P. Gylys. Policinė valstybė prieš disidentą Petrą Gražulį (35)

Povilas Gylys

Povilas Gylys

Ne vieną kartą ir ne du esu rašęs apie pavojingą mūsų šalies viešojo gyvenimo tendenciją – policinės valstybės instinktų stiprėjimą. Vis labiau nuo suvereno – tautos – atitrūkstanti valdžia pilietiškai nusiteikusių žmonių atžvilgiu naudoja neadekvačią situacijoms jėgą. Žmonės, norintys pasakyti ir nebijantys pasakyti, kad kai kurie valdžios sprendimai ir veiksmai jiems nėra priimtini, susiduria su grubia policine jėga, su neteisingais, vadinasi, plačiąja prasme ir neteisėtais teisėsaugos institucijų veiksmais.

Pamenate, kaip buvo elgiamasi su taikiais Klonio gatvės gynėjais? Dar prisimenate, kaip buvo teisiami sąjūdiečiai, signatarai, kiti valstybės atkūrime dalyvavę žmonės? Gal jie teroristai, chuliganai, nesuprantantys teisingumo ir teisės vaidmens visuomenėje? Gerai pažįstu R.Ozolą, B.Genzelį bei kitus ir žinau, jog jie tikrai nesikėsina į šalies konstitucinę sąrangą.Atvirkščiai, jie ją gina. Jie yra valstybininkai be kabučių. Jie pergyvena dėl negerovių ir protestuoja. Gal ir ne su viskuo, ką jie sako, galima sutikti, bet nieks šiems nusipelniusiems žmonėms neturi teisės atimti galimybės protestuoti.

Deja, mūsų naujoji nomenklatūra pasyviai stebėjo ir stebi, kaip teisiami valstybės kūrėjai, kaip buožėmis daužomi gulintys piliečiai. Kiti garsiai pritaria – taip jiems, runkeliams, ir reikia. Treti patys dalyvauja tame susidorojime… Tiesiogiai ar netiesiogiai, akivaizdžiai ar iš užkulisių.

O kai ateina Vasario 16-oji ar Kovo 11-oji,  svarbiausi iš jų iš aukštų tribūnų rėžia Sąjūdį, disidentus šlovinančias kalbas. Mes stebime visa tai ir nedrįstam pasakyti: „Nustokit, juk tai farsas. Nemėgstat jūs nei sąjūdiečių, nei disidentų.“ Sakysit – neturiu pagrindo taip teigti. Atsakau – turiu. Paskutinė policijos elgesio su disidentu Seimo nariu Petru Gražuliu istorija – dar vienas patvirtinimas, kad mūsų valstybė per vos ne ketvirtį amžiaus nuo savo atsikūrimo taip ir nesugebėjo sukurti protingos, etiškos ir tikrą, teisingą palaikančios teisėsaugos sistemos, kuri leistų sąjūdietiškos dvasios nepraradusiems laisvai reikšti savo nuomonę, o, reikalui esant, ir protestuoti.

Sąmoningai atsiribodamas nuo homoseksualų rėmėjų renginio, nuo P.Gražulio protesto turinio, dėmesį norėčiau sutelkti į tai, kaip buvo elgiamasi su disidentu ir Seimo nariu.

Nors ne su visa medžiaga esu susipažinęs, tačiau iš to, kas cirkuliavo viešojoje erdvėje, aišku, kad, pirma, policija veikė pagal iš anksto sudarytą planą ir, kad  fiziniai ir psichologiniai veiksmai Seimo nario atžvilgiu buvo neproporcingi ir neteisėti.  Jeigu P.Gražulis būtų teroristas, recidyvistas,   mafijos vadeiva, tuomet jo atžvilgiu atlikti veiksmai būtų adekvatūs, užtikrinantys viešąjį saugumą. Tačiau Seimo narys nebuvo ginkluotas, apsisagstęs sprogmenimis, žmonių sveikatai ar gyvybei grėsmę keliantis asmuo. Todėl jo griovimas ir ilgai trukęs laikymas prispaudus prie žemės, manau, sąmoningas, turėjo tikslą pažeminti teisinę neliečiamybę turintį tautos atstovą ir įbauginti jo šalininkus. Tie, kurie planavo šią akciją, turėjo, kas gali tai paneigti, politinę paramą.

Kitas paaiškinimas – jie nesuvokia Konstitucinės mūsų valstybės sąrangos, pagal kurią tautos atstovas yra žmogus, kurį nuo politinio, kriminalinio susidorojimo apsaugo teisinės neliečiamybės institutas. Šis institutas yra civilizuotos politinės sistemos dalis, kurios prasmė yra tokia – su parlamentaru, teisėju ar kitu aukštu valstybės pareigūnu, ginančiu viešąjį interesą, negali būti paprasta susidoroti. Parlamentarui irgi gali būti iškelta byla, jis gali būti teisiamas, bet prieš tai turi būti vykdoma atitinkama parlamentinė procedūra – parlamentas turi viešai svarstyti, ar politikas, teisėjas ir pan. nėra persekiojamas politinių konkurentų, mafijos struktūrų ir pan., ar yra pagrindo pradėti teisines procedūras jo atžvilgiu. Ši procedūra, kaip rodo liūdna mūsų šalies patirtis, ne visada apsaugo nuo nepagrįstų kaltinimų (paskutinis ryškus pavyzdys – N.Venckienės byla), bet ji bent šiek tiek sumažina neteisingo persekiojimo pavojų.

P.Gražulį galima būtų buvę sulaikyti, suimti, kitaip apriboti jo laisvę tik Seimui panaikinus teisinę neliečiamybę. Ekstraordinarinių priemonių prieš jį teisėsauga galėjo imtis tik tuo atveju, jeigu jis būtų ginkluotas, būtų kėlęs realią grėsmę aplinkinių žmonių sveikatai ar gyvybei. Pažįstu gerbiamą Petrą ir žinau, kad būdamas krikščionis, jis, kad ir emocionalus, nėra į prievartą linkęs žmogus. Minėtame renginyje jis norėjo išreikšti savo nuomonę. Jam ta teisė buvo grubiausiu būdu atimta. Tuo savo veiksmu policijos vadai norėjo visuomenei parodyti – šalį valdom mes, o ne kažkokie ten parlamentarai. Mes jėga, jie – šiukšlės! Mūsų Konstitucijoje parašyta kitaip.

Eilinis grubios policinės jėgos panaudojimas prieš piliečius bei politikus nėra smulkmena. Tai antidemokratinis veiksmas. Jis turi būti apsvarstytas Seime ir kitose viešosios erdvės dalyse – žiniasklaidoje, nevyriausybinėse organizacijose, akademiniuose sluoksniuose. Po svarstymo turi būti priimti atitinkami sprendimai dėl policijos vadovybės veiksmų. Mano asmenine nuomone, jie turi būti atstatydinti.

P.S. Aš, buvęs komunistas, naujajai nomenklatūrai, ypač p. S.Skverneliui,  esu priverstas priminti, kad P.Gražulis yra buvęs disidentas, Žmogaus teisių gynimo Helsinkio komiteto narys, Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos platintojas. Už aktyvią disidentinę veiklą kalėjo Lukiškėse, Pravieniškėse, vėliau Mordovijoje. Dabar su juo, naudodama policinę jėgą, bando susidoroti naujoji nomenklatūra.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

35 komentarai

 1. Albas:

  Eilinį kartą sutinku su tikrai gerbiamo p. Gylio mintimis.

  • tikras lietuvis:

   Nušneka tas Gylys:
   jis, matote, nešneka apie homoseksualistus ir juos matomai tyčia pervadina į homoseksualus, tarsi jie nebūtų iškrypėliai.
   Petras, reikia pripažinti, supjovė grybą, todėl policijos kaltinti neišeina.
   O kalbos apie disidentavimą yra iš viso kliedesiai – niekuo nesisieja su tema.

 2. vilte:

  Man tai darosi jau baisu , kas darosi su musu valdzia….bet tyliai sedeti jau nebegalima , jau pribrendom antram SAJUDZIUI !

 3. Getas:

  Taigi, būkite aktyvūs ir pasirašykite peticiją po Z. Vaišvilos reikalvimais Prezidentei ir gen. prokuratūrai: http://www.peticija.lt

 4. Arūnas:

  O tai ko dar norėti iš okupacinės valdžios? Ypač, kai ji mato, kad ir kitose EU valstybėse daroma panašiai; tai jiems suteikia drąsos. Tegyvuoja europinė diktatūra – pati geriausia diktatūra pasaulyje 🙂

 5. Nepolitikas:

  Matau du dalykus: 1.Gylys nori būti ant „bangos“ (asmeniniai interesai). 2. Gylys visiškai supranta Konstitucijos. Nėra konstitucinės sąrangos, ir būti negali. Sąranga yra „mišinys“ iš atskirų materialinių dalių, jei šios susitelkia į organišką visumą.(Pvz. mūsų žemės gelmių tektoninė sąranga, kūno sąranga, ūgis, svoris ir t.t.) Yra Konstitucinė santvarka – sistema, kadangi tai yra skirsnių, straipsnių išdėstymo ir PASIREIŠKIMO tvarka(pvz. Žodžių santvarka, skaičiaus santvarka ir t.t.) Todėl negalima taikyti atskirus straipsnius, neatsižvelgiant į išdėstymo tvarką. Nesupranta Gylys tautos atstovo „vardo“. Seimo narys, teisėjas, prokuroras ir t.t. yra „teisinės neliečiamybės“ subjektas tik tada, kada vykdo jam priskirtos funkcijos. O gyvenime jis yra paprastas žmogus, pilietis. Tai turi būti aišku net „bomžams“. Aišku, kad konkrečiai šio atvejo visi pažinojo P. Gražulį, ir be asmens dokumentu patikrinimo buvo aišku, kad tai ne teroristas, recidyvistas ir t.t. Petrui didelis Ačiū. O Gyliui gėda!

 6. tautietis:

  Esu DK šalininkė,bet labai nustebau,kad Drąsiečiai visai nepalaikė teismuose besibilinėjančius Klonio gatvės šturmo gynėjus,štai Gražulį palaikė Paksas,užstojo,o štai Klomio gatvės gynejus palaikė tik Sadūnaitė,o DK nariai liko nuošalyjė,net Varkalai ar kitiems visai nerūpėjo

 7. wikswa:

  Į dešimtuką!
  O gal policininkams buvo prisakyta VISOMIS PRIEMONĖMIS užčiaupti kitamanius. Juk Briuselio “demokratų” pilnas Vilnius! “Pasirodykim modernūs.” Ir pasirodė – olandas parodė nuogą uodegą, policija – jėgą, politikai parodė, kad deda skersą ant visų, kurie mano kitaip. O ir šiaip ant visos tautos – skersą!

 8. Li Bo:

  Ne tas pavadinimas. Turėtų būti “Policinė valstybė prieš nupušusį juokdarį Gražulį”. Prie sovietų sėdėjo?! Čia verta prisiminti labai šiai progai tinkantį posakį ” kvailį ir bažnyčioj muša”. O dar galima sakyti, kad kvailiai nuskriaudė kvailį.

  • tikras lietuvis:

   Petrui galvą susuko boba – užtat jis metėsi į policininkus kaip Šustauskas.
   Todėl nėra čia jokių kvailių – yra nepatogiai susidėsčiusios aplinkybės.
   O iš viso, tai prieš Gražulį zambija pederastai.

 9. antanas:

  Per “bananų balių” lupo mus lazdomis okupantai ir dabar, per “iškrypėlių balių”, naujieji okupantai rodo mums nuogus užpakalius, mindo ant grindinio. Tėra vienas kelias išsivaduoti-rengti referendumą ir trauktis iš ES.

 10. w:

  Liūdna, bet faktas – minia tvarkos valstybėje nepadarys. Reikia šviesių galvų.
  Ar Sąjūdis buvo veiksmingas tik vairuojamas KGB?

 11. Audronė:

  Pritariu gerb.Gylio mintims, o ypatingai tai,kad “mūsų valdžia”-tikri veidmainiai:viena- kalba, kita- daro, o trečia- galvoja.Grynas tarybinis mentalitetas.Žiauru.

 12. algirdas:

  Sioms P.Gylio mintims pritariu 100%.Negaliu suprasti ,kodel taip negraziai pasielge policija su Petru Grazuliu.Kam ji reikejo taip demonstratyviai nesti ,galva i zeme spausti.Juk,jei jis neklause,ji reikejo nuvesti ir paaiskinti ka jis blogo padare.Prastas buvo vaizdas-juk ji isirase daug internautu,o tai jau negerai pries kitas salis,kur bus rodoma apie si ivyki,o gal jau ir parodyta.Policija pasielge neadekvaciai Seimo nario veiksmams.

 13. Gėda policijai ir jos vadams!
  Negalima naudoti tokių metodų prieš beginklius žmones, o ypač, jei jie yra Tautos išrinktieji! Ir dar Tarybiniais laikai kovoję už Lietuvos Laisvę!
  Todėl siūlau pasirašyti ir platinti peticiją, sukurtą pagal Z. Vaišvilos pranešimą: „Lietuvos gėjų lygos“ renginio Vilniuje organizatorių atsakomybės ir užsienio valstybių kišimosi į Lietuvos Respublikos vidaus reikalus”.

  … peticijos.lt/visos/71390

 14. Benjaminas:

  Nei pridėt, nei atimt , – tiesiai į dešmtuką. Džiugų, kad dar yra tokių žmonių, kurie skleidžia visuomenėje tiesą apie Lietuvos tikrosios, ne viešai deklaruojamos, politikos realijas. Žmonės pradėkite mąstyti, ar jums tai priimtina? Jei ne,- jūs viską galite pakeisti, prisminkite tai per eilinius rinkimus.

  • Nepolitikas:

   Kokie rinkimai? Agitatoriau. Faktas mūsų apylinkėje – 6,5 tūkstančių rinkėjų. …Švenčiant kaimynų gimtadienius, kilo ginčas: vieni neina balsuoti, kiti eina, bet gadina „šį biuletenį laiko sugadintu. Šis biuletenis jau balsavime nedalyvauja. Jis dedamas į sugadintųjų krūvelę.“ Taigi, kaip „teisėjas“ pasiūliau atlikti ekspertizę: Kaip bus rinkimai, visiems nueiti „balsuoti“, „gadinat“ biuletenius. Ir vėliau internete pažiūrėti rezultatus. Taip ir padarėm. Grupelė (35 žm.), nuėjom kartu ir sudalyvavom. …. Rezultatas akivaizdus – mūsų apylinkėje „sugadintų“ biuletenių suskaičiuota… tik 15! Pradėjom aiškintis, kas tie kurie(iš mūsų) sugadino eksperimentą? Visi prisiekia Dievu, savo sveikata, kad tiksliai įvykdė pažadus. Taigi rezultatas 15 iš 3,5 tūkst. faktiškai dalyvavusių. Ginčas baigtas – sistema nugalėjo. Ar kas gali paneigti, kad svarbu yra tik „atėjimas ir parašo pateikimas“, o toliau nuo tavęs nieks nepriklauso. Gali gadinti, gali išnešti, gali suvalgyti –„atsargoje“ yra tiek biuletenių, kad užteks visiems „protingiems“! Bet jeigu neatėjai, nepasirašei tada sunku ką nors suklastoti. Todėl ir nori įvesti „elektroninį“ parašą, nes jį suklastoti gali programa.

  • If my problem was a Death Star, this article is a photon todpero.

 15. Getas:

  Žodžiai, pavadinimai keičia sąmonę (mentalitetą), todėl žodis “Gėjus” uždengia prasmės esmę. Vadinkime ne naujadaru, o senu graikišku žodžiu, kuris yra naujausiame Tarpt. žodyne apibudintas labai aiškiai: tai lytinis santykiavimas vyro su vyru. Bet ta vieta – išangė pagal prigimtį skirta išmatoms išeiti, o ne bybį (pimpalą) kišti. Vadinasi, tai yra prigimties iškraipymas. Jei yra toks kam nors noras, tai lai užsiimdinėja, tačiau ne viešai ir dar demonstruojant gatvėje. Juk kitų nukrypimų, ligų ir prigimtinių niekas gatvėje nedemonstruoja ir to nepropaguoja.
  Kas vyko Gedimino prospekte – tai politinė veikla- politinis gėjizmas.
  Kitas žodis “Pedofilas” (liet. vaikpisis) sudarytas iš graikiško “paidos-vaikas” ir lotyniško “file – mylėti”, tai visiškas absurdas, nes meilė yra dvasios būsena, o ne lytinis bendravimas, todėl baikime šiuos žodžius naudoti, jei norisi taip rašyti, tai paaiškinant galima įdėti skliausteliuose. Naudokime lietuviškus žodžius, aiškiai parodančius veiksmą ir jų prasmę: “vaikpisis”, vaikpisiai ir t.t.

 16. Gediminas:

  Tėvynę Lietuvą ašBe galo myliu,dabartinės Lietuvos valstybės nekenčiu,ir šių valdančiųjų niekada neginčiau,o prisidėčiau juos nuverčiant

 17. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  Tai ka cia isdeste gerb. P.Gylys yra elementaru ir paprasta. Todel yra labai aiski simptomatine situacija leidzianti daryti gerokai tikslesnes isvadas…… ir su pagrindine pono Gylio mintimi…..: “Deja, mūsų naujoji nomenklatūra pasyviai stebėjo…..” KARDINALIAI NESUTINKU! Ir stai kodel! Ogi todel, kad tuos darinius, kurie ivardinami MUSU!, yra visai NE MUSU! Tai koloborantinis okupantas, kurio turinys yra seimo leliukai, vyriausybes bizunas ir frigidiska sterva. Ten buvo tame renginyje… ne policininkai, o uniformuoti NUSIKALTELIAI! Policininkai butu uzdarde nusikaltima, kai buvo pazeista Seimo nario konstitucine nelieciamybe, o cia yra atvirksciai…. jie patys…. ir pagal isakyma ir is anksto suplanave…. naikino Konsititucine teise, nepakluso istatymui, o pakluso nusikalteliu suplanuotam nusiklatimui. Kolobarantine valdzia ta suorganizavo! O kas tas simonko? Gal homoseksualas? Kas ji ten zino? Niekas to nemateme. Taciau FAKTAS, kad butent jis pakiso po savo padu visa koloborantine valdzia, is jos issityciojo ir padare taip kaip norejo….. Kovo 11-osios paradui NE Gedimino procpekte…o va siknakrusiams…. viskas leistina! Taip kad Lietuva jau valdo simonko…. nes pagal jo muzika soko ir valdzia ir teismai ir policija lauzydami Konstitucija, istatymus, garbe, padoruma, kultura. Taigi isvada generaline…. Lietuva NETURI savo valdzios. Lietuva valdo koloborantinis okupantas…… armija isejo….okupantas pasiliko.

 18. va taip pasakysiu:

  3 straipsnis Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių.
  Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.

 19. palanga:

  Briuselio komisarų įstatymai vyrauja nepriklausomoje Lietuvoje

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: