Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykla Navinykuose ar Navinykų „Žiburys“ – Seinų filialas (2)

Navinykų mokykla

Navinykų mokykla

Gegužės 27 d. Seinų „Lietuvių namuose“ posėdžiavo Lenkijos lietuvių draugijos valdyba. Be kitų aktualių reikalų, aptarta Lenkijos lietuvių švietimo padėtis. Algirdas Vaicekauskas išsakė susirūpinimą, kad per 14 metų, kai jis yra Lenkijos lietuvių draugijos pirmininkas, pirmą kartą jam taikosi matyti, kad priimant Lenkijos lietuviams svarbius sprendimus visiškai nebūtų atsižvelgta į lietuvių organizacijų nuomonę.

Kovo 17 d. LLD pirmininkas A. Vaicekauskas, remdamasis Tautinių mažumų įstatymu, raštu kreipėsi į Punsko valsčiaus tarybą ir Punsko valsčiaus viršaitį Vytautą Liškauską, prašydamas nepriimti sprendimų, susijusių su lietuvių švietimu, prieš tai nesikonsultavus dėl jų su Lenkijos lietuvių draugijos valdmenimis. Tokį prašymą pateikti pirmininką įpareigojo posėdžiavusi LLD taryba.

Gegužės 17 d. Punsko valsčiaus taryba priėmė sprendimą uždaryti Navinykų ir Pristavonių mokyklas, nesikonsultavusi nei su Lenkijos lietuvių draugija, nei Lenkijos lietuvių bendruomene, taip pat nebuvo atsižvelgta į 25 Lietuvos Respublikos Seimo narių prašymą bei LR Seimo ir PLB komisijos rezoliuciją.

Lenkijos lietuvių bendruomenė, Lenkijos lietuvių draugija, Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija, Vyskupo Antano Baranausko fondas „Lietuvių namai“ Seinuose, Lietuvių šv. Kazimiero draugija šiandien raštu kreipėsi į Palenkės vaivadą, kad jis atšauktų Punsko valsčiaus tarybos sprendimą uždaryti dvi lietuviškas mokyklas. Mat priimdama tokį sprendimą taryba pažeidė Tautinių ir etninių mažumų bei regioninių kalbų įstatymą.

Turėdama tai omeny, Lenkijos lietuvių draugijos valdyba svarstė, ar toks grubus Punsko valsčiaus tarėjų ir viršaičio elgesys nepažeidžia Lenkijos lietuvių draugijos statuto, kuriame, tarp kita ko, numatoma numatoma remti lietuvių švietimą.

Vis dėlto, LLD valdybos narių nuomone, šiuo metu svarbiausia rasti galimybę ar nors bandyti išsaugoti uždaromas mokyklas. Nutarta kreiptis į Vysk. Antano Baranausko fondą, kad jis apsvarstytų, ar neturi galimybės Navinykuose įkurti „Žiburio“ mokyklos padalinį ir šitaip galbūt išsaugoti šiandienį šios mokyklos status quo. Posėdyje dalyvavę Fondo tarybos pirmininkas Petras Maksimavičius ir valdybos pirmininkė Danutė Valukonytė neatmetė tokios galimybės.

„Galbūt iš tikrųjų mes galėsime padėti Punsko savivaldybei. Šiandien pasakyti konkrečiai „taip“ arba „ne“ būtų per anksti. Reikėtų sušaukti Vysk. Antano Baranausko fondo tarybos posėdį, paskaičiuoti, kiek kainuotų tokios mokyklos išlaikymas, kokios būtų įplaukos iš mokinio krepšelio. Galbūt tikrai bent porai metų pasisektų pratęsti šios mokyklos gyvavimą. Žinoma, jeigu Pristavonių mokykla irgi ateitų į Navinykų „Žiburį“, tikriausiai sprendimas būtų dar realesnis. Žinom, kad ateinančius dvejus metus Navinykuose vaikučių skaičius ne mažės, bet augs, tad labai rimtai reikia pamąstyti apie šios mokyklos gelbėjimą. Aišku, svarbu ir mokytojų likimai. Juk jie, visą savo gyvenimą atidavę vaikams, mokyklai, šiandieną „eitų į gatvę“. Tai negerai“, – kalbėjo Petras Maksimavičius.

LLD valdybos posėdis baigėsi tuo, jog kiekvienas valdybos narys įsipareigojo dirbti, kad šis Navinykų mokyklos projektas būtų įgyvendintas ir kad būtų išgelbėta dar bent viena lietuviška mokykla.

„Aušros“ inf. 2013/10

Kategorijos: Švietimas, Užsienio lietuviai, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , .
Screenshot_2020-08-04 Redaguoti puslapį ‹ Alkas lt — WordPress

2 komentarai

 1. Klausimai:

  O kur Lietuvos valdančiųjų žadėta finansinė parama žlungančioms lietuviškoms mokykloms Punsko-Seinų žemėse? Ar jau persigalvojo???

 2. arvydas damijonaitis:

  Dėl klaidinančio termino „lenkų TAUTINĖ MAŽUMA“
  (turi būti TAUTINĖ BENDRIJA, TAUTINĖ GRUPĖ):
  1.Lietuvoje nėra lenkų tautinės mažumos, yra lenkų tautinės grupės bendruomenė, nes terminas „tautinė mažuma” tarptautinės teisės erdvėje yra susieta su „išorinės valstybės” sąvoka. Tuo tautinės grupės iš esmės skiriasi: Pagal tarptautinę teisę tautinės grupės, turinčios išorines tautines valstybes(Lenkija – 40 milijonų, Rusija – 150 milijonų, Izraelis – 8 milijonai gyventojų), negali kitose valstybėse turėti „tautinės mažumos“ statusą;
  2.Buvusių okupantų privilegijos : lietuviai išlaiko 120 lenkiškų mokyklų, kuriose lenkinami lietuvių kilmės tuteišai, kurie kalba ne lenkiškai, “poprostu“. Tai yra GINESO REKORDAS (Guinness world record). Pvz., USA, nėra nei vienos lenkiškos valstybės išlaikomos mokyklos, Rusijoje – tik 8 lenkiškos biudžetinės mokyklos;
  3.Lenkiškų mokyklų valstybinis finansavimas yra žiaurios lietuvių kilmės tuteišių diskriminacijos faktas, lietuvių savižudybė, o tai prieštarauja Dievo valiai;
  4.Kodėl Lietuvos „piliečiai lenkai“ lengvai pasiduoda provokacijoms, kodėl negerbia Lietuvos įstatymų? Kas juos klaidina?
  5. Vilniuje,1994 m. balandžio 26 d. pasirašyta Lenkijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos draugiškų santykių ir gero bendradarbiavimo sutartis prieštarauja (1995 m.vasario 1 d. Strasbure priimtai) Europos Tarybos tautinių mažumų apsaugos pagrindų Konvencijai. Europos Tarybos tautinių mažumų apsaugos pagrindų Konvencijos 21 straipsnis: „ Jokia šios pagrindų Konvencijos nuostata neturi būti aiškinama kaip suteikianti teisę dalyvauti veikloje ar atlikti veiksmus, kurie prieštarautų pagrindiniams tarptautinės teisės principams ir ypač valstybių suvereniteto lygybės, teritorinio vientisumo ir politinės nepriklausomybės principams“. Konvencija ,numato tautinių mažumų ,t.y. tik tautinių grupių, neturinčių išorinės valstybės, apsaugą, kitaip būtų pažeisti pagrindiniai tarptautinės teisės principai. Lenkų bendrija Lietuvoje negali turėti „tautinės mažumos“ statusą, nes tai grėstų Lietuvos nepriklausomybei, teritoriniam vientisumui ir politinei nepriklausomybei, t.y. prieštarautų pagrindiniams tarptautinės teisės principams. Lenkijos vulgarus agresyvumas yra reali tikrovė – lietuviai nežudo lenkų, nebuvo okupavę Varšuvos, nebuvo užėmę trečdalį Lenkijos teritorijos.
  6.Būtina įpareigoti LR Seimą ir Vyriausybę sustabdyti 1994 m. balandžio 26 d. pasirašytą sutartį, kuri prieštarauja minėtai 1995 m. vasario 1 d. tautinių mažumų apsaugos pagrindų Konvencijai, ir pasirašyti naują, PAKOREGUOTĄ sutartį.
  Pagarbiai Arvydas Damijonaitis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: