Tūkstančiai žmonių Kovo11-ąją paminėjo eitynėmis sostinės Gedimino prospektu (nuotraukos, video) (128)

Alkas.lt, A.Sartanavičiaus nuotr.

Alkas.lt, A.Sartanavičiaus nuotr.

Kovo 11 d. tautinis jaunimas nepaisė Vilniaus miesto savivaldybės valdininkų draudimo  ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną pažymėjo šventinėmis eitynėmis sostinės Gedimino prospektu.

Labai gausios policijos pareigūnų pajėgos taikiai stebėjo eitynes ir nebandė joms sutrukdyti.

Prieš šventę buvo paskelbta, kad 11-ąją miesto gatvėse budės sustiprintos policijos pajėgos ir esą buvo parengti 3 mobilizacijos planai.

Susirinkę Katedros aikštėje šventės dalyviai galinga upe plūstelėjo į Gedimino prospektą. Įspūdingai nusidriekusioje eisenoje tarp jaunimo buvo matyti nemažai vyresnio amžiaus žmonių. Tautiniais ženklais, trispalvėmis ir istorinėmis vėliavomis nešini eitynių dalyviai skandavo: „Lietuva, Lietuva, Lietuva!…“, „Lietuva – lietuviams, lietuviai – Lietuvai!“ .

Buvo matyti plakatai su šūkiais: „Ne žemė priklauso žmogui, o žmogus žemei“, „Didžiuojuosi, kad esu lietuvis“,  „Lietuviais norime ir būti“…

Kovo 11-osios eitynės | Alkas.lt, A.Rasakevičiaus nuotr.

Kovo 11-osios eitynės | Alkas.lt, A.Rasakevičiaus nuotr.

Tarp eitynių dalyvių buvo ir Nepriklausomybės akto signatarai Romualdas Ozolas, Klemas Inta, Algirdas Patackas, Rolandas Paulauskas, Vidmantė Jasukaitytė, Seimo nariai: , Neringa Venckienė, Petras Gražulis, Tautininkų sąjungos pirmininkas Gintaras Songaila.

Tarp žmonių girdėjosi kalbos smerkiančios Vilniaus miesto merą Artūrą Zuoką – uždraudusį eitynes Gedimino prospektu ir šventės dieną Gedimino prospektą pavertusį baisia įvairiomis makabriškomis kliūtimis užgriozdinta stalkeriška erdve, paruošta ne švęsti, o trukdyti švenčiantiesiems.  Tad nereikia stebėtis, kad tokiu Vilniaus mero elgesiu pasipiktinę žmonės skandavo „Zuoką į teismą!“.

Eitynių dalyviams atžygiavus į Lukiškių aikštę įvyko trumpas mitingas. Po trumpų pasisakymų žmonės ėmė skirstytis.

Primename, kad Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos (LTJS) ir Lietuvių tautiniam centro (LTC) prašymą suderinti šventinių eitynių Vilniaus miesto Gedimino prospekte laiką ir vietą Vilniaus miesto savivaldybė atmetė motyvuodama tuo, kad pati planuoja tuo pat metu rengti šventinius renginius sostinės prospekte.

Todėl Vilniaus miesto savivaldybės administracija siūlė  šventinę Kovo 11-osios eiseną rengti nuo mesto centro atokiau, už Neries esančioje Upės gatvėje.

Kovo 11-osios šventės akimirkos Vilniuje, S.Gorodeckio nuotr.:

Kovo 11-osios šventės akimirkos Vilniuje, A.Sartanavičiaus nuotr.:

Kovo 11-osios šventės akimirkos Vilniuje, R.Garuolio nuotr.:

Kategorijos: Kultūra, Lietuvoje, Naujienos, Pilietinė visuomenė, Šventės, Vaizdai ir garsai, Vaizdai protui, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

128 komentarai

 1. Vilda:

  VIENINTELIS garbingas ir nepriklausomas portalas ALKAS neisvadino eisenoje dalyvavusiu zmoniu nacionalistais. Visos kitos pademonstravo savo vergiska vienybe KAZKAM????Manau, jie nera nepriklausoma spauda. Visada taip galvojau, bet dabar, rodos, jie tai irode ir net patvirtino. Gaila, kad ju tiek daug… Uzimta visa erdve.

  • Romuvietis:

   Be reikalo. Viską reikia vadint savo vardais. nacionalistai – yra nacionalistai.

  • Trumpai paaiškinu ideologinius nacionalizmo (pasaulinio daugiatautiškumo, daugiakalbiškumo ir daugiakultūriškumo išsaugijomo) “pradmenis”:

   Daugelis žmonių, išaugę sovietinės ir posovietinės propagandos metais, labai klaidingai suvokia terminą “nacionalistas”.

   Visų pirma reikia įsisavinti, kad žodis “nacionalistas” yra tarptautinis ir lietuviškai išvertus reiškia lygiai tą patį, ką lietuvių kalboje vartojamas terminas “tautininkas”.

   Tikrojo nacionalizmo esmė – “Kiekviena tauta turi teisę gyventi savo nepriklausomoje valstybėje, įkurtoje istorinėje-etninėje šios tautos žemėje”:

   “Unikalią nacionalizmo kaip ideologijos šerdį sudaro tokie teiginiai:

   – pasaulis yra padalintas į tautas
   – kiekviena tauta turi teisę spręsti savo pačios likimą
   – tauta yra pagrindinis valdžios šaltinis

   Taigi nacionalizmo ideologija teigia, kad etninės ir politinės sienos turi sutapti.”

   Kaip tik todėl nereikia painioti nacionalizmo su šovinizmu (ir jo vokiškaja atmaina – nacizmu), kurie pripažįsta teisę į savo valstybę tik “išrinktosioms” tautoms.

   Tikrojo tautiškumo (nacionalizmo – pasaulinio daugiatautiškumo išsaugojimo) ideologiniai principai ir politiniai tikslai:

   – pasaulis istoriškai yra padalintas į skirtingas tautas, paprastai kalbančias skirtingomis kalbomis,

   – kiekviena tauta turi teisę sukurti savo nepriklausomą tautinę valstybę tautos istorinėje-etninėje teritorijoje,

   – istorinės-etninės tautų gyvenamos teritorijos ir politinės tautinių valstybių sienos turi sutapti,

   – kiekviena tauta turi teisę pati spręsti savo pačios likimą savo įkurtoje valstybėje,

   – valstybės esminė paskirtis yra sudaryti sąlygas valstybę sukūrusios tautos kultūriniam ir ekonominiam suklestėjimui šioje valstybėje,

   – tauta yra pagrindinis valdžios šaltinis,

   – jokia tauta ir jos sukurta valstybė neturi teisės kištis į kitos tautos ir jos sukurtos (ar dar kuriamos) valstybės reikalus,

   – svetimų etninių žemių okupacija nėra teisėta ir negali būti įteisinta jokiais tarptautiniais ar kitokiais susitarimais ar sutartimis, nepriklausomai nuo to, kiek laiko okupantas valdo tą žemę,

   – pasaulyje dar egzistuojančios imperijos turi būti padalintos į tautines valstybes,

   Mūsų – visų pasaulio tautų nacionalistų – idealas ir esminis tikslas yra galutinai likviduoti visas dar egzistuojančias pasaulyje daugiatautes imperijas, padalinant jas į tautines valstybes.

   Kiekviena pasaulio tauta turi besąlyginę prigimtinę teisę sukurti savo nuosavą nepriklausomą tautinę valstybę savo istorinėse-etninėse žemėse.

   Ir jokie vėlesni užkariautojai, kolonistai ar imigrantai šiuose tautinės valstybės kūrimo klausimuose neturi visiškai jokios atskiros nuomonės ar balso – jie arba privalo įsijungti į autochtoninės (tai yra seniausios vietinės) tautos tautinės valstybės kūrimą, arba turi sugrįžti į savo ar savo protėvių etninę Tėvynę ir ten dalyvauti vietinės tautinės valstybės kūrime.

   Pagrindinė problema yra su visokių rūšių kosmopolitais, nes jie apskritai nenori kurti jokią tautinę valstybę.

   Todėl jų keliamas problemas kiekviena tautinė valstybė turi teisę spręsti pagal savo nuosavus įstatymus – taip kaip šiai valstybei patogiau.

   Nacionalizmas, patriotizmas ir imperinis šovinizmas

   Patriotizmas – meilė savo šaliai, savo Valstybei, savo Tėvynei…

   Nacionalizmas – kiekvienos Tautos teisė gyventi savo nuosavoje tautinėje Valstybėje.

   Imperinis šovinizmas – siekis užgrobti kitų tautų istorines-etnines žemes ir sukurti iš jų daugiatautę imperiją, visas tas tautas “suliejant” į bendrą imperinę “liaudį” (kaip taisyklė, kartu sunaikinant ir imperiją sukūrusią tautą, jai susimaišant su užkariautomis tautomis) (pvz., Rusija).

   “Liberalusis” imperinis šovinizmas – daugiataučių imperijų kūrimas “savanorišku” pagrindu (pvz., Jievrosojuzo “savanoriškas” plėtimas).

   “Rasinis” imperinis šovinizmas – imperijos kūrimas, sumaišant įvairias tautas, bet išsaugant vieną rasę (pvz., Kinija).

   “Daugiarasis” imperinis šovinizmas – imperijos kūrimas iš įvairių tautų ir rasių, visas jas sumaišant (pvz., JAV).

   Todėl kiekvienas nacionalistas yra patriotas, bet ne kiekvienas patriotas yra nacionalistas (pvz., imperinės valstybės patriotas, kurių labai daug Rusijos, JAV ir kitose imperijose).

   Mes – Lietuviai – gyvename savo Tautos žemėje, o ne kosmopolitinėse iš įvairiaspalvių ir įvairiataučių imigrantų, užgrobusių vietinių indėnų tautų žemes, sulipdytose JAV.

   Todėl mes ir esame nacionalistai – tai tarptautinis žodis, lietuviškai verčiamas kaip “tautininkas”.

   Tauta (Natione) ir Tėvynė (Patria) – neatsiejamos sąvokos tautinėse valstybėse, tokiose kaip Lietuva.

   O visi nacionalistai ir yra tikri savo Tėvynės Patriotai.

   Kaip tik todėl “buržuaziniai nacionalistai” buvo patys baisiausi sovietų sistemos priešai, ir KGB generolai rašė vadovėlius kaip su mumis kovoti.

   Na o dabar mes tokie patys baisūs ir mūsų vietiniams tolerastams-pederastams, ir jų jievrofiliniams globėjams.

   Jie juk puikiai supranta, kas iškas duobę “žydrajam” jievrosojuzui. 🙂

   Lietuvybės išsaugojimas ir yra lietuviškasis nacionalizmas – laikas pamiršti sovietinius ir kosmopolitinius nacionalizmo sąvokos “neigiamus išaiškinimus”.

   Nepainiokite sąvokų – pvz., lenkų šovinistų su lenkų nacionalistais.

   Akivaizdu, kad žiniasklaidoje tyčia ir pastoviai yra peršama sena sovietinė “tradicija”, kada ir žydas imperininkas-šovinistas Žirinovskis yra pateikiamas kaip “rusų nacionalistas”.

   Nacionalizmas pabrėžia savaiminę visų pasaulio tautų vertę ir jų prigimtinę teisę į savo nepriklausomas valstybes savo istorinėse-etninėse žemėse.

   Tautiškumas arba tautininkystė (tarptautinis terminas – nacionalizmas) yra labai plati sąvoka.

   Nacionalizmas yra už tautų, kalbų ir kultūrų savitumo visapusišką išsaugojimą, o ne už jų maišymą, niveliavimą ir naikinimą, kuris visada susijęs su imigracija ir emigracija.

   Tautų maišymasis (imigracija, emigracija) niekada geruoju nesibaigia nei vietiniams (autochtonams), nei atvykėliams.

   Lietuviams, kurie dabar masiškai išvažiuoja į kitų tautų žemes, tai reikėtų atsiminti.

   Lietuviškas tautiškumas – Lietuvybė – yra Lietuvių Tautos, kalbos, tarmių, kultūros, gamtos, paveldo, šeimos ir doros išsaugojimas bei puoselėjimas Lietuvos Valstybėje, lietuvių etninėse žemėse ir išeivijoje.

   Pasaulį nereikia dalinti į tautas – jis ir taip istoriškai nuo amžių yra padalintas.

   Štai kosmopolitai – įvairaus plauko – iš tikro siekia sunaikinti visas ar bent jau daugumą tautų, nes jiems reikalinga vienalytė, paklusni, viena “internacionaline” kalba kalbanti “rabsila”, o ne tautos, pačios kuriančios ir tvarkančios savo valstybes ir neleidžiančios išgrobti savo resursus.

   Kaip tik tokie procesai vyksta ir Lietuvoje, ir kitose prakeiktojo Jievrosojuzo, pakeitusio Sovietų Sojuzą, valstybėse. Ne be reikalo “Maksimos” savininkai taip stengėsi, kad tik įvyktų tas “įstojimas” į Jievrosojuzą.

   Kuo daugiau “rabsilos” – “darbo jėgos” išvažiuos iš Lietuvos, tuo jiems geriau, jų pelnai tik išaugs, o Lietuvoje mažiau liks jaunimo, kuris galėtų nuversti šitų persidažiusių komunistinių vagių valdžią.

   _________________
   Tautos jėga ne jos narių vienodume, o vienybėje siekiant pagrindinio tikslo – Tautos klestėjimo.

  • Sąjūdžio metais mes – nacionalistai – griovėme ir galų gale sėkmingai sugriovėme “raudonojo blogio” imperiją.

   Todėl tos imperijos “apologetams” ir “simpatikams” nacionalizmas buvo pats didžiausias jų neapykantos objektas.

   Dabar mes griauname besikuriančią “žydrojo blogio” imperiją – ir todėl vėl kartojasi ta pati sena istorija.

   Dabar jau šios imperijos “apologetams” ir “įvairiaspalviams vaivorykštiniams simpatikams” nacionalistai yra aršiausias jų priešas. Ir jie mus kaip tik įmanydami siekia apšmeižti, suskaldyti ir sunaikinti.

   Bet jų pastangos bevaisės – mes jau labai greitai likviduosime “žydrojo blogio” imperiją lygiai taip pat, kaip likvidavome “raudonojo blogio” imperiją. 🙂

   P.S. Mums reikalinga Tautų Europa, o ne kosmopolitų milijardierių – oligarchų valdoma bei stumdoma betautė ir bažadė vergų masė, kraunanti turtus tiems oligarchams.

   _________________

   Tautos jėga ne jos narių vienodume, o vienybėje siekiant pagrindinio tikslo – Tautos klestėjimo.

 2. Birutė:

  Mielas Tomai Baranauskai, buvo to “tvaiko”, tarkim vienas iš Zuoko šventės akcentų kažkoks stendas su RedBulu. :DDDD Man tai daug pasako 😉 Matyt kosmopolitams tai ir suteikia sparnuuuus :DDD

 3. Arūnas Rasakevičius:

  „Redbulis“ iš Estijos pakviestas 😀

 4. Romuvietis:

  Ir vėl “Alkas” palankus nacionalistams…
  tapkit vieną kart pilietiškais. negalim gerbti Tėvynės įstatymų neislaikančių asmenų. nacioanalistai savo eiseną surengė SAVAVALIŠKAI, tad toleruoti to negalima.
  Visada mėgau jūsų portalą. Domiuosi etnologija, istorija. tačiau taikstytis su Jūsų palankumu savavaliaujantiems nacionalistams tikrai nenoriu.
  Sėkmės, ir siusimąstykit pagaliau!

  • mintis:

   ponas romuvieti,tada būtų klausimas,ką reiškia romuvietis?Kas jis toks???????
   Ar jis turi pasaulėžiūrą,jai ne,tai jis ne romuvietis?Ar jis domisi lietuvio šaknimis,jei taip, jis žino kokia jam svarbi Lietuva,kitaip ir negalėtų būti?Čia Jūs pažėrėte daug klausimų.Nejau romuviečių tarpe yra tik pliki apeigų atlikinėtojai, be to tikrojo pasaulėžiūrą išugdančio jausmo?Neįtikėtina jei taip????

  • pensininkas:

   Romuvieti. Tu įstatymus aiškini ne tinkamai ir iškreiptai, o Konstitucijos iš vis nežinai. Jeigu Lietuvos pilietis esi, tai turi piktintis tais, kurie draudžia Lietuvoje mums būti lietuviais. Tokie, kaip Zuokas, kurie pažeidžia Konstituciją ir lietuvių teisėtus lūkesčius eiti Gedimino prospektu, turėtų būti traukiami atsakomybėn. Nežinau kur žiūri VRM ministras Barakauskas. Jam yra pavaldžios savivaldybės.

  • Algimantas:

   Lietuvoje laikosi įstatymų tik Zuokas, kuris nuteistas už gerus darbus, Uspaskichas ir CO ir dar daug tokių veikėjų :).
   Tik nereikia apsimetinėt “romuviečiu”…

 5. romuvietė:

  noriu priminti, kad 1991 m. nepriklausomybė paskelbta nesilaikant įstatymų

  • Romuvietis:

   SSRS buvo ne teisinė valstybė. Lietuva buvo okupuotas kraštas. Tokiu atveju net ir nacionalinis išsivaduojamasis karas butų buvęs TEISĖTU (prisiminkim pokario Lietuvos partizanus – jei kariavo TEISĖTĄ karą prieš okupantus).
   Tuo tarpu Lietuva – Teisinė Valstybė. mes turime savo Konstituciją, savus įstatymus, kurių privalome laikytis.
   Tačiau ne visi taip mano. Tokių nepilietiškų (sakyčiau – netgi nusikaltėlių) šutvė šiandien žygiavo gedimono prspektu. Tikiuosi – jie atsakys pagal LR įstatymus.
   Privalome gerbti Respublikos įstatymus.

   P.s., džiugu, kad portale lankosi ir daugiau romuviečių 🙂

   • Arūnas Rasakevičius:

    36 straipsnis
    Negalima drausti ar trukdyti piliečiams rinktis be ginklo į taikius susirinkimus.
    Ši teisė negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu ir tik tada, kai reikia apsaugoti valstybės ar visuomenės saugumą, viešąją tvarką, žmonių sveikatą ar dorovę arba kitų asmenų teises ir laisves.

    ŠTAI TAU STRAIPSNIS!

   • Birutė:

    Na žinai… Vadinasi ir aš šutvė? Nusikaltėlė? Balčiūnienė, Songaila, raskiliečiai, žygeiviai, romuviečiai – nusikaltėliai? palauk, rūpuže, visvien kada susitiksim, norėčiau tau į akis pažiūrėti

    • Romuvietis:

     Nereikia taip pykt, Birute. Galimai jau ne kartą buvom susitikę (jei esat romuvietė ir vilnietė, jei dalyvaujat etninių švenčių šventime). Tačiau jūsų arši pozicija tikrai ne romuvietiška 🙂
     Lietuviams būdingas didesnis santūrumas ir tolerancija (pvz. Vilnius iki krikščionybės ir net viduramžais). Be to – Lietuviai IŠ PRIGIMTIES YRA INDIVIDUALISTAI – taigi savo esme tikri liberalai (sakyčiau – netgi neoliberalai). O dabar dažnai sutinkami aršumo, kolektyvizmo, netolerancijos elementai atėjo iš Rytų – tai daugiau slavams ir dar labiau į rytus gyvenančių kultūrų bruožai.
     na, o tie nacionalistai tikrai “spinduliuoja” ne baltiškais bruožais. Tikrai ne baltiškais… man jie labiau panašūs į kokių ankstyvųjų viduramžių totorių ordas… Tad proteguodami svetimus kultūrinius bruožus lietuviškumo tikrai neišsaugosit.

     TAD ESU GILIAI ĮSITIKINĘS, KAD NACIONALISTAI (ARBA JŪSŲ VADINAMI “TAUTININKAI”) YRA NE MŪSŲ BALTIŠKO ETNIŠKUMO PUOSELĖTOJAI, O JO PRIEŠAI.
     Štai tokia mano nuomonė 🙂 Sėkmės, ir jei iš tiesų esat romuvietė, ir jei iš tiesų Jums svarbus mūsų etninis tapatumas (o ne vien noras parėkaut) – tai keiskitės, prašviskit 🙂 Antraip rizikuojat nusirist iki kokio Garliavos patvorio lygio…
     Atleiskit – tikrai įžais nenorėjau. Geros dienos ir su artėjančiu Lygiadieniu 🙂

     • Birutė:

      Labai gražu 🙁 nemaniau, kad esama “prašvitusių” “iki patvorinio lygio” romuviečių. Taip, vilnietė, taip, matomės. Gaila, kad matot nacionalistus ar nacius, nežinau ką norit matyt. O mes smagiai ėjom ir dainavom kartu su Vyčinu, kitais garbiais, oriais žmonėmis ir juokaudami apsidairėm – kur gi tie nacionalistai.
      Ne man jus auklėt, galiu tik atjausti.

      • Romuvietis:

       Ir Vyčinas prisidėjo – labai gaila… Dar apmaudžiau būtų, kad ir ASvidinskas prisidėtų (tikiuosi bent jo nebuvo).

       Kaip Jūs nesuprantat, kad tokiu būdu sutiekiat energijos bukiems nacionalistams (čia ne jums – o tiems nebrandiems jauniem skustagalviams).
       Apgailėtinai atrodo, kai bendroje eisenoje žygiuoja ir garbingo romuviečiai, tautinės kultūros puoselėtojai, ir… iš barų neišlendantys trumpaporočiai skinai…

       Jūs tiesiog nesuvokiat ką darot. Skinai turėtų pasijust vienišais savuose kliedesiuose. O jūs – giedodami tautos giesmes jiems suteikiat energijos. Tačiau jūsų siunčiamą pozityviają energiją skinai ir tie politikuojantys veikėjai (kurie žemina signataro ir Seimo nario vardą) transformuoja į savo juodąją nacionalistinę emergiją, ją nukreipodami prieš mūsų valstybę.

       Tad būkit išmintingais – nedalyvaukit bendruose renginiuose su tais primityvais – nacionalistais.

       pagaliau, žiūrint dar giliau, Jūsų veiksmai nukreipti prieš mūsų etninį individualistinį mentalitetą (jau prieš tai rašiau).

       Aš niekada nesuprasdavau, kodėl Ramuvos renginiuose vis dažniau dalyvauja intelektu tikrai “neblizgantys” nacionalistai. Anksčiau jų (prieš kelioliką metų) nebūdavo. O dabar – vis dažniau ir dažniau dalyvauja.
       ne, nemanau kad reiktų drausti – tegul dalyvauja, šviečiasi. Tačiau mūsų pareiga yra ne pataikauti jų primityvumui, o stengtis juos apšviesti, padėti jiems atsikratyti to mongol-totoriško nacionalistinio mentaliteto ir padėti suvokti liberalųjį baltišką-individualistinį.

      • Gyventojas:

       Bėda yra eisenos kilmė, kurią organizatoriams bus labai sunku nusiprausti. O prasimąsi pradėt reikėtų bent nuo Čekučio išspyrimo iš eisenos.

   • mintis:

    Tai kas parašyta LR Konstitucijoje?Tai pagrindinis LR įstatymas.Ar Jūs pats sau neprieštaraujate?Kas pažeidė pagrindinį LR įstatymą ir kaip pažeidė:)?

   • pensininkas:

    Tai va, pasiskaityk Konstitucijos 2 ir 3 straipsnus ir nesiplėšyk.

  • atsargiai, slapyvardis - "romuvietis":

   Dar vienai “romuvietei” reikėtų bent pasidomėti, kas švenčiama.
   Nebent ji turi galvoje kokios kitos šalies nepriklausomybę?

 6. Galindas:

  Romuvieti, neapsimesk. Nacionalistai buvo kai valdė bolševikai-komunistai, o dabar atgimė nacionalai – lotyniškai su visai kitu turiniu, o lietuviškai – tautininkai.

 7. Klausimas:

  Ar”Tikras lietuvis”buvo eisenoje???

  • Kęstutis:

   Jam toli važiuot, berods Klaipėdiškis, bet iš kitos pusės eisenoje netikrų nebuvo, visi Tikri Lietuviai buvo 🙂

  • Studentas:

   Ta,tikra joniškio pažiba,sėdėjo namie ir toliau bezdėjo,jis net draugų neturi su kuo susimest ant kuro ir atvažiuoti į Tikrų Lietuvių šventę ir žygiuoti koja kojon…jis tik internete sugeba aiškinti kitiems ir trolinti girtas.

   • tikras lietuvis:

    Svarbiausia – nesijaudink ir ramiai kvėpuok, o tada ir nebesirgsi glušumo liga, kuri dabar tavyje yra netgi labai suvešėjusi.
    Tuo labiau, kad nebuvo ten atvejis mirk arba gyvenk, kad vienas asmuo ką nors lemtų – mūsų veiksmai internete padarė daugiau, nes atėjo žmonių triskart tiek nei, kad būdavo seniau.
    O tai ir yra svarbiausia – kiekvienas atlikime savo darbą ir Lietuva vėl bus aukštumoje.
    Tuo labiau, kad organizatoriai atkakliai neįsiklauso į patarimą tiesiog plakatuose parašyti kas yra lietuvis (išnagrinėjus sąvoką kas yra lietuvis, pasibaigtų visi ginčai.
    Štai V.Landsbergis yra pasakęs: lietuvis yra tas, kuris tiki, kad Lietuva gali būti graži ir teisinga!
    Arba dar tiksliau.
    Lietuvis yra komandos, kuri vadinasi Lietuva, narys.
    Apie tai, beje, ką tik lrt.lt laidoje ir sakė skambinusi Lidija, kuri yra rusų kilmės, bet save, kadangi yra Tautininkų partijos narė, save vadina lietuve) – kas iš karto atmestų visokių priešų galimybes kabinėtis.
    Kodėl jie to nepadaro?
    Juk Lietuva kadaise gimė iš susibėgusių krūvon skirtingų genčių, todėl ir dabar tas, kuris integruojasi į vietinę visuomenę, per laiką, per kartas tampa lietuviu.
    Gal jie mano, kad tik dėl to ginčo tos eisenos yra įdomios?
    O juk tų eisenų tolesnė paskirtis būtų kelti blogio atvejus ir siūlyti sprendimus.
    Pvz., kodėl tokiose eisenose nėra tokių šūkių:
    Visuomenės dauguma prieštarauja homoseksualistų gyvenimo būdo propagandai paraduose!
    Arba.
    Prezidentė vasario 16d. minėjime pasakė, kad neleisime jog Lietuvai komanduotų svetimi, o kodėl Zuokas vykdo Zurofo Kaune pasakytus žodžius (tarsi įsakymą) apie eisenas, kad tai būtų paskutinis kartas?
    Ir t.t.
    Ne viskas taip yra paprasta.

 8. Kęstutis:

  Ir aš ten, vaikus pasiėmęs, buvau, dainas dainavau, bet nacionalistų nesutikau… 🙂

 9. tomukas:

  Kažin, ar sostinės merui dabar ne gėda?

 10. Ąžuolas:

  Kur daugiau žmonių buvo? Zuoko šventėj ar Žygyje?

  • Birutė:

   Galiu atsakyti 🙂 Kai ėjom iki Lukiškių aikštės, buvo visas prospektas užpildytas eisenos dalyvių, o pašaliai stebinčių žmonių. Grįžtant link Sereikiškių parko, ėjom apytušte gatve ir dar stebėjomės abi su bendramoksle kaip tuščia (smagu susitikti tokiuose renginiuose po daugybės metų :))

 11. Vilnietė:

  Ir aš ten buvau, tuo ir didžiuojuosi. p. Zuokai-jūsų renginiai visai nepasiteisino, be reikalo taip “stengeisi”.

  • Romuvietis:

   Kiek teko skaityti, jaunimo tarpe ten daugiau kauniečių buvo (kažkas rašė, kad nemažai Žalgirio fanų pažino, o ir patys kauniečiai gyrėsi, kad atvyko). Na, o vyresnių žmonių tarpe mačiau keletą pažįstamų vilniečių veidų.

   Ką gi – labai gaila, kad mūsų žmonės tokie nepilietiški – nesilaiko Lietuvos įstatymų, savavliauja. Kad ir labai nesinori konfliktuot, tačiau manau, kad teisėsauga turėtų susidomėt šiuo antiistatyminiu renginiu.

   • Romuvis:

    Argi kauniečiai negali būti aktyviais piliečiais ir dalyvauti sostinėje gražiose eitynėse? Jūs kažkoks nepritampantis, kompleksuotas, lyg ne toj puseje atsidūręs. Sukalbėkite šią protingą maldą Dievui Praamžiui ir palengvės. “Dieve Praamžiau, suteik man ramybės susitaikyti su tuo,/ ko negaliu pakeisti,/ drąsos keisti , ką galiu pakeisti,/ ir išminties tą skirtumą suprasti,”

   • slapyvardis - "romuvietis":

    Tai kiek judo skatikų už šituos komentarus? Kaip skaičiuoja: už ženklus ar žodžius? O gal pilnas etatas?

    • Romuvietis:

     Taip taip – po du tūgrikus už kiekvieną raidę 🙂 Labai apsimoka 🙂

     O jei rimtai – tai pastebėjau, kad tikėjimas įvairiomis sąmokslo teorijomis vis labiau tampa lietuviško mentaliteto dalimi. pabrėžiu – ne baltiško, o o dabartinio lietuviško…
     Tad galit čiauškėt ką norit – man dzin 🙂

     • suomis:

      Ei …, jei pačiam čia nepatinka, tai šokliuok pas Bielskį su Vasiliauskaite ir apturėsi daug džiaugsmo… 😉 Ten kaip tik susirinkęs visas ….., kuriam pats pritari. Sėkmės.

     • Naujas:

      Manaisi ištarei frazę “sąmokslo teorija” ir užčiaupei oponentams burnas? Absurdas, kolega. Visiškai natūalu manyti, kad tamsta gali rašyti už pinigus. Juk tai taip paprasta. Pats kreipeis arba į tave atkrepė dėmesį “atitinkama draugų grupė”, sutarėt kainą ir viskas. Tai labai paprasta. Ir labai labai natūralu.

   • idomu:

    “Romuvieti”- tai ir tu pats pazeidei istatymus ir savivaliavai, nesilaikei istatymu. Siaip, kaip grynakraujis baltas (nors tuo labai labai abejoju :)), turetum asmeniskai prisistatyti i artimiausia PK ir prisipazint ivykdes ATPK prasizengima ir atsedeti keliolika paru ar susimoket bauda ir bent dalinai kompensuot mentu islaidas 🙂

    O is tikro buvo zymiai paprasciau- esi pigiai apmokamas PROVOKATORIUS, tyciniai iterptas i Patriotine Eisena kelti sumaisti ir veliau dergti ir niekinti zmones. Kartais paskaitau tavo pasiskaymus- jie pilni ituzio, smeizto, paniekos lietuviams, patriotams.

    Esu visiskai isitikines, kad tau butu zymiai normalesne, tavo psichika maziau veikianti aplinka- Antyfa, Bielskis, Vasiliauskaite, Simonko- butum siltia priimtas, pagirdytas.

 12. mintis:

  Romuviečiui

  yra lietuviškas žodis pakantumas.Pasiklausykit R.Gudaičio kalbos įrašo apie prismaigstytus svetimkūnius Lietuvos kalbos kūne ir ne tik kalbos, visokius svetimus žodžius.Yra gražus žodis pakantumas o romuvietis sako tolerancija?.Keistas romuvietis???????

 13. Kubilius draudė dalyvauti eitynėse:

  konservatorimas pernai O šiemet? Irgi.

 14. A Č I Ū:

  Ačiū už puikią eiseną, už puikią nuotaiką! Tik , labai gaila, šįmet eisenoje pasigedau kai kurių Žmonių, kai kurių Signatarų ir pernai eisos priekyje plazdėjusios išskirtinės Sąjūdžio Vėliavos…

 15. Leonas Milčius:

  Atrodo, kad grįžau į Sąjūdžio laikus, kaip prieš 25-erius metus. Smagu, kad tauta dar gyva, dar yra vilties, kad nei suanglėsime, nei sulenkėsime, nei ištuštėsime.

  • Romuvietis:

   Tai nesulyginama.
   Tuomet kovojome prieš okupantų valdžia, tad ir nesankcionuoti renginiai, netgi kovos veiksmai būtų buvę teisėtais.
   O davbar – grupelė neatsakingų Lietuvos piliečių eina prieš savo valstybę! Nepaiso savo tėvynės įstatymų, juos pažeidinėja. To toleruoti tikrai negalima.
   tad josk čia “Sąjūdis”, ęia tik nusikalstamas savavaliautojų renginys.

   • Gyventojas:

    Pritariu, iki sąjūdžio čia toli. Panašiau į kaukaziečius, kurie negali nekariauti ir taikos metu.

   • Naujas:

    Prieš kokią savo valstybę? Argi sava valstybė laikytu normaliu dalyku tokio masto emigracijč, kuri faktiškai prilygsta privertinaim tautos iškeldinimui? Ar dabar Lietuva nepriklausoma todėl. lad yra parlamentas, vyriausybę, himnas, veliava? Bet juk LTSR taip pat turėjo valstybės atributus. Tai gal ir LTSR buvo nepriklausoma vastybė?

   • Valstybė ir valdžia

    Kiekviena Tauta turi teisę pati spręsti savo pačios likimą savo įkurtoje Valstybėje,

    Valstybės esminė paskirtis yra sudaryti sąlygas Valstybę sukūrusios Tautos kultūriniam ir ekonominiam suklestėjimui šioje Valstybėje,

    Tauta yra pagrindinis valdžios šaltinis.

    Valstybė yra amžini ją sukūrusios Tautos namai, o kiekviena valdžia yra laikina.

    Kai valdžia dirba blogai, Tauta ją pakeičia kaip suplyšusias kojines.

    Tai yra iš Tautos neatimama teisė.

    Mankurtizmas

    Lietuvis, kuris dėl savo menko išsilavinimo ar neteisingo auklėjimo nesugeba suvokti, koks yra skirtumas tarp Valstybės ir valdžios, yra tiesiog mažaraštis, kurį būtina išmokyti skirti “kas yra kas”, kol jis netapo išsigimusiu mankurtu ir Tautos priešu.

    Nes galutinai išsigimęs lietuvis, kuris keikia ir niekina Lietuvių Tautos sukurtą Valstybę, tampa betaučiu kosmopolitu-mankurtu ir aršiu Lietuvių Tautos priešu.

    Tai jau smirdanti ir pūvanti šiukšlė, kurią būtina kuo greičiau utilizuoti, kol jos skleidžiama puvėsių smarvė neužnuodijo visą Tautos organizmą.

    _________________

    Tautos jėga ne jos narių vienodume, o vienybėje siekiant pagrindinio tikslo – Tautos klestėjimo.

 16. Romuvietis:

  Gerai, visims labanakt 🙂
  Nieko nenorėjau įžeisti. Noriu tik paskatinti giliau mąstyti ir būti labiau atsakingais prieš savo Tėvynę.
  Nereikia susidėt su bet kuo. Būkit brandesniais ir išmintingesniais. Sėkmės visiems!

 17. Stepas:

  Netradicinės orientacijos romuvieti, įtartinai atkakliai peršantis savo nuomonę, eik miegot. Įstatymus laužantys buržuaziniai nacionalistai, o gal net fašistai tave ir taip mandagiai toleruoja, tarytum būtų ne kruvini pabaisos, o kokie avinėliai. Pasisakei, visi užsimaskavę pažeidėjai tave išgirdo, ir labanakt.

 18. Gyventojas:

  Bėda viena, kad dalis ėjusiųjų nebepamena PRIEŠ KĄ buvo kovojama 1990-aisiais, o kita dalis dar nebuvo gimę… Iš esmės 1990 03 11 reikšmė yra tik viena – išsivadavimas iš sovietinės-komunistinės Rusijos imperijos. Tačiau “eiseniečiai” b andro primityviai kurti baubus Vakaruose, gėjuose ir dar balažino kame, bet tik ne Maskvoje. Žoždiu visai susibalamutijusi ir pasimetusi kompanija.

  • Stepas:

   1990 03 11 reikšmė yra tik viena – atkurti sugriautą valstybę. Visa kita – tamstos fantazijos.

  • Getautas:

   TSRS bent jau deklaravo, kad yra valstybių sąjunga (tai atsispindi net pavadinime), o net aukščiausi ES vadai (Barosso) deklaruoja, kad ES yra imperija.

   • Gyventojas:

    ES irgi deklaruoja kad yra valstybių sąjunga. Ir žinokit vaikučiai, jei jum tėvai nepasakojo, kad TSRS deklaruojama buvo viena o daroma kita. Bandančiuas kovoti prieš santvarką papraščiausiai sušaudydavo ir traiškydavo tankais ir niekur nepabėgsi ir neišemigruosi. Tai ar yra ką lyginti?
    Gal pasibandykite, apsivokite, kad pasedėtumėte kalėjime tada susimąstysite. Tačiau ir tai gausiote civilizuotą kalėjimą nei kiek nepanašų į KGB. Tad vargšai esat, kad nesusivokiat ką lyginat.

    • Gyventojas:

     Ir beje jums rimtai ES panašiau į imperiją nei TSRS???????? :DDDD eik pasiskaityk isrtoriją ir sugėdink tėvus kad nieko nepasakoja. (gal stribai buvo?)

     • Getautas:

      Stalinas ištrėmė apie 200 tūkst. lietuvių. Iš liberastų valdomos Lietuvos jau pabėgo, ko gero, visas milijonas. Tarybiniais laikais ant prekių buvo rusiški ir lietuviški pavadinimai. Dabar net ant Lietuvoje pagamintų prekių – tik angliški pavadinimai. TSRS ir ES veiksmai skirtingi, bet esmė labai panaši, net šūkiai identiški, tik pavadinimai skiriasi. Pavyzdžiui TSRS ugdė tarybinį pilietį – komunizmo statytoją, ES kuriamas Europos pilietis, tik neaišku ko statytojas, greičiausiai – tik gerovės tarptautinių korporacijų savininkams kūrėjas. Rašote apie šaudymus ir tankus TSRS. Tai va pasaulis juda į priekį ir šiais laikais karas vyksta ne tankų pagalba, šių laikų ginklai – tai pinigai ir informacijos priemonės. Galbūt iš TSRS pusės spaudimas ir didesnis buvo, bet lietuvių tauta dar turėjo tvirtą stuburą, paveldėtą iš prieškario laikų, buvo mažiau kolaborantų. Dabar parsidavėlių žymiai daugiau. Beje, ir pirkėjų daugiau.

      • S:

       Yra ir dar vienas panašumas. TSRS-e buvo Tėvynės išdavikai stribai ir jau išugdyti tarybiniai piliečiai. Nauja imperija jau irgi išsiugdė tokius pačius stribukus ir tautos išdavikus, kaip “Amelija”, “romuvietis” ir “gyventojas”. Tai jau mankurtai ir europiniai piliečiai, kurie net nebesupranta, kad mūsų valdžia išdavė Tėvynę ir savo tautą, todėl padarytų bet ką, kad priverstų laikytis Tautą naikinančių išdavikų įsakymų. Kaip ir Suslovas, ar kompartijos vadai, šie veikėjai gi irgi yra “už Lietuvą”, tik “savaip”, čia ir panašumas.

      • Gyventojas:

       Gal paaiškinsi tą nesąmonę, Sibire nukankintiems mūsų tautiečiams???? Tikiuosi tamstai nepasiverstų liežuvis tą pasakyt.

       Visiškas bukumas ir nukvakimas lyginti – kai žmogų vidury nakties išveža į lagerį ir kai žmogus išvažiuoja savo noru normaliai gyventi ten kur jam pasiūlomi privalumai kurių čia negauna. Jei šiuolaikiniams emigrantams Londone būtų blogiau nei Lietuvoje, patikėkit, jie tikrai neišvyktų.

       Tuo tarpu Sibire žuvusieji būtų bet ką padarę gauti galimybę gyventi Lietuvoje kad ir tik bulves valgydami. Tad kaip jums ne gėda šitaip įžeidinėti Sibire kankintų, žuvusiųjų?????????

       • Getautas:

        Niekas tremtinių čia neįžeidinėja, savo minčių neprimeskit kitiems. O į Londoną žmonėsbėga todėl, kad Lietuvoje nekuriamos darbo vietos. TSRS laikais Lietuvoje buvo pristatyta daugybė gamyklų: Ignalinos AE, “Mažeikiu nafta”, “Akmenės cementas”, “Mąstis”, “Vilma”, “Tauras”, “Elfa”,… O ES ne tik kad nepastatė naujų gamyklų, bet dar ir tas pačias sunaikino. Tik siunčia mums čia savo piderastus. Jei ES būtų valstybių sąjunga, tai visiškai nesikištų į valstybių vidaus reikalus, o tik vykdytų užsienio politiką, reguliuotų santykius tarp valstybių ir ekonominius santykius.

 19. Gyventojas:

  Na tai tave ir paminėjau, aiškiai esi iš jaunosios kartos.

 20. Vilnietis:

  Nesuprantu, ar dauguma jūsų nesuprantate žodžio nacionalistas (tautininkas) esmės ar kaip čia yra, kad jį demonizuojate? Jaučiuosi lyg į delfi patekęs… Na, o apskritai net nesitikėjau, kad šiais metais bus dar daugiau žmonių, juk oficialiai kaip ir organizatorių nebuvo, svečių kaip supratau neatvyko, bet vistiek labai gražiai viskas gavosi, su švente visus!

 21. Alvydas:

  Tada buvome okupuoti raudonosios imperijos, o dabar esame žydrosios imperijos nelaisvėje ir dar prasiskoline iki paskutinio siūlo, su neigiama demografine statistika, reikalingas naujas sąjudis, už laisvą Lietuvą!

 22. h:

  tokie ,,gyventojai ir romuvieciai” yra tolerastai, kurie kaip apgailetini klounai blaskosi po arena ir juokina zmones , nesuprasdami, kad ju vieta visai ne cia, o padleckio ir ir Bielskio cirke.

  • Is viso:

   man smirda visi,kurie siulo komentuotojais pasidometi visokioms susikompromitavusioms teisetvarkos institucijoms. O gal tas ,atsiprasant,romuvietis ir dantu issivalyti neina,negaves kazkieno leidimo?Ir kokiu kvailiu internete nesutiksi!

 23. mielas :):

  Lietuva – lietuviams, o ne euro komisarams! Lietuviai – Lietuvai, bet tik NE: TVF, Rotary, Lions – LEO, General Electric – GE Hitachi Nuclear Energy, Chevron Corporation…

 24. Zenonas Langaitis:

  Ačiū Alkui už gerą reportažą iš šventinių eitynių. Štai kas yra tikra Lietuvos šventė. Patriotiškai nusiteikę lietuviai neša valstybės vėliavas ir skamba žodis LIETUVA. Taip iš visos širdies pagerbiama Valstybė ir jos pilietis. Dėkoju visiems gausiai pasiekusiems šventinį Vilnių iš toliau. Patriotiškas jaunimas gerai nuteikia ateičiai. Lietuvos tauta gyva ir moka švęst savo atgimimo datas ! Sėkmės ir iki kitų valstybės švenčių broliai ir sesės lietuviai.

 25. galetu:

  romuvieciai viesai paskelbti to apsisaukelio “Romuvietis” tikraji varda ir pavarde, jis cia teigia, kad net su kai kuriais neva gyvai bendraujantis, neva dalyvaujantis Romuvos veikloje. Juk turime labai nesena skaudzia patirti- i organizacijas budavo infiltruojami agentai, tyciniai iskreipantys, isduodantys veikla, tuo sukeldami kitu abejones del visos organizacijos veiklos, tikslu. Neveltui sakoma- saukstas mazuto visa statine medaus sugadina. Pazinokime priesa!

 26. Julius:

  eitynėse dalyvavo dalyvavo ir anties grupės lyderis Kaušpėda, 🙂

  • Stepas:

   Tikrai? Sunku patikėt, gi dar praeitais metais 03.11 jis su keliom šiukšliadėžės žvaigždėm bandė organizuot kontr renginius.

  • Zenonas:

   Ar tai jus stebina !? — Gal jauni esat ir nežinot. Lietuvos Persitvarkymo Sąjudžio (LPS) Kauno m. Iniciatyvinė grupė buvo įkurta A. Kaušpėdo iniciatyva 1988 metu birželio 10 dieną. Praėjus savaitei po vilniečių LPS starto. Ji įkurta Kauno Architektų namuose Vilniaus gatvėj, praktiškai Algirdo Kaušpėdo kabinete. Žinokit tikrus Lietuvos Patriotus ir nedarykit vaikiškų klaidų istorijos vertinimuos.

   • Stepas:

    Mielas Zenonai, romantines istorijos pamokas pasilikite savo anukam. Sąjūdžio priekyje taip pat buvo ir Petkevičius, Juozaitis, Paulauskas, Klumbys etc. Kur jie nuvažiavo paskui, mes žinom. Tad klausimas tas pats – ar tikrai kas matė Kaušpėdą, nes nusistebėjimo priežastį supras visi, kurie sugeba atsiminti pernai metų senumo įvykius.

 27. Reda:

  Lietuvių širdys puošiasi Laisve,Savigarba,Tiesos troškimu.Pagarba.

 28. iglina:

  ŠAUNUOLIAI ŠAUNUOLIAI.Visa širdimi buvau su jumis, ir vaikams rodžiau video..Kaip gera matyti tiek žmonių vardan tos…ŠAUNUOLIAI
  Labai gražu žiūrėt ir girdėt, kaip laikas nuo laiko per eiseną nuvilnija šūkiai. Puikiai susitvarkėt su provokatoriais..Nuostabu..
  O dar labiau šaunuoliai, kad Gražuliui pliurpt neleidot..Vaikinas nieko gero nenuveikęs , visada tik plakęsis prie kitų. Kunigų mašinas engdavo ir pačius kunigus išnaudodavo, Krikįčionių Demokratų partiją padėjo sunaikint, galų gale, nešventas ir Garliavos byloj..Ačiū, kad neleidot jam pliurpt..
  Ir dar – akivaizdžiai trūksta dainos..Kad ir trumpos, bet “kietos”, nes tos “joja” jau juokingos…

 29. Katė:

  Jau rašiau DELFYJE, bet ir čia dar pakartosiu mintį, kad Ispanija – ispanams, Rusija – rusams, Izaelis – žydams, Norvegija – norvegams, Vokietija – vokiečiams…. taigi ir Lietuva – lietuviams yra visiškai naturalu ir gražu, nes būtent jiems visiems sava tėvynė labiausiai ir rūpi . Visiškai nėra ko čia zuokuoti … Bet tikrai reikėtų sunerimti, jei pasirodytų šūkiai Lietuva – anglams, arba Lietuva – žydams, arba Lietuva – prancūzams, arba Lietuva – rusams ar dar… kokiems nors vietnamiečiam.
  O “Lietuva – visiems” – jau buvo. Visiems sovietikams. Kurie labai gyrė Palangą, bet rado joje vieną trūkumą – perdaug lietuvių. Ačiū Dievui ir VISIEMS lietuviams ( ir ne tik jiems) – šitos “malonės” atsikratėme.
  Todėl dabar labai keistai atrodo, kai žmonės, teigiantys savo lietuvišką tapatybę, imami niekinti dėl intelekto, plikos galvos ar barzdos, rūbų ar dar kokių kitokių, giliai išmąstytų požymių. Kaip gi tie, kurie pakliuvo po tankais, kurie visam gyvenimui liko sužaloti – ar jie gražiai buvo susišukavę?…
  Kas gali žmogui, kuris jaučiasi esąs lietuvis, drausti tautinę šventę švęsti garbingiausioje savo sostinės gatvėje?

  • tikras lietuvis:

   Va va – Ispanija ispanams.
   O dėl ko?
   Ogi todėl, kad Ispanijoje gyvena … ispanai.
   O Lietuvoje – lietuviai.
   Ir jokių kitokių tautų čia nėra, nebuvo ir būti negali.
   Nes kas nori būti ispanu, tas tevažiuoja į Ispaniją.

 30. Katė:

  Įdedu dar vieną – man labai patikusį – komentarą iš Delfi:

  JONĖ
  2013-03-12 11:39
  Esu tiek lietuvė savo širdyje, kiek tikras rusas savo širdyje yra rusas, tikras žydas yra žydas. Jei tas jausmas ir savivoka vadinasi nacionalizmu, -esu nacionalistė. Jei tai bogai, – taip, esu bloga, nors kas čia blogo -perfrazuojant vieną animacinio filmo herojų. Pasakykit žydui, kad Jeruzalė ne jo širdis, o visų krikščionių, visų arabų ir nėra ko dėl jos ,,rautis”, pasakykit rusui, kad Maskva- ne Rusijos širdis, o priklauso visiems: turguje arbūzais prekiaujančiam kaukaziečiui, statyboje dirbančiam tadžikui ir t.t., – geriausiu atveju gausit į snukį ir tai bus pelnyta. Ir žinot, kodėl? Todėl, kad jei fizinio išnaikinimo grėsmė kiltų Rusijai, ar tas kaukazietis palikęs savo arbūzus gintų Maskvą, o tadžikas? Jei kiltų ta pati grėsmė Jeruzalei, ar prie Raudų sienos susirinkusi marga turistų minia griebų ,,Uzi” , kad ją apgintų, ar skubėtų į savo Boingus išnešt kudašių, o garbė ginti Biblijinę žemę būtų ,,dovanota” Dovydo vaikams. Atsakykit kiekvienas sau ir tada visai kitaip perskaitysit ,,LIETUVa LIETUVIAMS , LIETUVIAI LIETUVAI”.

  DELFI Jums tiekia kokybišką nemokamą turinį. Jūs atsidėkotumėte mums, jei dalintumėtės šiuo tekstu siųsdami jo nuorodą, o ne kopijuodami tekstą. http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/nepaisydami-draudimo-nacionalistai-vis-tiek-prazygiavo-gedimino-prospektu.d?id=60877705#ixzz2NKgbb6Ha

  Apibarė mane 🙂 , bet kartu įdėjo nuorodą apžvalgos, kur daugiau nei 3 222 komentarai (sunkiai radau, gal ir kam kitiems bus įdomu)

  • Stepas:

   Skaityti Deflių reikia tam tikro psichologinio pasiruošimo. Turiu prisipažinti, aš nesugebu savyje atjungti daugelio pojūčių – nuostabos, pasibjaurėjimo, susierzinimo ir pan. O jų komentarų skiltis apskritai skirta diplomuotiem psichiatram,kurie online gali vykdytį savo pacientų stebėseną. Pavydžiu Jums dvasinės būsenos, esate pranašesnė už mane..

 31. sb:

  Šitas “ROMUVIETIS” yra profesionalus demagogas ir provokatorius. Esu Ramuvos judėjime daugiau 20 metų, buvau Jaunimo Rąmuvos pirmininkas. Pirmą kartą gyvenime išgirdau “romuvietį” varantį ant nacionalistų ir propaguojantį individualizmą. Pažįstu daugybę įvairaus amžiaus ramuviečių, tai yra tikri lietuvybės ir Lietuvos valstybės patriotai, tarptautiniu žodžiu vadinami nacionalistais.

  • Pritariu, Simai – čia akivaizdus provokatorius, bandantis suskaldyti Romuvą.

   Standartinė dar KGB labai plačiai naudota “aktyvaus poveikio” taktika.

   Mačiau tokių ne vieną ir sovietmečiu.

   O ir tu, manau, atsimeni tokių “trintukų”, kai buvo kuriama Jaunimo Ramuva…. 🙂

 32. Koncius:

  Dauguma dalyviu net nesupranta kokia proga vyko sitos eitynes. “patriotai” – nacistai! supisti fasiai karoce

 33. ...:

  Aš – žydas, bet didžiuojuosi, kad esu lietuvis (litvakas).

 34. ...:

  Aš – lenkas, bet didžiuojuosi, kad esu lietuvis.

 35. Marija:

  Kovo 11 mums visiems, sąmoningai mąstantiems ir gyvenantiems čia, svarbi data ir tos dienos Šventė. Apmaudu ir skaudu, kai valdžiukė to nesupranta ir diktuoja savas taisykles. Buvo graži diena, norėjosi tikros šventės, tad Katedros aikštė šalia Gedimino paminklo savaime buvo suprantama susibūrimo vieta.Ir ką teko pamatyt? Ogi aikštę, apsuptą policijos žiedo.Tiek policijos neteko matyt net per pirmuosius Sąjūdžio mitingus ( Vingio parke, Katedros aikštėje ir pan.).Baisu, juk jau 23 metai Nepriklausomybės. Dainavom daug, buvo susibūrusių įvairaus amžiaus žmonių, tik kažkokių išsišokėlių ar agresyviai bei dar baisiau (kaip loja oficiali žiniasklaida) nusiteikusių nemačiau.Einant Gedimino prospektu, tikrai nesijautė nei agresijos, nei priešiškumo kitiems.O ir skanduotės buvo tikrai neįžeidžios.Širdyje troškau vieno: kad nebūtų provokatorių, nes jų toli ieškot nereikia… Taikus buvo ėjimas iki pat Lukiškių aikštės.Tikrai šventiškai sugiedojom himną ir pabuvę kartu, tarp žmonių, kurie tikrai neabejingi Lietuvai, jos tikrosioms šventėms, išsiskirstėm. Tad kas nepatinka tai valdžiukei, kuri gyvena ir tarpsta mūsų, žmonių, dėka? Ar ne laikas labai atidžiai atlikt atranką tų visų nenaudėlių?

 36. 2013 m. Kovo 11 eisena Katedros aikštėje ir Gedimino prospektu – įvairūs video

  2013 m. Kovo 11-osios Patriotinės eitynės
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=icrVWMXnZnQ
  (Tautos balsas)

  (http://www.alkas.lt) Tautinės eitynės Kovo 11-ąją – eisena pajuda iš Katedros aikštės
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Mb-XkDBdgFU
  (http://www.alkas.lt)

  (http://www.alkas.lt) Tautinės eitynės Kovo 11-ąją – eisenos dalyviai sėkmingai įveikia visus Grafo Zuokulos Gedimino prospekte paspęstus spąstus ir daugybę kliūčių, palapines, aptvarus, užtvaras ir netgi krūvelę antifininkų su anarchistais bei paleckiukais
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rFYzissUesQ#
  (http://www.alkas.lt)

  (http://www.alkas.lt) Tautinės eitynės Kovo 11-ąją – Gedimino prospekte
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bG04GzV2Kko
  (http://www.alkas.lt)

  Tautinės eitynės Kovo 11-ąją – Lietuvos himno giedojimas Lukiškių aikštėje, pasibaigus eitynėms
  http://www.youtube.com/watch?v=kerAJq9JmBQ
  (http://www.alkas.lt)

  2013 m. kovo 11 patriotų eitynės Gedimino prospekte
  http://www.youtube.com/watch?v=fZYMX_VuoFs
  (studija Sarmatai)

  Kovo 11-osios eitynės Gedimino prospektu
  http://www.youtube.com/watch?v=BA6PBQIeNOk
  (BalsasTV)

  Vilniuje įvyko Kovo 11-osios eitynės
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Q4cjBxvZmEc
  (Alfa Vaizdas)

  Nors leidimas neduotas, eitynės įvyko
  http://www.youtube.com/watch?v=0HT1URaybuQ
  (Karštas komentaras)

  2013 Kovo 11-osios eitynės
  http://www.youtube.com/watch?v=mSQjphxln84
  (mindiniss)

  ***************************************************************

  2013 m. Kovo 11-osios Patriotinių eitynių nuotraukos.

  Fotografas – Artūras Čiras
  http://www.kovo11eitynes.lt/lt/2013/nuotraukos-2013

  ***************************************************************

  Antifininkai, paleckiukai ir kiti provokatoriai bei šiaip durneliai:

  Kovo 11 eitynės, 2013. Vilnius – žmonės renkasi į Katedros aikštę, policijos pajėgų “auginimas”, girto Kunigaikščio Vildaugo (Stasio Urniežiaus) “supakavimas”, eitynės pajuda link Gedimino prospekto, dainos ir skanduotė “Lietuva, Lietuva” Lukiškių aikštėje, Romualdo Ozolo kalba, Himno giedojimas
  http://www.youtube.com/watch?v=Z3VGJ36XCWA
  (Rovore f-rovore-vilnius)

  2013 kovo 11 eisena, Vilnius – policijos veikla: provokatoriaus sulaikymas. antifininkai, paleckiukai, policijos sirenos, raitoji policija…
  http://www.youtube.com/watch?v=SaC-fL9elOM
  (Labanoro giria)

  15min.lt – Kovo 11-osios eisenos dalyvius Katedros aikštėje pasitiko ANTIFA aktyvistai
  http://www.youtube.com/watch?v=HyTrSe073Es
  (portalas15min)

  15min.lt – jaunimo grupelė eisenos dalyvius pasitiko šūkiu LIETUVA VISIEMS!
  http://www.youtube.com/watch?v=ECPO6Rf7jNs
  (portalas15min)

  ***************************************************************

  Konferencija prieš eitynes (veda Gediminas Jakavonis)

  Dar karta apie Kovo 11 patriotų eitynes.
  http://www.youtube.com/watch?v=70EuI9TV6uw
  (suzalgiriu)

  Paskelbta 2013 Saus. 28

  Kovo 11 — Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės dieną kaip ir kasmet tautiškai nusiteikęs jaunimas vėl surengs jau tradicinėmis tapusias Kovo 11-osios eitynes.

  Nuo 2009 m. iki tol savaimines Kovo 11-osios eitynes rengti ėmė trys patriotinės organizacijos: Lietuvių Tautinis Centras (LTC), Lietuvių Tautinio Jaunimo Sąjunga (LTJS) ir neformali organizacija Nacionalinis Frontas.

  Vilniaus m. savivaldybė nutarė uždrausti patriotines Kovo 11-osios eitynes. Oficialiai jie siūlo Lietuvos patriotams žygiuoti Upės gatve. Sugalvotas ir motyvas: esą Gedimino prospekte kovo 11-ąją vyks valstybinės reikšmės renginiai, organizuojami savivaldybės, o pagal įstatymą jiems yra teikiama pirmenybė.

  Apie tai prie ŽALGIRIO NACIONALINIO PASIPRIEŠINIMO JUDĖJIMO apskritojo stalo diskutavo Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras Zigmas Vaišvila, Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras Egidijus Bičkauskas, Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras Bronislovas Genzelis, Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos pirmininkas Julius Panka.

  Diskusiją vedė žalgirietis Gediminas JAKAVONIS.

  _________________
  Tautos jėga ne jos narių vienodume, o vienybėje siekiant pagrindinio tikslo – Tautos klestėjimo.

 37. Žaltys:

  Bandykim pažvelgti į tas eitynes kitu žvilgsniu. Kiekvienas be abejo turėjo tam tikrą motyvaciją, kažką stengėsi parodyti, įrodyti. Bet tai nereiškia kad iš šalies žiūrint viskas taip ir atrodo. Pateiksiu tamstų dėmesiui du faktus: eisenoje buvo sulaikytas neblaivus save kunigaikščiu Vilgaudu tituluojantis degradas Urniežius. Buvęs patrijotinių jaunimo organizacijų lyderis, sąjūdietis. Dar matėsi “Lietuva lietuviams” šūkio mylėtojas Mindaugas Murza-Gervaldas, kuris šiuo metu yra ištekėjęs už rusaitės Zlatos Rapovos ir vienas pats augina internacionalinį įpėdinį. (Rusaitės iš tiesų visada stengdavosi rasti vyrus “Pribaltikoje, kurios sostinė Ryga). Eisenoje buvo ir signataras, kuris mėgo svaidyti stiklines politinių debatų tiesioginėje transliacijoje. Be abejo ten dalyvavo ir Mergaitės gelbėtojai, apie juos dar išgirsim daug naujienų. Ten dalyvavo ir mokslininko Tado Kavoliaus linčo teismą surengusios organizacijos skustagalviai. Svietelis labai margas, kaip matome. O kas visus mano išvardintus vienija? Kuris iš mano paminėtų “egzempliorių” galėtų pasigirti mokąs dar vieną lietuvišką dainą išskyrus “Ant kalno mūrai” (kuri iš tiesų yra lenkų daina)? Gal visus mus vienija mūsų genuose esantis rusiškas keiksmažodis? Noras kam nors duoti “į snukį”? BET… Joks belgas arba ispanas ar britas nesidomės kad eisena kilo dėl Zuoko bajerių. Buvo paskelbta kad tai nacionalistų eisena ir niekam pasaulyje neįdomu niekas daugiau išskyrus dalyvių skaičių ir simbolius. Iš šalies TAI atrodė “didžiulė nacionalistų minia” ir mes neturėsim jokios galimybės kam nors įrodyti ką nors kita. Atvykęs “žydelis”, paerzino mus ir mes padarėm TAI ko jam iš mūsų reikėjo. Dabar linkiu visiems imtis realios savo idealus įkūnijančios veiklos. Pradėkit nuo “kunigaikščio” Urniežiaus išblaivinimo.

  • kitoks:

   Cia ir visa esmė kolega: pačiam labai svarbu, ką apie lietuvius pagalvos prancūzai, belgai, žydai, o eisenos organizatoriams ir dalyviams tai mažiausiai rūpėjo. Jie ėjo, nes jautė, kad to dabar reikia lietuvių tautai. Kam reikėjo? Pasitikėjimui atgauti. Taip pat, atrodo, esat nepatenkintas, kad eisenos dalyvių tarpe nepajutote aštrių antirusiškų nuotaikų? Jei taip, galėčiau paklausti: o kodėl jų turėtų būti? Kodėl mes turėtumėm būti pabrėžtinai antirusiški?

  • Stepas:

   Mielas Žaltė (žemaitiška:) Dabar pažiūrėkime tamstos šventomis akimis kad ir į oficialiai per TėVė transliuotą oficialiausia renginį, kuriame dalyvavo… o, brolau! Pradėkime nuo Gedvilo… ir t.t..
   Signatarui galima daryti net du priekaištus – didelį, kad apskritai dalyvavo debatuose su šiukšlėmis, didesnį – kad nepataikė… Į likusį sąrašą nesigilinsiu, tingiu, nes matosi, sunkiai gaudotės gaunamoje informacijoje. Kad ir “Ten dalyvavo ir mokslininko Tado Kavoliaus linčo teismą surengusios organizacijos skustagalviai.“ Ką, gerbiamasai, turite omeny? Tuos penkis antifadugnes šalikelėj? Paprastai jų skustagalviais nevadina, jų, vadinkim, organizacija stiprina pozicijas LSDP, kurios vardu neseniai pareiškė protestą. Na, matau ponui reikia atsipainiot.

 38. Marija:

  Žalčiui :
  Jūsų mintys – tamsios ir beviltiškai liūdnos.Savo postringavimais esat panašus į priekabų ir pretenzingą asmenį, kuris neaišku,kokiomis spalvomis nudažytas. Tokie paprastai būna užsislaptinę provokatoriai… Teko jų nemažai sutikt, deja. Kodėl ieškot ,,sliekų”, kur jų beveik nėra? Vadino nacionalistais, buvo sulaikytas girtas Urniežius ir pan. Na ir kas kad pavadino nacionalistais? O ir kas pavadino taip? Parsidavusi kažkam rašliavinė žiniasklaida? Ir tegu, nuo to nei šilta, nei šalta…Šventėm Kovo 11, ir tiek. Buvo žmonių šventė, o toji bijanti atvirumo valdžia, kaip buvo svetima, taip ir liko tokia pati. Tad nereikia ilgų filosofiškai painių ir priekabiai smulkmeniškų aiškinimų. Esam, buvom ir būsim šioje žemėje, mes, lietuviai.Tik nereikia drebint kinkų ir stengtis visiems įtikt.Būkim visada savimi neveidmainiaudami, būkim paprasčiausiai žmogiškai išdidūs.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: