J. Vaiškūnas. L.Linkevičius Lenkijoje perlenkė (36)

Jonas Vaiškūnas | DELFI, V.Kopūsto nuotr.

Jonas Vaiškūnas | DELFI, V.Kopūsto nuotr.

Vasario 7 d. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, nuvykęs oficialaus vizito į Varšuvą, atsiprašė lenkų tautos už gėdingą Lietuvos Respublikos Seimo poelgį 2010 metų pavasarį, kuomet Seimas, esą, nepritarė lenkiškų pavardžių rašymui Lietuvos piliečių pasuose lenkiškais rašmenimis…

Solidaus Lenkijos dienraščio „Rzeczpospolita“ žurnalistui priminus, kad kairieji, socialdemokratai ir kitos dabartinės valdžios partijos Lietuvoje prieš pat Smolensko aviakatastrofą Lietuvoje lankantis Lenkijos prezidentui Lechui Kačynskiui 2010 m. nepalaikė „kompromisinio“ pavardžių rašybos projekto ir, kad tik vienas socialdemokratas, buvęs premjeras Gediminas Kirkilas, balsavo „už“. Į tai naujasis Lietuvos užsienio reikalų ministras atsakė:

„Tai didžiulė gėda. Prezidentas L.Kačinskis (L.Kaczyński) buvo didelis Lietuvos draugas. Kad tai nutiko jo vizito metu, labai nemalonu. Tuomet nebuvau Seimo narys, bet norėčiau už tai atsiprašyti. Anas balsavimas parodė, kokie tai sudėtingi reikalai. Reikia kalbėtis, reikia pasitikėjimo. Tai buvo skaudi pamoka. Dabartinė valdžia nori pokyčių dėl tautinių mažumų, bet nesame tikri, ar tai baigsis sėkmingai. Todėl turime padėti vieni kitiems, nes tai mūsų visų bendras tikslas. Visos Vyriausybės vardu sakau, kad tikrai norime šių pokyčių“, – rašo „Rzeczpospolita“, kurią ėmė cituoti visi Lietuvos dienraščiai…

Precedento neturintis įvykis! Vykdomosios valdžios atstovas – Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministras nuvykęs į užsienio valstybę atstovauti savo Respublikos drabsto purvais savo šalies Seimą – atsiprašydamas už aukščiausios Lietuvos valdžios institucijos d e m o k r a t i š k a i – balsavimu priimtus, tačiau kaimynei valstybei nepatinkančius, nutarimus!

Neabejotina, kad vykdomosios valdžios atstovas Linas Linkevičius, svečioje šalyje mesdamas tokius kaltinimus aukščiausiai Lietuvos valdžios institucijai, mintyse skirstė Seimą į dabartinį – gerąjį, pasiruošusį spręsti, veikti, „ieškoti erdvės kompromisams“ ir būtąjį, aną – blogąjį. Bet ar ministro, dar nespėjusio apšilti kojų J.Tumo-Vaižganto gatvės rūmuose, neapykanta anam Lietuvos Seimui neužtemdė jo proto, jo savigarbos, ar toks jo poelgis neapdrabstė Lietuvos melo purvais?

Juk kam kam, o ministrui Linkevičiui negalėjo būti nežinoma, kad anuometinis Seimas 2010 balandžio 8 d. neatmetė, o po pateikimo pritarė kompromisiniam pasiūlymui – leisti lenkiškų pavardžių rašybą Lietuvos piliečių pasuose lenkiškais rašmenimis.

Trumpai prisiminkime kaip kas vyko 2010-jų balandžio 8 d. Seime ir aplink jį.

2010 m. balandžio 8 d. Seimas balsavimu atmetė Andriaus Kubiliaus Vyriausybės parengtą asmenvardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektą (XIP-1644), kuriuo buvo ketinama atsisakyti Lietuvos piliečių pavardžių rašymo pasuose valstybine kalba, jei to pageidaujantis asmuo savo asmenvardį pase norėtų matyti kokia nors kita kalba lotyniško pagrindo rašmenimis. Tačiau Seimas po pateikimo pritarė ne šiam, o alternatyviam įstatymo projektui (XIP-1668), kuriame buvo pasiūlyta pritaikyti latvišką modelį, pagal kurį valstybine kalba užrašytos asmenvardžių formos pase neatsisakoma – vardai ir pavardės pirmame paso puslapyje rašomi lietuviškais rašmenimis, o kitame puslapyje, piliečio prašymu, gali būti įrašomi dar ir kitos kalbos lotyniško pagrindo rašmenimis. Tokiu būdu kiekvienas gali perskaityti piliečio pavardę jos neiškreipdamas tiek Lietuvoje, tiek ir kitoje šalyje su kuria kilme ar kitais ryšiais save sieja Lietuvos pilietis.

Konstitucinis Teismas yra pasisakęs, kad būtent siūlomas latviškas modelis neprieštarauja Lietuvos Konstitucijai, o siūlymą Lietuvos piliečių asmenvardžius rašyti tik nevalstybine kalba yra vienareikšmiškai įvertinęs kaip antikonstitucinį veiksmą. Latviškam modeliui yra pritaręs taip pat ir Europos Žmogaus teisių teismas (byla „Mencena prieš Latviją“). Šiam pasiūlymui pritarė net Lenkijos intelektualų forumo atstovai 2011 m. spalio 21 d. lankęsi pas anuometinę Seimo pirmininkę Ireną Degutienę, ir viešai patvirtinę sutinką su kompromisiniu jau kurį laiką Latvijoje veikiančiu ir Lenkijos nekritikuojamu modeliu. Beje, ir Lietuvos Vidaus reikalų ministerijos atstovai, ir tuometinis ministras tvirtino, kad būtent latviškas modelis būtų lengviausiai ir pigiausiai įgyvendinamas, nes tam užtektų įdėklo dabartiniame pase ir nereikėtų sudėtingų bei brangių rašybos formato keitimų registruose ir informacinėse sistemose.

Susitikime su I. Degutiene Lenkijos intelektualai pritarė nelietuviškų pavardžių rašymo ne pagrindiniame puslapyje idėjai, atsižvelgdama į jų nuomonę Seimo Pirmininkė kreipėsi į URK su prašymu imtis tokią poziciją atitinkančių projektų | lrs.lt nuotr.

Susitikime su I. Degutiene Lenkijos intelektualai pritarė nelietuviškų pavardžių rašymo ne pagrindiniame puslapyje idėjai, atsižvelgdama į jų nuomonę Seimo Pirmininkė kreipėsi į URK su prašymu imtis tokią poziciją atitinkančių projektų | lrs.lt nuotr.

 

Įdomus sutapimas, kad įstatymo dėl asmenvardžių rašybos oficialiuose dokumentuose svarstymo Seime dieną, 2010 metų balandžio 8 d., į Vilnių ėmė ir atskrido oficialiai ir viešai neplanuoto vizito Lenkijos Prezidentas Lechas Kačinskis (Lechas Kaczyńskis). Matyt, tikėjosi kartu su kolege Lietuvos prezidente Dalia Grybauskaite atšvęsti Lenkijos Respublikai gyvybiškai svarbaus asmenvardžių rašybos įstatymo projekto priėmimą.

Tačiau Dalios ir Lecho popietinė arbatėlė Prezidentūroje buvo sugadinta. Seimas kaip reta buvo principingas ir kategoriškas: Andriaus Kubiliaus ir Remigijaus Šimašiaus per jėgą Lietuvai brukamas antikonstitucinis įstatymo projektas buvo palaidotas. Seimas po pateikimo pasirinko Gintaro Songailos ir Ryto Kupčinsko alternatyvų projektą, asmenvardžių rašybos nelietuviškais rašmenimis klausimą sprendžiantį nepažeidžiant Lietuvos Konstitucijos ir Konstitucinio teismo išaiškinimų.

Rodos, visi turėtų būti patenkinti: tiek lietuviai, išsaugoję įrašą valstybine kalba, tiek lenkai, reikalavę įrašo lenkiškai. Bet kur tau! Juk priimtas ne tas sprendimas, kurį įtikėję savo virštautiškumu ir virškonstituciškumu Lenkijai žadėjo ponai A.Kubilius ir R.Šimašius. Tad vėl buvo bandoma rėkti, isterikuoti ir net baugintis nacionalizmo baubais, o kovų su „talibais“ užgrūdintas teisumo, atsiprašau, teisingumo ministras R.Šimašius tuokart leido sau malonumą Seimo narius paerzinti pravardžiuodamas net „šiaudadūšiais patriotais“! Negalėjo būti neprimintas ta proga ir lietuviško svetingumo aspektas: kaip drįso lietuviai būti tokie nesvetingi ir į svečius staigiai atskridus Lenkijos Respublikos prezidentui – balsuoti ne taip…

Išlindo yla iš maišo. Tapo aišku, ko siekta skrendant į Lietuvą tą pačią dieną, kai Seime buvo svarstomas vardų ir pavardžių rašybos įstatymas. Tikėtasi, kad suveiks gudrus taktinis išskaičiavimas, kad jei ne kaimyninės šalies prezidento autoritetas, tai bent lietuviams nuo seno būdingas svetingumo instinktas paskatins balsuoti kaip reikia…

Tačiau 2010-ųjų balandžio 8 d. Seimo balsavimas parodė, kad yra dalykų aukštesnių už aukščiausių Lietuvos vadovų politkonjunktūrą, ir svarbesnių už partijų vadų susitarimus bei frakcijų pirmininkų grūmojimus. Seimo nariai nenuvylė – patvirtino, kad pamatinėmis Lietuvos valstybingumo vertybėmis – valstybine Kalba ir Lietuvos Konstitucija – nespekuliuojama.

Nepagrįstų pažadų tradiciją Lenkijos valdžiai bene pirmas pradėjo Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas, TV laidoje po vizito į Lenkiją pareiškęs: dėl lenkiškų rašmenų naudojimo LR piliečių pasuose bus padaryta viskas, jei reiks bus keičiama ir Lietuvos Konstitucija. Šią tradiciją ilgus metus maitinami nepagrįstais pažadais lenkų politikai ir Lenkijos Respublikos valdžia jau seniai įtikėjo, kad Lietuva jiems yra labai skolinga ir nevykdo to įsipareigojimo šią skolą atiduoti – Lietuvos Respublikos piliečių pasuose lenkišką savimonę turinčių Lietuvos piliečių pavardės privalo būti rašomos lenkiškomis raidėmis su visais lenkiškais diakritiniais ženklais.

Oficialioji Lenkija tą kartą perlenkė, kai net balandžio 10 d. užplūdusį Smolensko tragedijos skausmą, šventvagiškai pabandė paversti priekaištais Lietuvai už esą apkartintas paskutines didžiojo Lenkijos patrioto ir Lietuvos draugo (!) dienas. Perlenkusi – nepasimokė ir tebelenkia toliau – nepripažįsta Lietuvos Seimo sprendimų, jei jie nėra tokie kokių reikia Lenkijai.

Tuskas ir Sikorskis tvirti savo tikėjimu – jie užtikrintai žino, ką ir kaip turi priimti Lietuvos Seimas, ir tai visam pasauliui skelbia garsiai ir sutartinai. Varšuvos ponai gali miegoti ramiai ir sapnuoti, nes jau ir Lietuvos URM vadovas L.Linkevičius perlenkė, suteikęs naujų vilčių, kad Europos istorija bus papildyta lenkiška Gedimino sapno versija apie istorinę Rzeczpospolitos vaivadiją su sostine Wilno ir miesteliu Kowno.

Kategorijos: Lietuvos repolonizacijai – ne!, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

36 komentarai

 1. Galindas:

  Ar yra rinktoje mūsų valdžioje mąstančių ir galvojančių apie savo valstybės reikalus ir interesus? Linkevičiaus pliurpalizmas rodo, kad jis negali atstovauti Lietuvos valstybei, nes jo kalbos prieštarauja Lietuvos Konstitucijai ir įstatymams. Kuo greičiau jam reikia atsistatydinti, nes jis sulaužė priesaiką Lietuvai. Konstitucijos garantas mūsų Prezidentė turėtų jį atstatydinti. Dauguma piliečių pajustų vėl, kad mūsų Prezidentė rūpinasi mūsų valstybe ir tauta – piliečiais.
  Pažvelkime, ką gero mums padėjo Lenkija būdama strategine partnere: Rail baltic, Via Baltica, elektros tiltas, dujų tiltas vilkinamas dešimtmečiais, vadinasi, tik trukdoma. O ką gali buvusi sovietų sistemoje, valstybė padėti Lietuvai, taigi, kad nieko. Mūsų strategiją reikia keisti ir pasirašyti strateginį bendradarbiavimą su tradicine mūsų kaimyne ir naujausioje istorijoje mus palaikančią, turtingą ir demokratišką Vokietiją. Tarpukaryje tik Vokietijos palaikoma Lietuva nebuvo sutrypta Pilsudskio imperinių užmačių. Jei mes draugautume strategiškai su Vokietija, tai ir Lenkija būtų sukalbamesnė. Kreipiuosi į Prezidentę ir prašau su Vokietija susitarti dėl strategiškos partnerystės.

 2. Atas:

  Pradžioj AMB,po to Linkevičius,kas sekantis… ir kurios šalies dar neatsiprašėme???

 3. Senis:

  Belieka tarti jooooo…. Musu Valstybes demokratiskas kelias (atstovaujamosios demokratijos budu, su atgaliniu rysiu tik karta per ketverius metus) kaip ir laisvoji rinkos ekonomika (kur bvp vis auga ir auga, bet tai buvo atlikta milijono gyvybiu praradimu musu Valstybeje) berods prieina liepto gala. Tvirtai ir uztikrintai.
  Valstybe dar lyg ir yra, ziurint formaliai, bet savo turiniu cia Valstybe jau net nekvepia. Ji dar nesusikure arba jau nesusikure. Del ivairiu aplinkybiu. Deja tikrove yra ta, kad neveikia visi pagrindiniai Musu Valstybes elementai:
  1. Prezidentura. Turetu formuoti ir vykdyti uzsienio politika, deja siandien niekas nepasakys kokios uzsienio politikos pagrindines kryptys, kas musu draugai o kas yra musu rupesciai…
  2. Seimas. Turetu atlikti istatymu kurima, ju igyvendinimo prieziura, pirmiausiai atstovauti ta didziaja Lietuvos pilieciu dali, kuriems tie istatymai yra labiausiai reikalingi. Deja Seime geriausiai yr atstovaujami tie, kurie rupinasi tik savo, kokio nedidelio uzdaro rato interesus. Realiai sitie tautos atstovai savo rinkejus prisimins tik po keturiu metu. Greiciau jau atstovavimas primins “apynasri” eiliniam rinkejui. Dar didele dali “atstovo” darbo sudarys europos istatymu “perkelimas”. Zodziu kas atstovaujama – neaisku, bet tik ne Lietuvos rinkejas.
  3. Vyriausybe, ministru kabinetas, turetu igyvendinti priimtus istatymus, priziureti ju veikima….
  4.Teismai
  5. Ziniasklaida
  6. Visuomene ir jos organizacijos….
  7. Partijos, be ideologijos…
  Butu galima testi ir testi, policija kuri prekiauja narkotikais, muitine, kuri ima ir leidzia, teismai, kurie turetu sodinti kaltus ir paleisti nekaltuosius….
  Viska sudejus gaunam toki ruka, per kuri Musu Valstybes, Musu ir Musu norimos tvarkos nesimato…. deja
  reiskia kazka darom ne taip. Beda ta kad daugelis isvis nieko nedaro… Vyrauja neviltis… pasimetimas…. parsidavimas…. isdavystes….
  Tai gal sakau laikas kurti lauzus ant kalnu!

   • Manau, kad gerokai blogiau nei anarchcija. Anarchija-nevaldoma savvieiga, o čia juk valdo kažkokia nematoma, tačiau akivaizdžiai jaučiama ranka. Valdo ir teisia, kaip jiems patogiau, kaip jiems reikia.

    • Getautas:

     Anarchija dažniausiai neatsiranda savaime, nes dauguma žmonių yra sąmoningi, bendruomeniški ir lojalūs savo valstybei. Tačiau, įdėjus daug pastangų ir lėšų anarchiją sukurti kokioje nors valstybėje, ypač tokioje jaunoje, kaip Lietuva nėra sudėtinga. Kam anarchija Lietuvoje reikalinga? Visų pirma tarptautinėms korporacijoms, nes esant anarchijai galima lengvai monopolizuoti rinkas, iš to gauti viršpelnius, galima beveik dykai supirkti nekilnojamąjį turtą, sukurti nekilnojamojo turto kainų burbulus ir iš to uždirbti pasakiškus pelnus. Nuskurdus Lietuvos piliečiams vėl galima gauti viršpelnius gavus didžiulius pigios darbo jėgos kiekius. Anarchija labai naudinga ir nedraugiškai Lietuvos atžvilgiu nusiteikusioms kaimyninėms imperialistinėms šalims – esant anarchijai galima spausti Lietuvą po truputį, kol pavyks ją visai praryti.

   • Prusas:

    tai taip, bet paskutinis sakinys reiskia REVOLIUCIJA

 4. Reimundas:

  Bjauru,vasališkas negarbingas sveiku protu nesuvokiamas poelgis,už tai vertas interpeliacijos.

 5. Bardas:

  Labai gerai sudėti akcentai.
  Dabartinė valdančioji dauguma šoka LLRA pasiutpolkę

 6. kamane:

  Idomu, is ko ponas Linkevicius gavo igaliojimus atsiprasineti lenku del pavardziu rasymo ir kas jam suteike igaliojimus zadeti,kad viskas bus kitaip? Nemanau, kad jo vieno cia iniciatyva. Kas dar ilindo i si purvo lavina ir palaimino p.Linkeviciu? Nors seip, tai koks jis cia ponas? Siknalaizys ir tiek…

  • Kemblys:

   Rašyk “Kamanė” iš didžiosios raidės, prašau 🙂 patiko atsiliepimas.
   Mano nuomone, mums niekas neaiškins kokie čia “žaidimai” vyksta. Panašu, kad, kai rusai išvedinėjo kariuomenę iš Lietuvos, jie ‘pamiršo’ išvesti slaptas tarnybas.

   • Lamatas:

    ir vėl svetimi kalti.Gal pripažinkim pagaliau ,kad daugelis iš mūsų ,kaip tas šunelis ,ieškom kieno pavadėlį ant sprando prisisegti.Kol nėra tikslios diagnozės ,gydymas nebūs sėkmingas.

    • Kemblys:

     Ligos priežastis būtų, kad nuo pat pradžių pagrindiniai valstybės valdymo svertai liko buvusių komunistų rankose – kaina už nepriklausomybę: įstatymų leidimas, valstybės įždas, jėgos tarnybos ir slaptos tarnybos. Į Seimą įsileidžia atsitiktinius juokdarius, bet valdo vienas ir tas pats branduolys, pasiskirstęs į įvairias partijas.

     • Lamatas:

      viskas tai tiesa ,BET niekaip negalima visą kaltę versti svetimiems .Jie yra kalti tik mūsų akimis .Saviems jie yra gerbtini šaunuoliai.O mūsų ,kaip Lietuvos piliečių kaltė yra būtent kad kenčiam tokią padėtį.Vienį ,kurie žino ir gali, kad nestoja ryžtingai tautos priešakyje,o kiti, kad nesam pakankamai aktyvus visomis galiomis remti pirmuosius.Žinoma galima palaukti kol tvarką įves kaltieji dėl šitokios padėties (tai yra svetimieji),bet ar mes TO laukiame?

      • Kemblys:

       Atviros kovos prieš nematomą priešą yra neįmanomos.
       Išdavikus galima pakeisti tik keičiant jų pasaulėžiūrą. Kitų galimybių nėra.

       • Lamatas:

        čia visiškai su Tamsta nesutinku.Išdavikus būtina kuo greičiau keisti ištikimais Tautai ir Valstybei.Tam ir reikalingas ryžtas ir susitelkimas visų tautiškai nusistačiusių atvirai kovai už Lietuvą.O ką daryti su išdavikais ,keisti jų pasaulėžiūrą ar ” sodinti ant kuolo”,gal palikim teisėsaugai.Bet asmeniškai esu įsitikinęs,kad jų pasaulėžiūra greičiausiai keičiasi “pasodinus ant gero kuolo”

        • Kemblys:

         Pritariu, pasitelk ryžtą, sutelk visus tautiškai nusiteikusius atvirai kovai už Lietuvą. Aš irgi prisijungsiu, man išdavikai nepatinka.
         Dėstyk, kada, kaip, kur mes visi rinksimės. Kaip mes apsivalysime, kad visi išdavikai nesusirinktų pas mus? Beje, lietuvių ant kuolo nesodinsiu, atleisk.

         • Nuo čia:

          Nuo čia ir prasideda pabaiga.Bet gal Kembly iki kovo11 parašytum peticiją,del visos šios lenkiškos problemos t.y.del Linkevičiaus, del teismo sprendimų ,del švietimo įstatymų ignoravimų ir t.t.O tada kovo11 susirinke ir nunešim Dalei.Laukdami atsakymo įkursime pasipriešinimo sąjūdį.Patvirtinsim įstatus ir šut.Paprasta gi.Biški jo.

          • Kemblys:

           Kažkokie kliedesiai: peticijos, teismo sprendimai, Dalei, atsakymo lauksim, įkursime….
           Ko bjauroji kalbą, tu, lietuvių kalbos išdavike?

          • Nuo čia:

           Atleisk. Išdavykas ne iš pašaukimo o iš nežinojimo.

          • Nuo čia:

           Aš tik norėjau suprast ar tu irgi tik žodžiais Tėvynę myli.

          • Kemblys:

           Žodžiu, jei lietuvių kalbos išdavikas pasiūlo visiškas nesąmones, o aš atsisakau, tai reiškia nemyliu Tėvynės 🙂
           Rašydamas kažkam “peticijas”, laukdamas teismo sprendimo, tu paprasčiausiai parodai, kad jie yra aukščiau už tave. O išsireiškimu “Dalei”, jei turėjai omenyje Jos Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidentę, tu parodei, kad esi visiškas menkysta. Ko rašyti kažkokias “peticijas”, jei negerbi jos?
           Tokia ir kalba su tavimi, išdavike.

         • Lamatas:

          Pirma :aš ,pagal išsilavinimą ir gyvenamą vietą ,visiškai netinkamas būti tautos priešakyje.Antra : tai tikrai netūrėtų būti vieta pikčiūrnoms pasibarti.Ir pagaliau abejoju dėl to ar verta pasitikėti tais ,kuriems….”išdavikai nepatinka.”..o jei pasikeitus aplinkybėms ,pradės patikti. Be to gal sunkoka suprasti esmę,jei “sodinti ant kuolo” ,supranti tik būtent taip.Atsiprašau už galimas rašybos klaidas ,tikrai nenorėčiau už jas būti priskirtam prie aršių Lietuvos priešų…Beje ,Tamstą skaitydamas ,kažkodėl dažnai prisimenu patarlę-“kas per daug ,tas nesveika”.Tik negaliu suprasti kodėl.

          • Kemblys:

           Lamatas:
           “Tam ir reikalingas ryžtas ir susitelkimas visų tautiškai nusistačiusių atvirai kovai už Lietuvą.”
           Lamatas:
           “Pirma :aš ,pagal išsilavinimą ir gyvenamą vietą ,visiškai netinkamas būti tautos priešakyje.”
           Lamatai, kaip tavo sveikata, ar gerai jautiesi?

 7. Romas:

  Linkevičius Nulinko prieš Lenkus.

 8. Lamatas:

  Kembliui.Mano sveikata ,manau ,maždaug atitinka mano amžių.Nors ,kiek suprantu, čia Tamstos sakazmas skirtas norint nurodyti kažkokius tai mano nukripymus nuo sveiko proto.Tačiau ,berods ,pats šauni pro šali .Nes…“Tam ir reikalingas ryžtas ir susitelkimas visų tautiškai nusistačiusių atvirai kovai už Lietuvą.”
  Lamatas:
  “Pirma :aš ,pagal išsilavinimą ir gyvenamą vietą ,visiškai netinkamas būti tautos priešakyje.”….tikrai neprieštarauja viena kitam . Tuo labiau ,kad rašiau …” Vienį ,kurie žino ir gali, kad nestoja ryžtingai tautos priešakyje,o kiti, kad nesam pakankamai aktyvus visomis galiomis remti pirmuosius”….Na bet gal Tamstai per sunku tai suprasti. O gal Tamstos tikrasis tikslas ir yra skleisti čia neapykantą ir susierzinimą,kad tik nebūtų vienybės .Bet aš tikrai nesiruošiu nusileisti iki pigaus koliojimosi lygio.Čia ,kiek suprantu ,Tamstos “duona” .Sėkmės .
  p.s. į pigų užgauliojimą tikrai nesiruošiu atsakyti.

 9. 2013 m. vasario 7 d. Lietuvos užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus vizito metu Varšuvoje atsiprašymas dėl iki šiol Lietuvoje nerašomų lenkiškų pavardžių, gatvių bei vietovių pavadinimo rodo, kad ministras nežino Lietuvos istorijos.. Manau , kad jeigu L. Linkevičius žinotų ilgamečius lietuvių tautos ir Lenkijos tarpusavio santykius, jo poelgis būtų kitoks. Nastazija Kairiūkštytė. Vilnius. 2013 02 13.

 10. arvydas damijonaitis:

  LIETUVOJE NĖRA LENKŲ, RUSŲ, ŽYDŲ „TAUTINIŲ MAŽUMŲ“

  Terminas “Tautinė mažuma” Tarptautinės teisės erdvėje yra susieta su „išorinės valstybės” sąvoka.
  Pagal tarptautinę teisę tautinės grupės Lietuvoje turinčios išorines tautines valstybes(Lenkija- 40 milijonų, Rusija – 150milijonų,Izraelis- 8 milijonai gyventojų) negali turėti „tautinės mažumos“ statusą Lietuvoje(3 milijonai). Tik žydai nevardina savęs „tautine mažuma“. Okupantų privilegijos : lietuviai išlaiko 120 lenkiškų mokyklų, kuriose lenkinami lietuvių kilmės “tuteišai“. Tai yra GINESO REKORDAS. Pvz. USA, nėra nei vienos lenkiškos valstybės išlaikomos mokyklos, jas išlaiko lenkų bendruomenė. Rusijoje yra tik 8 valstybės išlaikomos lenkiškos mokyklos.
  Lenkiškų mokyklų nusikalstamas valstybinis finansavimas yra žiaurios lietuvių kilmės „ tuteišų“ polonizacijos faktas, kurie kalba ne lenkiškai “po prostu“. Tuteišų polonizacija yra lietuvių savižudybė, o tai prieštarauja Dievo valiai.
  Lietuvoje yra tik dvi tautinės mažumos – karaimai ir totoriai, neturi išorinės valstybės. Tautinės mažumos Europos Sąjungoje turi išimtines teises, todėl darome Lietuvai meškos paslaugą neatsargiai vartodami terminą „tautinė mažuma“ vietoje tautinė grupė,bendruomenė.
  Lenkai Lietuvoje, kurie įžūliai, chamiškai laksto su tautine Lenkijos vėliava ,yra Lenkijos piliečiai ar ne? Jeigu jie yra Lietuvos piliečiai, tai lenkiškų vėliavėlių viešas brukimas yra Lietuvos pilietybės atsisakymo aktas . Kas juos klaidina? Rusijos spectarnybos, marionetes tomaševskiai. Lenkų ir rusų tautinės grupės atsirado okupacijų metu, todėl yra lietuvių priverstinės asimiliacijos baudžiamųjų bylų objektas.
  Pagarbiai Arvydas Damijonaitis

 11. Atgalinis pranešimas: L. Linkevičius Lietuvoje norėtų matyti daugiau Lenkijos | Alkas.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: