Blogeris Zeppelinus. Kas vyksta tame Kauno VDU? Kaip jis pavirto dvasios ubagų prieglauda? (video) (44)

Blogeris ZeppelinusBelaukdamas krepšinio įsijungiau LTV. Naiviai maniau, kad tokį įvykį transliuos nacionalinė televizija.

Ekrane Pumprickaitė kalbino Karo akademijos prorektorių, Informacinių karų ekspertą dr. Valdą Rakutį.

Kalba užėjo apie priešiškas diversijas prieš mūsų istorinę sąmonę, kurias vedėja pailiustravo man negirdėto VDU istoriko, daktaro Rūsčio Kamuntavičiaus viešos paskaitos Minske fragmentu.

Vos alumi nepaspringau. O ištįsęs V.Rakučio veidas buvo labai iškalbingas. Akivaizdu, jog tiek dr.V.Rakutis, tiek aš buvome pritrenkti to, ką išgirdome savo ausimis.

Sunku buvo patikėti, jog tai kalba ne koks nors Kremliaus propagandistas, o valdiško lietuviško universiteto Istorijos katedros docentas.

Pasišlykštėtinu pašaipiu tonu daktaras Rūstis stendapo komedijantų manieroje tyčiojosi iš lietuviškos istoriografijos versijos apie Vytauto atsitraukimą Žalgirio mūšio metu. Sukeldamas juoko audrą salėje.

Baltarusiai žvengė iš …kvailų lietuvių. Smagiai diriguojant ir pakurstant VDU docentui.

Kuris, tenka pripažinti, pademonstravo neeilinį komedianto talentą stengdamasis kuo kvailiau parodyti lietuvius ir kuo labiau juos pažeminti kitos šalies žmonių akyse.

Kiek atsitokėjęs dr. Rakutis pasakė, kad tokie dalykai tikrai yra priešiškumo Lietuvai išraiška. Deja, laidos formatas neleido jam išrutulioti šios temos.

Žinoma, iškart pasižiūrėjau – kas tas gastroliuojantis komedijantas, linksminantis kaimyninės šalies publiką patyčiomis iš mūsų tautą formuojančios mitologijos istorinio stendapo stiliumi.

Ogi nei daug, nei mažai. Rūstis Kamuntavičius yra Vytauto Didžiojo universiteto Istorijos katedros docentas, humanitarinių mokslų daktaras. Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės instituto, užsiimančio LDK laikų istorijos tyrimais ir jų propagavimu, direktorius.

Lietuvos nacionalinio istorikų komiteto, vienijančio pagrindines istorija užsiimančias institucijas šalyje ir rengiančio Lietuvos istorikų suvažiavimus, generalinis sekretorius.

Rytų Europos studijų vasaros mokyklos klubo (Varšuvos universitetas), vienijančio per tris šimtus Vidurio-Rytų Europos akademikų bei intelektualų, valdybos narys.

Beje, dirbantis docentu katedroje, kuriai vadovauja – tik nesijuokit garsiai – jo bendraamžė VDU Istorijos katedros vedėja, profesorė, mokslų daktarė, kurios pavardė …. Vaida Kamuntavičienė.

Koks įdomus pavardžių sutapimas. O gal čia ne sutapimas, o visgi akademinė šeimyninė ranga?

Mėgstu pirminius šaltinius, todėl susiradau tos komiko-istoriko paskaitos įrašą, kurį baltarusiai su dideliu malonumu įkėlė į You Tube.

Kad visi galėtu pasidžiaugti iš savo tautos istorijos besidergiančio ir pačią tautą pigiais juokeliais bei nusišnekėjimais žeminančio lietuvių istoriko.

Dar nespėjau perklausyti viso įrašo – jis ilgas – 1 val. 49 min. trukmės, bet tai, ką mačiau per TV ir išgirdau pats, pakako pirminei nuomonei susidaryti.

Pvz. įsijunkite įrašą 17 min. 00 sek. ir pasiklausykite kokias 30 sekundžių. Įgysite supratimą, ką turiu omenyje.

Bėda ne faktuose. Bėda jų parinkime, interpretavime ir YPAČ – pateikime.

Akivaizdu, jog komedijanto talentą savyje atradęs docentas daktaras R.Kamuntavičius tiesiog nesuvokia skirtumo tarp kokių VDU pirmakursių, kuriems reikia išmušti iš galvos mokykloje įkaltą oficiozinį naratyvą – ir todėl jų auditorijoje toks tonas, maniera ir faktų interpretavimas leistinas – ir tarp atstovavimo Lietuvai ir jos istoriografijai užsienio šalyje.

Kurios istorikai ir ideologai aktyviai bando sukurpti ir primesti konkuruojančius naratyvus.

Tačiau naivų kvailumą labai primenantis negebėjimas suprasti elementarių tiesų, kurį pademonstravo kažkokiomis skambiai barškančiomis regalijomis tituluotas VDU istorikas vargu ar laikytinas pateisinančia tokią elgseną priežastimi.

Apie ką ponui R.Kamuntavičiui reikėtų pasakyti į akis.

IMHO, jam dar ne vėlu pagalvoti apie karjerą gastroliuojančių stendaperių gretose.
Talento šioje srityje jis akivaizdžiai turi.

O štai nuo istorijos dėstymo studentams tokį veikėją be elementaraus supratimo – kur kas tinka kalbėti – geriau būtų laikyti atokiau.

Kategorijos: Istorija, Kultūra, Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , .

44 komentarai

 1. Goda:

  Beje, autorius dar ne visus VDU Kamuntavičius išvardijo.

  O šiaip VDU yra ir daugiau įdomių asmenybių. Vienai katedrai vadovauja Egdūnas Račius, islamo apologetas, be to, tarp akademinio personalo yra praktikuojančių egzorcistų.

 2. Rimtai:

  Tas tipas dėstė mano sūnui pirmame kurse. Grįžęs po pirmos paskaitos sūnus pareiškė, kad daugiau ten jo kojos nebus. Tokio demagogo jis dar nematęs. Net neina viešai su tuo veikėju diskutuoti, nes tas labai gudriai interpretuoja įvykius arba, galima sakyti, tiesiog brėžia ant vandens šakėmis, palydėdamas savo apmąstymus – “o gi galėjo būti ir taip”, “negalima visiškai atmesti ir tokio varianto” ir t.t. (atseit , jis labai labai plačių pažiūrų, jos net platesnės už tikrovę) Tai, ką jis dėsto, nėra istorija, tai tam tikras filosofavimas, neparemtas jokiais faktais – vien asmeninė nuomonė, kuri lietuviškumu nekvepia. Kaip ne keista dalis studentų labai patenkinti jo paskaitomis – geras humoro jausmas, anekdotai, linksmos istorijos. Taip durneliams ir įkišama į galvas visiška demagogija, kuria paskui , tapę istorikais, vadovaujasi.
  Tarp kitko, to veikėjo žmona tikrai ten pat dirba. Bet apie ją nieko nežinau.

 3. VYTAUTAS RACKAUSKAS:

  Kamuntavičius po šitokio fiasko (atviro šūdeliavimo Lietuvių tautos atžvilgiu), turėtų dėti “docento šaukštą” ir eiti į darbo biržą. Gėda VDU, kad tokie antipatriotai dirba pas juos… Kaunas – toks nacionalistinis miestas, o še tau VDU “darže” tokia musmirę užsiaugino…

 4. Kažin:

  Viskas aišku. Baltarusija, kaip ir Lietuva, savo gyvastį semiasi iš LDK, baltų istorijos, vadinasi, veikiant prieš jas, reikalinga smogti jų istorijai – išsityčioti iš jos, suniekinti ją, apskritai pasėti abejones istorijos mokslo kaip tokio galimybėmis
  Kas ir matosi iš R. Kamutavičiaus viešosiosios paskaitos vykusios Minske. Akivaizdu, kad tai vyksta ne be svetimųjų interesų.
  Kad Lietuvos istorijos niekinimai vykdomi iš VDU buvo galima pastebėti ir iš kitų faktų, beje, jau pačiame VDU atkūrime galima įžiūrėti tokią tendencija.

 5. Li Bo:

  Kas yra istorijos niekinimas? Jau laikas suprasti, kad nėra vienos istorijos, todėl ir niekinti jos neįmanoma. Kiekvienas žmogus turi savo istoriją. Oficiali istorija yra tik propagandos parankinė priemonė, ir ji padaroma tokia, kokios reikia. Į tai matyt ir nusitaikė docentas, bandydamas pateikti ir linksmesnę versiją. O tų versijų gali būti šimtai ir tūkstančiai. Pvz, gal kam teko skaityti Amerikos istoriją, kuri vadinasi “Peoples hitory”? Tai jei lygint su oficialia JAV istorija- ojojoj, jankių rednekai turėtų pristumt į kelnes, kaip ir cepelinas čia stumia. Pagalvokit, pvz, kaip istorija atspindės šiandieninius įvykius, kuri versija bus pasirinkta? O kuri iš jų teisinga?

  • Kažin:

   JAV yra atvykėlių, nutraukusių savo istorines šaknis, šalis. Todėl čia nurodomas JAV elgesio pavyzdys istorijos mokslo atžvilgiu, galvojant apie Europą, netinka.
   Dėl istorijos kaip tokios niekinimo galima pasakyti – tas ne paukštis, kas į savo lizdą dergia.
   Beje, R. Kamutavičiaus “išdaigos” Minske, tai ir gryniausias kosmopolitizmo pagal turinį ir postmodernizmo pagal formą, stilių skleidimas.

   • Li Bo:

    Jei tu manai, kad galima nutraukt savo istorines šaknis, tai žiauriai klysti. Taip pat klysti, manydamas, kad istorijos mokslas Amerikoje šia prasme skiriasi nuo Europos ar Lietuvos. Net ir nuo Rusijos nesiskiria. Visų šalių istorikai puoselėja patogesnes, pelningesnes, elitui priimtinas istorijos versijas.
    Dėl to dergimo į lizdą irgi pro šalį. Kaip jau sakiau, visi turi savo versijas, savo istorijas, o savo istorijos versijos docentas nedergia. Taigi, viskas čia tvarkoj. Cepelinas, kaip riebalais aptekęs pareigingas ministerijos klerkas gina oficialią versiją. O man nei valdiška, nei docentiška versija netinka, tai turiu savo ir tiek.

    • Marta:

     Rusijos ideologai šiuo metu ypatingai politizuoja istorijos mokslą. Ukrainiečiams bandoma įteigti, k,ad jie nėra jokia atskira nacija, o tik Rusijos pakraštys, baltarusams aiškinama, kad jie sena slavų tauta, o žodis Baltarusija kilęs ne iš Baltų Rusios, bet iš “baltų rusų”, kad lenkai, slovakai ir didžiuma Europos yra slavų kilmės tautos…
     Rustis gerai pastebėjo, kad jei baltarusai sutiks su tokia peršama versija – atsisakys LDK palikimo, nes šiaip Smolenskas Vitebskas buvo Baltų Rusios pagriindiniai miestai ir jų pulkai kovėsi Žalgiryje gindami bendrą baltų teritoriją.

     Na, labai gaila, bet Rustis nepaaiškino iš kur lietuviams kilo ta neapykanta ir nepasitikėjimas lenkais. Manau kad labiausiai letuviai įskaudinti liko dėl Pilsudskio Vilniaus krašto užgrobimo. Daugelį Rūsčio nutylėjimų ar net klaidų ištaisė patys baltarusai. Pavyzdžiui, lygindami savojo krašo sulenkinimą ar vėlėsnį surusininmą su Vilniaus krašto “lenkais” jie puikiai supranta ir šie “lenkai” nėra tikri lenkai, bet sulenkinti per mokyklas ir bažnyčią lietuviai ir net vietiniai baltarusai. Todėl visiškai pritariu idėjai,, kad su baltarusais reikia kuo dažniau kalbėtis. Reikia padaryti viską, kad juos Rusija neįtrauktų į Eurazijos sąjungą.

     • Sėlis:

      Taip taip, baltarusiai juk savinasi Mindauga, Gedimina ir Vytauta bei laiko juos slavais baltarusiais, o ir siaip jie teigia, kad jie yra tikrieji lietuviai – litvinai, o mes – zmudinai. Ir LDK buvo baltarusiu valstybe, o ne “zmudinu”, su baltarusiu valdovais. Stai tokia “istorijos” versija su libaobabu judu ir palaikot, menkystos.

      • menkysta:

       nu tikrai, Mindaugas ne iš Naugarduko ėmėsi vienyti lietuvius? baltarusai ne baltų tauta? ne iš krivičių kilę? (krivis-krivaitis ne baltiškos kilmės žodis?) Ta vieta kur Rūstis aiškina savo studentams kad baltarusijoje prasidėjo LDK kūrimas man irgi nepatiko. Bet tai provokuoja pamąstymus.

     • Kažin:

      Baisu kokių nelietuviškų – bumbliauskinių istorijos pripasakojimų yra pilna…
      Tai kurgi per tuos 20 metų buvo Lietuva, kad tiek istorinio lenkizmo priskiepyta joje.
      “Iš kur lietuviams kilo ta neapykanta ir nepasitikėjimas lenkais” – klauskite Netimero, Mindaugo, Vytenio, Vytauto, Radvilų, Sapiegų, pagaliau tarpukariu traukusiųjų “Mes be Vilniaus nenurimsim”, – jie pasakys…
      Gėda nežinoti istorijos ir dar bandyti viešai reikštis ta tema!…

      • Sėlis:

       “Kažin:
       2013 09 28 09:29
       Radai ką nurodyti tuo klausimu
       – maskuotai prolenkistinį
       “Lietuvos rytą”!…”
       Cia tik siaip, kad marcius sioki toki vaizdeli susidarytu, nes, regis, nezinojo, kas dedasi su baltarusiu “istorija”.

  • jo:

   Va čia yra tipiška liberastų kosmopolitų demagogija: Jau laikas suprasti, kad nėra vienos istorijos. Taigi, pliurpkite visi laisvai ką tik norite: visi esą bus lygiaverčiai „naratyvai“. Liberastams toks požiūris reikalingas žmonių ir tautų mulkinimui, pavertimui durneliais, mankurtais. Nors baltarusių nacionalistai šitą savo pasaką kuria visai ne iš liberastinių paskatų, bet liberastai tą mielai panaudotų iš vienos pusės lietuvių tautos griovimui (istorijos klastojimui ir tautos mulkinimui ir demoralizavimui), iš kitos pusės politikos darymui. Juk tai, ką šitoje paskaitoje daro Ruscis, neturi nieko bendra su istorijos mokslu, tai yra bandymas kurti „draugystę“ su belarusais, t.y. politikos darymas: bet kokiu būdu su jais „draugauti“, patraukti į europos pusę, atitraukti nuo Rusijos įtakos (norite laikyti save licvinais – prašom, mus – žmudzinais – prašom, priimam visus jūsų naratyvus, tik draugaukime). Tokiam tikslui pritarčiau, bet tokie metodai kelia pasišlykštėjimą ir todėl, kad niekina ir padeda belarusams klastoti istoriją visai ne draugiškais tikslais, ir todėl, kad draugystes kurti ir politiką daryti vis tik reikėtų ne tokių marazmų pagrindu, o tiesos ir sąlyčio taškų ieškojimu.

   Liberastų demagogija, kad nėra vienos istorijos yra nesąmonė, nes įvykiai tikrai įvyko vienu vieninteliu būdu. Kartais apie tuos įvykius būna žinoma labai daug ir išsamiai, kartais daug kas būna nežinoma, bet istorijos mokslas, mano supratimu, stengiasi ieškoti tiesos, kelia versijas ir hipotezes. Tos hipotezės turi bent neprieštarauti žinomiems faktams. Panašiai kaip įvykus nusikaltimui, nusikaltėlis gali pripasakoti savo „naratyvų“, bet kriminalistų užduotis yra atskleisti tiesą apie tą įvykį. Aiškinti, kad kiekvienas žmogus turi savo istoriją būtų arba idiotizmas, arba bandymas padėti nusikaltėliui paslėpti tiesą. Litvinistų pasakų klaidingumui įrodyti pakanka žinomų faktų, tai kaip galima tuos niekalus pripažinti „naratyvu“? Tai yra melas ir klastotės.

   Beje, ten susirinkę belarusai pasirodė padoresni už Ruscį: jie bandė rimtai kalbėtis, užduoti klausimus, bet Ruscis jų net nesugebėjo suprasti, į juos neatsakė.

   • S:

    Čia gera pastaba. Istorijos klastojimas lieka istorijos klastojimu. Bet jie tuo pastoviai užsiima. Anksčiau kosmopolitai kūrė istoriją pagal marksizmą-leninizmą, klasių kovą, tai sugebėjo sukurt ne tik praeičiai, bet net ir ateičiai. 🙂 Kažkaip neišdegė. Dabar va, vėl – prašom…

   • Kažin:

    Manau, kad Ruscio tikslas buvo visai ne draugysčių ieškojimas, o atvirkščiai, – tyčiotis iš Lietuvos(šapokistų) ir Baltarusijos (litvinistų) kuriamų istorijų, iš pačių abiejų tautų, tuo pasakant, kad abiejose šalyse tikroji istorija yra Lenkijos istorija, kad jose istorijjos kūrėja, jos subjektas yra Lenkijos karalystė.
    Iš tikrųjų “ten susirinkę belarusai pasirodė padoresni už Ruscį”. Jie negalėjo pritariamai kikenti, pritardami paskaitoriui. Tad netgi gali būti, kad to kikenimo įrašas buvo parengtas atskirai ir vėliau atitinkamai primontuotas.

 6. antitalibas:

  Atsiprasau, berastis valdininkelis bando komentuoti profesura. Butu juokinga, taciau graudu. Zeppelinus IQ zemesnis uz bezdziones, o nuomone kaip popieziaus.

 7. Inga Baranauskienė:

  Ko jūs čia visi stebitės? Rūstis paprasčiausiai seka Bumbalausko pėdomis, o pastarasis juk irgi žymiausio Lietuvos istoriko šlovę užsitarnavo ne mokslo darbais, o visokiais juokeliais bei įžvalgomis iš serijos “nėra katės – nėra civilizacijos”.
  Tik dėl šeimyninės rangos kritikos Zeppelinui nepritarčiau: istorikų tarpe porų daug (Kiaupos, Ragauskai, Rowellas ir Banytė-Rowel, Vaitkevičiai (nors jie daugiau prie mitologijos), Almonaitienė oficialiai dar nei istorikė, bet jeigu taip dirbs, netruks ja tapti, ir t.t. nė neminint mūsų su Tomu). Šiaip, tokia šeimyninė ranga, pereinanti ir į tyrinėjimų sritį, nieko blogo.

  • Kemblys:

   Kažkada kilo ginčas su Tomu Baranausku dėl neapibrėžtų neva mokslinių išsireiškimų – suprask juos kaip nori. Tomas vartojo tokį ‘vadystė’ ir žadėjo ‘kembliui’ įteisinti tą žodį, kaip mokslinį. Netiksliuose ‘moksluose’ daug tokių vartojama: Gudavičius su Bumbliausku ‘etnosas’, a.a. Gintaras Beresnevičius ‘protovalstybė’, kuri su protu nieko bendro neturėjo 😀
   Gal ‘šeimyninė tyrinėtojų ranga’ apibrėžtų tą ‘vadystę’?

   • na bent as:

    visada zinojau ir maniau, kad “proto-” (dazniausiai priedelis) reiske “pradinis”, “pirminis”, “iki-“, “pries-” ir niekad man tai nekele jokiu asociaciju su lietuvisku zodziu Protas.

    PROTOrenesánsas [↗ proto… +↗ renesansas]:
    1. it. kultūros istorijos laikotarpis (XIII a. vid.— XIV. a. pr.) prieš renesansą;

    PROTOtipas [gr. prōtotypon — pirmavaizdis]:
    1. pirminis, ankstyviausias ko nors, pvz., dirbinio, įrenginio, mašinos, pavyzdys, pagal kurį gaminami, kuriami kiti tos rūšies daiktai;
    2. realus asmuo, pagal kurį menininkas (dažn. rašytojas) sukuria veikėjo paveikslą, figūrą.

    • Kemblys:

     PROTOdrugelis = vikšras? ar lėliukė? PROTOagurkas = žiedas?

     Šaipausi todėl, kad neparašei kas yra PROTOvalstybė. Gentis? Ar tarpinė visuomenė tarp valstybės ir genties? Ar supranti istoriką, kuris nesigaudo visuomenės sandarose? Palyginčiau su chemiku ar fiziku, kuris nemoka skaičiuoti ar painiojasi dimensijose.
     Išsklaidyk mano abejones. Prašau, parašyk mokslinius apibrėžimus sąvokoms: gentis, protovalstybė, valstybė. Norėčiau, kad nurodytum šaltinį pagal kurį visi istorikai turėtų vienodai suvokti.

     • labai paprasta:

      tai yra tik duotuoju momentu sutartos interpretacijos pagal susiformavusi poziuri i tam tikra veiksma/procesa/busena ir t.t. .. galbut ir musu dabartines “valstybes” po 300,500 ar 5000 metu irgi bus kazkokios PROTO-visuomenes/valstybes 🙂

      • Kemblys:

       Man įdomu, kokią visuomenę yra sutarta vadinti PROTOvalstybe? Kuo ji skyrėsi nuo valstybės ir genties?
       Jei tu atstovauji PROTOistoriją, tai nerašyk. Tomas Baranauskas irgi nesugeba paaiškinti tos ‘vadystės’. Neaiškins ir ta ‘šeimyninė tyrinėtojų ranga’. Gaila jūsų.

 8. Marta:

  rupūs mlltai, ar jūs bent vienas paklausėte šios paskaitos? Ar tiesiog sutartinai giedat pagal dirigento lazdelę, kuris irgi patingėjo išklausyti? Vadinasi 100 esate verti šios kritikos, nors ir dedatės patriotais. Patriotai turi išmanyti savo istoriją, o ne pasikliauti nuogirdomis ar kitų pateiktomis nuomonėmis.

  Nuostabus lektorius – mirštu iš juoko. Dėkui Zepelinui už nuorodą. Išsisaugosiu. Tokia taikli susitraukusio į špygutę riboto mąstymo charakteristika, kad tai negali nekelti juoko. Kol kas neišgirdau nieko “antilietuviško” tik nuostabiai taiklią dar sovietmečiu suformuotų pažiūrų savikritiką. Einu klausyt antros dalies.

  • Sėlis:

   Tiesiog juokas ima is situ mankurteliu – li baobabo ir marciaus, tiesiog derk jiems ant galvos, jie tau sikna delnu nuvalys ir dar padekos. Zinot, man nepatinka, kai ant mano tautieciu dergia bei tyciojasi is istorijos, o jums siulau gydytis, supuve anarchopederastai kosmopolitai. Tokie cia mat mus moko, kaip but bestuburiais, absurdo virsune. 😀

   • Li Bo:

    Oho kaip tu čia gražiai atsiskleidei. Tikras tautos intelektualas, šviesulys. Kas nesutinka su manim, tas pydaras, ane? Priminei kitą kopūstgalvių skanduotę “kas nešokinės, tas pydaras”. Anys buvo iš tautinio jaunimo sąjungos, gal ir tu iš tos pačios šaikos?

  • as:

   Šmikio jumoras debiliškas, tokiems pat degradams ir skiriamas.

 9. Dalė:

  Nuostabi išmintingo žmogaus paskaita. Jei būtumėte paklausę iki galo, o ne 30 sekundžių, būtumėte supratę, kad jis kalba apie tai, kaip žmogiškasis egocentrizmas įtakoja istorijos rašymą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: