Lenkų radikalai užsimojo vaikus iki 14 metų priverstinai pamokyti religijos (39)

Jaroslavas Narkevičius

Jaroslavas Narkevičius

Kovo 4 d. radikaliosios Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) Seimo frakcijos atstovas Jaroslavas Narkevičius Seime įregistravo Šveitimo įstatymo pataisas, kuriomis siūlo mokyklose įvesti privalomas tikybos pamokas. Šiomis pataisomis iš tėvų būtų atimta teisė rinktis ar savo vaiką leisti į etikos, ar tikybos pamokas. Tik sulaukę 14 metų moksleiviai patys turėtų teisę rinktis tarp etikos ir tikybos.

Šiuo metu galiojantis įstatymas leidžia rinktis arba tikybos, arba etikos pamokas. Iki 14 metų renkasi vaikų tėvai, o sulaukę 14 metų apsisprendžia patys mokiniai.

Įstatymo projekto aiškinamojo rašto dalyje „Projekto rengimą paskatinusios priežastys, pirminiai jo siūlytojai ir asmenys, dalyvavę rengiant ar tobulinant projektą“ pateikiami nerišlūs ir neargumentuoti bendri samprotavimai esą:

„Dabar galiojančiame įstatyme yra numatyta pasirinkimo teisė tarp tikybos ir etikos, o tai sudaro prielaidą skirtingam šių dalykų pasirinkimui (t.y. vienais metais renkantis tikybos, kitais – etikos pamokas) ir neužtikrina galimybių mokiniui susipažinti su tomis dvasinėmis vertybėmis, kurias teigia religija ir kurių rekia [matyt norėta parašyti reikia – Alkas.lt pastaba]  bręstančiai asmenybei“.

Taip pat teigiama, kad „mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) apsisprendimą tikėjimo atžvilgiu dažniau lemia asmeniniai motyvai ir išoriniai veiksniai, negu mokyklinės programos ar mokytojo poveikis“. Ir vadovaujantis šiais nerišliais argumentais prieinama išvados, kad „atsižvelgiant į tai, tikslinga būtų įvesti privalomą tikybos dėstymą [matyt norėta pasakyti – mokymą, o ne dėstymą, nes kalbama ne apie aukštąsias mokyklas ir dėstytojus, o apie bendrojo lavinimo mokyklas ir mokytojus – Alkas.lt pastaba] mokyklose“.

„Šis lenkų radikalų Švietimo įstatymo pataisų siūlymas vertintinas kaip taktinis žingsnis, siekiant konservatyvią katalikišką Lietuvos visuomenės dalį netiesiogiai padaryti LLRA šalininkais bent vienu klausimu, tuo pačiu ją supriešinant su pasaulietiškų pažiūrų visuomene ir taip gal būt nukreipiant dėmesį nuo tikrųjų LLRA darbų ir siekių visokeriopai formuoti ir stiprinti separatistinį lenkų anklavą Pietryčių Lietuvoje“, – taip LLRA atstovų seime veiksmus įvertino  Alkas.lt portalo apžvalgininkas ir redaktorius Jonas Vaiškūnas.

Kategorijos: Kultūra, Lietuvoje, Naujienos, Politika ir ekonomika, Religija, Švietimas, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , .

39 komentarai

 1. Giedrius:

  Tikyba tai yra tikrai svarbu,
  tikėjimas, tikėjimo reikalai nuo Tibeto iki Grenladijos
  gyvi savąja žmogiškojo dvasingumo poreikio,
  dieviškosios išraiškos galių ir asmens valios
  PASIRINKIMAS.
  Tinkamai pasirinkti, santykį su savojo dvasingumo prigimtim,
  jaunam žmogui atrasti ir pažinti tikrai nėra lengva. Gausi plūstančių
  ant jo “tikybos mokymų”, krypčių bei srovių gausa paskutiniuoju metu
  ypač (na, keletą šimtmečių tik, dėkui Dievams kad dar ne tūkstantmečių)
  tai iš vieno užkampio (Romos Vatikano), tai iš kitos pašalės (Mekos),
  tai iš primirštamo ir atgyjančio kaimynuose (Konstantinopolio-Stambulo)
  ir iš visur kitur, IŠ SVETUR, laikas nuo laiko…. bangomis plūsta ir plūsta.

  Tą energiją reikia įdarbinti.
  Kaip? Pirmiausia įkūrus prigimtinių tikybų mokymo centrus Europos Sąjungos šalyse;
  šiam klausimui visų skirtingų tautybių, net kaimyniškųjų Baltarusijos bei Rusijos švietimo
  sistemų darbuotojai galėtų paremti NAUJĄJĄ TVARKĄ: jaunosios kartos auklėjimo
  protėvių tikybos, papročių ir mitų šviesoje.
  1863 m. sukilimas labai raiškiai visų jame dalyvavusių Tautų dvasinę išraišką atskleidė:
  kova, ryžtu, TIKĖJIMU ir meno raiška. Žr.
  http://www.ldm.lt/TDM/Sukilimai_virt.htm
  Vilniu
  Neries ir Vilnio
  SANTAKA
  (Arsenalo 3a).
  Skleisk ir palaikyk šį pvz.
  TIKYBŲ LYGIAVERTIŠKUMO PASAULINĮ MOKYMĄ
  – Lietuva tai galės pati, – NUO LIEPOS 1 d.
  pritaikyti visuotinai, – tkybų bendrumos ir lygiavos TVARKA.
  “Jokia tikyba už jokią kitą – Europos sąjungos riboje – nei išaukštinta, nei nužeminta nebus.”

 2. abdula:

  Mano vaikai kito tikėjimo,katalikybės pamokos jiems nelabai tiktų…

 3. Zalieska:

  Na, Vilmantai, ar nesakiau baigt su savo pagonybe, daba lenkai iš naujo krikštis Lietuvą.Geriau jau negrižk iš Babilionių piliakalnio parlies šalt vanden.

 4. Vilmantas Rutkauskas:

  Pasirenkant žmoną, labai svarbu išžvalgyti uošvius – ar jie nuo Baltų tikėjimo, ar Romos. Nes gali kilt rimtų nesusipratimų: paliksi vaiką “padabot” uošvei, žiūrėk, atsiimdamas AB stulbsi – ant kaklo rasi uždėtą ne”kaltą” kryželį !

 5. Ženklas:

  Palaikau sprendimą įvesti privalomą religijos mokymą mokyklose. Reikia uždrausti kruvinos, mirties kultą propaguojančios (katekizmas-gyvename tam kad garbintume J. K. ir po mirties nueitume į dangų) – tikskas numirti, o jau va tada tai pagyvensim…kryžininkų religijos propagandą ir tautos vaikus mokyti senosios prigimtinės religijos tiesų.

 6. Zalieska:

  Taip,tikslus Jono įvertinimas.Šie išgamos nenurims.Bet gal kas žinot kokių antibiotikų mūsų valdžiažmogiams reik.

 7. S:

  Naujieji mūsų laikų kryžiuočiai…

 8. Kažin:

  Gerai, bet tas pamokymas privalo vykti lietuvių kalba, nes Lietuvos Dievas kitomis kalbomis nesupranta. Taigi Dievo garbinimas ne lietuvių kalba būtų ne Lietuvos Dievo garbinimas, o pinigai religijos pamokymui būtų išleisti, tai iš Lietuvos biudžiato. Tad iš nelietuviškai Lietuvos Dievo garbinimo gautųsi ne jo garbinimas, o rūstinimas.
  Štai į kokią Dievo nemalonę nori Lietuvą įklampinti tie lenkų rudikalai siūlomomis įstatymų pataisomis.
  Butkevičiui belieka tik rankomis skėsčioti, užuot jiems pasakius, kad tie pamokymai lenkų mokyklose vyks tik lietuviškai.

 9. Amelija:

  Labai geras siūlymas. Kaip sakė Nepriklausomos Lietuvos generolas Žukauskas, “žmogus be tikėjimo ir be karo mokslo yra kiaulė”. Cituoju lietuviškai, nes generolas buvo aukštaitis, ir jo pasisakymas buvo dar žiauresnis (“kiaula”)…
  Lenkų rinkimų akcija, nepaisant jos keistų išsišokimų dėl pavardžių ar gatvių pavadinimų rašymo vietos kalba, yra vienintelė Lietuvoje jėga, neįsivėlusi į korupciją, ištikima doriniam ugdymui, pripažįstanti mūsų valstybės didingumą, kai tuo tarpu daugelis lietuvių linkę tapatintis su vyžota ir gūdžias giesmes traukiančia tauta. V. Tomaševskis yra garbingesnis už daugelį tariamų patriotų, gyvenančių išgalvotos Lietuvos vizijose, skiedžiančių apie tautos išskirtinumą ir pan. Esame LDK palikuonys, vienos valstybės vaikai, ir reikia baigti vaikiškus a la kraševskių žaidimus pasakomis. Jei ne tikėjimas Jėzumi Kristumi, nebūtų ir dabartinės nepriklausomos Lietuvos. Ar jums, sovietų globojami pagoniukai, priminti A. Svarinską, S. Tamkevičių, N. Sadūnaitę, P. Plumpą, a. a. V. Jaugelį, J. Zdebskį ir tūkstančių katalikų parašus po peticijomis TSKP CK vadovams, pasaulio galingiesiems, Žmogaus teisių organizacijoms? Po kokiu kopūsto lapu tuo metu bezdėjo Trinkūnas, Vaiškūnas ir kiti “kūnai”? Dabar jūs drąsūs, galingi, nes Lietuvoje klesti ta jūsų nekenčiama demokratija… Kur buvote, kai Vilniuje teisė Sergiejų Kovaliovą? Kur buvote Kalantinių pavasarį? Šituos klausimus aš užduodu ne iš pykčio, o todėl, kad BUVAU TENAI. Atleiskit, skiedaliai, buvau… Ir nors man nepatinka kai kurie LRA pasisakymai, kietai lieku Tėvynės, Apvaizdos ir santarvės pozicijoje.

  • G pavardės nesakysiu:

   jei ne “vyžota ir gūdžias giesmes traukiančia tauta“ – plėštum dabar su Tomaševskiu „Jeszcze Polska nie zginęła“. Bet čia ne „kiaulam“ suprast, nes baigti aukšti mokslai kartais neduoda nei žinių, nei mąstymo dovanos. Ką veikė Trinkūnas – kaip ir žinom, o ponios bandymas save pateikti disidente ir neprisistatyti tikruoju vardu… Aš manau, kad jeigu tamsta ir buvai kai teisė Kovaliovą – tai nebent teismo sekretore, nes jėzuitiški polinkiai akivaizdūs.

  • Naujas:

   Ne, ponia “Amelija”, mes nesame LDK palikuonys, o LDK yra senosios baltų kultūros atšvaitas ir likutis, nuoskala. Senoji Lietuva 200 metų priešinosi neva krikščioniškai Europai (krikščioniškai formaliai, bet ne faktiškai – Bažnyčia, deginusi savo priešininkus ant laužų, neturi jokio pagrindo pretenduoti į Kristaus mokymo atstovavimą – jį kaip tik geriau atstovavo baltai, kuriuos neva “krikščioniškoji” Bažnyčia barbariškai naikino). Jėgos buvo nelygios. Nukraujavusi Lietuva buvo priversta priimti “krikščioniškos” Europos pateiktas žaidimo taisykles. Taigi, Lietuva tapo katalikiška tam, kad išliktų. Fizinė, o ne dvasinė “krikščioniškosios” Europos galia buvo nepalyginamai didesnė. Taip likimo ratas pasisuko. Bet dabar jis sukasi į kitą pusę, ponia, Amelija. Tie, kuriuos “krikščioniškoji” Bažnyčia tarėsi amžiams sunaikinusi, mūsų akyse atgimsta. Ir dar, ponia, nedrįskit savintis kunigo J. Zdebskio, jis jums (inkvizitoriškosios Bažnyčios atstovei) nepriklauso. Amžininkai liudija, kad senoji baltiškoji Lietuva J. Zdebskiui buvo labai brangi – jis lankydavo pilikalnius, jautė iš jų sklindančią galią, tikėjo senosios Lietuvos atgimimu.

   • Lamatas:

    Beje , uoliausi katalikybės “nešėjai ” kalaviju, kryžiuočiai , išgalabije tūkstančių tūkstančius nekaltų žmanių , vos ne pirmieji nuo tos katalikybės ir atsisakė. Numetė vienuoliškas skrandas , spjiovė į katalikų tikėjimą, ir tapo protestantais .

 10. Sėlis:

  Na taip, vėl ta pati giesmelė, kad lenkai neša kultūrą atsilikusiems ir tamsiems litvinams. Bet juk tie patys Vilniaus liankai ne ką kultūringesni. Skiedalai, jog tomaševskininkai neįsivėlę į jokį korupcijos skandalą. Tiesa, skandalo nebuvo, nes jų darbelių papirktoji purvasklaida neviešino. Pasidomėk, kokius LLRA darbelius aprašė gerb. R. Maceikianecas. Kažkodėl to LLRA nesugebėjo paneigti, o tik svaidosi tuo banaliu šūkiu: “mes sąžininga partija”. Tai įrodykit.

 11. Lamatas:

  Nėra ko stebėtis – smauglio taktika. Senesni reikalavimai jau kaip ir patenkinti , pats laikas kelti naujus . Ir taip būs kol Lietuva visiškai neuždus ir nebus praryta Lenkijos . Norint išlikti būtina nusimeti šį smauglį, bet panašu kad Lietuvos galingieji daugiau primena smauglio užchipnotizuotą triušį.

 12. tampax'as:

  ir gerai, kad mokys. Nenori – priversim gerų dalykų išmokti…O pagonys ir baltai tegul eina savo netikėjimo keliu

 13. Artūras Gotautas:

  Šiai dienai nėra nei vienoje Lietuvos mokymo įstaigoje dėstoma tikyba,dėstoma katechetika (katechètika [gr. katēchētikē (technē) — mokymo (menas)], teologijos dalis, kuri rūpinasi tikėjimo pagrindų mokymo metodika.).
  Pagal ŠMM per tikybos pamokas turi būti dėstoma viso Pasaulio tikybos,bet kažkodėl apsiribojimą katechetika.
  Apsilankius ŠMM 2011m. ir pateikus pastebėjimus/pasiūlymus/prašymus labai pasimetė ŠMM tarnautojai,dėl visų Pasaulio tikybų dėstymo,tad atsakymą gavom,kad nuo 2014m. tikybos pamokų nebus dėstoma,bus katechetikos pamokos ir (katech) etikos pamokos,nes neturi parengtų mokytojų išmanančių Pasaulio tikybų pagrindus..
  Tad šis Jaroslavas Narkevičius nieko naujo dirvoje nepasėjo,tik dėmesio trūksta matyt jam 🙂

 14. Gintautė:

  Reikia atkrykštyti Lietuvą ir atsisakyti lenkų primestos kalbos ir lenkų primestos religijos 🙂

 15. Kažin:

  Juk svarbiausias Lenkijos rudikalų siūlomoje įstatymo pataisoje dėl religijos pamokymų yra numatyti, kad jie visose mokyklos Lietuvoje būtų lietuvių kalba.
  Šį svarbiausią dalyką visi praleidžiate, taigi tiek ir terūpi jums ta Lietuva. O valstybiniu mastu, kad tie pamokymai vyktų lietuvių kalba Lietuvai yra svarbiausia, nes akivaizdu, kad demokratinėje šalyje religijos pamokymai galės būti vedami visoms religijoms, tarp jų ir pagoniškosioms.

   • Kažin:

    Greičiau pats – kaip Pilypas iš kanapių …

    • Lamatas:

     Kad lenkas mokytusi lenkų vieros lietuviškai ? Čia ką sukūrei nają anekdotą? Greičiau jie privers lietuvius mokytis lenkų kalba. Nes gi jų dievas lietuviškai nesupranta.

     • Kažin:

      Kad pats lenkiškai “giedi”, tai nereiškia, kad kiti lietuviai tokiais Linkevičiaus tipo linkčiotojais yra.
      Lietuviai tokiems “giedoriams” užtraukia: “Vergams palikim vergo naštą juodą…”.
      O kas gi čia yra anekdotiško tokiu atveju, kai Lenkija siūlo mokyti “vieros” mokyklose, Lietuvai atsakyti, kad tik su sąlyga, jeigu jos mokymas mokyklose vyktų lietuvių kalba. Juk mokymo kalba mokyklose yra Lietuvos galioje. Taigi toks atsakymas ne anekdotas, o gryniausias diplomatiškas atrėžimas, netgi užgrožiant kitai pusei per snapą…
      Apskritai, Lietuva Lenkijai visais laikais panašiais atvejai ir dabar gali drąsiai sakyti – papūskite į uodegą…

 16. Cirkas isvaziavo,klaunai pasiliko:

  Melskites nusidejeliai,o tai Tomasevskis jums…

 17. Naujas:

  Viską galima panaudoti geram, nereiktų konfrontacijos religiniu pagrindu. Ir Kristų savo gyvenimo šviesa laikantys laikantys ir senojo tikėjimo keliu einantys, žengs teisingu keliu, jei vadovausis savo sąžinės priesakais.

 18. naujas:

  Labai klysta tie komentatoriai, kurie prisidengdami Katalikų Bažnyčios autoritetu ir mokymu, tyčiojasi iš tautiškumo. Deja, Bažnyčioje tokių būta visais laikais. Kaip tik Lietuvos atveju Bažnyčia tam tikrais istorijos tarpsniais buvo aktyviai bandoma pasinaudoti polonizacijai vykdyti. Bet tai neturi nieko bendro su Bažnyčia kaip idealu. Užtat man visada autoritetais buvo tokie žmonės kaip kunigas J. Zdebskis, matę prasmę mūsų baltiškame palikimme ir nekonfrontavę su juo. Tokių katalikų yra daug. Tokiu ir aš pats save laikau. Labai gaila, kad kai kurie aktyviai savo katalikiškumą demonstruojantys, nesuvokia, kad yra tapę griaunančiųjų jėgų įrankiais. Apgailėtina, kad katalikybę jie suvokia taip siaurai, nesuvokdami dieviškumo raiskos galimybių įvairovės.

 19. Artūras:

  Kodėl po žodžiu “tikyba” visad automatiškai suprantama “katalikybė”?
  Pavyzdžiui, pas mus mokykloje per tikybos pamokas mokytojas supažindindavo su šintoizmu, budizmu, induizmu ir tt. Pasakodavo, atnešdavo knygų apie jogą ir pan. Būdavo labai įdomu.
  Ir mokiniai daug labiau susidomėję klausydavo, nei apie nusibodusią katalikybę.
  Palyginimui: kai mokytojas pasakojo apie katalikybę, pamokoje buvo apie 30% klasės mokinių, ir tie patys kortom lošė ir nesiklausė, o kai pasakojo apie induizmą, buvo pilna klasė ir visi išsižioję klausė, nes buvo žiauriai įdomu 🙂

 20. Artūras Gotautas:

  Papildoma nuoroda į “šventą prokuroro dėžutę”,kodėl tokie įrodymai yra nutylimi mokyklose?
  ( http://www.tumblr.com/tagged/vampire%20hunting%20kit )
  Šiurpoki įrankiai,šventovėse (muziejuose) jų yra aibės…
  Manau,neprošal moksleiviams “katechetikos – tikybos” pamokos tokioje šventovėje (muziejuje)…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: