Z. Vaišvila. Kodėl Prezidentė D.Grybauskaitė 2013 m. dar kartą pakeitė savo biografiją? (video) (64)

Zigmas Vaišvila | lrs.lt, O.Posaškovos nuotr.

Zigmas Vaišvila | lrs.lt, O.Posaškovos nuotr.

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nario ir Nepriklausomybės akto signataro Zigmo Vaišvilos pranešimas perskaitytas šių metų gegužės 16 d. Lietuvos Respublikos Seime vykusioje  spaudos konferencijoje „Kodėl Prezidentė Dalia Grybauskaitė 2013 metais dar kartą pakeitė savo biografiją?“

Šių metų gegužės 9 d. spaudos konferenciją Seime skyriau, manau, svarbiam klausimui – kokiomis vertybėmis grindžiama šiandieninė Europos Sąjungos politika, jei Prezidentų Vaclavo Havelo ir Dalios Grybauskaitės pavyzdžiais Karolio Didžiojo apdovanojimu vienodai įvertinami tiek kova su totalitarine visuomene ir morali politika, tiek konformizmas ir kolaboravimas su totalitarine valdžia? Panašu, kad neapsirikau – jau kitą dieną paskelbta, kad Lietuvos Prezidentei suteiktas JAV Džordžtauno universiteto garbės daktaro vardas – už „skaidrumą, tiesą ir atsakomybę“. Regalijos bus įteikiamos š.m. gegužės 18 d. Vašingtone. Šia proga žiniasklaida vieningai skelbė, kad Džordžtauno universitete p. D.Grybauskaitė studijavo 1992 m.

Ši, atrodytų, nekalta klastotė įvykių išvakarėse paskelbta š.m. balandžio 26 d. www.president.lt naujoje Lietuvos Prezidentės D.Grybauskaitės biografijos versijoje, tiesiogiai susijusi su šiais įvykiais. Suprantama, norisi pakliūti į pasaulio politikų elito pulką – tapti pirmojo JAV katalikiškojo universiteto, įkurto 1789 m., garbės daktaru. Juo buvo ir JAV prezidentai Bilas Klintonas (Bill Clinton) ir Ronaldas Reiganas (Ronald Reagan), Jungtinių Tautų generaliniai sekretoriai Kofi Ananas (Kofi Annan) ir Butros Butros-Gali (Boutros Boutros-Ghali), Europos Komisijos pirmininkas Žozė Manuelis Barozu (José Manuel Barroso), Vokietijos kancleris Helmutas Kolis (Helmut Kohl). Tačiau ar tikslas pateisina priemones?

Žinant Lietuvos problemą dėl sąmoningai slepiamos p. D.Grybauskaitės biografijos, oficialioje Prezidentės biografijoje keičiamas laikas, kada ji ne studijavo, o buvo išsiųsta į Džordžtauno universiteto vadovų kursus – vietoje 1991 m., viešai skelbtų ir iki Prezidento rinkimų ir iki šiol, o š.m. balandžio 26 d. įrašomi 1992 m. Tūlas tautietis, nepagalvojęs ar sąmoningai paklaus: o kas čia tokio? Aš jo paklausiu: o kodėl vis tik? Ir paaiškinsiu esminę takoskyrą – 1992 m. jau yra po Lietuvos tarptautinio pripažinimo ir 1991 m. rugpjūčio pučo Maskvoje. Iki šio istorinio virsmo ne bet kas ėjo dirbti į Nepriklausomybę paskelbusios Lietuvos valdžios struktūras. Pirmasis Lietuvos muitinės vadovas Valerijonas Valickas užpernai man sakė: Zigmai, tu jiems Seime paaiškink esminį skirtumą – iki pučo mums bijojo parduoti muitinės vagonėlius, deginamus vos ne kasdieną, o po pučo – pirk, kiek nori. O valdiškose įstaigose, muitinėje dirbti kiek norinčių atsirado…

Priminsiu, kad 1991 m. liepos 31 d. dar įvyko Medininkų tragedija. Po jos tik dviese su Valerijonu sprendėme – siųsti į pasienio postus žmones, ar ne? Atsakomybės dėl jų likimo niekas nenorėjo prisiimti. Būūdamas iki pučo Vyriausybės aparato vadovu, p. D.Grybauskaitės į darbą mūsų Vyriausybėje nepriiminėjau, o jos biografijoje skelbiamų Vyriausybės programų, kurioms ji tariamai vadovavo, taip pat nebuvo. Ir lėšų siųsti p. D. Grybauskaitę į Džordžtauno universiteto 6 mėnesių vadovų kursus mūsų Vyriausybė neturėjo. Tad būsimoji Lietuvos Prezidentė į šiuos kursus turėjo išvykti 1991 m. pradžioje, t.y. tada, kai liejosi sausio 13-osios kraujas, o vasario 9-ąją Tauta plebiscite balsavo dėl Nepriklausomybės.

Šia proga, norėčiau Prezidentės paklausti, ar jai žinomas po šio Tautos balsavimo 1991 m. vasario 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos priimtas ir šiuo metu tebegaliojantis konstitucinis įstatymas „Dėl Lietuvos valstybės“, kurio nuostatas 1992 m. spalio 25 d. Konstitucijoje Lietuvos tauta įtvirtino referendumu. Prieš šį įstatymą iš 117 deputatų balsavo tik vienas. Kadangi Prezidentė po pernykščio referendumo viešai paskelbė, kad jai teisėti Tautos referendumo rezultatai nėra svarbūs, priminsiu šį įstatymą:

1. straipsnis. Teiginys „Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika“ yra Lietuvos Respublikos konstitucinė norma ir pamatinis valstybės principas.

2. straipsnis. Šio įstatymo pirmajame straipsnyje suformuluota konstitucinė norma ir pamatinis valstybės principas gali būti pakeisti tik Lietuvos tautos visuotinės apklausos (plebiscito) būdu, jeigu už tai pasisakytų ne mažiau kaip trys ketvirtadaliai Lietuvos piliečių, turinčių aktyviąją rinkimų teisę.

Pasirašo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas V.Landsbergis.
Vilnius, 1991 m. vasario 11 d., Nr.I-1051“

Prezidentės viešai klausiu, kodėl po jos išrinkimo Lietuvos suverenitetas Europos Sąjungai atidavinėjamas be Tautos valios, net nebesikreipiant į Seimą, kad šis balsuotų už tai. Neužtenka tik p. D.Grybauskaitei nuvykti į Briuselį ir pasakyti, kad Lietuva darys taip, kaip jai liepiama. Tokiu būdu jau atsisakėme patys spręsti dėl valstybės biudžeto, pritarėme Europrokuratūros steigimui, nors dėl to būtini ES narių atskiri susitarimai. Be Tautos pritarimo tai negali būti vadinama ES šalių susitarimu.

Naudodamasis Prezidento V.Adamkaus patarimu dėl klausimų pateikimo vietos ir laiko, teikiu Prezidentei D.Grybauskaitei esminius klausimus dėl jos slepiamos biografijos:

–       Kodėl savo biografijoje slepiate faktą, kad 1987 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr.1271 TSKP CK Visuomeninių mokslų akademijoje buvote įdarbinta vieneriems metams etatine darbuotoja?
–       Kodėl po LKP atsiskyrimo likote TSPK nare?
–       Kada išstojote iš TSKP, jei išstojote?
–       Kodėl po LKP atsiskyrimo nuo TSKP Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje, kurios veiklą  finansavo TSKP, sutikote tapti viena šios mokyklos vadovių – moksline sekretore?
–       Kodėl likote dirbti TSKP Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje po 1990 m. kovo 11-osios?
–       Kodėl likote dirbti TSKP Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje po 1990 m. kovo 25-osios, kada M.Burokevičiaus vadovaujama LKP/TSKP drauge su TSRS kariškiais išmetė iš šių patalpų Vilniaus pedagoginį institutą ir joje įkūrė perversmininkų štabą?
–       Kada nutraukėte darbo santykius su TSKP Vilniaus aukštąja partine mokykla?
–       Kada vykote į vadovų kursus Džordžtauno universitete 1991 m. ir kas tai finansavo?
–       Kas ir kur 1991 m. Jus įdarbino Lietuvos valdžios institucijose grįžus iš Džordžtauno?

Beje, pagal viešai skelbiamą informaciją 1991 m. tuose pačiuose vadovų kursuose Džordžtauno universitete tobulinosi ir būsimas Europos komisijos pirmininkas nuo 2004 m. Ž.M.Barozu, studijų laikais buvęs pogrindinės maoistinės Portugalijos organizacijos vienu vadų, o 1985 m. – Seimo narė Marija Aušrinė Pavilionienė.

Kas ir kodėl privertė Lietuvos Prezidentę baigiantis ketvirtiems jos kadencijos metams dar kartą pakeisti savo biografiją? Ar 1991 m. Karolio Didžiojo apdovanojimo laureato Čekoslovakijos Prezidento Vaclavo Havelo šūkį „Tiesa ir meilė turi nugalėti melą ir neapykantą“ pasaulis keičia į melą ir vertina tik melą? Įsijautusi į vaidmenį, Lietuvos Prezidentė Karolio Didžiojo apdovanojimo gavimo proga Vokietijos televizijai „Deutsche Welle“ paaiškino, kad TSKP Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje ji dėstė ir apie internetą, kurio net Vakarų visuomenėje tuo metu nebuvo, bet nedėstė jokių ideologizuotų dalykų.

Bent aš nepatikėsiu, kad TSKP CK lėšas savo partiniam elitui ruošti skyrė už vakarietišką propagandą, o ne už tarybinės santvarkos apologetų ruošimą. Kadangi TSKP aukštųjų partinių mokyklų dėstytojais buvo tik komunistų partijos elito ir TSRS spec. tarnybų atstovai, todėl vieną kartą reikia galutinai išsiaiškinti dėl p. D.Grybauskaitės juodojo karate diržo, kuriuo ji vėlgi pasigyrė ne tik „Deutsche Welle“ žiūrovams, bet ir puikuojasi Lietuvos Prezidentės biografijoje. Kalbėkime rimtai apie šį neatsargų rinkiminį p. D.Grybauskaitės žingsnį. Klausimas Lietuvos Prezidentei – kada ir kur jūs pradėjo treniruotis karate ir gavote juodąjį diržą? Jei tai teisybė, tai negali būti kitos galimybės – tik Leningrade. Pasiekti karate juodojo diržo lygį galima tik treniruojantis nuo jaunų dienų bent penkerius metus ir turint tam duomenis. Ką tai reiškia paprasta kalba? Paaiškinu – Tarybų Sąjungoje karate buvo draudžiama sporto šaka, kuria užsiimti turėjo teisę tik KGB ir GRU. Jokių išimčių. Todėl klausiu ir VRK vadovo Zenono Vaigausko, beje, dirbusio TSKP Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje kaip ir dauguma dėstytojų iki 1990 m. gruodžio pradžios, t.y. kai TSKP nesikalbėjimas su Lietuva pakvipo paraku, ir Liustracijos komisijos pirmininko Algimanto Urmono – kodėl 2009 m. Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubui kreipusis į jus dėl kandidačių į Lietuvos Prezidentus K.D.Prunskienės ir D.Grybauskaitės galimo bendradarbiavimo su užsienio spec. tarnybomis patikrinimo, Jūs nevykdėte įstatymų reikalavimų tai daryti?

Atkreipsiu ne tik užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus, neatsakančio į mano klausimą kieno vardu jis atsiprašė Lenkijos už nebūtas Lietuvos kaltes, bet ir Prezidentės dėmesį, kad įstatymas, deja, Jus įpareigoja atsakyti į raštiškus Nepriklausomybės Akto signatarų klausimus. Prezidentės, kaip ir š.m. sausio 13-ąją iš Seimo tribūnos, dar kartą klausiu, ar jūs ir toliau toleruosite tai, kad Sausio 13-osios byloje netiriama kolaborantų veikla? Ar Jums žinoma, kad 1991 m. gegužės 19 d., kai tobulinotės Džordžtauno universitete, Krakūnų pasienio poste buvo nužudytas beveik Jūsų bendraamžis pasienietis Gintaras Žagunis ir kad jo nužudymo bylą Lietuvos prokuratūra kažkodėl perdavė Baltarusijai. Prašau Jus kreiptis į A.Lukašenką, kad šią bylą po tokio „sėkmingo“ tyrimo, trukusio dešimtmečius, Baltarusija bent grąžintų Lietuvai? Džordžtauno universiteto garbės daktaro vardas Jums suteiktas už „skaidrumą, tiesą ir atsakomybę“.

Jauste jaučiu pasipilsiančius man klausimus, kodėl Lietuvos Prezidentei pateikiu šiuos klausimus? Atsakau nevyniodamas į vatą, nes jūsų klausimai – tai būdas D.Grybauskaitei ir toliau neatsakyti į nepatogius klausimus. Todėl, kad likimas mano laimei ar nelaimei lėmė 1988 m. birželio 3-iąją Mokslų Akademijoje, kurios moksliniu sekretoriumi buvo a.a. akademikas Nepriklausomybės Akto signataras Eduardas Vilkas, o ne šias pareigas bandžiusia priskirti sau p. D. Grybauskaitė, pakviesti susirinkusius rinkti Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvine grupę ir būti išrinktam jos nariu. Todėl, kad su kolegomis steigiau pirmąjį ekologijos klubą Lietuvoje „Žemyna“, žaliųjų judėjimą, partiją. Todėl, kad buvau išrinktas TSRS liaudies deputatu ir kad mūsų pastangų dėka pavyko Maskvoje pasiekti Ribentropo – Molotovo slaptųjų protokolų pripažinimą negaliojančiais tuo metu, kai LKP atsiskyrė nuo TSKP, o TSKP Vilniaus aukštosios partinės mokyklos mokslinei sekretorei D.Grybauskaitei, likusioje šioje TSPK,  buvo paskirta už tai TSKP lėšomis mokama priemoka. Todėl, kad tuo metu, kai M.Burokevičius su TSRS kariškais Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje įsteigė Maskvos kolaborantų štabą, dirbau ne jame, o buvau su Sąjūdžio žaliaraiščiais ir nuo šių TSRS kariškių beginkliai gynėme paskutinę mūsų laikraščius spausdinančią spaustuvę. Todėl, kad tapau Nepriklausomybės Akto signataru. Todėl, kad 1991 m. sausio 13-ąją buvau Lietuvos Aukščiausioje Taryboje ir teko suvokti, ką reiškia tokią naktį būti įmestam į Ministro Pirmininko pavaduotojo pareigas. Todėl, kad teko suvokti ir išdavystės kainą, ir KGB archyvų bei voratinklių esmę. Todėl, kad per visą tą laikotarpį drauge buvo mano šeima, rizikavusi viskuo.

Turiu ne tik juridinę ir moralinę teisę, bet ir pareigą tai daryti, nes mumis, Sąjūdžio žmonėmis, tauta patikėjo, nes sakėme tiesą ir buvome nepakantūs melui. Mums buvo nesuvokiama, kad žmonėms, kuriuos kvieti pasitikėjimui ir Atgimimui, galėtum meluoti. Šiandien mūsų visuomenė vėl gyvena viltimi atsitiesti žmogiškai ir kaip valstybė. Deja, melas grįžo. Ir nė kiek ne silpnesnis, tik labiau rafinuotas.

Pasitinkame Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 25-metį. Ar pasitiksime jį su melu, apsimesime, kad jo nematome? Supraskime, kad jokia valdžia, net labai įspūdinga Prezidentė nieko nepadarys viena, jei jos nerems tauta. Ryškiausias paskutinis pavyzdys – tautos referendumo sprendimo ignoravimas. Tai didelė nemeilė ir nepagarba mūsų žmonėms. Ką reiškia ir naujos Vyriausybės mindžikavimas? Jei tai nėra nuolaidžiavimas dėl mums nežinomų priežasčių Prezidentei, tai, Ministre Pirmininke Algirdai Butkevičiau, atsigręžkite į Tautą.

Ar suvokiame, kad per ketverius Prezidentės D.Grybauskaitės vadovavimo metus valdomą demokratiją baigiama visiškai įtvirtinti. Pasinaudojus ekonominiu sunkmečiu Prezidentė baigia formuoti teisėsaugos jėgą, vadovaujantis vadovų lojalumo, o ne kompetencijos principu. Pagrindinėje žiniasklaidoje, kuri vis daugiau ir daugiau priklauso nuo valstybės biudžeto, nuomonių skirtumo tenka ieškoti su žiburiu. Prezidentės iniciatyva ir buvusio Seimo pritarimu politinės partijos taip pat pririštos tik prie valstybės biudžeto, t.y. tapo visiškai valdomos biurokratiškai. Šių dienų įvykiai konservatorių partijoje atskleidė tokių biudžetinių partijų veiklos principus, šios partijos jaunimo „vertybinius“ moralės ir partinės karjeros kriterijus.

Tačiau plačiajai visuomenei dar nežinomas Prezidentės Seimui pateiktas įstatymo projektas dėl visuomeninių organizacijų veiklos, kuriam pritaria ir tuo nesigiria visos parlamentinės partijos. Projekto esmė – ne tik apibrėžti jų veiklą, bet ir pavesti Vyriausybei penkmečiais nustatinėti jų veiklos prioritetus. Paprasčiau pasakius, siekiama, kad ir aktyviąją visuomenės dalį valdytų visagalis valstybės biudžetas. Valdžia spręs, kuriai veiklai duoti, o kieno veiklai neduoti valstybės lėšų. Tai būtų valdomos demokratijos vainikavimas, kurio, bijau, dar nepasiekė ir Baltarusija, ir Rusija. Pridėkime dar sunkmečio pretekstu savivaldybėms skiriamą sumažintą gyventojų pajamų mokesčio dalį ir suvoksime, kad Prezidentės kadencijos metu jos vadovaujami sparčiai žengiame į valdomos demokratijos „šviesų rytojų“.

Todėl šiandien, atsimindami Sąjūdžio tikslus ir rūpestį dėl tautos išlikimo, siejamo su suverenia valstybe, neužmirškime, kad tai nebuvo vien tik Sąjūdžio atradimas. Supraskime, kad visuomenė kuriama tik kultūriškai ją ugdant ir šviečiant. Sveikiau ir šiais laikais būtų perskaityti 1988 m. balandžio 20 d. Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nario Arvydo Juozaičio paskaitą „Politinė kultūra ir Lietuva“, o tik po to bandyti suprasti Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės trumpus ir sunkiai suprantamus lozungus. Tačiau lozungais prisisotinome tarybiniais laikais. Tad Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 25-mečio proga prisiminkime ir dorovines vertybes, pasistenkime atsisakyti melo. Melo kaina didelė. Tai, manau, šiandien suvokė ir Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys Vytautas Landsbergis, 1993 m. gegužės 1-ąją įkūręs konservatorių partiją. Šiurpi pamoka. Visiems. Tačiau prisiminkime, kas pirmas šią moralinę ribą peržengė. Bijau, kad p. D. Grybauskaitei po šių įvykių konservatorių partijoje V.Landsbergio gali jau ir nebeprireikti.

Todėl jei kalbame apie tautos ir valstybės dėl tautos, o ne dėl vartojimo rinkos išlikimą, pabandykime išsivaduoti iš melo ir oriai atsitiesti. Nereikia Aristotelio. Mūsų Vydūnas, 14-metis vaikinas savo valia ir savarankišku gilinimusi į žinias sugebėjo ne tik įveikti tuo metu nepagydomą atvirą tuberkuliozės forma, bet ir palikti mums neįkainojamą patirtį bei pastebėjimus. Vydūnas sakė: „Vergas apie laisvę svajoja, bet jo svajonės niekuomet neatitiks tikrenybės. Iš vergovės paleistas, jis toli dar nėra laisvas. Ir visi aiškinimai, kad laisvė yra, jos jam nesuteiks. Laisvė pasiekiama tik žmogaus kitimu…“

Z.Vaišvilos spaudos konferencijos „Kodėl Prezidentė Dalia Grybauskaitė 2013 metais dar kartą pakeitė savo biografiją?“ vaizdo įrašas (lrs.lt):

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

64 komentarai

 1. kuzis:

  apie prezidentus ir iskilius veikejus butu geiau kad rasyniai publikuotusi l.rytas, delfi..
  kam tersti etery, kas balsavime dalyvauja sios santvarkos zvaigzdziu, nevertas pazinimo gyvenimo, o
  rovokuoti pokalbius sua tema – eiline kvailyste, miestieciu uzsiemimas, pakalbam

 2. dzūkas:

  Visiškai bevertė rašliava, Be įprastų klajionių į praeitį šį karta bandoma dar ir formuluoti kaltinimus dėl prezidentės veiklos, jai dirbant aukščiausiam poste. Be apstrakčių kaltinimų Vaišviliokas atrado ir kelis konkrečius jo manymu baisius nusikaltimus. Vienas jų dėl politinių partijų finansavimo. Tačiau kas yra geriau-verslo grupuočių ir užsienio valstybių per privačius asmenis ir tas pačias verslo grupuotes partijų finansavimas ar tik valstybinis partijų finansavimas? Man tai atsakymas aiškus. Ir tikrai ši prezidentės iniciatyva (partijų finansavimo pakeitimai) nėra kažkoks mistinis nusikaltimas.
  Antras ”baisus” kaltinimas visuomeninių organizacijų veiklos įstatymas, kuriuo bus reglamentuota jų finansavimo tvarka…Kyla retorinis klausimas kas geriau arba kas blogiau-visiškas valstybinio finansavimo nebuvimas kaip yra dabar ar kažkoks visuomeninių organizacijų finansavimas…Galų gale galima apie tai diskutuoti.
  Visa kita kaip įprasta Vaisvilioko atveju…Smegenų plovimas mėtant bendras frazes ir viską suplakant į kažkokį jovalą…

 3. Bartas:

  Zigmai , keli bangas , bet jos nieko nenuplaus. Tamsta pavėlavai. Mes klausom ir matom , ką mūsų Prezidentė kalba ir daro . Ji nebijo pasisakytė už tautiškumą , už kalbos išsaugojimą. O , tamsta , Zigmuli , kuriame lygmenį esi nutūpęs. Kritikuok, jeigu nepatinka Prezidentė, o aš ginsiu. Mes abu turim tam teisę. Esam Laisvi.

  • G pavardės nesakysiu:

   Ji nebijo pasisakytė už tautiškumą , už kalbos išsaugojimą.
   Čia kai ministrus angliškai egzaminavo – tą turit omenyje ? 😀

   • je je,:

    žinoma, pirmininkaujant Europoje, galima apsieiti ir su viena lietuvių kalba. Glušams mes dabar mokėsime papildomai už jų vertėjus. O Prezidentė mms nedaug kainuoja – ji kalba laisvai anglų, vokiečių, prancūzų, lenkų ir rusų kalba ir jos žodžių nekam neteks nei iškraipyti, nei interpretuoti.

  • Kažin:

   Tai kad gal ji bijo pasisakyti “už tautiškumą, už kalbos išsaugojimą”. Antai iki šiol visuomenė nėra informuota kokius konkrečius įsipareigojimus kalbos, tautiškumo klausimais Kirkilas davė Lenkijai, lankydamasis gegužės pradžioje Lenkijoje.
   Tačiau nesigirdėjo, kad Prezidentei būtų viešai parūpę šie Lietuvos išlikimui svarbūs kitai valstybei duodami įsipareigojimai. Visuomenė taip ir paliko neinformuota apie to lankymosi rezultatus ir, beje, neišgirdome ir Pezidentės nuomonės konkrečiai dėl jų. Taigi, netvarka, su demokratija nesuderinami dalykai jau tampa norma…

 4. medus:

  ačiū gerb. Vaišvilai, šaunuolis. Ne visi dar parduoti, nupirkti ar patys parsidavę. Labai palaikom.

  • kažin, kažin:

   ar nelaikas tik atrūšiuoti tuos “signatarus, kurie kovojo UŽ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ IR TUOS, KURIE KOVOJO TIK UŽ GORBAČIOVO PERESTROIKĄ. Juk vaišviliokas ir nemini laivės sąjūdžio. Jis mini: “Pasitinkame Lietuvos (TSRS?) Persitvarkymo Sąjūdžio 25-metį.” Beje, Gorbačiovo wikipedijoje minima, kad Gorbačiovas pirmas savo kalboje Davose paminėjo Naująją Pasaulio Tvarką ir Europą, kaip ” visų mūsų namai”. Vadinasi jis tikėjosi išplėsti TSRS į ES, o ne atvirksčiai. Tai buvo aprašyta ir Liubimovo – Andropovo “Golgotha ili sekretnij plan perestroiki”, (‘Soveršenno sekretno . 1995. Nr 2) kad paleistas sovietinis zbrodas ir kgb priedangos organizacijos įsiskverbs į Vakarų valdymo struktūras ir taip okupuos Vakarus iš vidaus. Prie Bušo kažkiek tai buvo pavykę. Bet Obamos ir tokių žmonių kaip Merkel ar Prezidentė dėka ši Europos okupacija padedant Europos neokairiaisiems su socialistais bei kai kuriems neoliberalams, buvo sustabdytas. Prezidentei tik pliusas, kad ji pažysta Rytus kaip nuluptus, nes Vakarai jų nepažįsta ir net nesuvokia kokiom apgaulėm gali prisidengti Melo imperija, kuri galimai nė neketino sužlugti, bet kaip monstras mutuotis į Vakarus.

   • Kažin:

    Kas yra asmeniškai “Prezidentei pliusai”, nebūtinai gali būti Lietuvai pliusai.
    Kitos mintys, manau, tevertos yra trumpo sąjūdiško atsakymo: “kartą apsideginęs barščiais, jau iš tolo pamatęs barščių lauką pučia”…

 5. Po Medaus:

  Gerb. Vaišvila NIEKADA NIEKAM neparsidavė ir neparsiduoda. Tai įrodyta per 25-erius metus – per tiek metų, kiek mes JĮ pažįstam nuo pat pirmos Sąjūdžio dienos. Beje, NEPARSIDAVĖLIŠKUMAS labiausiai visus ir erzina- tiek politikus (visus be išimties), tiek visų rūšių padlaižius, polit-mafijines struktūras, oligarchų žiniasklaidą, tiek suklaidintus ir zpmbiais paverstus dalį aklų tautiečių.

 6. A:

  Ji melagė, bet tai mūsų melagė, Ane ?

 7. Regnum ru apie Dalią Grybauskaitę jos rinkimų metu:

  Kitas Kremliaus nuomonės įgarsintojas, buvęs gana aukštas Rusijos prezidento V.Putino administracijos pareigūnas, šovinistinių pažiūrų filosofas Modestas Kolerovas, išsakydamas komplimentus Daliai Grybauskaitei, atvirai ją moko, kaip reikia elgtis plėtojant santykius su Rusija.

  M.Kolerovas rašo (2009 05 06): “Kaip liudija Regnum publikacijos, dar jos tarybinės akademinės jaunystės laikais Daliai Grybauskaitei užteko profesionalumo ginti nuo kolūkių privataus pasodybinio žemės ūkio perspektyvas. Dabar, kai euroatlantinė socialistinė ekonomika tas perspektyvas Lietuvoje sunaikino, o krizė tiktai pasunkino šalies kolonijinę priklausomybę, Grybauskaitei prireiks dar daugiau narsos, kad ji būtų ne vien “karaliaujančia”, tačiau nevaldančia prezidente-ekonomiste, bet ir (labai ilgam laikui) faktiškai vienintele legitimiška ir tęstine Lietuvos valdžia”. M.Kolerovas nepaaiškina, kur, jo supratimu, turėtų išnykti kitos valdžios šakos.

  M.Kolerovas perspėja būsimąją prezidentę, kad jai nederėtų kartoti “savižudiško visiškai vegetarinių santykių su rusais kelio, kuris privedė prezidentą Rolandą Paksą prie purvinos apkaltos”. Šiuo metu, pasak autoriaus, Lietuvą valdo “partinė – šnipų oligarchija”. Po dešimtį metų trukusio “nacionalistų valstybininkų” valdymo vienintelė Lietuvos išeitis – sveikas konservatyvizmas, laisvas nuo “amerikiečių demagogijos”. Jei bus einama šiuo keliu, Modestas Kolerovas piešia šviesią Lietuvos ir Rusijos tarpvalstybinių santykių perspektyvą: “ir tada visiškai įmanoma, kad prezidentė Grybauskaitė priims Vilniuje savo kolegą iš Rusijos ir pati ne kartą oficialiai aplankys Maskvą”.

  Nuolatinis “Regnum.ru” autorius, Lietuvos “ekspertas”Viktoras Olžičius, 2009 05 11 daro atvirus reveransus kandidatei, pristatydamas ją, kaip kovotoją su klanais ir oligarchais. “Klanai desperatiškai bando sustabdyti eurokomisarės Dalios Grybauskaitės triumfo žygį”, – teigia politikos technologijų specialistas iš Rusijos.

  V.Olžičius mano, kad “eurokomisarės kompromitacijos kampanija” užsiima “profesionalūs polittechnologai”, jis mini Kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signataro Zigmo Vaišvilos interviu “Balsas.lt”. Kitus kandidatus į šalies vadovo postą V.Olžičius vadina statytiniais, kuriuos remia D.Grybauskaitės bijantys klanai.

  V.Olžičius atvirai simpatizuoja D.Grybauskaitės siekiams įvesti tvarką, kaip Rytų kovų meistrę gretina ją su V.Putinu ir užbaigia savo publikaciją žodžiais, kurie nusako Lietuvos oligarchų reikalavimus, keliamus valstybės vadovui: “Ar ne geriau valstybės vadovo poste turėti savą, visus tuos metus pragyvenusį šalia, nuolaidų, sukalbamą (покладистого) ir prognozuojamą draugą?”

  Gegužės 14-ją „Regnum.ru“ paskelbė Lietuvos politinių įvykių apžvalgą, pavadintą „TSKP ir kaimas prieš eurokomisarę“. Joje teigiama, kad prezidento rinkimų išvakarėse buvo pradėtos naudoti “juodosios technologijos”.

 8. erikas:

  Gal Zigmą slegia sąžinė? Būkime jam atlaidesni. Skaičiau alfa.lt, esą prezidentė rašė mokslinį darbą apie kolchozus. O kas buvo per laikai? Pirma, tik durnas ekonomikos aspirantas nemankštins smegenų, o kvailas bus užsisyręs kaip asilas ir nieko nedarys (lauks kitų laikų, kurie, beje, galėjo ir neateiti). Antra, kodėl alfa.lt žurnalistui nerūpi, kokį mokslinį darbą kurpė premjeras Butkevičius. Laikai buvo beveik kaip Šiaurės Korėjoj. Pavyzdžiui, mano dėstytojas Vladas Žulys (jo mokytojas buvo Jurgis Lebedys) apie Mikalojų Daukšą parašė daktarinę (neapskaičiavo, gal aistringai rašė), o tuo metu nebuvo galima peršokti kandidatinės disertacijos. Man, kaip ir daliai komentuotojų, prezidentė įrodo savo poziciją: nepasisakė nei prieš energetinę nepriklausomybę, nei parėmė LLRA autonominius kėslus, dargi nevaidina plikbajorės. Aišku dar galėtų aplankyti Lenkijos lietuvius čiabuvius.

  • Marta:

   erikai, taigi regnum ru ir rašo, kad rašydama apie kolchozus Grybauskaitė nuo kolūkių gynė privataus posodybinio ūkio perspektyvas. Vadinasi ji palaikė vidutinį verslą. Ir dar tais laikais. Galvokit dar kartą:)

 9. erikas:

  Baikite jūs skaityti tą KGB regnum.ru. Visa tai, kas čia pacituota, yra seniai žinomi dalykai – tylūs nebyliojo karo ginklai (nuorodos: Silent Weapons of Quiet Wars arba Belderberg group), kitaip tariant, psichologinis ginklas.

  • rupūs miltai:

   O aš dėkoju už šią įdomią citatą. “TSKP ir kaimas prieš eurokomisarę“. Joje teigiama, kad prezidento rinkimų išvakarėse buvo pradėtos naudoti “juodosios technologijos”.”

   Tai tiesa. Nepaneigsi. Vaišvila aiškiai persimetė į sukčių pusę. Už tai ir davė interviu Uspaskio Balsas.lt. Bet to ir Gedvilas jį nuolat palaiko. MAtosi, kad ir rusams nusibodo jų sukčiai oligarchai. Tik aš nelyginčiau jos su Putinu. Putinas pro pirštus žiūri į sukčius oligarchus, jei jie jam lojalūs. O Prezidentė aplamai kovoja su sukčiavimu.

 10. rupūs miltai:

  na, kadangi alkas.lt matomai gavo “gerus’ rėmėjus ir neleidžia įkelti kritinių komentartų apie Vaišvilos “gerus” darbelius” Parex lizinge, už ką buvo o teisiamas, tai įkelsiu juos į visus kitus dar laisvus portalus.

  • Nagi:

   Cia butu labai geras darbas viesinant Zigmo Vaisvilus “nuopelnus” Lietuvai. Gal perskaite kai kurie runkeliai prades kitaip galvoti kas toks yra ir buvo Vaisvilokas.

   • šitam, iš mėnulio nukritusiam:

    kas ne vakar gimę ir ne iš mėnulio nukritę, tie pažįsta Lietuvos Sąžinę- Vaišvilą bene 25 metai. O raudonų idijotų, išsigandusių Vaišvilos, paistalai neįdomūs. Nevarkit ir negaiškit savo brangaus laiko:) Aj, gal ir ne, gal tas jūsų laikas prie kompo užpirktas kgbistų ir landsbergistų, sėkmingai dirbusių ranka rankon su komuniagais. Užtat ir draugę grybauskaitę išsijuosę ginat. Šiukšlės paskutinės.

   • G pavardės nesakysiu:

    Klausimas ne runkeliui, bet akivaizdžiai turinčiam gražią galvą su kopūsto turiniu: net jeigu Vaišvila yra žmogžudys, vagis ir prievartautojas – ar tai paneigia, kad kai Lietuva vadavosi iš TSRS, Grybauskaitė iki paskutinio momento buvo ištikima TSKP?

    • et:

     atrodo, kad tamstytė geriau žino, nei pati Grybauskaitė apie save. Gal esate jos angelas, stebėjęs ją iš savojo “šventumo” bokšto?:) Kodėl tik jums neužkliūna Kirkilas, kuris baigė tą partškolą, a? arrbe Genzelis, buvęs partsekretoriumi? Uspaskichas, Antonovas, Romanovas ir kiti sukčiai turėtų didžiuotis, turėdami tokius šalininkus kaip jūs, Vaišvila ir kiti “nuskriaustieji” Prezidentei pradėjus kovą su sukčiais:)

  • rupūs miltai:

   kas norite žinoti apie V. “gerus” darbelius, įsiveskite į googlą “vaišvila, parex bankas”. Googlas viską žino. Ačiū Dievui. O tai dar vis atsiranda kvailių, kurie leidžiasi apdumiami. Nors.. gal toks tokį pažino…:)

 11. Vykingas:

  Zigmuli, stebiu tamstą jau ketvirtį amžiaus. Padariau vienareikšmę išvadą, kad tamsta esi vienas iš daugelį tų, kurie iš svetur įpareigoti Lietuvoje vykdyti smegenų plovimą ir pastoviai maišyti “vandenį”.

 12. na bet ir durni klausimai:

  “kur ir kada gavo karate diržą? jau prieš rinkimus visi žinojo, kad šią sporto šaką Grybauskaitė lankė būdama kursuose Amerikoje. Reikėjo Vaišviliokui dažniau klausytis rytinių radijo ire Tv laidų su Geleževičiumi ir Aleknoniu. NBūtų visą biografiją mintinai žinojęs ir nebūtų kilę tokių kvailų klausimų. O dabar šokinėja kaip koks gaidelis, ieškantis su kuom pasipešti. 🙂

 13. kuzis:

  jooo, kelti klausymus prezidentes ar kitu valdzios atzvilgiu – nuopolis pries save paty..
  aptarineti suda sudui reklama
  vergai nesupras, o zmogus zino apie ka kalba
  kitas dalykas seksualines mazumos madoj, tai pulkit diskutuoti apie kalbos issaugojima,dorybe, meile
  popiezius ka sneka ir snekes tai aisku trys metai i prieki, o tada drebes kinkos diskutuotojams

 14. Rita:

  Alfa.lt Redakcijos duomenimis, ypač artimas Z. Vaišvilos tėvo bičiulis buvo KGB generolas Romualdas Marcinkus, SSRS KGB Pirmosios vyriausiosios valdybos 19-ojo skyriaus viršininkas, kuris be viso kito kuravo ir tuometinį KGB rezidentą VDR Vladimirą Putiną.

  Generolas R. Marcinkus ėjo vadovaujamas pareigas LTSR KGB prieš pat nepriklausomybės atgavimą, vėliau jis dirbo skandalingajame koncerne EBSW dabar teisiamo Gintaro Petriko saugumo konsultantu.

  Yra duomenų, kad studijų metais Z. Vaišvila, jei ne gyveno, tai bent ne kartą galimai buvo apsistojęs generolo bute Maskvoje.
  Alfa.lt pasiteiravus Z. Vaišvilos, ar jis gyveno Maskvoje pas generolą, šis atsakė trumpai: „Studijų Maskvoje metais aš gyvenau Dubnoje, 130 km nuo Maskvos, taip pat bendrabutyje Vilniuje. Toks būtų mano atsakymas.“ Paklausus, ar pažįsta generolą R. Marcinkų, Z. Vaišvila staiga skubiai atsisveikino ir padėjo telefono ragelį.

  • idijiotams:

   Skaityti pradedam nuo to, kad:
   Spec . KGB padalinio agentūra “Viena boba sakė”, užpirkusi juodųjų technologijų meistrę Vasiliauskaitę, vadovaujant buvusiam Kubiliaus “pitbuliui” Valentinavičiui, 2009m. gegužės 12d. isteriškai gindami partškolininkę grybauskaitę, išplatino šmeižikišką medžiagą apie Signatarą ir Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės klubo vadovą Z. Vaišvilą : … Toliau- kaip nukopijuotam “Ritos” tekste.

   Ieškokit šaknų giliau.Bet čia patarimas – mąstantiems.

   Beje, puikus straipsnis, toj pačioj ALFOJ 2008m

   http://www.alfa.lt/straipsnis/175201/Vaisvila..KGB.kure.mano.ivaizdi=2008-03-10_10-21/

  • et,:

   negaliu neprisiminti vieno įžymaus “perestroikininko” pasakojimo, kuris gerokai apgirtęs nuo konjakėlio atsivėrė dviem jaunom panelėm. Jis papasakojo, kad studijavo universitete matematiką, kuri jam sunkiai sekėsi ir jau grėsė išmetimas iš Universiteto, bet pasirodė jo horizonte du geri dėdės, kurie pasisiūlė jam padėti, jei jis padės jiems ir tada jau viskas slydo kaip per sviestą: baihgė labai gerais pažymiais, gavo paskyrimą į MA padaliniuo viršininku, ten apsigynė disertaciją iš “žaidimų teorijos”, tapo direktoriaus pavaduotoju, po to ekonomikos instituto direktoriumi, o po “perestroikos” vyriausiu “prichvatizacijos” vadovu. Štai kokią karjerą padarai, ai žinai su kuo draugauti. (privalau, kaip Dikas Volfas,”The Low and Order” serialų kūrėjas, kad kas neprikibtų, uždėti politkorektišką prierašą: “ši istorija išgalvota, visi įvykiai ir veikėjai pramanyti”:) Tik sakau – o kiek dar tokių negabių mokslams, MA ir kitur, karjerą padarė?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: