A. Andriušaitis. Ar Lietuvos radijas virto antivalstybinės Propagandos ruporu? (24)

Alkas.lt piešinys

Alkas.lt piešinys

Buvau tiesiog priblokštas praeitą ketvirtadienį, š. m. liepos 11 d., išgirdęs per Lietuvos (LRT) radiją iš eterio besiliejančią tikrų tikriausią antivalstybinę propagandą.

Laida buvo lenkų kalba. Iš pradžių pamaniau, kad tai kažkokia Lenkijos stotis, bet netrukus įsitikinau, kad transliuoja LRT radijo programa „Klasika“ (laida lenkų kalba, 15.30 – 16.00 val.). Buvo transliuojama tūlos Irenos Lukaševič „paskaita“, įrašyta lenkiškame renginyje. „Paskaitos“ tema buvo „Stalininės polonizacijos Vilnijoje mitas“(!). Demagogiškai, ciniškai ir šmeižikiškai buvo neigiama stalininė polonizacija Rytų Lietuvoje, vykusi 1950- 1953 m. Ši J.Stalino vykdyta lenkinimo politika yra pasaulyje plačiai žinomas faktas, aprašytas daugelio istorikų darbuose.

1950 m. SSRS tironas nusprendė, kad reikia dar kartą nubausti okupuotą Lietuvą už partizaninį karą. Šis apsisprendimas subrendo ne be komunistinės Lenkijos kolegų pagalbos. SSRS diktatoriui buvo parodyta kaip ant delno: žiūrėkite, Vilnijos lenkai lojalūs sovietiniam režimui – Armija krajova (AK) oficialiai paleista dar 1945 m. ir po kelių metų faktiškai baigė savo veiklą. O ką daro lietuviai? Argi galima leisti, kad „fašistai“ įsigalėtų dar ir Rytų Lietuvoje? Stalino veiksmai buvo greiti ir ryžtingi: per kelis metus jo parankiniai Cukerzis, Purvinis ir Višnevskaja lenkiškomis pavertė 367 lietuviškas mokyklas. Šio sunkiai suvokiamo barbariškumo pasekmes jaučiame dar ir šiandien.

Tai kokį „mitą“ neigė Irena Lukaševič? Jos teigimu, lietuviškas mokyklas Rytų Lietuvoje po karo atidarė komunistinė lietuvių valdžia. Tai ciniškas melas. Daugelį lietuviškų mokyklų 1939 m. spalį atgautoje Vilniaus krašto dalyje (srityje) atidarė Nepriklausoma Lietuva. Atidarė buvusių Lenkijos okupuotų žemių persekiotiems ir terorizuotiems lietuviams, kurie ten sudarė absoliučią daugumą – 1939- 1940 m. išduodant Lietuvos Respublikos pasus ir 1942 m. gyventojų surašymo duomenimis atgautose žemėse lietuvių tautybę deklaravo per 70% vietinių gyventojų.  Kitas šios „istorikės“ melas, kad lietuviškos mokyklos buvo paverstos lenkiškomis „pasipiktinusių mokinių tėvų prašymu“. Neva, mokinių tėvai važiavę pas Staliną ir maldavę jo „sutvarkyti“ įsisiautėjusius lietuvių komunistus. Ko verti tokie teiginiai, manau, neverta net komentuoti.

J. Lukaševič paskaita, kaip ir visada panašiose auditorijose, buvo skaitoma ironiška tonacija, prelegentei laikas nuo laiko paniekinamai purkštaujant. Nepagarbiai buvo atsiliepiama apie Lietuvos mokslininkus, rašiusius stalininės polonizacijos klausimu, pirmiausia apie pasaulinio garso lingvistą akademiką Zigmą Zinkevičių.

LRT radijo programa „Klasika“, ypač jos laidos lenkų kalba, jau seniai kelia susirūpinimą. Laidose lenkų kalba glorifikuojamas tarpukario (Lenkijos okupuoto) Vilniaus gyvenimas, pasisako įvairūs abejotino geranoriškumo mūsų šaliai (taip pat susiję su AK) veikėjai iš Lenkijos. Kelia nuostabą, kad LRT radijo programos „Klasika“ ne viena diktorė kalba su stipriu nelietuvišku akcentu, tegul ir gramatiškai taisyklingai. Į tai seniai turėjo atkreipti dėmesį Valstybinė lietuvių kalbos inspekcija.

Manau, kad po šio beprecedenčio antivalstybinio išpuolio (š. m. liepos 11 d., 15.30 – 16.00 val. laidos lenkų kalba) turi būti padaryti ryžtingi pertvarkymai LRT radijo programos „Klasika“ lenkiškų laidų redakcijoje, o gal ir pakeisti LRT radijo kai kurie atsakingi asmenys.

Autorius yra istorikas ir leidėjas

Kategorijos: Lietuvos repolonizacijai – ne!, Nuomonių ratas, Visi įrašai, Visuomenė, Žiniasklaida | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , .

24 komentarai

 1. Alvydas:

  Šitą straipsnį reikia paviešinti plačiau. Nusiųsti atskiru raštu LRT tarybai.

 2. A:

  Tai, kad pats jų vadas yra komunistų draugas, o LRT tarybai jis irgi labai patinka. Tiesiog reikia kurti alternatyvią geresnę radijo stotį.

 3. Alvydas:

  Vienas iš kitų variantų – ieškoti priėjimo prie tos programos. Tiksliau – įėjimo į ją. Ir pateikti mūsų versiją. Jaučiu, kad tą “Kultūrą” yra nupirkęs “Lenkų institutas”.

 4. Gi:

  Iš komentarų gausos matyti kaip lietuviams “rūpi”.Todėl rusakalbiai “lenkai”ir pliurpia ir daro ką nori Lietuvoje.

 5. Kažin:

  O ką – Savukynas, reikšdamas iš valstybinio LRT palankumą Lenkijos kišimuisi į Lietuvos vidaus reikalus, nėra priešišku Lietuvai ruporu.
  Taigi, LRT valdymo klausimą reikia spręsti iš esmės, pirmiausia LRT reikia laidos ne tiek lenkų, kiek “poprostuo” kalba, būtent tokiu vardu vadinamos, o ne kokia gudų ar pan.kalba ir joje aiškinti, kas buvo Stalino laikais iš tikrųjų krašte padaryta, kitus Lietuvos istorijos klausimus, be to, apskritai imtis stalinizmo padarinių likvidvimo šioje Lietuvos dalyje.

 6. A.L.:

  Nei viena save gerbianti valstybė net neskirtų “skydininko” gen. girektoriumi. O kai toks degradas, kelių šimtų voltų trenktas vadovauja, gali tos antivalstybinės lenkiškos gnydos daugintis nevaržomai. Joms daugintis, beje, puikios sąlygos ir todėl, kad pačioje Lietuvoje įveistas lenkiškas “erelis” deda joms auksinius kiaušinius (jas finansuoja). Reikia kuo plačiau paviešinti per LR varomos antivalstybinės propagandos faktus.
  Tokių išpuolių, beje, yra ir daugiau, metų pradžioje “Lenkų institute” pasirodė kelios fašistuojančios muzikinės grupės iš Lenkijos, kurios dainose šūkaliojo: “Vilnius bus mūsų”. Manau, kad tokių institutų, vykdančių antivalstybinę veiklą neturėtų likti.

 7. tikras lietuvis:

  Čia, manau, turėtų reaguoti tautininkų aljansas, parašydami raštą A.Siaurusevičiui ir LRT tarybai, kad šį antivalstybinį įvykį apsvarstytų, įvertintų ir išvytų velniop tas lenkomaniškas davatkas.

 8. Kažin:

  Pritariu I. Baranauskienės nuomonei, tačiau efektas būtų keliariopai didesnis, jeigu per radiją tokia istorijos pakaita būtų perduodama ne lenkų, o “poprostuo” kalba ir būtinai iš anksto pranešant radijo programoje, kad paskaita bus “poprostuo” kalba. Apskritai jau pats laikas LRT įsivesti laidas “poprostuo” kalba. Tai galima daryti už ES pinigus, kaip naudojamus paveldo dalykams. Taigi, entuziastai iniciatyvos ir tas “blogas išeis į gera”…
  Gyvenime vien gynimosi veiksmų niekada nepakako ir nepakaks, reikia gintis kuriant…

   • Kažin:

    Nieko panašaus, užrašydamas taip – dviem žodžiais slavini neaišku ar slavišką žodį. “Poprostuo” kaip vieną, o ne, kaip du žodžius, užrašė žymieji rusų dialektologai V.Toporovas su V. Ivanovu dialektologinės ekspedicijos, vykusios, berods, 1951 metais Baltarusijos-Lietuvos pasienyje metu betarpiškai girdėdami, kaip šį žodį tarė ten gyvenę žmonės.
    Vėliau šie mokslininkai nustatė, kad tuo žodžiu buvo vadinama ir pirmoji LDK kanceliarinė kalba. Šiuo metu mokslinėje literatūroje ši kalba vadinama moksliniu terminu – senoji bažnytinė slavų kalba. Tai labai svarbus žodis, leidžiantis atsekti, kaip per bažnyčią buvo slavizuota dalis Ukrainos, Baltarusijos ir Rytinės Lietuvos.

 9. Kęstutis:

  “Lenkai” dar plačiau užgriebė, vakarais per savo Znad Wili transliuoja laidas baltarusiškai… Matyt mėgins iš jų poliakus daryt…

 10. Bartas:

  ne tik radijas . O tv jums patinka. Šita organizacija pavirto į neaiškia , bet ne Lietuvos Tautai atstovaujančią kontorą. Nežinau kas užduoda tokį toną , bet man šitą , tipo valstybinė įmonė, jau yra pavirtusi kažkokio savininko UABu. Bet šitas “organas” minta mokesčių mokėtojų pinigais. Neteisinga.
  Pūkas per savo tv, pradėdamas laidas groją Valstybinį Himną. O jūs, kada nors girdėjot tai per – el – er – tė.
  Dabar taip vadinasi . Šlykščiau ir nesugalvosi. O Lietuvos TV , ar radijas kur . Baigė savo dienas. Neteisinga.

 11. Kažin:

  Kolei į LRT tarybą asmenis skirs Prezidentas, Seimas kitos valdžios, tol nieko nebus galima padaryti.
  Po šio įvykio LRT tarybos narių nesigirdi, ant “kilimo” juos…, tegul atsistatydina arba atstatydina Siaurusevičių…
  Apskritai po tokiais principais sudaroma LRT Taryba gali lizdą susisukti kas nori. Tas, kaip matome, ir yra atsitikę.
  Valstybės valdžių įtaka LRT veiklai tegali prasidėti ir baigtis lėšų skyrimu ir jų išleidimo kontrole, visa kita turi būti visuomenės rankose, patariant ir vertinant mokslo, kultūros, kūrybinių organizacijų asmenims.
  Apskritai dabartinė LRT valdymo sąranga yra dekoracijomis apkaišytas senas griozdas. Taigi varytinas šunims šėko pjauti.
  Apskritai šalies valdymas visose srityse neišskiriant ir LRT peržiūrėtinas išmanančių Tutos asmenų iš esmės.

 12. Veidrodėlis:

  taigi LRT (buv. LTV)
  po, po, po.. negi po Sausio 13-osios kautynių pa-ta-po
  ti tik tik
  Prezidentės
  LSDP+”darbų”+”tvarkų”+lenkų(be kabučių)
  koalo-icijų
  veidrodėliu

  Žiūrim – ką turim,
  o matom – ką girdim,
  todėl kalba
  .. jų mintis trans-liuoja.

  Rinkimai 2013 – po teismo nuosprendžio įsiteisėjimo, bent vieno DP klikos byloje;
  rinkimai rinkimai rinkimai

 13. wikswa:

  Kai vemia ant lietuviu, tai vadinama zodzio laisve.

 14. AsAs:

  Aš manau į visus Lietuvos Nepriklausomybės ir valstybingumo porceliavmo klausimus turim pirma savęs paklausti kaip einam prie balsadėžių – už ką reik balsuot? Dabar jei dauguma tautos išrinktųjų – mutavę BOLŠEVIKAI. Jei mutavusių bolševikų koalicijoje darbiečiai + paksiečiai + lenkiečiai, tai kodėl stebimės, kad LENKIEČIAI pradeda spiaudyt ant mūsų ant mūs kiekvieno kaip LT PILIEČIO – tai “normalu”, nes dauguma žiūri iš tos okupacinės pusės. To išeitis vienintelė – einant balsuot – NEBALSUOTI už tuos kurie NE TIK PATYS SU JŲ ŠEIMOMIS ir DRAUGAIS ar VISA JŲ APLINKA yra mutavę iš BOLŠEVIKŲ, bet NEBALSUOTI ir už KREMLIAUS GIMGYTO Vilniaus Universitetininko už tų kurie lėktuvėlius išskraidino prieš LT Nepriklausomybės atgavimą rusion, bet nebalsuoti ir už STALINO pagimdytus būg tai Lietuvos Lenkus. + į seimą nedaleisti tų pat kurie jau darbais patvirtino KAILĮ VERČIANTYS. Ir aišku – kiekvienam iš mūsų NEPARSIDAVINĖT už skatiką KREMLIAUS propogandistams ir nebūti jų ruporais, taip kaip tokiu šiuo metu yra Žygaičių bendruomenės “VEDLYS”, kurį konsultuoja, kurį į TV laidas lydi KREMLIAUS INSTRUKTORIAI Lietuvoje..

 15. ash:

  iskart matosi straipsnio autorius istorija zino.

 16. arvydas damijonaitis:

  LIETUVIŲ TRAGEDIJOS ESMĖ
  Suformuluokim pagaliau lietuviškos tragedijos ESMĘ. Problema atsirado dėl rusiškos okupacijos metu organizuoto ir vykdyto lietuvių fizinio ir dvasinio genocido, totalaus smegenų plovimo. Tai, kad Lietuva yra apgyvendinta 60 – 70 % sovietžmogiais (homosovieticus) , yra kryptingos okupantų, bolševikinės Rusų imperijos veiklos rezultatas. Geriausi, mąstantys lietuviai buvo fiziškai sunaikinti “trėmimų” priedangoje, tiesioginių egzekucijų metu. Kaip paspartinti homosovieticus metamorfozę – lietuvių sugrįžimą, atsivertimą? Būtina politinė valia.
  Kompensacija už genocidinius nusikaltimus – svarbiausia Lietuvos dvasinė ir materialinė problema, nes nebaudžiami Rusijos imperijos nusikaltimai skatins naujus lietuvių žudymus, Kremlius kasdien įžūlėja.

  DĖL KOMPENSACIJOS UŽ NKVD-KGB GENOCIDINIUS NUSIKALTIMUS
  Neatidėliotinas uždavinys yra teisiškai įvardinti totalitarinės bolševikinės Rusijos imperijos okupacijos metu organizuotus genocidinius nusikaltimus Lietuvoje (lygiagrečiai ir Ukrainoje).Lietuvoje Įstatymas Dėl okupacinės žalos atlyginimo (kompensacijos) įpareigoja teismo keliu įvardinti senaties termino neturinčius genocidinius nusikaltimus, nekaltumo prezumpcija taikoma visiems nusikaltimams:
  1.Galimi keli teisinio bolševikinės Rusijos genocidinių nusikaltimų įvardijimo etapai. Pirmame etape Lietuvos(ir Ukrainos) teismai, pagal turimą sukauptą siaubingą faktinę medžiagą, sprendžia atskiro nusikaltimo, padaryto duotoje apylinkėje(teritorinis principas) specifiką, įvardina genocido požymius. Antrame etape Lietuvos teismas( kartu su Ukrainos teismu) įvardina tarptautinį tautų naikinimo pobūdį bolševikinėje Rusijoje, ĮVARDINA GENOCIDO FAKTĄ. Šiuos procesinius veiksmus turėtų koordinuoti speciali, Seimo politinių kalinių ir tremtinių frakcijos paskirta darbo grupė. Galimi ir kiti šios politinės valios realizacijos variantai, kuriuos gali pasiūlyti LR Seimo politinių kalinių ir tremtinių frakcija, jos paskirta darbo grupė;

  2. Genocidinius nusikaltimus organizavo ir vykdė ne abstraktus “komunizmas”, “komunizmo šmėkla“, o totalitarinės, bolševikinės RUSIJOS imperijos represinės NKVD-KGB struktūros. Šie nusikaltimai iki šiol nėra įvardinti teisiškai. “Komunizmas” yra paranojinės bolševikinės totalitarinės Rusijos imperijos nusikaltimų klastinga priedanga, masinių žudymų doktrina;
  3.Bolševikinės Rusijos imperijos NKVD-KGB struktūrose tarnavo iki 50 proc., Kremliuje -80 proc. žydų tautybės “vadovų”. Šios struktūros organizavo ir vykdė genocidinius nusikaltimus Lietuvoje (nuo 1945 m. Lietuvoje sunaikino per milijoną lietuvių),Ukrainoje (11 milijonų ukrainiečių ,turtingiausiose juodžemio srityse, numarino badu HOLODOMOR metu). Būtina prašyti holokaustą patyrusius žydus pagalbos teisiškai įvardinant bolševikinės Rusijos genocidinius nusikaltimus. Šios nuostatos turėtų būti politikos, pritraukiant žydus, pamatas;
  4.LIETUVIAI NIEKAD NEDALYVAVO JOKIOSE AKCIJOSE PRIEŠ ŽYDUS, įrodyta, kad tai NKVD-KGB ir NACIŲ specialios klastotės ,t.y. jų pateikti sufabrikuoti dokumentai, nuotraukos sumontuotos, propagandos tikslams, represijoms, genocidiniams nusikaltimams pagrįsti (žiūr. internete, Stasys Žvirgždas, fotonuotraukų montažas; Irena Tumavičiūtė “Laikas sustabdyti lietuvių šmeižtą“).
  LR Seimas turėtų nedelsiant inicijuoti specialios darbo grupės įkūrimą. Įstatymas Dėl sovietinės okupacinės žalos atlyginimo įpareigoja:
  -sukurti koordinacinę darbo grupę paruošti medžiagą genocidinių nusikaltimų baudžiamosioms byloms Lietuvos apylinkės teismuose,
  -koordinuoti apylinkės teismų darbą visoje Lietuvos teritorijoje,
  -suderinti Genocido centro darbą baudžiamųjų bylų ruošimui.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: