Z.Vaišvilos spaudos konferencija: Kaip kuriama valstybės užvaldymo sistema (video) (70)

Zigmas Vaišvila | Alaks.lt

Zigmas Vaišvila

Spalio 1 d. Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila Seime surengė spaudos konferencija „Kaip kuriama valstybės užvaldymo sistema“.

Šioje spaudos konferencijoje Z.Vaišvila apžvelgė baudžiamojo proceso pakeitimus ir kitas prielaidas, kurių dėka, pasak signataro, buvo sudarytos sąlygos faktiniam valdžios savavaldžiavimui, kuris jau viešai yra pavadintas valstybės užvaldymu.

„VSD vaidmuo valstybėje, FNTT vadovų atleidimo aplinkybės, Snoro ir Ūkio banko administravimas, Sausio 13-osios ir Medininkų žudynių bylų eiga – visa tai jau tik pasekmės. Kažkas kūrė ir kuria, įgyvendina valstybės užvaldymo sistemą, kuriai teisines priemones suteikia ir Seimas, kaip įstatymų leidėjas priimantis neapgalvotus įstatymus, pasiūlytus dažniausiai Lietuvos Prezidentės“, – teigė Z.Vaišvila.

Tiesioginę spaudos konferencijos transliaciją galima buvo stebėti ČIA arba ČIA.

Vykstant spaudos konferencijai jos dalyviams galima buvo internetu pateikti klausimus.

Nuoroda į klausimų uždavimo sistema (veikė spaudos konferencijos metu) ČIA.

Žiūrėkite spaudos konferencijos tiesioginės transliacijos iš Seimo vaizdo įrašą:

Skelbiame Z.Vaišvilos spaudos konferencijoje Seime 2013-10-01 d. perskaityto pranešimo tekstą:

Z.Vaišvila. Kaip kuriama valstybės užvaldymo sistema

Prabilome apie neteisėtą valstybės užvaldymą ir Prezidentės D. Grybauskaitės vaidmenį šiame procese. Pagal užimamas pareigas p. D. Grybauskaitė mūsų valstybės šachmatų lentoje – ne rikis ir ne žirgas, ir net ne bokštas, o valdovė. Manau, ne tikra, o valdoma. Tad kas karalius? Manau, kad tai nėra Žvalgybos koordinacinė grupė. Tai tik statytiniai. Todėl, kad tikriesiems valdovams taip atsiskleisti neatsargu, o šis aštuntukas, bent tie, su kuriais susidūrė visuomenė, yra silpni. Tai reiškia, statytiniai. Valstybei išskirtinai svarbioms struktūroms – VSD, Generalinei prokuratūrai, Policijos departamentui, gali vadovauti tik tie, kas turi politinį ir profesinį stuburą. Tik tie, kas supranta savo atsakomybę dėl paskirtų pareigų vykdymo ir tai, kad nė vienas valstybės pareigūnas, neatmetant valstybės vadovo, nėra karaliai visam laikui.

Sąjūdžio metais neįsivaizdavome, kad politikai galėtų žmonėms meluoti. Kandidatė į Lietuvos Prezidentus D. Grybauskaitė, būdama visiškai nepatyrusi politikoje (valdininkės paskyrimas į eurokomisarus nėra politinė veikla), atsakydama į V. Savukyno klausimą, kas tie negeriečiai, užvaldę Lietuvą, LTV laidoje „Duokim garo!“ išsitarė, kad iškart po rinkimų rezultatų paskelbimo ji išvardins visą jų šimtą. Aukščiausias valstybės pareigūnas pradėjo kadenciją nuo melo – netęsėjo viešo išskirtinai svarbaus pažado rinkėjams. Tuo ir baigėsi pasaka apie D. Grybauskaitės nepriklausomumą. Baigėsi net neprasidėjusi. Tad kodėl turėtume ja tikėti? Vertinkime konkrečius Prezidentės veiksmus, nes darbų valstybės labui nelabai matosi. Kalbėsiu apie tai, kas D. Grybauskaitei sutelkė praktiškai neginčijamą valdžią ir su kuo betarpiškai susidūriau pats. Todėl galiu tai vertinti ne tik savo žiniomis, bet ir savo patirtimi.

Svarbiausiu instrumentu šiai galiai sutelkti Prezidentės rankose, neturint jokių demokratinėse visuomenėse būtinų valdžios pusiausvyros instrumentų, tapo prokuratūra, faktiškai valstybėje jau pakeičianti net teisingumą turinčius vykdyti teismus. Jėgai užtikrinti dar būtinas Policijos departamentas, slaptumui ir efektyvumui, o svarbiausia gąsdinimo atmosferai palaikyti – VSD, kriminalinė policija, STT ir FNTT, t.y. jėga ir specialiosios struktūros. Tada galima ir Seimą priversti įteisinti įstatymais viską, ką tik panorėsi.

Prezidentės D. Grybauskaitės žygis į šių pozicijų užėmimą prasidėjo nuo jos inicijuoto ČŽV kalėjimų Lietuvoje skandalo. Šiuo pretekstu KAM Antrojo operatyvinių tarnybų departamento (AOTD) direktoriaus pavaduotojas žvalgybai G. Grina 2010 m. balandžio 9 d. buvo paskirtas VSD generaliniu direktoriumi. Kalbant apie sveiką valstybės požiūrį į spectarnybas, spectarnybos vadovas neskiriamas iš konkuruojančios spectarnybos. Sveika jų konkurencija, o ne susiliejimas – yra nerašyta ir sveiku protu pagrįsta taisyklė, kurią supranta tai išmannačios valstybės. Šiuo atveju to paties AOTD kadrais pakeisti net visi VSD vadovo pavaduotojai. Logika atvirkštinė sveikai. Reiškia, konjunktūrinė.

2010 m. birželio 16 d. Generaliniu prokuroru paskirtas D. Valys. Nenuostabu, kad psichologiškai atlaikyti tokį karjeros šuolį gali ne bet kas. Ypač jei paskyrimo sąlyga yra besąlygiškas paklusnumas, dėl ko apie 40 prokurorų to atsisakė. Negirdėjau, kad skirtųsi Prezidentės ir Generalinio prokuroro nuomonės.

2011 m. vasario 25 d. Prezidentei pavyko Generaliniu policijos komisaru paskirti S. Skvernelį. Lyginant su atsistatydinusiu garbingu profesionalu V. Telyčėnu, p. S. Skverneliui vien šiemet būtų buvę garbinga atsistatydinti bent tris kartus. Liudytojo M. Žalimo bylos pretekstu iš generalinio policijos komisaro pavaduotojo pareigų išspaustas V. Račkauskas. Beje, jis perdaug aktyviai kuravo Operos ir baleto teatro bylą. Tačiau š.m. liepos 1 d. reorganizavus Policijos departamentą kriminalinės policijos vadovu paliktas A. Matonis, nors LGGRTC paskelbė, o direktorė B. Burauskaitė pakomentavo, jog šis KGB pareigūnas pažeidė liustracijos įstatymo reikalavimus. Pats A. Matonis viešai prisimelavo, jog buvo gavęs tuometės mūsų Vyriausybės pavedimą likti dirbti Druskininkų KGB skyriuje. Štai tokie kadrai tinka mūsų Prezidentei – A. Matonis valdomas tiek dėl liudytojo M. Žalimo bylos, tiek dėl darbo KGB po Kovo 11-osios, Sausio 13-osios. Jis dirbo KGB iki pat 1991 m. rugpjūčio pučo Maskvoje pabaigos. Brolio J. Matonio, tuomečio VRM ministro pavaduotojo, dėka per keletą dienų A. Matonis iš KGB peršoko Druskininkuose į mūsų policiją.

Apie FNTT vadovų pakeitimą ir Prezidentės patvirtinimą dėl jos telefoninio pokalbio su V. Gailiumi, vidaus reikalų ministro R. Palaičio buvimą „ne prie ko“ žinome visi, išskyrus tuos, kurie to nenori žinoti. Pvz., A. Kubilius ar V. Landsbergis, „Karštas komentaras“. Pakeistas ir STT vadovas. Ko betrūksta? Pakeisti įstatymus, kad VSD būtų laisvas nuo „nereikalingų darbų“ valstybei, ir suteikti prokuratūrai įgaliojimus, kuriais remdamasi prokuratūra taptų aukščiau teismų. Šis procesas po D.Valio paskyrimo ir prasidėjo.

Visų pirma, aukojant valstybės interesus tiriant nusikaltimus žmoniškumui ir valstybei, Prezidentės iniciatyva Šv.Kalėdų išvakarėse, kada Seimo nariai jau galvojo apie artėjančią metų šventę, 2010 m. gruodžio 23 d. Seimas priėmė įstatymą Nr. XI-1264 dėl baudžiamojo proceso kodekso 165 str. pakeitimo, kuriuo iš VSD atimtos ikiteisminio tyrimo funkcijos. Tokiu būdu nuo 2011 m. vasario 1 d. Lietuvoje neliko ikiteisminio tyrimo įstaigos, tiriančios nusikaltimus žmoniškumui ir valstybei. Nežinau tokios kitos bevalės ir savo noru nusiginklavusios valstybės. Valstybės saugumo departamentas iki nurodytos dienos visą atliekamų ikiteisminių tyrimų medžiagą perdavė ikiteisminius tyrimus kontroliuojantiems prokurorams, kurie priėmė sprendimus dėl ikiteisminių tyrimų tolesnio atlikimo ar jų užbaigimo. Tokiu būdu valstybė prokurorus vienus paliko džiaugtis šių nusikaltimų tyrimu. O Seimas į tai nekreipia dėmesio nei po mano raštų Seimo Pirmininkei I. Degutienei, nei po mano kalbos Seime š.m. sausio 13 d. Tačiau kiek darbo atkrito VSD – atsirado laiko net FNTT skandalui organizuoti ir aibei kitų veiklų, apie kurias viešai kol kas nežinome.

Po to sekė kiti BPK pakeitimai dėl prokurorų teisės mūsų valstybėje spręsti – pradėti ikiteisminį tyrimą ar ne. Netgi tais atvejais, kai teismai panaikina prokurorų atsisakymus pradėti ikiteisminį tyrimą. Priminsiu, kad BPK 168 str. 1 d. nustato, jog ikiteisminį tyrimą atsisakyti pradėti galima tik tuo atveju, kai nurodyti duomenys apie nusikalstamą veiką yra akivaizdžiai neteisingi ar yra aiškios BPK 3 str. 1 d. nurodytos aplinkybės (nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių; senatis; nusikaltusio amžius ar mirtis; kai kuriais atvejais – nukentėjusiam susitaikius su kaltinamu asmeniu; pagal kai kurias nusikalstamas veikas nėra nukentėjusio skundo ar prokuroro reikalavimo; jau yra dėl to įsiteisėjęs teismo sprendimas; kitos, labai konkrečios kodekse numatytos aplinkybės). Prokurorai atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą po 2-3 kartus net po teismo nutarčių, panaikinusių jų atsisakymus, prisidengdami formaliu BPK 3 str. 1 d. nurodytu teiginiu, kad nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Neretai nesivarginama net pateikti motyvus, nors tai privaloma. Tokiu būdu prokurorui suteikta galimybė ignoruoti net teismo nuomonę, nors Lietuvos įstatymai nustato, jog įsiteisėję teismo sprendimai (nutarys) privalomi visiems asmenims. Tiesiog BPK po šių pataisų nebesuteikia teismui teisės įpareigoti prokurorą atlikti šiuos veiksmus – pradėti ikiteisminį tyrimą.

Negana to, Prezidentės kadencijos metu BPK pakoreguotas taip, kad pareiškėjui, pagal kurio pareiškimą buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, prokuroras privalo tik pranešti apie šio tyrimo nutraukimą, bet nepateikti patį nutarimą. Ryškėja ir prokurorų tendencija siekti, kad pareiškėjas, jų nuomone, neturi teisės skųsti prokuroro nutarimo dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo. Nutarimo dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo prokurorai (tiesa, ne visi) taip pat siekia nepateikti pareiškėjui. Teismai tai vertina prieštaringai – vieni teisėjai mano, kad pareiškėjas gali skųsti prokuroro sprendimą dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo, kiti mano priešingai. Logikos ieškoti neverta – jei BPK suteikia teisę pareiškėjui skųsti prokuroro ar ikiteisminio tyrimo pareigūno atsisakymą pradėti ikiteisminį tyrimą, tai jokia logika vadovaujantis negalima atimti iš pareiškėjo teisę skųsti prokuroro nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą, pradėtą pagal pareiškėjo skundą. Tačiau Prezidentės D. Gybauskaitės kadencijos metu ši logika nustojo veikti.

Tokiu būdu Prezidentės D. Grybauskaitės vadovavimo valstybei metu Lietuvoje atsirado dvejopas teisingumas – pagal teismus ir pagal prokurorus. Tokio teisingumo supratimo baudžiamajame procese nebuvo net tarybiniais metais. Štai dėl ko tokia svarbia tapo Generalinio prokuroro kėdė. Įdomu, kiek Seimo narių suprato, dėl kokių BPK pataisų jie balsavo? Bijau, kad tik Teisės ir teisėsaugos komiteto pirmininkai St. Šedbaras ir J. Sabatauskas, šiame poste keičiantys vienas kitą priklausomai nuo Seimo rinkimų rezultatų. Štai ką reiškia mechaninė balsavimo mašina, turinti formaliai „įveikti“ beveik 1000 įstatymų kiekvieną Seimo sesiją. Pasikuklinsiu dėl savo, neteisininko, raštų Seimui dėl šių aplinkybių, tačiau atkreipsiu dėmesį į tai, kad dėl to į Seimą ne kartą kreipėsi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Tačiau Seimas į tai dėmesio nekreipia. Pateikė Prezidentė įstatymo projektą – Seimas kaip kareivis atsako: Klausau! Seimas tapo tikru kareiviu, vykdančiu mūsų vyriausiojo kariuomenės vado įsakymus beatodairiškai ir nemastant. Tačiau Seimas privalo būti Tautos atstovybe, o ne kareivis. Beje, kareivis taip pat turi mąstyti.

Jau esu kalbėjęs apie savo patirtį šio pobūdžio prokuratūros vinguriavimuose dėl Sausio 13-osios bylos ir A. Paleckio veiklos, kurią toleruoja ne tik VSD, Prezidentės ir nemastančio Seimo dėka atsikratęs pareigos tirti nusikaltimus prieš valstybę, bet ir išoriškai tylinti Prezidentė. Prokuratūros atsisakymus tirti A. Paleckio galimai nusikalstamas veikas pagal BK 154 str. 1 d. (šmeižimas), 155 str. 3 d. (įžeidimas), 313 str. 2 d. (mirusiojo paniekinimas), 118 str. (padėjimas Rusijos ir Sausio 13-osios bylos įtariamųjų veiklai prieš Lietuvos Respubliką) kaip pareiškėjas skundžiau teismui. Pernai Vilniaus apygardos teismas tenkino mano skundą ir panaikino apylinkės teismo nutartį bei prokurorų atsisakymus pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šių galimai nusikalstamų veikų, konstatuodamas, kad prokurorai nepagrįstai tai padarė. Tačiau ir po to tas pats prokuroras surašė identišką atsisakymą pradėti ikiteisminį tyrimą, kurį visų instancijų teismai paliko galioti. Beje, dėl šių veikų, skirtingai nei dėl šių nusikaltimų neigimo, už ką nuteistas A. Paleckis, numatomas žalos atlyginimas nukentėjusiems. Nesuprantu Sausio 13-osios brolijų tylos šiuo klausimu. Man gėda dėl kolegės signatarės ir garbės savanorės, buvusios krašto apsaugos ministrės R.Juknevičienės rašto mūsų savanoriams, kad ši ministerija nesikreips į prokuratūrą dėl savo pirmųjų pareigūnų – pasieniečių ir savanorių šmeižimo ir įžeidimo. Ar galima dar žemiau nusileisti moralės požiūriu dėl politinės konjunktūros?

Ar gali toks likimas ištikti tyrimą be politinės įtakos? Negali. Šią nuomonę sustiprina ir paskutinis Generalinės prokuratūros atsakymas į mano kaip signataro paklausimą dėl Sausio 13-osios bylos – atsisakyta pateikti pavardes tų 15 kolaborantų, kurių atžvilgiu Generalinė prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą tuo pretekstu, kad jie patys nešaudė mūsų žmonių. Paaiškinta, kad dėl M. Gorbačiovo apklausos kreiptasi į Rusiją, bet negirdimas mano prašymas dėl to kreiptis į Vokietiją. Ačiū Dievui, dar nepanaikinti įtarimai buvusiam D. Grybauskaitės viršininkui Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje perversmininkui V. Lazutkai, tačiau neatsakoma, kodėl dėl jo išdavimo nesikreipiama į A. Merkel vadovaujamą Vokietiją. Nemanau, kad garbinga ir pilietiška taip išsisukinėti. Primenu ir prokuroro pareigas, nustatytas įstatymo. Kreipsiuosi į Generalinę prokuratūrą dar kartą, ir tik viešumas, manau, leis garbingai, o ne konjunktūriškai Lietuvai baigti šią bylą. Prezidentė privalo paaiškinti, kodėl stengiamasi išsukti nuo teisingumo kolaborantus, be kurių ši TSRS agresija visam pasauliui būtų buvusi atvira karinė svetimos šalies kariuomenės intervencija. Beje, mano žiniomis, artėjant Prezidento rinkimams, Sausio 13-osios byloje galime sulaukti dar ne tokių „minties vingių“.

Ši spaudos konferencija nėra skirta p. D. Grybauskaitės jautrumui dėl jos biografijos. Tačiau Prezidentės jautrumas Sausio 13-osios bylos klausimams taip pat tampa akivaizdus. Tikiuosi, kad nurodymas VSD darbuotojams nebendrauti su visais buvusiais VSD darbuotojais nėra susijęs su mano asmeniu. Tačiau aplinkybės, susijusios su mano kalba š.m. Sausio 13-osios minėjime Seime, leidžia pagrįstai tuo suabejoti. Š.m. sausio 13 d. prieš Seimo posėdį man nepavyko išsiųsti savo kalbą nė iš vieno mano naudojamo elektroninio adreso, tačiau pavyko tai padaryti iš ne mano adreso. Neaptarinėsiu, pvz. įsilaužimų į mūsų šeimos draugų automobilius po jų apsilankymų mūsų namuose. Tačiau kalbėsiu apie Generalinės prokuratūros pakartotinį atsisakymą pradėti ikiteisminį tyrimą po to, kai Vilniaus apygardos teismas panaikino jos atsisakymą tai daryti pagal medžiagą, kurią Generalinei prokuratūrai persiuntė ne Z. Vaišvila, o Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Pirmininkas G. Kryževičius.

2013-08-22 d. mano spaudos konferencijoje Seime „Melas buvo, yra ir bus melas“ paaiškinau tiesos apie D. Grybauskaitę sakymo kainą ir aplinkybes, suvienijusias, atrodytų, labai skirtinas jėgas – nuo finansų ministerijos, kuriai AB „Oruva“ bankroto bylos metu vadovavo ministrė D. Grybauskaitė, iki brolių Matonių – buvusio vidaus reikalų ministro pavaduotojo, dabar UAB „Skomė“ ir UAB „Baltic arms“ direktoriaus Juozo Matonio ir Lietuvos kriminalinės policijos vadovo Algirdo Matonio. Matonių šeimos interesas – išsaugoti 2009 m. pavasaryje iš kitų UAB „Skomė“ akcininkų galimai nusikalstamai J. Matonio ir bendrininkų perimtą apie 35 mln. Lt vertės turto valdymą, dėl ko Vilniaus apygardos prokuratūra pernai rugsėjyje pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal BK 184 str. 2 d. (turto iššvaistymas dideliu mastu) ir 300 str. 3 d. požymius (galimai suklastotų dokumentų panaudojimas padarant didelę žalą).

Manau, šios aplinkybės ir įtikėjimas visišku nebaudžiamumu paskatino J. Matonį imtis drastiškų ir dar neregėtų veiksmų teismuose. Nors neišnagrinėtų civilinių bylų medžiaga yra nevieša, t.y. neprieinama ne bylos dalyviams, tačiau J. Matonis su bendrininkais nusprendė kitaip. Po minėto ikiteisminio tyrimo dėl galimai nusikalstamų J. Matonio veikų pradėjimo jau pernai lapkrityje patyriau neregėtus įspūdžius teismuose. Tarpusavyje susiję oponentai į civilines bylas pradėjo teikti medžiagą iš kitų teismuose neišnagrinėtų bylų, kurių dalyviais jie nėra. Pademonstruota net informacija iš civilinės bylos, kurios ieškinys dar teismo nebuvo priimtas nagrinėjimui, taip pat informacija iš LITEKO sistemos, kuri prieinama tik teisėjams ir siauram kitų asmenų ratui, tačiau ne UAB „Skomė“ direktoriui ar advokatams. Akivaizdžiai šališka teisėja po pareikšto jai nušalinimo, nenusišalino ir tame pačiame teismo posėdyje pradėjo bei baigė nagrinėti bylą iš esmės. Trijuose teismo posėdžiuose oponentai pateikė raštiškus atsiliepimus į mūsų procesinius dokumentus, paruoštus išvakarėse ir pateiktus teismui tame pačiame posėdyje, bei atvirai teismui pareiškė, kad jie iš anksto žinojo, kokį dokumentą mes pateiksime teismui, žinojo ir jų turinį. Raštiškuose atsiliepimuose į mūsų dokumentus net nurodė, kokiais įstatymo pagrindais mes remiamės, kokiais – ne.

Po tokių stebuklų fejerverko pateikėme medžiagą apie tai Lietuvos Aukščiausio Teismo Pirmininkui G. Kryževičiui, kuris, siekdamas išsiaiškinti galimą neteisėtą LITEKO duomenų naudojimą ir informacijos bei dokumentų iš neišnagrinėtų bylų neteisėtą patekimą pašaliniams asmenims bei jos naudojimą teisme nagrinėjamose bylose, kreipėsi ne tik į teismus ir Nacionalinę teismų administraciją, atsakingą už LITEKO sistemą, bet ir į Generalinę prokuratūrą. Tačiau prokuratūra atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą. Š.m. rugpjūčio 28 d. Vilniaus apygardos teismas panaikino Generalinės prokuratūros atsisakymą ir nurodė, kad neteisėtai gautos informacijos panaudojimai teisme yra akivaizdūs faktai ir kad būtina tirti, iš kur ir kaip nurodyti asmenys gavo šią informaciją. Tačiau, kaip ir A. Paleckio atveju, Generalinė prokuratūra, ignoruodama teismo nuomonę ir vėl nesiaiškinusi, iš kur nurodyti asmenys neteisėtai gavo ir naudojo informaciją bei dokumentus iš kitų neišnagrinėtų bylų, vėl atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą.

Tokios Prezidentės inicijuotų ir Seimo priimtų BPK pakeitimų pasekmės, po kurių Lietuvoje atsirado dvejopas teisingumas – pagal teismus ir pagal prokurorus. Noriu – tiriu galimai nusikalstamas veikas, noriu – netiriu. Š.m. rugsėjo 24 d. “Respublikos” dienraštis aprašė identišką situaciją dėl Generalinės prokuratūros trijų atsisakymų tirti galimai nusikalstamas Lietuvos banko darbuotojų veikas dėl netinkamos Ūkio banko priežiūros. Ir vėl tas pats scenarijus – teismai naikina prokurorų atsisakymus pradėti ikiteisminį tyrimą, o prokurorai bruka savo teisingumą – netirsime. Seimas tyli.

Šiomis dienomis žiniasklaida Snoro ir Ūkio bankų administravimus taikliai pavadino valdžią užgrobusios  komandos karo grobiu. 2003 m. lapkrityje analogiškas kaip Snoro banko atveju scenarijus buvo pritaikytas ir mano vadovaujamai UAB „Parex Lizingas“. „Parex“ grupė kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą dėl šios įmonės veiklos tyrimo – jei paaiškėtų, kad ieškinys teisingas, tai buvo reikalaujama mane nušalinti nuo direktoriaus pareigų. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių būdu išsprendė visą bylą – nušalino mane nuo pareigų, netyręs bylos, paskyrė turto administratorę. Ši sutiko su „Parex“ grupės ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Parex lizingas“. Identiškas scenarijus pakartotas iškeliant bankroto bylą Snoro bankui. Abiem avėjais, visų pirma, pulta naikinti ir išvežti dokumentus. Tik skirtingai nuo Snoro banko atvejo UAB „Parex lizingas“ atveju mums pavyko apskųsti Vilniaus apygardos teismo nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo. Lietuvos apeliacinis teismas bylą sustabdė, paskyrė ekspertizę. Ekspertizė nustatė, kad nebuvo jokio pagrindo UAB „Parex lizingas“ bankrotui. Atstačius pusiausvyrą, ginčus baigėme taikiai. Žiniasklaida apie Zigmo atleidimą iš UAB „Parex lizingas“ direktoriaus pareigų skelbė plačiai, tačiau apie tai, kuo baigėsi ši istorija, nutylėjo.

Snoro banko atveju už kažkieno karo grobį mokėsime mes visi, mokesčių mokėtojai. Snoro banko kreditoriai, sukūrę asociaciją savo interesų gynimui, buvo greitai nuraminti, nes pradėjo nebelaimėti savivaldybių ir valstybės skelbiamų konkursų. Todėl negaliu nesutikti su V. Gailiaus nuomone apie valstybės užvaldymą. Tačiau VSD vis tik yra tik vienas įrankių. O Prezidentė D. Grybauskaitė tikrai nėra „ne prie ko“.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , .
Kolumbas 2019 keliautojai_Alkas-baneris-468x60

70 komentarų

 1. medus:

  prieš pat paskutinę signataro spaudos konferenciją buvo kilusi idėja, jog atsirastų norinčių signataro konferencijose dalyvauti gyvai. regis ir šį kartą nepavyks, nes ten turbūt reikalingi leidimai į seimą ar pan., kas turėtų būti tvarkoma iš anksto. su darbais irgi turbūt daug kam reikėtų paderinti. tačiau ateičiai, jei norinčių dalyvauti būtų, tam reikalui galime sukurti el. pašto adresą, į kurį nusiųstume savo pageidavimą dalyvauti, o bendrą sąrašą pateiktume alkui, kuris perduotų signatarui (dėl leidimų). gal atsirastų ir koks paprastesnis būdas, pamąstykim. kokios idėjos? žinoma, jei entuziazmas nepradingo.

 2. Zigmas Vaišvila:

  Atsiprašau, šį kartą nespėjau, nes ir prašyta buvo suorganizuoti prieš keletą dienų. Tačiau manau, kad tai įgyvendinsime. Iki rytojaus

 3. pensininkas:

  Zigmai,esi šaunuolis. Bet laukiu kada šalia Jūsų sėdės TS ir ULL atstovai arba bent konferencijų salėje.
  Tautiečiai tinklapyje peticijos pasirašykime Zigmo peticiją “Susigrąžinkime valstybę”. Ją pasirašė vos 600 Tautiečių. Nesnauskite.

 4. Nepolitikas:

  Vaišvila geras politikas. Jis rodo, kaip valdžia turi bendrauti su piliečiais, kaip galima svarstyti valstybės reikalus(paprastai, operatyviai ir t.t.), jeigu nėra melo. „Medui“ nepritariu: „dalyvauti gyvai” – reiškia sugriauti konferencijos pagrindinį dalyką, iš konferencijos padaryti „neaiškų“ klausymų ir pasiūlymų svarstymą Konferencija yra paskaita(įsitikinimų dėstymas), o ne susirinkimas, ar mitingas, kur vienas durnas gali užduoti tiek „klausimų“, kad visa mokslo akademija neatsakys. Man jau senai aišku „Kaip kuriama valstybės užvaldymo sistema“, labai tiksliai aprašyta vieno profesoriaus straipsnyje „Korupcijos pagrindai“( http://korupcija.puslapiai.lt), pavadinimas tik kitoks „Valstybės sunaikinimo mechanizmas – Korupcija“. Jis, kritikuoja Vakaru pakišta, korupcijos apibrėžimą ir kaip Z. Vaišvila tiesiogiai paroda – tai įstatymai(o ne kyšiai, papirkimas ir t.t.), kurie prieštarauja Konstitucijai. Sėkmės ir Sveikatos gerb. Vaišvilai.

  • medus:

   “nepolitike”, dėkoju už jūsų nuomonę. norėčiau šį tą patikslinti apie savąją.

   kaip matėte, konferencijų salė yra patalpa su daug kėdžių, kurios dažniausiai būna tuščios. ne todėl, kad niekam neįdomu, o todėl, kad visi bijo. nebijo tik saugiai pasėdėti prie kompiuterio, palinksėti pritariamai arba su abejone ir parašyti “gudrų” komentarą. tada jau gerai – gyvenu. aš gyvenimą matau šiek tiek kitaip ir todėl išreiškiau savo norą daryti tai, ką manau esant prasminga ir gyva. taigi:

   1 ) aš nieko, juo labiau, mitingo, konferencijoje neorganizuoju. tik atkreipiu dėmesį į tai, kad jeigu yra mane dominatis pranešėjas ir patalpa su daug kėdžių, aš norėčiau vienoje jų būti ir klausyti gyvai. jei atsirastų norinčių užimti daugiau kėdžių, juo smagiau;

   2 ) konferencija nėra “kiekvieno durno” arena – kvaili klausimai pasitaiko ne taip dažnai. be to, nemanyčiau, kad signataras nepajėgus “apsiginti” nuo kvailų klausimų, o į protingus atsakyti. daugiau nei pajėgus, manyčiau.

   taigi, kiekvienas laisvas elgtis kaip tinkamas, nematau jokios problemos. keista, kad jūs į tai pažiūrėjote kaip į privalomą “užklasinę” veiklą.

   p.s. skaitydamas knygas nepamirškite pasidaryti savo išvadų. jei konferenciją matote kaip įsitikinimų/pažiūrų dėstymą, ją ypač sveika klaustyti tiems, kurių pažiūros žiūri į tą pačią pusę 🙂

 5. Zigmai – tu esi aklas. Mūsų valstybė jau seniausiai yra užvaldyta. Mes visi čia Vilniuje esame paversti įkaitais susodintais ant didžiulės parako statinės. O kada ta statinė driokstelės nuo mūsų jau nebepriklauso. Vilnius yra paverstas neokomunizmo židiniu. Jame įvykdyta Vilniaus lenkams gražintinų žemių pakartotinė kolektyvizacija. Žemė, kaip privati nuosavybė – yra paversta iki absurdo kolektyvizuota nuosavybe. Ji praktiškai neeksploatuojama. Žemės mokesčiai už ją praktiškai (didžiąja jos apimtimi nesurenkami) . Neokomunistinė LR vyriausybė randasi aklavietėje, nes nežinoma kaip išbristi iš šito liūno. Juk kažkas už kelis dešimtmečius vykdytą atrankinį tautinį – ekonominį genocidą turi atsakyti? Kas atsakys už išparceliuotas lenkų žemes? Ir kas svarbiausia, kuo atsiskaitys? Juk tai kuo tikriausias apiplėšimas?

  • Nepolitikas:

   „Zigmai – tu esi aklas. Mūsų valstybė jau seniausiai yra užvaldyta.“ Kodėl taip grubiai? Taip, jūsų tiesa: „Mūsų valstybė jau seniausiai yra užvaldyta“, bet kiekvienas pradeda tai suprasti, kad susiduria su melu. Todėl praregėjimas ateina skirtingai.

 6. didysis(mažasis?) brolis:

  fantastinė nekontroliuojama visuotinio sekimo mašina: telefonas, emailas, draugai, automobiliai? kas dar? kas tiki, kad kai kam panorėjus nėra (ar negali būti) bet kada sekami? ir tai vadinama demokratija?:) utopija masėms.

 7. Juliui:

  Tai lėk Juliau iš Vilniaus ir kuo toliau. Man bus daugiau plytų iš susprogusio Vilniaus.

 8. retorinis klausimas:

  Ar mūsų valstybėje, be gerb. Z.Vaišvilos ir keleto mūsų pačių- Alką skaitančių – dar kam nors aktualios ir įdomios šios temos, kurias nuolat primena gerbiamas Signataras? Kažkaip kuo toliau, tuo niūriau darsosi…
  Ar įsigali visuotinė baimė, ar visiems (t.y. didžiajai daugumai)- tiesiog “dzin”?

  • rūpi:

   rūpi, dar ir kaip rūpi, ypač tiems, kurie turi ką slėpti – pažiūrėkit ekspertuose – šlamštas liejasi laisvai. kol tikima, kad praeis tylomis (pvz. alke) – tylima, o kai išplaukia į “platesnius vandenis” (kaip ekspertai), tuoj išlenda hienų sutartinė. ir tai dar tik pradžia.
   be to, alke autorius matosi vos užmetus akį į piktogramą, tai kai kurie personažai privengia:) o hienų chorai – gerai – puola tą, kuris pavojingas, nesusilaiko. tai tik daugiau dėmesio temai, nieko tokio.

  • Aurelija:

   Aktyviausiai ir… į intelektualiausiai pilietiškumo poziciją gina http://www.tiesos.lt.

   • medus:

    ko jau ko, o jumoro tiesos.lt turi – žinote, kaip savo tinklapyje pavadino šią signataro konferenciją? ogi taip – “Zigmas Vaišvila: Dalios Grybauskaitės šachmatų partija užvaldant valstybę” 🙂 vietoj signataro, aš pareikščiau savo autorines teises į originalų pavadinimą ir pareikalaučiau pasitaisyti..nors yra racijos ir šioje interpretacijoje:)

 9. bet:

  kur tie mūsų visi kiti signatarai?Kuo jie užsiėmę?Kaip jie atlieką pareigą savo valstybei ir Tautai?
  Signatarų rūmai,kiek jie veikla gyvybingi yra?

 10. Rasai:

  važiavau ir galvojau apie tai, ką šiandien anksčiau parašėte. prisiminiau savo “pradžiamokslį” alke, kai jūsų komentarai man buvo tyro oro gurkšnis ir nebloga mokykla. nepraraskite šito, net jei mankurtiška visuomenės dalis galbūt ir išvargino. tiesa turi būti pasakyta, ji gali kam nors padėti, kaip padėjo man. vienas gilus žmogus yra pasakęs: “kiek atiduodi, tiek tavęs ir lieka” (turbūt daugelis spės kas). kartais trūksta jūsų komentarų, nedinkite.
  p.s. jei apsilankysite ekspertuose (o vertėtų), atkreipkite dėmesį į komandą, prasidedančia IP 84.15 … … – aš turiu savo idėjų kas tai per įstaiga, bet garsiai kol kas nesakysiu. darbą dirba žmonės, o ne užsiima “tuščiu tiesos sakymu” 😉

  • Medui:

   🙂
   Visada džiaugiuosi, kad atsiranda nors vienas drąsus žmogus, kuris nebijo sakyti Tiesą ir ją kartoti tiek , kiek reikia , kad kas nors išgirstų. Dėl to kuo didžiausia pagarba gerb. Signatarui. Pasakyta būna viskas, kas reikalinga. Ką daugiau bepridurti? Ir komentarų, kartais atrodo, net nebereikia (beje, su keletu “mielų” “kolegų” tiktrai nesivelsiu į kvailas beprasmiškas diskusijas), nes ir taip viskas aišku. Nebe mes Signataro iškeltais klausimais turim diskutuot (dažnai – ir ne į temą), o tuo turi užsiimti rimtos kompetetingos įstaigos.
   Nežinau, kodėl Jums pasirodė, kad “dingstu”:) Tiesiog gal neesu nuolatinė komentarų rašinėtoja:) Deja, dėl laiko stokos tikrai negaliu ištisom parom sėdėt internete. Viena – domėtis, skaityti, ieškoti info, kas kita – rašinėti… Atsiprašau… tam kartais reikia papildomo brangaus laiko:)

   • medus:

    manyčiau, kad ne visiems viskas taip aišku – užklysta čia kartais koks “abraomas”, pasiklydęs kelyje į anapus, tai gailestingas komentaras gali žmogų grąžinti į kelią:)

    o jei rimtai, manau, kad visiškai nebepakanka pasidžiaugti Signataru ir jo nenuilstamu tiesos siekiu – tai yra yra kiekvieno iš mūsų reikalas. manau, kad laikas atsisakyti “vadukų” ir “dievukų”, kurie mus išgelbės, ieškojimo – kiekvienas nešame savyje tą pačią atsakomybę. tik kaip ją realizuoti, klausimas.

    • realizavimas:

     Teoriškai įmanoma realizuoti per savo išrenkamus atstovus į Seimą, savivaldybes- jei kalbam apie tiesos paieškas, o jei dar tiksliau – apie teisingos, ne korumpuotos valdžios (ne)galimą turėjimą. Klausimas: ką išsirenkame ir ką turime? Jei Jūsų ar manęs priešrinkiminiai partijų “pasipudravimai” ir rožinių pasakų sekimas neveikia, tai daugumą , pripažinkim, paveikia. Juokinga ir graudu, kai ateina politmafijozas į susitikimą su būsimais rinkėjais ir pirmiausiai pareiškia, kad pirmas jo darbas Seime- kova su korupcija ir teisingumo atstatymas. Šablonas – saldainiukas, kurio eilinis rinkėjas labiausiai laukia ir sulaukia. Tada nebereikia jokių įrodymų, nebereikia ilgalaikio patikrinto kandidato patikimumo, lieka tik aklas balsavimas. O rezultatas? Mūsų, atsakingai ir blaiviai mąstančių, balsai paskęsta ir liekam stebėti, kaip politinė mafija atsidengia tikruosius veidus ir įsitvirtina savo galias tiek įstatymų lygmenyje, tiek nebaudžiamame nesiskaityme su įstatymais. Triuką sėkmingai naudoja jau ne be tik Seimo ar kitų instancijų valdininkai, bet ir prezidentė: Tautos valia referendume- nusispjaut, teismų sprendimai (FNTT atveju) – nusispjaut, Seimo siūlymas tinkamai įvertinti gen.prokurorą “negalioja” dėl ponios nemeilės vienai partijai. Štai ir politmafijos užvaldyta mūsų Valstybė, kuriai visiškai nusispjaut,ar mes (aš, jūs, dar keletas…) savo valios išraiška bandom nešti atsakomybę už Valstybę, ar ne, ar ieškom išeities, ar ne, ar sugebam ją realizuoti, ar ne. Kol kas viską valdo viena jėga- Pinigai. Idealistų balsui toje terpėje vietos nėra, nes tam, kad atmerkti suklaidintos visuomenės akis , joks oligarchas jokiam “eteriui” ir kartu- savo nenaudai, pinigų neaukos…

     • medus:

      manau, kad tai kur kas sudėtingesnė – “globalistinė” problema – tame lygyje, kur esantys jėgos stuktūrose supranta, kad pinigai yra tik jaukas avių bandai (jų reikia, bet ne tiek daug). apskritai visuomenėje, žmonių sąmonėje veikia šiek tiek kiti dalykai, kuriuos, jei pradedi pasakoti, daugumai atrodo “nenormalūs” – kol kas, tai gal nepradėsiu:) todėl renkuosi primityvesnius būdus, kur manau, kad šiomis apinkybėmis galiu prisidėti. čia platus klausimas – apie sistemą, jos poreikį, “tinkamus” žmones, žmogaus sąmonės galimybes, žaidimą žmonių sąmone ir kiti dalykus- neįmanoma aprėpti, kai bandai sudėti į kelias eilutes. faktas tas, kad dauguma dar miega, bet kartais jaučiu, kad vidiniam “sprogimui” reikia visai nedaug…ok, vakaras ir “labai svarbios” problemos išvargino – ypač, kai joms lengvo sprendimo kol kas nesimato..

 11. Abraomas:

  O man Zigmuko aktyvumas labai įtartinas. Dvidešimt metų tylėjo žmogelis, o čia prabudo iš letargo miego ir ėmė
  spręsti valstybės sąrangos problemas, tuščių sienų auditorijai atidžiai klausant. Gal, sakau, į Europarlamentą užnyžo? O gal koks ūsorius nuo Vyslos ordiną pažadėjo? Sunku pasakyti, bet mūsų “Durinių laive” viskas įmanoma.

 12. Nepolitikas:

  „Kalbėsiu apie tai, kas D. Grybauskaitei sutelkė praktiškai neginčijamą valdžią ir su kuo betarpiškai susidūriau pats. Todėl galiu tai vertinti ne tik savo žiniomis, bet ir savo patirtimi.“, bet taip vertina DK, net Uspaskichas(tikras žulikas), bei nekaltai apkaltinti Klonio gatvės įvykių liudininkai….
  „Negirdėjau, kad skirtųsi Prezidentės ir Generalinio prokuroro nuomonės.“ – bet Generalinis prokuroras, pagal LR Konstituciją negali turėti savo nuomonę, jis nėra politikas. Vaišvila labai teisingai įvardijo visus Korupcijos žingsnius ir tikslą – suformuoti savo Prezidentinę Komandą, už prezidentūros ribų. O geriausiu vadovu, kaip KGB darbuotojai nesurasi. Nenaujina ir su įstatymais, jog „Seimas gyveno baimėje“( Degutienės pasisakymas). Tačiau noriu pastebėti , kad gerb. Vaišvila neatsakė į savo klausimą: „ jeigu (…)D. Grybauskaitė(…) valdovė. Manau, ne tikra, o valdoma. Tad KAS KARALIUS?“ Nors prieštaraujant logikai vėliau tvirtina: „Tik tie, kas supranta savo atsakomybę dėl paskirtų pareigų vykdymo ir tai, kad nė vienas valstybės pareigūnas, neatmetant valstybės VADOVO, nėra KARALIAI visam laikui.“ Nors čia gerb. Vaišvila klysta. Korupcija užtikrina karaliavimą … VISAM LAIKUI. O taip spaudos konferencija patiko. Noriu palinkėti gerb. Vaišvilai nesustoti.

  • karaliai:

   “nepolitike”, taigi tą Vaišvila ir sako – tai, ką mes matome viešojoje erdvėje, yra tik sraigteliai, kurie laikui einat keičiami kitais, bet “karalius” visada lieka šešėlyje. Grybauskaitė – valdoma lėlė, nors centrinė viešajai erdvei skirtame spektaklyje. asmeniškai manau, kas viskas yra šiek tiek komplikuočiau, bet tai kita kalba.
   p.s. vienintelis pastovus dalykas yra tik tai, kad viskas kinta, t.y. nepastovumas:)

 13. Kažin:

  Manau, kad demokratijoje “tiesos” negalėtų būti. Žodžio “tiesa” vartojimas yra būdingas totalitariniam mąstymui – “viena partija- viena tiesa”. Demokratijoje yra nuomonės, kurios formaliai visos yra lygios, tačiau iš esmės ne visos jos vienodai vertingos, jų vertė priklauso nuo asmens patirties, dalykų išmanymo, išminties. na ir, žinoma, vertybinių nuostatų aukštumo.
  Deja, Alke išmaningas nuomones turinčių reiškėjų mažėja, įsivyrauja žūtbūtiniai savo “tiesų” įkalimo skaitalai …

  • medus:

   “Kažin”, pastaruoju metu jūs demonstruojate didelį susipainiojimą. gal ir anksčiau taip buvo, bet pastebėjau tik dabar. nepavadinčiau “nuomone” to, kad valstybės valdžios sistema veikia prieš žmogų, atidavinėja valstybės suverenitetą, griauna teisinę sistemą ir piliečių pasitikėjimą, persekioja aktyvius piliečius ir pan. ir t.t. … sąrašas ilgas. taip yra arba taip nėra – tai ir yra TIESA. jeigu ji pastumiama į šoną, jos vieton stoja demagogija – kaip jūsų. pabuskit ir atvirskit į žmogų, tai nėra sunku.

   • Kažin:

    Jokio “susipainiojimo” nėra, kaip maniau, taip ir manau, kad valdžia yra susidariusi iš netinkamų asmenų, kad ji keistina rinkimų būdu, kad kas darosi teismų ir teisėsaugos sistemoje yra baisu, kad Konstitucijoje nustatytas teisingmo vykdymo yra baisiausioje padėtyje, kad valdžios “užgrobimas” jau nuo 1997 metų vyksta per rinkimų sistemoje valdžios pasiliktas “praviras duris”, kad valstybės valdžių sąranga yra luoša – palikta be vienos būtiniausios teisingumo vykdymo priežiūros ir kontrolės valstybės valdžios (institucijos) ir t.t ir pan. Visa tai yra mano nuomonė, kurią susidariau iš man žinomų tikrovės faktų. Kitam asmeniui mažiau susidūrusiam ar besidominčiam šiais dalykais daug kas iš to, kas man žinoma, gali būti nežinoma, todėl jis apie tą patį galvos kitaip. Todėl klausimo “taip yra arba taip nėra” kėlimas logiškai negalimas. Taigi kalbėti galima tik apie nuomones, gi “tiesa” yra daugiau piktybinės, angažuotos, o ne anlizuojančios sąmonės žodis. Demokratija, tai ne viena, o daug tiesų arba tai – nuomonių pliuralizmas. Demokratijoje kitų nuomonių ar tiesų “pastūmimų” į šoną būti negali. TIESA, nepripažįstanti kitų tiesų – pastumdama jas į šalį, yra nemažesnė demagogija už kitas. Tai trupmai tiek apie TIESOS teorijas.
    Tačiau gyvenime, Lietuvoje ir ne tik joje demokratija yra tik formali, gyvenama yra pagal primityvų principą – “kieno valdžia to ir teisybė”.
    Taigi tai, ką jūs negero vardijat apie valdžią niekada neneigiau ir neneigiu, tai kame tas pagal jus mano “susipainiojimo demonstravimas”, iš kur tas raginimas “pabusti ir atvirsti į žmogų”, kai nebuvau niekada “užmigęs” ar buvęs nežmogum, nebent kalbate lenkų supratimu, kad lietuvis – tai nežmogus. Apskritai, ką toks raginimas reiškia, ar ne tik tai, kad draskyčiau Lietuvą ir versčiausi lenku. To nesulauksite niekada. Man Lietuva – neparduodama.

    • medus:

     “netinkamų asmenų” valdžioje mantrą tamsta kartojate jau nežinau kiek. ir kiek dar metų ruošiatės tai daryti? atleiskite, bet tai jūsų “rinkimų teorijos” – nelogiškos ir utopistinės – neveikė per visus 23 metus, laukiant ilgiau rinkimų apskritai nebereikės- gyvensime “gražioje” policinėje valstybėje, kurioje vienintelis atsakymas bus “klausau!”.. ar to laukiate? klausiu, nes daugiau laiko nebeturime – turint mintyje šiuo metu vykstančius procesus.

     nuomonės yra geras dalykas. jos galimos debatuose, filosofiniuose svarstymuose ar požiūriuose į gyvenimą. gerbiu kiekvieno asmens nuomonę, bet tiesa nuo to vistiek nesikeičia. apie “tiesą” jūs apskritai rašote nesąmones, tik vis dar iki galo neapsiprendžiu, jūs nesuvokiate ar darote tai sąmoningai (piktybiškai-veidmainiškai). atsiprašau, bandau neįžeisti, bet jūsų postringavimuose matau tik veidmainišką demagogiją, tad švelnesni žodžiai sunkiai siūlosi.

     beje, nemanau, kad “nepolitikas” norėjo jus įžeisti su tuo klausimu, tik netinkamą frazę pasirinko. aš pasiūlyčiau taip: “Kažin”, jūs esate…stalas? šitas teiginys – nuomonė ar tiesa? ar visgi – netiesa? jeigu tokių dalykų nebeskiriate, nelabai galiu rasti jums kitų žodžių.

     • Kažin:

      EMOCIJOS!…
      Aš kalbu tik dalykiškai, t.y. apie tai, kas man gerai pažįstama ir apmąstyta kokia galėtų būti realiausia išeitis iš susidariusios nepakenčiamos padėties.
      Jeigu Jums tai nepriimtina ar negebate dalykiškai kalbėti pvz., teisiniais klausimais, kas valstybės valdymo dalykų supratimui yra būtina, tai jau Tamstų problema.
      Tiesa, nepagrįsta žinojimu, kaip kad yra Jūsų atveju, yra pliurzalas.

      • medus:

       dėl „dalykinio kalbėjimo“ – čia jau diskusijų ir požiūrių objektas, nulemtas kiekvieno asmens išsilavinimo, patirties, poreikių ir t.t. jūs matote taip, o aš šiek tiek kitaip ir dėl to galime aiškintis ir diskutuoti. tačiau primenu, kad mūsų ginčo objektas buvo ne „dalykinis kalbėjimas“, o TIESA. o dėl TIESOS ginčytis nėra prasmės – kaip sakiau, tai nėra diskusijų objektas – arba kas nors yra tiesa, arba ne. su jūsų išgarbina logika taip ir nesulaukiau jūsų atsakymo – yra atidavinėjamas Lietuvos suverenitetas ar nėra; yra manipuliuojama ir nesiskaitoma su tauta ar nėra; yra griaunama teisinė sistema ar nėra; yra persekiojami pilietiški žmonės ar nėra.. ir kiti klausimai, kuriuos paminėjau anksčiau arba nepaminėjau, bet, manau, suprantat apie ką aš.

       p.s. šiek tiek emocijų dar niekam nepakenkė, aš ne robotas. jūs, kaip matau, irgi, nes emocijomis padvelkė ir iš jūsų. už savo per stiprias emocijas jau atsiprašau vakar – buvo sunku parinkti žodžius. primenu, kad žmogus turi 2 smegenų pusrutulius – kairį ir dešinį, kurių abiejų naudojimas yra naudingas ir turi savo privalumų. jūs, regis dažniausiai naudojatės tik kairiuoju (atsakingu už faktus, logiką, linijinį pasaulio supratimą ir t.t.), visai pamiršdamas dešinįjį. panaudokite ir jį kai kada, jis irgi jūsų dalis.

       • Kažin:

        Beje, kalba apie “tiesos” sąvoką taip pat yra dalykinis klausimas ir dar koks – filosfinis, ideologinis. Bet ne apie tai reikalingos kalbos.
        Fakto, kad, valdant Lietuvą tokio supratimo lygio ir moralinių nuostatų valdžioms, yra grėsmė dalies suvereniteto atidavimui tiesioginei ES priklausomybei, pvz., ypač teismų ir prokuratūros, esu pokalbiuose pabrėžęs ne kartą. Taigi, dėl to ginčo kaip ir nėra.
        Dėl persekiojimų, tai jie gali būti didžia dalimi ir privačių interesų pasireiškimais, kaip to pvz. gali būti ir Alkas, kai jis nei iš šio, nei iš to imasi nepraleisti komentaro. Šiuo atveju gali būti, kad komentaras nepatiko paties Alko darbuotojui, bet gali būti, kad tai daroma naudojantis “skambučio teisėmis”. Be to, persiekiojimai gali būti naudojami ir baimės viešumoje skleidimui. Taigi, persekijoimai demokratinėje šalyje yra sudėtingas klausimas.
        Nesutarimas buvo ir, matyt, išlieka dėl būdų, kaip išeiti iš nepakenčiamos padėties. Tuos būdus ne kartą dėsčiau Alke ir kitur, todėl Jums ir apskritai Alko lankytojams turėtų būti žinomi, tad čia kartotis nėra prasmės.
        Dėl mano “pusrutulių”…, tai manau, kad jų balansavimas neperžengia sveiko proto reikalavimų ribų.
        Stengiuosi laikytis principo nemeluoti sau ir viešajai aplinkai, “savųjų popinimo” principai politikoje ir bet kokiose kitose veiklose man – nepriimtini, nes pvz., tokie “išpopinti” asmenys pasodinti į valdžią dažniausiai pasirodo “viščiukais”… Suprantama, kad tokiais atvejais vilčių nepateisinimai darytų viešąją žalą. Kad to būtų išvengta, manau, jog viešumoje be “rykštelės” po ranka negalėtų būti apseinama… Tai gal tiek dėl tų emocijų “padvelkimų” ir dešniojo “pusrutulio” panaudojimo.

        • medus:

         dėl visko galime kalbėtis, jei vienu dalyku sutarsime- tiesa (objektyvi/faktinė) egzistuoja, nors kai kurias atvejais gali būti (ir yra) filosofinių diskusijų objektas.

         bet šiuo atveju mes kalbėjome apie kur kas paprastesnę ir “nefilosofinę” tiesą (ir jūs, neabejoju, tai suprantate) – ar Z. Vaišvila sako tiesą, ar prezidentė sako netiesą ir pan. kai paliečiami šitie klausimai, žiūriu labai jautriai, nes:

         1) man labai rūpi kas darosi su mūsų Tėvyne, todėl asmenys, drįstantys stoti prieš sistemą “apsiginklavę” tik tiesa, man yra šventas dalykas – ne “popinimo” ir „garbinimo“ (apie tai jau kalbėjome) prasme, o šiuo esminiu savo siekiu. juos ginsiu ir palaikysiu visomis savo jėgomis, nes tuo ginu ir palaikau save, ir Tėvynę;

         2) labai pavargau ir praradau toleranciją bet kokiai veidmainystei ir demagojijai. todėl jūsų teiginys, kad demokratijoje (! – pirma parodykit ją Lietuvoje) „neegzistuoja tiesa“ ir viskas gali būti išvartyta priklausomai nuo „išsilavinimų“ ir „nuomonių“, pakliuvo kaip tik į labai nepriimtino absurdo demagogijos kategoriją.

         p.s. tiek alke, tiek ekspertuose daugybę sykių turėjau problemų dėl komentarų paskelbimo – nesureikšminu to, nes tai grynai sistemos dalykai – kartais koks žodis „rakinamas“ sistemoje ir tiek. kol kas nematau kriminalo.

         • Kažin:

          Tiesa yra vertinimo (mąstymo), pažinimo proceso produktas. Taigi TIESOS, kaip jau sakiau, gali būti mano, Jūsų ar grupės kokių asmenų kartu sakomos. Šios tiesos, kaip mąstoma tikrovė, gali daugiau ar mažiau atitikti objektyvią tikrovę, bet ne daugiau. Toks yra mano supratimas dėl “tiesos egzistavimo”.

          Ko trūksta Vaišvilos tiesai, kaip jo “ginkluotei” prieš šalies valdymą susiglemžusią sistemą, savo nuomenę reiškiau, berods, dar pavasarį, todėl nesikartosi, o tik trumpai priminsiu, ką sakiau, kad joje nėra kūrimo pradų, visuomenės įtikinimo, kad bus sugebėta kvalifikuotai kurti ir kokie konkrečiai tvariniai laiduos naujumą šalies valdyme.

          Apie demokratiją kalbėjau, tik kaip formalią. Tai formali demokratija yra deklaruota Konstitucijoje, valstybės valdžių sąrangoje, kituose valstybės valdymą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir t.t. Sakiau, kad pagal formalius demokratijos principus demokratinių santykių šalyje negali būti vietos TIESOS monopoliui, priešingu atveju monopolio turėtojo totalitarizmas vidaus santykiuose bus neišvengiamas.

          Paminėdamas kaip persekiojimą komentarų nepraleidimo atvejus turėjau mintyje jau paskelbų, t.y. praleistų komentarų šalinimą po kurio laiko. Taigi čia tą daro ne koks sistemoje “rakinamas” žodis, kaip manote, o tai akivaizdu atlieka Alko darbuotojas.
          Pvz., šiomis dienomis taip elgiamasi su V.V. Landsbergio rašinio “Pasaka apie Muliažą” komentarais. Tai darydamas, Alkas akivaizdžiai kliudo skleisti informaciją, tuo pažeisdamas Konstitucijos 25 str. 2 d.
          Taigi persekiojimas (“kriminalas”) yra, be reikalo to “nesureikšminate”.

          • medus:

           žodžių žaismas. tiesa mums aktualioje situacijoje yra valstybėje vyraujančios apgaulės, cinizmo ir melo antipodas. jeigu tam suprasti jums reikalingi ypatingi išaiškinimai, mokslinės ir filosofinės bei kitos teorijos – nebesivarginkite;

           dėl “persekiojimo” alke – juokinga truputį – kad tik tiek persekiojimo mūsų valstybėje būtų. bet tų kitų dalykų, jūs, be abejo, nematote? viskas reliatyvu ir aiškintina savaip? pabandykite delfyje ką nors parašyti – pamatysite ką reiškia Konstitucijos 25 str. 2 d. nepaisymas – paskelbti neleidžia, ką jau kalbėti apie masinį komentarų trynimą.

           p.s. nežinau ką jūs rašote alko komentaruose – po keleto jūsų „perliukų“ natūralus susidomėjimas mane netikėtai paliko – turbūt pabėgo į tolimą šalį ir nežinau ar norės grįžti..

          • Kažin:

           Rafinuotai vargšę “tieselę” už tarnaitę pasiglemžėte, panašu, kaip gėjai – šeimą.

           Parašau į Delfi, tai netrina, bet greitai užkloja kažkur iš galo paimtų pasispjaudymo paklodžių gabalų…

           Didelė čia bėda, kad jis “pabėgo” į…, matyt, lepūnėlis buvo, tai per šalta pasidarė …

          • vardan tos...:

           šiais metais ypač populiarus žodžių ir jų tikrųjų prasmių išvartymas, tad nestebina, jog ir Tiesai atseikėta tuo pačiu saiku…

  • Nepolitikas:

   „Kasžin“ tu lavonas… ar tai melas, ar nuomonė? Jog tiesos nėra?

  • Aurelija:

   Tie-SOS! Tai jums būtų priimtiniau? Kaip druskos… Ne absoliučiai visos…

 14. Aurelija:

  Zigmai, labai noreciau Jumis tikėti, nes atrodote nuoširdus ir teisingumo pusėje stovintis žmogus. Bet… Ką šalia Jūsų veikė ir veikia STT sulaikytas, teistas lobizmo byloje, nesąžiningas, amoralus asmuo Babenskas Edmondas? Vien Faktai.lt jo pilni. Apie jo “veidą” ne sykį rašė spauda, buvę darbuotojai… Žinau, kad jis lakstydavo į VSD, klausimas – ko? Jis bandė Jums daryti taip vadadinamą”promotion” kandidatuojant į Prezidento poziciją. Jis liko skolingas savo programuotojams už jūsų tinklalapio kūrimą… Ir t.t. Arba Jūs aklas, arba… Nenorėčiau tikėti antru atsakymu. Vardan vilties tos Tie-SOS…

 15. Aurelija:

  Beje, pagarba Nagliui Puteikiui, vieninteliam iš TS-LKD balsavusiam už Valio ataskaitos nepriėmimą, Valio nušalinimą. Daro, kas teisinga, o ne kaip prisakyta. Pilietiška pozicija, kurią jis neprekiauja. Pagarba!

  • Arūnas Rasakevičius:

   Rokas Žilinskas dar balsavo…

  • Nepolitikas:

   Nesuprantu, koks skirtumas Valys, ar Razma, Šedbaras ir t.t. Jog Lietuvoje nėra teisingumo! Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik Prezidentė. Na, atleis Valį, bus kitas … kuris sąžiningai už 6 500 Lt tarnaus Prezidentei, o jeigu ne(pasakys savo „Miau“) bus akimirksniu suvalgytas. Konservatoriai dabar galvoja kaip „pakelti“ Lietuvos ekonomiką: „Projekto rengėjai mano, kad nuo 2014 m. sausio 1 d. yra būtina didinti valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės ALGOS (atlyginimo) bazinį dydį iki 460 lt. Tai leistų didinti ne tik daug uždirbančių valstybės politikų, pareigūnų, tarnautojų ir teisėjų, bet MAŽIAU UŽDIRBANČIŲJŲ ALGAS. Toks sprendimas būtų solidarus(kuo gero su pensininkais) ir teisingas(jog didės elektros, šilumos ir t.t. kainas) žingsnis, kad SPARTŲ ŠALIES EKONOMIKOS AUGIMĄ PAJUSTŲ ( tyčia nesugalvosi- juokdariai !) ir mažiausiai uždirbantieji(kuo gero Seimo nariai).“ Įstatymo projektą parengė Seimo nariai: Andrius Kubilius, Rimantas Jonas Dagys ir kiti. Pavyzdžiui : Paprastas Seimo narys – – 16,57(Pareiginės algos koeficientas) X 450(2013 metų bazinis dydis) = 7 145,5 Lt. O bus : 16,57(Pareiginės algos koeficientas) X 460(2014 metų bazinis dydis) = 7 622,2 Lt ! Visi į Seimą!
   Toliau dar „gražiau“ – Klausimas: „11. Kiek biudžeto lėšų pareikalaus ar leis sutaupyti įstatymo įgyvendinimas (pateikiami įvertinimai artimiausiems metams ir tolesnei ateičiai).“ Konservatorių atsakymas(„pateikiami įvertinimai“): „Kartu su šiuo įstatymo projektu jo rengėjai teikia ir kitus įstatymų projektus, skirtus valstybės politikų, pareigūnų, tarnautojų ir teisėjų pareiginės algos koeficientų dydžių pakeitimui. Priėmus visus šiuos įstatymų projektus atsiras pakankamai lėšų bazinio algos dydžio kėlimui.“, t.y. „atsiras pakankamai“. Keistai atrodo? Mirštantiems pensininkams, gražinti skolą – lėšų NĖRA, o savo „hebrai“ – atsiras pakankamai.

 16. Abraomas:

  Balsuosiu už D.Grybauskaitę, manau, kad ją mums labai tinkamai parinko ( nes visus ES ribose tokius asmenis parenka), nėra ko nei lyginti su JAV pensininku, bufetininkės vyru, ar Lolašvili tualetinio popierio vartotoju. Simpatinga moteris, išsilavinusi, nevagia. Suprantu, kad reikia tokio, kad turėtų bent tris lietuviams brangius bruožus: būtų vagis, paleistuvis ir girtuoklis. Toks mūsuose tinkamiausias, tokiems biustus stato, jų vardais elektrines pervadina. Kelia Vaišvila audrą vandens stiklinėje, manau, nes nevykėlis, nes daugiau nieko ir nesugeba kaip tuščiam kambariui stenėti. Negi jis galvoja, kad pavienis žmogus, kad ir prezidentas, kažką gali nuveikti, jei jo neremia labai solidžios jėgos, ir ne tik Lietuvoje? Triukšmą kelti prieš rinkimus naudinga, gal prasmuks prie valdžios lovio, gal vėl rankeles pasišildys?

 17. Kaip kuriama valstybės užvaldymo sistema? Neteisingai suformuluotas klausimas – todėl straipsniui įveikti sugaišau (tik arba net 2 minutes). Va , jeigu liaudiškai kalbant būtų pasakyta, kad tai yra gimdymo procesas , kurio metu kuriasi valstybės užvaldymo sistema – tai būtų visai kitas dalykas. Su tokiu Zigmu Vaišvila jau būtų galima diskutuoti. O tai dabar , kai geras desėtkas grupuočių ir klanų kariaujančių ir kovojančių tarpusavyje dėl įtakos (dėl savo vietos šioje valdymo sistemoje) yra suplakama į vientisą visumą ir dar suasmeninama – man tai net sunku įvardinti, nes gaila tam skirti laiko. Kapitalizmas + Kolektyvizacija = Neokomunizmas. Mes jau seniausiai gyvename neokomunistinėje sistemoje, o Zigmas apie tai nė žodžio. Neokomunistas Kubilius (tas pats melagis ir apgavikas , kuris dirba K-D partijos priedangoje) per savo kadenciją taip suvadovavo, kad visa Vilniaus mieste gražintina lenkams rėžinė žemė – buvo pakartotinai kolektyvizuota. Vilniaus lenkai ir lenkiško kraujo turintys Lietuvos piliečiai savo tėvų žemės neatgavo, nes ji jiems buvo tiesiog įbrukta iki visiško absurdo kolektyvizuotame pavidale. Išskirtinis visų pakraipų komunistų bruožas yra įžūlus melas, todėl ir ataskaitos apie iš esmės pabaigtą Žemės reformą Lietuvoje į Briuselį buvo pasiųstos – tiesiog nuostabios. Apie mums gresiančias ir pakartotinai Lietuvai taikytinas drausminančias ekonomines sankcijas, kol kas negalvojama.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *