Z.Vaišvilos spaudos konferencija: Ką dar aukosime ant Lietuvos pardavimo aukuro? (video) (88)

Zigmas Vaišvila | Feisbuko profilio nuotr.

Zigmas Vaišvila | Feisbuko profilio nuotr.

Spalio 15 d. 10:30 val. Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila Seime surengė spaudos konferenciją „Ką dar aukosime ant Lietuvos pardavimo aukuro?“

Dvejus metus drauge su 1991 m. sausyje Laisvę gynusiais savanoriais Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila siekė, kad Lietuvos Respublika teisiškai įvertintų Algirdo Paleckio ir jo vadovaujamos partijos bendrą veiklą drauge su Rusija prieš Lietuvos Respubliką, spaudos konferencijose Seime nekartą perspėjo, kuo tai gali baigtis. Signataras klausia: ar tik dabar, po Pervyj Baltijskij kanal TV laidos, atsipeikėjome? Ar tikrai atsipeikėjome ir susivokėme, kas vyksta?

Po šių metų liepos 27 d.  vadinamo „gėjų parado“ Vilniuje Z.Vaišvila siekia, kad teisiškai būtų įvertintas ir mūsų valdžios tapimas homoseksualizacijos įrankiu – neteisėta Lietuvos gėjų lygos veikla. Prokuratūra, pripažinusi, kad „Lietuvos gėjų lyga“ užsiėmė neteisėta veikla, atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą motyvuodama, kad nėra pateikta įrodymų, jog šia veikla buvo užsiimta stambiu mastu.  Signataras apskundė Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį, palaikančią prokuratūros atsisakymą pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šios organizacijos veiklos.

Kas sieja šiuos du, atrodytų, visiškai skirtingus klausimus? Signataro Z.Vaišvilos nuomone – moralės politikoje praradimas ir Lietuvos pardavimas. Ir Rytams, ir Vakarams. Pasak Z.Vaišvilos moralės ir padorumo neliko, nes parduoti jau galima ir Sausio 13-ąją, ir tautiečius, pakėlusius tremtį, ir šeimą, ir tautą.

Spaudos konferencijos tiesioginės transliacijos iš Seimo vaizdo įrašas:

Z.Vaišvilos spaudos konferencijoje Seime 2013.10.15 d. perskaitytas pranešimas:

Z.Vaišvila. Ką dar aukosime ant Lietuvos pardavimo aukuro?

Beveik trejus metus su 1991 m. sausyje Laisvę gynusiais savanoriais siekėme, kad Lietuvos Respublika teisiškai įvertintų Algirdo Paleckio ir jo vadovaujamos partijos bendrą veiklą drauge su Rusija prieš Lietuvos Respubliką. Perspėjome, kuo baigsis šie bendri su Rusija suderinti veiksmai. Susidūrėme ne tik su abejingumu, bet ir nuomone „nekreipkime dėmesio“. Kreipdami į tai dėmesį, atseit, tik padėsime A. Paleckiui. Apstulbino ir tai, kad tokia pati ir konservatorių partijos su V. Landsbergiu priešakyje nuomonė. Šią nuomonę š.m. sausio 12-ąją drauge su savanoriais išgirdome iš V. Landsbergio Seime. Ją puoselėjo ir užsienio reikalų ministru būdamas A. Ažubalis, kruvinojo sausio dienomis kaip Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininko V. Landsbergio atstovas spaudai, degančiomis akimis pasauliui skelbęs, kas vyko Vilniuje. Ši nuomonė padėjo numarinti ir klausimą dėl Austrijos atsisakymo išduoti Lietuvai Alfa-grupės vadą M. Golovatovą, su kuriuo A. Paleckis trečius metus organizuoja šia tema teletiltus, ruošia dirvą pasaulio, primiršusio šiuos įvykius, nuomonei dėl Sausio 13-osios bylos. Šį zondą „savi šaudė savus“ A. Paleckio lūpomis prieš trejus metus Rusija nuleido Lietuvai. Ir sėkmingai. Suabejojome ne vienas, o jaunajai kartai – tai tikras „atradimas“.

A.Paleckį, skirtingai nuo buvusio „Vienybė-Edisntvo-Jednošč“ vadovo V. Ivanovo, teismas nuteisė ne laisvės atėmimo bausme, o tik 10400 Lt bauda. Ir tik dėl viešo pritarimo tarptautiniams nusikaltimams, jų neigimo, šiurkštaus menkinimo (BK 1702 str.). Pagal mano prašymą dalyje dėl galimo padėjimo Rusijai veikti prieš Lietuvą, žuvusiųjų artimųjų ir krašto apsaugos pareigūnų šmeižto, įžeidimo ir žuvusiųjų atminimo paniekinimo (BK 118 str., 154 str. 1 d., 155 str. 3 d., 313 str. 2 d.) prokuratūra ikiteisminį tyrimą nutraukė ir atsisakė atnaujinti. Tai padaryta pasinaudojus VSD pažyma, jog A. Paleckis ir jo vadovaujama partija neveikia prie Lietuvą, ir remiantis Prezidentės D. Grybauskaitės inicijuotomis Baudžiamojo proceso kodekso (BPK) pataisomis, leidusiomis teisingumą prokuratūrai suprasti pagal ją, o ne pagal teismus. Priminsiu, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-09-21 nutartimi (teisėjas Dainius Grizickas) buvo panaikinęs šį prokuratūros atsisakymą, o Vilniaus apygardos teismas 2012-10-16 nutartimi (teisėja Audronė Kartanienė) buvo atmetęs prokuroro skundą dėl šios apylinkės teismo nutarties. Deja, to nepakako.

Tokiu būdu tyliu Prezidentės D. Grybauskaitės „nesikišimu“ tariamai tik į teisėsaugos darbą, Rusijai pavyko įveikti pirmąjį etapą. Todėl š.m. spalio 4 d. Rusija žengė antrąjį žingsnį – Pervyj Baltijskij kanal parodė TV laidą „Žmogus ir įstatymas“, po kurios atsimerkė net garbės savanorė kolegė signatarė R. Juknevičienė. P. Rasai priminsiu jos kaip krašto apsaugos ministrės pasirašytą 2012-06-04 KAM raštą Nr.12-01-835, kuriuo ji atsisakė savanorių prašymu kreiptis į prokuratūrą dėl A. Paleckio galimai nusikalstamų veikų dėl žuvusiųjų artimųjų ir krašto apsaugos pareigūnų šmeižto, įžeidimo ir žuvusiųjų atminimo paniekinimo. Ministrė paaiškino priežastį: Mieli bendražygiai, esu isitikinusi, kad A.Paleckis bet kokia kaina siekia viešumo, kad patektų į Seimą per rudenį vyksiančius rinkimus. Mano pasiūlymas – visiškai ignoruoti šį asmenį ir nesuteikti jam Seimo tribūnos.“ Štai tokia krašto apsaugos ministrės ir konservatorės Lietuvos ir Sausio 13-osios bylos pardavimo kaina.

Kokia kaina už pažymą prokuratūrai, kad A. Paleckis ir jo partija neveikia prieš Lietuvą, sumokėta Valstybės saugumo departamentui? Šią pažymą VSD išdavė, nekreipdamas dėmesio į Seimui pateiktą ir viešai paskelbtą 2011 m. VSD veiklos ataskaitą, kurioje A. Paleckio ir jo vadovaujamos partijos veikla nurodyta kaip viena didžiausių grėsmių Lietuvai, iliustruota ir nuotraukomis iš jų renginių. Gal užteko to, kad Prezidentės D. Grybauskaitės iniciatyva 2010-12-23 d. Seimas pakeitė BPK, paliekant VSD be ikiteisminio tyrimo funkcijų, o Lietuvą – be ikiteisminio tyrimo įstaigos, tiriančios nusikaltimus valstybei ir žmoniškumui? Nesvarbu, kad prokuratūrai vienai liko šis krūvis. Matyt, Prezidentei svarbiau, kad VSD turėtų laiko ir laisvas rankas kitai veiklai. Pvz. FNTT vadovų pakeitimui.

Kokia kainą ir kas sumokėjo už šią diversiją prieš Lietuvą? Kitaip tai pavadinti vargu, ar galima, nes viešai apie tai kalbu jau treji metai ir raštu kreipiausi dėl to į Seimą, Prezidentę ir Generalinę prokuratūrą. Tačiau kodėl visus juos tenkina ši situacija? P. Seimo narė R. Juknevičiene, Jūs asmeniškai inicijuokite šios BPK pataisos pripažinimą negaliojančia. Tada bandysiu patikėti, kad Jūsų rūpestis dėl TV laidos „Žmogus ir įstatymas“ yra nuoširdus.

Kreipiuosi ir į Prezidentę bei Generalinę prokuratūrą – kas ir kokią kainą (teisioginę ar netiesioginę) sumokėjo, kad Sausio 13-osios byloje Prezidentės D. Grybauskaitės kadencijos metu įtarimai reiškiami tik buvusiems TSRS kariškiams, bet nereiškiami kolaborantams? Kodėl atsisakoma paskelbti kolaborantų, kuriems panaikinti įtarimai, pavardes? Juk po įtarimų panaikinimo tai jau nebėra ikiteisminio tyrimo medžiaga. Kodėl Generalinė prokuratūra nesikreipia į Vokietiją dėl perversmininko LKP/TSKP CK sekretoriaus, TSKP CK Vilniaus aukštosios partinės mokyklos buvusio rektoriaus ir p. D. Grybauskaitės buvusio vadovo V. Lazutkos išdavimo? Kodėl įtarimai nepareikšti LKP/TSKP CK paskirto 1991 m. sausio 13-ąją užgrobtos Lietuvos radijo ir televizijos direktoriui G. Stegvilai, o pareikšti tik šios „Kaspervizijos“ veidui – pulkininkui Edmundui Kasperavičiui? Kas buvo svarbiau – ekrane rodytis, ar organizuoti „Kaspervizijos“ veiklą?

Jei tai – ne Lietuvos pardavimo kaina, o nekompetencija, tai Generalinis prokuroras ir Prezidentė privalo nedelsiant atsistatydinti – negalima metų metais taip tyčiotis iš Lietuvos ir Sausio 13-osios, nesiteikiant nei atsakyti į šiuos klausimus, nei keisti situaciją.

Kur veda šis melas? „Mažytis“ pavyzdys. A. Paleckio baudžiamosios bylos liudytoja Danguolė Raugalienė po mūsų prašymų vargais negalais buvo patraukta baudžiamojon atsakomybėn už melagingus paaiškinimus, kad 1991 m. sausio 13-osios naktį Vilniuje prie TV bokšto šaudė ne TSRS kariškiai, o „savi“: „Tą naktį buvau prie televizijos bokšto, mačiau, kaip šaudė nuo stogų. Šaudė į jaunimą, stovėjusį prie tvoros. Mačiau tai, nes kulkos buvo šviečiančios, trasuojančios – matėsi, kur jos skrieja. Mačiau, kaip nuo šių kulkų žmonės smukdavo ant žemės. Minioje vaikštinėjo žmonės, kurie tuo metu ragino žmones nesitraukti, o eiti į tą ruožą, kur smigdavo šios trasuojančios kulkos, nes esą, „ten šaudo tuščiais, tikrai nieko nenušaus“. SSRS kariai nešaudė. Jeigu jie būtų šaudę, tai tikriausiai nebūtų likę Karoliniškių.“ Vilniaus miesto apylinkės teismas už melagingus parodymus nubaudė D. Raugalienę simboline 3900 Lt bauda, tačiau 2012-04-12 d. Vilniaus apygardos teismas, konstatavęs, kad Sausio 13-osios byloje nustatyta, jog šaudė TSRS kariškiai, D. Raugalienę išteisino, nurodęs, kad jos pasakyti žodžiai yra susiję su jos pačios matyto įvykio aplinkybių vertinimu sumaišties situacijoje: „Nuteistoji negalėdama pamatyti pilno įvykio vaizdo, neturėdama informacijos susidarė klaidingą nuomonę apie įvykio situaciją ir teigdama, kad kareiviai nešaudė, o šaudė nuo stogų, sąžiningai klydo“, – teismo teigimu, byloje neįrodyta, jog D. Raugalienė suprato, kad veikė tiesiogine tyčia.

TV laidoje „Žmogus ir įstatymas“ ta pati išteisinta ir, anot teismo, „sąžiningai klydusi“ D.Raugalienė pagal laidos scenarijų dar pakeitė savo melagingus parodymus – ji jau stovėjo ne prie TV bokšto, o prie penkiaaukščio namo, nuo kurio stogo ji matė, kažką šaudant. Štai ką reiškia teismo „tolerancija“. Ir mūsų valdžios politinė „tolerancija“. Tiems, kurie to nenori atsiminti, priminsiu, kad 1991 m. net TSRS prokuratūra pripažino, jog šaudė TSRS kariškiai.

Beje, į naująjį Seimą dar 2012 m. lapkrityje kreipiausi ir dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymo pataisų. Mat šiuo metu genocido vykdymo laikotarpiu įstatymu pripažįstamas tik laikotarpis iki 1990 m. kovo  11-osios.

Kodėl Rusijos URM oficialiai ir triukšmingai reagavo į pirmosios instancijos teismo nuosprendį dėl D. Raugalienės? Kodėl Lietuvos URМ ir Prezidentė, atsakingos už Lietuvos užsienio politiką, leidžia tai daryti be atsako? Neseniai sužinojome pačios Prezidentės D. Grybauskaitės atsakymą – ji atsakinga tik už Lietuvos santykius su Vakarais, t.y. su Briuseliu. Ir ji neatsakinga dėl Lietuvos santykių su Rytais, t.t. su Rusija. Todėl apgailėtinai atrodo š.m. spalio 13 d. konservatorių partijos primininko A. Kubiliaus pareiškimas, kad Prezidentė D. Grybauskaitė yra paskutinis slenkstis, saugantis Lietuvą nuo Rytų.

Kam Lietuvai reikalingas Prezidentas, kuris pats atsisako spręsti savo kompetencijos klausimus santykiuose su tokia svarbia ir labai sudėtinga Lietuvai šalimi – Rusija ir visais Rytais? Klausimas retorinis – tokia Prezidentė, viešai atsisakanti vykdyti savo konstitucines pareigas, privalo atsistatydinti. Užmiršusiai tai padaryti Prezidentei priminti tai gali tik Tautos atstovybė Seimas apkaltos būdu.

Analogiškai prokuratūra ir teismai elgiasi ir dėl Lietuvos homoseksualizavimo klausimo – ES federalizavimo vieno esminių ideologinių pagrindų. Š.m. rugsėjo 24 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismas atmetė signataro Z. Vaišvilos skundą dėl prokuratūros atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl asociacijos „Lietuvos gėjų lyga“ neteisėtos politinės veiklos ir jos finansavimo, organizuojant ir vykdant š.m. liepos 27 d. renginį „Baltic Pride 2013“. Prokuratūrai pripažinus, kad asociacija „Lietuvos gėjų lyga“ užsiima neteisėta veikla, buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą teigiant, kad signataras nepateikė įrodymų, jog tai padaryta dideliu mastu. Vilniaus miesto apylinkės teismas faktiškai be motyvų atmetė signataro skundą dėl šio prokurorės nutarimo, nors nauja tai, kad teismas pripažino nustatęs, jog prokurorė neišsireikalavo papildomos medžiagos, be kurios ir išvadų daryti negalėjo.

Dėl šios Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarties š.m. spalio 10 d. pateikiau skundą Vilniaus apygardos teismui, nes nebuvo pagrindo nei prokurorės nutarime, nei teismo nutartyje teigti, kad nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, kai pareiškėjo nurodyti asmenys patys viešai patvirtino, jog vykdė ne visuomeninę, o politinę veiklą, nenumatytą asociacijos „Lietuvos gėjų lyga“ įstatuose, taip pat kad šiai, įstatus neatitinkančiai, veiklai ši asociacija gavo finansavimą ir iš Lietuvos, ir iš užsienio asmenų. Vilniaus apygardos teismas bus paskutinė teismo instancija šiuo klausimu. Tačiau šiuo atveju bent jau turi būti žodinis nagrinėjimas, apie kurio paskyrimą bandysiu pranešti, jei šią žinią pavyks sužinoti laiku. Labai trumpi procesinai terminai.

Kaina, kurią mokame už tai, pinigais nepamatuojama. V. Simonko patikinimai, kad jie dar nesieks Lietuvoje to ar ano, kas Vakaruose jau yra „norma“, neįtikina. Pernelyg paskubomis brukamas šis įrankis ir mums, ir kitiems. Štai š.m. vasario 14-ąją svarstant Kanados BK pataisos įstatymą Nr.C-54 apie seksualinį išnaudojimą ir jo prevenciją, pasikviestas ekspertas Hubertas van Geisigemas (Hubert Van Gijseghem) oficialiai pareiškė: „Terapija – tik iliuzija. Pedofilija esanti tokia pat seksualinė orientacija, kaip ir heteroseksualizmas arba homoseksualizmas.” Belieka tik priminti, kad dar 2006 m. Olandijoje buvo įkurta Geradarystės, laisvės ir įvairovės partija („Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit”), viešai praminta Pedofilų partija, kuri siekė įteisinti ne tik pedofiliją, bet ir zoofiliją, o kartu – smurtinę pornografiją. Kuo tai skiriasi, tarkim, nuo sadizmo? Amžiaus cenzas lytiniams santykiams, anot šios partijos, turi būti sumažintas, o vėliau išvis panaikintas.

Kalbant apie šios kainos sumokėjimą ir mūsų valdžios “toleranciją”, bestuburiškumą šiais klausimais, pinigine išraiška suskaičiuoti tradicinės šeimos, kaip tautos ir valstybės lastelės, naikinimo kainą vargu ar įmanoma ir ar to reikia. Todėl nenuostabu, kad „Baltic Pride 2013“ organizatoriai š.m. liepos 27 d. renginio Vilniuje metu Seimo narei A. M. Pavilionienei įteikė atminimo dovaną už nuoširdų darbą ginant lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transeksualų teises.

Š.m. spalio 13 d. konservatorių partijos tarybos diskusija dėl Generalinio prokuroro likimo ir konservatorių veiksmai Seime bei Prezidentės D.Grybauskaitės panieka Seimui dėl nuomonės apie p. D.Valio veiklą turėjimo atskleidė dar vieną konservatorių ir p. D. Grybauskaitės neatskiriamo susirišimo priežasčių – baimę dėl atsakomybės už galimai nusikalstamus bendrus darbus.

„Neapsimetinėkime nesuprantančiais bendro reikalo. … Galima nueiti į Lukiškių kalėjimą ir paklausti, kaip ten sėdintys vertina prokuroro darbą“ – konservatorių nuomonę aiškino A. Kubilius. P. Andriau, galima apklausti ir priešingai: kodėl nejuda Darbo partijos bylos atitikmuo – taip vadinama V. Matuzo byla, kas dalinasi Snoro banko administratoriaus be pateisinamų dokumentų švaistomus dešimtis, jei ne šimtais milijonų litų, ir kt. Manau, neatsitiktinai lygiagrečiai su šiais „darbais valstybės naudai“ konservatorių daugumos Seimas Prezidentės D. Grybauskaitės ir Generalinės prokuratūros iniciatyva keitė BPK, įvedant Lietuvoje teisingumą ne tik pagal teismus, bet ir pagal prokurorus: nori prokuroras – tiria galimai nusikalstamą veiką, nori – netiria. Ir nusispjaut tokiu atveju prokurorui į teismo nuomonę. Ir atsakomybės dėl tokios teismo nutarties nevykdymo prokurorui jokios. Todėl prokuroras dar kartą gali parašyti tokį patį atsisakymą ir laukti kol tinkama teismo sudėtis jam pritars.

D. Grybauskaitės rūpesčio Darbo partijos byla nuoširdumu patikėsiu tik po to, kai Prezidentė viešai paaiškins, kodėl 2002 m., jai būnant finansų ministre, Kauno apskrities VMI viršininkė Virginija Žuromskaitė, išdrįsusi areštuoti Lietuvai dujas pardavinėjusios ir mokesčių nemokėjusios „Jangilos“ sąskaitoje 271 mln. Lt, buvo ne paskatinta, o atleista iš darbo. Todėl kol kas šis Prezidentės ir Darbo partijos fechtavimasis labiau panašus į „kompromiso“ nesuradimą. „Jangilos“ atveju, matyt, buvo paprasčiau – p. D. Grybauskaitė buvo „tik“ finansų ministrė, o ne Lietuvos Prezidentė.

Prezidentės D. Grybauskaitės būdas neatsakyti į viešai teikiamus nepatogius klausimus tapo ne tik jos akla gynyba, bet ir valstybės problema. Ne tik dėl neatsakymų į signataro klausimus apie slepiamą biografiją, bet ir dėl drauge su kolaborantais nevykdyto nepriklausomos Lietuvos Vyriausybės 1990-03-11 potvarkį Nr.64p dėl TSKP CK Vilniaus aukštosios partinės mokyklos pastatų perdavimo Vilniaus pedagoginiam institutui. Beje, Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė nagrinėjimui signataro Z. Vaišvilos atskirąjį skundą dėl jo atskirojo skundo dėl Prezidentės neveikimo nepriėmimo ir išsiuntė nagrinėjimui Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Kokia Prezidentės atsakomybė dėl beatodairiškai ir neteisėtai atidavinėjamo valstybės suvereniteto, demonstratyvaus Prezidentės klausimų su Rusija nesprendimo? Ant valstybės pardavimo aukuro aukos dedamos nuolat, jų skaičius auga beatodairiškai. Seimas, kuris ir koks bebūtų, tyli ir toleruoja tai. Todėl susikalbėjimo su valdžia kelias lieka vienas – referendumas, kurio net VRK patvirtintą sprendimą, taip pat ignoruoja visos valdžių grandys. Štai dėl ko toks svarbus parašų dėl referendumo rinkimas.

Tačiau konservatorių partijos, pretenduojančios į Sąjūdžio moralę ir patriotiškumo monopolį, š.m. spalio 13 d. demagogija dėl referendumo baimės ir žemės pardavimo užsieniečiams, atvirai patvirtino jų valdžios praradimo baimę. Po š.m. spalio 12-osios nebelieka nieko, kuo dar moralės požiūriu galėtų nustebinti Lietuvą konservatorių ir D. Grybauskaitės tandemas: Prezidentė D. Grybauskaitė – Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių sąjungos, mininčios 25-metį, globėja. Prieš 20 metų spalio 12-ąją buvo nužudytas „Respublikos“ žurnalistas V. Lingys. Spalio 12-oji mena ir 1920 me­tus – Len­ki­jos ge­ne­ro­lo Luc­ja­no Že­li­gows­kio žy­gį į Vil­nių, po kurio atsirado taip vadinta Vi­du­ri­nė Lie­tu­va. Tikrai simbolinė data Lietuvos istorijoje.

Tenka pakartoti žinomą klausimą šių dienų politikos moralės „sergėtojui“ V.Landsbergiui – kodėl vis tik tokia Lietuvos Dalia?

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , .

88 komentarai

 1. medus:

  manau, kad visai nereikėjo „įsisavinti“ milijonų Lietuvos įvaizdžio kūrimui, būtų visai pakakę parašyti: “drąsių – parsidavusių ir beatodairiškai kitus parduodančių – prekybininkų šalis”. ak tiesa, tai atspindėtų tik mažytę tautos dalį – valdžiažmogius.. kaip kažkas rašė: „Lietuva – nuostabi šalis, bet labai prasta valstybė“. jeigu „valstybę“ šiuo atveju tapatinsime su valdžios struktūromis, persipynusiomis su klanais, pasakyta labai taikliai. bet valstybė ir valdžia – ne tas pats, valstybė turi priklausyti piliečiams, būtų gerai ją atgauti.

  o informaciniam karui įsisiūbuojant, nuo melo “žiniasklaidoje” (nedrįstu vadinti be kabučių) darosi sunku kvėpuoti, daugumos tinklapių jau nekyla ranka atsidaryti. dėkoju signatarui – Jūsų konferencijos primena, kad gali būti kitaip. Jūsų balso labai reikėtų ir kitur, kad visi, pasiilgę tikrumo, galėtų Jus girdėti, nors ir ne tiesiogiai. labai reikia „Tautos balso“ televizijos.

 2. Politika:

  Moralės politikoje galime neieškoti. Šiandieną vienas Tiesos. lt straipnis baigėsi tokiu reziumė: “Regis, A.Meliano vieša išpažintis pagaliau atskleidė: dalis Lietuvos politikų, būdami valdžioje, vadovaujasi ne Konstitucija, bet kriminalinės gaujos logika, pagal kurią, gaujos vado įsakymus privalu vykdyti be išlygų, nes jie aukštesni už valstybės įstatymus. Pastaruoju metu tokia gaujos logika remiasi ir prezidentės Dalios Grybauskaitės vieši pareiškimai.” Kokia valdžia, tokia ir politka, ir svertai vis stipriau svyra į antikonstitucinės politikos propagavimą tiek dabarties spendimuose, tiek praeities vertinime. Sausio 13-osios įvykių vertinimo kontekste vis tik įdomus Butkevičienės atsistatydinimas iš „BMA LT“ generalinės direktorės pareigų. O ką padarė valdžia?

  • skambutis:

   bet paskambinkit Sondeckiui (Sauliui), nebūtinai Gen.prokurorui – dėl neatsakingo
   ir neatskaitingo? Sausio 13-osios bylos vilkinimo, įdomu – ką Šiaulių mero: garbiojo Sondos palikuonis apie
   save – “darbštuolį-žioplį pagavusį” ant pirm.baltijsko TV eterio užpildų, – pasipasakotų;
   Butkevičienei koks skirtumas, kaip ir tokiai Januitienei/Maldeikienei; ant ko “joti”
   … by tik mokėtų 🙂 Ar ne taip, Zigmai: juk svarbu, – kad būtų pinigų (praktinis faktas). Dirbam.

  • L.O.>:

   Už kenkėjišką veiką prieš valstybę tyri būti atitinkama bausmė. Labai gudrus manevras. Butkevičienė ne tokia kvailelė, matyt neblogas akatas?

  • išaiškinkit apgavystę:

   skaitot sorošistų PRAVDA?

 3. L.O.>:

  Sausio 13-osios brolijų nariai yra idėjinės asmenybės, vis dar galvojančios kad dešiniosios partijos yra jų bendraminčiai. Laikas pradėti mąstyti – ar dešinieji taip labai myli Lietuvą? jeigu taip, tai kodėl tiek žalingų sprendimų valstybei ir jos žmonėms? kas tai godumas, neišmanymas, ar kenkėjiška veikla? Ir kas pagaliau prisiims atsakomybę už tokį skurdą Lietuvoje?
  Įdomu koks motyvas (net patikėti sunku) nepasirašyti žemės pardavimo užsieniečiams, kuris buvo skelbiamas per tremtinių- politkalinių suvažiavimą?

  • Taigi:

   Suvažiavime agitavo prieš referendumą? Jeigu taip, spėju, kad sulauks priešingo rezultato. Konservatoriai išlindo iš krūmų visais atžvilgiais.

   • Nepolitikas:

    O kaip kitaip? „Konservatoriai taip pat išreiškė poziciją nepalaikyti rengiamo referendumo dėl žemės pardavimo užsieniečiams uždraudimo, nepaisant to, kad šis leidimas buvo viena iš stojimo į ES sąlygų. Taip, TS-LKD teigimu, būtų sudarytos sąlygos Lietuvai negauti viso 2014-2020 m. numatyto finansavimo iš Briuselio. V. Landsbergis teigė, kad tie, kuriems sava žemė yra labai svarbi, galėtų patys jos neparduoti, tačiau pats tikslas – siūlyti visiems drausti – yra pavojingas.“ (Naujienų portalas | Alfa.lt) Konservatoriai puikiai žino(ypač Landsberginiai) kaip galima per mokesčius ir papildomus reikalavimus priversti „patiems parduoti“…

 4. išaiškinkit apgavystę:

  IŠAIŠKINKIT APGAULĘ. Konservatoriai pasisako už žemės pardavimo europiečiams atidėjimą, o PARAŠAI REFERENDUMUI RENKAMI PAGAL USPASKICHO PLANĄ.
  Žmonėms aiškinama, kad jie pasirašo už žemės nepardavimą užsieniečiams, bet KARTU jie pasirašo už PAULAUSKO IR USPASKIO PASIŪLYTUS TRIJŲ KONSTITUCIJOS PUNKTŲ PAKEITIMUS, NAUDINGUS TIK “MAŽUMOMS”.
  O 47 STRAIPSNIS, APIE KURĮ KALBAMA, KAD JIS BUVO PAKEISTAS, iš tikrųjų tėra papildyts tik leidimu parduoti žemę ambasadoms ambasadų teritorijoje.
  Atrodo, kad net Landsbergis su Kublium nesusigaudo, apie ką šitas referendumas. na ir žiopli tie mūsų konservatoriai. AR BENT VIENAS IŠ JŲ PERSKAITĖ PETICJĄ?
  Ar perskaitė ją bent vienas pasirašęs?

  • medus:

   “martut”, tema čia tai ne apie referendumą, paskaitykite. be to, tą patį marazmą rašėte po kitu straipsniu, nesuveikė? ar niekas su jumis nebediskutuoja? aš čia, nebijokite, rašykit:)
   p.s. turbūt ką nors pasakysite ir apie Z. Vaišvilą? ką nors asmeniško, ne? juk pagaliau – laukėte laukėte ir sulaukėte… dream dream dream… 😉

   • Marta:

    eik, Regina, pamiegot verčiau pati. Gana čia vaidinti Vaišvilos asmens sargybinį.
    Arba apsiliuobk toje bibliotekoje, Zigmo dovanotoje, kur užuolaidos ant langų pridulkėję teik, kad vos bekabo… na toje didžiojoje neremontuotoje salėje 🙂

    • medus:

     vis nesulaukiu tų įrodymų apie “Zigmo dovanotą biblioteką”… ji valstybinė ir jūs nieko negalit padaryti? well..toks gyvenimas.
     p.s. Reginai, kaip ir Z. Vaišvilai, jūs neegzistuojat, “martut”, nesusireikšminkite… kaip sakiau: http://www.youtube.com/watch?v=JnpbzmjcxQM
     ech..gerai, kad aš ne Regina, nes jūsų širdelė neatlaikytų. nenoriu jūsų infarkto, “marta”, net jūsų nuobaigos čia nenoriu, gyvenkit kaip išgalit.

     • tikrai?:

      biblioteka valstybinė, o pastatas ? štai kur problema.
      Neparduosi taip lengvai, ar ne?

      • medus:

       tai kodėl meluojate apie biblioteką? šmeižtas? norite būti patraukta baudžiamojon atsakomybėn? o devintą sapną sapnuoti gali visi, tad reikėtų pateikti įrodymus. spėju, jų nebus?
       p.s. kadangi aš ne p. Regina, dėl pastato nuosavybės tikrai nežinau, bet dar negirdėjau, kad Lietuvos piliečiams būtų draudžiama įsigyti nekilnojamąjį turtą. nebent jūs ir šiuo klausimu turite Z. Vaišvilai kažkokių pretenzijų, susijusių su jūsų neįgyvendintom svajonėm? apie jas netikslinkite – aš jus suprantu ir užjaučiu.

      • melagėlei "Martai":

       Tamstytės žiniai, kol kas Lietuvoje dar nebuvo privatizuota nė viena biblioteka. Lietuvos medicinos biblioteka buvi ir tebėra valstybinė, turinti ir savo svetainę internete www,lmb.lt. Apsilankykite joje, praplėsite savo žinias. Aišku, jei yra noras tai daryti.

    • “marta”,kad medus- berniukas.Grynas-tikras.Lyties nekeitęs ir ne 3- ka… kaip ten vadinat jūs?Susimaišiau.

   • nu jo...:

    moteriškės, kuom apsirūkėt abi? Viena už kitą idijotiškesnės- kiekviena savaip…

  • Marta:

   beje, ar jau seimas sustabdė žemės pardavimą ambasadų teritorijose?
   nes vakar LTV pranešė, kad kai kurios diplomatnės tarnybos jau juda von iš Lietuvos… paskui Chevron. Matyt Vaišvila, Uspskchs su Paulausku jas jau įtikino, kad čia Putino atsižymėta teritorija. ir kad nieko čia gero nebebus. 🙂

   O juk ir JAV nebepagelbės. Neokonai, tarsi kokie teroristai, įkaitais laiko ir vyriausybę ir visą visuomenę, kad tik nepraeitų “OBAMA CARE programa. Nors ji jau ir taip juda. O kas tie neokonai? Dauguma jų – migravę iš Rusijos “disidentai”. Atsiprašant, penktoji kolona. Pats laikas būtų Dubnos strategams vygdyt savo perversmus ir čia, kuomet Obamos vyriausybė taip suparaližuota. Ko laukiat? 🙂

   • medus:

    pavyzdėlius gal nesunku būtų pateikti tų “diplomatinių tarnybų”, kartu su Išganytoju Chevronu “paliekančių” Lietuvą?… na, nors tris, gerai, dvi…na nors vieną…? ne?
    pradedu manyt, kad jūs ne tik mąstyti, bet ir skaityti nemokate..jums skirtas “žinias” greičiausiai gaunate per “čipuką”?.. “marta”, jūs sutinusi, eikit užsidėkit kompresą, nes absurdo neįmanoma skaityti. no comments.
    p.s. daina irgi padeda, būtinai įsijunkit kai gulėsit su kompresu 🙂

    • Oj ne:

     Jau dabar galiu pasakyti, kad nesulauksime nė vieno tų nuskriaustųjų ambasadų pavyzdžio, nes tokių nėra, nes nei tokio įstatymo, nei teismo nutarimo nėra ir apskitai tai niekaip nėra susiję su referendumu. Grynos sapalionės, juokinga skaityt.

  • Jei “martos”kompanija laksto po straipsnius ir vis tą patį šaukdama,ko taip vargsta?Koks čia interesas glūdi viską suplakti ir apversti aukštyn kojom?Nuo liežuvio galo nenueina Paulauskas ir Uspaskichas?au kyla minčių,kad gal čia juos galimai reklamuojat prieš rinkimus ir galimai taip pridengtai kenkiat Prezidentei apsimetant,kad jai meilę dovanojat?O iš tikro????????????????????????????????????????????????????????????????

 5. Marta:

  Karštas Komentaras (komentaras.lt) rašo, kad mūsų “šventasis” signataras, niekada negyvenęs, nesimokęs ir nedirbęs komunistinėj šaly, pardavė MŪSŲ Prezidetę. Tpfū! padavė MŪSŲ Prezidentę į teismą. Kas jį įgaliojo, jei jis jos nerinko? Ar tai reiškia, kad jis visus mus, rinkėjus, kurie įpareigom ją dirbti mūsų labui, padavė į teismą?

 6. Nepolitikas:

  „Signataro Z.Vaišvilos nuomone – moralės politikoje praradimas ir Lietuvos pardavimas. Ir Rytams, ir Vakarams.” – ?? … Kaip čia gerb. Vaišvila leptelėjo, ar pagiringas buvo? „moralės politikoje praradimas “ Ar Sąjūdis turėjo tą moralę? Iš kur gali atsirasti tą moralę, jeigu visuomenėje nėra dorovės ir valdo pinigai. Keistai skamba ir „perpardavimas“, jog nesenai aiškinot kad Lietuva yra parduota vakarams, net peticiją paleidot „Susigrąžinkime valstybę!“ Tai manot kad ES parduoda Lietuvą Rytamas? Kaip Lietuvos politikai gali parduoti tuo ko nėra? Manau tai yra gerb. Vaišvilos politikavimas(noras pamatyti pilną salę). Gaila, o aš buvau įsitikinęs kad Jūs tikras pilietis – Lietuvos saugotojas, o tas kuris nori suvesti asmeniniuos sąskaitos su oponentais. ….Dabar pagrindinis dalykas parašų rinkimas….

  • Moralė:

   Sąjūdis, jo iniciatoriai, idėjos, vertybės – tai buvo MORALĖ. Tol , kol oficialiai Sąjūdis nebuvo “uždarytas”, arba tiksliau- nužudytas. Juk ne kas kitas, o Landsbergis pasakė, kad Sąjūdis savo darbą ATLIKO ir gali išsiskirstyti , arba susiburti į partiją, kaip ir buvo padaryta 1993 gegužės 1d. Partija- tai ne Sąjūdis, tai jau visai kitų interesų ir kitokios veiklos sfera… Nedrįskim lygint ir tapatint su Sąjūdžiu. Bet ar suvokiat , kas slepiasi po teze “Sąjūdis ATLIKO savo darbą”? Vadinas, MORALĖ teoriškai egzistavo iki 1993-05-01. Po to jau atliko savo darbą ir “užsidarė”. Ir “užsidarė” kartu su visom idėjom ir vertybėm. Be abejo, dalis eilinių sąjūdiečių nuo politikos visiškai atsitraukė dar anksčiau – apie tuos nekalbam, o kiti: kas pasidavė tokiam “landsbergiškumui”- nuėjo “į šoną” su partija kovoti dėl valdžios lovio ir SAVO gerbūvio , kas ne – tie liko tiesiame Sąjūdžio idėjų ir vertybių kelyje. Ir, beje, liko “už borto” (nes , kaip žinot, moralė- ne mūsų politikos pasaulio dimensija- tai patvirtino vienas įmitęs grybauskininkas). Gerbiamas Vaišvila- vienas iš likusių Tiesiame Kelyje.
   Sąjūdžio iškelti esminiai tikslai- viešumas, demokratija, suverenitetas . Ar mes turim viešumą? Tik viešai valdžių skleidžiamą melą, demagogiją ir tik vieną “teisingą” nuomonę, kurią privalomai platina perkama žiniasklaida . Ar turim demokratiją? Greičiau – galybę draudimų, prievartines primetamas “eurovertybes” , anarchiją ir tyčiojimąsi iš Tautos demokratinių teisių būti savo Valstybės Suverenu. O Suverenitetą ar dar turim? Be jokių Konstitucijos keitimų ir Tautos atsiklausimo (Konstitucijos 2 str. keitimui reikalingas privalomas referendumas), Suverenitetas seniai atiduotas ir parduotas briuseliui, absoliučiai prieštaraujant tam pačiam 2-am Konstitucijos straipsniui.
   Taip, kad gerbiamas Vaišvila turi visiškai pilną teisę ir kalbėti apie MORALĘ, ir jos reikalauti iš valdžios. VISI mes turim teisę reikalauti. Ir priversti perrikiuoti Grybauskaitės klapčiuko viešai ir atvirai lepteltas “šio” ir “ne šio pasaulio” etikos ir moralės dimensijas…
   Kitas dalykas , ar Briuselis gali mus laikyti įkaitais reikaluose su Maskva? Kodėl gi ne? Juk jis – mūsų visateisis Šeimininkas. Klausimas, kiek ilgai mes leisimės tampomi į visas puses, ir kaip ilgai nerasim Lietuvoje tinkamų atsakingų ir drąsių politikų su tvirtu stuburu, kurie nepabijos Briuselyje , esant reikalui, trinktelti kumčiu į stalą?

   • Nepolitikas:

    “Sąjūdis, jo iniciatoriai, idėjos, vertybės – tai buvo MORALĖ.” Na, tamstai su atmintimi nevisai gerai. Ar galima vadinti melą(propagandą) moralė? Iš melo pagimdytas(kaip pagalba Gorbačiovui), vėliau visiems „gyvensim geriau nei dabar“(o valstybinė renta, žemė, privilegijos tik SAU), „gyvensim ne socialistinėje, ar kapitalistinėje valstybėje, o laisvoje, demokratinėje ir niekas mums nenurodinės ir t.t.“(o tiesiai į diktatūrą ir valstybės turto sunaikinimą), o iš kieno pinigų buvo leidžiami šaukimai, „Atgimimas“ ir t.t.? Dar dabar turiu tą atspausdintą „moralę“, perskaitome su vaikais, ir palyginame… Okupacinė valdžia turėjo 100 kart mažiau privilegijų, nei „demokratinė“

    • medus:

     Moralei:
     jūsų pastebėjimai, kaip visada, labai taiklūs. tik manau, jog žmonės, kalbėdami apie moralės nebuvimą Sąjūdyje dažniausiai neturi aiškaus supratimo apie Sąjūdžio vertybinį skilimą dar iki jo “uždarymo”. bet dažniau per tuos žmones kalba nuoskauda ir nusivylimas, kad tai, kas buvo žmonių širdžių kurta, buvo užgrobta ir ciniškai panaudota savo asmeninei gerovei.

     tiems, kurie nežino Sąjūdžio skilimo, apie to proceso užuomazgas rekomenduoju paklausyti (paskaityti) signataro ankstesnę konferenciją “Kodėl norima keisti Atgimimo istoriją?” http://alkas.lt/2013/06/04/z-vaisvilos-spaudos-konferencija-kodel-norima-keisti-atgimimo-istorija/

     • medus:

      Nepolitikui:
      ar jūs pats atsimenate Sąjūdį? ar dalyvavote? ar jautėtės apgautas, meluojantis sau ir kitiems? ar siekėte blogio? aš buvau tik vaikas, bet dalyvavau ir gerai pamenu. tai buvo žodžiais neišreiškiamo grynumo ir vilties manifestas, kuris įvyko dėl visų dalyvaujančių žmonių, ne dėl kieno nors ambicijų. na o kas su Sajūdžiu atsitiko, patys matom, bet tai visai kita tema.
      bet tokio pakilimo Lietuvoje daugiau niekda nebuvo ir kažin ar bus – na ar mes dar sulauksim. žinoma, jei apskritai bus kam besulaukti su tokiais globalizacijos tempais..

      • Nepolitikas:

       „Medus“, labai daug klausymų: „ar jūs pats atsimenate Sąjūdį? ar dalyvavote? ar jautėtės apgautas, meluojantis sau ir kitiems? ar siekėte blogio?“ Krūva! Čia Jūsų toks bendravimo principas – „proto šturmas“? O gal pašnekovas „pasimes“ ir …. Gyvenime ne esu melavęs, nors buvau apgautas. Apgavystė buvo labai menka, kadangi visada laikausi tiesos, o jį padeda išvengti didelės apgaulės. Žmonės visada nori viską moralizuoti, net ten kur visiškai negali būti moralės. Moralė yra žmonių elgesį reguliuojančios taisyklės. Tai kur tos taisyklės? Akivaizdu, kad Sąjūdis nebuvo ir neturėjo tikslą – moralės ugdymui. Pradžioje galima buvo įžvelgti moralės „šešėlį“, bet jau po 2-3 mitingų viskas paaiškėjo. Todėl teko geranoriškai pasitraukti iš „aktyvistu“. Taip, padėdavau rinkti pinigus, platinau „agitacinius“ lapelius ir t.t. Taigi, kokie tai buvo „aukoti“ pinigai? Du tūkstančiai darbuotojų ir tik 530 – 600 rub. Tai reikia manyti finansavimas buvo iš „kitos“ puses. Veikia „Jedinstvininkai“, kurie varė savo propagandą, o vėliau „Sovietskaja Litva“ iš Baltarusijos(ten tarp kitko buvo straipsniai dėl sausio 13). Viskas buvo. „Grįžtu namo, kol saulė dar …“ Įvyko tas, kas turėjo įvykti.. Perversmuose visada viltys(„vilties manifestas“) ir tikslai skirtinguose barikadose. Jūsų „Orumas – vienintelis dalykas, kurio iš žmogaus negalima atimti, jei neatiduodi pats.“, yra melagingas o „bomžai“, prostitutės(kurios priverstinai išvežamos) ir t.t. – orumą atiduoda ….?

       • orumas:

        apgailestauju, kad jūsų, kaip ir daugelio Lietuvos žmonių, viltys buvo ne tik nepateisintos, bet iš jų dar ir pasityčiota. ir dabar tyčiojamasi – ciniškiausiais būdais, kasdien. aš jus suprantu, aš taip pat jaučiuosi, tik vilties daugiau turiu. mano klausimai nebuvo pasakyti siekiant jus suklaidinti (mėgstu užduoti klausimus:), o tik tam, kad prisimintumėte ir apie tai pagalvotumėte – ypač po to, kai „Moralei“ parašėte: „Na, tamstai su atmintimi nevisai gerai“. negaliu sutikti su jūsų nuomone apie moralės nebuvimą Sąjūdyje, nes taip teigdamas jūs dedate lygybės ženklą tarp Sąjūdžio užuomazgos/idėjos ir to, kas paskui atsitiko. tai, kas įvyko paskui (apie 1993, nors prasidėjo anksčiau) yra priežastis šiandieninio mūsų pokalbio. jeigu Lietuva būtų nuėjusi žmonių išdainuotu keliu, o ne korumpuotų parsidavusių valdininkų machinacijų klystkeliais, šis mūsų pokalbis niekada nevyktų.

        apie orumą buvo ne mano mintys, o Dainiaus Razausko, išsakyto str. „Pavargusi Lietuvos siela“. jas pacitavau, nes joms pritariu, nes orumo labai pasigendu mūsų tautoje. beje, orumą turi ir bomžai, ir prostitutės – kol jo patys neatiduoda. kalbu apie vidinį orumą, kuris yra kiekvieno žmogaus vidinė nuostata, neatsižvelgiant į jokias aplinkybes. ir vergai, ir koncentracijos lagerių kaliniai, ir bet kas kitas galėjo (ir išlaikė) išlaikyti vidinį orumą. tai negali būti atimta, nors net fiziškai žmogus gali būti sunaikintas. manau, tai yra didelė žmogaus vidinės jėgos dalis, bet čia jau kita tema. rekomenduoju paskaityti visą aukščiau minėtą straipsnį, labai gerų minčių yra – aktualių mums visiems šiandien. gal pradėsime mąstyti kiek bendresnėmis kategorijomis.

        • Nepolitikas:

         Gerb. „Medus“, Jūsų „negaliu sutikti su jūsų nuomone apie moralės nebuvimą Sąjūdyje, nes taip teigdamas jūs dedate lygybės ženklą tarp Sąjūdžio užuomazgos/idėjos ir to, kas paskui atsitiko. tai, kas įvyko paskui“, rodo …, kaip čia švelniai pasakyti… na tikėjimą(realiai nėra, nors turi būti). Bet kur argumentai, faktai ir t.t. Jog Sąjūdis, tai susibūrimas, be jokių reikalavimų savo kolegoms(moralė – elgesio taisyklės). Įvairių žmonių buvimas(tarp jų ir KGB, spekuliantai ir t.t.), laisvas elgesys apsprendžia moralės nebuvimo. Moralizuoti galima, bet tai bus melas. Vienas pavyzdys: Ligoninėje guli žmonės, laukia operacijos – o jiems kišama „propagandą“, tai moralu? O kaip vyko „rinkimai“ į Aukščiausią Tarybą? Gydytojai tiesiog su pirštais rodė už ką reikia „balsuoti“, aš negalėjau pakęsti falsifikacijos, todėl tiesiog nusisukdavau… Tai darė mano „kolegos“- sąjūdiečiai. Ir tai buvo ne 1993, ir net ne 1990. Jūsų „jeigu Lietuva būtų nuėjusi žmonių išdainuotu keliu“, yra utopija. Niekas nepripažintu Lietuvos! Nėra pasaulyje valstybės „nuėjusios žmonių išdainuotu keliu“! Buvo „išdainuotas“ socializmas, komunizmas, o atėjome prie „paskirstymo“(„normavimo“) sistemos vieniems ir sotus gyvenimas kitiems(partokratijai). Cinizmas yra – „orumą turi ir bomžai, ir prostitutės”. Tai ką jie dėl “adrenalino” gyvena su žiurkėm, maitinasi atliekomis, šalo. O prostitutės iš „malonumo“ laižo ir kitaip realizuoja seksualinės „fantazijos“, bei su „orumu“ nori gauti AIDS? Motinos su „orumu“ parduoda savo vaikus pedofilams, organams išgauti … Čia tik Jūsų politinės fantazijos.

    • buhalteris:

     Sąjūdį rėmė žmonės, paramos iš valdžios neprašė, patys darė, ką galėjo. Sąjūdžio rėmimas buvo paremtas savanoriška pagalba be atlygio. Pradėkim nuo to. Tik, žinoma, kalbu apie eilinius paprastus ir dorus žmones, į kuriuos ir atsirėmė Sąjūdžio veikla. Nepamirškim, kad Sąjūdžiui pagelbėjo ir išeiviai.

     • Būtent:

      Kaip tik taip, sąjūdį priskirti atskiriems žmonėms negalima, niekas vienas jokio sąjūdžio nepadarys. Ir nepadarė. O prekiavimas sąjūdžio sukurtu prekės ženklu prasidėjo vėliau.

      • medus:

       kai kalbam apie Sąjūdį, negaliu nepasidalinti vienu įžvalgiu ir giliu straipsniu, kurį neseniai teko skaityti, visiems rekomenduoju: mitologo Dainiaus Razausko: „Pavargusi Lietuvos siela“. labai daug įžvalgų apie tautą, žmogaus dvasią, vergo sindromą, orumą, išlikimą, gyvenimo džiaugsmą. štai viena jo mintis susijusi su Sąjūdžiu:

       “Konkrečių aplinkybių nesusigrąžinsime ir nereikia, tačiau orumą susigrąžinti galima ir būtina. (Kas ten iš antikos pasakė, kad iš žmogaus galima atimti viską, išskyrus orumą?) Orumas – vienintelis dalykas, kurio iš žmogaus negalima atimti, jei neatiduodi pats. Aušrininkai, knygnešiai, Sąjūdis būtent orumą žadino. Mano suvokimu, aušrininkai, Sąjūdis – tiesioginės mūsų senosios tradicijos apraiškos, jos pliūpsniai iš pasąmonės ir užmaršties. Jie ir prikelia Lietuvą Laisvei, Išsivadavimui. Lietuva gyva tiek, kiek gyva senoji tradicija – suprasta, be abejo, ne smulkmeniškai, o kaip vidinis dvasinis pamatas, vidinė dvasios veikla ir jos pasireiškimas. Juk būtent dvasinė tradicija yra tautos branduolys. Esame gyvi tol, kol – vienaip ar kitaip – alsuojame senąja tradicija.”

 7. Kemblys:

  Jau visai, jūs bobelės, nusivažiavote su tais ‘atsiliepimais’. Kaimuose buvo toks paprotys, kai bobos susipykdavo, tai rodydavo užpakalius. Galėtumėte ir dabar įkelti savo užpakalių nuotraukas, bet tas ,,Nepolitikas” čia įsimaišė, dar tas savo įkels………..

 8. peticija:

  savo draugų ir artimųjų tarpe skleiskime žinią apie Signataro parengtą peticiją: http://peticijos.lt/visos/71415/

  taip pat pasirašykime už referendumą ir surinkime bent po 1 lapą (70 vnt.) parašų. tai nėra labai sunku, o pakeisti gali labai daug. supratimo ir pozityvaus nusiteikimo, tautiečiai:)

  • Nepolitikas:

   Silpnai „juda“ tą peticija, tik 684 parašai. Reiškia niekam savos Lietuvos nereikia…., gali bet kas okupuoti ir piršto nepajudinsim? Va, kaip įbaugino visus…

   • medus:

    savo pasirinkimus kiekvienas darome už save, tai yra kiekvieno mūsų teisė. galime tik pasakyti, kad tokia peticija, kad toks referendumas yra – daugiau padaryti negalime. ir tai ne tragedija – priešingu atveju kuo tai skirtųsi nuo “vienos tiesos” per LRT kanalą, per kitus, per visą kitą melą? niekuo. kiekvienas apsispresti turi pats, suprasdamas savo sprendimo (arba atsisakymo spręsti) pasekmes. pasekmes, kaip ir savo sprendimus, kiekvienas turėsime priimti į savo gyvenimą sau asmeniškai. ką pasirinksime?

   • reik daugiau pareklamuoti.Daug kas į jas neužeina nors mielu noru pasirašytų.

 9. Stiprybės gerbiamam signatarui .Ačiū,kad tęsit savo pažadą nuolat informuoti Lietuvos žmones apie įvykius ir jų eigą.
  Turėdami daugiau įvairiapusės informacijos galime aiškiau matyti vaizdą kas vyksta Lietuvoje ir suformuluoti aiškesnę savo nuomonę.Vienpusė nuomonė pateikiama per daugumą žiniasklaidos priemonių sukelia daugiau klausimų nei gauni atsakymų.

  • Nuomonė:

   Būtinai turi atsirasti kokia nors alternatyva televizijoje, atsvara propagandai. Jau ne pirmą kartą komentaruose skaitau užuominas apie Ekspertų televizijos projetą, tik kad nėr. Vaišvilą mažai kas girdi, namų šeimininkės žiūri televizorių 🙂

 10. oMaRė'L'ei:

  Sąjūdis dar nepradėjo netgi savo veiklos, visai visai – po “Kovo – 11-osios”,
  pertrauka; kiek galima dirbti. Va, nuo 1988-06-03 iki 1990-03-11 atidirbta.
  Sėkmingai.
  Valstybė atkurta.
  Dabar:
  galima ir pailsėti dar, – čia tik Sąjūdžio, t.y. sąjūdiečių reikalas, ar 20, ar 100 metų ilsėtis
  (ar amžinai), prievartos nėra. Štai – barbį-bedarbį iš Laisvės lygos “pasistačius”, galima
  ir iš atokiau (ilsintis) stebėt-ruoštis. ne Zigmo ar bet kurio kito asmeninė-pilietinė iniciatyva;
  – judintis ar “budintis už Sąjūdį”. Apmaudu tik, kad Antano Terlecko aplinkos statytinis,
  neapmokamas laik.samdinys “Sąjūdžiui”, – dūdą Vytauto Landsbergio pučia.

  Štai ir visi atsakymai”
  peticijoms ir
  re’peticijoms
  rengiantis. Dūda dūdai, plūgas plūgui,
  o karvutes melžk nemelžęs – viso Sibiro neišmaitinsi
  (kai Sibiras pieno upėms iš mūsų – užtvankomis tvenkiamas, užginamas).
  Dabar – valstybė kita,
  – kol kas “eurosąjunginė”, kaip visiuomet
  – Lietuvos istorijose, – laikinai. Kiek… laikinai, tai gali būti jau ne mūsų kartos reikalas ir valia,
  bet… gali būti ir Sąjūdžio (to paties, kol vis dar 1988 m. birželio 3 d. susibūręs, ilsisi 🙂 )
  PO
  – eurosąjunginis, ir “ultrainternetinės bendrijos” pasaulis bus kitoks;
  kitoks nei šiandien, kaip ir
  šiandiena kitokia …nei vakar.
  Atsipalaiduokit, – ilsėtis liko nedaug (tą net Eligijus Masiulis, Algirdas Patackas ir
  didžioji dauguma :nesisteminių” Kauno politikų žino), gal V.Landsbergis ar kitas
  Sąjūdžio pirmeivių pirmeivis pakels laiku: į darbą bendram Valstybės ūgio kūrimui
  KVIES. Kas žino…
  Atokvėpis
  yra, bus ir
  įkvėpis.
  SĄJŪDŽIO

 11. Nepolitikas:

  Kas konsultavo gerb. Vaišvilą dėl BK? „Pagal mano prašymą dalyje dėl galimo padėjimo Rusijai veikti prieš Lietuvą, žuvusiųjų artimųjų ir krašto apsaugos pareigūnų šmeižto, įžeidimo ir žuvusiųjų atminimo paniekinimo (BK 118 str., 154 str. 1 d., 155 str. 3 d., 313 str. 2 d.) prokuratūra ikiteisminį tyrimą nutraukė ir atsisakė atnaujinti.“ Gerbiamasis :
  1. 118 straipsnis. Padėjimas kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką
  Ar pateikėt įrodymų, kad Paleckis organizavo Valstybės perversmą, kad jis turėdamas kitos valstybės įgaliojimus bandė sunaikinti „Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, suverenitetą, teritorijos vientisumą, gynybos ar ekonomikos galią“? Kokių būdų? (o jeigu nėra- tai nėra nusikaltimo sudėties.)
  2 . 154 straipsnis. Šmeižimas : „1. Tas, kas paskleidė apie KITĄ ŽMOGŲ tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią paniekinti ar pažeminti TĄ ASMENĮ arba pakirsti pasitikėjimą juo, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų. Ar įvardijot tą žmogų(ne žmonės, ne asmenis)?“ (o jeigu nėra- tai nėra nusikaltimo sudėties.)
  3. 155 straipsnis. Įžeidimas: „1. Tas, kas viešai veiksmu, žodžiu ar raštu užgauliai pažemino ŽMOGŲ, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.“ Tas pats – nėra nusikaltimo sudėties.
  4. 313 straipsnis. Mirusiojo atminimo paniekinimas: „1. Tas, kas siekdamas paniekinti mirusįjį ar jo artimuosius SUTRIKDĖ laidotuvių rimtį, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu. 2. Tas, kas viešai paskleidė APIE MIRUSIJĮ(!!) melagingus prasimanymus, galinčius nulemti žmonių panieką ar pakirsti pagarbą jo atminimui, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.“ – tai jau „Vaišvilos“ šedevras, jog Paleckis skleidžia melagingus prasimanymus apie gyvus.

  • S:

   Dėl 118 straipsnio, tai Paleckiui gal ir sunku įrodyt, bet mūsų valdžia eitų pagal tai beveik 100 proc.:
   “kas padėjo veikti prieš Lietuvos Respubliką”:
   – “jos konstitucinę santvarką”; čia garantuotai, nes pamatinis principas – Nepriklausoma Valstybė
   – “suverenitetą”; 100 proc. – turim virš 5000 ES direktyvų ant savo galvos, valdžia veikė ES naudai
   – “teritorijos vientisumą”; susidėjo su Tomaševskiu, įrodyt patį tikslą būtų sunkiau, tačiau įmanoma
   – “gynybos galią”; užtikrintai, nes Lietuvos kariuomenė sumažinta, gynybos galia pakirsta
   – “ekonomikos galią”; čia komentarų nereikia, pažiūri į valstybės skolą, kiek parduota ir sužlugdyta visko…
   Pagrindiniams – po septynis metus, o šiaip Seimo balsuotojams už ES ir visokiems Maksimos rėmėjams skalbimų milteliais – gal po tris? 🙂 Dar daugeliui valdžiažmogių, matyt, reiktų turtą konfiskuot, juk ne už dyką tai darė? Bet čia turbūt kitas straipsnis… 😀

 12. beveik retoriniai klausimai:

  1 ) ar gali valstybės institucijos (ir prezidentė) pasirinktinai „nekreipti dėmesio“ į valstybės problemas? ar jos nėra įgaliotos atlikti darbą, kuriam yra pasamdytos? p.s. ar bandėte darbe „nekreipti dėmesio“ į kokį atsakingą darbelį? pasidalinkite pasekmėmis:)

  2 ) kokiu pagrindu VSD gali išdavinėti lemiančias pažymas apie teisiamųjų kaltumą ar nekaltumą? ar Lietuvoje teismo procesais teismai nebeužsiima?

  3 ) dėl D. Raugalienės melagingų parodymų apie Sausio 13-ąją: o ką, daugiau liudininkų nebuvo? ar prezidentei, neatsakiusiai kurioje barikadų pusėje ji buvo Sausio 13-osios naktį, patyčios iš Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę tinka?

  4 ) kaip konkrečiai prezidentė „saugo Lietuvą nuo Rytų“, jeigu ji nemano, kad yra atsakinga už užsienio politiką su Rytais? ar valstybės prezidentas gali rinktis iš kurios pusės gins šalį, o iš kurios – ne?

  5 ) pedofilija – seksualinė orientacija? dar vienas puikus tikrųjų žodžių prasmių išvartymo pavyzdys. ar kas tiki tokios politikos atsitiktinumu?

  6 ) klausimas Kubiliui: ar Seimas yra tokio pat statuso kaip Lukiškių kalėjimo „gyventojai“? jei taip, ar ir jūs planuojate keltis į Lukiškes?:)

  • labai teisingi klausimai -:

   pastebėjimai

  • Kemblys:

   Klausimai teisingi. Kas į juos atsakys?
   Negi jūs dar nesuvokiate, kad valstybinės pareigos atsakyti negali, o žmonės, užimantys tas pareigas, yra tik žmonės su ribota žmogaus atsakomybe. Pvz., Hitlerio pareigos neatsakė už karo pasekmes, o keli nuteisti Niurnberge buvo visiškas niekas lyginant su nukentėjusių skaičiumi. Kada jūs suprasite, kad valstybinė visuomenė nuostabiai primena vėžinį auglį? Ar kas nors pasikeistų, jei čia jus visus rašančius susodinti vadžią su tokiu ‘S’ diktatoriumi?

   • S:

    Baik čia zaunyt, pasikeistų viskas. 🙂 Aš “diktatorius-liberalas” (jei tiesiogiai verčiant), todėl lietuviai Lietuvoj turėtų laisvę veikti be didesnės kontrolės, jais būtų pasitikima, ir jie valdytų mūsų šalies ūkį. O svetimiems – Špygą! 😉

 13. prašalaitis:

  Mes atidavėme savo asmeninę atskomybę už tai, kas vyksta mūsų valstybėje neva specialistams, kurie turi ja pasirūpinti. Atskiras pilietis nejaučia, kad jis gali ir privalo turėti savo pažiūras ir imtis kažkokios atsakomybės. Pagaliau piliečiai visokiomis parodomosiomis akcijomis yra bauginami neturėti savo nuomonės. Apie viską, kas vyksta mūsų valstybėje žmonės žino, bet kalba kaip apie svetimo automobilio gedimą. Jie daugiau dėmesio skiria gripui, nei tautos išnykimo pavojui. Jeigu perdedu – tai gerai, nes yra keletas žmonių, kurie mato grėsmę ir mano, kad reikia su tuo kažką daryti.
  Daugumas norėtų kažką padaryti, bet pilietis turi labai mažai šansų, kad jo nuomonės bus paisoma, priimant sprendimus. Tai priveda prie politinio letargo ir kvailumo. Jeigu žmogus neturi galimybes veikti , jo mąstymas tampa tuščias arba kaleidoskopinis, kai nebesugeba galvoje sudėlioti vientiso vaizdo.
  Mes nuėjome tokiu keliu, kaip ir daugelis kitų visuomenių. Pasiekę vieną tikslą, mes nesugebėjome pamatyti kito – daug aukštesnio tikslo. Mes ir dabar sajūdį vertiname kaip atskirą reiškinį nuo viso sovietų sajungos demontavimo proceso. Mes pakliuvome į spastus, kuriuose buvo padėta godumu pagardinta baronkos skylė, mums pažadėjo kapitalistinį rojų su lūžtančiomis prekių lentynomis, laisvės skonio mes net nespėjome pajusti, nes niekas mums jos ir nesiruošė duoti. Sužaista buvo tiksliai- mumis pasinaudojo, pašėrė nepriklausomybės pažadais ir atkišo laisvės špygą. Sajūdis savo darbą padarė – Vytas pasakė tiesą. Tikslo nepamatėme, nes tiems, kas turėjo svertų ir galių siekti dar aukštesnio tikslo ir vesti žmones pirmyn, tiems buvo užklijuotos akys prichvatizuotais turtais arba kompromatu.
  Dabar mes turime apsispręsti dėl vertybių. Jeigu mūsų aukčiausios vertybės yra žmogaus gyvenimas, jo meilė, pagarba ir orumas ir, jeigu tai yra svarbu mūsų tautos išgyvenimui, palikim jas. Jeigu tai aukščiausios vertybės – tai mes gyvi ar ne, mes ju nekeisim. Bet jeigu mes sutiksime pakeisti ar atsisakyti jų, vien tik tam, kad lengviau bus susidoroti pvz. su rusais, mes pavirsime valdoma visuomene (jau dabar tas ir yra įgyvendinta). Jeigu mes ruošiamės keisti mūsų gyvenimo būdą dėl išgyvenimo, tai patys sau skinamės kelią į išnykimą. Kiekvienos tautos gyvybingumas grindžiamas tikėjimo gilumu tomis idejomis, kurias tauta skelbia. O ką skelbia lietuviai? “Lietuva-drąsi šalis!”- dirbtinis valdžiažmogių šūkis, tolimas tautai. Mes realiame esame pavojuje, nes kalbame viena, o darome ir jaučiame kita.

  • Kemblys:

   Prašalaiti, skambiai rašai: ,,Kiekvienos tautos gyvybingumas grindžiamas tikėjimo gilumu tomis idejomis, kurias tauta skelbia. “. Parašyk bent kaip suvoki tautą, kad žinočiau kas tie MES, kurie pavojuje? Gal galiu padėti? Pradžiai klaidas ištaisysiu, prispjaudei čia į lietuvių kalbą:

   ,,specialistams, akcijomis, automobilio, gripui, šansų, politinio letargo, kaleidoskopinis, sovietų, demontavimo, proceso, baronkos, kapitalistinį rojų, prichvatizuotais, kompromatu, idejomis, realiame”.

   Patiko išsireiškimas: ,,…mąstymas tampa tuščias arba kaleidoskopinis…” – dar negirdėjau KALEIDOSKOPINIO mąstymo, ačiū, pralinksminai 😀 😀 😀

   • prašalaitis:

    Šaunu, kad tamsta taip puosalėjate lietuvių kalbą. Ir kas toliau? Ar yra kokių nors vertingų minčių? Jeigu tik tiek, tai kam virpinate tuščiai eterį (jums proga užsikabinti už šio žodžio ir pajusti virpinimo malonumą). Puikiai esate įvaldęs metodą (dar jums dovanėlė pasikemblinimui) viską skandinti nereikšmingose konkrečiam etapui smulkmenose. Ateityje galite gaišti savo pigų laiką ir atsakinėti į mano komentarus, visiškai nesitikėdamas, kad velsiuos su jumis į smulkmenų analizes (tik nepersikemblinkite, ryt darbo diena!!! 🙂 ).

    • Kemblys:

     Išgąsdinti visaip gyvūnai ginasi, kiti tik pasmirsta. Užsienietiškų smarvių jiems nereikia. Kas supras tas: ,,ANALIZES, metodą, konkrečiam etapui, komentarus?, kai ,,prašalaitis” rašo apie: ,,Jeigu mūsų aukčiausios vertybės yra žmogaus gyvenimas, jo meilė, pagarba ir orumas ir, jeigu tai yra svarbu mūsų tautos išgyvenimui, palikim jas.”? Dėl tokių vertybių tikrai negaila lietuvių kalbos.

  • ?:

   Prašalaiti, esate protingas žmogus, užsukite čia dažniau, malonu skaityti prasmingas mintis. Daugumai valstybės reikalai, kaip svetimas sugędęs automobilis, vykusiai įvardinote.

  • Pabudome ir kelkimės:

   manau, kad Prašalaitis labai tiksliai apbūdino keletą mūsų valstybėje jau 20 metų vykstančių procesų, kurie pastaraisiais metais darosi ypač intensyvūs: sąmoningas piliečių bukinimas ir bauginimas nesireikšti ir niekaip nesikišti į valstybės reikalus. šis visuomenės naikinimo būdas yra pats ciniškiausias ir toliausiai pažengęs: žmonės nuskurdinti, apatiški ir bailūs, kasdien užpilami vis nauja doze melo, šmeižto ir surežisuotų Holivudo vertų scenarijų bei netikrų problemų, kurios kuriamos tik tam, kad būtų nukreiptas dėmsesys nuot tikrųjų vykstančių užkulinisnių procesų, keičiančių visos valsybės veidą neatšaukiamai. žmonės įpratinti sėdėti prie televizoriaus ir absorbuoti visą šlamštą nebedarant jokių išvadų nei analizių, nebepasitikrinant, o tiems, kurių pilkokios smegenų ląstelės dar rodo gyvybės požymius, yra organizuojamos jėgos demonstravimo akicijos, kaip matėme „gėjų“ parade, Klonio gatvėje ir kitur. perteklinė jėga – ne kad naikintų, bet kad baugintų ir parodytų „kas čia bosas“ (su Boso diena, ponai). tą ir turim – patogią masę, kurią galima vadinti „runkeliais“, „kaimiečiais“ ir dar kaip tik nori. patogu – prisegei etiketę ir problemos nebėra. ar tikrai? pastarųjų metų, o ypač mėnesių įvykiai rodo, kad lengvai nepraeis. džiaugsme, kaip džiaugiuosi kiekvienu mąstančiu atviros dvasios žmogumi, negaliu išreikšt:)
   p.s. labai skaudus tas sužaidimas Sąjūdžiu, t.y. mumis. gal ir gerai, kad daugelis vyresnių žmonių to nežino ir nesupranta. gal jiems sveikiau ir toliau sapnuoti sapną apie gerąjį karžygį V. Landsbergį, „dovanojusį tautai laisvę“. kuriam tik kažkokie priešai vis trukdo jam tos visos pilutinės laisvės šviesą Tautai suteikti… ačiū Signatarui, iš kurio sužinojau kas iš tiesų įvyko. aš renkuosi žinojimą, ne sapną.

 14. Nepolitikui:

  į: „Nepolitikas: 2013 10 16 13:39“

  rašydamas komentarus jūs kažkokia vertimo programa naudojatės? tai ne priekaištas, tik bandau pasakyti, kad, regis, kalbame ta pačia kalba, bet nesusikalbame… ok, pabandysiu dar kartą:

  1 ) „argumentai ir faktai“ apie Sąjūdžio moralumą yra širdyje, o praktiškiau pasakius – kiekvieno jame dalyvavusio žmogaus viduje. jeigu Sąjūdyje savo siekiais ir troškimais jūs nemelavote, ir aš nemelavau, ir dar dešimtys tūkstančių nemelavo, tai yra rimtas argumentas. bet kai kalbame kaip tuo buvo pasinaudota – visai kitas dalykas. nepainiokite šitų dalykų ir nesutumkite manęs į neviltį bandant atrasti bendrą kalbą;

  2 ) „žmonių išdainuotas kelias“ nebuvo utopija, o metafora:) į šiuos tris žodžius koncentruotai bandžiau sutaplinti tai, kas atspindėtų daugumos Sąjūdyje dalyvavusių ir laisvę iškovojusių žmonių viltis, susijusias su Lietuvos ateities perspektyvomis, geresnio, sąžiningesnio ir atviresnio gyvenimo sau, savo šeimai ir tautai troškimu. tas viltis jie (kaip jūs ir aš) tikėjosi realizuoti per tautos atstovus – seimą, jiems jas patikėjo, tačiau „tautos atstovai“ pasirinko visai kitokį kelią, kuris, manau, visai nebuvo atsitiktinis, o gerai suplanuotas ir visos Tautos apgaulės būdu įgyvendintas (jo įgyvendinimas ir dabar tęsiasi su „integracija“ į ES, valstybės suvereniteto atidavimu bei kitokiu tautos naikinimu – plati tema);

  3 ) kalbant apie orumą aš pabrėžiau, jog turiu mintyje ŽMOGAUS VIDINĘ BŪSENĄ, o ne tai, ką jis daro. aplinkybės arba prievarta jį gali versti daryti basius dalykus, bet tai nereiškia, kad tuos dalykus darantis atiduoda savo, kaip asmenybės vertingumą. paprasčiau sakant, „niekas nebaigta, kol žmogus pats sau nepasako, kad baigta“. kol to nepadaro, niekas neprarasta. beje, tai, manau, susiję ir su tikėjimu (NE RELIGIJA), o su giliausiu žinojimu kas esi, ko sieki ir ką gali padaryti. dar platesnė tema:)

  p.s. kaip suprantu, jūs dalyvavote Sąjūdyje gana aktyviai, tai nusivylimas juo didesnis. nežinau kaip žmonės su tuo išdavystės suvokimu gyvena tiek metų. bet nėra prarasta viskas, tuo neabejoju. čia nesikalbėtume, jeigu jau būtų viskas. bent aš sau dar nepasakiau, kad „jau baigta“:)

  • Sėlis:

   Greiciausiai jis yra “lenkas”, sprendziant is klaidu, dar ne iki galo ivaldes lietuviu kalba. Turbut dar ir buvo arba tebera “dvasioje” uolus jedinstvininkas – neigia polonizacija, palaiko tamasiofskiu sutve.

   • :):

    dėkui už paaiškinimą, Sėli:) to pasakyti negaliu, bet visgi noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad būti lenku (kaip ir rusu, baltarusiu, karaimu ar dar kuo) nėra nusikaltimas – kalbėtis su visais galima – kol žmonės rodo norą suprasti kitą ir patys būti suprasti. tad vien tautiškumo pagrindu neturėtume laikyti užantyje akmens niekam. juk patys to nenorėtume?
    o paties Nepolitiko dėmesį į kalbą atkreipiau dėl to, kad nesusikalbėjimo problema, regis, yra ne tiek požiūrių skirtumo, kiek supratimo kas parašyta ar programos padaromo vertimo. tokiu atveju kalbėtis sudėtinga.

    • Sėlis:

     Kad jis “lenkas”, as nei kiek nepykstu, dziugu, kad lietuviskame patriotiniame tinklalapyje konstruktyviai skelbia savo nuomone ir kitu tautybiu atstovai, bet jis nera paprastas “lenkas” – uzstojantis arsia lenkomanu diskriminacine politika, vykdoma Vilniaus kraste ir t.t. Del to as pykstu, o ne kad “lenkas”. O ir ant Sajudzio “griezia”, pats tuo metu gal kokiai “Jedinstwo” priklause.

  • Nepolitikas:

   „rašydamas komentarus jūs kažkokia vertimo programa naudojatės?“- jokios. Tik teko praleisti 25 metus „plačioje tėvynėje“, gaila, bet man ten bendrauti lietuviškai neteko(rašyti tuo labiau). Nuo tėvu buvau atskirtas. Todėl ir yra taip, kaip yra. Bet ne tame „nesupratimas“. Aš kalbu visada tik tiesą, o Jūs išvedžiojimus:
   „1) „argumentai ir faktai“ apie Sąjūdžio moralumą yra širdyje, o praktiškiau pasakius – kiekvieno jame dalyvavusio žmogaus viduje.“ – Tai galima pateisinti bet ką. O aš Jums dar karta pakartosiu tik pagal elgesį, galima vertinti moralumą.
   „ 2 ) „žmonių išdainuotas kelias“ nebuvo utopija, o metafora:)“, na manau šito man aiškinti nereikėjo. Daug tokių girdėjau ir teko dainuoti. Siūlau dar karta perskaityti mano komentarą.
   „3 ) kalbant apie orumą aš pabrėžiau, jog turiu mintyje ŽMOGAUS VIDINĘ BŪSENĄ, o ne tai, ką jis daro.“ – tai yra tiesiog beprotybė.
   „p.s. kaip suprantu, jūs dalyvavote Sąjūdyje gana aktyviai, tai nusivylimas juo didesnis.“ – Kur mano komentaruose Jūs radot nusivylimą? Nusivylimas yra silpnybės požymis. Nors retkarčiais naudoju „nusivylimą“ tik žmogaus apibudinimui. Aš rašau tik TIESĄ. Vertinimas, argumentais ir faktais pagrista kritika yra nusivylimas? Gal pas Jūs negerai su „VIDINĘ BŪSENĄ“?

   • apie orumą, konteinerius ir popierines dešras:

    įdomią gyvenimo patirtį turite, gal verta pagalvot apie atsiminimus? tik užrašyti duokite kam kitam:) apie aukščiau paliestus dalykus, manau, toliau diskutuoti nėra prasmės.

    pastebėjau, kad polemika su manimi jums pravertė ir po kito straipsnio komentarais. dėkoju už mano nuomonės sklaidą:) komentatorių pastebėjimuose yra tiesos: po vasaros sezono vis dar nepadėjau dviračio, tad kasdien beveik prie visų konteinerių, ypač kokių atokesnių nuo gatvės, matau kokį žmogų besiknisant. ir ne kokį valkatą ar šiaip girtuoklį (kas dar irgi nėra“kaltės įrodymas“), o būtent pensininką ir šiaip padorų žmogų. pasakysiu atvirai – tai vienintelis atvejis, kai, regis, normaliomis kasdieninėmis aplinkybėmis, mano širdis iš skausmo užverda ir valdžiažmogiams aš nelinkiu nieko gero. nežinau ką padaryčiau, kad tai galėčiau pakeisti. gal todėl renku parašus referendumui, gal dėl visko. nežinau. tik leiskite jūsų paklausti: ar visa jūsų žmogiškoji patirtis, visa būtis, visa giliausia jūsų esybė – tai, kuo jūs buvote, esate ir būsite, priklauso nuo to, ar oligarchų klanas jus nuvarys prie konteinerio? jeigu tik tiek tereikia, kad jūs atiduotumėte savo, kaip žmogaus, savivertę, jums kasdienybė turėtų būti neįmanoma kančia, ne? manau, reikėtų išmokti atskirti tai kas yra mano „aš“ ir kas yra „pasaulis“, aplinkybės, klanai, buitis.
    p.s. nepagailėkime kokio lito ir parduotuvėje matydami kokią močiutę skaičiuojančią centus prie nukainotos popierinės maximos dešros. kol turime darbus ir dar galime tai padaryti.

 15. flirtas su prezidentūra:

  vienas tiesos.lt straipsnis http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/dalia-grybauskaite-visuomenininkus-visada-galima-paversti-gatves-politikais
  man priminė neseną fiasko pasibaigusią diskusiją apie “tautos prezidentą”.
  nedidelė ištrauka:
  “A. Medalinskas prisimena:
  D.Grybauskaitė pasakė, kad FNTT vadovų nušalinimą laiko teisingu žingsniu, ir išdėstė mechanizmą, kaip buvo sugalvota tai padaryti. Prieš tai paragino atsisakyti FNTT vadovų gynimo mitingo. Išgirdusi, jog nesutinku, ji pabrėžė, kad visada yra priemonių, kuriomis galima gerus visuo-menininkus paversti gatvės politikais. Tolesnė įvykių eiga parodė, jog tai nebuvo tušti žodžiai.
  Bandžiau įtikinti prezidentę, kad ją dėl FNTT vadovybės kažkas suklaidino, bet D.Grybauskaitė buvo neperkalbama. Iliustruodama, kokie nevykę yra FNTT vadovai, pokalbio pabaigoje ji mestelėjo frazę apie šių vyrų nesugebėjimą pasistatyti namą. Dar bandžiau aiškinti, kad doras pareigūnas iš algos nelabai ir gali tai padaryti, tačiau prezidentė nusuko klausimą kitur. Paskui netikėtai prabilo, kad yra ir kitų, jos teigimu, silpnų teisėsaugos pareigūnų, kuriuos irgi reikia nušalinti. Paklausta, ar tokiu laiko ir pačios paskirtą generalinį prokurorą, ji atsakė: „Prokuroro nelieskite. Jis mano.“
  Tarp pareigūnų, kuriuos reikėtų nušalinti, prezidentė įvardijo ir vieną, mano nuomone, tikrai gerai dirbančios institucijos vadovą. D.Grybauskaitė užsiminė, kaip sunku rasti tinkamą žmogų, ir netikėtai paklausė, kas galėtų jį pakeisti. Mums pradėjus svarstyti visuomenėje žinomų asmenų kandidatūras, šalies vadovė pareiškė, kad jų nepraleis Seimas. Prezidentės manymu, jeigu žmonės rašo, kalba apie partijų korupciją, jie Seimo nariams bus tikrai nepriimtini. Beje, tas teisėsaugos pareigūnas po kurio laiko iš tikrųjų paliko pareigas. Jis pats tikino darantis tai savo noru.
  Iš daugiau kaip pusantros valandos trukusio susitikimo išėjau laužydamas galvą, ką daryti su paslaptimi, kurią sužinojau, ir kaip bendraminčiams paaiškinti prezidentūros poziciją mūsų mitingo atžvilgiu.
  […]
  Mano įsitikinimu, ir judėjimas „Už teisingumą“ buvo sudorotas, sumaišytas su purvais, apjuodintas tik dėl to, jog stojo ant kelio tiems, kurie FNTT pareigūnų istorijoje griežė pirmuoju smuiku.”

  ar tiek yra pakankama viešam “flirto su prezidente” (nepamenu tikslios frazės) atsisakymui?

 16. S:

  Kai teisybę žmogus kalba, tai žiniasklaida ignoruoja visiškai. Pažiūrėkit pradžią transliacijos, salė tuščia visiškai… Melo sistema veikia ne prasčiau sovietmečio. Bet nereikia pergyvent, aš paskaitau Vaišvilos kalbas, o TV jau nebežiūriu gal tris mėnesius (išskyrus krepšinį). Atsipeikės dauguma žmonių nuo šito teatro anksčiau ar vėliau, kad tik vėlu nebūtų.

  Iš mano paimtų lapų jau trys pilni, ketvirtą renku. Kituose irgi daugelis jau perėjo į kitą lapų pusę, pažanga jaučiasi. Surinksim tuos parašus… 🙂

 17. Lina:

  GRYBAUSKAITEI IR LANZBERGIUI, AR PAMIRŠOTE?
  Williams“ atėjimo kaina: Lietuva amerikiečiams už įmonės valdymą sumokėjo 200 mln. litų; 1999 m. Mažeikių naftos perdirbimo įmonė patyrė 89,8 mln. litų nuostolį, 2000 m. – 147,6 mln. litų, 2001 m. – 287,7 mln. litų, 2002 m. – 185,2 mln. litų; Kai įmonę „Williams“ pardavė, „Mažeikių nafta“ jau pirmaisiais metais gavo 275,2 mln. litų pelną.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: