R. Alaunis. Kodėl pasaulio bankai susigrąžina aukso atsargas? (6)

Aukso luitas | wikipedia.org nuotr.

Aukso luitas | wikipedia.org nuotr.

2012 metais rugsėjo mėnesį Vokietijos centrinis bankas (Bundesbankas) pareikalavo Prancūzijos sugrąžinti 374 tonas aukso liejinių saugomų Prancūzijos Banke Paryžiuje ir 300 tonų iš 1 500 tonų laikomų Niujorko Federaliniame Rezervų Banke (sutr. Fed).

Šis Vokietijos sprendimas buvo priimtas po to, kai Vokietijos Audito Teismas savo ataskaitos pranešime sukritikavo Bundesbanko valdymą dėl nesugebėjimo valdyti savo aukso atsargas, kurios niekada nebuvo „fiziškai patvirtintos“.

Amerikos Federalinis Rezervų bankas (sutr. Fed) neleido Vokietijai patikrinti jai priklausančio Vokietijos aukso atsargų, laikomų Fed’e.

Šiek tiek istorijos: 1920 metų viduryje Vokietijos Centrinio Banko valdytojas Hjalmaras Šachtas (Hjalmar Schacht) nuvyko į Niujorką pasižiūrėti Amerikoje laikomo Vokietijos aukso. Deja, Niujorko Federalinio Rezervo Banko atstovai negalėjo rasti Vokietijos aukso luitų paletės.

Fed valdytojas Benjaminas Strongas jautėsi nemaloniai, tačiau Vokietijos Centrinio Banko valdytojas H. Šachtas atsisuko į Strongą ir pasakė: „Nepergyvenk, aš tikiu, kai sakai, kad ten yra aukso. Netgi jei jo ir nebūtų, tu jį sugebėtum pakeisti“.

Vokietija yra antra pasaulyje pagal turimų aukso luitų atsargų kiekį. Jai priklauso 270 tūkstančių aukso luitų vienetų, kurių dabartinė vertė 1775 milijardai JAV dolerių.

Vokietijos aukso atsargos buvo pervežtos į užsienį „Šaltojo Karo“ metu baiminantis Tarybų Sąjungos invazijos į Vokietiją. Todėl dabar nėra priežasties Vokietijai toliau laikyti aukso atsargas užsienyje. Bundesbanko atstovai pranešė, kad nuo dabar Vokietija užsienyje laikys tik mažą kiekį aukso atsargų, reikalingų prekybos tikslams.

„Dabar politinė saugumo situacija pasikeitė todėl, kad baigėsi Rytų – Vakarų konfliktas. Buvo peržiūrėtas anksčiau priimtas sprendimas laikyti auksą toli nuo Vakarų ir toli nuo „Geležinės uždangos“. Auksas buvo svarbus išteklis kuriant valiutos patikimumą ir ekonomikos galią mūsų šalyje“, – sakė Bundesbanko tarybos narys Karlas Liudvigas Tielė (Carl-Ludwig Thiele).

Vokietija nėra vienintelė šalis siekianti susigrąžinti savo aukso atsargas.

Rumunija jau daug metų reikalauja, kad Rusija grąžintų jos auksą, kuris buvo išvežtas iš Rumunijos į carinę Rusiją dar Pirmojo pasaulinio karo metu, baiminantis, kad per karą jo neišvežtų Vokietija.

2012 metais Venesuela pareikalavo gražinti jai priklausančias 90 tonų aukso iš Anglijos Banko.

Kaip pranešė laikraštis „Bloomberg“ Ekvadoro vyriausybės Nacionalinis bankas taip pat pareiškė norą susigrąžinti apie 1/3 užsienio bankuose laikomų aukso atsargų, kurių vertė apie 1,7 milijardo JAV dolerių, kad palaikytų nacionalinį ekonomikos augimą.

Keturi Šveicarijos Parlamento nariai 2012 liepos mėnesį pareiškė norą susigrąžinti Šveicarijos aukso atsargas laikomas JAV Fed banke sekdami Vokietijos banko pavyzdžiu.

2012 rugsėjo mėnesį apie 300 susirūpinusių Nyderlandų (Olandijos) piliečių, įkvėptų Vokietijos banko veiksmų, pasirašė peticiją reikalaujančią susigrąžinti Nyderlandų banko aukso atsargas.

Nyderlandai taip pat susiduria su panašiu, kaip Vokietijos centrinis bankas, keblumu – 612 tūkstančių kilogramų aukso, kurių vertė apie 25 milijardai eurų, dalis yra saugoma „De Nederlandse Bank“ Amsterdame (apie 10 proc. viso kiekio). Kita dalis saugoma Niujorko Federaliniame Rezervų Banke Otavoje (Kanada) ir Londone, kurio jau seniai niekas iš Nyderlandų Centrinio banko atstovų nematė. Nuo 1990 metų Nyderlandai (Olandija) pardavė beveik 1,1 milijoną kilogramų savo aukso rezervų.

Kinija tampa aukso atsargų supervalstybe, kuri jau seniai keitė savo nacionalinę valiutą juanį į auksą.

Žurnalas „Forbes“ pažymėjo, kad Iranas ir Libija neseniai susigrąžino savo aukso atsargas.

Pasaulio centriniai bankai praeitais 2012 metais pirko daugiausiai aukso liejinių palyginus su visu praėjusiu pusės amžiaus laikotarpiu: iš viso 536 tonas aukso luitų, kad galėtų atskirti naujas valiutų – aukso atsargas nuo keturių pagrindinių valiutų: dolerio, euro, Britanijos svaro ir Japonijos jenos.

Manoma, kad JAV Federalinis Rezervų Bankas jau neturi Vokietijos laikytų aukso atsargų. Dokumentai rodo, kad Federalinis Rezervų Bankas (Fed) išnuomavo savo aukso rezervus dideliems privatiems bankams.

Taip pat gali būti, kad ir Europos Centrinis Bankas jau neturi aukso atsargų, o tai reiškia didelę ekonominę krizę eurozonoje.

Iranas neseniai paskelbė, kad Europos Sąjungos valstybėms naftą parduos tik už auksą. Indija, Kinija dar praeitais metais suderėjo, kad už Irano naftą atsiskaitys tik auksu. Tad galima tikėtis, kad dėl to Amerika dar labiau smaugs Iraną…

Taigi, tikrasis Vokietijos Banko ir kitų pasaulio šalių bankų sprendimas susigrąžinti aukso atsargas reiškia dolerio, kaip valiutos rezervo atsargos, pabaigą, tolesnę dolerio, kaip valiutos, krizę, Britanijos svaro ir euro silpnėjimą ir perėjimą prie atsiskaitymo trečia valiuta – naujais aukso standartais.

Pabaigoje vertėtų paminėti, kad šis valiutų karas, manoma, gali būti susijęs ir su Malyje vykstančia JAV/NATO karine intervencija: Malis yra viena iš didžiausių pasaulyje aukso gamintojų. Kartu su kaimynine valstybe Gana jie pagamina 7-8 proc. išgaunamo aukso. Tad šios šalys yra turtingesnės, lyginant su tomis šalimis, kurioms desperatiškai trūksta tikrųjų aukso atsargų.

Taigi, kai Vokietija pareikalavo gražinti savo auksą iš Prancūzijos Banko ir JAV Federalinio rezervų banko, Prancūzija, padedant JAV, nusprendė įsiveržti į Malį tariamai „kovoti su islamistais“ bendradarbiaujančiais su Al-Qaeda. Taigi, atsirado pateisinimas žudyti „islamistus“ kaip Al-Qaedos džihadistus, tam, kad juos pašalinus, būtų galima Prancūzijai, Britanijai ir JAV okupuoti turtingą auksu Malį. O kovotojai, kuriuos bombarduoja Prancūzija, Britanijos ir JAV padedama, yra ne Al-Qaeda kovotojai,o paprasčiausios tuaregų gentys, kurios už savo nepriklausomybę nuo JAV ir Europos kolonizatorių kovoja jau 150 metų, dar prieš tai, kai CŽV sukūrė Al-Qaeda, kurią iki šiol remia, tam kad Afrikoje išprovokuotų neokolonijinius karus. Tačiau baiminamasi, kad tuaregų gentys, atgavusios nepriklausomybę, gali auksą pardavinėti ne Prancūzijai, Britanijai ar JAV, bet Kinijai.

Beje, o kur laikomos Lietuvos aukso atsargos, ir ar kas nors, kada nors jas matė?…

Kategorijos: Akiračiai, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

6 komentarai

 1. hmm..:

  Pons Alauni, jei jau viską taip žinai, tai kam klausi?
  mano žiniomis Malyje tvarkosi socialisto Holando nusiųstas Svetimšalių legionas.

  Kiek žinau, jau Niksonas atkabino noo aukso ir paleido dolerį laisvai plaukioti..
  *

 2. Prusas:

  „Naujoji tikyba sutrins jūsų laisvę kaip grūdus tarp girnų ir išpustys kaip kelio dulkes. Jūsų šlovė bus pamiršta, o jūsų vardas taps nekenčiamųjų ir pažemintųjų vardu. Jūsų ainiai nusigręš nuo savo kraujo, ir jūsų kapai bus išniekinti. Jūsų žemės vaisius, jūsų kraują ir prakaitą pasiims svetimšaliai, o jūs juos dievinsite. Jūsų žmonos ir dukros patarnaus tiems, kurie jus valdys. Prieš savo vergus klusniai nulenksite galvas ir nudelbsite akis. Miestuose nutils sueigų varpai, o kaimuose – laisvos dainos. Ir pritvinks vandenys jūsų ašarų, oras – jūsų atodūsių, o žemė – jūsų kraujo. Ir išnyksite nuo žemės paviršiaus, jei neatsipeikėsite ir netarsite sau: mūsų žemė – tai mūsų namai, mūsų protėvių kapai ir mūsų būsimųjų kartų lopšys!“ – ”baltarusis” Vaclovas Lastauskas praeito amziaus pradzia is knygos ”Laikai buvo neramus”

  satanistu tarno stalino susaudytas 23!!!!!!!! diena

 3. sb ne į temą:

  Primenu, kad kruvinai raudonųjų ir “kapitalistinių” mėlinųjų satanistų valdžios ženklas tas pats – penkiakampė žvaigždė dabar ypač intensyviai garbinama Lietuvoje ir kitose mėlynųjų banksterių užgrobtose šalyse, kiekviename popšou transliuojama į jaunimo pasamonę.

 4. Vilmantas Rutkauskas:

  Vadinamieji vakariečiai pasimokė iš sužvėrėjusių nacių ir dabar
  nekankina pigios darbo jėgos, o dailiai ja naudojasi. Mūsų
  inteligentai galvoja, kad į nušluotą Lietuvos teritoriją tie patys
  eurojunjonistai atveš kitų gyvulių ir visi parazitai galės sėkmingai
  maitintis.

  Tai vadinama užsienio investicijomis ir darbo vietų kūrimu. Tik
  vargšeliai libera… ir ko…, ir soc…, ir kitokie partaigenosen
  nesupranta, kad anie turi labai tvarkingą, supratingą, gerai
  pakaustytą vadinama europine teise savų parazitų komandą ir daugiau jų
  nereikės.

  Na, vienam kitam dėl įvairovės, ar tautinio pažinimo bus leista baigti
  galabyti savus ir muštruoti kokį turką ar kiną. (Nors klausimas, ar
  kinai visko neperims?) Tad maždaug po dešimties metų, kai aš jau
  ruošiuosi lįsti į pečių Kėdainiuose, turėsiu progą dar kartą
  įsitikinti savų įžvalgų teisingumu. Gera bus, ar apmaudu, tada
  pasakysiu.

  Na, vienam kitam dėl įvairovės, ar tautinio pažinimo bus leista baigti
  galabyti savus ir muštruoti kokį turką ar kiną.

  O dabar dar sakau, ką matau. Visiškas absurdas vadinamoji daugiabučių
  renovacija. Tikri statybininkai nutilo, nes aplipdymas gelžbetonio
  visokiais sintetiniais skydais – niekingas snargliavimasis. Tai
  specialistų nuomonė.

  Kiti įžvalgūs mano bendraminčiai tai vadina barakų ruošimu
  kitataučiams talpinti. Niekas iš supratingesnių žmonių nedrįsta
  vertinti daugiabučio nekilnojamu turtu. Tai griautini laikini
  statiniai, arba būsima muziejinė ekspozicija. Kvailybei. Visi
  įžvalgesni žmonės jau įsikūrė nuosavuose namuose, ar sodybose, ar net
  buvusių sodų nameliuose, ar šiaudų kūgiuose. Bet ant žemės. Kai kurie
  neplanuotoje vietoje, tai jiems dabar kraujasiurbiai didina žemės
  mokestį. Dar vienas smūgis, kurio neįvertina dažnas. Nedora imti
  mokestį už gabalėlį žemės nuo žmogaus, kuriam lemtis ar Dievai skyrė
  tai nuo amžių gyventi.

 5. Werim:

  Lietuvos aukso atsargos Laikomos Londone, Lietuva turi mazai aukso atsargu apie 5.6 – 5.7 t. 1.9g/gyventojui

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: