L.V. Medelis. Noriu būti lesbietis. Ir dar galiu (46)

Linas V.Medelis

Linas V.Medelis

Prospektu „marširuos lesbiečių, gėjų, biseksualų, transseksualų (LGBT) ir juos palaikančių asmenų bendruomenė“. Taip prasideda trumpa žinutė gėjų tinklaraštyje Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui priėmus nebeskundžiamą nutartį, jog ypatingos seksualinės orientacijos asmenims negalima drausti eitynių sostinės centro prospektu. Mūšis laimėtas, todėl žinutė vadinasi „Homoseksualų triumfas teisme: eitynės vyks Gedimino prospekte“. Taigi žengtas dar vienas žingsnis Europos pažangesnės žmonijos kūrimo link.

Įsivaizduokime, kariškai žingsniuojančius netradicinės orientacijos „vyrus“ ir „moteris“. Tokią reikšmę turi žodis „marširuoti“. Tarkime, militarinis terminas pavartotas netyčia, vis dėl to, netolerantiškumo (nepakantos liet.), agresyvumo, pasipūtimo iš eitynių organizatorių pusės jaučiama vis daugiau. Visame tame reikale galima išskirti keletą aspektų.

Štai Lietuvos gėjų ir lesbiečių internetiniame puslapyje į klausimą „Ar dalyvausite „Baltic Pride“ eitynėse Vilniuje?“  gauta tokių ir tiek atsakymų: tikrai dalyvausiu – apie 13 proc. balsų; kategoriškai nedalyvaus – 40 proc. atsakymų (atsakinėti į klausimus buvo galima vėl ir vėl kas antrą dieną, didelė tikimybė, kad į juo atsakinėjo tik patys aktyviausi tinklalapio skaitytojai); dalyvausiu, jei galėsiu arba norėčiau, bet negalėsiu, pažymėta – beveik ketvirtadalis . Taigi, atrodo, jog per 60 proc. balsų atiduota „parade nedalyvausiu“ dėl vienų ar kitų priežasčių. Be abejo, duomenys negali pretenduoti į tikslumą, nepaisant, jog surinkta vos kiek daugiau nei 800 balsų liepos 25 d. duomenys). Peršasi išvada, kad didžioji dauguma netradicinės lytinės orientacijos žmonių nepageidauja viešumos. Beje, tik 16 proc. anketos atsakymų kalbama apie baimę pasirodyti viešai.

Kitas aspektas – parama eitynėms. Minėtame tinklalapyje išvardinta apie 30 parado partnerių ir rėmėjų. Tarp jų Norvegijos Prancūzijos, Vokietijos, Nyderlandų, Čekijos, Ispanijos, Airijos atstovybės, JAV ambasados Vilniuje ir Taline, Atviros visuomenės (Sorošo) fondas ir kiti. Be abejo ir Lietuvos URM. Galima įsivaizduoti ne tik, koks spaudimas buvo daromas valstybės institucijoms, bet ir kokia finansine parama išsiliejo rėmėjų gausa. Kaip gi, juk tai ne koks „Vilnius Pride“ ir net ne „Lithuanian Pride“, o visas „Baltic Pride“! Prie to dar pridėkime metinę Lietuvos vyriausybės dotaciją gėjų lygai – 200 tūkst. litų.

Trečia. Eurokomisarė V. Reding yra pareiškusi: ES neliks nuošaly, jei kuri  iš  bendrijai priklausančių šalių nepaisys Sąjungos įstatymų ir sutarčių, ginančių asmens laisvę puoselėti gyvenimo kaip nori būdą; žmogus turi teisę rinktis… Kitaip tariant, nedviprasmiškai pasakyta, jog už gėjų ir lesbiečių lyderių pečių – visa šiuolaikinė Europa. Todėl lygos vadovas V. Simonko gali atsainiai mestelėti: mes nereikalausime vienos lyties asmenų santuokų; kol kas. Dėliodamas tokius faktus ir faktelius, pagauni save, jog viskas ganėtinai girdėta, o žmonijos  istorijoje viskas išbandyta. Nekalbėkime apie kokį akmens amžiaus žmogų, kuris, norėdamas gyventi tiktai kaip jis vienas nori, šiandien dar tebelindėtų urve kaip asocialus gyvūnas. Prisiminkime nė šimtmečio nesiekiančią bolševikų imperijos seksualinės revoliucijos istoriją. Ji pateikia puikių analogijų ne vien apie gėjus ir lesbiečius.

Bolševikinės šeimos idealai

1918 metų  gruodžio 19 dieną Petrograde dekreto „Apie santuokos panaikinimą“ metinės buvo paminėtos lesbiečių eisena. Maskvoje nuogi demonstrantai žygiavo Raudonaja aikšte šalia Kremliaus sienų pasirišę tik raudonas juostas per petį. Eisenos priekyje žengė idėjinis nuogų proletarų įkvėpėjas, ištikimas Lenino partijos sūnus ir artimas Levo Trockio draugas Karlas Radekas. Demonstracija buvo tikras seksualinės revoliucijos triumfas.

Iš tiesų, Didysis spalio perversmas dažnai ironiškai vadinamas  didžiaja spalio seksualine revoliucija. Ji grindžiama K. Markso, F. Engelso, Augusto Bebelio komunizmo teorijomis. Tad atėję į valdžią, bolševikai, iškėlę šūkį „Proletariatas privalo nedelsdamas imtis šeimos sunaikinimo“, pirmiausia ėmėsi triuškinti tradicinės šeimos instituciją. (Čia ir toliau citatos paimtos iš straipsnių rusų kalba internete. Rusai gana intensyviai ir įvairiais aspektais nagrinėja savo istorijos raudonąjį laikotarpį, todėl informacijos daug ir ją nesunku susirasti – aut.).

1917 metų gruodį, po garsiųjų  dekretų „Apie žemę“ ir „Apie taiką“ V.Leninas pasirašo minėtą dekretą apie „Santuokos panaikinimą“  ir kitą –  „Apie civilinę santuoką, apie vaikus  ir apie civilinės būklės įrašus“. Pastarajame atsirado ir skyrius „Apie bausmės už homoseksualizmą atšaukimą“. Skyrybų procedūra pasidarė labai paprasta,  o santuoka tapo „fiziologine darbininko-vyro ir darbininkės-moters sąjunga“. Tokioje sąjungoje gimę vaikai privalėjo būti nedelsiant paimti ir perduoti kolektyviniam išlaikymui, kad tėvams nebūtų trukdoma spartuoliškai dirbti.  Tuo pat metu legalizuotos visos santuokinės sąjungos rūšys – homoseksualios, trejybinės,  šeimos-komunos, kuriose nėra pavienių vyrų ir moterų. Tarybų Rusija tapo viena pirmųjų, panaikinusių kriminalinę atsakomybę už vienalytes santuokas (Didžiojoje Britanijoje tai padaryta 1967, o Vakarų Vokietijoje – 1969 metais). Vadinamoji švediška šeima taip pat pirmiausia atsirado Rusijoje. Tokioje šeimoje savanoriškai gyveno 10 – 12 abiejų šeimų asmenų. Jie kolektyviai vedė bendrą ūkį ir lytinį gyvenimą. Intymios poros atsiskyrimas nuo kitų nebuvo leidžiamas, prasižengę komunarai netekdavo šio garbingo vardo.

1918 m. spalio 29 dieną Maskvoje įvyko pirmasis darbininkų ir valstiečių jaunimo suvažiavimas, kuriame nuspręsta įkurti Rusijos komunistinio jaunimo sąjungą (komjaunimą). Pirmuose sąjungos įstatuose buvo įrašytas punktas: „Kiekviena komjaunuolė pirmu pareikalavimu privalo atsiduoti kiekvienam komjaunuoliui, jeigu jis moka nario mokestį ir dirba visuomenei naudingą darbą“. Šis punktas galiojo iki 1929 metų, kai buvo priimta nauja įstatų redakcija.

1925 metais tarybinis gydytojas Grigorijus Abramavičius Batkis savo knygoje apie seksualinę revoliuciją homoseksualizmą ir sodomiją (lytinius santykius su gyvūnais) aiškino taip: „Tarybiniai įstatymai skelbia visišką valstybės nesikišimą į lytinius reikalus, kol nedaroma žala ir nepažeidžiami kieno nors interesai… Kalbant apie homoseksualizmą, sodomiją ir kitas įvairias lytinio pasitenkinimo formas, pagal Europinius įstatymus laikomas visuomenės moralės pažeidimais, tai tarybiniai įstatymai į juos žiūri lygiai taip pat, kaip į vadinamuosius „natūralius“ santykius. Visos lytinių santykių formos yra privatus reikalas“.

Tačiau buvo pastebimi ir nevaldomos paleistuvystės (mūsų supratimu) pavojai. Partinis darbuotojas Markovas, kalbėdamas konferencijoje socialinės higienos klausimais atkreipė dėmesį: „Aš perspėju, kad į mus artėja milžiniška nelaimė ta prasme, kad mes neteisingai supratome laisvosios meilės sąvoką. Rezultatas yra toks, kad iš tos laisvosios meilės komunistai prisidarė vaikelių… Jeigu karas mums davė gausybę invalidų, tai neteisingai suprasta laisvoji meilė mus apdovanos dar didesniais luošiais“.

Bolševikiniai vaikai

Kūdikiai nebuvo laukiami, nes jų auklėjimas komunarus galėjo atitraukti nuo šviesios ateities statybos. Kita vertus, kontraceptinių priemonių praktiškai neegzistavo. Gal todėl Leninas 1920 metais pasirašė dekretą apie abortų įteisinimą. Nuo tol moterys gavo teisę nutraukti nėštumą trijų mėnesių bėgyje. Jeigu kūdikis vis dėl to gimdavo, jis būdavo atiduodamas į internatą, vaikų namus.

Kita vertus, bolševikai suprato, kaip neprotinga palikti vaikų auklėjimą tradicinei šeimai. (Tačiau pavieniai pasiūlymai tam tikram laikui  apskritai uždrausti seksą nebuvo priimti; siūlymo esmė: masėms leidžiama santykiauti su viskuo, kas juda, o menka gražiausių, protingiausių gyventojų dalis reprodukuotų idealius komunizmo statytojus). Nesupratingos seksualinės revoliucijos aukos kažkodėl grįždavo prie tradicinės šeimos ištakų, ir socialinių reiškinių inžinieriai nusprendė, jog auklėjimas šeimoje yra nepateisinamas. Juk žinoma, kad kūdikis nesąmoningai stengiasi atgaminti savo šeimos modelį. Todėl nauja socialine užduotimi tapo atskyrimas nuo praeitos patirties, nuo šeimos. Nuspręsta vaikus perduoti ideologiškai patikimiems auklėtojams.

1921 metais Maskvoje buvo atidaryti psichoanalitiniai vaikų namai-laborotorija, kurioje buvo imtasi auginti naująžmogį. Tarp 30 auklėtinių nuo vienerių iki penkerių metų amžiaus be kitų aukštų bolševikinių veikėjų vaikų buvo ir Stalino sūnus Vasilijus. Naujo žmogaus auklėjimo pagrindas buvo Zigmundo Froido idėjos apie seksualines vaikystės fantazijas, galinčias vėliau virsti neurotiniais sutrikimais. Tos priemonės reiškė seksualinį švietimą ir seksualinių instinktų tenkinimą nuo pat mažumės. Tik šitaip auklėjamas žmogus, manė komunistiniai auklėtojai, išaugs harmoninga, nuo bet kokių neurozių ir kompleksų laisva asmenybė. Laboratorijos vedėja V.Šmidt, 1924 metais skaitydama pranešimą tarptautiniame psichoanalitikų kongrese Vienoje, kalbėjo: „Mūsų vaikų namų auklėtiniai savo seksualinius poreikius tenkina nesibaimindami, auklėtojų akivaizdoje, ir šitaip tie poreikiai niekuo nesiskiria nuo bado, troškulio arba nuovargio“. Vėliau šias išvadas patvirtino ekspertai: „Seksualinių poreikių tenkinimas, onanizmas pastebėtas tarp daugumos šiuose vaikų namuose gyvenančių vaikų. Tarp vaikų, ką tik atvežtų iš šeimų, onanizmo nepastebėta“. Toliau išvadose teigiama, kad nevaldomas vaikų autoerotizmas, išgąsdino ne tik auklėtojus, bet ir nuoširdžius psichoanalizės pasekėjus. Nenuostabu, jog per trejus metus vaikų namuose pasikeitė 50 auklėtojų, o eksperimentas pripažintas nepavykusiu. Įstaiga 1925 metais buvo uždaryta.

Trečiojo dešimtmečio pabaigoje seksualinė revoliucija ėmė silpti. Į valdžią atėjus Josifui Stalinui „netradicinės“ orientacijos asmenys imti persekioti, naikinti fiziškai, ir per kelis dešimtmečius visuomenėje įsivyravo neigiamas požiūris į „palaidą gyvenimą“, imta deklaruoti, kad  šeima yra visuomenės ląstelė, o monogamija – šeimos pagrindas. Dėl to bolševikai netapo moralesni ir nepaneigė visuomenės pavergimo ideologijos, iš tiesų ne stiprindami šeimą kaip „ląstelę“, o bandydami ją veikti  kaip aritmetinę individų sumą.  Šiaip, ar taip, bet, atrodo, jau Nikitos Chruščiovo vadovavimo laikais iš tribūnų buvo sakoma: „Tarybų Sąjungoje sekso nėra!“

Kaip parklupdyti valstybę

Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos par­la­men­to že­mie­ji rū­mai visai neseniai pri­ėmė įsta­ty­mą, įtei­si­nan­tį tos pa­čios ly­ties as­me­nų san­tuo­kas. Tiesa, ne visoje Didžiojoje Britanijoe, o tik Ang­li­jo­je ir Vel­se. Pra­ncū­zi­ja ge­gu­žę ta­po keturiolikta (tik!) tos pa­čios ly­ties as­me­nų san­tuo­kas įtei­si­nu­sia vals­ty­be pasaulyje ir devinta Europoje, pri­si­dė­da­ma prie Ny­der­lan­dų, Is­pa­ni­jos, Nor­ve­gi­jos, Šve­di­jos, Por­tu­ga­li­jos, Is­lan­di­jos, Da­ni­jos, Bel­gi­jos. Šių šalių vyriausybės ir parlamentai pasiduodami galingam seksualinių mažumų spaudimui, priėmė įstatymus, nepaisydami nei visuomenės pasipriešinimo, nei sveiko proto, nei mokslininkų rekomendacijų. Nėra reikalo dar kartą pateikti argumentus „prieš“, jie žinomi. Diskutuojama ir Lietuvoje… bet ne daugiatiražėje įtakingoje spaudoje ir TV, o smulkiuose interneto portaluose. Apie lyčių lygybę, apie vienos lyties santuokas, apie naują madą skambiai poetišku pavadinimu poliamorija, apie juvenalinę justiciją… Ir visi tie „netradiciniai“ upeliai (tokie, kaip gėjų paradas Vilniuje) subėga į vieną sraunią ir galingą upę – šeimos, kaip laisvos visuomenės atramos ir pagrindo, naikinimą.

Tikriausiai, profesorius V. Radžvilas nėra originalus, teigdamas, jog Europos Sąjungą užvaldė ir užvaldo komunistinės ir liberaliosios ideologijos šalininkai, tęsiantys pasaulinės (t.y. globalios – aut.) revoliucijos žygį, tačiau jis, ko gera, pirmas tai pasakė garsiai: „ES vienijimasis yra mėginimas suderinti tai, ką vadintume radikaliomis laisvosios rinkos idėjomis, su neomarksitine kultūrine programa. …Totalitarinės inžinerijos požiūriu labai svarbu žmones paversti vadinamąja žmogiška medžiaga, paversti juos atskirų atomų mase. Ir ta strategija, kurios esmė – sutraukyti bendruomeninius ryšius, natūraliai ir neišvengiamai dviem svarbiausiais taikiniais pasirenka dvi bendrijas – šeimą ir tautą“.

Laiko liko nebedaug. Europos komisijos pirmininkas Žozė M. Barozas yra viešai pasakęs, jog iki 2020 Europoje valstybių nebeliks, valstybė bus ES. Todėl nebūtina skaitytis su priemonėmis. Tik reikia keisti įprastas sąvokas. Taip pederastai virsta gėjais (reikšme  “be rūpesčių”, “laimingas” arba “ryškus ir spalvingas“, o homoseksualumo prasme reikšmė paplito tik 20 amžiaus pabaigoje), homofobai – žmonių nekentėjais, siaubūnais, o toks taip poetiškai skambantis terminas kaip poliamorija lietuvos kaime reikštų paprasčiausią paleistuvystę (kai šiandien gyveni su vienu/viena, rytoj – su kitu/kita, yra geriau ir įdomiau, būtinai apie tai skelbiant visam pasauliui).

Todėl ES atstovė ponia V. Reding mus perspėjo. O perspėjimo esmė, kad žmogaus teisių Lietuvoje vertinimo matas yra gėjų ir lesbiečių paradas. Paradas pergalingai marširuojant: jeigu viskas praeis be incidentų, reikės toliau kovoti už vienalytes santuokas ir įsivaikinimą; jeigu paradas bus sutiktas priešiškai – moralinė ir finansinė parama dar labiau padidės.

Ką gi, „pasaulį seną išardysim“, dainuojama komunistų himne, o istorikai teigia, jog homo ir kitokios seksualinės revoliucijos pranašauja valstybės žlugimą. Pasidžiaukime bent tuo, kad eilėje prie bedugnės gal būsime paskutiniai. Gyvename dar laisvoje šalyje, tad visi turi konstitucinę teisę žingsniuoti sostinės prospektais. Nepavydžiu ir nemanau, jog netradicinės seksualinės orientacijos būtybės yra laimingiausi pasaulio žmonės. Težygiuoja, tik niekas iš to visuomenės supriešinimo neturėtų daryti sau pragyvenimo šaltinio, šmėžuodamas TV ekranuose ir marširuodamas eisenos priešakyje.  O apie save pasakysiu jums atvirai ir nieko neslėpdamas: esu lesbietis ir noriu juo likti toliau, iki pat gyvenimo pabaigos. Taip, taip, noriu gyventi su Ja, kaip Jis ir Ji monogaminėje santuokoje. Man nesvarbu, ką apie tai mano visi agresyvūs, arogantiški, heterofobai  gėjai, lesbietės, transvestitai, biseksualai, poliamorijai, pedofilai ir juvenalinės justicijos garbintojai, nors iš jų pusės netolerancijos jaučiu vis daugiau ir daugiau. Ir kai pagalvoji sau, kad aš, lesbietis, ir mano homofobė žmona netrukus galime likti seksualine mažuma, tampa nejauku. Tada imi prisiminti: kas, iš ko ir kaip…

2013 07 25

Kategorijos: Gamta ir žmogus, Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Psichologija, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

46 komentarai

 1. Nepolitikas:

  Nevisiškai sveiko žmogaus samprotavimai kaip ir jo šaltinis – „(Čia ir toliau citatos paimtos iš straipsnių rusų kalba internete. Rusai gana intensyviai ir įvairiais aspektais nagrinėja savo istorijos raudonąjį laikotarpį, todėl informacijos daug ir ją nesunku susirasti – aut.).“

 2. Gintautė:

  kaip ant delno aišku ko siekia ES, versdama santykiaujančius iškreiptu budu ,viešai pražygiuoti pagrindine Vilniaus gatve? Nori įsitikinti ar dar yra pasipriešinimas , ar jau galutinai nugalėjo? Ar?

 3. h:

  O tu savo diagnozę jau išsityrei…?
  Autorius rašo logiškai, o kokiais šaltiniais remiasi- tai čia jau jo reikalas, svarbu, kad tai būtų tiesa. Jei jis meluoja, pasakyk kurioje vietoje , o ne triesk kaip pripratęs….

 4. Robertas Kapočius:

  Puikus straipsnis, bet trumpas- reikėtų dar daugiau faktų pateikti; nurodyti ir Rusijos demokratų nuorodas- pav memorialo ar kompromato…Beje koks dar LT žiniasklaidos leidinys šį straipsnį perspausdino? Ne visi skaito visus portalus imtinai (išskyrus TSRS čekistinių išperų nusikaltimus dangstančią ir jų metodikas prieš Lietuvos piliečius taikančią ir Lietuvos patriotus bei jų šeimas naikinančią VSD)…Kiek galima išsamiau turi būti rašoma, kad praeitame šimtmetyje seksualinės mažumos buvo koncentuoto Blogio (TSRS ) imperijos aktyvo ( KPSS ir jų smogikų čekistų) pagrindinis skiriamasis priklausomumas. Ir dabar Maskvoje tebestovi gėjaus/ pederasto/ sadisto V.Lenino mauzoliejus su labiausiai tituluotu seksualinių mažumų atstovu pasaulyje. Kodėl pasaulinės seksualinės mažumos ten nesirenka? Jų išprievartauti rusai nebenori matyti ? O Lietuvos valdžios sluoksniuose susėdusiems KPSS/ LKP pederastams dar maža išprievartautos tautos? Dar maža vienintelio išskirtinio TSRS teritorijoje priimto 1957 metais sausio 16 dieną nutarimo dėl masinio Lietuvos patriotų ir jų šeimų prievartavimo ir naikinimo dokumento, kurio valdžioje esantys homosovietikai tebetaiko iki šiol? Maža to, kad iki šiol jie savos tautos neatsiprašė už jos naikinimą ir prievartavimą, tai dar savo teisių perėmėjams leidžia šlaistytis Lietuvos šventoje vietoje? Beje kodėl seksualines mažumas atstovaus tik gėjai? O kur pederastai, nekrofilai, zoofilai, sadistai ir kitų seksualinių mažumų atstovai? Klausimų ir nepasitenkinimo daug…
  Siūlau lietuvių/ anglų/ rusų kalbomis palei šių Lietuvos naikintojų kelią, patvirtintą valdžioje esančių jų gerbėjų, išstatyti reklaminius plakatus/stendus su jų istorija nuo TSRS imperijos susikūrimo pradžios; su jų ideologinių vadų K.Markso/ F.Engelso/ V.Lenino/ J.Stalino/ Hitlerio portretais ir jų šventyklos (mauzoliejaus) atvaizdu, bei reikalavimu pagrobtą vaivorykštynę vėliavą gražinti tikriesiems jos savininkams.

 5. Pastebėjimas:

  Kodėl straipsnių ir komentarų autoriai rašo HOMOSEKSUALŲ SANTUOKOS,bet ne HOMOSEKSUALŲ “SANTUOKOS”?Jeigu nepripažystame tokių santuokų,tai ir rašykime šį žodį tarp kabučių.

 6. Gintautė:

  o būtų smagu, nei rytams, neivakarams nesilenkti

 7. kad jau:

  sprendžiant iš to, kad netingi tiek šlamšto parašyt, akivaizdu, kad JAU NEBEGALI 😀 O ir rašo, tam, kad kompensuotų savo NEGALĖJIMĄ 🙂

 8. ES=GLOBALI GĖJŲ DIKTATŪRA.TAUTAI IR ŠEIMAI-KAJUK…

 9. daug sužinojau:

  Ačiū p. Linai už papasakotą iškrypėlišką istoriją. Baigiu nugyventi amžių, bet dar tokių bjaurasčių nežinojau. Tai aišku į kokią kompaniją(turiu mintyje ES) mes įstojome. Galim “džiaugtis” – kaip mums “pasisekė”. Tikrai tikiu, kad šitą imperiją tuoj ištiks krachas. Būtų gerai, kad sulaukčiau ir galėčiau pasidžiaugti. Apgailėtina Europa ir visas vakarų pasaulis.

 10. Kažin:

  Šiuo atveju V. Reding pasakymą – “leisti gyventi kaip nori” perfrazuotai suprantu, kaip patarlę: “Duok durniui kelią”…
  Matyt, protinga būtų elgtis pagal šios patarlės išmintį, t.y. tokiais atvejais “neužsidėti”, pasielgti “duodant kelią”…
  Akivaizdu, kad rašiniu bandoma “užstoti kelią”, kai patarlė mokytų jį duoti… Kodėl ? Neišmanymas ar kas kita!…

  • ..:

   Viena yra leisti gyventi, kaip nori, bet visai kas kita, kai savo iškrypimą propaguoji. Seksualumas turi psichinį aspektą. Todėl juo pavojingiau apie jį anksti pasakoti nesubrendusiems vaikams.
   Kodėl pederija taip nori atvirai pasakoti apie savo lovos reikalus? Jau vaikų darželiuose. Nuo homoseksualumo iki pedofilijos vienas žingsnis.

 11. Valdas Anelauskas:

  Būtent ir reikia visų pirmiausia suprast, kad tie ligoniai iškrypėliai tai jie iš tikrųjų gi tik įrankis mūsų tautos (ir apskritai visų tautų) priešų grandiozinio plano įgyvendinimui. Kaip kad arkivyskupas Grušas teisingai pasakė, visa tai kaip lyg koks šiuolaikinis Trojos arklys… Tačiau jeigu mūsų priešai šįkart Lietuvoje su tuo iškrypėlių paradu triumfuos, tai čia jau tada, manau, ir būtų mūsų pabaigos pradžia…

  Dažnai galvoju, kas bus jeigu bus? Na gi bus lygiai taip pat kaip buvo ir čia Amerikoje ir Vakarų Europoje. Dabar kaip tik, beje, ką tik perskaičiau knygą su labai jau, sakyčiau, iškalbingu pavadinimu “Victory – The Triumphant Gay Revolution” (Pergalė – triumfuojanti gėjų revoliucija), apie tai kaip jie siekė ir pasiekė išties protu sunkiai suvokiamų pergalių čia Amerikoje. Viskas buvo daroma žingsnis po žingsnio, iki ir Amerika ir paskui Europa tapo tokiomis, kokios yra dabar.

  Šitas jų, kaip Gramšis vadino, “žygis per institucijas” visur ir Europoje prasidėjo būtent nuo tokių, palyginus, gan nekaltai atrodžiusių “pasididžiavimo” paradų. Todėl, kad savus iškrypėlius, net ir koki jie daugumai šlykštūs bebūtų, vis tiek lengviau europiečiams tada buvo toleruot, negu kokius iš Arabijos dykumų atsikrausčiusius dušmanus ar laukinius Afrikos negrus. Čia lygiai kaip pratinimas prie nuodų, ar kokių narkotikų, iš pradžių duoda silpnesnius, mažomis dozėmis, o paskui jau vis daugiau ir daugiau ir daugiau…

  Na, šitaip tai buvo Vakarų Europoje, bet Lietuvoje dabar viskas vyksta, matau, jau kur kas sparčiau, negu įvyko čia Vakaruose… Todėl, kad Lietuvoje tai jau gi ir nereikia eksperimentuot, bandyt viską pamažu ir atsargiai darant, kaip kad reikėjo prieš 40 metų Olandijoje ar Švedijoje, nes dabar jau jie turi pakankamai patirties, kurią tereikia Lietuvoje pritaikyt. Viskas jau iš anksto suplanuota ir atrepetuota. Jeigu pavyko Olandijoje ir Švedijoje, tai kodėl gi turėtų nepavykt Lietuvoje? Tuo labiau, kad mūsų tauta, po ilgų sovietinės priespaudos dešimtmečių, tai gi visiškai beveik, galima sakyt, praradusi imunitetą. Todėl šitaip ir atsitiko, kad vos išsivadavę iš vieno tautų kalėjimo lietuviai atsidūrė iškart kitame…

  Dabar jau galima neabejot, kad už dar poros metų ir į Lietuvą pradės masiškai plūst negrai ir musulmonai, kaip tai jau įvyko daugmaž visur Europoje. Todėl tad ir pratina lietuvius dabar prie tolerancijos. Kartoju, kaip ir visur kitur buvo, lytinių iškrypėlių eitynės Lietuvoje tai tik pradžia. Mūsų dabartinių priešų tikslas yra, kaip jie mėgsta vadinti, “margaspalvės visuomenės”, kad tautinių valstybių, o ilgainiui ir pačių tautų neliktų, t.y. kad bet koks iš Afrikos į Lietuvą atklydęs negras galėtų (ir turėtų!) būti vadinamas “juododžiu lietuviu”… na ir taip toliau, daug pas juos yra visokių planų ir idėjų, kaip Europą ir apskritai visą mūsų baltąją rasę transformuot. Ir po to, aišku, galutinai sunaikint…

  Beje, man labai įstrigo, ką vienas iš įžymiausių čia Amerikoje, kaip aš juos vadinu, markūzistų (na, panašiai kaip marksistai, leninistai ir t.t.), žydas Džeris Rubinas pasakė, kad “Patenkinsite mūsų reikalavimus ir mes iškart pateiksime jums dvylika kitų. Kuo daugiau reikalavimų jūs patenkinsite, tuo daugiau mes turėsim naujų…” Jiems “per daug” niekada nėra “gana”… Taip kad ir šis šeštadienio paradas – čia bus tik žiedeliai, o vaisiai vėliau bus…

 12. Kažin:

  Manau pagrindinė problema yra – gėjai valdžioje, juk gėjumas yra dvasinė, jausmų darnos negalia (apsigimtas iškreiptumas – belytiškumas išreikštas ne fiziniais, o jausminiais susivokimo požymiais). Akivaizdu, kad jiems esant valdžioje tokių negalios požymių įgauna visa jų valdoma visuma, aplinka.
  Būtent, toks dvasinis iškreiptumas galimai sąlygoja juodųjų tecnologijų, apskritai valstybių, visuomenių valdymą ne faktiniais tikrais įvykiais, o sukuriamais viešųjų ryšių akcijomis, naudojimą. Taip visuotinai valstybėje, visuomenėje, kiekvienoje grandyje įsigali gėjiškumui būdingi netikrumo (jovalumo) dvasia.
  Trumpai sakant, gėjumas visur, o ypač valstybių valdyme, į kurį jų veržimąsi sąlygoja būtent gėjo jausminė negalia, kuria ir atitinkamą didžiajai daugumai nepriimtiną psichologiškai nei šiokę, nei tokią gėjišką aplinką, t.y. gėjo dvasinės negalios sąlygotą atmosferą.
  Pirmiausiai valstybė turėtų skirti lėšų gėjumo, kaip dvasinės, jausminės, jusminės nedarnos moksliniams tyrimams ir teisiniam tokios negalios pripažinimui ir atitinkamam jos teisiniam reglamentavimui. Kaitaip nuolatinio valstybės, tautos gyvenimo draskymo, dvasinės nedarnos neatsikratysime.

 13. Analitikas1:

  Neblogas straipsnis. O ir komentarai kokie- matyt, nepatiko straipsnis. Netolerantiskai skambate, zydrieji tolerancijos reikalautojai!
  Be reikalo tokie kaip Grazulis putojasi (o gal ir jis pasamdytas vandeni trumsti). Rekomenduociau visai kitaip geju gyvenima parodyti- geras reportazas is Vakaru- ju kaviniu, ju prekiu parduotuviu, klubu prasvietu akis ir protus… Bet kad jau “tolerancija” nuejo tiek toli, kad visi bijo tokiu temu imtis. O turbut ir valdzia neleidzia…

 14. Vytas:

  Labai taiklus,atviras straipsnis,kiekvienam reiketu paskaityt.. Tik keli nepatenkinti zydriukai komentaruose bando provokacijas kelti…

  • As:

   Tai žydriukai visada ir kelia tas provokacijas,ne tik komentaruose: patys nori viešumos, savo iškrypėliškumą bruka sveikiems žmonėms, o ypač jaunajai kartai ir visi kas ne su jais, tai visi prieš juos. Labiausiai nuskriausti, mat jų niekas nesupranta. Šlykštynės, net pagalvot baisu.

 15. LosAngeles:

  Geras straipsnis, kam idomu is kur tai ir kas tai stumia. Ir stumia su baisuline jega, matyt labai pageidautinas jiems sis reiskinys. Aciu autoriui… Kas turi akis- temato, kas turi ausis- tegirdi

 16. jonas:

  Ačiū autoriui; išties, kai teigiama, kad “Tarybų Sąjungoje sekso nebuvo” šios istorijos yra neprisimenamos. Sovietų Sąjungoje sekso buvo per daug, ir jį “uždraudė” susidūrę su karčiais vaisiais. Labai gera informacija; daugelis faktų – patikrinami. Panašiai rašė savo straipsniuose ir Aleksandra Kolontaj – pirmoji Sovietų Sąjungos diplomatė – apie erotinę proletariato draugystę, kuri stiprina kolektyvo dvasią.

 17. NEBIJOKIT:

  Reikia visuomenei sukilti prieš iškrypimo propagavimą. Eurokomisarės žodžiuoe beveik atviras grasinimas, kas nepaklus jų diktatui. Kaip kažkada Gorbačiovas po Baltijos kelio sakė, kad tai kelia grėsmę tautai. Neabejoju, kad ES stengsis paklupdyt nepklusnius. Bet nereikia bijoti. Imkit pavyzdį iš vengrų. Ir išvis reikia vienytis su bendraminčiais Europoje. Nepatikėsit, kiek daug tokių yra. Ta pederijos brukama propaganda visiems lenda per gerklę. Bet visi yra užčiaupiami. Tad kodėl nesusivienijus? Blogis labai gerai susivienijo. Todėl prieš jį irgi reikia vienytis.

 18. Patriotas!!!:

  Palaikau Autoriu, tikiuosi musu “vyrai murai azuolai” atlaikys ir sita sunku ES fronta, …..
  Nu bet kokia likimo ironija… juk rusus okupantus kaskada irgi pasitiko Lietuva su velevelem, tikedamiesi kad apsaugos nuo fasistu… o dabar kyla retorinis klausimas – kas toliau ” brangus lietuvi” ?

 19. Aistis:

  Man labai gaila, kad visi lietuviškoje žiniasklaidoje rašantieji ar besiskelbiantieji visokiausiais būdais stengiasi pasakyti arba parašyti, kas tie autoriai tos globaliosios teorijos, neoMRKSISTINĖS teorijos… Kiek pamename, Marksas ir kiti įžymieji anų ir mūsų laikų pasaulio pertvrkymo teoretikai TIK ŽYDŲ KILMĖS “išminčiai” kuriuos jie patys iškelia, išaukština, o vėliau primeta , tiesiog įperša visiems kitiems – GOJAMS. Jau seniai laikas autorius skelbti su tikriniais vardais ir tautybe. Tuomet visuomenei taps aiškiau, kad pertvarkinėja ją ir kas ją nori sugyvulinti arba net sunaikinti. Su prantama, ELITA galinga ir gali sutrypti ar nušluoti nuo žemės paviršiaus… tačiau tik nesusivienijusius vienetus, žinoma, ir nevieningas tautas, kokia darosi mūsų lietuvių tauta, per 600 metų nutautinimo ir gojinimo , susirgusi PATAIKŪNIŠKŲ VERGŲ SINDROMU. Dėkui autoriu, reiškiančiam siaubingojo pavojaus lietuvių mažėjančiai tautai signalą. Gal dar ir daugiau yra tokių, kaip autorius, gal dar rastūsi lietuvių tautoje garbingų tautos vedlių ir bendraminčių, kurie imtų kelti lietuvius pasipriešinimui ir savęs gelbėjimui nuo Euro sąjungos iškrypėlių, kelti doruosius lietuvos tautiečius, savoisios tautos išsaugojimui. Nes dabar jau vadintos visokio plauko “mažumos” užima daugumų vietas ir ima , kaip velniai įsiropštusios į bažnyčią , kopti ant altoriaus.

 20. Atgalinis pranešimas: SU LGBT* VĖLIAVA PIRMYN, PIRMYN Į ŠVIESIĄ ATEITĮ | Klubas SAVASTIS

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: