V. Venckevičius. Ginti Lietuvos valstybinę kalbą ir teritorijos vientisumą – mūsų pareiga (video) (32)

Alkas.lt nuotr.

Alkas.lt nuotr.

Tauta be kalbos ir kultūros pasmerkta išgaišti
Vytautas Alantas

Šis, atrodo, žiaurokas žinomo rašytojo, žurnalisto ir publicisto Vytauto Alanto teiginys verčia visus mus rimtai susimąstyti dėl lietuvių kalbos ir Lietuvos valstybės ateities. Turėtume didžiuotis, kad šiame mažame Žemės plotelyje – Lietuvoje iki šiol kalbame seniausia iš gyvųjų indoeuropiečių kalba, verta ypatingos pagarbos. Lietuvių kalba – mūsų istorinės valstybės kalba, išsilaikiusi per ilgus įvairių unijų, sąjungų ir žiaurių okupacijų šimtmečius. 1990-ųjų Kovo 11-ąją Lietuva vėl prisikėlė lyg feniksas iš pelenų – gyvenimui ir kūrybai, o lietuvių kalba pripažinta prioritetine ir įtvirtinta įstatymiškai.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 14 straipsnis skelbia: Valstybinė kalba – lietuvių kalba, o Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo 2 straipsnis: Lietuvos Respublikos valstybinė kalba yra lietuvių kalba.

Deja, kai kurie politikai ir jų atstovaujamos partijos viešai pradėjo rodyti nepagarbą pagrindiniam LR Konstitucijoje apibrėžtam Valstybinės kalbos įstatymui ir, demonstruodami teisinį nihilizmą, siekia įtvirtinti nelietuviškų, pirmiausia – lenkiškų asmenvardžių rašybą LR piliečio dokumentuose bei dvikalbius vietovardžių užrašus.

Primintina, kad LR Seimo prašymu LR Konstitucinis Teismas (KT) 2009 m. lapkričio 6 d. priėmė sprendimą „Dėl LR KT 1999 m. spalio 21 d. nutarimo motyvuojamosios dalies 4 ir 7 punktų nuostatų išaiškinimo“. Šis sprendimas nepaliko jokių neaiškumų dėl vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos piliečių asmens dokumentuose: asmens vardas ir pavardė LR piliečio pase turi būti rašomi valstybine kalba, nes kitaip būtų paneigtas konstitucinis valstybinės kalbos statusas.

Konstitucinis Teismas išaiškino, kad ir Lietuvos viešajame gyvenime turi būti vartojama lietuvių kalba, nes: valstybinė kalba saugo tautos identitetą, integruoja pilietinę tautą, užtikrina tautos suverenumo raišką, valstybės vientisumą ir jos nedalomumą, normalų valstybės ir savivaldybių įstaigų funkcionavimą ir yra svarbi piliečių lygiateisiškumo garantija, nes leidžia visiems piliečiams vienodomis sąlygomis bendrauti su valstybės ir savivaldybių įstaigomis.

LR KT patvirtino, kad LR piliečio pase – asmens vardas ir pavardė turi būti rašomi valstybine kalba, ir nėra jokių kliūčių to paties paso „kitų įrašų“ skyriuje asmens vardą ir pavardę įrašyti ir nelietuviškais rašmenimis bei nesugramatinta forma (kai asmuo pageidauja). Būtų nedemokratiška, jeigu tik lenkų tautybės asmenims būtų padaryta išimtis.

Iš tikrųjų, kodėl tie lenkai, būdami Lietuvos lenkais, kaip kad jiems priminė ir šviesios atminties Paulius II, ir LR piliečiais, o ne lenkais Lietuvoje ir Lenkijos piliečiais, pageidauja Lietuvoje elgtis pagal Lenkijos įstatymus? Gal nenori būti lojaliais Lietuvos valstybei? O gal siekiama atkurti valstybę pagal 1793 m. gegužės 3-iosios konstituciją?

Netolimos praeities įvykiai primena, kad ne Lietuvos lenkai, tikrieji LR piliečiai, siekia tokios išskirtinės padėties, o buvusieji „autonomininkai“ ir juos palaikanti Lenkija, atrodo, nostalgiškai prisimenanti kadaise Juzefo Pilsudskio ir Liucijano Želigovskio (sulenkėjusių Lietuvos bajorų, lenkofilų) okupuotą Vilniaus kraštą ir 1920 – 1939 metais jame vykdytą nuožmią lenkinimo politiką.

Nereikia pamiršti, kad Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, kaip savarankiška valstybė, žlugo ne dėl pralaimėjimų mūšių laukuose, bet dėl jos valdančiojo elito abejingumo savai tautai ir jos vertybėms (ypač lietuvių kalbai ir kultūrai) bei tautos šviesuomenės (ypač bajorijos) išdavystės, susižavėjimas svetimųjų kultūra. Tad ar ne panašios politikos veiksmų dažnai griebiasi ir dabartinis mūsų politinis elitas? Ir ne tik jis: juk įvairias peticijas rašo ir taip vadinami intelektualai, puikiai įsitaisę žiniasklaidoje ir kitur.

Primintina, kad 2010 m. balandžio 8 d. LR Seimas atmetė LR vyriausybės 2010 m. sausio 12 d. patvirtintą Asmenvardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektą (Nr. XIP-1664), numatantį pagrindiniame dokumento įraše įteisinti Vardų ir pavardžių rašymą įvairių lotyniško pagrindo alfabetą vartojančių tautų kalbomis (pagal asmens pageidavimą). Šis projektas buvo antikonstitucinis. Andriaus Kubiliaus vyriausybei buvo nė motais LR Konstitucija, KT sprendimai ir išaiškinimai. 2010 m. balandžio 8 d. LR Seimas priėmė alternatyvų, parengtą Grupės Seimo narių (Gintaras Songaila, Rytas Kupčinskas ir kt., suvokę, kad ne viskas perkama ir parduodama), Asmenvardžių rašymo LR piliečių asmens dokumentuose įstatymo projektą, kuris atitinka minėtus LR KT sprendimą ir išaiškinimą. Atrodo, problemų lyg ir nebeturėtų būti.

Kelia nerimą dabartinės Seimo daugumos, į kurią įeina ir LLRA atstovai, ir jos vyriausybės veiksmai ir planuojami antikonstituciniai projektai, būtent: Užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus atsiprašymas Varšuvoje ir teiginys: dvikalbės lentelės (viešieji užrašai) ir nelietuviškas asmenvardžių rašymas – tai erdvė kompromisams); Kultūros viceministro Edvardo Trusevičiaus nurodymas, kad pagrindinis darbas – parengti naują Tautinių bendrijų įstatymą ir įteisinti dvikalbius vietovardžių užrašus bei vardų ir pavardžių rašymą Lietuvos lenkų asmens dokumentuose lenkiškais rašmenimis; Švietimo ir mokslo ministro Dainiaus Pavalkio įsakymas, sudarantis lengvatines sąlygas tautinių mažumų mokyklų auklėtiniams laikant lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį egzaminą; Vilniaus ir Šalčininkų rajonų savivaldos pareigūnų atsisakymas vykdyti Lietuvos teismų sprendimus dėl dvikalbių užrašų (lentelių) viešojoje erdvėje ir kt.

Nekyla abejonių, kad visi aukščiau išvardytų politikų ir valstybinių įstaigų vadovų pareiškimai, veiksmai ir planuojami darbai yra antikonstituciniai, sąlygojantys ne tik, pirmiausia, lenkiškų asmenvardžių bei vietovardžių rašybos įteisinimą Lietuvos teritorijoje, bet ir Lietuvos piliečių suskaldymą, jos dezintegraciją bei neabejotinas teritorijos dalybas ateityje. Juk tokių pavyzdžių toli ieškoti nereikia – kad ir iš šių laikų istorijos.

Paradoksas: Lietuva atkūrė nepriklausomybę, o lietuviai priversti ginti savo gimtąją kalbą, valstybės teritorijos vientisumą. Ir dar nuo savų piliečių, priesaiką davusių LR Seimo narių? LLRA frakcijos narius dar galėtume suprasti: jie, atrodo, turi Lenko kortą, bet kitus…

Lietuvos politikai privalo įsidėmėti: ginti LR valstybinę kalbą ir teritorijos vientisumą – visų mūsų pareiga. Neturime pataikauti lenkiškam šovinizmui ir parsiduoti už vienadienius materialius dalykus. Nes – kaip sako liaudies patarlė, ant palinkusio karklo visos ožkos lipa. Be to, liksime ateities kartų nesuprasti. Tad turėkime prieš jas atsakomybės jausmą.

***

Į nacionalinį mitingą „Už mūsų žemę, kalbą ir valstybę!“ kviečia rašytojas, literatūrologas, Vilniaus Universiteto Lietuvių literatūros katedros docentas dr.  Regimantas Tamošaitis:

Kategorijos: Lietuvos repolonizacijai – ne!, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , .

32 komentarai

 1. Lamatas:

  Deja, Tauta , vien už PAŽADĄ geriau pašerti , išsirenkanti į valdžią svetimtautį, pusgirtį, atvirai niekinanti Lietuvą ir lietuvius keikūną , taip pat neilgai pratemps . Ir čia nebe labai svarbu kokia kalba jį kalbės . Būtų geriau kad angliškai , ar rusiškai – ne taip prieš protėvius gėda būtų.

  • Nepolitikas:

   O aš nepritariu. Kažkoks nesuprantamas idiotizmas. Lenkai, rusai, žydai, lietuviai ir t.t. moka mokesčius išlaiko valstybę. O valstybė garantuoja: „Mokymas valstybinėse ir savivaldybių bendrojo lavinimo, profesinėse bei aukštesniosiose mokyklose yra nemokamas.“, bet ir „„Piliečiai, priklausantys tautinėms bendrijoms, turi teisę puoselėti savo KALBĄ, kultūrą ir papročius.“ Klausimas kur, jeigu ne mokyklose ? Sąvartyne? Taigi išnagrinėkim LR Konstitucija nustato: „Valstybinė kalba – lietuvių kalba.“ Bet prieš tai yra „Valdžios galias riboja Konstitucija.“ Taigi akivaizdu – Valdžiai „ir kitoms VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS“ privaloma kalba yra lietuvių kalba. Tačiau nėra nustatyta, kad piliečiams yra būtina(ar privestinai naudoti) lietuvių kalba(siūlau išnagrinėti LR Konstituciją). Konstitucijoje : „Įstatymui, teismui ir kitoms VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, KALBOS, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.“ Dabar apie mokslus: LR Konstitucija 42 str. „Kultūra, MOKSLAS ir tyrinėjimai bei dėstymas YRA LAISVI“. Manau gal dabar atskirsit kur yra visuomenė, mokslas ir t.t., nuo Valdžios, ir kitų VALSTYBĖS INSTITUCIJU. Aišku gyvenimas pats „sureguliuoja“ santykius. Visuose mokyklose turi būti dėstoma discipliną – lietuvių kalbą, literatūrą, istoriją ir t.t., privalomas ir lietuvių kalbos egzaminas. Tačiau nereikia perlenkti konstitucinę „lazdą“- lenkų mokyklose kiti dalykai gali būti dėstomi ir gimtąją kalba, rusų mokyklose – rusiškai ir t.t.(pagal pasirinkimą). Akivaizdu, kad egzaminų (sudėtingumo) lygis gali būti skirtingas, kadangi pagal Konstituciją jie „turi teisę puoselėti savo KALBĄ, kultūrą ir papročius.“, o tam sutikit, reikia papildomai „mokslo laiko“. Jog akivaizdu, kad lietuviai yra išskirtiniai(turi konstitucinę privilegiją) – jiems nereikia mokytis lenkų, ar rusų kalbos. Pabaigoj – Ginti valstybinė kalbą reikia tačiau ne nuo lenku, rusu ar žydų ir t.t., o nuo ES. Jog grynas Konstitucijos pažeidimas, kada mūsų valdžia Lietuvoje ir užsienyje, kalba ne lietuviškai, o angliškai. Lietuviškuose pasuose turi būti tik lietuvių kalba(O užsienio pasuose dar ir anglų) ir t.t. Apsiraminkit viena karta, jog „LIETUVIŲ TAUTA – puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę,“… ar jau nėra LIETUVIŲ TAUTOS?

   • Lamatas:

    Ar tai pats esi Rusijos gyventojas ?Jei būtum Lietuvos , tai žinotum , kad Lietuvoje , skirtingai negu Rusijoje, yra tik vienas pasas ….” Lietuviškuose pasuose turi būti tik lietuvių kalba(O užsienio pasuose dar ir anglų) “…. beje, atsivertęs Lietuvos pasą suprastum ,kad …”jau nėra LIETUVIŲ TAUTOS?”….- yra tik Lietuvos piliečiai . Ir valstybinė visų LIETUVOS piliečių kalba -LIETUVIŲ.Rašai daug – bet vien nesąmones .

    • Nepolitikas:

     Aš tau aiškinu kaip turi būti(pagal Konstituciją), o tu kaip yra… Pas mus ir Lietuvos valstybė yra priklausoma nedemokratinė(klaninė) respublika. Ar taip turi būti? Pas mane pase yra ir tautybė(kiti įrašai – yra anspaudas ir įrašas lietuvis), reikia tik reikalauti… pagal Konstituciją.

     • lamatas:

      Tai gal nevark . Man visai neįdomu kaip turi būti pagal Tamstą. Būtų daug geriau jei išsakytumėt savo nuomonę. Ir kokiai Jus valstybei tarnaujat, jeigu….” Pas mus ir Lietuvos valstybė yra priklausoma ..”…?

 2. Lietuvoje nėra lenkiškų etnografinių žemių;
  Lietuvoje nėra lenkiškų etnografinių toponimų ir hidronimų;
  Lietuvoje nėra etninių lenkų;
  “Lietuvos lenkais” vadinami vietiniai per prievartą nutautinti lietuviai ir iš Baltarusijos atkelti baltarusiai;
  “Lietuvos lenkai” nėra tautinė mažuma Lietuvoje – teisingas pavadinimas turi būti “tautinė bendrija”;
  “Lietuvos lenkai” nėra Lenkijos respublikos piliečiai;
  “Lietuvos lenkai” buityje kalba rusiškai ir “po prostu”(baltarusių kalbos tarmė);
  “Lietuvos lenkai” lenkų kalbą išmoksta mokykloje;
  Teoriškai įmanomas varijantas, kad kai kuriems Lietuvos piliečiams lenkų kalba yra gimtoji – kai mokykloje išmoktoji lenkų kalba yra vartojama buityje.

  Klausimas:
  Kokio velnio Lenkijos pareigūnai kišasi į Lietuvos vidaus reikalus?

  • Lamatas:

   todėl kad Lietuvos pareigūnai nuolankiai jiems tai leidžia .Taip patogiau – jei kas ,galima sakyti Varšuva ( Maskva, Briuselis , Minskas ir t.t.) kalta , aš tai ką-aš nekaltas . Mane privertė.

  • Nepolitikas:

   Apsvaigai nuo narkotiku? Rusų, lenkų bažnyčios yra, sinagoga yra … o jų nėra. Tai ir Konstitucijos nėra, kur „„Piliečiai, priklausantys tautinėms bendrijoms, …. LIETUVIŲ TAUTA – puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę, …“

   • Nepolitikas:

    Konstitucinis Teismas : “Konstitucinis valstybinės kalbos statuso įtvirtinimas taip pat reiškia, kad įstatymų leidėjas privalo įstatymais nustatyti, kaip šios kalbos vartojimas užtikrinamas viešajame gyvenime, be to, jis turi numatyti valstybinės kalbos apsaugos priemones. Lietuvių kalba, pagal Konstituciją įgijusi valstybinės kalbos statusą, privalo būti vartojama visose valstybės ir savivaldos institucijose, visose Lietuvoje esančiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose; įstatymai ir kiti teisės aktai turi būti skelbiami valstybine kalba; raštvedyba, apskaitos, atskaitomybės, finansiniai dokumentai privalo būti tvarkomi lietuvių kalba; valstybės ir savivaldos institucijos, įstaigos, įmonės bei organizacijos tarpusavyje susirašinėja valstybine kalba.
    Konstitucinis Teismas pabrėžia, kad konstitucinis valstybinės kalbos statusas reiškia, jog lietuvių kalba privalomai vartojama tik viešajame Lietuvos gyvenime. Kitose gyvenimo srityse asmenys nevaržomai gali vartoti bet kokią jiems priimtiną kalbą.”

  • Kažin:

   1. Jeigu kiek “kumiekajaš” teisėje, tai turėtum suprasti, kad teisę Lenkijai kištis į Lietuvos, kaip ir Lietuvai į Lenkijos reikalus suteikia 1994 metų bendradarbiavimo sutartis. Taigi Tautai ir valstybei ginantis nuo Lenkijos kišimosi visų pirma būtina, kad Seimas denonsuotų šią sutartį. Tokia teisė yra Seimo galioje, tad Tautai reikalaujant Seimas privalėtų tai padaryti.
   2.Turėtum žinoti, kad “poprostu” yra vienas žodis, taip jį dar apie 1950 metus yra užrašę žymiejii Rusijos dialektologai V.Ivanovas. V.Toporovas, todėl rašymu atskirai “po prostu” darai iš jo slavišką žodį su slaviška prasme ir taip užtemdai istorijos faktus. Yra išaiškinta, kad tai baltų (greičiausiai sėlių, jovingių) pravoslavinimo metu pasidarytas sudurtinis žodis, reiškiantis “popų raštų” kalba. Kaip žinoma, popai krikščionybę skelbė kita kalba negu kalbėjo tuo metu baltų protėviai, todėl jie šią popų raštų kalbą pavadino pagal prasme sudurtiniu žodžiu “poprastiu/popraštiu” kalba, dabar mokslininkai ją vadina senąja bažnytine kalba, o žmonės (buvę baltai) savo senu žodžiu – “poprastia”, t.y. popraščio kalba.

  • virgilijus:

   sutinkugeras klausimas!

 3. Marta:

  eikit jūs, patriotai, atsiprašant, su visais Venckevičiais ir dūmus pučiančiu alku verčiau lenkų ir rusų kalbos mokintis. Ir kuo greičiau. Nes nes visos tos lentelės ir raidelės tik dūmų uždanga dėmesiui nukrepti.

 4. Marta:

  Pasiaiškinsiu. Po Janutienės laidos pabandžiau pakomentuoti tiesos, atsiprašant, ieškotojo Kuolio portale tiesos.lt po pareiškimu, eilinį kartą agituojančiu žmones prieš Prezidentę kaip vienintelį Lietuvos blogį. Kelis komentarus priėmė, bet paskutinį ištrynė berašant kartu su likusiais. O portalas deklaruoja kad jo tikslas TIESA ir laisvos diskusijos.
  Bandysiu patalpinti čia, jei praleis alko politkorektiška cenzūra. Būtent politkorektiškiems a la patriotams todėl ir siūlau pirmiesiems mokytis lenkų ir rusų kalbų.

 5. Marta, talpinu:

  Prokuratūra paklibino kredito unijų aferas. Tai gerai. Didžiuma sukčių – Darbo partijos nariai. Jie turi savo portalą balsas. lt prie kurio prijungtas visas Lietuvos miestų tinklas: šiaulietis.lt, klaipiedietis.lt, kėdainietis.lt ir t.t.

  Vakar nuostabiai neprofesanalioj Rūtos Janutienės laidoj “Nuoga tiesa” per LRyto tv, kur Rūta bandė apšviesti mus, kokią negerą turim prezidentę, o pačią prezidentę gale laidos bandė taip išgąsdinti, kad jei nenusileis nuo olimpo iki Rūtos Janutienės lygio ir nesiklaups prieš jos ego, (Rūta patikino žiūrovus kad ką jąu ką, bet jos laidas tai Prezidentė tikrai žiūri, atmetus visus rūpesčius dėl ES ir Lietuvos) tai, reikėjo suprasti, ji lašas po lašo pratašys jos politinę karjerą taip, kad maža nepasirodys:)
  Ir šia jois kalba labai džiaugėsi didysis Prezidentės puolėjas nuo pačių pirmų dienų, Balsas.lt redaktorius Tomas Čyvas, vis labiau panašėjantis į kažkurį komišką personažą iš pingvinų gyvenimo. Laidos pabaigoje pamačiau: rėmėjas – Maks and Spencer. Kieno tai firma žinau nuo senų emigracijos laikų. Jos chazariško veido sąvininkas Green turi gyvena nuosavoj saloj.

  Prokuratūra ryžtingai ir drąsiai ėmėsi Snoro aferos. Snoro mafijozai su Maskvos mafijozais (Antonovo tėvu? jų dosje žr. rumafia.com rašo, kad jie įtaiami dėl dvejų konkurentų nužudymo) wikiLeaks duomenimis sugalvojo nusipirkt už 17 millijardų General Motors ir net atsirado lobistų, kurie spaudė JAV vyriausybę parduoti pagrindinį akcijų paketą. Antonovas pasigrobė kone 2 miljardus iš Snoro ir gal tiek pat iš Latvijos padalinio.
  Stoti prieš tokią mafiją visgi reik drąsos.

  Prokuratūra areštavo 32 milijardus mafijos pinigų Ūkio banke, kuris užsienyje vadinamas “tranzitiniu” mafijos pinigams.. Jie atiteks valstybei. Rašė delfis.Pinigai susieti su neveikiančiomis fiktyviomis įmonėmis. Vadinasi plaunami. Padalinys rodos Kosove. Ten susikerta narko ir ginklų prekybos tranzitas. Pinigų daug. Reikia, kad per banką jie taptų švarūs. Ūkio banko tikrasis sąvinikas Maskvoje.

  Fiktyvios įmonės. Kaip Wiljams. Kaip ta ofšorinė (mafijos?) firma, tik įsiregistravusi Šveicarijoj, bet neveikianti, kuriai E. Masiulis su Žiemeliu vos nepardavė Fly Lal už milijoną..
  Štai Ukrainos ir visos Pietryčių Europos mafijos bosas Semion Mogilievič įkūręs fiktyvią įmonę Kanadoje, turėjo įžūlumo suvedžioti Niujorko piliečius investuoti pinigus į tą jo įmonę. Netgi savo tautiečius – Niujorko žydus. Dėl to FTB priklijavo jį prie 10 labiausiai paieškomų nusikaltėlių ir teroristų, tokių kaip BenLadenas, už kurio adresą pažadėta 100 000 dolcų. Nord bankas apmovė panašiai 640 klientų, kurie prarado kone milijardą kartu. Ir nieko.

  Ar Mogilievič pridėjo ranką prie Timošenko patubdymo cypėn? Mano duomenimis taip. WikiLeaks duomenimis taip. (žr:guardian.co.uk/world/2010/dec/01/w ikileaks-cables-russian-mafia-gas) Nes jis, į Ukrainą atėjo kaip pigesnių dujų iš Kazakstano tarpininkas, neva Europos verslininkas (kaip kad mūsų Stonys, užėmęs Uspaskiui numatytą vietą:) ), nes savo firmą įregistravęs buvo Šveicarijoje ir į Ukrainą atėjo ju kaip UŽSIENIO INVESTUOTOJAS. . Ir tai tapo pretekstu uždaryti premjerę Timošenko į kalėjimą,apkaltinant ją neva sudarius brangesnių dujų sutartį su Putinu. O kiek ps mus atsirastų tokių panašiai susidoroti su mūsų Prezidente? Ir ne tik pas mus. Nes kai kas nenorėtų jos ir ES prezidente matyti, Nors jau tarsi kviečiama.
  Beje, Mano komentarų Lietrytas nebepriima. Nenuostabu, nes tai buvo Antonovo laikraštis.
  Nuostabiau kai šalina Tiesos.lt, D.Kuolio tiesos ieškotojų klubas, agituojantis prezidentę nebekandidatuoti daugiau į prezidentus

 6. Marta,:

  o, puiku, priėmė. Dėkui, alke:)
  dabar pabandysiu įkelti tai, kas slepiasi po visa šia medijos skandaliukų dūmų uždanga.

  Lenkijos Saugumo, Kariuomenės, Pramonės strategų portalas “Deference 24 akivaizdžiai NEPATENKINTAS, kad Lietuva orentuojasi į Skandinaviją ir rašo: “Lietuva PRIVALO grįžti iš Baltoskandijos į rytų Europą”. Šiuo straipsniu pasidalino RADEKAS SIKORSKIS IR BALTARUSIJOS opozicionierius A. Sanikovas.

  .defence24.pl/litwa-lezy-baltoskandii-nie-europie-wschodniej/ (Autoriaus asmeninis puslapis apie pasidalinimus ir kt. yra “Politika Wschodnia”.)

 7. Marta,:

  Mano bendramintės V.Jasukaitytės žodžiais, po šimts, besirūpinant Garliavos tvora ar beieškant ant Prezidentės pečių nesamų žvaigždučių, tikriausiai apžlibote ir net nepastebėjote KK gana plačios informacijos apie Vyšegrado projektą, kuris numato Lietuvai aiškią vietą Rytų Europoje šalia Lenkijos, Ukrainos ir t.t. Ir nesumojote, ką reiškia tie visi vienos krypties su vieninteliu partneriu projektai – elektros, dujų, geležinkelių… žinoma, kai kelis metus nagrinėji tik sysalų temą, kur jau čia besuvoksi, kuo tai graso. O graso dviejų istorinėmis, pasaulėjautos, kalbos ir kultūros šaknimis suaugusių ir dar tebegyvų tautų – Latvijos ir Lietuvos išskyrimu. Ir nežinia, ar šiame istoriniame gyvenime jos kada besusitiks.

  “Lenkijos Saugumo, Kariuomenės, Pramonės strategų portalas Deference 24 NEPATENKINTAS, kad Prezidentė Grybauskaitė advokatauja kuo greitesnei elektros jungčiai su Švedija ir elektros energijos importui 2015 m. iš Norvegijos. Lietuvos ambasadorius Švedijoje E. Bajarūnas neslepia, kad ji dalyvauja energetiniuose žaidimuose tarp Lietuvos, Lenkijos ir Karaliaučiaus krašto,- rašo Lenkijos strategai.

  .defence24.pl/litwa-prezydent-grybauskaite-oredownikiem-polaczenia-elektroenergetycznego-ze-szwecja-jak-zareaguja-rosjanie/

  Lenkijos strategai išsako mintį, kad gal būt konfliktuojanti su prezidente Butkevičiaus Vyriausybė išlaikys tokį nusistatymą ir bando peradresuoti šį konfliktą į konfliktą tik tarp Rusijos ir Lietuvos.

  Balandžio 25 d. bus Lietuvos energetikos strategijos prezentacija, todėl Lenkijos spec. tarnybos, žurnalistai privalo tuo domėtis jau dabar, rašo portalas.

  Ar galima Lietuvos izoliacija?- svarsto artimas Lenkijos prezidentams ir kitoms valdžioms “Politika Vschodnia” portalas. Lenkija kuria aktyvią politiką nuo Norvegijos iki Vengrijos, bet tam statydama savo suskystintų dujų terminalą trukdo Lietuva. Ar galima izoliuoti Lietuvą? Lenkijos ekspertai mano, kad trumpuoju laikotarpiu tai įmanoma. Lenkijos pastangų dėka Oro policijos misija norima kelti į Estiją. Ilgesniu laikotarpiu Lietuvos izoliavimas dėl Lietuvos politikos Karaliaučiaus kaimynystės atžvilgiu yra sunkiai galimas, – daro išvadą Lenkijos strategai.

  • Marta: “…beieškant ant Prezidentės pečių nesamų žvaigždučių…” Taiklu…Žvaigždučių ieškotojai gali drąsiai dėtis Lenkijos spec. tarnybų, Rusijos MGB žvaigždutes. Jie sąmoningai, ar nesąmoningai (nėra skirtumo) atlieka šių tarnybų darbą…pradedant Janutienėm, baigiant Vaišvilom ir Kuoliais…

 8. Marta, toliau dar įdomiau:

  Toliau rašoma, kad Lenkija sieks savo interesų VISOM PRIEINAMOM PRIEMONĖM, be baltų pirštinių. Idealistiniai planai, kurie privedė prie Mažeikių naftos perėmimo nueina į praeitį. Šiandien MN turi uždirbti, o lietuviai privalo pirkti lenkų dujas, – rašo Lenkijos strategai.

  /politykawschodnia.pl/index.php/2013/01/11/maciazek-polsce-nadal-zalezy-na-wywieraniu-presji-na-litwe/

  Tik 3 juose iš 12 Lenkijos – Lietuvos elektros tilto etapų vyksta statybos darbai, – rašo Lenkijos valdžios portalai. Taigi el. tilto NEBUS ilgai ilgai. Taip pat rašoma, kad el. tiltas nestatomas ir dėl Lenkijos derybų su Rusija.

  ://politykawschodnia.pl/index.php/2013/02/08/litewski-petent
  Štai ir Rusija paminėta. Išmokite nepasiklysti tarp trijų pušų arba nubrėžti liniją tarp trijų geografinių taškų. Galvokite, ką reiškia ta Vyšegrado sutartis ir kas vis labiau diktuoja naujam pasaulio pasidalijimui.

  Ji, Rusija. Ir jai pasisekė su Putinu. Į ją kojų irgi niekas nebesuvalys, nes ji tuo rūpinasi.
  O mes? Nors esame maži, bet gal galime išlikti garbingi? Atrodo, kad – nelabai liko norinčių.

 9. Marta, toliau...:

  Lenkijos Seimo narys A. Gorskis susitiko su Šalčininkų Meru ir aptarė Garbės konsulo steigimą Šalčininkuose. Meras pažadėjo patalpas. Tada Gorskis kreipėsi į Lenkijos Užsienio reikalų ministeriją ir gavo atsakymą, kad jeigu bus Kreipimasis į Lenkijos ambasadą, tai Garbės konsulato steigimas bus pradėtas, nors paprastai tai steigiama toli nuo Lenkijos (suprask, – čia beveik Lenkija). Šiuo klausimu taip pat pasisakė Lenkijos Ūkio ministerija ir Lenkijos Vidaus saugumo agentūra.

  O potrzebie ustanowienia Konsula Honorowego RP w Solecznikach na Wileńszczyźnie i odpowiedź MSZ (21.03. dyskusja na pos. Komisji Łączności z Polakami za Granicą o informacji Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie powoływania i działalności konsulów honorowych)

  Na, jei jau Lenkijos Ūkio ministerija ir Lenkijos Vidaus saugumo agentūra nusprendė Šalčininkuose įsteigti savo konsulatą, – tikriausiai taip ir bus. Nes garbingai delegacijai, kuri artimiausiu metu aplankys mūsų kaimynus, vadovaus p. Kirkilas – argi jis galėtų būti toks nemandagus, kad neatsiprašytų už tai, kad mūsų mokyklos dar nevirto lenkiškomis? Jo mandagumas tikrai prilygsta lenkiškajam, – tą tebeliudija nepamirštamas pažeidusio Lietuvos erdvę Rusijos lakūno žmonos sutikimas su puokšte nuostabių gėlių, sako Vidmantė. Tikėkimės, kad greitai taip ir bus. Nurims ir mitingai prie Prezidentūros, sudils ir Tie-sos kreidutės… Nes Artūras Paulauskas, kurio tėvas, pokario KGB aukštas karininkas, neabejotinai išauklėjo savo sūnų karštos meilės motinai tėvynei Lietuvai dvasia, tam ruošia visas sąlygas. Jo paruoštas pilietybės įstatymo projektas tikrai leis atsirasti gražioms kitakalbiškoms, dvipilietiškoms salelėms,,,

 10. Getas:

  Autoriui: Jūs vadinate sulenkėjusius Lietuvos bajorus lenkofilais, o jie anuomet lietuvius vadino litvomanais, tai įžeidžiantys, žeminantys lietuvius žodžia i- sergantys manija. Tai tie bajorai ne lenkofilai, o lenkomanai, kaip ir dabartiniai Tamošiaus LLRA nariai yra lenkomanai. Jums reikia reikalauti atstatydinti viceministrą Trusevičių už Konstitucijos ir įstatymų pažeidimą, o ne aiškinti visiems žinomus dalykus.
  Vienintelė Prezidentė pasakė, kad lietuvių kalba negali būti jokių derybų objektu ir paragino kuo greičiau statyti el. tiltą su Švedija. Pridėčiau kuo greičiau pasirašyti strateginę sutartį su Vokietija, kuri ir tarpukaryje padėjo išsaugoti mūsų nepriklausomybę.

 11. marta:

  O gal sakau – AR NE LAIKAS VIENYTIS SU LENKIJOS NACIOALISTYAIS, ponai? Su lenkų patriotais? Su tais kurie eina į gatves su skanduotėmis LENKIJA – LENKAMS? prieš bendrą visų tautų priešą – neoliberalus su neokairiaisiais?
  Viskas būtųū gerai su jais, tik ne jų euroskeptiškumas. Nors jie žino, kad negeroves sklinda iš vietinių bei Europos neoliberalų aljanso ir kad juos reikėtų sudrausminti, vis tiek kaltina ES.
  Štai čia radau Europos patriotrų nacionalistų judėjimą portalą: //aemn.eu/

  Apie jaunalenkių judėjimą štai kas čia rašoma:

  “Poland for the Poles – stay here to build a better future” – That was the message of an inspiring march by Polish nationalists.
  Young Polish patriots are flocking to a new nationalist grouping. The National Movement, which is affiliated to the Alliance of European National Movements (AENM) is bringing together various different political and cultural organisations under one banner.
  The largest group within the Polish National Movement is Młodzież Wszechpolska (All-Polish Youth). Last weekend it held a meeting to elect its new President, Tomasz Pałasz . As the afternoon turned into evening, those present turned out for disciplined and impressive torchlit procession through Warsaw.
  The All-Polish Youth sum up their programme as:
  Euroscepticism – against the Eurozone and EU
  Nationalism – defending Polish culture, history and tradition
  Catholicism – Christianity is recognised as a cornerstone of European civilization and the core of Polish culture.
  Tradition – defending the traditional values of Europe, with all European nations having the right to free development according to their own traditions
  Education – as a way of forming next generations of Poles, proud of their past and strong enough to build a nationalist future.
  The outgoing President of All-Polish Youthn Robert Winnicki, has moved on to become a key figure in the National Movement, which intends to stand in next year´s European Parliamentary elections. If elected, their MEPs would become members of the AENM block arguing for national freedom, tradition and identity against the left-liberal consensus that still dominates Brussels.

  • marta:

   et, visgi pažiūrėjus eitynių filmuką, paklausius skanduočių apie didžiąją lenkiją, matyt su 1922 metų sienomis, nes ta data buvo pažymėta po herbu su plėšriuoju ereliu, suprtau, kad mano pasiūlymas buvo kvailas. Visgi šiurpiai atrodo tos eitynės kai greta kas antrą žmogų lydi policininkas. Net vedamų šaudyti žydų tiek apsaugos nelydėjo. Į kokią “laisvę” mus veda neoliberai?fui..

  • Beje lenkai neskanduoja Lenkija- lenkams. Ten jau beveik 100 proc. lenkų. Jie skanduoja Lietuva – Lenkams. Taigi.

 12. Karys:

  Straipsnio skaitytojams ir komentatoriams noriu pranešti: Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apsk. skyriaus valdyba nutarė kviesti savo narius į mitingą 2013 m. balandžio 28 d. 14 val., vyksiantį Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje, prie paminklo “Žinia”. Savanorių kūrėjų aprangos kodas – tamsus kostiumas (rūbai) ir juoda beretė su kokarda (LKKSS narių atpažinimo ženklas, kokarda 1990 m. buvo pagaminta pagal 1934 m. pavyzdį, o LKKSS narių beretės kokarda 2012 m. pagaminta pagal 1990 m. pavyzdį, kai kurie nariai dar išlaikė net “1990 m. originalus”). Mes, savanoriai kūrėjai, ne žodžiais, o darbais Tėvynę Lietuvą mylim… Kaip stojom ją ginti 1990-1991 m., taip ir dabar pasiryžę ją ginti nuo naujų pavojų… Ne tam, prieš 23 metus atkūrėm ir saugojom Lietuvos Nepriklausomybę, kad ją kažkas bandytų “parceliuoti”… Ir skaitytojus, bei komentatorius, kviečiu ne tik skaityti ir komentuoti, o į mitingą ateiti. Gerą orą garantuojam… (savanoriams kūrėjams-kariams veteranams blogo oro nebūna, manau jums taip pat, jei širdį “dega” meilė Tėvynei). Vytautas Račkauskas, LKKSS Vilniaus apsk. skyriaus narys, viešųjų ryšių grupės koordnatorius.

 13. Algimantas:

  Gero, reikalingo organizuotesnio darbo pradžia. Ir puikus būdas perteikti informaciją.
  Tik, pvz, dėl mitingo šiandien, dauguma nežinojo…

  Pagarbiai, Algimantas

 14. virgilijus:

  geras straipsnis!labai geras.as trumpai gyvenau Vilniuje ir pajutau koks stiprus lenku spaudimas,ypac per darbdavius lenkus.Tokiose imonese jie vos ne atvirai tyciojasi is lietuviu.su lietuviais jie sneka tik rusiskai.as i Vilniu atvykau is Pakruojo.zemdirbiu krastas.kazkoks uzkampis.vienoje imoneje norejau isidarbinti ekskovatorininku.manes paklause:’ar tu karve turi?’norejosi trinkteleti jei ne i marmuze,tai bent i stala.bet kadangi nesu taip isaukletas,as tik atsakiau:’as vistos nesu turejes’.’Tu nepyk,-jis man sako,jei cia dirbsi,nebus laiko kada ja melzti.’darbo negavau ten,bet ir nesigailiu.Dar vienas idomus dalykas.Kai lenkai atvaziuoja cia i Anglija,jie staiga rusiskai ‘nebemoka’kalbeti,bet lietuvius bando visiems pristatineti kaip russians.tikrai verta tuom susirupinti Lietuvos valstybei.ir nedelsiant!!!
  ar galime viltis politikais?na,juos reikia kontroliuoti,non stop!!as nieko nebuvau girdejes apie V.Venckeviciu,bet turiu vilti,kad zmones su tokiomis nuostatomis,privalo buti placiai zinomi visoje Lietuvoje.
  Visiskai sutinku,kad del keleto bailiu ir prisitaikelisku politiku kaltes,Lietuva zlugo.As stebiuosi ir niekada nenustosiu stebetis buvusia Lietuvos karzygiu dvasia.kai politikai pasidave ir issibegiojo,lietuviai pradejo kovoti ir taip dave i spranda rusu bolsevikams,kad kartais atrodo,mazai truko iki galutines pergales.jei ne isdavikai britanijos zvalgyboje,kurie perduodavo zinias rusams,manau,kad partizanai galejo atsilaikyti dar daug metu ir galbut priartinti Sajudi.
  tikrai geras straipsnis.linkiu kilti aukstyn kad tos mintys taptu zinimos ir girdimos visoje Lietuvos D.Kunigaikstysteje.(p.s.as kartais pagalvoju-gal Lietuvos Respublikai reiketu susigrazinti buvusi titula?)

 15. Jolė:

  Lenko kortos turėtojai Lietuvoje gaus dar daugiau papildomų teisių vien dėl to, kad jie nelietuviai, kad jie nenori mokėti valstybinės kalbos, kad jie laiko Lietuvą “Lenkijos pakraščiais”, kad jie griauna Lietuvos valstybės teritorinį vientisumą. O Butkevičiaus, Pakso ir Uspaskicho vadovaujamos partijos leidžia tai daryti. Tų partijų nariai daugiausia lietuviai, bet jie tyli, lyg nesuprastų kodėl taip vyksta. Pareikalautų išmesti LLRA iš koalicijos ir sumažėtų grėsmės.

 16. Juozupukas:

  Tenka tik apgailestauti, kad piliečiai, kurie turėtų būti patriotais LR, sugeba tik pasakyti – “nepriklausoma Lietuva”, na dar užlipus ant kalno himną sugiedoti, arba susiuvus trispalvę uždengti kokį žemės plotą. Bet, kad nuo tokio šurmulio, kurį nuolat kelia privatus biznis, nacionalinis produktas nesidaugina. Kvaila, kad pliurpti vaikiškumą suaugėliai išsiskirstę į partijas moka, o nacionalinis produktas (jo gamyba-ekonomika) t.y., kuris turi užtikrinti ir laisves, ir nepriklausomybes ir, svarbiausia – valstybingumą, apie tai kaip ir “dėdulė Landsbergis”, neturi jokio supratimo. Ir tie lietuviškieji nelaimėliai-patriotai, kuriems nepakanka tos vienos “partijos” – pilietiškumo, išsidalinę Lietuvos potencialą į sumautą partijų voratinklį, mala niekdirbystę. Tad ir turime privatinio biznio siautėjimą visomis kryptimis ir valstybės nykimą. Kai buvo viena partija ir viena tiesa valstybė kūrė, statė ir klestėjo, o kai atsirado nauja srovė išnaudotojiškas parazitizmas su terorizmu ir jokia tiesa nebetapo tiesa, atėjo laikas depiliuojamai Lietuvukei, susivynioti meškeres ir trauktis išmindžiotais šernų takais į užsienius, kur galima surasti dar ne vieną “dievišką” tiesą, tik deja, jos niekaip nepasitarnaus lietuviškumui, kiek ją begarsintų sportininkų pirdaliojimas ir Grybauskaitės plojimai. Cha…

  * * *
  Lietuvis daug išsižadės,
  Tautos, kalbos net pavardės,
  Bet mėgsta šiupinį jis tirštą.
  Bet daugel išgamų vikrių;
  Pauostę svetimų garų,
  Tuojau savus garus užmiršta.
  J. Maironis

  * * *
  Ne dievas mirė kaip kalbėjo Nyčė,
  O nužmogėjo Žemėje žmogus,
  Nes melagingus pranašus lyg tyčia,
  Toli gražu jam siuntė nedangus.
  * * *
  Ir apima šventas pavydas,
  Sustojus prie brolių kapų,
  Gulėčiau Merkinėj su žydais
  Ir niekas nebūtų svarbu.
  * * *
  Tik vėjas šlaventų virš kapo –
  Anei budelių, anei aukų,,,
  Negerai per ilgai gyventi,
  Dar blogiau nenumirti laiku.
  * * *
  Kas man iš to, kad moku netikėti?
  Tikra žaizda yra tikra žaizda.
  Skaudu, kai net ir menas ima gyvulėti
  Ir žemė tampa žiurkių planeta.
  J. Macevičius

  * * *
  Akademikui A. Čyrui
  Kletas kolegų, ne draugų, stebėjo,
  Ką išdirbinėjo buvę mokiniai:
  Juk Tave kaip Kristų jie pardavinėjo,
  Peikė net prieš minią išrengtą nuogai.

  Baigėsi didysis Mokslo mitas,
  Šaudantis strėlėm užnuodytų laikų.
  Išmintį paliko Heraklitas,
  Kad gyvenimas teisus tik su KARDU.
  J. Miglinas
  * * *

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: