T.Bakučionis. Kur nuėjo gėjų eitynės? (59)

Tomas Bakučionis

Tomas Bakučionis

Nuo senų laikų dalis žmonijos individų nematydavo savęs tradicinėje santuokoje su priešingos lyties partneriu, nes tiesiog neturėdavo tam potraukio. Nesamprotausiu apie jokius medicininius, psichologinius ar socialinius šio reiškinio aspektus, tai – mokslininkų duona, tačiau tolerancija šiems asmenims tapo neatsiejama šiuolaikinės demokratinės pliuralistinės visuomenės duotybe ir būtinybe.

Kita vertus tradicinių seksualinių pažiūrų visuomenės dalis turi tokius pat lūkesčius „anos pusės“ tolerancijai, kurią reikėtų suvokti kiek plačiau, kaip tradicinės orientacijos visuomenės dalies teisę atsiriboti nuo netradicinio seksualinio gyvenimo būdo propagandos. Būtinybę atsiribojimui sąlygoja tai, kad netradicinės lytinės orientacijos individai sudaro apibrėžtą šiuolaikinės visuomenės sluoksnį, turintį individualių ir specifinių poreikių. Paprastais žodžiais tariant, gėjų kultūra pagimdė ištisą verslo industriją, pradedant uždarais klubais ir renginiais bei baigiant aksesuarais. Aksioma tokia, kad ten, kur yra didelė industrija bei sukasi nemaži pinigai, yra ir politiniai interesai. Tad nieko nuostabaus, kad dalis politikų (taip pat ir Lietuvoje) šliejasi prie gėjų kultūros tikėdamiesi politinių (o gal ir ne tik) dividendų. Beje, lygiai tokių pat politinių dividendų aršiai protestuodami prieš paradus tikisi gauti ir Petro Gražulio tipo politikai.

Beje, kam jau kam, o p. Petrui Lietuvos gėjų lyga turėtų labai padėkoti už nemokamą reklamą! Tačiau laikinai palikim ramybėje p. Mariją Aušrinę, p. Petrą bei kitus šioje orbitoje besisukančius politikus, nes politinių dividendų rinkimas yra kiekvieno politiko individualus garbės ir sąžinės reikalas.

Žymiai sudėtingesnis klausimas nei tolerancija šiame kontekste yra eskaluojama diskriminacija, o tiksliau – tariamoji diskriminaciją, nes bet kokios diskriminacijos nustatymas ir vertinimas pliuralistinėje visuomenėje yra labai svarbi ir ne tokia jau paprasta teisinė praktika. Tai susiję su konkrečios šalies visuomenės tradicijomis, todėl unifikuojama ES teisinė praktika šioje vietoje gali padaryti daugiau žalos, nei naudos.  Reikalas tas, kad po graudžiais verksmais dėl tariamos seksualinių mažumų diskriminacijos Lietuvoje yra pakišama elementari jų gyvenimo būdo propaganda. Kita vertus tam tikrose socialinės veiklos srityse, pavyzdžiui, kaip švietimas – tokių asmenų diskriminacija yra visiškai reali ir sunkiai išvengiama, nes koks normalus tėvas ar motina toleruotų, kad jo sūnų ar dukrą mokytų netradicinės lytinės orientacijos asmuo. Dėl to negalima smerkti tos motinos ir tėvo ar kaltinti jų netolerancija seksualinėms mažumoms, nes būdami mažos tautos atstovais jie pasąmone jaučia, kad būtent tradicinės šeimos vertybių puoselėjimas yra tautos išlikimo alfa ir omega.

Visiškai kitas klausimas, kai diskriminacija laikoma tai, kad vienos lyties partneriai, pavyzdžiui, negali sužinoti apie savo partnerio sveikatos būklę gydymo įstaigoje. Tokią situaciją įvardyčiau  kaip elementarią biurokratiją, kurios mūsų „hiperdraudimų“ valstybėje yra apstu. Kita vertus, vienos lyties asmenų Partnerystės įstatyminių nuostatų priėmimas (nesvarbu, ar atskiru įstatymu, ar Civilinio kodekso papildymais priimtų) gal ir padėtų išspręsti minėtas biurokratines kliūtis, tačiau įteisinant vienos lyties asmenų partnerystę (t.y. iš esmės santuoką)  neabejotinai būtų bandoma prastumti ir įvaikinimo institutą, o tai jau sudarytų realų pavojų demografines problemas turinčiai visuomenei, turint omeny pamatinę šeimos funkciją – fizinę ir socialinę visuomenės reprodukciją. Pagaliau sunku įsivaizduoti, kaip tokių įstatyminių iniciatyvų „stūmėjai“ mano pakeisiantys Konstitucijos 38 straipsnį?

Kai Vilniaus savivaldybės atsisakymą suderinti kovo 11-ajai skirtų tradicinių eitynių laiką ir vietą skundė Lietuvos tautinio jaunimo sąjunga, administracinis teismas šį skundą nagrinėjo įprastine tvarka  (t.y. „lėtąja eiga“) ir skundą atmetė. Kai tos pačios savivaldybės atsisakymą suderinti kitų eitynių laiką skundė Lietuvos gėjų lyga, tas pats administracinis teismas skundą išnagrinėjo skubos tvarka ir jį patenkino, įpareigodamas savivaldybę suderinti seksualinių mažumų eitynių vietą Gedimino prospekte, net apeliacinis procesas pagal savivaldybės skundą buvo prasuktas rekordiniu greičiu. Pirmuoju atveju teismas skundą atmetė formaliu teisiniu pagrindu, konstatuodamas, kad valstybė ir savivaldybė turi pirmenybės teisę prieš piliečių organizacijas rengiant valstybinių švenčių renginius, nors grynai Konstitucijos požiūriu (neieškant josios dvasių) toks įstatyminis reguliavimas yra labai ginčytinas, apie ką esu anksčiau rašęs. Deja, tąsyk piliečių patriotiniai jausmai ir jų konstitucinė susirinkimų teisė bei laisvė liko už teisėjų akiračio ribų.

Antruoju atveju konstitucinės piliečių teisės tame pačiame teisme buvo prisimintos ir todėl savivaldybė buvo įpareigota suderinti gėjų eitynių laiką ne kur kitur, o Gedimino prospekte, tačiau antruoju atveju už teisėjų akiračio ribų liko aplinkybė, kad vaivorykštės mažumų eitynių saugumo užtikrinimas valstybei kainuos mažų mažiausiai kelis šimtus tūkstančių, o gal ir daugiau mokesčių mokėtojų pinigų, nes tokio skaičiaus pėsčių, raitų ir važiuotų policininkų vienoje vietoje Vilnius nematė net per Angelų sargų dienos renginius. Tačiau tai tik ūkinė-finansinė smulkmena, nes juk mes mokesčių mokėtojai turtingi, valdžia mus gali drožti iš peties pagal bet kurio eurobiurokrato ar kokio nors p. Vladimiras Simonko užgaidas. Tačiau yra kita – teisinė ir vertybinė „ne smulkmena“ – minėtas Konstitucijos 38 straipsnis, kuriame be kita ko parašyta, kad „Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu.“.

Turint omeny, kokia eitynėms palankios informacijos lavina buvo išpilta viešojoje erdvėje, galima pripažinti, kad vaivorykštinės eitynės buvo iš esmės vienalytės partnerystės propaganda. Pripažinus tai, turime pripažinti, kad seksualinių mažumų gyvenimo būdo apologetai ir juos remiantys politikai iš esmės griauna konstitucinius tradicinės šeimos pamatus, nors tie patys politikai davė priesaiką ginti Konstituciją. Gal oponentai suabejos mūsų Konstitucijos modernumu? Tačiau ar jie tokiu atveju supranta labai paprastą dalyką, kad tik tradicinė šeima gali užtikrinti atskiros tautos, valstybės ir visos žmonijos tęstinumą bei išlikimą, turint omeny, kad visuomenės socialinė reprodukcija negalima be fizinės reprodukcijos. Svarbiausia tai, kad net iš kuklių visuomenės apklausų galima daryti labai aiškias išvadas, jog taip galvoja absoliuti dauguma Lietuvos piliečių. Nieko nuostabaus, nes paprasti Lietuvos žmonės dar neprarado sveiko mąstymo, skirtingai nuo mūsų politinio ir teisinio elito, kurio dalis žiūri tik į ES biurokratines struktūras (bet tik tada, kai jiems tai paranku), o kita dalis vis dar dairosi ir klausosi, ką pasakys Kremliuje. Paradoksalu, kad pamatines civilizacijos vertybes (kokia yra laikytina tradicinė šeima), paprasti žmonės, kad ir būdami menkesnio išsilavinimo, jaučia labiau ir betarpiškiau, nei labiau išsilavinęs, o paprastų žmonių kalba kalbant – nuo per gero gyvenimo išpindėjęs politinis elitas.

Grįžtant prie diskriminacijos klausimo manau, kad šiandien diskriminacija gali būti labai įvairių formų. Juk didesnės piliečių dalies nuomonės negirdėjimas yra taip pat tam tikra jų diskriminacija, kaip bendro demokratijos deficito išraiška. Tokiu būdu Lietuvoje vykdoma iš esmės visos pilietinės visuomenės diskriminacija, kurią vykdo visų lygių valdžios, pradedant Prezidente ir baigiant savivalda bei atskirais žiniasklaidos organais, nes Prezidentė nenorėjo girdėti referendume pareikštos piliečių nuomonės atominės elektrinės klausimu, lygiai kaip ir Aplinkos ministras ar Premjeras nenori girdėti piliečių nuomonės skalūnų dujų gavybos klausimu, lygiai kaip ir Vilniaus valdžia net nesivargino paklausti miestiečių nuomonės apie viešojo transporto pertvarkas, lygiai kaip ir pirmadieninėje Lietuvos radijo diskusijų laidoje Eitynių klausimu buvome priversti klausytis p. Arkadijaus Vinokuro atviros demagogijos, bet aštresni pasisakymai buvo slopinami. Šis įdomios biografijos ir įdomaus užsiėmimo ponas teigė, kad prieštaraujančių eitynėms buvo tik maža grupelė Lukiškių aikštėje. O kaip jų galėjo būti daugiau, kai absoliučiai brutalus policijos elgesys eitynėms nepalankiai manančius žmones tiesiog baugino? Galbūt neatsitiktinai jau nuo pat ryto internetinė žiniasklaida mirgėjo nuotraukomis, kuriose buvo demonstruojama galinga policijos amunicija – nuo šautuvų iki vandens patrankų. Kas galėtų paneigti, kad taip nebuvo siekiama eitynėms nepalankią piliečių daugumą įbauginti?  Lietuvos valdžia iš esmės užkirto kelią visuomenei pareikšti eitynėms priešingą nuomonę, visa viešoji erdvė ir kas liūdniausia – Nacionalinio transliuotojo eteris buvo užpiltas tik eitynėms palankia informacija. Policijos elgesys eitynių metu su kitaip manančiais buvo visiškai neadekvatus ir drįsčiau sakyti, tiesiog chamiškas, nes peržengė bet kokias leistinumo ribas. Tai yra taip pat diskriminacija, tik taikoma piliečių daugumai. Aukščiau minėtus teismų sprendimus dėl minėtų priežasčių galima būtų laikyti taip pat diskriminaciniais.

Viešoje erdvėje daug svarstoma apie tai, kiek kas gėjų eitynėse kainavo. Visiškai aišku, kad Valstybei, t.y. mums – mokesčių mokėtojams kainavo daug. Ir kalti čia ne kažkokie homofobai (anot pono V.Simonko. supraskit – visi lietuviai tokie!). Priežastis yra mūsų visų lygių valdžių ir dalies žiniasklaidos ciniškas nesiskaitymas su daugumos visuomenės nuomone. Visiškai aišku ir tai, kad eitynių organizatorių pateikiami kaštai yra dirbtinai sumažinti.  Eitynių reklaminės kampanijos apimtis galima palyginti su Socialdemokratų ar Darbo partijos rinkiminėmis kampanijomis, todėl labiau tikėtina, kad eitynių organizavimas kainavo kur kas daugiau.

Po šių eitynių peršasi ne viena nelinksma išvada. Lietuvos valdžios ciniškas nesiskaitymas su visuomenės nuomone veda prie dar didesnio visuomenės susipriešinimo ir susiskaldymo. Atskiroms visuomenės grupėms dėl to bus dar sunkiau susikalbėti. Nekursiu vadinamųjų sąmokslo teorijų, bet pradedu tikėti, kad Lietuvos valdžią uzurpavusi partinė nomenklatūra tai daro sąmoningai. Labai ryškus to signalas yra LRT transliuojamos laidos ir jų eteryje kaip taisyklė dominuojančios tik valdžiai palankios nuomonės, kai kitokios nuomonės yra tiesiog ignoruojamos. Iš esmės tas pats procesas vyko per paskutinius Seimo rinkimus, tas pats vyksta ir dabar. Deja, kol kas nematau prielaidų, kad tai artimiausiu laiku pasikeis.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , .

59 komentarai

 1. Kitose eitynėse:

  aš dalyvausiu. Šį kartą maniau, kad reikia juos ignoruoti, tačiau savo elgesiu homoseksualai ir juos remianti valdžia parodė, kad neturime būti nuošalyje. Mane tai labiausiai skaudina, kad mūsų valdžia davė nurodymus taip nesiskaityti su piliečiais, tas labiausiai ir įžeidžia. Teisingai sako Vaišvila, kad ne policiją reikia kaltinti šiuo atveju, o tuos, kurie nurodė policijai. Jeigu suorganizuosite mitingą, ateisime.

  • Nepolitikas:

   Nevisiškai noriu sutikti. Kiekvienas(tai liečia policininkus) turi žinoti Konstituciją: „Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas. Kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija. Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai. Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.“ Jeigu butu taip, kaip sako Vaišvila, tai kaip galima teistį sausio įvykio nusikaltėlius, jog jie vykdė nurodymus, įsakymus! Ne kiekvienas įsakymas, arba nurodymas(t. sk. įstatymas) yra teisėtas. Pvz. : BK 321 straipsnis. Neteisėtas įsakymas ir jo vykdymas
   Karys, davęs aiškiai neteisėtą įsakymą arba vertęs kitą karį vykdyti tokį įsakymą, taip pat karys, ĮVYKDĘS aiškiai neteisėtą įsakymą, jeigu dėl to atsirado sunkių padarinių, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.
   BK 118 straipsnis. Padėjimas kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką
   Tas, kas padėjo kitai valstybei ar jos organizacijai veikti prieš Lietuvos Respubliką – jos konstitucinę santvarką, suverenitetą, teritorijos vientisumą, gynybos ar ekonomikos galią, baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.;
   294 straipsnis. Savavaldžiavimas
   Tas, kas nesilaikydamas įstatymų nustatytos tvarkos savavališkai vykdė ginčijamą arba pripažįstamą, bet nerealizuotą savo ar kito asmens tikrą ar tariamą teisę ir padarė didelės žalos asmens teisėms ar teisėtiems interesams, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
   O olandui Michiel Henninkui turėjo taikyti : BK 284 straipsnis. Viešosios tvarkos pažeidimas
   1. Tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, PATYČIOMIS arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką,baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

   • Tamsta visiškai teisus, kad įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Bet kadangi daug metų dirbau teisinį darbą (ir vadovaujantį) puikiai žinau, kaip tiesioginė vadovybė “laužo rankas”, reikalaudama neteisėtų veiksmų. Ne visi tai atlaiko. Aš atlaikydavau, bet daug kartų buvo mėginama sunaikinti visą skyrių, kad galėtų atleisti mane iš darbo (tačiau turėjau gerų pažįstamų aukštose institucijose, todėl mano vadovams nepavyko to padaryti). Tačiau turėkite omeny, kad aš dirbau vadovaujantį darbą, o ką kalbėti apie paprastus specialistus? Jie privalo vykdyti nurodymą arba išeiti iš darbo. Todėl puikiai suprantu juos ir suprantu, ką Vaišvila norėjo pasakyti, nes jis, matyt, puikiai žino tą virtuvę. Kiti politikai, matot, apsimeta nesuprantą, kad yra taip kaip Krylovo pasakėčioje: vilkai kalti, bet ne liūtas, jei vilkai pjauna silpnesnius žvėrelius, nes esą, karalius liūtas nieko “nežino”.

    • Nepolitikas:

     Ačiū, nuoširdžiai. Kodėl aš rašau? Aš noriu bet kiek paveikti žmonės: nekartokit, kaip papūgos, „pamestus“ išsireiškimus, o galvokit, ką jie reiškia. Ta, Jūsų aprašytą situacija, jau senai yra išanalizuota, per korupcijos prizmę : http://korupcija.puslapiai.lt … tačiau visi rašo savo „idėjos“, net nežinodami konstitucinės santvarkos, tikros korupcijos pradžios ir t.t. Jie „tikrino“ savo įsitikinimus … „wikipedijoje“! Jie nesupranta, kad pavyzdžiui policininkas, paėmęs kyšį ir jos „paleidęs“, nėra korumpuotas. Jog policininkas „išlaisvino“ jos, t.y. faktiškai atleido nuo prievolės atlikti tam tikrus įstatymo nustatytus veiksmus. Taip, tai yra nusikaltimas, bet ne korupcija! Korupcija, kaip tvirtina šita teorija(ir kol kas niekas ją nepaneigę), yra atvirkštinis procesas – atimamos konstitucinės teisės ir „uždedamą“ papildomą(Konstitucijos ir įstatymais nepagristą )prievolė. Kaip ir Jūsų atvejąs. Taigi komentuojančių dauguma yra tiesiog tinginiai, kaip „Mantas“ – Parašyk, naujasis politike, geresnį straipsnį. BET MATYT PER SKYSTOS BLAUZDOS:), arba „Nepolitikui“ – Simonaitytė perpasakoja knygą lietuviškai. Tai ne jos mintys, o knygos autoriaus. Baik įžeidinėti žmones, turinčius ką pasakyti ir nepliurpk iš tuščio į kiaurą ir t.t. Sėkmes Jums.

 2. nu ką jūs, vaikučiai:

  “Seksas”.
  Mažuma sekso pagrindu:)) Nu neatlaiko jokios sveikos kritikos.
  Nedaugkžodžiaukim.
  Iškrypimo propagandai griežtas NE.

 3. Genrika:

  Ar būtina tokio žmogeliuko straipsnius dėt plačiajai visuomenei, pirma gal reiktų jam pampersus pasikeist, tada pakalbėt 🙂

 4. Genrika:

  KEISTA, KAD STRAIPSNIO PRADŽIOJE NEPAMINĖJO LANDSBERGIO, KAIP BE ŠITO IDEOLOGO APSIEIT GALIMA :)))

 5. Ignas:

  Vienas kvailiausių ir paranojiškiausių straipsnių…
  1. Dauguma neturi teisės spręsti už visus – demokratijos esmė, kad visi turi būti lygiateisiai, neišskiriant jokios grupės.
  2. Konstitucija suteikia teisę rengti eitynes, o diskriminuoti kitus žmones – ne, tad autoriui reikėtų labiau pasigilinti į ją užuot teigus, kad ją pažeidžia homoseksualai.
  3. Kas sakė, kad homoseksualai yra prieš šeimą ar valstybę? Jie taip pat yra patriotai, todėl homoseksualams rūpi Lietuvos gerovė, demografinės problemos, šeimų tvarumas. O kad daugiau pamestinukų būtų įvaikinamų – tik geriau nuo to. Kad žmonės bus laimingi, gimstamumas nesumažės.

  • Ignui:

   Nejuokink žmonių. Nieks tavo tauškalais netiki.

  • Komentaras:

   Taip, patriotai. Matyt iš didelio patriotizmo didžiausią parado dalį sudarė užsieniečiai .

  • Sėlis:

   Iš kur čia “padavė” tų pederastų į alką? Smuk atgal į delfį, gaidy, toliau runkelius mulkint šitomis pasakėčiomis.

  • nešėt plakatą”įsivaikinsim jūsų vaikus”-tai grasinantis,reikėjo tiesiai šviesiai rašyti.Pasibaisėtina,tai žmonių turinčių vaikus galimas šantažas.
   Eitynes suteikia teisę ar gali nesuteikti jei gali kenkti sveikatai ir dorovei.
   Kad sveikatai kenkė tai buvo įrodyta,nes P.Gražulis ir kiti prispausti prie žemės buvo,tai prie jų sveikatos pagerinimo neprisidėjo,o pats P.Gražulis ir policininkas pabuvojo ligoninėje.
   Daug kas patyrė psichologinę kančią ,kuri turės ilgalaikių pasekmių.To neturėjo būti, nes to neleidžia Lietuvos Konstitucija,nes jei kyla pavojus sveikatai ir dorovei ir galima buvo tai numatyti,gal reikėjo paklausyti Konstitucijos perspėjimo.

  • Ignui:

   Mažuma negali diktuoti ir primesti savo “vertybių” daugumai.

  • Pikc:

   Koks įdomus, kaip sako, “psichologinis momentas” 🙂
   Nagi pasižiūrim, ką turim. Taigi:
   1) Demokratija: http://www.tzz.lt/d/demokratija. Kas tingi skaityti, cituoju: “valdžia, faktiškai ar formaliai kylanti iš visuomenės (bendruomenės) daugumos valios”. Dar klausimų? Jau nekalbu apie tą faktą, kad tas gaidžių paradas ir visa ideologija apskritai yra mažumos (net nebūtinai lytinių nuokrypų) primetama daugumai – tai tiek tų “lygių teisių” 🙂 Beje, siekimas, kad absoliučiai visi turėtų absoliučiai lygias teises veda ne į demokratiją, bet į anarchiją. (http://www.tzz.lt/a/anarchija). Antra vertus, gal toks ir tikslas?
   2) Konstitucija suteikia teisę riboti laisvę reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją, jeigu tai būtina apsaugoti dorovei. 😉
   3) Gražus demagogijos pavyzdėlis: Iš eilės: a) homikai yra Lietuvos patriotai? Kokios Lietuvos? Juk ir padleckis yra Lietuvos patriotas – tik kitokios, sovietinės. O homikai – neomarksistinės, t.y. “nesuvaržytos” visokiomis ten moralės ir dorovės normomis, kur vyrauja principas “anal is political”. 🙂 b) Jiems rūpi demografinės problemos? Čia gal reiškia, kad anie kovoja su gyventojų perteklium per homoseksualumo ideologijos propagandą? 🙂 c) Jiems rūpi šeimų tvarumas? Kokių šeimų – čia tų, pagal “progresyvų” apibrėžimą, kai bet kas su bet kuo yra šeima? 🙂 d) Na, o paskutinį teiginį – kad nuokrypų noras įsigyti augintinį iš tiesų reiškia rūpinimąsi vaikų gerove – palieku įvertinti jums patiems 🙂

  • Jadvyga:

   tamsta Ignai, tai labai puikus straipsnis ir autoriaus išsakytas nuostatas palaiko visi normalūs žmonės, kurie yra už tradicinę šeimą ir kitas civilizacijos vertybes. Manau, kad jūs taip pat atsiradote šioje žemėje iš vyro ir moters? O gal mėgintuvėlyje? Homoseksualūs žmonės pasirinko savo gyvenimo kelią ir lai juo eina, niekas jiems netrukdo. Tik lai nelenda į akis……Kiekvienas veiksmas turi atoveiksmį…..

 6. vilnietė:

  Miesto gyventojai jau susigaudė, kur kabinama propagandinė informacija – troleibusių stotelėse. Prieš rinkimus ten kabėjo besišypsantis sukčius Viktoras ir pažadas “Mes žinome kaip”. Dabar kabėjo vaivorykštinė širdelė, suderinta su užrašu “Tai– žmogaus teisė”. Žinoma, tą simbolį galima skaityti įvairiai: meilė, draugystė, bet manyčiau, kad šiuo atveju buvo parašyta: gėjų santuoka – žmogaus teisė. Štai šiai minčiai įkalti ir buvo mesti dideli pinigai.

 7. Genrika:

  Sėdėjo sėdėjo prie kompo ir …………….., o galėjo išeit į prospektą ir pasitampyt su policija, o dar geriau jei tarybiniais metais būtų sėdėjęs lageryje kaip Gražulis ir dabar nereiktų dėl Gražulio garbės nervotis. Kas čia per mada tiek jaudintis, kiek Gražulis balų uždirbo??? Kiek triūso įdėjo, tiek ir uždirbo! Dar kaži kiek bylų jis turės atlaikyt, ponas autoriau………………..Landsbergis jam ne pavyzdys :)))

 8. PILIETE:

  graziai parasyta bet valdziai tai ne motais gaila ir geda kam tarnauja zmoniu isrinkteji

 9. Nepolitikas:

  Labai silpnas straipsnis – „alfa ir omega“! Nepalyginsi su „A.Simanonytė. Homoseksualizacijos schema: ką turėtume žinoti?“, „A.Patackas. Išniekinta Lukiškių aikštė, išduota Lietuva, pažeminta tauta“, „D.Tamošaitytė. Tikrasis ES veidas?“ ir t.t. „(…)tačiau tolerancija šiems asmenims tapo neatsiejama šiuolaikinės demokratinės pliuralistinės visuomenės duotybe ir būtinybe.“ Jeigu dar butų -„šiuolaikinės demokratinės pliuralistinės visuomenės“ , tai galima ir sutikti. „Aksioma tokia, kad ten, kur yra didelė industrija bei sukasi nemaži pinigai, yra ir politiniai interesai.“ Kokia tai „didelė industrija“, ką gaminama ten?… „Beje, kam jau kam, o p. Petrui Lietuvos gėjų lyga turėtų labai padėkoti už nemokamą reklamą! Tačiau laikinai palikim ramybėje p. Mariją Aušrinę, p. Petrą bei kitus šioje orbitoje besisukančius politikus, nes politinių dividendų rinkimas yra kiekvieno politiko individualus garbės ir sąžinės reikalas.“ – grynai gėjiškas tvirtinimas! Kaip galima kalbėti „politinių dividendų rinkimą“? O kaip tada monsinjoras Svarinskas? Kaip galima lyginti „palikim ramybėje p. Mariją Aušrinę, p. Petrą“? Viena Lietuvos nelaimė, o kitas „šeimų“ didvyris. Ir kokia tai „reklama“? Kokia esmė? Taigi galiu drąsiai tvirtinti autorius yra gėjas, arba dar blogiau ….. Pvz. „Visiškai kitas klausimas, kai diskriminacija laikoma tai, kad vienos lyties partneriai, pavyzdžiui, negali sužinoti apie savo partnerio sveikatos būklę gydymo įstaigoje.“ Kodėl negali? Gali! Parašyk įgaliojimą, patvirtink pas notarą ir viska galį! Net santuokoje, rašytiniai, ligoniai, nurodo ką gali žinoti sutuoktiniai. O Alkui turėtu būti giedą viešinti i tokius straipsnius.

 10. Daiva:

  Žmonės, baikite įžeidinėti Tomą, jis padorus šeimos žmogus.

 11. Daivai:

  Nekreipk dėmesio į kai kurios nelabai sveikus individus….

 12. Gintautė:

  Genrikutė su Igniuku arba jau yra paveikti propagandos ir mano , kad šūdas apibarstytas cukraus pudra yra pyragaitis, arba, kas labiau tikėtina, už gerus pinigėlius patys barsto pudrą ant šūdo, norėdami prakišt už pyragaitį 🙂

  • Nepolitikas:

   Ek, kaip jus „suemė“, apie savo teoriją pamiršot:
   Tikslui pasiekti siūlomos trys strategijos: nujautrinimo (desensitizing), blokavimo (jamming) ir atvertimo (converting).
   1. Nujautrinimas – tai pastovus visuomenės bombardavimas įvairia su gėjais susijusia informacija – straipsniais, pasirodymais televizijoje, jų reklama. „Reikia apie save kalbėti tol, kol žmonėms tai nusibos tiek, kad net nustos erzinti. Visada būkite ten, kur kažkas vyksta, būkite matomi“
   2. Homoseksualų blokavimo strategija nepripažįsta tolerancijos kitokiai nuomonei. Jei tu ne su mumis, tu – prieš mus. Blokuojama viskas, kas pasisako prieš homoseksualus ar jų politiką.
   3. Ir pagaliau – „atvertimas“ (converting). Kirkas su Madsenu savo knygoje šią strategiją pristato pabrėžtinai ciniškai: „Kai kalbame apie atvertimą, mes kalbame apie psichologinėmis atakomis bei suplanuota propaganda iš žiniasklaidos pakeistas vidutinio amerikiečio mintis, emocijas ir valią. Kalbame apie demoralizaciją tų nusistatymų, kurie yra prieš mus.

 13. Man atrodo patys policininkai pripažintų,kad P.Gražulis drąsus vyras.Visas tų eitynių “pasididžiavimas” prieš jo drąsą nublanko.Mažai kas taip išdrįstų ir matom, kad neišdrįsta.Taip kad tie juokeliai nelabai juokingi.O politikai,kuriems baisu, net pagalvoti apie drąsą ir bando būti “drąsūs” pasišaipydami.Kas jiems belieka, tupint po medžiu.

 14. Aleksandras:

  p. Bakučionis labai aiškiai, suprantamai išdėstė eitynių “reikalingumą” ir “teisiškumą” Vilniuje. Šios eitynės – tai akivaizdus ES mažumų stumiamas iškrypėliškas išsityčiojimas iš Lietuvos, tradicinės orientacijos žmonių daugumos paniekinimas. Po šių eitynių, kaip ir daugelis Lietuvos žmonių, jaučiuosi apspjaudytas, pažemintas ir eilinį kartą valdžios ir teisėtvarkos sutryptas. Seimo nariams, pritariantiems ir remiantiems šias eitynes, tikrai ne vieta mūsų Parlamente.

 15. šeima:

  Ačiū už gerą straipsnį.

 16. Aneta:

  Ačiū už puikų straipsnį.Šiurpu, kad mūsų žiniasklaida, teismai, parlamentarai šoka pagal Simonko dūdelę.Aš dabar taip suprantu, kad tas žmogysta tampa nacionaline vertybe?kaip šlykštu.netikėjau, kad sulauksiu tokio baisaus laikmečio, kad policija saugos iškrypėlius.Povilonienė tikrai pabaigs savo karjierą, o ir dabar už ta ponią niekas nebalsavo, įsitempė ją socdemai per sąrašus.o Petras Gražulis visuomet išlieka nuoseklus, jokie Briuselio pinigai jo nevilioja.O Dieve kaip baisu, nesinori nė ,matyti tų išpindėjusių Vilniaus ponų…..Sveikas protas tik tarp paprastų žmonių.

 17. LosAngeles:

  Geras straipsnis, aciu autoriui. Kas turite akis- matykite, kas turite ausis- girdekite. Nematytas (o ir panasu nelabai pagristas) jegos demonstravimas ginant abejotinas vertybes, kai yra tikrai rimtu problemu, kuriu valdzia ‘nemato’… Atsiranda klausimu, kurie neisvengiamai kyla bet kurio Lietuva susirupinusio padoraus zmogaus galvoje: kas uz viso to stovi, kam tai reikalinga, ka veikia zmoniu rinkta (ir jiems atstovauti prisiekusi) valdzia, kaip derinasi beatodairiskas(tiesiog akiplesiskas) visu seks-marginalu reikalavimu vykdymas(straipsnyje pateikti puikus tai irodantys pavyzdziai: vieniems teismas neleidzia motyvuodamas savivaldybes sprendimu, kitiems toks pats savivaldybes sprendimas jau negalioja?? Vienu skundai nagrinejami iprastine tvarka, kitu- skubos tvarka) su esminiu deklaruojamu demokratijos principu- liaudies valdymu? Ar tai tik grazus zodziai?? O is paskutinio klausimo kyla ir dar vienas klausimas, kuri suvokas rankeles gerokai ‘nusvyra’: kam atstovauja musu teisine sistema(kuri turetu buti kaip ir nepriklausoma, bet pavyzdziai akivaizdziai rodo kad taip nera!!). Taigi… Klausimu daug, ir blogiausia, kad tai liecia esminius valstybes valdymo klausimus. Panasu sis politinis judejimas ‘kapsto’ gerokai giliau, nei atrodo zvelgiant pavirsutiniskai, o butent po paciais valstybes pamatais.

 18. emi:

  dekui autoriui uz tiesiog puiku rasini.
  Ziurint is salies ypac pabreztinai sukeltas aziotazas ir demesys toms,atseit,geju eitynems,atrodo labai primityviai ir apgailetinai.
  Beleika apgailestauti,kad daugelis P.Grazulio pastangas susireiksminti prieme kaip kazkoki zygdarbi.
  Daug kartu sakiau.kad geriausiai tokioms ir panasioms “eitynem” nereikia skirti absoliuciai jokio demesio,kaip kad neskiriama Londone,Kopenhagoje at kur nors kitur.

 19. emi:

  dekui autoriui uz tiesiog puiku rasini.
  Ziurint is salies ypac pabreztinai sukeltas aziotazas ir demesys toms,atseit,geju eitynems,atrodo labai primityviai ir apgailetinai.
  Beleika apgailestauti,kad daugelis P.Grazulio pastangas susireiksminti prieme kaip kazkoki zygdarbi.
  Daug kartu sakiau.kad geriausiai tokioms ir panasioms “eitynem” nereikia skirti absoliuciai jokio demesio,kaip kad neskiriama Londone,Kopenhagoje at kur nors kitur.

 20. wikswa:

  Skaitykit Bernardinuose Alexandre Havard. „Šeimos, aš jūsų neapkenčiu“ – apie Europos Parlamento šeimos politiką” ir suprasit, kad nereikia taikstytis su iškrypimo propaganda.

 21. tikras lietuvis:

  Sako – Petras, atseit, ne taip ką tai darė.
  O kas būtų, jei niekas nieko prieš nebūtų pasakęs ar padaręs?
  Kaip atrodytų Lietuva tada?
  Jau supederastinta?
  O kodėl su Petru neatėjo signatarai, seimo nariai, tremtiniai ir visi kiti (vos nepasakiau parazitai 🙂 , tik ir mokantys siurbti lėšas iš valstybės) ir visi kiek tai žinomi žmonės ir nepadarė taip kaip padarė per kovo 11 – osios eitynes, kada eitynės buvo draustos?

 22. rimas:

  Nenorint problemos spręsti keičiamas jos pavadinimas ir apsimetama,kad problema išnyko. PVZ. invalidus pavadino neįgaliaisiais. Kojos vaikščiot, ausys girdėt, akys matyt nuo to nepradėjo,bet invalidų problemų jau lyg ir nėra. Tas pats įvyko pederastus pavadinus gėjais. Dabar jie savo sugyvenimą nori vadinti šeima?Bet juk dar prieš du šimtus metų pasyvus gėjus van Dekerenas įsūnijo aktyvų gėjų Dantesą (būsimą Puškino žudiką) ir jie tapo šeima. Kodėl šis variantas dabar netinka?

 23. Getas:

  Gėjais vadina dėl to, kad čia ne seksualinių mažumų reikalas, o politinio gėjizmo reikalas – gobalizmo politika, o kur jis veda matome iš Europos valstybių situacijos: Vakarų Europa naikinama, tautos nyksta, o ateina daugiau dorovingos tautos ir jų yra ateitis, žinoma, jei neiškils karštasis veikimas – karas. Mes lietuviai turėtume būti akylesni, nes esame daug patyrę nuo įvairių okupantų, asimiliuotojų veiksmų. Jei teisiškai ir išmintingai veiksime tai galėsime paveikti ir Vakarų Europos tautas atsigręžti į sveiką protą ir tikras vertybes, patikrintas per tūkstantmečius. Čia gali atsiverti galimybės mums veikti.
  Todėl aš atmetu pavadinimą “gėjai’ – linksmi vyrukai, atneštą su anglų kalba, mes turime seną graikų kilmės pavadinimą: “pederastai”, todėl visi taip ir vadinkime, juolab, kad senoji graikų kalba yra artimesnė lietuvių kalbai nei mašyta ir sumaišyta anglų kalba. Procesus, daiktus vadinkime tikrais vardais, tada būsime tvirtesni. Kaip “narkotikus” – “kvaišalais”. Įdomu kai pavadini žmogų “kvaišu”, tai jis įsižeidži, o kai vartoja kvaišalus tai lyg ir nieko, o ypač “narkotikus’.

 24. C-fam:

  UN Risks Credibility with Campaign Pushing Homosexual Rights
  Published on Thursday, 01 August 2013 14:50
  Written by Wendy Wright
  NEW YORK, August 2 (C-FAM) The UN human rights office has launched a media campaign promoting homosexual and transgender rights. The yearlong initiative, funded by outside sources, raises questions over the use of UN offices for what some governments will consider propaganda.
  The UN leaders’ campaign to cast sexual rights as universally agreed human rights comes after years of failing to gain governmental support for homosexuality. Attempts to legitimize special rights for lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) have repeatedly failed at the Human Rights Council, the governing body over the UN office that produced the campaign.
  Navi Pillay, the UN’s top human rights official, announced the “Free & Equal” campaign last week in South Africa.
  One ad proclaims, “LGBT rights are human rights.” In another, Pillay states LGBT rights are “nothing new or special.” Critics point out that human rights apply to all people. LGBT rights are distinct, and lead to instituting same-sex marriage, requiring schools hire transsexuals, and discriminating against people with religious views.
  “We should all challenge homophobic attitudes,” says Pillay as a video shows a protest against Proposition 8, California’s amendment stating marriage is one man, one woman.
  The campaign lists discrimination, which would include traditional marriage and protecting children from LGBT propaganda, alongside violence and torture. Opponents disagree that opposing LGBT rights is equivalent to condoning violence, pointing to countries that both limit sexual behaviors and prosecute violence committed against homosexual and transgender people.
  The unchartered territory of sexual rights has some societies grappling with unforeseen consequences. Commentator Andrew Harrod reported on a homosexual couple fathering a child with a lesbian couple, and all four raising the child as “father, father, mother, mother.” Another homosexual man has fathered 22 children with lesbian women out of a “drive to procreate, loneliness and quiet revenge against the church.”
  In countries that legalize same-sex marriage, people face fines, imprisonment and professional discrimination for upholding belief in traditional marriage.
  A Pew Research survey found homosexuality is less acceptable in countries where religion is central in people’s lives, and more acceptable where religion is not central.
  When President Obama pushed homosexuality during a recent visit to Africa, leaders in Kenya pushed back. Kenya “is sovereign and God-fearing,” said deputy president William Ruto.
  “Those people who have already ruined their society . . . let them not become our teachers to tell us where to go,” said Kenya’s Cardinal John Njue. Homosexuality is illegal in 38 African nations, and 90% of Kenyans believe homosexuality is wrong.
  The UN hired the Purpose Foundation to run the media campaign. The company constructs social media movements to “change the rules” in societies.
  Last May the Friday Fax asked Pillay who funds her office’s work advocating LGBT rights. She said it comes from Nordic countries. A UN official told AP the funding for Free & Equal comes from “outside contributors.”
  British politician Anne Widdecombe has criticized officials’ priorities. Over 150,000 Christians are killed each year. Around 200 million Christians are socially disadvantaged, harassed or actively oppressed.
  “I have been amazed by the sheer extent of persecution of Christians around the world,” she stated in 2011. “Why on earth are we not putting religious freedom in as an equal to homosexuality?”
  http://c-fam.org/en/2013/128-issues/united-nations-and-un-agencies/3870-un-risks-credibility-with-campaign-pushing-homosexual-rights

 25. Jadvyga, to Ignui:

  tamsta Ignai, tai labai puikus straipsnis ir autoriaus išsakytas nuostatas palaiko visi normalūs žmonės, kurie yra už tradicinę šeimą ir kitas civilizacijos vertybes. Manau, kad jūs taip pat atsiradote šioje žemėje iš vyro ir moters? O gal mėgintuvėlyje? Homoseksualūs žmonės pasirinko savo gyvenimo kelią ir lai juo eina, niekas jiems netrukdo. Tik lai nelenda į akis……Kiekvienas veiksmas turi atoveiksmį…..

 26. Getas:

  Žodžiai, pavadinimai keičia sąmonę (mentalitetą), todėl žodis “Gėjus” uždengia prasmės esmę. Vadinkime ne naujadaru, o senu graikišku žodžiu, kuris yra naujausiame Tarpt. žodyne apibudintas labai aiškiai: tai lytinis santykiavimas vyro su vyru. Bet ta vieta – išangė pagal prigimtį skirta išmatoms išeiti, o ne bybį (pimpalą) kišti. Vadinasi, tai yra prigimties iškraipymas. Jei yra toks kam nors noras, tai lai užsiimdinėja, tačiau ne viešai ir dar demonstruojant gatvėje. Juk kitų nukrypimų, ligų ir prigimtinių niekas gatvėje nedemonstruoja ir to nepropaguoja.
  Kas vyko Gedimino prospekte – tai politinė veikla- politinis gėjizmas.
  Kitas žodis “Pedofilas” (liet. vaikpisis) sudarytas iš graikiško “paidos-vaikas” ir lotyniško “file – mylėti”, tai visiškas absurdas, nes meilė yra dvasios būsena, o ne lytinis bendravimas, todėl baikime šiuos žodžius naudoti, jei norisi taip rašyti, tai paaiškinant galima įdėti skliausteliuose. Naudokime lietuviškus žodžius, aiškiai parodančius veiksmą ir jų prasmę: “vaikpisis”, vaikpisiai ir t.t.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: