G. Songaila. Dar šis tas apie kiaules bažnyčioje ir apie ministro eleganciją (32)

Gintaras Songaila | Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotr.

Gintaras Songaila | Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotr.

Regis, jau atėjo laikai, kai už mus, tarsi už nesuganytas kiaules bažnyčioje nuolat atsiprašinės lenkiškos elegancijos siekiantys bendraveisliai. Štai ir ponas L. Linkevičius, naujai iškeptas užsienio reikalų ministras, turėjęs atstovauti Lietuvą, savo istorinio vizito Lenkijoje metu prisiminė nelaimingą 2010m. balandžio 8-tą dieną, kai neraliuotas Lietuvos Seimas, atvykus velioniui Lenkijos prezidentui, „nesugebėjo”  įteisinti lenkiškos rašybos. Susigėdęs ministras negerai pasijuto, kad lenkai gali pagalvoti, jog jis atstovauja ne valstybę, o tvartą, todėl tuoj pat už tą mūsų ribotumą ir nemandagumą atsiprašė. Kaip mūsų ūkio atstovui tai buvo labai elegantiškas, todėl nebūdingas žingsnis, kuris maloniai nustebino lietuvių piemenis Lenkijoje. Tikraisiais žmonėmis siekiantys tapti lietuviai jau turės šiokį tokį pavyzdį, kaip reikia elgtis.

Iš karto apsidraudžiu, kad metaforą apie valstybiniuose reikaluose netinkamai besielgiančią kiaulę panaudojau, gink Dieve, ne tam, kad kaip nors įžeisčiau kurią nors, net ir Lietuvos, valstybę, jos institucijas, pareigūnus ar netgi kiaules. Kiaulė yra gana protingas gyvūnas, beje, panašus į žmogų. Ji nekalta, kad turi santykiškai mažesnes akis, kad ne viską žino, ne visada jaučia ir supranta, kaip derėtų elgtis (ypač, jei kalbame apie tokią vietą, kaip lenkiškoji bažnyčia).

O ir valstybės reikalai kiekvienam politikui turėtų būti kaip bažnyčia. Kas to nesupranta? Nebent tai būtų vargšės kiaulės, kurios savęs net ir veidrodyje nemoka atpažinti. Kiaulėms nerūpi, kur ir ant ko jos lipa. Jos neatskiria, kur yra altorius, o kur …

Kadangi jaučiuosi kalčiausias dėl incidento, už kurį šviesiajam ministrui teko atsiprašyti Varšuvoje, ir šiame mūsų ūkyje taip pat nenoriu likti kiaule, tai prasikrapštęs gal kiek apsiblaususias akis bei nutaisęs kuo protingesnį … veidą, skubu pasiteisinti. Kiaulės gi nemoka ne tik atsiprašyti, bet ir teisintis. Jos nesijaučia kaltos. Kartu iš anksto visų atsiprašau, jei dėl savo gal šiek tiek ir natūralaus ribotumo ką nors pamiršau, ar netiksliai atsimenu.

Kokia kiaulė tokiu metu pakvietė garbųjį svečią į Lietuvą?

Kas pakvietė, man nežinoma, apie tai nieko nebuvo skelbta (nebent aš ir vėl ką nors ne taip atsimenu, bet patikėkite, matydamas ministro pavyzdį, aš labai stengiuosi). Kitų šalių prezidentus į Lietuvą paprastai kviečia mūsų prezidentės … oi, ir vėl ne taip išsireiškiau. Greičiausiai jis pats to labai norėjo. Argi Jos Ekscelencija galėjo velioniui Lietuvos draugui paprieštarauti? Tai nebuvo planuotas vizitas. Apie jį buvo sužinota tik balandžio 7d. Taigi, pats vizitas buvo priderintas prie rytojaus dieną numatytos kovos už teisingą rašybą (juk J.Basanavičius ir J.Jablonskis mus nuvedė neteisingu keliu). Akivaizdu, kad įvykių scenarijus buvo surašytas ne Vilniuje, arba ne tik Vilniuje.

Aš manau, kad kas nors, ne visiškai susigaudantis savo aplinkoje, svečiui pranešė, kad Seimas (Lietuvos, ne Lenkijos) pagaliau patvirtins lenkišką rašybą. Gal kas nors manė, kad Lenkijos prezidento atvykimas paskatins Seimo narius teisingai balsuoti. Lenkijoje dar vis yra manančių, kad ir lietuviams yra nesvetimas gėdos jausmas. O galbūt garbusis svečias tiesiog norėjo sudalyvauti labai svarbaus Lenkijai įstatymo patvirtinimo šventėje ir pasakyti čia kalbą. Kadangi švęsti dar buvo per anksti, Seimo frakcijų rytiniuose posėdžiuose buvo svarstomas net baisesnis, galimai dar labiau įžeidžiantis žingsnis – Lenkijos prezidento atvykimo proga klausimo svarstymą atidėti.

Sąžiningai prisipažįstu ir iš anksto atsiprašau, kad aš dar nevisiškai perprantu mūsų pietinių kaimynų diplomatinio protokolo Lietuvoje vingrybių. Ypač dabar, kai šios valstybės aukštieji pareigūnai į Lietuvą neoficialiai atvykdavo net ir po to, kai paskelbdavo, jog niekada čia nė kojos nekels, jeigu nebus patvirtinta teisinga rašyba. Su kuo jie čia susitinka girdėjau (tikrai ne su mūsų valstybės atsakingais veikėjais), bet kodėl jie tą daro ir ką tuomet jie čia veikia, ne visuomet suprantu. Tik tiek žinau, kad nepaisant visko, šie svečiai čia visuomet laukiami. Jie čia net ir nebesijaučia svečiais. Pagaliau, argi turi galioti kokie nors protokolai mus mylintiems draugams?

Ką tie kiaulės tam Seime tuo metu sau galvojo?

Tą dieną Seimo darbotvarkėje buvo numatyta pateikti A. Kubiliaus vyriausybės parengtą įstatymo projektą dėl Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose. Pagal šį įstatymą piliečiams turėjo būti leista rašyti savo asmenvardžius kaip jie nori, turint omenyje, kad jie ypač nenori rašyti lietuviškai, nes yra Lietuvos Respublikos piliečiai.

Tačiau aš nežinau, kas žiniasklaidai vis pakiša kiaulę, jog Seimas jau turėjo kažką priimti. Jis net svarstyti dar nieko neketino, nes Lietuvoje tai buvo tik pateikimo stadija. O ir Lenkijoje tada buvo giriamasi, kad jie gerai padirbėjo ir kad Radeko (t.y. ministro R,Sikorskio) iniciatyva įstatymas jau pasiekė Lietuvos Seimo darbotvarkę. Beje, mums, tautininkams, visa tai buvo naujiena, nes nei Tėvynės Sąjungos-LKD, nei Vyriausybės programose apie šį Radeko sumanymą parašyta nebuvo.

Be to, aš tikrai atsimenu, kad tai buvo A. Kubiliaus, o ne A. Butkevičiaus vyriausybė. Galiu tvirtai garantuoti, kad įstatymo projekte buvo rašoma apie tai, kad vardai ir pavardės niekada nepriklausė lietuvių kalbai, kad jų čia net nebūna (buvo išaiškinta, kad asmenvardžiai gali priklausyti tik kitoms kalboms arba nepriklauso jokioms kalboms, nes yra visiškai nuosavi asmens ženklai, kurių nebūtina perskaityti, suprasti ir įsiminti; ypač tiems kiaulėms, kurie nemoka kalbų).

Taip, aš esu kaltas, kad pasiūliau patobulinti Seimo nario Ryto Kupčinsko iniciatyva jau žymiai anksčiau parengtą Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektą, kuriame buvo gana naiviai parašyta, kad Lietuvoje jos piliečių asmenvardžiai rašomi tik lietuviškai. Atsižvelgdamas į brolių latvių patirtį ir praktiką, kolegai Rytui sutikus, projekte aš įrašiau, kad jei pilietis nori, tai šalia savo vardo ir pavardės, parašytos valstybine kalba, jis gali juos parašyti ir kita kalba.

Žodžiu, prisipažįstu, kad mes su kolega Rytu mėginome nedemokratiškai priversti Lietuvos piliečius parašyti savo asmenvardžius ir lietuviškai, o ne tik lenkų, vengrų, anglų, ar kokiomis kitomis kalbomis. Kadangi mūsų gal kiek kaimietiškas, bet tikrai ne kiauliškas sumanymas šiek tiek skyrėsi nuo modernios Radeko koncepcijos, tai pateikimo stadijoje įregistravome savo projektą kaip alternatyvų ir, kaip visada, kaip tai priklauso eiliniams Seimo nariams, surinkome reikiamą kiekį kolegų parašų, kad jis taip pat būtų įtrauktas į darbotvarkę, nes taip numatyta Seimo Statute.

Mes tikrai nenorėjome nuskriausti lenkų ar jų prezidento. Mes tikrai mokėjome elgtis bažnytinėje Lenkijos ir Lietuvos santykių atmosferoje. Mes tik pasiūlėme kompromisą, kaip įteisinti lenkišką rašybą, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos Konstitucijos. Prisiekiu visais šventais, o galiu prisiekti ir lietuviškais dievais, kad visas Seimas, bent jau jo dauguma taip pat nenorėjo įžeisti nei lenkų, nei Lenkijos, kaip tik todėl pateikimo stadijoje iš dviejų projektų pritarė mūsų projektui … nes tai buvo tikra galimybė, o ne koks nors antikonstitucinis pažadas.

Taigi, Seimas pasirinko svarstyti “už pagrindą” vieną iš projektų, todėl nežinau, kokie anoniminiai kiaulės iki šiol nuolat žiniasklaidoje tvirtina, kad Seimas tuomet iš viso atmetė prigimtinę viso pasaulio lenkų teisę savo asmenvardžius rašyti lenkiškai, kur jie tik begyventų…ir kad tai esą buvo padaryta tyčia, kai tik į Lietuvą atvyko velionis prezidentas… Nebent kas nors galvoja, kad net ir ta galimybė, kad asmenvardžius ateityje reikės užrašinėti taip pat ir lietuviškai, garbių svečių apsilankymo proga Lietuvoje turėtų būti deginte išdeginta?

Tiesa, Seimas taip tada nepagalvojo, bet nuo dabartinės kadencijos laikų jau tikrai daugiau mąstys apie tai, ar pagoniškos lietuvių kalbos vartojimas pats savaime neįžeidžia lenkiškos elegancijos. Tačiau tai jau šios kadencijos Seimo problemos. Už šį Seimą bus atsiprašoma jau kitą kartą. Ir tai padarys jau kiti ministrai … ar vaivados.

Pirmoji išvada apie skirtingas bažnyčias.

Taigi, net jei tūlas ponas L. Linkevičius suklydo, ėmė ir ne ten užlipo (čia atsiprašau tūlo Zagurskio, kad vis dar naudoju tuščius lietuviškus žodžius), siūlau jam už kitus nebeatsiprašinėti ar, tuo labiau, neleisti už jį atsiprašinėti kitiems, dėl šių priežasčių:

1)      jeigu kas turėtų atsiprašyti, tai tik neatsakingoji žiniasklaida, kurios tarsi gilių prisiskaitė ir kuria atlapaširdiškai patikėjo elegantiškasis ministras; jis gi buvo neteisingai informuotas; pasirodo, Seimas 2010m. balandžio 8d. lenkiškosios rašybos tradicijų neišniekino.

2)      už kiaulių ar kitų gyvulių elgesį atsiprašo jų šeimininkai; kartais jie atsiprašo ir už blogai išauklėtų vaikų elgesį; Seimo nariai, o ypač ministrai nėra nei kiaulės, nei paaugliai;

3)      jei mums atrodo, kad kažkas apgleizojo mūsų lietuvišką šventovę, tai tik iliuzija, nes tai, kas mums privalo atrodyti kaip bažnyčia, deja, aukštiesiems mūsų pareigūnams tėra tik tvartas; šiuolaikiniams, elegantiškiems politikams tikroji bažnyčia (bet ne šventovė, nes tai jiems jau svetimas žodis) nuo šiol, matyt, jau bus tik Varšuvoje, na, galbūt dar ir Briuselyje.

Antroji išvada – vietoj moralo. Pamokymas kaip nebūti kiaulėmis.

Kai po nacistinės Vokietijos ultimatumo Lietuva jai užleido Klaipėdos kraštą, vokiečiai su lietuviais čia elgėsi gana chuliganiškai. Neseniai išgirdau pasakojimą, kas atsitiko, kai naujai paskirtas tuometinės “Ryto” spaustuvės viršininkas vokietis viešai prie stalo vieną šišioniškę, savo pavaldinę, pavadino lietuviška kiaule. Moteris, tai išgirdusi, iš tiesų pasielgė gana kiauliškai – paėmė į rankas butelį, užlipo ant stalo ir trenkė juo per galvą naujai iškeptam viršininkui. Negana to, jinai trypė jį kojomis tol, kol kiti, humaniškesni pavaldiniai savo viršininką išgelbėjo nuo galutinės pražūties.

Kas atsitiko po to? Kitą dieną sutvarstytas viršininkas atėjo į darbą, atsiprašė moters ir viešai visiems pasakė, kad lietuviai nėra kiaulės. Sako, kad nuo tada jis lietuvių niekada taip nebevadino. Paprasta moteris apgynė ir savo asmeninę, ir tautos, ir valstybės garbę. Jai nė mintis nekilo atsiprašinėti nepraustaburnio atvykėlio. Nebūtų ji atsiprašinėjusi ir visokių Lietuvos negerbiančių sikorskių. Žinoma, nesakau, kad butelis per galvą tokiems – tai visuomet geriausia diplomatija. Tačiau nereikia bijoti būti savimi. Ypač blogai būti nei tai žmogumi, nei tai kiaule. Tačiau ko tikėtis iš valdžios atstovų, nebenorinčių Lietuvos, patys pagalvokite. O gal pavargote galvoti?

Suprantu, šitaip būna lyg ir paprasčiau, lyg ir maloniau. Kiti už mus pagalvos. Juk nieko blogo bent jau artimiausiu metu mums neturėtų nutikti. Maisto dar yra. Koks skirtumas, kas, ką ir kaip rašys… 

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
Screenshot_2020-08-04 Redaguoti puslapį ‹ Alkas lt — WordPress

32 komentarai

 1. suomis:

  Geras atsakymas, fantastika. Labai patiko. Tik tam paršui per daug garbės.

  • Lamatas:

   Atsakymas tikrai geras .Bet ar tikrai iki galo suprasta ko iš tikrųjų siekiama. Man tai atrodo ,kad tai nėra kokie tai akibroštai Lietuvos atžvilgiu ,bet gerai paruošta strategija ,kaip žingsnis po žingnio ,spaudžiant ir pasinaudojant pamalonintų parsidavėlių pagalba ,įjungti Lietuvą i Lenkijos sudėtį.Iš esmės ,tai tas pats pilsudskio-želigovskio planų vygdymas ,tik ne ginklo pagalba.Tikrai panaudojus ginkla gali būti nesuprastas šiame tolerastijos pasaulyje.

 2. kaukas:

  +10 balų Gintarui už straipsnį.
  -9 – už pasiūlymą leisti kiaulėms savo rankomis įsirašinėti ką sumanius į lietuvišką pasą (kad ir į antrąjį jo lapą).

  P.S. tūlas = dažnas. Nors, gerai pagalvojus, ir lenkevičiai, ir zagurskiai mūsuose dar dažni 🙁

 3. Saulius Kulvičius-tautininkas:

  Pavadinkime tai naujaja pasauline,nemažiau nusikalstama, tvarka,- kaip fašizmas ar bolševizmas.Ši sistema nusprendzia kiek žmonių nusipelnę likti gyventi. Šioje programoje šeimai,tautai vietos nėra. Vaikų teisių apsaugos tarnyba už jus nuspręs,kas geriau augins jūsų vaikus.Jei jūsų vaikas sugalvos vartoti narkotikus,-jūs neturėsit teisės jam tai drausti ,nes pažeisit jo žmogaus teises rinktis.Kunigai bijos sakyti:-Dievo tėvas , motina,nes tuo pažeidžia seksualinių mažumų teises. Jau dabar ne Lietuva sprendžia ar mes ką gaminsim ar negaminsim,ką valgysim. Tradicijos ,-tai atsilikimas-stabdis. Jei nepatinka,-turi teisę išvažiuoti. Partijos ,- 22 metai tas pats per tą patį.- klanų įtakos zonų dalybos.Joms chaosas reikalingas(dvipartinė sistema) .Visis kiti -sitemos priešai. Tai karas, ir karas toks kokio dar nebuvo,-jau dabar tauta nukraujavo daugiau nei nuo Stalino ir HItlerio kartu sudėjus.

  • mintis:

   mes visa tai žinom.Tai kaip vyrui nederėtų dejuot,bet sakyti tvirtai ,aiškiai žmonėms kaip turėtų būti ir kaip Tautininkui daryti,kad būtų kitaip.Čekutis laidoje sakė:”meilė turi būti teisinga”,”Tauta tai šeima”-kodėl niekas neišryškina šių gražių jo pasakytų teiginių,bet ne tik leidžiama kitiems pilti šiūkšles ,bet ir patys savo komentarais skatinat neviltį.
   Ačiū Gintarui,kad niekada neištyžta ir visada tvirtas ir nuoseklus.

 4. Leonas Milčius:

  Taip, gerb. Gintarai, kai susimaišo humoras, sarkazmas ir politika labai įdomus kūrinys gaunasi. Tokia begėdiškai apnuoginta tiesa. Bet kartais kaip kas kitokios jau ir nesupranta, tad linkčioja kaip lauko smilgos į visas puses. Na, lauko smilgai tai atleistina, bet kai geros kondicijos ministrai taip lankstosi, tai tikrai kelia pavojų valstybės laiveliui. Mums, eiliniams piliečiams, tada jau gėda ne tik dėl bestuburio ministro, bet ir dėl visos valstybės bei mūsų pačių. Kiek bekalbėtum ir kaltum į bukas galvas, kad lietuvių kalba, jos raštas negali būti jokių politinių ar trumpalaikių ekonominių derybų įkaitu, matyt, jau pusiau nutautėję vadovai ir valdovai tokias kalbas leidžia pro ausis. O istorija negailestinga mokytoja, tik mes, lietuviai, vis esame prasti mokiniai. Lyg ir susibėgame gražesniems darbams 1918 m.vasario 16-tąją ar 1990 m. kovo 11-tąją, bet vėliau vėl viską atiduodame į kelių avanatiūristų rankas. O taip neturėtų būti. Kaip sakė Justino Marcinkevičiaus Mindaugas – Valstybę reikia lipdyti visą laiką. O štai, atsiranda ministrai, kurie lenkiasi prieš jos ardytojus. Valstybės, tautos stabilumą lemia jos kalbos, rašto, tradicijų pastovumas. Vos prieš šimtą metų iškiliausi lietuviai kalbininkai “išravėjo” nuo svetimybių mūsų kalbą, raštą, dabar ir vėl brukami kitų valstybių brukalai. Neleiskime to daryti, visomis mums prienamomis priemonėmis neleiskime. Geras straipsnis, gerb. Gintarai, linkiu ir gerų darbų. Mes, vyresni, iki paskutinės minutės būsime talkininkai tiems, kurie lipdo, o ne griauna valstybę, jos kalbą, raštą, kurie saugos, kad visa Lietuva pagal jos Konstituciją būtų vientisa, graži visose srityse. Lietuva per maža, kad jos teritorijoje vyrautų įvairių kalbų užrašai. Savo tautiniam identitetui saugoti mes privalome turėti didesnes teises ir dėti dugiau pastangų negu kinai, rusai ar net ir lenkai. Mūsų kaimynams tikrai negresia sulietuvėjimas, tai mums gresia nulietuvėjimas.

  • G.P.:

   Derb. p. Leonai, ačiū Jums už gražius žodžius. Tuo pačiu ačiū ir straipsnio autoriui. Bet supraskime pagaliau, kad Lietuvoje valdžią užgrobę Tautos interesų išdavikai ir Varšuvos marionetės neturi laiko skaityti nei šitų straipsnių, nei mūsų komentarų. Jie užsiėmę svarbesniais reikalais – į kairę ir į dešinę pardavinėja Lietuvą. Todėl būtų labai svarbu, kad visi susipratę Lietuvos piliečiai, įskaitant ir Jus, p. Leonai, dalyvautų Vasario 16 dienos eitynėse Kaune ir Kovo 11 dienos eitynėse Vilniuje. Organizatoriams siūlyčiau atkreipti dėmesį, kad reikalinga aiškiai suaktualinti eitynių tematiką, t.y. išreikšti aiškią poziciją paskutinių įvykių atžvilgiu (Linkevičiaus “atsiprašymas” ir t.t.). Kvieskime dalyvauti visus gimines, draugus ir šiaip geros valios žmones. Nes tik dalyvių gausa gali priversti vyriausybę ir seimą atsitokėti – jie iš prigimties bailiai, todėl protestuotojų gausa tik ir gali jiems padaryti įspūdį.

 5. Lietuvos Valstybė yra Lietuvių Tautos Pilis.

  Ir visiškai akivaizdu, jei mes – Lietuviai – jos neginsime visomis įmanomomis priemonėmis, priešai šią mūsų Pilį sunaikins.

  P.S. Deja, bet mūsų Pilies “karvedžiai’ jau seniai parsidavė įvairiems mūsų amžiniems priešams.

  Ir kol šie išdavikai bus mūsų Pilies valdžioje, tol nieko gero Lietuvių Tauta nesulauks.

 6. Griežtas:

  Priešingai nei visi aš šio straipsnio negarbinsiu: tuo atveju, kada užtenka Lietuvos priešą su jo šiknabirbiais pasiųsti ant trijų raidžių :), tautininkų vadas vis kažko lankstosi, vis atsiprašinėja.
  Nesolidu.
  Nes esame seniausia Europos, o gal net viso pasaulio tauta.
  Todėl neprivalome aiškintis kam nors ir tuo labiau laukiniams.
  Tuo labiau tiems, kurie akivaizdžiai tęsia Lietuvos teritorijos aneksiją per savo agentus (kad tokie jie yra – dėl to, manau, niekas nesiginčys?).
  Rimtos valstybės su priešo agentais nesicackina.
  Todėl bent jau per vasario 16 ir kovo 11 renginius privalu pasauliui pareikšti: priešo veiksmus matome, stebime ir kelią nusikaltimams užkirsime!

 7. Kažin:

  Man tai – kažkoks kapituliantiškas tonas – nei trys, nei devyni…

  • suomis:

   Jeigu nesupratote, tai čia ponas Songaila subtiliai Linkevičių pasiuntė ten kur nesueina… 😉

   • Kemblys:

    Rinkėjai, per Seimo rinkimus, parodė kam kur nesueina. Jei lenkai pateko į Seimą, o “tautininkai” Lietuvoje nepateko, tai Songailai ir kitiems nevykėliams liko tik pasitraukti iš viešumos. Gal tikslas atbaidyti rinkėjus ir per sekančius rinkimus..?
    Ką mūsų protėviai būtų darę karvedžiui, po pralaimėto mūšio, jei pastarasis būtų pakėlęs neparuoštą kariuomenę?

    • mintis:

     Leiskite nesutikti.Per rinkimų kampaniją ir prieš buvo daug vekšlenimo vietoje rimto darbo ir nesusitvarkymo su savim nors laiko buvo labai mažai ir finansai menki.Net žlimbimo:vaje vaje ko susijungė visi, kodėl pasidarė ULL buvo apstu.Vietoje to, kad pasidžiaugus, kad susivienijo ir rimto darbo,buvo prarastas laikas ir neaiškinama žmonėms,kad 10 sąrašas ir yra Tautinės jėgos-santarvėje ir susikalbėjime susijungę.Ar susitarti ir kartu rūpintis Lietuva yra blogai?Tai reikia ir priekaištauti tiems, kas savo ambicijas ir nesusivaldymą iškėlė aukščiau tokiu svarbiu laikotarpiu.

 8. Lietuvos Respublikos vadovybei REIKALAVIMAS ginti Lietuvos Respublikos valstybinę kalbą ir teritorinį vientisumą:

  J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentei, Seimui, Ministrui Pirmininkui,

  REIKALAVIMAS ginti Lietuvos Respublikos valstybinę kalbą ir teritorinį vientisumą

  Įgyvendinant 2012 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XII-51 patvirtintą Vyriausybės programą, reikalaujame nepažeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Valstybinės kalbos įstatymo:

  1) neiškraipyti autentiškų etninių lietuvių žemių vietovardžių ir juos toliau rašyti tik valstybine kalba; neįteisinti polonizuotų ar suslavintų vietovardžių viešosios rašybos;

  2) nepažeisti Lietuvos teritorijos vientisumo ir neįteisinti regioninių kalbų oficialaus statuso, paminant kitų piliečių teises; užkirsti kelią teritorinės autonomijos kūrimui ir gatvių pavadinimus rašyti tik valstybine kalba; užtikrinti teismų sprendimų vykdymą dėl neteisėtų nelietuviškų užrašų nukabinimo;

  3) nekeisti lietuvių kalbos abėcėlės ir Lietuvos Respublikos piliečių vardus, pavardes dokumentuose – tradicinį Lietuvos kultūros paveldą, ir toliau rašyti valstybine kalba, o pageidaujantiems rašyti ir užsienietiškas formas – nurodyti jas antrame paso puslapyje;

  4) nesilpninti lietuvių kalbos mokymo bendrojo ugdymo mokyklose, neatsisakyti lietuvių kalbos valstybinės kalbos egzamino suvienodinimo ir jo neatidėlioti, nes nevienodas lietuvių kalbos vertinimas diskriminuoja ir segreguoja (LR Konstitucijos 29 str.) Lietuvos Respublikos piliečius;

  5) nepaversti lietuvių, t.y. valstybinės kalbos statuso derybų objektu dvišaliuose Lietuvos ir Lenkijos santykiuose; siekti, kad Lenkija pripažintų prieškarinę rytų Lietuvos okupaciją neteisėta ir atsiprašytų dėl prievartinės polonizacijos; siekiant pasitikėjimo dvišaliuose santykiuose, būtina teisingai įvertinti prieškarinį konfliktą, agresiją, ultimatumą.

  6) nutraukti vadinamosios Lenko kortos dalinimą Lietuvos Respublikos piliečiams, susiejant juos su lojalumu Lenkijai; siekiant gerų tarpvalstybinių santykių su Lenkija, iškelti sąlygą, kad būtų nutrauktas jos politikų vykdomas Lietuvos šmeižimas ir dezinformacija, o taip pat galiojančios Lenkijos ir Lietuvos sutarties laužymas, kai Lenkijos valdžia skatina lenkų tautinę bendriją Lietuvoje pažeisti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus.

  Papildoma informacija:

  Autorius: Gintaras SONGAILA
  Adresatas: J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentei, Seimui, Ministrui Pirmininkui
  Kategorija: Valdžia ir politika
  Galima pasirašyti iki: 2013.03.11

  Čia pasirašoma:
  http://peticijos.lt/visos/71086/pasirasyti

  Pasirašiusiųjų sąrašas:
  http://peticijos.lt/visos/71086/signed

 9. Kažin:

  Tokių protesto peticijų rašymas yra tik bejėgiškumo demonstravimas – čia iš serijos priemonių: “bumaga vsio terpit”…
  Tautininkų veikla Rytų Lietuvoje turėtų būti nukreipta į gerų santykių, bendros kalbos radimą su tūteišais, t.y. tais, kurie savęs nelaiko užkietėjusiais (kortiniais) lenkais. Reikia dirbti konkrečius konstruktyvius darbus, o ne vien gainiotis paskui Lenkijos uodegos šmėžavimus …

 10. Lenkijos šantažas neturi pagrindo:

  kokio glušumo turi būti mūsų politikai, kurie leidžiasi Tomaševskio, kuris pats aiškiai ir ne kartą pasisakęs už Rusiją, šantažuojami pasitelkiant “Tautinių mažumų konvencijos” pažeidimu Vilnijoj ir tuo meluojant visai Lietuvai bei pasauliui tarsi ta konvencija Lietuvos būtų pasirašiusi.
  O juk taip nėra. Paskaitykit bent vikipediją anglų kalba.

  TEGUL UŽSIRAŠO VISI POLITIKAI IR ŽURNALISTAI ANT SAVO NOSIES – LIETUVA TOKIOS KONVENCIJOS SU STRASBURO “THE COUNCIL OF EUROPE” (nepainiot su Briuselio Cauncil of Europa’ kuriai mes pirmininkausim) NĖRA PASIRAŠIUSI IR JUOLAB RATIFIKAVUSI. Todėl ir jokių lentelių, atžyminčių “svetimą” teritoriją neturi būti. Kiek galima mulkinti žmones?

  Rusija yra pasirašiusi, bet neratifikavusi, Skandinavijos kelios tautos pasirašiusios ir ratifikavusios, pasirašiusi ir ratifikavusi yra Lenkija, todėl turi problemų su “mažumomis”, pasirašiusi Ispanija, nuo kurios dabar ES priešai agtuoja atsiskirti Kataloniją.
  Taip pat šiems neotrockistų/neokairiųjų ideologams pavyko įtikinti ir kitas ES nepriklausančias šalis ratifikuoti konvenciją, tokioms patiklioms “durnelėms” kaip Norvegija su Šveicarija. Dabar jos turi problemų. Ką parodė ir Breiviko išpuoliai.

  LRT Savukynas pademonstravo gana žemą lygį, pataikūniškai, lyg sutvertas “raždionnyj polzat”, siūlydamas pačiam Tomaševskiui keisti Lietuvos įstatymus taip, kad galėtų kabint kur nori tas sumautas dvikalbes lenteles. . O kur tautos valia, referendumas?

  Pretenduojantiems į žurnalistus ar politikus siūlau pirmiausia apsišviesti, pasidomėti kas do daikts tas Strasburo “Council of Europe”, kuri net nėra Europos sąjungos organizacija, (ES organizacija “European council”, kiek galima aiškinti?) bet Rusijos ir Europos ždų kongreso įkurta ir prižiūrima organizacija, siekianti savų tikslų. (žr: /en.wikipedia.org/wiki/Council _of_Europe)

  Galima įtarti, kad didysis Strasburo thin-tank – “The council of Europe,” naudodamas Europos Sąjungos atributiką ir tyčia klaidinantį vienodą pavadinimą (išvertus abi skamba EUROPOS TARYBA) , bet nepriklausanti Europos sąjungai, dirba Rusijos naudai, suteikdama galimybę bet kada sukelti tautinį konfliktą kaip atsitiko su Osetija. O Vytrenis Andriukaitis, gavęs išsilavinimą Rusijoje, jau senokai Balsas.lt kalbėjo apie Eurazijos sąjungą nuo Madrido iki Vladivostoko. Tad atskleiskite ir mums Rusijos planus Europoje, ponai? Gal mes tik Trojos arklys?

  Tomaševskis LTV pats pripažino, kad gatvių lentelių rašymas lenkų kalba yra susijęs su Volniaus žemių atidavimu lenkams. Tai kaip ir šunelio kojos pakėlimas atsižymint savo teritoriją… kad po to galima būtų visus aploti, jog lenda ne į savo teritoriją?..
  ar net pasikviesti Rusiją į talką. Rusija gudriai apmulkino Vakarus, padedant saviems chazarams. Tai faktas. Tautinės mažumos, seksualinės mažumos… ir visa ta amorali politika pateikiama taip, kad atrodytų jog ji atėjo iš supuvusių Vakarų, iš supuvusio “banditų kapitalizmo”… kad žmonės pasiprašytų Rusijos nuo viso to apsaugoti, kad pasiprašytų socializmo “su žmonišku veidu”. fe.. nemėgstu tų, kurie kariasi kitiems ant galvų.
  Kur protesto mitingai?

 11. Kas išties valdo Lenkiją ir kas mus šantažuoja?:

  Lenkai savo šantažu veja Lietuvą nuo ES link Rusijos kuramos Eurazijos. O Tomaševskis to nė neslepia… kad kartoja tuos istorinius laikus kai Raudonoji Armija atėjo išvaduoti Vilniaus nuo lenkų. Berods ir ponui Sikorskiui šito reikia. Ir ne tik ponui Sikorskiui, bet ypač jo giminaičiui (sesers vyrui?), “išgyvenusiam holokaustą” Adam Rotfeldui, taip pat buvusiam Lenkijos užsienio reikalų ministru, vėliau paskirtu būti atsakingu už Katynės reikalus iki Kačinskio komandos žūties.

  Žr.: wikipedia:
  _Adam Daniel Rotfeld was born in Przemyślany near Lwów, Poland (now Lviv, Ukraine). He survived the Holocaust in the Univ Lavra, a monastery of the Studite Brethren. Rotfeld was married to Barbara Sikorska-Rotfeld (died in 2006) and has one daughter, Alicja, born in 1971
  Since 2008, former Foreign Minister Rotfeld has been Co-Chairing Polish-Russian Group For Difficult Issues, in particular Katyn massacre, together with Rector of the Moscow State Institute of International Relations (University) – Anatoly V. Torkunov._

  TAi klausykite, ponai, – GAL LIETUVA TURĖTŲ ATSIPRAŠYTI LENKIJOS IR UŽ GERAI PARUOŠTĄ LIEKTUVĄ KAČYNSKIO GRUPĖS SKRYDŽIUI Į KATYNĘ?

 12. Atas:

  Labai bestuburis tas linkievič.Galbūt per sunku nuosava kalba kalbėti?Ar jis tos kalbos nelabai bemėgsta???

 13. informacija:

  http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4398&p_d=132631&p_k=1
  2013 m. vasario 14 d., ketvirtadienio,
  SPAUDOS KONFERENCIJA SEIME
  10 val.
  įvyks Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija „Kas geriau Lietuvos ir Lenkijos tarpvalstybiniams santykiams: nepamatuoti pažadai ir atsiprašymai (ministras L. Linkevičius) ar ori ir dalykiška laikysena (premjeras A. Butkevičius)?“ Dalyvaus Tautininkų sąjungos pirmininkas Gintaras Songaila.

  Spaudos konferencijoje bus pateikti pasiūlymai, ką toliau reikėtų daryti, kai nuo ministro „atsiprašymų“ atsiribojo ne tik Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, bet ir Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Taip pat bus pateikta argumentų, kas ir dėl ko iš tikrųjų turėtų atsiprašyti.

  Spaudos konferencijos tiesiogiai transliuojamos televizijos programa „Seimas – tiesiogiai“ ir internetu. Stebintiems transliacijas internetu yra galimybė užduoti klausimus prelegentams. Nuoroda į klausimų uždavimo sistemą bus Seimo internetinėje svetainėje prie nuorodos į tiesioginę spaudos konferencijos transliaciją. Klausimai bus priimami ir į juos atsakoma spaudos konferencijos metu. Esant galimybei į nespėtus atsakyti klausimus parlamentarai atsakys el. paštu po spaudos konferencijos.

 14. Vilmantas Rutkauskas:

  Straipsnyje aiškiai trūksta, kad būtų parašyta ne tik apie kiaules bažnyčiose, bet ir aveles.

 15. Varas:

  Kemblys: rašo: „Ką mūsų protėviai būtų darę karvedžiui, po pralaimėto mūšio, jei pastarasis būtų pakėlęs neparuoštą kariuomenę?” ir mąstau, ką mūsų protėviai darė po skaudaus pralaimėjimo prie Vorsklos ir ką darė po to, kai po kito mūšio kiti išsidalino prūsų kraštą, išnaikino net pavadinimus.

  • Kemblys:

   Mąstyk, Varai, mąstyk apie užpultus ir nelygioje kovoje žuvusius. Bet pamąstyk ir kodėl savi lietuviai nepalaikė “tautininkų” per rinkimus. Be tautos palaikymo jie yra visiškas niekas, dar blogiau – bjauroja lietuvių kalbą svetimžodžiais rašinėdami skundus.

 16. fufuAK:

  Simptomatiška: pažiūrėkit, kaip Vasario 16 švenčia Vilniaus ir Šalčininkų rajonai. Jų lietuviškuose interneto puslapiuose ir merų sveikininimai, ir raginimai kabinti vėliavas ir t.t. Lenkiškai – tokia šventė neegzistuoja.

 17. arvydas damijonaitis:

  LIETUVOJE NĖRA LENKŲ, RUSŲ, ŽYDŲ „TAUTINIŲ MAŽUMŲ“

  Terminas “Tautinė mažuma” tarptautinės teisės erdvėje yra susieta su “išorinės valstybės” sąvoka.
  Pagal tarptautinę teisę tautinės grupės Lietuvoje turinčios išorines tautines valstybes(Lenkija- 40 milijonų, Rusija – 150milijonų,Izraelis- 8 milijonai gyventojų) negali turėti „tautinės mažumos“ statusą Lietuvoje(3 milijonai). Tik žydai nevardina savęs „tautine mažuma“. Okupantų privilegijos : lietuviai išlaiko 120 lenkiškų mokyklų, kuriose lenkinami lietuvių kilmės “tuteišai“. Tai yra GINESO REKORDAS. Pvz. USA, nėra nei vienos lenkiškos valstybės išlaikomos mokyklos, jas išlaiko lenkų bendruomenė. Rusijoje yra tik 8 valstybės išlaikomos lenkiškos mokyklos.
  Lenkiškų mokyklų nusikalstamas valstybinis finansavimas yra žiaurios lietuvių kilmės „ tuteišų“ polonizacijos faktas, kurie kalba ne lenkiškai “po prostu“. Tuteišų polonizacija yra lietuvių savižudybė, o tai prieštarauja Dievo valiai.
  Lietuvoje yra tik dvi tautinės mažumos – karaimai ir totoriai, neturi išorinės valstybės. Tautinės mažumos Europos Sąjungoje turi išimtines teises, todėl darome Lietuvai meškos paslaugą neatsargiai vartodami terminą „tautinė mažuma“ vietoje tautinė grupė,bendruomenė.
  Lenkai Lietuvoje, kurie įžūliai, chamiškai laksto su tautine Lenkijos vėliava ,yra Lenkijos piliečiai ar ne? Jeigu jie yra Lietuvos piliečiai, tai lenkiškų vėliavėlių viešas brukimas yra Lietuvos pilietybės atsisakymo aktas . Kas juos klaidina? Rusijos spectarnybos, marionetes tomaševskiai. Lenkų ir rusų tautinės grupės atsirado okupacijų metu, todėl yra lietuvių priverstinės asimiliacijos baudžiamųjų bylų objektas.
  Pagarbiai Arvydas Damijonaitis

 18. Vilmantas Rutkauskas:

  Kai pagalvoji, tai geriau bažnyčioje tegul sau sėdi kiaulė, nei Songaila.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: