L.V. Medelis. Lyg raudonai baltos kumelės sapnas (11)

Alkas.lt nuotr.

Alkas.lt nuotr.

Apie lenkiškas lenteles akims ir smegenims

Ne naujiena, kad pasitaiko ganėtinai keistų (negražu būtų sakyti – kvailų) įstatymų. Pavyzdžiui: JAV  Oklahomos valstijoje šunys, norintys burtis į didesnę nei trijų gaują, privalo gauti raštišką miesto mero sutikimą;  Viskonsino valstijoje vyrui, mylintis su partnere, draudžiama šaudyti pistoletu ar kitu šaunamuoju ginklu; Džordžijoje įstatymas draudžia rišti žirafą prie telefono stulpo arba gatvės šviestuvo. Tokių teisės įdomybių pasitaiko ir kitose šalyse: Tailande įstatymas draudžia išeiti iš namų be kelnaičių, o Prancūzijoje kiaulėms draudžiama duoti Napoleono vardą…

Visai galimas dalykas, kad panašų keistoką įstatymą netrukus turėsime ir Lietuvoje. To įstatymo projektas kartą Kultūros ministro jau buvo atmestas pavasariop, gegužės mėnesį. Praėjus beveik pusmečiui,  jis vėl teikiamas vyriausybei, jo tekstas  šmėžuoja interneto bangose, prieš jį protestuoja pavieniai Seimo nariai, tačiau iki šiol mažai kam teko jį skaityti. Projektas toks keistas, toks nepakartojamai pretenduojantis į Gineso rekordus ir tarptautinius bei vietinius skandalus, kad apie jį neįmanoma nekalbėti.

Visi žino ir mato, kaip Lenkų Rinkimų Akcija nepailsdama kepa nekonstitucinius/antivalstybinius įstatymų projektus, o Seimas juos suprakaitavęs atmetinėja. Nieko stebėtina, kad ir šį projektą parengė Lietuvos/Nelietuvos Lenkų Rinkimų Akcijos atstovas Kultūros ministerijos viceministras Edvardas Trusevičius. Stengiamasi garsiai neminėti jo pavardės. Nežinoma, ar E.Trusevičius įstatymo projektą (naktimis, kad niekas nematytų) rengė vienas, ar  su Valdemaru Tomaševskiu. Gal įstatymą padėjo rengti visas ministerijos Tautinių mažumų skyrius, kurį ir kuruoja viceministras. Beje, E.Trusevičiaus ir rūpinasi tik vienu vieninteliu ministerijos skyriumi, kuriame dirba NET penki darbuotojai, įskaitant skyriaus vedėją. Suprantama, tai rodo, kokią svarbą turi šis padalinys. Ne mažesnę, negu jo kuruotojas, antras žmogus ministro kabineto sąraše. Taigi, viceministras dar rugsėjo pradžioje viešai užtikrino, jog Tautinių mažumų įstatymą turėsime jau šių metų pabaigoje.  Kol kas turime tik antrą projekto variantą, bet įstatymas turi įsigalioti niekam nė nespėjus prasižioti jau šiemet, lapkričio 1 dieną (projektą rasite ČIA).

Įdomu pastebėti, kad iki šiol diskutuojama apie lentelių su gatvių pavadinimais įteisinimą (žinia, Šalčininkų rajone jų keisti nereikės, jos tebekabo, nepaisant teismų sprendimų), kiek – 10 ar 50 procentų – turi būti tomaševskininkų – tautinės mažumos gyventojų, kad panašius sprendimus galėtų priiminėti savivaldybė… Net BNS, informacijos agentūra, iki šiol vertinta kaip nepriklausoma bei ganėtinai objektyvi, šįkart tik cituoja akcijos už Lietuvos menkinimą lyderį V.Tomaševskį, nė nesistengdama paneigti kalbų, jog tos lentelės šiuo aktualiu momentu yra reikalingos tik žmonių akims ir kvailių smegenims pridengti.

Nenoriu įžeisti nė vieno kvailio ar įstatymų rengėjo, nesu teisininkas, tad nesiimsiu spręsti įstatymo atitikimų ar neatitikimų teisės pagrindams. Žvelgiu į (vadinkim jį taip) buitinės, virtuvinės logikos požiūriu.

***

Daugelį įstatymo straipsnių galima įvertinti taip: tu suprask, kaip nori, o mes suprantame, kaip mums reikia. Todėl bandysiu paaiškinti kai kurių straipsnių esmę: kaip būtų, jeigu būtų (skliaustuose žymima E.Trusevičiaus tautinių mažumų įstatymo straipsnio numeris ir jo papunktis). Taip, tik „kai kurių straipsnių“, nes kiekvienas gali pasiskaityti ir prie atitinkamų išvadų prieiti pats.

Apie ką kalbama? Apie tautines mažumas. Kas tai yra? Nelabai aišku. Tarkime esu kokios mumbo jumbo genties iš pasaulio pakraščio salelės vandenyne atstovas. Apsigyvenęs Lietuvoje su keletu savo gentainių (būti šalies piliečiu visai nėra būtina), tapęs jų vadu – pirmininku, imsiuosi registruoti tautinę mažumą ir turiu tam teisę, nes mano kultūra arba religija, arba kalba (bent vienas iš minėtų požymių, – ką bepasirinkčiau) yra skirtinga nei lietuvių (2.1.), ir aš noriu išsaugoti savo tautinę tapatybę (bala žino su kuo ji valgoma). Po to, jei tik pabandysite kiek pasidomėti, kas esu, galėsiu jums priminti įstatymo straipsnį 3.3 ir parodyti špygą: „Draudžiama versti įrodinėti savo priklausomybę tautinei mažumai arba versti viešai atskleisti savo išpažįstamą religiją, kilmę, tautinės mažumos kalbą“ (3.3.).  Dar po to imsiu ir įregistruosiu Mumbo jumbo genties tautinę bendriją (nes pagal įstatymo projektą tautinė bendrija – nepainioti su mažuma – jau yra juridinis asmuo), kurios teisinė forma yra asociacija arba labdaros fondas (2.3.). Kadangi „tautinėms bendrijoms valstybė teikia finansinę paramą ir sudaro sąlygas puoselėti, plėtoti savo kultūrą bei išsaugoti kultūros paveldą, kalbą, religiją, tradicijas, ypatingą dėmesį skirdama vaikų ir jaunimo tapatumo išsaugojimui ir puoselėjimui“ (8.2), įsteigsiu savo mokyklą, laikraštį, interneto svetainę bei radijo stotį (11.2.), ir visa tai jūs (Lietuvos valstybė) pagal šį įstatymą finansuosite.

Ko gera, jums parūps, kaip aš leidžiu gautus pinigus, norėsite patikrinti mano finansus. Ir aš vėl parodysiu jums špygą, remdamasis įstatymo straipsniu, pagal kurį privalėsite su manimi elgtis ne kaip su sukčiumi ir vagimi, o kaip su tautinei mažumai priklausančiu asmeniu. Sakote, iškviesite policiją? Tik ar žinote, jog  tautinėms mažumoms priklausantys asmenys turi teisę nedelsiant gauti informaciją apie jų sulaikymo priežastis jiems suprantama kalba ir gintis ta kalba, ir duoti parodymus, ir paaiškinimus, ir paduoti prašymus bei skundus, ir, suprantama, kalbėti teisme gimtąja kalba (14.3.)? Gal aš jums ir papasakosiu, kur yra ta salelė vandenyne, iš kurios turite atsisiųsti vertėją iš mumbo jumbo genties kalbos į lietuvių, bet to daryti neprivalau, o jūs negalite reikalauti to daryti, nes parodysiu jums špygą kartu su minėtu įstatymo straipsniu 3.3. Aš žinau, kad mažumos „turi teisę viešai pateikti ženklus, įrašus ir kito pobūdžio informaciją tautinės mažumos kalba (14.2.) ir – būkit ramūs – tikrai ja pasinaudosiu.

O jūs tikriausiai žinote, jog asimiliuoti tautinę mažumą prieš jos valią yra draudžiama (4.1). Taigi, neprivalau mokytis jūsų kalbos, papročių, skaityti bei rašyti, nes – sutikite – visa tai stipriai atsiduoda prievartine asimiliacija, ir aš to nenoriu. Visiškai sutinku su 4.2 straipsniu, kuriame sakoma: draudžiama taikyti priemones, kurios dirbtinai keistų gyventojų procentinį santykį vietovėse (ką jūs vadinate vietove, – bala žino), kuriose gyvena tautinėms mažumoms priklausantys asmenys. Įsivaizduokite, kad šiuo įstatymu įtvirtintas tautinės mažumos santykis su „daugumos“ tautybe būtų 50 procentų (dabar V.Tomaševskis šį klausimą pateikia kaip – šalia gatvių ir kitų pavadinimų lentelių kabinimo – svarbiausią diskusijų objektą). Tada kaime, kuriame gyvena 10 lietuvių, apsigyvenus 10 mumbo jumbo gentainių, niekaip negalėtų atsirasti vienuoliktas lietuviukas, nes tai iškart iškreiptų procentinį gyventojų santykį.

Kaip mumbo jumbo genties atstovas turiu pareikšti dėkingumą šiai valstybei, kuri Tautinių mažumų įstatymu pripažįsta man teises, kurių anksčiau vargšės engiamos, ignoruojamos, persekiojamos ir kitaip ėdamos mažumos, matyt, neturėjo. Pavyzdžiui: mumbo jumbo ir daugumos lygybė (7.1); teisė puoselėti savo kultūrą, tradicijas, kalbą ir religiją (8.1); teisė išpažinti savo religiją, atlikimas religinių apeigų gimtąja kalba, įsitikinimų turėjimas (oho!) ir nevaržomas jų reiškimas, ir religinių organizacijų steigimas; teisė švęsti savo tautines šventes ir istorines datas, dalyvauti apeigose, viešai naudoti tautinius simbolius ir, kas itin džiugu, užmegzti ir palaikyti ryšius su asmenimis gyvenančiais kitose valstybėse, su kuriais juos vienija etninis, kultūrinis, kalbinis ar religinis savitumas arba bendras kultūros paveldas (10.1, 2, 3). Be to, aš, kaip tautinei mažumai priklausantis asmuo į bet kurią (?) savivaldybę turiu „teisę kreiptis raštu arba žodžiu į… administravimo subjektus, ir žodžiu gauti atsakymą“ (15.2.), neabejotinai,  mumbo jumbo kalba…

***

Bebaigiant rašyti šiuos kliedesius, atsiliepė Kultūros ministerijos Tautinių bendrijų reikalų skyrius ir patvirtino, jog iš tiesų Tautinių mažumų įstatymo projektas egzistuoja, tačiau tėra darbinis dokumentas. Suprask, viskas arba tai, ką ir šiandien kalba V.Tomaševskis dar gali pasikeisti: asmenvardžių rašyba, lentelės ir procentai, viskas, kas reikalinga pridengti akims ir smegenims nuo aukščiau minėtų mumbo jumbo keistenybių. Pasakysite: toks įstatymas negali būti priimtas, nes toks negali būti priimtas niekada – tai ne tiek proto negalia, tai deglas, metamas į lietuvių ir lenkų santykių parako statinę. Matome: kova su antivalstybiniu gaivalu (ar kovos imitacija?) už mūsų valstybę ir Konstituciją dabar tėra kova be numatomos pabaigos. Nes kovojama ne su priežastimis, o pasekmėmis, šešėliu, kuris vadinamas Lietuvos strateginiu partneriu.

Iš tiesų, į kiekvieną tomaševskį nevertėtų kreipti nė dėmesio, jei nebūtų suprantama, kad Rinkimų akcija be paramos iš užsienio tėra politinis lavonas, į tėvynės kalną atkakliai tempiantis savo menką sieliūkštę. Bet ša!, koks bebūtų tas projektas, tik neužsipulkim, tik neįžeiskim vadinamosios Lietuvos Lenkų Rinkimų akcijos. Radekas Sikorskis vėl gali supykti ir niekada pas mus neatvažiuos.

2013 10 15

Kategorijos: Lietuvos repolonizacijai – ne!, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , .

11 komentarų

 1. PRL:

  Tai komunizmo statytojų brigados atsigavimas ir mėginimas šalį nuvesti į komunizmo aukštumas. Ir Lietuva su tuo taikysis? Gal ji kokia avelė, visur nuvedama?

 2. Sėlis:

  Sis istatymas leis liankams VISISKAI NESIMOKYTI valstybines kalbos, nes jiems jos NIEKUR NEPRIREIKS, viskas bus LENKISKAI. Tai yra didziausias absurdas, as negaliu isivaizduoti, kaip tokiems sovinistams dar leidziama isvis galvas kelti, juos reikia viena karta griebti uz ciuprynu, nuvezti prie Lenkijos sienos ir taip spirti, kad nulektu i Vroclava. Siems sumautiems sovinistams net ne vieta Seime, nes nesurinko koalicijai reikalaujamu 7 proc. balsu, jie Seime tupi neteisetai. Jokioje normalioje salyje tokios nesamones nevyksta, kad tautinems mazumoms butu leidziama visiskai izoliuotis, nesiintegruoti, nesimokyti valstybines kalbos. Be zodziu…

 3. Lietuvoje nėra nei vienos tautinės MAŽUMOS – tik tautinės BENDRIJOS.
  Artimiausias tautinės MAŽUMOS pavyzdys – LYVIAI Latvijoje. Visi kiti Latvijoje yra tautinės BENDRIJOS.

  Kadangi Lietuvoje nėra “tautinių mažumų” – galima denonsuoti Konvenciją:

  TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA

  31 straipsnis

  1. Kiekviena Šalis bet kada gali denonsuoti šią Konvenciją, apie tai pranešdama Europos Tarybos generaliniam sekretoriui.

  2. Denonsavimas įsigalioja pirmąją mėnesio dieną praėjus šešiems mėnesiams nuo tos dienos, kai generalinis sekretorius gauna tokį pranešimą.

 4. d:

  Priėmus tokį įstatymą, praktiškai Lietuva savanoriškai atsisako savo teritorijos gabalo(Na būkim atviri, – tai tik laiko klausimas.Beje tai jau buvo bandoma padaryti lygtai 90-91 metais).Visa tautinių mažumų integracija tuo ir pasibaigs. Ir dar blogiau, kad tuo viskas nesibaigs, iš karto prasidės tokie patys procesai Latvijoje ir Estijoje.

  • saunuoliai sekrslenkiai:

   padarys per visus galus tuos chamie litwinie ir juoksis. Ir kodel gi ne- ogi todel, kad lietuviai yra bailiai, myzniai ir padlaizunai ir bevaliai pakalikai.

   Galit ir toliau sau ramiai keiksnotis litwinai komentaruose, o Wilna nasza jau tuoj tuoj 🙂

   • Sėlis:

    Lietuviai ne padlaizunai, padlaizunai yra betauciai vergai, parazituojantys Seime. Toki tamasiofski atiduotu “pasirupinti” visuomenei, tai tam sunsnukiui butu padarytas linco teismas, o dabar rujoja nebaudziamas ir drabstosi demagogijomis, o betauciai valdziagyviai nei cypt.

 5. LosAngeles:

  Vyt kiaules is darzo, o tai bus velu…
  Visu pirma reiketu uzsiimti Lenko kortos turetojais. Tokie Negali dalyvauti valstybes valdyme. Zmones deklaravo savo lojaluma kitai valstybei, tai nera ko stebetis kad jai ir tarnauja. Beveik neabejotina, kad absoliuti dauguma ‘rupintojeliu’ atlaisvintu vietas seime. Valdzia turetu tuo rimtai uzsiimti, kopl dar ne velu, nes is siu parsidaveliu tik begediskas dergimas salies, kurioje jie gyvena ir provokacijos

 6. Getas:

  Jei socdemai, DP ir prezidento Pakso partija pritars tokiems antikonstituciniams Tomaševskio lenkomanų svaičiojimams, tai jų buvimas Seime bus paskutinis. Tautos ir visų baltų Dievai Jus nubaus. Lenkomanai atsiradę tik okupacijos ir asimiliacijų pasekoje, o pagal Europos tautinių mažumų konvenciją jie nėra tautinė mažuma. Tai po okupacijos pasilikę įvairios tautybės: rusai, lenkai, gudai ir kt. Tautinės mažumos Lietuvoje pagal Konvenciją yra čigonai, Krymo totoriai ir karaimai, dar istoriškai galėtų būti žydai, tačiau jie turi stiprią valstybę.
  Linkėčiau dabartinei daugumai susimąstyti ir atmesti siūlomą išskirtinių lenkomanų siūlomą Konstitucijos pažeidimą.
  Atmetus, turbūt LLRA išeitų iš valdančios daugumos, tada Jūsų: socdemų, DP ir TT reitingai dar labiau pakilt

 7. Goda:

  O dabar įsivaizduokit, kokia situacija būtų jei Lietuvos žemę būtų galima parduoti užsieniečiams. Kokią paspirtį “tautinėms mažumoms” duotų lenkai supirkę žemes Pietryčių Lietuvoje.

  O jeigu Lietuvoje būtų įteisinta dviguba pilietybė? Kiek turėtume dvigubų Lietuvos ir Lenkijos piliečių ir kuriai valstybei jie būtų lojalūs?

 8. arvydas damijonaitis:

  LIETUVOJE NĖRA LENKŲ, RUSŲ, ŽYDŲ „TAUTINIŲ MAŽUMŲ“

  Terminas “Tautinė mažuma” tarptautinės teisės erdvėje yra susieta su “išorinės valstybės” sąvoka.
  Pagal tarptautinę teisę tautinės grupės Lietuvoje turinčios išorines tautines valstybes(Lenkija- 40 milijonų, Rusija – 150milijonų,Izraelis- 8 milijonai gyventojų) negali turėti „tautinės mažumos“ statusą Lietuvoje(3 milijonai). Tik žydai nevardina savęs „tautine mažuma“. Okupantų privilegijos : lietuviai išlaiko 120 lenkiškų mokyklų, kuriose lenkinami lietuvių kilmės “tuteišai“. Tai yra GINESO REKORDAS. Pvz. USA, nėra nei vienos lenkiškos valstybės išlaikomos mokyklos, jas išlaiko lenkų bendruomenė. Rusijoje yra tik 8 valstybės išlaikomos lenkiškos mokyklos.
  Lenkiškų mokyklų nusikalstamas valstybinis finansavimas yra žiaurios lietuvių kilmės „ tuteišų“ polonizacijos faktas, kurie kalba ne lenkiškai “po prostu“. Tuteišų polonizacija yra lietuvių savižudybė, o tai prieštarauja Dievo valiai.
  Lietuvoje yra tik dvi tautinės mažumos – karaimai ir totoriai, neturi išorinės valstybės. Tautinės mažumos Europos Sąjungoje turi išimtines teises, todėl darome Lietuvai meškos paslaugą neatsargiai vartodami terminą „tautinė mažuma“ vietoje tautinė grupė,bendruomenė.
  Lenkai Lietuvoje, kurie įžūliai, chamiškai laksto su tautine Lenkijos vėliava ,yra Lenkijos piliečiai ar ne? Jeigu jie yra Lietuvos piliečiai, tai lenkiškų vėliavėlių viešas brukimas yra Lietuvos pilietybės atsisakymo aktas . Kas juos klaidina? Rusijos spectarnybos, marionetes tomaševskiai. Lenkų ir rusų tautinės grupės atsirado okupacijų metu, todėl yra lietuvių priverstinės asimiliacijos baudžiamųjų bylų objektas.
  Pagarbiai Arvydas Damijonaitis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: