P. Šidagis. Tautinės mažumos ar tautinės bendrijos Lietuvoje? (27)

tautines mazumos_voruta.lt

Voruta.lt nuotr.

Dažnai čia, kaip pavyzdys, lyginama lietuvių tautinė mažuma Lenkijoje Seinų-Punsko krašte su Lietuvos – Vilnijoje susiformavusiu daugumos lenkų, rusų tautiniu dariniu. Taigi, ar šių tautinių darinių situacijos Lietuvoje ir Lenkijoje yra panašios iš abiejų pusių, ir ar galima sakyti, kad turime jas ir spręsti veidrodiškai?

Jei atkreipsime dėmesį į miestų ir miestelių, vietovių, hidronimų pavadinimus, Lenkijos teritorijoje esančio Seinų-Punsko krašto miestelių lietuviški pavadinimus yra autentiški t. y. ankstesni, nei vėliau sukurti šiandieniniai lenkiški lietuviškų pavadinimų analogai. Ne taip istoriškai seniai, dar iki Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 1918 m. vasario 16-ąją, čia buvo tikrų tikriausia Lietuva, paveldėjusi protėvių palikimą nuo pat Lietuvos valstybės užuomazgos, vėliau nuo LDK susikūrimo (žiūrėkime žemėlapių tarp LDK ir Lenkijos Karalystės ribas, o 1920 m. Taikos sutartimi tarp Rusijos ir Lietuvos Seinų-Punsko kraštas buvo pripažintas Lietuvai). 1991 m. kovo 11-osios aktu Lietuvos Respublika atsikūrė savo nuo amžių istorinėse etninėse lietuvių žemėse su 1939 m. į Lietuvą sugrįžusiu Vilniumi ir Jo krašto dalimi, deja, Seinų-Punsko kraštas liko už Lietuvos Respublikos administruojamos sienos. Taigi ir Seinų-Punsko krašte ir visoje Lietuvos Respublikos administruojamoje žemėje su Vilniaus kraštu dabar užrašyti lietuviški miestelių, hidronimų pavadinimai – autentiški nuo senovės, t. y. pirminiai.

Kaip iš istorijos žinome, į Lietuvą, o ypač į jos istorinę sostinę Vilnių įvairiais amžiais kėlėsi atskiri kitų tautybių žmonės, vieni mūsų valdovų kviečiami, kiti savo iniciatyva. Todėl šiandien negalime sakyti, kad Lietuvoje gyvena vien lietuvių tauta ar pan. Lietuvoje gyvena lietuvių tauta, dar, manoma, ir čigonų bei karaimų tautinės mažumos (bet ir jų nariai yra atsikėlę iš kitų šalių, teritorijų, istoriniu požiūriu Lietuva jiems nėra protėvių šalis ar žemė) ir kelios dešimtys tautinių bendrijų, jų nariai. Tai žydų, rusų, lenkų, vokiečių, ukrainiečių, latvių, armėnų, gruzinų ir kt. tautinių bendrijų nariai. Vienos iš jų šiandien gyvena kompaktiškiau, kitos labiau pasimėtę po visą Lietuvą.

Taigi čia nereikia painioti sąvokų „tautinė mažuma“ ir „tautinė bendrija“, nes tai dvi skirtingos sąvokos, reiškiančios du skirtingus tautinius darinius. Mūsų LR Konstitucija teisingai mini ne tautines mažumas Lietuvoje, bet tautines bendrijas. Labai gaila, kad šių sąvokų neskiria mūsų politikai, žiniasklaida klaidingai teigdama, kad Lietuvoje gyvena „tautinės mažumos“, kurioms nėra užtikrinamos tam tikros, pasauliniu mastu pripažintos teisės.

Tačiau taip Lietuvoje nėra, nes čia ne Ispanija (katalonai, baskai) ar Turkija (kurdai), kur nuo seno gyvena tautinės mažumos, savo laiku nesukūrusios savo valstybių ir šiandien įeinančios į kitų valstybių teritorinę sudėtį. Taigi, klaidingai vartodami terminiją, klaidiname savo ir kitus ES valstybių piliečius, tokiu būdu lyg norėdami sumenkinti lietuvių valstybinės kalbos statusą, iškraipyti Lietuvos istoriją, Konstituciją.

Tuo naudojasi priešiškos Lietuvai jėgos, primesdamos ES įstatymus, taikomus tautinėms mažumoms, bet ne tautinėms bendrijoms. Taigi tautinių darinių situacija Lietuvoje ir Lenkijoje nėra panašios, kad galėtų Lietuva ją spręsti veidrodiškai Lenkijos sprendimams. Lietuviai, gyvenantys Lenkijoje Punsko krašte, nėra analogija Lietuvos Vilnijai, nes iš tikrųjų yra tikra tautinė mažuma Lenkijoje, gyvenanti savo protėvių etninėse žemėse.

Pagal tarptautinius įsipareigojimus tautinėms mažumoms, manau, Lenkija jiems privalėjo leisti užrašus tautinės mažumos kalba – lietuviškai ir džiugu, kad tai padarė. Lietuvos lenkai – viena iš tautinių bendrijų, kurioms ES taikomi kitokie – mažiau griežtesni reikalavimai, nei tautinėms mažumoms. Valstybinė šalies kalba, užrašai valstybine kalba visas tautines bendrijas bet kurioje šalyje privalo integruoti į bendrą vientisą Nepriklausomos šalies gyvenimą, suteikdama joms kultūrinę autonomiją, bet ne teritorinius darinius. Tai yra teisinga visų tautų atžvilgiu. Nebijokime sakyti tiesos ir pataisyti klystančius.

Kategorijos: Lietuvos repolonizacijai – ne!, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

27 komentarai

 1. tikras lietuvis:

  Autorius painiojasi.
  Painiava yra tik dėl to, kad atsikėlėliai yra pripažįstami kažkokia tauta, nors Lietuvoje tokių tautų etninių žemių niekada nebuvo.
  Dera atsikėlėlius ne pripažinti tautomis, o tik turinčiais tam tikros tautos kilmę, nes jei tie atsikėlėliai integruosis, tai jie per laiką, per kartas pataps lietuvių tautos dalimi.
  O bendrijos yra rateliai, kuriuose yra prisimenama jų protėvių kultūra. Ir tik tiek. Todėl tiems rateliams negali būti jokių lengvatų, kurios yra pasaulyje taikomos tautinėms mažumoms, t.y. tautoms, kurių etninės žemės yra tam tikroje valstybėje, tačiau tos tautos yra mažos ir jos savo narių kiekiu sudaro tik mažą dalį tos tam tikros valstybės piliečių.

  • dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

   “Tikras lietuvis” neprisistato, kad yra Lietuvos rusas, kad buves tardytojas… kad jam Lietuvos partizanai yra “probanditiski” elementai, sis alalalalala “lietuvis” -rusas pasivadines tikru lietuviu parodo savo dvasnini iskrypeliskuma, o imant istoriniais terminais….. tai naudoja Solovjovo metoda, kai okupantas persirenges partizanu uniformomis…. zude lietuvius….. Lietuvos partizanu vardu. Be to, sis komentatorius uzsiimineja kitu komentatoriu gasdinimais…. kas ji padare dvasiskai paskutiniu paskustva.

 2. Getas:

  Autorius teisingai rašo išskirdamas tautines bendrijas (ratelius) nuo tautinių mažumų, tik gal per mažai tą išryškindamas. Būtų dar geriau, jei jis butų pacitavęs iš Europos konvencijos apie tautines mažumas, jų apibrėžimą, o būtent ten svarbiausias požymis yra etninės žemės, etninės tautos, ne turinčios, ne sukūrusios savo valstybės.
  Šį straipsnį papildžius reikia siųsti visiems Seimo nariams, kad baigtų svaičioti apie kažkokią lenkų tautinę mažumą Lietuvoje. Jos nėra, kaip ir rusų t. mažumos, o yra atsikėlėliai per okupacijas ir kitas religijos sklaidos priemones vykdytas per 600 metų.

 3. Arūnas:

  Na, pagaliau parašyta tiesa…

 4. lyvis:

  Jeigu pamatysite šiandienos lenkų baltai – raudona vėliavą tai žinokite kad joje plevena, gyvena jotvingių vėlės. Kad tai nėra lenkų vėliavos, lenkai yra apsivogę jotvingių vėliavomis jų žemėmis, miestais. Tik tiesa gali nugalėti apsivogusius lenkus. lyvis

 5. Jotvingis:

  Visiškai sutinku su tuo,kad tautinės mažumos yra tik tos mažumos,kurio gyvena SAVO ETNINĖSE ŽEMĖSE ir nėra sukūrusios savo valstybės.Savaime aišku,kad jokios tarptautinės “konvencijos” (jeigu tokios kada nors ir atsirastų) negalėtų įpareigoti jokių valstybių labai saugoti praeityje buvusių okupacijų pasekmes,nes jokia save gerbianti valstybė niekados netęs kažkada savo buvusių okupantų darbų.Tautiniai dariniai,atsiradę kaip praeities okupacijų rezultatas,nėra labai saugotini,todėl jiems gali būti taikomos tik bendrosios žmogaus teisės kultūrinėje srityje.

 6. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  Straipsnis is esmes yra teisingas, nes isaiskina savokas civilizuotai, taip, kaip ir turi buti. Lenkai Lietuvoje is viso negali buti tautine mazuma…. nes turi savo beveik 40 milijonu valstybe cia pat greta. Lietuviams ko gero butu labai malonu buti tokia 40 milijonu tautine mazuma! Zinoma, kad visa Europa, palyginus su Kinija ar Indija…. yra mazuma:) Mano supratimu, karaimai yra tautine mazuma….. nes niekur pasaulyje neturi savo Valstybes.

  • tikras lietuvis:

   “Mano supratimu, karaimai yra tautine mazuma….. nes niekur pasaulyje neturi savo Valstybes”.
   ————-
   Ot ir ne: jei karaimus pripažintume, tai turėtume tautine mažuma pripažinti ir totorius (juos irgi karalius Vytautas Didysis į Lietuvą atsivedė bei apgyvendino), o tada – tuoj mečečių statymas, o jose pradės lankytis ekstremistai, kurie vis tiek kada nors čia kokį kipišą užtaisys ar bombą numes.
   Tautinė mažuma gali būti tik ta, KURI TURI ČIA SAVO TERITORIJĄ NUO AMŽIŲ AMŽINŲJŲ, o tokių tautų Lietuvoje nėra ir niekada nebuvo.
   Todėl išvada: LIETUVOJE JOKIŲ TAUTINIŲ MAŽUMŲ NĖRA IR NIEKADA NEBUVO.

   • tikras lietuvis:

    Papildau.
    Lietuvoje visi yra lietuviai.
    Tik gali skirtis kilmė.
    Kas kita, kad tam tikrose mokyklose už visuomenės daugumos pinigus mokoma nevalstybinėm kalbom = ruošiami žmonės ne Lietuvai, o kitoms valstybėms ar prieš Lietuvą. Nors ir šitie privalo laikytis ir bent minimaliai tai tikrai laikosi lietuviškos tvarkos, tik tiek, kad jie nuo mažens yra sudurninami, tarsi, gimę čia ir augę čia, būtinai turėtų laikytis kitokios moralės ir pan. dalykų nei visa Lietuva. Nuo to tik jiems patiems būna blogiau.
    Politikierių darbeliai.

  • jo:

   Nesvarbu, ar neturi savo valstybės. Svarbu, kad gyventų savo istorinėse etninėse žemėse, kurios įeina į kitos tautos valstybės sudėtį. Tokie yra baskai Ispanijoje, fryzai, sorbai Vokietijoje, lyviai Latvijoje… Ar tauta turi savo valstybę kažkur kitur pasaulyje šiuo atveju neturi reikšmės. Pvz., kurdai neturi valstybės, bet tautine mažuma yra Irake, Turkijoje, Sirijoje, bet nėra tautine mažuma Vokietijoje, Šveicarijoje ar Prancūzijoje, kur jų taip (deja) yra daug.

 7. Kažin:

  Autorius rašo rašo teisingai apie skirtumus tarp tautinės mažumos ir tautinės bendrijos, bet štai gale pavartoja sąvoką “kultūrinė autonomija”, tačiau jos prasmės nepaaiškina. Akivaizdu, kad ši sąvoka pavartota netinkamai. Tautinė bendrija turi teisę į kultūrinę saviraišką, t.y. į visa tai, kas sąlygoja tautinį gyvavimą bendrijos forma.

 8. markas:

  Trumpai, drūtai, aiškiai – ačiū autoriui.

 9. Klausimas valdantiesiems:

  Ar dabartiniai Lietuvos valdantieji nusprendė pietryčių Lietuvoje stiprinti lenkiškumą todėl,kad ten beveik negalima susikalbėti lietuviškai?

 10. Kažin:

  Lietuva yra pasirašius Tautnių mažumų ir tautinių bendrijų Konvenciją ir tik jos nuostatomis privalėtų vadovautis spręsdama tautinių bendrijų klausimus. Tačiau Lietuvos valdžia 1994 metais ima ir sudaro bendradarbiavimo sutartį su Lenkija, suteikdama Lenkijai teisių dalyvauti Lietuvos valstybės valdymo reikaluose. Akivaizdu, kad šiuo valstybės valdymo veiksmu Lietuvos valdžia pažeidė Lietuvos suvereniteto teises, kurios pagal Konstituciją priklauso Tautai. Žiniasklaida šio valdžios veiksmo nejudina, teisės specialistai tyli, nes taip paaiškėtų jų su politikais padarytas galimai nešvarus darbas, Tautos apgavystė.
  Panašu, kad valstybės valdymo lygmenyje gali būti padaryta Lietuvos išdavystė, kurią Lietuvos valdžios jau 20 metų stengiasi nutylėti, o Lenkijai nurodžius į šią sutartį pagūsčiojama pečiais ir toliau tūnojama, užuot nustatyta tvarka tą sutartį denonsavus, ištaisius baisiausią klaidą, nepasilikus toliau joje…
  Taigi imtinas jautis už ragų, užuot trypinėjus apie jo uodegą…

 11. Nepolitikas:

  Skaitau vaikiškus paistalus ir ima … juokas. Taip rimtai rašyti niekus, gali tik susiformavusieji protinio bukumo atstovai(interpretacijų idiotai). Pavyzdžiui: „nereikia painioti sąvokų „tautinė mažuma“ ir „tautinė bendrija“, nes tai dvi skirtingos sąvokos, reiškiančios du skirtingus tautinius darinius.“?? O prieš tai tvirtino: „Tai žydų, rusų, lenkų, vokiečių, ukrainiečių, latvių, armėnų, gruzinų ir kt. TAUTINIŲ BENDRIJŲ nariai.(!!)“ Iš kokio atliekų konteinerio ištrauktos tokios gilios mintys? Taigi pradėkim nuo pradžios: Lietuvoje gyvena TAUTINĖS MAŽUMOS – tai žydai, lenkai, rusai, baltarusiai, vokiečiai, karaimai ir t.t.(kadangi jų yra mažiau, nei lietuvių). „Vienos iš jų šiandien gyvena kompaktiškiau, kitos labiau pasimėtę po visą Lietuvą.“Bet tai nėra bendrijos. Tam kad atsirastu bendrija, tautinė mažuma turi susivienyti(Konstitucija: „Piliečiams laiduojama teisė laisvai vienytis į bendrijas…“) pagal religiją(„Kiekvienas žmogus turi teisę laisvai pasirinkti bet kurią religiją arba tikėjimą ir vienas ar su kitais, privačiai ar viešai ją išpažinti, atlikinėti religines apeigas, praktikuoti tikėjimą ir mokyti jo“.), pagal savo kalbą, dvasią ir papročius. Tačiau „Niekas negali būti verčiamas priklausyti kokiai nors bendrijai“! Taigi, rusas gyvenantis tarp rusų(„kompaktiškiau“) gali nevaržomai pasirinkti lietuvišką katalikybę, bei jeigu, jis bus „tik priimtas“, ir lietuvišką bendriją. Arba lenkišką, ar žydišką ir t.t. Ir tik tada atsiranda jam galimybę „Piliečių tautinės bendrijos savo tautinės kultūros reikalus, švietimą, labdarą, savitarpio pagalbą tvarko SAVARANKIŠKAI. Tautinėms bendrijoms valstybė teikia paramą.“ Bet žmogus gali nepasirinkti jokios bendrijos, bet teisiškai vis tiek priklausys tautinei mažumai(pagal kalba, papročius ir t.t.) Kas bus jeigu Lietuvoje lietuviai „pasidarys“ tautinė mažuma? Lietuvos valstybė išniks. O kas bus jeigu 80% gyventojų priklausys Lietuvos bendrijai? Valstybė suklėstęs! Aišku, tai galima bandyti daryti priverstinių būdų – paminant mažumos teisės ir laisvės(kada yra skurdas) ir per gerovę, kada lietuvis – skamba išdidžiai(kaip buvo Sąjūdžio laikais) ir dauguma rusų, baltarusių, žydų ir t.t. tiesiog atsisakė savo tautybės. Reikia žinoti, kad prievarta ir skurdas visada priverčia tautines mažumos vienytis ir kovoti.

  • tikras lietuvis:

   Išleidžiat iš akių paprastą dalyką: faktiškai Lietuva nepripažįsta Lietuvoje kitų tautų, išskyrus lietuvių (pagal nutylėjimą).
   Pasižiūrėkit į savo asmens dokumentą – ar ten yra tautybė?
   Nėra.
   Todėl ir toliau dera taip veikti – panaikinti valstybinį išlaikymą mokykloms, kurios moko ne valstybine, o kitom kalbom, po ko išauginami asmenys ne Lietuvai, o prieš ją ir kitoms valstybėms.
   Imkime pavyzdį iš didžiųjų ir absoliučios daugumos pasaulio valstybių – visur jose vaikai yra mokomi TIK valstybine kalba.
   Pvz., kas mūsų išeiviams kur nors amerikose ar anglijose, airijose ar norvegijose sudaro nors kokias minimalias sąlygas gyvenamos valstybės sąskaita bent nepamiršti vaikams lietuvių kalbos?
   Nėra nieko tokio net iš tolo.
   TODĖL BAIKIME VIENĄKART BERAZUMIUOTI IR ŠERTI GEGUŽIUKUS – LIETUVA TURI BŪTI TIK LIETUVIAMS!
   Kas nenori būti lietuviu – komandos, kuri vadinasi Lietuva, nariu nežiūrint kilmės, tas gali važiuoti iš čia ir čia durnių, kurie juos šers Lietuvos visuomenės daugumos sąskaita, neieškoti.

   • tikras lietuvis:

    Papildau.
    Lietuva yra pasiršiusi Tautinių mažumų ir bendrijų konvenciją, bet tai nedraudžia mums jokių kitos kilmės asmenų susibūrimų nepripažinti tautomis, o jų bendrijas traktuoti kaip saviveikllos ratelius. Panašiai kaip išeiviai lietuviai amerikose: patys groja, patys dainuoja, patys ir apmoka visa tai, o valstybės gerumas pasireiškia tik tuo, kad ji į tokią saviveiklą žiūri kaip į jai nekenkiantį dalyką, bet tai veiklai neskiria nieko..

  • Petras:

   Iš tikrųjų tautinė mažuma valstybėje yra tautinė-etninė grupė, kuri neturi pasaulyje savo tautinės valstybės (Lietuvoje – karaimai, totoriai, romai ir kt.), o tautinė bendrija valstybėje yra tautinė-etninė grupė, kuri už valstybės ribų turi savo tautinę valstybę (Lietuvoje – rusai, lenkai, žydai, vokiečiai, ukrainiečiai ir kt.). Todėl pastarosioms tautybėms taikytini Tautinių bendrijų įstatai, o ne Tautinių mažumų įstatymas.

   Asmens priklausomybę tautinei bendrijai ar tautinei mažumai apsprendžia tautinės mažumos ar tautinės bendrijos apibrėžimas.

   Civilizuotas pasaulis, vertindamas tautines mažumas bei saugodamas kaip tautinės kultūros reliktą nuo išnykimo, joms taiko tautinių mažumų įstatymus. Tautinėms bendrijoms toks įstatymas netaikomas, jų kultūrinio paveldo (pvz. kalbos) išnykimui joks pavojus negresia, nes yra to paveldo saugotojos – tautinės valstybės už tos valstybės, kurioje gyvena bendrija, ribų.

   Tiek tautinių mažumų, tiek tautinių bendrijų nariai, jei jie yra Lietuvos piliečiai, yra lietuviai, lietuvių pilietinės tautos atstovai, nors ir yra kitokios kilmės.

   Lietuvos lenkų pretenzijos sau taikyti Tautinių mažumų įstatymą ir tuo pelnyti išskirtines privilegijas yra absurdiškas nesusipratimas. Tai turėtų suvokti ir įsisąmoninti įstatymų leidėjai ir įstatymų vykdytojai.

 12. Prusas:

  Gotai-Getai-Gudai-Getitai-Godai yra godotojai, gaudziantys, gudus (gudi giria ar igudis yra antriniai zodziai suristi su senuoju giedoreliu savivardziu reiskia gaudzianti-osianti gasdinanti-baugi giria bei senoves giedoreliu Tautos ziniu turejima ir ju pritaikyma ar sugebejima buti sumaniu ir isradingu kaip kad prabociai buvo), giedotojai arba tiesiog Dainaviai kitaip dar Soduviai…Kreve zinojo kad Musu Tauta yra dainiu ir sodu tauta ir jos kalba yra ir buvo Lietuviu (suliejanciu Rasu-Saku ir PaRasiu-Neriu zemes) kalba…panasiai Nemunas yra NeMainus (per Deli teka upe Jamuna, o Gangas yra Dangaus upe kaip ir Dunojus-Dangojus), o Palemonas yra PaleiMainu (kur Nemuno srove stipresne)

 13. arvydas damijonaitis:

  LIETUVOJE NĖRA LENKŲ, RUSŲ, ŽYDŲ „TAUTINIŲ MAŽUMŲ“

  Terminas “Tautinė mažuma” Tarptautinės teisės erdvėje yra susieta su „išorinės valstybės” sąvoka.
  Pagal tarptautinę teisę tautinės grupės Lietuvoje turinčios išorines tautines valstybes(Lenkija- 40 milijonų, Rusija – 150milijonų,Izraelis- 8 milijonai gyventojų) negali turėti „tautinės mažumos“ statusą Lietuvoje(3 milijonai). Tik žydai nevardina savęs „tautine mažuma“. Okupantų privilegijos : lietuviai išlaiko 120 lenkiškų mokyklų, kuriose lenkinami lietuvių kilmės “tuteišai“. Tai yra GINESO REKORDAS. Pvz. USA, nėra nei vienos lenkiškos valstybės išlaikomos mokyklos, jas išlaiko lenkų bendruomenė. Rusijoje yra tik 8 valstybės išlaikomos lenkiškos mokyklos.
  Lenkiškų mokyklų nusikalstamas valstybinis finansavimas yra žiaurios lietuvių kilmės „ tuteišų“ polonizacijos faktas, kurie kalba ne lenkiškai “po prostu“. Tuteišų polonizacija yra lietuvių savižudybė, o tai prieštarauja Dievo valiai.
  Lietuvoje yra tik dvi tautinės mažumos – karaimai ir totoriai, neturi išorinės valstybės. Tautinės mažumos Europos Sąjungoje turi išimtines teises, todėl darome Lietuvai meškos paslaugą neatsargiai vartodami terminą „tautinė mažuma“ vietoje tautinė grupė,bendruomenė.
  Lenkai Lietuvoje, kurie įžūliai, chamiškai laksto su tautine Lenkijos vėliava ,yra Lenkijos piliečiai ar ne? Jeigu jie yra Lietuvos piliečiai, tai lenkiškų vėliavėlių viešas brukimas yra Lietuvos pilietybės atsisakymo aktas . Kas juos klaidina? Rusijos spectarnybos, marionetes tomaševskiai. Lenkų ir rusų tautinės grupės atsirado okupacijų metu, todėl yra lietuvių priverstinės asimiliacijos baudžiamųjų bylų objektas.
  Pagarbiai Arvydas Damijonaitis

 14. arvydas damijonaitis:

  LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINEI PROKURATŪRAI

  Kopija LR Konstituciniam teismui, VSD, LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos Komitetui

  PAREIŠKIMAS dėl grėsmės Lietuvos nepriklausomybei, teritoriniam vientisumui
  2014-03-21,Vilnius

  Priesaiką Lietuvai pamynusių tomaševskių valdoma kultūros ministerija parengė “Tautinių mažumų” įstatymą (turi būti Tautinių bendrijų ir mažumų įstatymas) – iš esmės dalies Lietuvos teritorijos praradimo įstatymą, nes pagal tarptautinę teisę Lietuvos lenkai turi išorinę valstybę Lenkiją,40 milijonų, todėl negali turėti „tautinės mažumos” statusą.
  Kolaborantas A.Brazauskas 1994 balandžio 26 d. abejingai pasirašė Sutartį su Lenkija, kurioje neatsakingai įvardinta nesanti Lietuvoje „lenkų tautinė mažuma” . Sutartis prieštarauja 1995 vasario 1 d. Europos Tarybos tautinių mažumų apsaugos pagrindų Konvencijai, kurios 21 straipsnis apibrėžia, patikslina „tautinės mažumos” sąvoką: ,,Jokia šios pagrindų Konvencijos nuostata neturi būti aiškinama kaip suteikianti teisę dalyvauti veikloje ar atlikti veiksmus, kurie prieštarautų pagrindiniams tarptautinės teisės principams ir ypač valstybių suvereniteto lygybės ,teritorinio vientisumo ir politinės nepriklausomybės principams”. Matome, Lietuvos lenkų tautinė grupė (bendrija ,bendruomenė) negali turėti „tautinės mažumos” statusą, nes tai grėstų Lietuvos nepriklausomybei, teritoriniam vientisumui ir politinei nepriklausomybei. Priesaikos laužytojai tomaševskiai dirba išorinėms valstybėms – būtina rengti protestų akcijas, nes prarasime Pietryčių Lietuvą. Lietuvoje yra dvi tautinės mažumos – karaimų ir totorių. Romai gali pretenduoti į tautinės mažumos statusą.
  Tautinių bendrijų ir mažumų įstatymą negali rengti priesaiką Lietuvai pamynusi, išorinės valstybės įtakojama,LLRA.

  Pagarbiai Arvydas Damijonaitis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: