tą parašų kiekį sumažinti? Tiems, kas norės tuos referendumus rengti. Manau, žmonėms ir naudinga. O kas to kiekio jokiu būdu nenori mažinti? Tie kas tų referendumų bijo. Manau, valdžia bijo. Dėl paslėptų Kremliaus kėslų abejočiau. Sako – užsimanys mažumos kurti savo lenkų autonomiją, ir inicijuos referendumą… Net jei ir inicijuos, tame referendume juk nuomonę pasakys visa tauta, o ne tik iniciatoriai. Taigi sprendimai vis tiek priklausys tautai.

  • Kiekviename žodyje po klaidą. Kodėl?

 18. Vilmantas Rutkauskas:

  Baltreligininkams Žemė turėtų būti šventa šventenybė.

 19. TIKRASIS SĄJŪDIETIS:

  Gerb Tomai, kiek Jums buvo metų, kai veikė TIKRASIS Sąjūdis?

  Galite turėti kažkokias pailietines organizacijas, bet jos neturėtų vadinti garbingu SĄJŪDŽIO vardu!
  Ar Sąjūdžio vardo pasisavinimas nėra savotiška vagystė iš lietuvių tautos?

 20. TIKRASIS SĄJŪDIETIS:

  Gerb Tomai, kiek Jums buvo metų, kai veikė TIKRASIS Sąjūdis?

  Galite turėti kažkokias pailietines organizacijas, bet jos neturėtų vadinti garbingu SĄJŪDŽIO vardu!
  Ar Sąjūdžio vardo pasisavinimas nėra savotiška vagystė iš lietuvių tautos???

  • ir tamsta negali savintis .Sąjūdis buvo visos Tautos ir gyvena, gyvas ir jaunojoje kartoje.Sąmoningoje ir turinčioje vertybinį pagrindą.Čia monopolio nėra ir būti negali.

   • Kemblys:

    Sąjūdis buvo sukurtas M.Gorbačiovo PERSITVARKYMO politikai remti. Dabar galite rašyti, kad kgb’biukai nesuvaldė visoje tsrs. Rusai sąmoningai suskaldė tsrs, bet ‘nepriklausomų’ respublikų valdžiose paliko savo statytinius. Jei būtume kovose atsikovoję vienintelei Lietuvai nepriklausomybę, tai galėtume savintis sąjūdį. Tuo metu vyko ir kiti reikšmingi virsmai: tsrs baigė karą Afganistane, neliko socialistinės rytų Europos, rusai leido susivienyti Vokietijoms, patys rusai atsisakė marksizmo-leninizmo. Matyt buvo priversti daryti tokias esmines permainas.

    • turbo:

     Istorijai: – vardą sąjūdis besirandančiam judėjimui 1988 06 03 MA salėje pasiūlė Artūras Skučas viešai pareiškęs, akd Lietuvoje maždaug kas 30ž40 metų gimsta išlaisvinimo Sąjūdžiai. Maskva planavo įkurti alternatyvą Helsinkio grupei – Žmogaus teisių gynimo komitetą, Taip siūlė komsomolo sekretorius, bet jo niekas neklausė. Landsbergis atsargiai dangstėsi ilgai pertvarkos vardu

     • Kemblys:

      Esmė ne pavadinime, tsrs laikais buvo iš viršaus sukurti panašūs ”judėjimai” persitvarkymui remti visose ,,respublikose”, net pačioje Rusijoje. Atrinko žmones, ,,davė” nepriklausomybę ir… tuos ATRINKTUS paliko valdžioje.

  • lyvis:

   Tomas Baranauskas. Trumpai apie save. Gimiau 1973 m. rugsėjo 12 d. Kaune. Skatykite: http://viduramziu.istorija.net/apie.htm. lyvis

  • Gerbiamas “tikrasis”, aš neturiu jokios organizacijos. Tiesiog esu išrinktas į Sąjūdžio tarybą, ji man nepriklauso, kaip matote, ir nuomonės ne visada visų sutampa. Tai yra Taryba to Sąjūdžio, kuris veikia nuo 1988 m., žinoma, per 25 savo veiklos metų jis smarkiai evoliucionavo ir nebeprilygsta tam, kuris buvo savo veiklos pradžioje. Bet anam Sąjūdžiui niekas negali prilygti, laikai ne tie. O jei įsivaizduojate, kad 1988-1990 m. Sąjūdžio aš nematęs, tai klystate. Ir mačiau, ir dalyvavau. Linkiu ramybės ir neskirstyti savo buvusių bendražygių į “tikrus” ir “netikrus”. Visi, kas dalyvavo, yra tikri, ir jūs tikrai nesate tikresnis.

 21. Žaltys:

  Kas sakė kad Landsbergis sovi po medžių? Nestovi Landsbergis, ir mes tai aiškiai matom. Laisvę Mergaitei?

 22. RUNKELIŲ VALIAI:

  Runkeliai!! Burokai!!! Lūzeriai!!! Jūs dabar skaitote savo realybę!!! Referendumų varžybose, MES Valdžia laimime prieš JUS RUNKELIUS sausu rezultatu. Taigi, skelbiu rezultatą kuris yra: Valdžia 25 – 0 Runkeliai. Išaugę iš bulviagumbių neturi jokio supratimo, nei apie politiką, nei apie ideologiją, nei apie Valstybės valdymą, dėl to šis žaidimas yra ne runkeliams. Runkeliai 26 kartą bando laimėti nors vieną paguodos tašką, dar vienose referendumo varžybose, kuriose taip pat kaip ir ankstesniais kartais, artėja prie kracho. Runkeliai visada pralaimi!!! Runkeliai nevykėliai nugalėti NEMOKA!! Jie tokie žiopli, kad net nežino, kaip naudotis degtukais. Runkeliai, už JUS JAU VISKAS SENAI NUSPRESTA!!! Referendumo NEBUS!!! Runkeliai LŪZERIAI!!! 300 tūkstančių parašų NESURINKS NIEKADA!!! Ar supratot runkeliai?!! NIEKADA!!! Tai yra paskutinis Jūsų užkruštų, nelaimingų, iš valdžios delno laukiančių malonės runkelių vergiškas smaginimasis. Daugiau referendumų NEBUS!!! Ar supratot? NEBUS!!! O tada Jūs pajausite gailestį pačiam sau ir pajusite pasidavimą likimui, nuleidę rankas ir pažvelgę į veidrodį, Jūs išvysite primušto šuns išraiška savo veide. Tai nutiks labai greitai, laukti liko tik 29 dienos. Tada suprasite, kad runkelis visada liks runkeliu, kad šunauja visada tarnavo ir tarnaus savo šeimininkams – VALDŽIAI!!! Ne Žemė, o Valdžia – yra runkelių VERTYBĖ!!!! Jei nepatinka tokia realybė, užsikalkit langus, gerkit savo bambalinį ir toliau gulėkit apsimyžę ir nesikiškit į valstybės valdymą!!! Runkelių referendumo NEBUS!!! Ar aiškiai pasakiau? NEBUS!!! Šlovė Lansbergiui išvaduotojui per amžius!!!

  • pensininkas:

   Ar tik ne Konservatorių jaunimo lygos pirmininkas Adomas Bužinskas esi? Rašymo braižas toks pat. Vietoj smegenų yra Patriarcho ir, geriau nevardinsiu kieno, bezdalų mišinys. Jei klystu, tai pasiskaityk paminėto Adomo raštus.

  • net V. Landsbergio pavardės parašyti,šlovintojas, nemoka.Tai bent šlovintojas, besisavinantis valdžią Lietuvoje.Išmokite rašyti bent jau to pavardę ką šlovinat,paskui apie kažkokį valdymą apskritai svajokit:)
   Tikrai nei šis nei tas.

  • Aušrius:

   Koks piktas nusivylusio žmogaus komentaras. Net jei referendumas neįvyks – reiškia mūsų tautai savivaldos ir nereikia. Tegul ateina čia ir valdo mus kas nori. Ir tą Lietuvą tegul išsiparceliuoja. Paskelbsim Landsbergį nugalėtoju ir išsivaikščiosim.
   Bet kodėl pas mane tokia nuojauta, kad referendumas įvyks? Surinksim mes šį kartą tuos 300 tūkst. parašų! Paskui – jau tautos valia, kaip nubalsuoti.

 23. pensininkas:

  Tautiečiai, geresnio paminklo protėviams nebus, kaip pasirašymas po Referendumo lapais. Liko tik apie 20 dienų. Tinklapis zemesvardu.

 24. donatas:

  Pagarba! Sąjūdis atsirado kaip patriotizmo išraiška ir turi būti patriotinis. Ir veiklos kryptį jam turi nurodyti ne “išmintingi vairininkai”, o sąjūdiečių širdys, meilė svo šaliai.

 25. savanore:

  D.Razauskas: tikrasis mūšis dėl Lietuvos vyksta mūsų dvasioje (audio) | LaisvaLietuva

 26. virgis:

  bet kokiam genelem žmogeliui iš kremliaus pavyko ilisti pas patrijuotus. ir taip gudrei su žemes pardavimo referendumu ibrukti liktai kaip kažkam tas atrodo Konstitusijos keitimo . čia tikras sugebejimas aš pasirašiau ir nesusimastes . del referendumo. buvo padarita klaida. na ir dauguma taip pasirašo net nepastebedami kas pre žemespardavimo ira irašita. tai valstybei jau pavojinga pastraipa , ir tikrai nedalivausiu referendume

 27. SNORIETIS:

  Tebūnie Raudonoji Dalia prakeikta dieną ir tebūna prakeikta
  naktį; tebūna prakeikta , kai gulasi, ir tebūna prakeikta, kai keliasi.
  Tebūna prakeikta, kai išeina, tebūna prakeikta, kai įeina. Viešpats
  jos nepasigailės, tekrinta ant jos Viešpaties pavydas ir tenutrina
  Viešpats jos vardą nuo dangaus. Dėl jos blogio teatskiria ją Viešpats
  nuo visų paprastų žmonių pagal visus sandoros prakeiksmus, surašytus
  Įstatymo knygoje.

 28. SALOMĖJA:

  Apšerkšniję mūsų žiemos –
  Nevalyta – kur dairais.
  Šiurpias pasakas Kubilius
  Seka liaudžiai, jei klauseis.
  Apie savo vyriausybę
  Ir jos mokesčius naujus.
  Apie turgų ir šešėlį
  Bei kasos aparatus.
  Apie klaidžią sniego pūgą,
  Renovacijų naudas,
  Apie rusų dujų kainą,
  Kur užkelta į dausas.
  Apie krizę bei akcizus,
  Sodrą, išmokas mamų,
  Apie vandenį auksinį
  Tą, vandentiekio tinklų.
  Kaip bedarbis „parazitas“
  Grįžo tuščiomis atgal…
  Moka PSD vargšelis,
  Sumokėt niekaip negal!
  Apie narsųjį ministrą,
  Elektrinę kur statys!
  Kaip planavo, kaip žadėjo,
  O apsijuokė kvailys.
  Apie Kreivio milijonus
  Jeigu moki – tai veži;
  Bet aiškėja – tas balvonas
  Kažką slepia, dievaži.
  Apie viltį Šimonytės –
  Milijardus ji tuoj duos!
  Tik nesako ta mergytė
  Iš kur trauks – gal iš PSD‘o’ s?
  O valdžioj pyzdukai miega,
  Prisivogę lig ausų –
  Blaškos STT ant sniego,
  Nesurasdama kaltų.
  Prezidentė – griežto būdo,
  Tik jos aplinka kalta…
  Paskutinis emigruos kai,
  Bus ta pasaka baigta…

 29. Algirdas:

  Gerbiu, remiu ir didžiuojuosi Lietuvos Sąjūdžio Tarybos nariais, pareiškusiais atskirąją nuomonę Lietuvos žemės pardavimo užsieniečiams įteisinimo klausimu. Visiškai pritariu Jūsų nuostatoms, išdėstytoms Jūsų pareikštoje atskiroje nuomonėje. Lietuvos žemės pardavimo užsieniečiams įteisinimas – grubi, Lietuvai gyvybiškai pavojinga, Lietuvos politikų padaryta klaida, kurios jie neišdrįsta pripažinti. Ji nedelsiant turi būti ištaisyta referendumo būdu ! Esu suglumintas Lietuvos politikų trumaregiškumo ir galimo abejingumo Lietuvos interesams. Kyla didelės abejonės, ar tokie politikai iš viso gali tinkamai atstovauti Lietuvą Europarlamente?

 30. *******************:

  TIKROVE (2013-11-04 18:05:51) SNORO NETEISĖTO UZGROBIMO IR SUNAIKINIMO ATVEJU VISU AFERISTU IR SUKČIŲ “STOGAS” YRA GRYBAUSKAITE ! JI ASMENISKAI DAVE KOMANDA KUBILIUI ,VASILIAUSKUI, SIMONYTEI VYKDYTI “OPERACIJA” PRIES SNORA, JI DAVE KOMANDA GEN.PROKURORUI VALIUI SUFABRIKUOTI BYLA SNORO AKCININKAMS, JI “REGULIUOJA” TEISMUS, KAD PRIIMTI SNORO UZGROBEJAMS PALANKIUS SPRENDIMUS, JI ASMENISKAI DAGSTO VAGIS IR SUKČIUS :VASILLIAUSKA, MAZINTIENE, FRIKLI, COPERI, KURIE TOLIAU MILIJONAIS VAGIA SNORO KREDITORIU PINIGUS, PARDAVINEJA PUSVELCIUI BANKO TURTĄ !!!

 31. @@@@@:

  Salomėja, 2013-11-02 19:32
  Neišduok savo amžinos tėvynės, mūsų tėvų, brolių, seserų –
  Lietuvos.
  Apie savo valstybės išdavikus -Grybauskaitę, Kubilių, Šimonytę,
  Vasiliauską apaštalas Paulius laiške Efeziečiams sakė:
  Jų galas – pražūtis.
  Jų Dievas – pilvas.
  Jų šlovė -jų gėdoje.
  Jie temąsto apie žemiškus dalykus.

 32. NAGLIS:

  SNORO UZGROBIMO IR SUBANKROTINIMO ATVEJU VISU ŽULIKU “STOGAS” IR YRA
  GRYBAUSKAITE ! JI ASMENISKAI DAVE KOMANDA KUBILIUI, VASILIAUSKUI, SIMONYTEI
  VYKDYTI “OPERACIJA”PRIES BANKA SNORAS, DAVE KOMANDA “KISENINIAMS ”
  PROKURORAMS VALIUI IR RAULUSAICIUI SUFABRIKUOTI BYLA SNORO AKCININKAMS, JI
  DUODA NURODYMUS TEISMAMS, KAIP PRIIMTI SPRENDIMUS ŠIUO KLAUSIMU, JI
  ASMENISKAI DANGSTO AFERISTUS IR SUKČIUS VASILIAUSKA, MAZINTINE, FRIKLI,
  COPERI !

 33. TREJYBĖ:

  ŠV.TREJYBĖ-KONSTITUCINĖ DVASIA-KŪRIS,,AUKŠČIAUSIOJI DVASIA-VSD
  VAIŠNORAS,AUKŠČIAUSIA GANYTOJA-PANELĖ GRYBAUSKAITĖ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: