I. Vasinauskaitė. Ką jie mums daro? (12)

Kovo 11-osios eitynės Vilniuje. Viduryje - Irena Vasinauskaitė | ekspertai.eu nuotr.

Kovo 11-osios eitynės Vilniuje. Viduryje – Irena Vasinauskaitė | ekspertai.eu nuotr.

Pastebėjau, kad į klausimą „Kaip gyvenimas?“ kai kurie draugai, pažįstami ar seniai nematyti artimieji atsako keista tyla. Iš pradžių manydavau, kad nedrįsta žmonės prisipažinti, jog sekasi labai gerai ar kad iki kaklo negandose kyšo. Dabar suprantu: sunku savo asmeninį gyvenimą vertinti šiandien vykdomos valstybinės politikos kontekste. Kaip turi jaustis žmonės, kurie stovėjo mergaitės sargyboje Klonio gatvėje Garliavoje, kai teisėsaugos struktūros, vaikų psichologai ir psichiatrai paskutines vaiko laisvės dienas vadino kalėjimu?

O kokioje sanatorijoje dabar yra Klonio deimantas, slušniai, pūrai, šalaševičiūtės ir kitos –iūtės ar –ienės?  Mergaitės gimdytoja sako, kad jos dukrelei skauda galvą, pilvą, tačiau nuo kūdikystės Venckų augintinę gydžiusi medikė neatpažino savo sunykusios pacientės, kai ji vieną kartą lyg ir buvo parodyta tai Lietuvos daliai, kuri iki šiol mintimis stovi Garliavoje. Toli į ilgį nusitęsė Klonio akligatvis: per policiją, teismus, Prezidentūrą, prokuratūras, pagaliau per Parlamentinės Respublikos širdį – LR Seimą. Pastarajame šiuo metu Tautos išrinktieji blakinėja tamsoje – negavę jokių daiktinių įrodymų, ketina atiduoti sistemai buvusią teisėją, kurią ta sistema jau avansu pasmerkė, pūliniu išvadino. Šiuo metu panaikinti Seimo narės Neringos Venckienės imunitetą tolygu skirti jai mirties bausmę, kuri oficialiai lyg ir panaikinta Lietuvoje. Moteris, kritikavusi savo luomą – Šventąjį teisėjų korpusą, bus atiduota teisybės išaiškinimui tam pačiam luomui… Renkame į Seimą, regis, pačius geriausius, protingiausius, kompetentingiausius, o kas ten patenka, subujoja kaip gauja bailių, nesugebančių išsireikalauti iš prokuratūros Garliavos vaiko pagrobimo filmuotos medžiagos.

Tai ką, ir mūsų seimūnai kaip skalbiniai jau pakabinti ant virvės? Tai bent pamąstykite, ponai išrinktieji, kiek pedofilijos byla gyvybių nusinešė, gyvenimų sugriovė. Nerandu atsakymo, kam reikėjo N. Venckienei aukoti blizgančią teisininkės, mokslininkės karjerą, puikų gyvenimą, traumuoti solidarią, draugišką giminę, palydėti Anapilin vienintelį brolį, jei, anot, ciniškų teisėjų, pedofilijos nerasta. Neapleidžia mintis, kad vis įžūliau europietiškai žydrėjantis sanguliavimas buldozeriu važiuoja per katalikiškas vertybes puoselėjančią tradicinę šeimą. O gal čia visokių genderistų praktinės užduotys europėjančiai Lietuvai?

Kaip į rašinio pradžioje pateiktą klausimą atsakytų Žygaičių kaimo bendruomenė ir karingieji žemaičiai? Į jų žemes ateina teršalai ir niokojimas, gresiantis gruntinio vandens apnuodijimu visoje Lietuvoje. Dėl skalūnų dujų gavybos su žmonėmis nesitarta, įnoringų valdžiažmogių siekiai nepaaiškinti valstybės suverenui – Tautai. O kam? Nemaža tautos dalis lyg toksikomanai apduję medituoja: „Dujos, dujos, turėsime pigių dujų…“ O jei dar kokį drąsuolį valdžia pateptieji nusodina, mestelėdama „Gazpromo agentas“, tautos priešų padaugėja neįtikėtinai. Ir niekas neprisimena, kad, Andriui Kubiliui sėkmingai pardavus „Geonaftą“, nė kiek neatpigo naftos produktai. Priešingai, brangsta ir brangsta…

Paklausiau vienos Lietuvos bendruomenės pirmininkės, kaip ji laikosi, – numojo ranka ir spėriai nuskuodė šalin. Matyt, jai Lietuvos Respublikos dailiausiojo Dailiaus vadovaujami pareigūnai uždraudė kalbėti apie savo bylą, kurioje moteris tai liudininkė, tai nukentėjusioji, o gal, žiūrėk, ir įtariamąja taps… Ir įrodykit, kad demokratinėje valstybėje tebegyvename.

„Kaip gyveni, nace?“ – kažin ką į tokį klausimą būtų atsakiusi ta vilnietė tremtinė, kuri šiųmetėse Kovo 11-osios eitynėse pasiramsčiuodama lazduke ėjo greta manęs ir pasakojo, kad net Sibire, atsisukusi veidu į Vakarus… užuosdavo Lietuvą. Ir poteriaudavo daugmaž tuo metu, kai Lietuvos bažnyčiose būdavo aukojamos Šv. Mišios. Anot save antifašistais vadinančiųjų, nejaugi tai močiutei nereikėjo leisti grįžti į Tėvynę? Sakysite, persistengiu? Susiskaičiuokite savuosius persistengimus. Ištremtiems, kalėjusiems padėjo išgyventi begalinė Meilė Lietuvai. Padės ir mums, to jausmo dar nepraradusiems. Puoselėkime ir auginkime jį.

„Kai mus išvežė, – prisimena šiaulietė politinė kalinė, – nemokėjome rusiškai. Tai kriminaliniai nusikaltėliai, vadinamieji blatnieji, politines kalines apiplėšinėdavo. Negalėjom suprasti, kodėl neliečia tų, kurios juos, besiartinančius, išvadina visokiais „mat peremat“ ir t. t. Staigiai išmokau tuos žodžius ir jie, manydami, kad mes kriminalinės, nebeatiminėdavo daiktų.“ Tuomet, ekstremaliomis salygomis, toli nuo Tėvynės, lietuviai prisitaikė, kad išgyventų, tačiau šiandienėje Lietuvoje baimė, prisitaikymas, pilietiškumo stoka mus stumia į dvasinius sibirus, iš kurių vargu ar sugrįžtama.

Vilniaus universiteto profesorės, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedros vedėjos Danutės Gailienės knyga „Ką jie mums padarė“ tapo mano pastarųjų dienų enciklopedija, žinynu, padedančiu suprasti, ką JIE mums DARO šiandien. Autorė, remdamasi pasauliniais ir mūsų šalyje atliktais moksliniais tyrimais, įrodo, kad tiek fizinis, tiek psichologinis teroras turi ilgalaikes, kelioms kartoms atsiliepiančias pasekmes. Knygos pratarmėje rašoma, kad „viena kitą keitusios okupacijos, penkiasdešimt totalitarinio režimo sąlygomis pragyventų metų giliai paveikė mūsų sąmonę, savimonę ir santykius.“ Tuomet viskas tarsi stoja į savo vienas: vieni žmonės tyliai susitaiko ir prisitaiko prie tų sąlygų, kiti, dvasiškai tvirti, priešinasi negerovėms, nes altruistiškos prigimties nenugali totalitarinio režimo palikuonys. Tačiau akivaizdu: Lietuvos dabartis  jau verta psichologo žvilgsnio, kad įvertintume daugiatiražį valdžios struktūrų vykdomą Lietuvos žmonių sąmonės spaudimą policijoje, prokuratūroje, teismuose, viešojoje erdvėje… Kad netaptume sumankurtėjusių vergų bendruomene, kurios nariams niekas nebesvarbu, tik kad pro realias ar simbolines grotas kas nors ėdalo laiku paduotų…

Kaip gyveni, Lietuvos žmogau?

Autorė yra Šiaulių miesto Sąjūdžio pirmeivių klubo pirmininkė.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

12 komentarų

 1. Orwell'o šmėkla klaidžioja po Europą...:

  Labai daug klausimų kyla šioje byloje. Daugiau nei 110, jei ką…

  Tai kad kriminalinei policijai vadovauja buvęs KGB etatinis darbuotojas irgi kelia visokų įtartimų. Juk neįeisi į žmogaus dūšią ir nepatikrinsi jo lojalumo. Iš vienos pusės gal gerai, kai žmogus šią sistemą pažįsta iš vidaus. Iš kitos pusės, ryšiai išlieka, išlieka spaudimas, išlieka Putino žodžiai “buvusių KGB nebūna”. Juolab, kad, kaip žinom, visą “perestroiką” sumąstė KGB vadovas Andropovas su KGB pulkininku Liubimovu. Tik Lietuva, Landsbergio dėka (už tai jis iki šiol nekenčiamas) nuvairavo nuo užsiduoto plano paskui save nusitampdama ir kitas dvi Baltijos valstybes.

  Nejau niekas nepamena Borovyk žurnale “Soveršenno sekretno” 1995 m. Nr 2 atspausdintų ištraukų iš Liubimovo autobiografinės knygos “Golghota ili sekretnij plan perestroiki”? kuomet Liubimovas neiškentė neatskleidęs to penkių etapų plano paslapčių, sukėlusių tikrą audrą pačioje Rusijoje ypač po to kai jo “pranašystės” ėmė kuo tiksliausiai pildytis ir jau internetiniame variante pats Liubimovas pateikia iškastruotą variantą su prierašu, kad jis tik pajuokavo. Matyt išsigando, kad jo neištiktų panašus likimas kaip redaktoriaus Borovyk, kuris žuvo susprogus malunsparniui.

  O Golgotha plano esmė buvo tokia – paleisti dar vieną NEPA – 2, nes buvo nuspręsta, kad Stalinas per daug paskubėjo, padarė klaidų, dėl kurių Sovietų sąjunga ėmė stipriai atsilikti nuo Vakarų, todėl ją reikia grąžinti į “laukinį kapitalizmą” ir atstatyti “socializmą su žmogišku veidu” – Gorbio mėgstama frazė. .Beje, Gorbis pirmasis paminėjo ir “Naująją Pasaulio Tvarką”, bei Europą, kaip “visų mūsų namai”.
  Buvo numatyta, kad pirmą plano etapą vykdys Gorbačiovas su “leniniškais” lozungais – “perestroika”, “glasnost”, “pliuralism” (Leninas – “duonos”, “taikos”, žemės” ir t.t., Sąjūdžiai pradžioj visur buvo įkurti padėti Gorbiui vykdyti “perestroikos” reformą. Lietuvoj sąjūdis išvirto į nepriklausomybės sąjūdį, dėl ko buvę enkėvėdistai ir visokie zurofai ėmė visaip puldinėti lietuvius… vadinti juos “žydšaudžais”, nors iki 1991 metų nieko tokio negirdėjome.

  II-as etapą turėjo vykdyti “alkaša”, už tai liaudies numylėtinis , Jelcinas. Jis paleido “banditų kapitalizmą”… ir tokį, kad žmonės vėliau patys užsigeistų socializmo. Per šį etapą “gerai muštruoti KGB berniukai” turėjo įsitvirtinti verslo priedangos organizacijose ir per jas prasiskverbti į užsienį, bei jų valdymo organus. Kaaipo matome Gasprom kaip tik tai ir daro.

  Po to turėjo būti 1997-9 m. Rusijos ir Rytų krizė (atkreipkit dėmesį, kad Liubimovas rašė 1995 m. Krizei Rytuose prasidėti padėjo Sorošas, jei tikėti Naomi Klein. Po šios krizės į vyriausybę turėjo patekti “gerai išmuštruoti KGB vyrukai” . Jelcinas perdavė vairą Putinui, o tada Putinas įvykdė demonstracinį žydochazariškų oligarchų “pogromą”. Tvarka bus – nuskambėjo apmulkintai liaudžiai ir Gasprom ėmė siurbti naftą Izraeliui greta Sirijos kranrtų:).
  Kai kurie mūsų socdemai (V.Andriukaitis balsui.lt) prakalbo apie Europą nuo Madrido iki Vladivostoko. Tai gal kai kurie politikai apie Golgotha žino sdaugiau, nei informuoja mus?:)
  O tai paaiškintų ir tą keistą Sakalo poziciją dėl Kedžio bylos, bei signatarės Nijolės Oželytės pastabą apie jai pasigyrusį Uspaskichą renkant kompramatą…

 2. et:

  Manau, kad ir Stankūnaitė irgi tik auka. Įdomu kokias “valstybines” paslaptris ji pasirašė saugoti, kaip kad pati teigė per Jakelaičio laidą? O jei kartais imtų ir “trūktų plionkė” tame namų arešte? Jei imtų netyčia ir leptelėtų savo sargams, kad “imsiu viską ir išklosiu”? Ne Veltui Venskienė sunerimusi dėl jų gyvybių.
  Man keistoki ir šie sutapimai – Kėdainių teisėjas Kondratjevas, teisęs Venskienę, o taip pat Sausio 13 gynėją Šarūną Poberajų, VSD informatorių, kuris buvo infiltruotas į Rusijos oligarcho įsikūrusio Kėdainiuose – Uspaskich saugos komandą Wikondoje, kuris po pasikėsinimų į jo gyvybę pabėgo į JAV, o JAV teisėsauga nepripažino Kondratjevo “teisingumo”(lzinios.lt/Lietuvoje/Teisejas-lemtis – Tuo metu Š.Paberaliui buvo patikėtos V.Uspaskicho asmens sargybinio pareigos ir jis ne kartą lydėjo oligarchą per susitikimus su ypatingais svečiais – iš Maskvos atvykstančiomis aukštų “Gazprom” vadų delegacijomis. ), taip pat a la liberalas kėdainietis Melianas, kuris, pasinaudojęs Prezidentės išvykimu ir savo laikinu vadovavimu Vidaus reikalų ministerijai, suskubo su antiteroristine brigada šturmuoti Venskų namus, tuo užtraukdamas dėmę ne tik tada valdžiusiai konservatorių koalicijai, Prezidentei, bet ir visai Lietuvai….

  • et:

   iš lžnios.lt :
   “Š.Paberaliaus mirtimi vos nesibaigę įvykiai prasidėjo po to, kai per susitikimą su “Gazprom” emisarais V.Uspaskichas pareikalavo, kad šis būtų atleistas.
   Netrukus Kėdainių turguje buvo sulaikytas narkomanas, bandantis parduoti 3 kilogramus maltų aguonų galvučių. To meto Kėdainiams neįprastai didelis narkotikų kiekis nustebino pareigūnus, o kai sulaikytajam tardymo izoliatoriuje prasidėjo abstinencijos priepuolis, jis prisipažino gavęs aguonas kaip atlygį už granatą, kurią įmetė į NPA tarnybinį butą. Paaiškėjo, kad sprogmenį ir narkotikus jam davė vietinis “autoritetas” pravarde Rublis ar Pusrublis. Narkomaną nuteisė, o jo įvardytas veikėjas žuvo keistomis aplinkybėmis – pateko po traukiniu netoli Kėdainių. Kas buvo tikrasis sprogdinimo užsakovas, taip ir liko neišsiaiškinta.
   Policijoje užfiksuotas ir kitas atvejis, tik per stebuklą nesibaigęs Š.Paberaliaus mirtimi. Jam važiuojant autostrada į Klaipėdą iš priekyje važiuojančio vilkiko staiga pradėjo byrėti rąstai, jie nepataisomai sudaužė apsaugininko automobilį.
   “Kai žinau šias ir kitas istorijas, man kyla daug klausimų. Net Kėdainių operatyvininkai man tada sakė – Laimi, čia darosi rimti dalykai. Nėra buvę taip, kad kriminaliniai nusikaltėliai šoktų su granatomis prieš ginkluotą tarnybą. Saugokitės”, – vis pasakojo L.Dieninis.
   Daugiau nei dešimtmetį su nusikaltėliais kovojantį vyrą ypač stebino tai, kad šiuos išpuolius kaip aidas atkartojo Š.Paberalių pradėjusi persekioti Kėdainių teisėsauga.”
   Labai jau nedaug trūksta, kad į Gasprom transformavusi Rusija turėtų ir savo samdomą armiją, ne tik kgb rezervistus… gal ne vien tik Paulauskas, padėjęs Uspaskichui ateit į vyriausybę, dabar prisiglaudė jo partijoje? O Sadeckas? Buvęs seimo Nacionalinio saugumo pirmininkas, žinojęs daug valstybinių paslapčių? O jo seimą saugantiis ekskomisarų biuras? ar jie ten išdalino “saugius” telefonus seimūnams, kad Degutienė staiga pasijuto tokia nesaugi, o šešėlis metamas buvo ant VSD ir Prezidentės? Kaip sumanu:) O dar sumaniau, kai Uspaskichas bandė slėptis už Venskienės nugaros. Neva juos abu vienodai persekioja “neteisinga” teisėsauga:))
   Tokios įtario mintys kyla kiekvienam, kuris atidžiau seka mūsų spaudą ir sudėlioja padrikas žinias į vientisą seką.
   Jei kur klystu, pataisykite:)

 3. vaizdelis toks,:

  kad rodos “Melo imperija” ne sugriuvo, bet mutavosi į klaikų monstrą… Jau net Bzežinskis Amerikoje skundžiasi, kad Amerika tampa panašia į buvusią Tarybų sąjungą(žr. geopolitika) … o kodėl? O todėl kad mūsų didieji monstrai, nebepatenkinti tokia šalimi, kokią sukūrė, ėmė masiškai plaukti į geresnę, kol ir ją kaip kokie tranai išsiurbė įtakokodami politiką, įstatymus, finansus… o po to jau mat neša “saulę” mums iš Vakarų…

 4. Nepolitikas:

  „Kaip gyveni, Lietuvos žmogau?“ …. „ Antradienį viename iš Ukmergės rajono kaimų iš gyvenimo pasitraukė 16 metų vaikinas. Ikiteisminį tyrimą pradėję policijos pareigūnai aiškinasi, ar nepilnametis nebuvo privestas prie savižudybės, ar iš jo nebuvo tyčiojamasi mokykloje“… „Kaip gyveni, Lietuvos žmogau?“ … „Trečiadienį apie 15 val. Telšių policijos pareigūnai surado nuo antradienio dingusią 16-metę moksleivę. Netoli savo namų, miškelyje, mergina aptikta pasitraukusi iš gyvenimo.“ … „Kaip gyveni, Lietuvos žmogau?“ … „„Policija: „Per dieną vien Vilniuje būna ir po tris savižudžius – žmonės kariasi, šoka po traukiniais, skandinasi, nusišauna… Žudosi kasdien. Niekas rimtai neanalizuoja savižudybių priežasčių, nekaupia duomenų“- sakė Vilniaus apskrities policijos viršininko pavaduotojas Antonis Mikulskis.“ Ir „policininkai su, kaip įtariama, narkotinėmis medžiagomis, sulaikė Arkikatedros kunigą rezidentą Darių Tomą Davainį.“ O jus čia apie KGB ir t.t. Reikia baigti su sovietmečio ir kovoti prieš esamą genocidą.

 5. et:

  ir dar tas vis dar nesibaigiantis vasaris. Tarsi šiandien ne kovo 20, bet vasario 48. Tiksliau – vaskovas, galintis virsti vasbalandžiu, vas gegužiu… neduokdie:)

 6. Marta:

  Siūlau visiems pažiūrėti filmuką apie būsimą Lietuvos siaubą: //poznavatelnoe.tv/bergset_norway

  Tai apie pogrindinę neotrockistinę politiką griaunant visuomenes iš jois pagrindų, kvailinant žmones bei gėjų okupuotų vaiko teisių tarnybų gestapinę veiklą atiminėjant vaikus iš biologinių tėvų ir jų perdavimą “mažumoms”, kurie Norvegijoje po įdiegtos Gender LOOPS progaramos jau nebe mažuma, bet dauguma. “Normalai” jau tapo čia “mažuma”. Filmas pagrįstas nukentėjusios, žurnalistinį išsilavinimą turinčios, rusės patirtimi ir pasakojimu, kuriai taip “pasisekė”, kad ją nuo savo vaikų auklėjimo “išlaisvino” gestapinė vaikų teisių tarnyba, panašiai kaip atsitiko ir su mūsų jaunąja mama Asta, berods, kurios istorija buvo ką tik pristatyta per laidą “Plikis ir Ponia” ir kurios motinos teises ginti atsisakė tas pats advokatas ČERNIAUSKAS, kuris taip aktyviai gynė mamos Stankūnaitės teises. Taip, šįkart ČERNIAUSKAS neslėpė džiaugsmo ir susižavėjimo “operatyviai veikiančiomis Norvegijos institucijomis” atimant vaikus iš biologinių tėvų. O trumparegiai laidos vedėjai netgi jam paplojo. Bjauru.
  Būtinai pažiūrėkit šį pritrenkiantį filmuką iš poznovatelnoe.tv ir kitiems parekomenduokite.
  Gali būti kad tokia tvarka yra ir mūsų didžiojo “homo teisių” gynėjo daktaro D.Pūro auksinė svajonė.:)
  Laikas labai rimtai tuom susirūpinti. Kol dar ne vėlu.
  Tai paaiškina ir kodėl Rusija uždraudė savo vaikus pardavinėti įsivaikinimui užsienyje

 7. Silva:

  Aciu, puikus traipsnis , tai tik patvirtina, kad gyventi jau darosi nesaugu ………

 8. L.O.>:

  gerbiamieji, kokių gyvūnų tauta tapome neįvardinsiu,visi žinome. Pasyvumas ir abėjingumas- didelis priešas.Kaip pavyzdį imkime Zuoko “siautėjimą” Vilniaus mieste. Viduramžiais suklotas akmeninis gatvių grindinys, kokius gali pamatyti tik senosiose sostinėse:Prahoje, Vienoje, Paryžiuje ir t.t. begėdiškai išluptas ir pavogtas. Juk sostinė mūsų tautos širdis ir ją griauname nuo pamatų. Niekas nesidomi, net ir patys vilniečiai nulenkė galvas, tai ko nesiautės klaniniai, jei dienos šviesoje vyksta akyvaizdūs grobimai, o teisėsauga užsirišusi akis. Į ką pavirtome?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: